Спосіб обміну даними, драйвер пристрою (варіанти), система обробки даних і приймач/декодер (варіанти) для його здійснення

Номер патенту: 63965

Опубліковано: 16.02.2004

Автори: Деклерк Крістоф, Мерік Жером

Є ще 7 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб обміну даними через драйвер пристрою між прикладною програмою і інтерфейсом, що має щонайменше один засіб, якому присвоюється відповідний інтерфейсний ідентифікатор, причому присвоєний згаданому засобу інтерфейсний ідентифікатор може бути змінений після щонайменше однієї події, який включає: для щонайменше одного згаданого засобу, збереження відповідного логічного ідентифікатора; передавання згаданого логічного ідентифікатора в прикладну програму для здійснення асоційованого з відповідним засобом обміну даними між драйвером пристрою і прикладною програмою; підтримання відповідності між згаданим одним або кожним логічним ідентифікатором і згаданим одним або кожним засобом незалежно від інтерфейсного ідентифікатора, присвоєного згаданому одному або кожному засобу, так що обмін даними між прикладною програмою і драйвером пристрою, який здійснюється з використанням певного конкретного логічного ідентифікатора, залишається асоційованим з відповідним конкретним засобом після зміни присвоєного цьому засобу відповідного інтерфейсного ідентифікатора.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що обмін даними між інтерфейсом і драйвером пристрою здійснюється на основі згаданого одного або кожного інтерфейсного ідентифікатора.

3. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який включає формування переліку логічних ідентифікаторів і відповідних інтерфейсних ідентифікаторів для всіх засобів, що задовольняють заздалегідь заданим критеріям.

4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що драйвер пристрою виконаний з можливістю передавання згаданій прикладній програмі, за запитом, інтерфейсного ідентифікатора, що відповідає певному логічному ідентифікатору.

5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що драйвер пристрою виконаний з можливістю приймання запитів від прикладної програми на встановлення з'єднань між фізичними пристроями, підключеними до шини, з використанням щонайменше одного логічного ідентифікатора замість інтерфейсного ідентифікатора.

6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що прикладна програма виконана з можливістю обміну даними з драйвером пристрою за допомогою менеджера пристроїв.

7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що щонайменше один згаданий інтерфейсний засіб включає в себе периферійний пристрій, підключений до інтерфейсу, і відповідний інтерфейсний ідентифікатор включає в себе фізичну адресу, присвоєну цьому периферійному пристрою, і логічний ідентифікатор включає в себе логічну адресу, присвоєну цьому периферійному пристрою.

8. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що щонайменше один згаданий інтерфейсний засіб включає в себе периферійний пристрій, підключений до інтерфейсу, і відповідний інтерфейсний ідентифікатор включає в себе фізичну адресу, присвоєну цьому периферійному пристрою, і логічний ідентифікатор включає в себе логічну адресу, присвоєну цьому периферійному пристрою, і тим, що операція передавання інтерфейсного ідентифікатора для заданого периферійного пристрою включає передавання фізичної адреси периферійного пристрою, а також включає передавання унікального ідентифікатора вузла, що включає в себе додаткову інформацію, що ідентифікує периферійний пристрій.

9. Спосіб за п. 7 або п. 8, який відрізняється тим, що підтримка відповідності включає опитування кожного периферійного пристрою, якому присвоєна логічна адреса, з метою визначення фізичної адреси, присвоєної периферійному пристрою після скидання шини.

10. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що щонайменше один згаданий інтерфейсний засіб включає в себе канал із заданими параметрами, доступний через інтерфейс, і відповідний інтерфейсний ідентифікатор включає в себе номер інтерфейсного каналу, при цьому логічний ідентифікатор включає в себе логічний ідентифікатор каналу.

11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що драйвер пристрою виконаний з можливістю приймання від прикладної програми запиту на виділення каналу із заданими параметрами і повернення логічного ідентифікатора каналу, якщо канал було виділено успішно.

12. Спосіб за п. 10 або п. 11, який відрізняється тим, що драйвер пристрою виконаний з можливістю приймання номера переважного інтерфейсного каналу, виділення згаданого переважного интерфейсного каналу, якщо він доступний, і виділення вільного каналу, якщо переважний інтерфейсний канал недоступний або якщо переважний інтерфейсний канал не вказано.

13. Спосіб за будь-яким з пп. 10-12, який відрізняється тим, що драйвер пристрою виконаний з можливістю приймання ідентифікатора переважного інтерфейсного каналу, розпізнавання заздалегідь заданого коду замість реального номера інтерфейсного каналу як вказівки на відсутність переважного інтерфейсного каналу і повідомлення прикладній програмі про помилку, якщо вказані інші некоректні номери інтерфейсних каналів.

