Виливок з титану для гарячої прокатки з малою імовірністю появи поверхневих дефектів і спосіб його виробництва

Номер патенту: 115853

Опубліковано: 26.12.2017

Автори: Фудзії Хідекі, Кунієда Томонорі, Тацудзава Йосіцуґу

Є ще 7 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Виливок з титану, що виконаний зі сплаву титану, який містить:

шар у діапазоні, що більше або дорівнює 1 мм у глибину на поверхні виливка, що служить як прокатувана поверхня, причому цей шар містить один або більше елементів з вибраних з одного або обох з щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента,

причому загальна концентрація щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента у діапазоні, що більше або дорівнює 1 мм у глибину, є більш високою, ніж загальна концентрація щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента у основному металі, на величину, що більше або дорівнює 0,1 мас. % і менше ніж 2,0 мас. %.

2. Виливок з титану за п. 1, в якому кожний щонайменше один α-стабілізуючий елемент і щонайменше один нейтральний елемент містить Аl, Sn, і Zr.

3. Виливок з титану за п. 1, в якому шар, що містить один або більше елементів з вибраних з одного або обох з щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента, додатково містить 1,5 мас. % або менше одного або більше з β-стабілізуючих елементів.

4. Спосіб виробництва виливка з титану, що містить:

плавлення поверхні, що служить як прокатувана поверхня виливка з титану, разом з матеріалом, який містить один або більше елементів з вибраних з одного або обох з щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента, з подальшим твердненням цієї поверхні,

причому загальну концентрацію щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента у діапазоні, що більше або дорівнює 1 мм у глибину, встановлюють більш високою, ніж загальна концентрація щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента у основному металі, на величину, що більше або дорівнює 0,1 мас. % і менше ніж 2,0 мас. %.

5. Спосіб за п. 4, в якому матеріал, що містить один або більше елементів з α-стабілізуючих елементів і/або нейтральних елементів, включає в себе одне або більше з порошку, стружки, дроту, тонкої плівки і ошурок.

6. Спосіб за п. 4, в якому поверхню виливка з титану плавлять шляхом використовування одного або більше з нагрівання електронним променем, дугового нагрівання, нагрівання лазером, плазмового нагрівання і індукційного нагрівання.

7. Спосіб за п. 4, в якому поверхню виливка з титану плавлять у вакуумному середовищі або у атмосфері інертного газу.

