Різальний блок для робочої машини і робоча машина, яка містить такий різальний блок

Номер патенту: 112653

Опубліковано: 10.10.2016

Автори: Елер Вольфганг, Нюрнберг Александер

Є ще 7 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Різальний блок для робочої машини (1), що містить основний різальний блок (6) і додатковий різальний блок (8), причому додатковий різальний блок встановлений на задній стороні основного різального блока і являє собою модульний сільськогосподарський різальний блок (8) з множиною різальних модулів (13), кожний з яких має горизонтально розташований вал (15), що приводиться в обертання, і множину різальних елементів (16), розташованих на відповідному валу (15) для зрізування матеріалу, який збирається, при цьому вали (15) різальних модулів (13) розташовані так, що не перекриваються по ширині (9) зрізування різального блока (8), який відрізняється тим, що різальні модулі (13) безпосередньо або опосередковано прикріплені до опорної рами (12) за допомогою затискачів (25).

2. Різальний блок за п. 1, який відрізняється тим, що основний різальний блок визначає робочу ширину (7), а різальні модулі (13) різального блока (8) продовжуються на всю робочу ширину (7).

3. Різальний блок за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що всі різальні модулі (13) розташовані так, що їх вали (15) можуть приводитися в рух навколо спільної осі (18) обертання.

4. Різальний блок щонайменше за одним із попередніх пунктів 1-3, який відрізняється тим, що різальні модулі (13) являють собою окремі і керовані окремо блоки, виконані з можливістю одержання різної ширини (9) зрізування додаткового різального блока (8) за рахунок об'єднання різного числа різальних модулів (13) з однаковою і/або різною шириною.

5. Різальний блок щонайменше за одним із попередніх пунктів 1-3, який відрізняється тим, що різальні модулі (13) мають різну ширину в напрямку ширини (9) зрізування різального блока (8).

6. Різальний блок щонайменше за одним із попередніх пунктів 1-5, який відрізняється тим, що множина з'єднувальних пластин (19) прикріплена до опорної рами (12) за допомогою затискачів (25), при цьому різальні модулі (13) з'єднані із з'єднувальними пластинами (19).

7. Різальний блок щонайменше за одним із попередніх пунктів 1-6, який відрізняється тим, що два суміжні різальні модулі (13) з'єднані за допомогою з'єднувальної ланки (21), що має пружний елемент (23), виконаний з можливістю поглинання зусиль, які виникають в результаті відносного руху валів (15) взаємно з'єднаних різальних модулів (13).

8. Різальний блок щонайменше за одним із попередніх пунктів 1-7, який відрізняється тим, що різальні модулі (13) виконані у вигляді ланцюгових модулів, а різальні елементи (16) - у вигляді ланцюгів (17).

9. Різальний блок щонайменше за одним із попередніх пунктів 1-8, який відрізняється тим, що робоча машина (1) являє собою збиральний комбайн (2).

10. Різальний блок щонайменше за одним із попередніх пунктів 1-9, який відрізняється тим, що робоча машина (1) являє собою збиральний комбайн (2), а додатковий різальний блок (8) являє собою модульну ланцюгову косарку (11), що містить: опорну раму (12); і множину ланцюгових модулів, кожний з яких має розташований горизонтально вал (15), що приводиться в обертання, і множину ланцюгів (17), розташованих на відповідному валу (15), для зрізування матеріалу, який збирається, при цьому ланцюгові модулі виконані у вигляді окремих і керованих окремо блоків, і для створення різної ширини (9) зрізування ланцюгового різального блока (11) за рахунок об'єднання різного числа ланцюгових модулів (24) однакової і/або різної ширини безпосередньо або опосередковано на опорній рамі (12) і з'єднані один з одним з'єднувальними ланками (21), і при цьому ланцюгові модулі продовжуються на всю робочу ширину (7) збирального комбайна (2).

11. Робоча машина (1), зокрема збиральний комбайн (2), з різальним блоком, що містить основний різальний блок (6) і додатковий різальний блок (8), щонайменше за одним з попередніх пунктів.

12. Робоча машина за п. 11, яка відрізняється тим, що вона має передні колеса (3), а різальні модулі (13) зі своїми різальними елементами (16) розташовані так, що їх ділянка зрізування в напрямку руху (4) робочої машини (1) знаходиться попереду передніх коліс (3).