14. Спосіб за будь-яким з пп. 10-13, який відрізняється тим, що драйвер пристрою виконаний з можливістю передавання прикладній програмі номера інтерфейсного каналу і щонайменше одного з таких параметрів: максимальна виділена для каналу швидкість передавання даних, можлива на даний момент швидкість передавання даних, кількість з'єднань, що використовують даний канал, і ідентифікатори кожного зі з'єднань, що використовують даний канал.

15. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що драйвер пристрою виконаний з можливістю приймання від прикладної програми запитів на встановлення одного або декількох з'єднань між периферійними пристроями, підключеними до інтерфейсу, шляхом посилання на логічні адреси і логічні ідентифікатори каналів.

16. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що драйвер пристрою виконаний з можливістю встановлення принаймні широкомовного з'єднання.

17. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що драйвер пристрою виконаний з можливістю повідомлення прикладній програмі про одну або декілька подій, де згадані події переважно включають принаймні одну з таких: скидання шини, причому у варіанті, якому віддається перевага, про початок і закінчення скидання шини сигналізують окремі події, зміна параметрів топології шини, параметрів каналу або з'єднання.

18. Драйвер пристрою для здійснення обміну даними між прикладною програмою і інтерфейсом, що має щонайменше один засіб, якому присвоюється інтерфейсний ідентифікатор, причому згаданий один або кожний інтерфейсний ідентифікатор може бути змінений після щонайменше однієї події, який включає в себе: засоби для зберігання щонайменше одного логічного ідентифікатора, що відповідає відповідному інтерфейсному ідентифікатору; засоби для передавання в прикладну програму згаданого логічного ідентифікатора для здійснення обміну даними, асоційованого з відповідним засобом, між драйвером пристрою і прикладною програмою; і засоби для підтримування відповідності між згаданим одним або кожним логічним ідентифікатором і згаданим одним або кожним засобом незалежно від інтерфейсного ідентифікатора, присвоєного згаданому одному або кожному засобу, так що обмін даними між прикладною програмою і драйвером пристрою, який здійснюється з використанням певного конкретного логічного ідентифікатора, залишається асоційованим з відповідним конкретним засобом після зміни присвоєного цьому засобу відповідного інтерфейсного ідентифікатора.

19. Драйвер пристрою за п. 18, який реалізовано програмнo, у варіанті, якому віддається перевага - з можливістю виконання обчислювальними засобами, якими виконується згадана або кожна прикладна програма.

20. Драйвер пристрою за п. 18 або 19, який виконаний з можливістю формування переліку логічних ідентифікаторів і відповідних інтерфейсних ідентифікаторів для всіх згаданих засобів, що задовольняють заздалегідь заданим критеріям.

21. Драйвер пристрою за будь-яким з пп. 18-20, який включає в себе засоби передавання прикладній програмі, за запитом, інтерфейсного ідентифікатора, що відповідає певному логічному ідентифікатору.

22. Драйвер пристрою за будь-яким з пп. 18-21, який включає в себе засоби приймання запитів від прикладної програми на встановлення з'єднань між фізичними пристроями, підключеними до шини, з використанням щонайменше одного логічного ідентифікатора замість інтерфейсного ідентифікатора.

23. Драйвер пристрою за будь-яким з пп. 18-22, який відрізняється тим, що щонайменше один згаданий засіб включає в себе периферійний пристрій, підключений до інтерфейсу, і відповідний інтерфейсний ідентифікатор включає в себе фізичну адресу, присвоєну цьому периферійному пристрою, а логічний ідентифікатор включає в себе логічну адресу, присвоєну цьому периферійному пристрою.

24. Драйвер пристрою за п. 21, який відрізняється тим, що щонайменше один згаданий засіб включає в себе периферійний пристрій, підключений до інтерфейсу, і відповідний інтерфейсний ідентифікатор включає в себе фізичну адресу, присвоєну цьому периферійному пристрою, а логічний ідентифікатор включає в себе логічну адресу, присвоєну цьому периферійному пристрою, і тим, що засоби передавання інтерфейсного ідентифікатора для заданого периферійного пристрою включають в себе засоби для передавання фізичної адреси периферійного пристрою і включають в себе також засоби для передавання унікального ідентифікатора вузла, що включає в себе додаткову інформацію, що ідентифікує периферійний пристрій.

25. Драйвер пристрою за п. 23 або 24, виконаний з можливістю опитування кожного периферійного пристрою, якому присвоєна логічна адреса, з метою визначення фізичної адреси, присвоєної периферійному пристрою після скидання шини.