Текст

Реферат: Запропонований виливок з титану для гарячої прокатки, який виконаний з титанового сплаву, що включає в себе розплавлений і повторно стверднений шар у діапазоні, що більше або дорівнює 1 мм у глибину на поверхні виливка, що служить як прокатувана поверхня, причому цей розплавлений і повторно стверднений шар одержують шляхом додавання до цієї поверхні одного або більше елементів з вибраних з одного або обох з щонайменше одного αстабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента, плавлення і повторного тверднення цієї поверхні. Середнє значення повної концентрації щонайменше одного αстабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента у діапазоні, що більше або дорівнює 1 мм у глибину є більш високим, ніж значення загальної концентрації щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента у основному металі, на величину, що більше або дорівнює 0,1 мас. % і менше ніж 2,0 мас. %. UA 115853 C2 (12) UA 115853 C2 UA 115853 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ГАЛУЗЬ ТЕХНІКИ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ ВИНАХІД [0001] Наданий винахід належить до виливка з титану для гарячої прокатки і до способу його виробництва, і зокрема належить до виливка з титану для гарячої прокатки, який може зберігати поверхневі властивості після гарячої прокатки задовільними, навіть коли стадія прокатки сляба і стадія фінішної обробки пропускаються, а також до способу її виробництва. РІВЕНЬ ТЕХНІКИ [0002] Титановий матеріал звичайно виробляється шляхом виготовлення зливка металу, що одержується за допомогою стадії плавки, у формі сляба або біллета, виправлення поверхні, виконання гарячої прокатки, а потім піддавання одержаного прокату відпалу або холодній обробці. Стадія плавки включає, на додаток до широко використовуваного способу вакуумної електродугової переплавки (ВАР), спосіб переплавки електронним променем (EBR) або плазмено-дуговий спосіб плавки, що включає виконання плавки у місці, що відрізняється від ливарної форми, і відливання розплавленого металу у ливарну форму. Оскільки у першому способі геометрія ливарної форми обмежена циліндричною формою, для виробництва листового матеріалу потрібна стадія прокатки сляба або стадія кування. Останній спосіб має високу гнучкість відносно геометрії ливарної форми, і отже може використовувати квадратну ливарну форму на додаток до циліндричної ливарної форми. Відповідно, при використовуванні способу переплавки електронним променем або плазмено-дугового способу плавки квадратний зливок або циліндричний зливок металу можуть відливатися безпосередньо. Отже, у випадку виробництва листового матеріалу з квадратного зливка або у випадку виробництва дротяного матеріалу або пруткового матеріалу з циліндричного зливка металу стадія прокатки сляба може бути пропущена з точки зору форми зливка металу. У цьому випадку, оскільки витрати і час на стадію прокатки сляба можуть бути скорочені, можна очікувати помітного покращення ефективності виробництва. [0003] Проте лита структура великорозмірного зливка, який використовується у промисловості, має грубі зерна, кожне з яких має розмір у декілька десятків міліметрів. У тому випадку, коли такий зливок металу безпосередньо піддається гарячому прокатуванню без стадії прокатки сляба, на його поверхні формуються увігнутості і опуклості під впливом деформаційної анізотропії у зернах і між кристалічними зернами завдяки грубим кристалічним зернам, утворюючи поверхневі дефекти. Відповідно, у тому випадку, коли квадратний зливок або циліндричний зливок металу безпосередньо виробляються за допомогою способу переплавки електронним променем або плазмено-дугового способу плавки, і при цьому стадія прокатки сляба опускається пропускається при гарячому прокатуванні, яке виконується після цього, утворюються поверхневі дефекти. Для того щоб видалити поверхневі дефекти, що утворюються при гарячому прокатуванні, необхідно, щоб кількість поверхні гарячекатаного листа, що видаляється на стадії травлення, була збільшена, що створює проблему збільшення витрат і зниження виходу. Таким чином, необхідно, щоб була додана стадія фінішної обробки для видалення поверхневих дефектів. Отже, існує небезпека того, що очікувані покращення ефективності виробництва внаслідок усунення стадії прокатки сляба можуть бути зведені нанівець із-за додавання стадії фінішної обробки. У зв'язку з цим запропоновані спосіб виробництва матеріалу для гарячої прокатки і спосіб зменшення поверхневих дефектів за рахунок виконання остаточної обробки або термічної обробки після виробництва. [0004] Патентний документ 1 пропонує спосіб, який у тому випадку, коли зливок титанового матеріалу не піддається стадії прокатки сляба і безпосередньо піддається процесу гарячої прокатки, для подрібнення кристалічних зерен біля поверхневого шару включає в себе забезпечення деформації поверхневого шару, а потім нагрівання до температури, що дорівнює або вище ніж температура рекристалізації, і виконання рекристалізації на поверхні до глибини, що більше ніж або дорівнює 2 мм. Як засіб для введення деформації наводяться кування, обтискання валками, дробоструминна обробка і т.п. [0005] Патентний документ 2 пропонує спосіб зменшення хвилястості або складок на поверхні, які сформовані під час прокатки завдяки деформаційної анізотропії крупних зерен, і зменшення поверхневих дефектів шляхом нагрівання зливка титанового матеріалу до температури, що дорівнює або вище ніж Tβ+50 °C, потім охолодження зливка металу до температури, що дорівнює або нижче ніж Tβ-50 °C, а потім виконання гарячої прокатки. [0006] 1 UA 115853 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Патентний документ 3 пропонує як спосіб зменшення поверхневих дефектів прокату у тому випадку, коли титановий матеріал піддається стадії прокатки сляба, спосіб, що включає задавання температури у кінці стадії прокатки сляба, що дорівнює температурі у α фазі, або виконання нагрівання перед гарячою прокаткою при температурі, що дорівнює температурі у α фазі, перетворюючи тим самим у рівновісні кристали частину заготовки на глибину, що більше ніж або дорівнює 60 мкм від її поверхні. Таким чином Патентний документ 3 згадує, що формування збагаченого киснем шару можна уникнути, збагачений киснем шар може бути видалений на стадії декапірування, і, отже, неоднорідна у плані твердості і пластичності частина видаляється, так що поверхневі властивості після холодної обробки покращуються. [0007] Патентний документ 4 пропонує спосіб, в якому, у тому випадку, коли зливок титанового матеріалу не піддається стадії гарячої обробки і безпосередньо піддається гарячому прокатуванню, поверхневий шар, що служить як прокатувана поверхня зливка металу, плавиться і повторно піддається твердненню за допомогою високочастотного індукційного нагрівання, нагрівання дугою, плазмового нагрівання, нагрівання електронним променем, лазерного нагрівання і т.