Текст

Дивитися

Реферат: Модульний сільськогосподарський різальний блок (8) для робочої машини (1), зокрема для збирального комбайна, має множину різальних модулів (13), кожний з яких має горизонтально розташований, вал (15), що приводиться у обертання і множину різальних елементів (16), розташованих на відповідному валу (15), для зрізування матеріалу, який збирається, при цьому вали (15) різальних модулів (13) розташовані так, що не перекриваються по ширині (9) зрізування різального блока (8). UA 112653 C2 (12) UA 112653 C2 UA 112653 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ОПИС ГАЛУЗЬ ТЕХНІКИ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ ВИНАХІД Даний винахід стосується сільськогосподарського різального блока, що має розташований горизонтально вал, який приводиться в обертання, з множиною розташованих на ньому різальних елементів. Різальний блок встановлений на робочій машині, або утворює її, і використовується зокрема для зрізування і/або подрібнення трави, соломи, зерна, пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку, соняшника, бобів, інших стебел й інших рослин і частин рослин. Різальний блок вирівняний зі своєю площиною зрізування, приблизно горизонтальною. Різальним блоком може бути зокрема ланцюгова косарка для збирального комбайна. РІВЕНЬ ТЕХНІКИ Сільськогосподарський різальний блок для рухомої робочої машини відомий з брошури "Spearhead.eu; Spearhead-Stoppelmanagement: Die Ernteостальнаяe im Griff" (Stubble Management: The harvest residue under control). Рухомою робочою машиною є трактор, на який встановлюють різальний блок. Різальний блок виконаний у вигляді ланцюгового різального блока з одним розташованим горизонтально валом, що приводиться в обертання, і множиною ланцюгів, розташованих на валу, для зрізування матеріалу, який збирається, зокрема пожнивних залишків. Також може бути множина різальних блоків, встановлених на робочій машині, при цьому їх вали та індивідуальна ширина зрізування різальних блоків перекриваються для того, щоб одержати одну загальну ширину зрізування. Для цього, деякі різальні блоки розташовані наприклад, попереду передніх коліс трактора, а інші позаду задніх коліс трактора. У доповнення, в сучасному стані рівня техніки, загалом, відоме постачання збирального комбайна декількома різальними блоками для січення рослинних залишків поруч зі жниваркою (для збирання), що визначає робочу ширину збирального комбайна. У даному описі, один з різальних блоків розташований більш або менш прямо в напрямку руху позаду основної жниварки, тоді як два інших різальних блоки прикріплені позаду задніх коліс в кінці збирального комбайна і таким чином, вали різальних блоків і ширина зрізування різальних блоків перекриваються з утворенням загальної ширини зрізування. ЗАДАЧА ВИНАХОДУ Задача винаходу полягає в створенні сільськогосподарського різального блока для робочої машини, з яким простим і змінним чином можна створювати різну ширину зрізування різального блока. РІШЕННЯ ЗАДАЧІ Задача винаходу вирішується ознаками незалежного пункту формули винаходу. Інші переважні варіанти здійснення винаходу визначені в залежних пунктах формули винаходу. РОЗКРИТТЯ ВИНАХОДУ Винахід стосується модульного сільськогосподарського різального блока для робочої машини. Різальний блок має множину різальних модулів, кожний з яких має горизонтально розташований вал, який приводиться в обертання, і множину різальних елементів, розташованих на відповідному валу, для зрізування матеріалу, який збирається, при цьому вали різальних модулів розташовані так, що не перекриваються по ширині зрізування різального блока. Винахід додатково стосується робочої машини, зокрема збирального комбайна або іншого рухомого скошувального пристрою, який містить модульний різальний блок, який описаний вище. Винахід також стосується модульного ланцюгового різального блока для збирального комбайна з опорною рамою і множиною ланцюгових модулів, кожний з яких має горизонтально розташований вал, що приводиться в обертання, і множину ланцюгів, встановлених на відповідному валу, для зрізування матеріалу, що збирається. Ланцюгові модулі виконані у вигляді окремих і керованих окремо блоків і для утворення різної ширини зрізування ланцюгового різального блока за рахунок об'єднання, безпосередньо або опосередковано на опорній рамі, різного числа ланцюгових модулів однієї і тієї ж і/або різної ширини і з'єднаних