26. Драйвер пристрою за будь-яким з пп. 18-25, який відрізняється тим, що щонайменше один згаданий інтерфейсний засіб включає в себе канал із заданими параметрами, доступний через інтерфейс, і відповідний інтерфейсний ідентифікатор включає в себе номер інтерфейсного каналу, при цьому логічний ідентифікатор включає в себе логічний ідентифікатор каналу.

27. Драйвер пристрою за п. 26, який включає в себе засоби виділення каналу, виконані з можливістю приймання запиту від прикладної програми, для виділення каналу із заданими параметрами і повернення логічного ідентифікатора каналу, якщо канал було виділено успішно.

28. Драйвер пристрою за п. 27, який відрізняється тим, що засоби виділення каналу виконані з можливістю приймання номера переважного інтерфейсного каналу, виділення згаданого переважного інтерфейсного каналу, якщо він доступний, і виділення вільного каналу, якщо переважний інтерфейсний канал недоступний або якщо переважний інтерфейсний канал не вказано.

29. Драйвер пристрою за п. 27 або п. 28, який відрізняється тим, що засоби виділення каналу виконані з можливістю приймання ідентифікатора переважного інтерфейсного каналу, розпізнавання заздалегідь заданого коду замість реального номера інтерфейсного каналу як вказівки на відсутність переважного інтерфейсного каналу і повідомлення прикладній програмі про помилку, якщо вказані інші некоректні номери інтерфейсних каналів.

30. Драйвер пристрою за будь-яким з пп. 26-29, який включає в себе засоби для передавання прикладній програмі ідентифікатора інтерфейсного каналу і принаймні одного з таких параметрів: максимальна виділена для каналу швидкість передавання даних, можлива на даний момент швидкість передавання даних, кількість з'єднань, що використовують даний канал, і ідентифікатори кожного із з'єднань, що використовують даний канал.

31. Драйвер пристрою за будь-яким з пп. 18-30, який включає в себе засоби приймання від прикладної програми запитів на встановлення одного або декількох з'єднань між периферійними пристроями, підключеними до інтерфейсу, шляхом посилання на логічні ідентифікатори каналів і, у разі запиту на встановлення двоточкового з'єднання, шляхом посилання на логічні адреси периферійних пристроїв.

32. Драйвер пристрою за будь-яким з пп. 18-31, який включає в себе засоби, виконані з можливістю встановлення принаймні широкомовного з'єднання, за запитом прикладної програми.

33. Драйвер пристрою за будь-яким з пп. 18-31, який включає в себе засоби для повідомлення прикладній програмі про одну або декілька подій, де згадані події переважно включають принаймні одну з таких: скидання шини, причому у варіанті, якому віддається перевага, про початок і закінчення скидання шини сигналізують окремі події, зміна параметрів топології шини, параметрів каналу або з'єднання.

34. Система обробки даних, яка включає в себе: підсистему реального часу для виконання прикладної програми; інтерфейс для з'єднання з щонайменше одним пристроєм, причому цей інтерфейс має щонайменше один засіб, якому присвоюється інтерфейсний ідентифікатор, при цьому згаданий один або кожний інтерфейсний ідентифікатор може бути змінений після щонайменше однієї події; і драйвер пристрою за будь-яким з пп. 18-33.

35. Приймач/декодер, який включає в себе систему обробки даних за п. 34, а також засоби для приймання даних, що передаються шляхом мовлення, причому інтерфейс виконаний з можливістю з'єднання з пристроєм цифрового відеозапису, цифровим пристроєм відображення або з комп'ютером, для відображення або збереження принаймні частини прийнятих даних.

36. Приймач/декодер за п. 35, який відрізняється тим, що драйвер пристрою виконаний з можливістю взаємодії з іншим драйвером пристрою для модифікації потоку даних, що приймається, з метою отримання зміненого потоку даних для передавання на згаданий інтерфейс.

37. Приймач/декодер за п. 35 або 36, який відрізняється тим, що інтерфейс відповідає стандарту IEEE 1394 або його різновиду.

38. Приймач/декодер за будь-яким з пп. 35-37, в якому прикладна програма виконується на мові, що інтерпретується, а драйвер пристрою є скомпільованим.

39. Приймач/декодер за будь-яким з пп. 35-38, який відрізняється тим, що драйвер пристрою виконаний з можливістю передавання команд прикладної програми для керування пристроєм цифрового відеозапису і/або з можливістю приймання даних, що відносяться до інформації, що зберігається в пристрої цифрового відеозапису.

40. Приймач/декодер за п. 39, який відрізняється тим, що дані, які передаються, є даними формату MPEG.