п. для того, щоб тим самим перетворити його у дрібні зерна на глибину, що дорівнює або більше 1 мм від поверхневого шару, внаслідок чого структура поверхневого шару після гарячої прокатки покращується. У описаному вище способі частина поверхневого шару піддається гартівному твердненню для формування ствердненої структури, що має дрібнозернисту структуру з випадковими орієнтаціями, і таким чином утворення поверхневих дефектів запобігається. Приклади способів для плавлення структури поверхневого шару титанового сляба включають високочастотне індукційне нагрівання, нагрівання дугою, плазмове нагрівання, нагрівання електронним променем і лазерне нагрівання. СПИСОК ІНФОРМАЦІЇ: ПАТЕНТНА ЛІТЕРАТУРА [0008] Патентний документ 1: JP H01-156456A Патентний документ 2: JP H08-060317A Патентний документ 3: JP H07-102351A Патентний документ 4: JP 2007-332420A СУТЬ ВИНАХОДУ ТЕХНІЧНА ПРОБЛЕМА [0009] Тим не менш, хоча спосіб Патентного документу 1 наводить дробоструминну обробку як засіб забезпечення деформації, глибина деформації, що забезпечується загальною дробоструминною обробкою, становить приблизно від 300 до 500 мкм, що недостатньо для того, щоб сформувати рекристалізований шар, що має глибину, що більше або дорівнює 2 мм, яка необхідна для того, щоб покращити якість. Відповідно, практично необхідно, щоб деформація була забезпечена на велику глибину куванням або обтисканням у валках, але для того, щоб виконати кування або обтискання у валках великорозмірного зливка металу для гарячої прокатки, потрібно велике устаткування, тому витрати не зменшуються у порівнянні з випадком виконання звичайної стадії прокатки сляба. [0010] Крім того, спосіб Патентного документу 2 забезпечує ефект рекристалізації грубих кристалічних зерен і їх подрібнення за рахунок нагрівання до температури β-фази. Проте у тому випадку, коли стадія прокатки сляба опускається, є мало рекристалізованих ядер, оскільки ніякої оброблювальної деформації не прикладається, і розміри кристалічних зерен стають великими, оскільки весь зливок металу нагрівається, так що швидкість охолоджування після нагрівання зменшується. Отже, ефекти, що одержуються за рахунок подрібнення внаслідок рекристалізації, є обмеженими, і зниження анізотропії деформації є недостатнім. Те, що кристалічні орієнтації початкових грубих зерен впливають на рекристалізовані зерна, також є фактором, що не дозволяє усунути анізотропію деформації. З іншого боку, помірне подрібнення збільшує межі зерна, що викликає утворення увігнутостей і опуклостей на поверхні, і утворення поверхневих дефектів збільшується. [0011] Крім того, спосіб Патентного документу 3 виконується з припущення, що лита структура руйнується і перетворюється на дрібні і рівновісні зерна за рахунок стадії прокатки сляба, і не має ніякого сенсу у тому випадку, коли стадія прокатки сляба опускається. Якщо стадія прокатки сляба опускається, і виконується тільки термічна обробка для формування рівновісних зерен на глибину, що більше або дорівнює 60 мкм від поверхні, це є простою рекристалізацією, і 2 UA 115853 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 кристалічна орієнтація рекристалізації залежить від початкової кристалічної орієнтації. Відповідно, цей спосіб є недостатнім для запобігання утворенню увігнутостей і опуклостей завдяки деформаційній анізотропії грубих зерен структури у стані після відливання, і очевидно, що будуть виникати проблеми, що викликаються поверхневими дефектами. [0012] Крім того, у способі Патентного документу 4 модифікація виконується на структурі частини зовнішнього шару зливка металу, і це спричиняє ефект покращення поверхневих властивостей після гарячої прокатки. [0013] Відповідно, наданий винахід має своєю метою запропонувати виливок з титанового сплаву, який міг би зберігати поверхневі властивості після гарячої прокатки задовільними навіть тоді, коли стадія прокатки сляба і стадія фінішної обробки пропускаються, а також запропонувати спосіб її виробництва. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ [0014] Для того, щоб вирішити описане вище завдання, автори наданого винаходу провели інтенсивні дослідження і встановили наступне. У виробництві титанового продукту зі зливка металу шляхом виконання гарячої прокатки без стадії прокатки сляба і без фінішної стадії вміст α-стабілізуючого елемента або нейтрального елемента створюється у поверхневому шарі сляба шляхом поміщування або розсіювання матеріалу (порошку, стружки, дроту, тонкої плівки і т.п.), що містить α-стабілізуючий елемент або нейтральний елемент, на шарі прокатуваної поверхні титанового матеріалу у стані відразу після відливання і переплавки поверхневого шару сляба разом з цим матеріалом як попередня стадія гарячої прокатки, отже структура частини поверхневого шару сляба може бути збереженою дрібнозернистою навіть під час нагрівання при гарячому прокатуванні, і у результаті поверхневі дефекти завдяки впливу деформаційної анізотропії початкової грубої ствердненої структури зменшується, і можуть бути одержані ті ж самі поверхневі властивості, як і у випадку виконання стадії прокатки сляба і стадії фінішної обробки. [0015] Суть наданого винаходу полягає у наступному. (1) Виливок з титану, що виконаний зі сплаву титану, який містить: шар у діапазоні, що більше або дорівнює 1 мм у глибину на поверхні, що служить як прокатувана поверхня, причому цей шар містить один або більше елементів з вибраних з одного або обох з щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента, причому загальна концентрація щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента у діапазоні, що більше або дорівнює 1 мм у глибину є більш високою, ніж загальна концентрація щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента у основному металі, на величину, що більше або дорівнює 0,1 мас.% і менше ніж 2,0 мас.%. (2) Виливок з титану за п. (1), в якому кожний щонайменше один α-стабілізуючий елемент і щонайменше один нейтральний елемент містить Al, Sn, і Zr. (3) Виливок з титану за п. (1), в якому шар, що містить один або більше елементів з вибраних з одного або обох з щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента, додатково містить 1,5 мас.% або менше одного або більше з β-стабілізуючих елементів. (4) Спосіб виробництва виливка з титану, що містить: плавлення поверхні, що служить як прокатувана поверхня виливка з титану, разом з матеріалом, який містить один або більше елементів з вибраних з одного або обох з щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента, з подальшим твердненням цієї поверхні, причому загальна концентрація щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента у діапазоні, що більше або дорівнює 1 мм у глибину встановлюється більш високою, ніж загальна концентрація щонайменше одного αстабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента у основному металі, на величину, що більше або дорівнює 0,1 мас.% і менше ніж 2,0 мас.