разом з'єднувальними ланками. Ланцюгові модулі продовжуються на всю робочу ширину збирального комбайна. ВИЗНАЧЕННЯ У даній заявці, під сільськогосподарським різальним блоком мають на увазі різальний блок для зрізування, скошування, нарізання, подрібнення, мульчування і т. д. матеріалу, що збирається в галузі сільського господарства і лісовій промисловості, в галузі комунального 1 UA 112653 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 господарства для збереження громадських зелених насаджень і для догляду за іншими зонами багаторічних насаджень. У даній заявці, під робочою машиною мається на увазі самохідна робоча машина, робоча машина, яка буксирується, косарка, сінокосарка, збиральний комбайн або трактор, що має в кожному випадку сільськогосподарський різальний блок, який визначений вище. Робоча машина має робочу ширину. Під робочою шириною мається на увазі ефективна область дії робочої машини перпендикулярно напрямку її руху. Якщо робочою машиною є косарка, робоча ширина також відповідає ширині зрізування різального блока. З іншого боку, якщо робочою машиною є збиральний комбайн, робоча ширина збирального комбайна відповідає фактичній ширині зрізування жниварки (основного різального блока), тоді як ширина зрізування додаткового різального блока для зрізування пожнивних залишків згадується не як робоча ширина, але як ширина зрізування. Під модульним різальним блоком в даній заявці розуміють різальний блок, який має декілька окремих модулів, при цьому модульний різальний блок створюється за рахунок їх безпосереднього збирання один з одним. Іншими словами, модульний різальний блок не розглядається у вигляді окремих різальних блоків робочої машини, які встановлені в різних точках на робочій машині (здебільшого з перекривальним розташуванням) для створення загальної ширини зрізування. Областю зрізування різального блока є область, в якій різальний блок зрізає матеріал, який збирається. Під шириною зрізування модульного різального блока мається на увазі ширина його області зрізування перпендикулярно напрямку руху робочої машини. ПОДАЛЬШИЙ ОПИС ВИНАХОДУ Новий сільськогосподарський різальний блок містить множину різальних модулів, які зібрані разом для утворення різального блока, і таким чином утворюють ширину зрізування різального блока, без якого-небудь перекриття по ширині зрізування різального блока. За рахунок використання модулів, кожного з окремим валом, існує можливість одержання різної ширини зрізування різального блока для створення модульної системи. Внаслідок цього, різальними модулями можуть бути стандартні блоки, незалежні від загальної ширини зрізування різального блока, які внаслідок цього можна утворювати у великих кількостях і з нижчою вартістю. З різальних модулів з середньою шириною, яка дорівнює, наприклад, 90 см і/або 120 см (3 фути або 4 фути) можна утворювати дуже велику змінну ширину зрізування різального блока, в тому числі дуже велику ширину, наприклад, 3 м. Ще одна перевага в порівнянні з попереднім рівнем техніки полягає в тому, що зменшується простір для збирання, який необхідний для розташування різального блока перпендикулярно ширині різального блока. Ось чому порівняно короткі вали модулів можуть мати нижчу жорсткість на вигин і, внаслідок цього, менший діаметр, ніж було б у випадку з суцільним валом. Оскільки діаметр вала, внаслідок розташування на ньому різальних елементів, в значній мірі визначає встановлювальний простір різального блока перпендикулярно його ширині, результатом цього є опції для встановлення різального блока, які не існують в сучасному стані рівня техніки. У даному способі уперше можливо розташувати різальні модулі зі своїми різальними елементами таким чином, щоб область зрізування усього різального блока знаходилася, відносно напрямку руху машини, попереду передніх коліс. Зокрема, коли різальні модулі різального блока продовжуються на всю робочу ширину робочої машини, перевага полягає в тому, що колеса робочої машини не переїжджають і не вдавлюють матеріал, який збирається, перед зрізанням. Це закономірно приводить до хороших результатів зрізування по всій ширині зрізування робочої машини. У доповнення це забезпечує, що результати зрізування не залежать від положення робочої машини при русі, тобто не має значення, чи рухається робоча машина по прямій лінії або по кривій. Внаслідок цього, різальні модулі переважно розташовані так, що їх вали