41. Драйвер пристрою для використання в приймачі/декодері, де цей приймач/декодер включає в себе підсистему реального часу для виконання прикладної програми і інтерфейс IEEE 1394, до якого може бути підключено щонайменше один периферійний пристрій, здатний мати відповідну присвоєну йому фізичну адресу, причому згаданий інтерфейс виконаний з можливістю забезпечення щонайменше одного каналу обміну даними, який має відповідний присвоєний йому реальний ідентифікатор каналу, при цьому згадані реальний ідентифікатор каналу, присвоєний кожному каналу, і адреса, присвоєна кожному периферійному пристрою, можуть змінитися після скидання шини, причому цей драйвер пристрою виконаний з можливістю забезпечення обміну даними між прикладною програмою та інтерфейсом IEEE 1394 і включає в себе: засоби для зберігання щонайменше однієї логічної адреси, що відповідає відповідному периферійному пристрою, і для зберігання щонайменше одного логічного ідентифікатора каналу, що відповідає відповідному реальному каналу; засоби для передавання в прикладну програму згаданої логічної адреси для здійснення обміну даними між драйвером пристрою і прикладною програмою; засоби виділення каналу для приймання запиту від прикладної програми на виділення каналу обміну даними і, якщо відповідний канал обміну даними доступний, для виділення згаданого доступного відповідного каналу обміну даними і передавання в прикладну програму логічного ідентифікатора каналу для здійснення обміну даними між драйвером пристрою і прикладною програмою; засоби виділення з'єднання для приймання запиту від прикладної програми на виділення з'єднання між периферійними пристроями, підключеними до інтерфейсу, з використанням каналу, вказаного згаданим логічним ідентифікатором каналу, і для виділення з'єднання, якщо це можливе, причому у разі запиту на виділення двоточкового з'єднання між периферійними пристроями ці периферійні пристрої вказуються за допомогою згаданих логічних адрес; засоби ідентифікації периферійного пристрою, виконані з можливістю приймання від прикладної програми запиту на ідентифікацію периферійного пристрою, що відповідає заданій логічній адресі, і, у відповідь на цей запит, передавання фізичної адреси відповідного периферійного пристрою і передавання унікального ідентифікатора вузла, що включає в себе додаткову інформацію, що ідентифікує периферійний пристрій; засоби повідомлення про подію для повідомлення прикладній програмі про різні події, включаючи скидання шини інтерфейсу; і засоби ідентифікації каналу, виконані з можливістю приймання від прикладної програми запиту на ідентифікацію каналу, що відповідає заданому логічному ідентифікатору каналу, і, у відповідь на цей запит, передавання інтерфейсного ідентифікатора каналу для відповідного каналу і передавання щонайменше одного додаткового параметра згаданого каналу, що вказує щонайменше одне з наступного: максимальна виділена пропускна спроможність каналу і доступна на даний момент пропускна спроможність каналу; причому засоби виділення каналу виконані з можливістю приймання ідентифікатора переважного реального каналу і виділення згаданого переважного реального каналу, якщо він доступний, і виділення вільного каналу, якщо згаданий переважний канал недоступний або якщо згаданий ідентифікатор переважного реального каналу включає в себе заздалегідь заданий код замість допустимого ідентифікатора реального каналу, і видавання повідомлення про помилку прикладній програмі, якщо ідентифікатор переважного каналу відповідає недопустимому ідентифікатору реального каналу, відмінному від згаданого заздалегідь заданого коду.

42. Приймач/декодер, який включає в себе засоби для приймання даних, що передають шляхом мовлення; засоби підсистеми реального часу для виконання щонайменше однієї прикладної програми; засоби інтерфейсу IEEE 1394 для підключення щонайменше одного периферійного пристрою; засоби драйвера пристрою за п. 41 для забезпечення інтерфейсу згаданої або кожної прикладної програми з засобами інтерфейсу IEEE 1394 і засоби для передавання даних, що приймаються, в інтерфейс IEEE 1394.

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device driver for a television attachment designed to the ieee standard

Назва патенту російською

Драйвер устройства для телевизионной приставки в стандарте ieee

МПК / Мітки

МПК: H04L 29/02, H04N 5/44, G06F 13/14, G06F 13/38, G06F 13/10

Мітки: варіанти, драйвер, даними, спосіб, обміну, пристрою, даних, обробки, здійснення, система

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/15-63965-sposib-obminu-danimi-drajjver-pristroyu-varianti-sistema-obrobki-danikh-i-prijjmach-dekoder-varianti-dlya-jjogo-zdijjsnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб обміну даними, драйвер пристрою (варіанти), система обробки даних і приймач/декодер (варіанти) для його здійснення</a>

Подібні патенти