%. (5) Спосіб за п. (4), в якому матеріал, що містить один або більше елементів з αстабілізуючих елементів і/або нейтральних елементів, включає в себе одне або більше з порошку, стружки, дроту, тонкої плівки і ошурок. 3 UA 115853 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 (6) Спосіб за п. (4), в якому поверхню виливка з титану плавлять шляхом використовування одного або більше з нагрівання електронним променем, дугового нагрівання, нагрівання лазером, плазмового нагрівання і індукційного нагрівання. (7) Спосіб за п. (4), в якому поверхню виливка з титану плавлять у вакуумному середовищі або у атмосфері інертного газу. КОРИСНІ ЕФЕКТИ ВИНАХОДУ [0016] Виливок з титану для гарячої прокатки і спосіб його виробництва відповідно до наданого винаходу дозволяють виробляти титановий матеріал, що має поверхневі властивості, які є більш високими або дорівнюють поверхневим властивостям у тому випадку, коли виконуються стадія прокатки сляба і стадія фінішної обробки, навіть якщо при виробництві титанового матеріалу пропускаються подальші стадії гарячої обробки, такі як стадія прокатки сляба, стадія кування і стадія фінішної обробки, які були необхідні у минулому. Оскільки збільшення виходу продукції може бути досягнене за рахунок зменшення часу нагрівання завдяки відсутності стадії гарячої обробки, зменшення виправлення різанням внаслідок згладжування поверхні сляба, зменшення травлення внаслідок покращення якості поверхні і т.п., можна очікувати значних ефектів не лише у плані зниження виробничих витрат, але також і у плані покращення енергоефективності, і промислові ефекти є неоглядними. КОРОТКИЙ ОПИС КРЕСЛЕНЬ [0017] [Фіг. 1] Фіг. 1 показує схематичний вигляд зміни концентрацій у розплавленому і повторно ствердненому шарі. ОПИС ВАРІАНТІВ ЗДІЙСНЕННЯ [0018] Далі наданий винахід буде описаний детально. [0019] [Товщина розплавленого і повторно ствердненого шару] У наданому винаході титановий матеріал, який зроблений зі сплаву титану, має на своїй поверхні, що служить як прокатувана поверхня, розплавлений і повторно стверднений шар з товщиною, що більше або дорівнює 1 мм. Як було описано вище, утворення поверхневих дефектів після гарячої прокатки викликається увігнутостями і опуклостями поверхні титанового матеріалу, які утворюються завдяки структурі, що має грубі кристалічні зерна. Відповідно, розмір кристалічного зерна тільки у частині поверхневого шару зливка металу може бути зроблений настільки малим, наскільки це можливо. Для того, щоб заглушити зростання кристалічного зерна під час нагрівання при гарячому прокатуванні шляхом додавання αстабілізуючого елемента і/або нейтрального елемента, які згадуються нижче, і тим самим заглушити утворення поверхневих дефектів, необхідно, щоб товщина розплавленого і повторно ствердненого шару, що містить α-стабілізуючий елемент і/або нейтральний елемент, становила 1 мм. У тому випадку, коли товщина розплавленого і повторно ствердненого шару становить менше 1 мм, поверхневі дефекти утворюються під впливом литої структури, що лежить нижче, і поверхневі властивості не покращуються. Слід зазначити, що максимальна глибина конкретно не визначається, але якщо глибина плавлення є занадто великою, існує ризик того, що шар, що містить легуючий елемент, може залишитися навіть після стадії ударного травлення, яка виконується після гарячої прокатки, тому бажано, щоб глибина плавлення становила не більше, ніж приблизно 5 мм. Слід зазначити також, що приклади титанових матеріалів, що піддаються гарячому прокатуванню, включають зливок, сляб і біллет. [0020] Розплавлений і повторно стверднений шар формується шляхом плавлення поверхні виливка з титану, а потім охолоджування і повторного тверднення поверхні. Якщо дивитися на поперечний переріз у напрямку, перпендикулярному до напрямку сканування розплавленої доріжки, форма розплавленого і повторно ствердненого шару має тенденцію бути самою глибокою у центрі розплавленої доріжки при переплавці поверхневого шару виливка з титану. Коли розплавлені доріжки перекриваються, частина, що знаходиться посередині між суміжними розплавленими доріжками, є самою неглибокою, і сама глибока частина і сама неглибока частина періодично повторюються. У цьому випадку, якщо різниця між самою глибокою частиною і самою неглибокою частиною є великою, ця різниця викликає відмінність у стійкості до деформації при гарячому прокатуванні, що може викликати утворення дефектів. Відповідно бажано, щоб ця різниця становила менше 2 мм. Слід зазначити, що глибина розплавленого і повторно ствердненого шару відповідно до наданого винаходу встановлюється такою, що дорівнює або більше ніж 1 мм, і ця глибина означає глибину самої неглибокої частини, якщо 4 UA 115853 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 дивитися на поперечний переріз у напрямку, перпендикулярному до напрямку сканування розплавленої доріжки. [0021] Тут сплав титану звичайно формується у листовий матеріал за допомогою гарячої прокатки і/або холодної прокатки, а також виробляється як продукти у формі дротяного матеріалу, пруткового матеріалу і т.п. Тут як сплав титану може використовуватися α-сплав титану, α+βсплав титану або β-сплав титану. Таким чином, у наданому винаході склад сплаву титану особливо не обмежується. [0022] [Вміст α-стабілізуючого елемента або нейтрального елемента] У наданому винаході розплавлений і повторно стверднений шар титанового матеріалу містить один або більше елементів з вибраних з одного або обох з щонайменше одного αстабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента, причому вміст цих одного або більше елементів є більш високим, ніж їх вміст у частині основного металу, на деяку задану величину або більше. У наданому винаході, як буде описано пізніше, для того, щоб сконцентрувати один або більше елементів з α-стабілізуючих елементів або нейтральних елементів, використовується методика плавлення частини поверхневого шару зливка металу разом з матеріалом, який зроблений зі згаданих одного або більше елементів. Коли плавлення і повторне тверднення виконуються без додавання цих елементів, оскільки склад розплавленої частини зберігається однорідним, кристалічні зерна можуть до деякої міри самі зробитися дрібними відповідно до складу сплаву. З іншого боку, коли поверхневий шар плавиться разом з матеріалом, що містить α-стабілізуючий елемент (елементи) і/або нейтральний елемент (елементи), оскільки час плавлення є коротким і зберігається неоднорідність компонентів, структура робиться неоднорідною. Проте, оскільки плавлення виконується лише до такої міри, що розплавлений шар може бути видалений на подальшій стадії травлення, це не справляє ніякого впливу на кінцевий продукт. Неоднорідність залишається, отже α-стабілізуючий елемент (елементи) і/або нейтральний елемент (елементи) концентруються у тій частині, в якій залишається неоднорідність, і формується більш дрібна структура. Крім того, коли