можуть приводитися в рух навколо загальної осі обертання. Під віссю обертання мається на увазі геометрична вісь. Кожний з валів різальних модулів може мати свій власний привід або повністю або частково роздільні приводи. Різальні модулі переважно утворені у вигляді окремих та індивідуально керованих блоків для створення різної ширини зрізування різального блока за рахунок об'єднання різного числа різальних модулів однієї і тієї ж і/або різної ширини. Навіть при використанні тільки однієї ширини різального модуля, за рахунок розташування за бажанням n різальних модулів утворюється широкий діапазон різних загальних розмірів по ширині. За рахунок використання різальних модулів різної ширини - наприклад, різальних модулів 2, 3, 4 або більш різних розмірів по ширині, все-таки є значно більша варіативність, так що різальний блок може бути адаптований фактично до будь-якої робочої ширини робочої машини. 2 UA 112653 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Різальні модулі можуть бути розташовані на опорній рамі безпосередньо або опосередковано. Опорна рама має більшу довжину, ніж різальні модулі і вміщує декілька різальних модулів. Опорна рама може бути нерознімною або складатися з двох або більше взаємно з'єднаних секції. Переважно, внаслідок цього опорна рама визначається виключно для певної ширини зрізування різального блока, яка повинна бути створена. Для досягнення необхідної компактності різального блока, внаслідок цього переважно, щоб різальні модулі мали відносно невеликі параметри і мали вал з відносно невеликим діаметром і щоб опорна рама фактично витримувала зусилля і моменти і забезпечувала необхідну жорсткість на вигин. Різальні модулі можуть бути безпосередньо або опосередковано прикріплені до опорної рами за допомогою затискача без просвердлювання. Розташування без просвердлювання означає, що модулі можуть бути легко і швидко встановлені на опорній рамі, що дає значні переваги як в процесі первинного встановлення, так і під час подальшого технічного обслуговування і догляду за різальним блоком. До опорної рами за допомогою затискача і без свердлування може бути прикріплена множина з'єднувальних пластин, а до з'єднувальних пластин можуть бути прикріплені різальні модулі. Це додатково спрощує збирання і розбирання модульного різального блока. Два суміжних різальних модулі можуть бути з'єднані за допомогою з'єднувальної ланки, при цьому з'єднувальна ланка має пружинний елемент, який виконаний з можливістю поглинання зусиль в результаті відносного руху валів, взаємно з'єднаних різальних модулів. Це забезпечує, з одного боку, щоб крутний момент, необхідний для приведення в дію обертових валів, ефективно передавався валом за допомогою з'єднувальної ланки на наступний вал, а з іншого боку, щоб не передавалися небажані зусилля в результаті відносних рухів валів. Різальним блоком переважно є ланцюгова косарка, в якій різальні модулі виконані у вигляді ланцюгових модулів, а різальні елементи у вигляді ланцюгів. Зокрема з використанням ланцюгової косарки можна ефективно зрізати, подрібнювати і мульчувати пожнивні залишки. Робочою машиною зокрема може бути збиральний комбайн. Тоді новий сільськогосподарський різальний блок переважно використовувати як додатковий різальний блок. Збиральний комбайн, як відомо, має основний різальний блок, яким зрізають сільськогосподарську культуру, наприклад, пшеницю. Тоді модульний різальний блок встановлюють зокрема на задній стороні так званої "жниварки" комбайна. Комбайн може бути сконструйований зокрема так, щоб його основний різальний блок знаходився вище, ніж в сучасному стані рівня техніки - тобто на більшій горизонтальній відстані від землі. Це зменшує кількість стебел, що затягуються в збиральний комбайн. Тоді новий модульний різальний блок використовують для зрізування відносно довгої стерні, що залишилася, із землі і для її подрібнення. Модульна конструкція і зменшені просторові вимоги означають, що різальний блок тоді може бути розташований, в напрямку руху, позаду основного різального блока, а також попереду передніх коліс комбайна. Переважні подальші розробки винаходу розкриті в формулі винаходу, описі і кресленнях. Переваги ознак і комбінації різних ознак, згаданих у введенні опису, наведені тільки як приклад, і можуть набирати чинності як альтернатива або в сукупності, без користі, яка повинна бути одержана за рахунок варіантів здійснення