структура робиться дрібною за рахунок плавлення і повторного тверднення, може бути сформована колонія, у якій зібрані кристалічні зерна, що мають ідентичні одна одній кристалічні орієнтації. Кількість таких колоній може бути більша, ніж кількість монокристалічних зерен, тому коли такі колонії утворюються, мають місце випадки, в яких ці колонії можуть ініціювати утворення дефектів гарячої прокатки. Проте завдяки неоднорідності більш дрібні структури формуються у деяких частинах, як описано вище, і це може заглушувати утворення колоній і зростання колоній під час нагрівання при подальшому гарячому прокатуванні і може дозволити виконувати гарячу прокатку на дрібних кристалічних зернах, і, отже, утворення поверхневих дефектів під час гарячої прокатки може бути додатково заглушено. Крім того, коли додаються α-стабілізуючий елемент (елементи) і/або нейтральний елемент (елементи), температура β-перетворення практично не змінюється або температура β-перетворення збільшується, тому коли температура нагрівання при гарячому прокатуванні має нижче значення, ніж температура βперетворення, ситуація, в якій тільки частина поверхневого шару випробовує β-перетворення, може бути заглушена. Тільки при додаванні α-стабілізуючого елемента (елементів) і/або нейтрального елемента (елементів) таким чином, що середня концентрація α-стабілізуючого елемента (елементів) і/або нейтрального елемента (елементів) у розплавленому і повторно ствердненому шарі є більш високою у порівнянні з частиною основного металу на величину, що становить у сумі 0,1 мас.% або більше, згадані вище ефекти можуть бути проявлені, отже нижня границя встановлюється такою, що дорівнює 0,1 мас.%. З іншого боку, коли середня концентрація у розплавленій частині є більш високою у порівнянні з частиною основного металу на величину, що становить 2,0 мас.% або більше, з'являються ризики того, що може з'явитися різниця у здатності до гарячої обробки між частиною поверхневого шару, що містить легуючий елемент, і внутрішньою частиною, і що якість матеріалу продукту може погіршитися внаслідок великої доданої кількості, навіть коли ці елементи концентруються у частині поверхневого шару, і велика кількість легуючого елемента, що міститься у частині поверхневого шару, дифундує у внутрішню частину під час термічної обробки, такої як нагрівання при гарячому прокатуванні, отже верхня границя встановлюється такою, що дорівнює 2,0 мас.%. Два або більше з αстабілізуючого елемента (елементів) і/або нейтрального елемента (елементів) можуть бути додані у комбінації, і концентрація α-стабілізуючого елемента (елементів) і/або нейтрального елемента (елементів) у цьому випадку є сумарною концентрацією відповідних елементів. [0023] [Типи α-стабілізуючого елемента і нейтрального елемента] 5 UA 115853 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 У наданому винаході як α-стабілізуючий елемент (елементів) і/або нейтральний елемент (елементів) можуть використовуватися Al, Sn і Zr. Кожний з цих елементів розчиняється у вигляді твердого розчину у α-фазі і заглушує зростання кристалічного зерна у діапазоні температур нагрівання під час гарячої прокатки. [0024] [β-стабілізуючий елемент] У наданому винаході β-стабілізуючий елемент може міститися разом з α-стабілізуючим елементом (елементами) і/або нейтральним елементом (елементами). Коли міститься βстабілізуючий елемент, може очікуватися не лише згадане вище зростання кристалічного зерна, але також і додаткове створення тонкої структури, оскільки β-фаза, яка є другою фазою у діапазоні температур нагрівання під час гарячої прокатки, легко утворюється, так що зростання кристалічного зерна додатково заглушується. На додаток до цього, при використовуванні відходів зі сплаву титану, що містять ці легуючі елементи як додаткові матеріали, може очікуватися зниження витрат. [0025] [Спосіб вимірювання товщини розплавленого і повторно ствердненого шару] Наданий винахід визначає, що розплавлений і повторно стверднений шар, в якому концентрується вміст легуючого елемента (елементів) з α-стабілізуючого елемента (елементів) і/або нейтрального елемента (елементів), має глибину, що більше або дорівнює 1 мм. Далі буде описаний спосіб вимірювання товщини розплавленого і повторно ствердненого шару. Залитий відполірований зразок поперечного перерізу концентрованого шару може бути легко визначений за допомогою скануючого електронного мікроскопа (SEM)/електронно-зондового мікроаналізатора (EPMA). Фіг. 1 показує один приклад вимірювання зміни концентрацій у розплавленому і повторно ствердненому шарі. Завдяки додаванню α-стабілізуючого елемента (елементів) і/або нейтрального елемента (елементів) розплавлений і повторно стверднений шар має більш високу концентрацію α-стабілізуючого елемента (елементів) і/або нейтрального елемента (елементів) у порівнянні з частиною основного металу, і товщина частини, в якій концентрація α-стабілізуючого елемента (елементів) і/або нейтрального елемента (елементів) є більш високою, встановлюється такою, що дорівнює товщині розплавленого і повторно ствердненого шару. Слід зазначити, що у випадку, коли розплавлений і повторно стверднений шар має товщину більшу, ніж границя вимірювань SEM/EPMA, вимірювання виконуються кілька разів у напрямку товщини, і одержані результати об'єднуються для того, щоб виміряти товщину розплавленого і повторно ствердненого шару. [0026] [Неоднорідність у розплавленому і повторно ствердненому шарі] У наданому винаході у розплавленому і повторно ствердненому шарі є неоднорідність, і це також може бути легко підтверджено за допомогою згаданих вище SEM/EBSP. Як показано на Фіг. 1, коли плавлення і повторне тверднення виконується з додаванням додаткових елементів, сумарна концентрація є високою у розплавленій і повторно ствердненої частині, але у цій частині концентрація є неоднорідною і змінюється, що відрізняється від частини основного металу, і наявність неоднорідності може бути підтверджена. [0027] [Спосіб вимірювання концентрацій елементів у розплавленій частині і у частині основного металу] Концентрації у розплавленому і повторно ствердненому шарі і у частині основного металу визначаються шляхом вирізання тестових зразків для аналітичного використовування з тієї частини, в якій концентрація збільшується, і з центральної частини матеріалу і виконання спектроскопічного аналізу (ICP) на цих тестових зразках. Що стосується вимірювання концентрацій, зразки для аналізу можуть бути взяті з ділянки товщиною 1 мм поверхневого шару у будь-якій множині місць (наприклад, у 10 місцях) прокатуваної поверхні виливка з титану, спектроскопічний аналіз (ICP) може бути виконаний на цих зразках для аналізу, і середнє значення одержаних результатів може бути прийнято як концентрація у розплавленому і повторно ствердненому шарі. Крім того, для порівняння, зразки для аналізу можуть бути взяті з ділянки товщиною 20 мм поверхневого шару у будь-якій множині місць (наприклад, у 3 місцях) прокатуваної поверхні виливка з титану перед переплавкою поверхневого шару виливка з титану, спектроскопічний аналіз випромінювання іонно-зв'язаної плазми може бути виконаний тим же самим чином, і середнє значення одержаних результатів може бути прийнято як концентрація у частині основного металу. [0028] [Спосіб додавання] 6 UA 115853 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 У наданому винаході для того, щоб сконцентрувати один або більше елементів з αстабілізуючих елементів або нейтральних елементів у частині поверхневого шару зливка металу використовується методика, у якій частина поверхневого шару зливка металу плавиться разом з матеріалом, який виконаний з одного або більше з цих елементів. Таким чином, концентрація цих елементів у частині поверхневого шару зливка металу може бути збільшена. Крім того, може використовуватися сплав титану, що містить ці елементи. Таким чином, βстабілізуючий елемент також може легко міститися разом з цими елементами. Як матеріал порошок, стружка, дріт, тонка плівка і ошурки можуть використовуватися окремо або у комбінації. [0029] [Спосіб плавлення поверхневого шару] Наданий винахід характеризується тим, що частина поверхневого шару титанового матеріалу нагрівається разом з матеріалом, який виконаний з одного або більше елементів з αстабілізуючих елементів або нейтральних елементів, і плавиться і повторно піддається твердненню. Як спосіб нагрівання частини поверхневого шару можуть використовуватися високочастотне індукційне нагрівання, нагрівання дугою, плазмове нагрівання, нагрівання електронним променем і лазерне нагрівання, окремо або у комбінації. У тому випадку, коли перераховані вище способи використовуються у комбінації, поверхневий шар може бути підігрітий, наприклад, за допомогою індукційного нагрівання, а потім може бути розплавлений за допомогою лазерного нагрівання. Використовуваний спосіб може бути вибраний, зважаючи на такі умови, як витрати, розмір титанового матеріалу і час обробки. У наданому винаході частина поверхневого шару титанового матеріалу переважно нагрівається у вакуумі або у атмосфері інертного газу. Оскільки титан є надзвичайно активним металом, велика кількість кисню і азоту змішується з розплавленою і повторно ствердненою частиною, якщо обробка виконується у звичайній атмосфері, що призводить до зміни якості. Отже, коли обробка виконується у контейнері у вакуумі або у інертній атмосфері, може бути одержаний задовільний результат. Слід зазначити, що відповідно до наданого винаходу інертні гази являють собою аргон і гелій, і не включають у себе азот, який реагує з титаном. У тому випадку, коли обробка виконується у -5 вакуумній камері, бажано, щоб ступінь вакууму був приблизно таким, що дорівнює 5×10 мм рт. ст. або вище. [0030] Наданий винахід пропонує титановий матеріал для гарячої прокатки, що включає розплавлений і повторно стверднений шар, у якому один або більше елементів з αстабілізуючих елементів або нейтральних елементів концентруються у поверхневому шарі у діапазоні 1 мм або більше у глибину, а інша частина матеріалу являє собою структуру у стані відразу після відливання або структуру, що одержується шляхом виконання лиття з подальшим нагріванням до температури, що дорівнює або більше ніж температура β-перетворення і загартуванням. Використовуючи цей матеріал, навіть коли стадія прокатки сляба пропускається, може бути одержаний титановий матеріал, що має ту ж саму якість поверхні, що і у випадку виконання звичайної стадії прокатки сляба. [ПРИКЛАДИ] [0031] Далі наданий винахід буде описаний детальніше за допомогою прикладів. Кожний з №№ 124, що показані у Таблиці 1, являє собою приклад, в якому використовується листовий матеріал, а кожний з №№ 25-31 являє собою приклад, в якому використовується дротяний матеріал. 7 UA 115853 C2 8 UA 115853 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [0033] У кожному з Довідкового прикладу, Прикладів і Порівняльних прикладів, які показані у №№ 1-21 Таблиці 1, виливок з титану був вироблений за допомогою способу переплавки електронним променем, і відлитий з використовуванням квадратної ливарної форми. З іншого боку, у кожному з Прикладів, які показані у №№ 22-24 Таблиці 1, виливок з титану бубув вироблений за допомогою плазмового способу дугової плавки, і відлитий з використовуванням квадратної ливарної форми. Після лиття, у випадку необхідності виконувалося виправлення поверхні виливка різанням, а якщо воно не виконувалося, то плавлення поверхневого шару виконувалося без виконання виправлення поверхні виливка різанням. Потім зливок металу, що має товщину 250 мм, ширину 1000 мм, і довжину 4500 мм, піддавався гарячому прокатуванню з використовуванням стану гарячої прокатки для сталевого матеріалу у штабу товщиною 4 мм, яка змотувалася у рулон. Слід зазначити, що оцінювання поверхневих дефектів виконувалося шляхом візуального спостереження поверхневого шару листа після його травлення. [0034] У кожному з Довідкового прикладу, Прикладів і Порівняльних прикладів №№ 7-24 після того, як був вироблений зливок металу, поверхня зливка металу (виливка) була зрізана і видалена. З іншого боку, у кожному з Прикладів №№ 6-31 після того, як зливок металу був вироблений, поверхня виливка була піддана плавленню і повторному твердненню. [0035] У "способі плавлення", який показаний у Таблиці 1, "ЕП" означає виконання плавлення і повторного тверднення поверхневого шару електронним променем, "TIG" означає виконання плавлення і повторного тверднення поверхневого шару за допомогою дугового зварювання у атмосфері інертного газу (TIG), а "лазер" означає виконання плавлення і повторного тверднення поверхневого шару за допомогою лазерного зварювання. Для плавлення поверхневого шару за допомогою електронного променя використовувався електроннопроменевий зварювальний апарат, що має стандартний вихід 30 кВт. Плавлення поверхневого шару за допомогою дугового зварювання у атмосфері інертного газу (TIG) виконувалося зі струмом 200 А без використовування присадного матеріалу. Для плавлення поверхневого шару за допомогою лазерного зварювання використовувався лазер CO 2. [0036] Довідковий приклад № 1 описує випадок, у якому виробництво виконувалося з використовуванням титанового сплаву Ti-5Al-Fe з подальшою звичайною стадією прокатки сляба. Оскільки виконувалася стадія прокатки сляба, поверхневі дефекти виробленого листового матеріалу були незначними. [0037] У Порівняльному прикладі № 2 зливок металу був підданий виправленню різанням, а потім був підданий плавленню поверхневого шару з використовуванням ЕП без додавання αстабілізуючого елемента або нейтрального елемента. Отже, товщина розплавленого і повторно ствердненого шару дорівнювала 1 мм або була більшою, і хоча поверхневі дефекти були незначними, у деяких частинах утворилися більш серйозні поверхневі дефекти, що погіршують якість. [0038] У Порівняльному прикладі № 3 зливок металу був підданий виправленню різанням, а потім поверхня зливка металу була піддана плавленню поверхневого шару з використовуванням ЕП разом з порошком Al. Хоча вміст Al у розплавленій і повторно ствердненої частині був більш високим у порівнянні з частиною основного металу на 0,1 мас. % або навіть більше, її товщина 9 UA 115853 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 становила всього 0,5 мм, і тому у деяких частинах спостерігалися дещо грубі поверхневі дефекти. [0039] У Прикладі № 4 зливок металу був підданий виправленню різанням, після чого поверхня зливка металу була піддана плавленню поверхневого шару з використовуванням ЕП разом зі стружкою Al, при цьому вміст Al у розплавленому і повторно ствердненому шарі був більш високим у порівнянні з частиною основного металу на 0,1 мас. % або навіть більше, а його товщина становила 1 мм або більше, і тому поверхневі дефекти були незначними і знаходилися на тому ж самому рівні, що і у випадку виконання стадії прокатки сляба. [0040] У Прикладі № 5 зливок металу був підданий виправленню різанням, після чого поверхня зливка металу була піддана плавленню поверхневого шару з використовуванням лазера разом з фольгою з Al, при цьому вміст Al у розплавленому і повторно ствердненому шарі був більш високим у порівнянні з частиною основного металу на 0,1 мас. % або навіть більше, а товщина шару з високою концентрацією Al становила 1 мм або більше, і тому поверхневі дефекти були незначними і знаходилися на тому ж самому рівні, що і у випадку виконання стадії прокатки сляба. [0041] У Прикладі № 6 зливок металу був підданий виправленню різанням, після чого поверхня зливка металу була піддана плавленню поверхневого шару з використовуванням TIG разом з фольгою з Al, при цьому вміст Al у розплавленому і повторно ствердненому шарі був більш високим у порівнянні з частиною основного металу на 0,1 мас. % або навіть більше, а його товщина становила 1 мм або більше, і тому поверхневі дефекти були незначними і знаходилися на тому ж самому рівні, що і у випадку виконання стадії прокатки сляба. [0042] У Прикладі № 7 зливок металу не піддавався різанню, і поверхня зливка металу була піддана плавленню поверхневого шару з використовуванням ЕП разом з порошком з Al, при цьому вміст Al у розплавленому і повторно ствердненому шарі був більш високим у порівнянні з частиною основного металу на 0,1 мас. % або навіть більше, а його товщина становила 1 мм або більше, і тому поверхневі дефекти були незначними і знаходилися на тому ж самому рівні, що і у випадку виконання стадії прокатки сляба. [0043] У Прикладі № 8 зливок металу не піддавався різанню, і поверхня зливка металу була піддана плавленню поверхневого шару з використовуванням ЕП разом з порошком з Sn, при цьому вміст Sn у розплавленому і повторно ствердненому шарі був більш високим у порівнянні з частиною основного металу на 0,1 мас. % або навіть більше, а його товщина становила 1 мм або більше, і тому поверхневі дефекти були незначними і знаходилися на тому ж самому рівні, що і у випадку виконання стадії прокатки сляба. [0044] У Прикладі № 9 зливок металу не піддавався різанню, і поверхня зливка металу була піддана плавленню поверхневого шару з використовуванням ЕП разом з ошурками Zr, при цьому вміст Zr у розплавленому і повторно ствердненому шарі був більш високим у порівнянні з частиною основного металу на 0,1 мас. % або навіть більше, а його товщина становила 1 мм або більше, і тому поверхневі дефекти були незначними і знаходилися на тому ж самому рівні, що і у випадку виконання стадії прокатки сляба. [0045] У Прикладі № 10 зливок металу не піддавався різанню, і поверхня зливка металу була піддана плавленню поверхневого шару з використовуванням TIG разом з порошком Al і Zr, при цьому сумарний вміст Al і Zr у розплавленому і повторно ствердненому шарі був більш високим у порівнянні з частиною основного металу на 0,1 мас. % або навіть більше, а його товщина становила 1 мм або більше, і тому поверхневі дефекти були незначними і знаходилися на тому ж самому рівні, що і у випадку виконання стадії прокатки сляба. [0046] У Прикладі № 11 зливок металу не піддавався різанню, і поверхня зливка металу була піддана плавленню поверхневого шару з використовуванням TIG разом з ошурками з титанового сплаву, що містить Al і Sn, при цьому сумарний вміст Al і Sn у розплавленому і повторно ствердненому шарі був більш високим у порівнянні з частиною основного металу на 0,1 мас. % або навіть більше, а його товщина становила 1 мм або більше, і тому поверхневі дефекти були незначними і знаходилися на тому ж самому рівні, що і у випадку виконання стадії прокатки сляба. 10 UA 115853 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 [0047] У кожному з Прикладів № 12-15 зливок металу не піддавався різанню, і поверхня зливка металу була піддана плавленню поверхневого шару з використовуванням TIG разом з ошурками зі сплаву титану, що містить Al і β-стабілізуючий елемент, при цьому вміст Al у розплавленому і повторно ствердненому шарі був більш високим у порівнянні з частиною основного металу на 0,1 мас. % або навіть більше, а вміст β-стабілізуючого елемента дорівнював 1,5 мас. % або був меншим. Крім того, товщина цього шару становила 1 мм або більше, і тому поверхневі дефекти були незначними і знаходилися на тому ж самому рівні, що і у випадку виконання стадії прокатки сляба. [0048] Кожний з Прикладів № 16-24 показує результати для зливка металу, виробленого зі сплаву титану. № 16 являє собою сплав титану Ti-0,06Pd, № 17 являє собою сплав титану Ti-0,5Ni0,05Ru, № 18 являє собою сплав титану Ti-1Fe-0,35O, № 19 являє собою сплав титану Ti-5Al1Fe-0,25Si, № 20 являє собою сплав титану Ti-3Al-2,5V, № 21 являє собою сплав титану Ti4,5Al-2Fe-2Mo-3V, № 22 являє собою сплав титану Ti-1Cu, № 23 являє собою сплав титану Ti1Cu-0,5Nb, і № 24 являє собою сплав титану Ti-1Cu-1Sn-0,3Si-0,2Nb. У кожному з перерахованих вище прикладів зливок металу не піддавався різанню, і поверхня зливка металу була піддана плавленню поверхневого шару з використовуванням ЕП разом з порошком з Al, при цьому вміст Al у розплавленому і повторно ствердненому шарі був більш високим у порівнянні з частиною основного металу на 0,1 мас. % або навіть більше, а його товщина становила 1 мм або більше, і тому поверхневі дефекти були незначними і знаходилися на тому ж самому рівні, що і у випадку виконання стадії прокатки сляба. [0049] У кожному з Довідкового прикладу, Прикладів і Порівняльних прикладів, які показані у №№ 25-31 Таблиці 1, використовувався сплав титану Ti-3Al-2,5V, і зливок титану вироблявся за допомогою вакуумного способу електродугового переплавлення або за допомогою способу переплавки електронним променем. Зливок металу, що має діаметр 170 мм і довжину 12 м, піддавався гарячому прокатуванню у дротяний матеріал, що має діаметр 13 мм. Слід зазначити, що оцінювання поверхневих дефектів виконувалося шляхом візуального спостереження поверхневого шару після травлення. [0050] У кожному з Довідкового прикладу, Прикладів і Порівняльних прикладів №№ 25-29 після виробництва зливка металу його поверхня була зрізана і видалена. З іншого боку, у кожному з Прикладів №№ 30 і 31 після виробництва зливка металу поверхня виливка була піддана плавленню і повторному твердненню. [0051] Довідковий приклад № 25 описує випадок, у якому виробництво виконувалося з використовуванням звичайної стадії прокатки сляба. [0052] У Порівняльному прикладі № 26 зливок металу був підданий виправленню різанням, а потім був підданий плавленню поверхневого шару з використовуванням ЕП без додавання αстабілізуючого елемента або нейтрального елемента. Отже, товщина розплавленої і повторно ствердненої частини дорівнювала 1 мм або була більшою, і хоча поверхневі дефекти були незначними, вони утворювалися у деяких частинах і погіршували якість. [0053] У Порівняльному прикладі № 27 зливок металу піддавався виправленню різанням, а потім поверхня зливка металу піддавалася плавленню поверхневого шару з використовуванням ЕП разом з фольгою з Al. Хоча вміст Al у розплавленій і повторно ствердненої частині був більш високим у порівнянні з частиною основного металу на 0,1 мас. % або навіть більше, її товщина становила всього 0,5 мм, і тому у деяких частинах спостерігалися дещо грубі поверхневі дефекти. [0054] У Прикладі № 28 зливок металу був підданий виправленню різанням, після чого поверхня зливка металу була піддана плавленню поверхневого шару з використовуванням ЕП разом з фольгою з Al, при цьому вміст Al у розплавленому і повторно ствердненому шарі був високим, тобто більш високим у порівнянні з частиною основного металу на 0,1 мас. % або навіть більше, а його товщина становила 1 мм або більше, і тому поверхневі дефекти були незначними і знаходилися на тому ж самому рівні, що і у випадку виконання стадії прокатки сляба. [0055] 11 UA 115853 C2 5 10 15 20 У Прикладі № 29 зливок металу був підданий виправленню різанням, після чого поверхня зливка металу була піддана плавленню поверхневого шару з використовуванням TIG разом з фольгою з Al, при цьому вміст Al у розплавленому і повторно ствердненому шарі був більш високим на 0,1 мас. % або навіть більше, а його товщина становила 1 мм або більше, і тому поверхневі дефекти були незначними і знаходилися на тому ж самому рівні, що і у випадку виконання стадії прокатки сляба. [0056] У Прикладі № 30 зливок металу був підданий виправленню різанням, після чого поверхня зливка металу була піддана плавленню поверхневого шару з використовуванням лазера разом з порошком з Sn, при цьому вміст Sn у розплавленому і повторно ствердненому шарі був високим, тобто більш високим у порівнянні з частиною основного металу на 0,1 мас. % або навіть більше, а товщина шару з високою концентрацією Al становила 1 мм або більше, і тому поверхневі дефекти були незначними і знаходилися на тому ж самому рівні, що і у випадку виконання стадії прокатки сляба. [0057] У Прикладі № 31 зливок металу був підданий виправленню різанням, після чого поверхня зливка металу була піддана плавленню поверхневого шару з використовуванням ЕП разом з фольгою з Al, при цьому вміст Al у розплавленому і повторно ствердненому шарі був високим, тобто більш високим у порівнянні з частиною основного металу на 0,1 мас. % або навіть більше, а товщина шару з високою концентрацією Al становила 1 мм або більше, і тому поверхневі дефекти були незначними і знаходилися на тому ж самому рівні, що і у випадку виконання стадії прокатки сляба. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 35 40 45 50 55 1. Виливок з титану, що виконаний зі сплаву титану, який містить: шар у діапазоні, що більше або дорівнює 1 мм у глибину на поверхні виливка, що служить як прокатувана поверхня, причому цей шар містить один або більше елементів з вибраних з одного або обох з щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента, причому загальна концентрація щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента у діапазоні, що більше або дорівнює 1 мм у глибину, є більш високою, ніж загальна концентрація щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента у основному металі, на величину, що більше або дорівнює 0,1 мас. % і менше ніж 2,0 мас. %. 2. Виливок з титану за п. 1, в якому кожний щонайменше один α-стабілізуючий елемент і щонайменше один нейтральний елемент містить Аl, Sn, і Zr. 3. Виливок з титану за п. 1, в якому шар, що містить один або більше елементів з вибраних з одного або обох з щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента, додатково містить 1,5 мас. % або менше одного або більше з βстабілізуючих елементів. 4. Спосіб виробництва виливка з титану, що містить: плавлення поверхні, що служить як прокатувана поверхня виливка з титану, разом з матеріалом, який містить один або більше елементів з вибраних з одного або обох з щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента, з подальшим твердненням цієї поверхні, причому загальну концентрацію щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента у діапазоні, що більше або дорівнює 1 мм у глибину, встановлюють більш високою, ніж загальна концентрація щонайменше одного α-стабілізуючого елемента і щонайменше одного нейтрального елемента у основному металі, на величину, що більше або дорівнює 0,1 мас. % і менше ніж 2,0 мас. %. 5. Спосіб за п. 4, в якому матеріал, що містить один або більше елементів з α-стабілізуючих елементів і/або нейтральних елементів, включає в себе одне або більше з порошку, стружки, дроту, тонкої плівки і ошурок. 6. Спосіб за п. 4, в якому поверхню виливка з титану плавлять шляхом використовування одного або більше з нагрівання електронним променем, дугового нагрівання, нагрівання лазером, плазмового нагрівання і індукційного нагрівання. 7. Спосіб за п. 4, в якому поверхню виливка з титану плавлять у вакуумному середовищі або у атмосфері інертного газу. 60 12 UA 115853 C2 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 13

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cast titanium slab for use in hot rolling and unlikely to exhibit surface defects, and method for producing same

Автори англійською

Kunieda, Tomonori, Tatsuzawa, Yoshitsugu, Fujii, Hideki

Автори російською

Куниеда Томонори, Тацудзава Йосицугу, Фудзии Хидэки

МПК / Мітки

МПК: C22C 14/00, C22B 34/12, B22D 21/06, B21B 3/00, B21B 1/02, C23C 26/00

Мітки: титану, спосіб, малою, дефектів, поверхневих, появи, виробництва, прокатки, імовірністю, гарячої, виливок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/15-115853-vilivok-z-titanu-dlya-garyacho-prokatki-z-maloyu-imovirnistyu-poyavi-poverkhnevikh-defektiv-i-sposib-jjogo-virobnictva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Виливок з титану для гарячої прокатки з малою імовірністю появи поверхневих дефектів і спосіб його виробництва</a>

Подібні патенти