винаходу. Інші ознаки показані на кресленнях зокрема, представлені геометричні елементи і відносні розміри декількох складових елементів один відносно одного і їх відносне розташування і функціональний зв'язок. Комбінація ознак різних варіантів здійснення винаходу або ознак різних пунктів формули винаходу також можлива, і таким чином передбачається, шляхом відходу від вибраних посилань формули винаходу. Це застосовнотакож до тих ознак, які проілюстровані на окремих кресленнях або згадуються в їх описі. Дані ознаки також можуть бути об'єднані з ознаками іншої формули винаходу. Аналогічно, ознаки, перераховані в формулі винаходу, можуть бути опущені для додаткових варіантів здійснення винаходу. Ознаки, згадані в формулі винаходу і описі, потрібно розуміти, в показниках їх кількості, настільки точно, щоб представити кількість або більшу кількість, ніж вказана кількість, без необхідності в застосуванні в явній формі виразу "щонайменше". Наприклад, коли згадується вал, це необхідно розуміти або як точно один вал, або як два вали, або як декілька представлених валів. Однак, якщо згадується точна кількість елементів, то перед відповідною ознакою вставляють прикметник "точно". КОРОТКИЙ ОПИС КРЕСЛЕНЬ Винахід додатково пояснений і описаний нижче з використанням переважних варіантів здійснення, які показані на кресленнях. Фіг. 1 являє собою вигляд в перспективі передньої частини першого ілюстративного варіанта здійснення робочої машини з модульним сільськогосподарським різальним блоком. 3 UA 112653 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Фіг. 2 являє собою вигляд збоку робочої машини згідно з Фіг. 1. Фіг. 3 являє собою вигляд в перспективі ілюстративного варіанта здійснення нового модульного сільськогосподарського різального блока в частково розібраному положенні. Фіг. 4 являє собою різальний блок на Фіг. 3 в подальшому встановленому положенні. Фіг. 5 являє собою вигляд в перспективі ілюстративного варіанта здійснення нового модульного сільськогосподарського різального блока і докладне зображення з середньої області різального блока. Фіг. 6 являє собою вигляд збоку частини нової робочої машини з модульним сільськогосподарським різальним блоком. Фіг. 7 являє собою вигляд різального блока в розрізі по лінії D-D на Фіг. 6, а також докладне зображення різального блока. Фіг. 8 являє собою вигляд зверху ілюстративного варіанта здійснення нової з'єднувальної ланки для з'єднання двох суміжних різальних модулів. Фіг. 9 являє собою вигляд з'єднувальної ланки в розрізі по лінії F-F на Фіг. 8. Фіг. 10 являє собою різні зображення ілюстративного варіанта здійснення нового різального блока. Фіг. 11 являє собою вигляд в розрізі ілюстративного варіанта здійснення опорної рами з різальним модулем, встановленим на ній з використанням затискача. ДОКЛАДНИЙ ОПИС ВИНАХОДУ Фіг. 1 і 2 показують передню частину робочої машини 1. В даному випадку, робоча машина 1 зображена у вигляді збирального комбайна 2. Однак в рівній мірі це могла б бути інша робоча машина 1. Показана тільки передня частина робочої машини 1, оскільки інша частина робочої машини 1 для представленого винаходу не має значення. Робоча машина 1 є рухомою і, внаслідок цього, має декілька коліс, з яких на Фіг. 1 і 2 показані тільки передні колеса 3. Для виконання своєї роботи, робоча машина 1 рухається по землі 5 в напрямку руху 4. Збиральний комбайн 2 має основний різальний блок 6, який обслуговує фактичний процес збирання. Основний різальний блок 6 визначає робочу ширину 7 робочої машини 1, перпендикулярну напрямку руху 4. Основний різальний блок 6 не є об'єктом представленої заявки і, внаслідок цього, не описаний детально нижче. У доповнення до основного різального блока 6, робоча машина 1 має модульний різальний блок 8. Модульний різальний блок 8 використовують для зрізування стерні сільськогосподарської культури, що залишається після себе різальним блоком 6 на землі 5, і має ширину 9 зрізування, яка приблизно відповідає, в збиральному комбайні 2, показаному в даному описі, його робочій ширині 7. Іншими словами, в процесі, що використовується в збиральному комбайні 2, в напрямку руху 4, матеріал, який збирається, спочатку зрізається основним різальним блоком 6 на більшій відстані від землі 5. Потім вся інша стерня зрізається модульним різальним блоком 8 ближче до землі 5 і розрізається. Різальний блок 8 спирається на котки 10 на землі 5, зокрема він спрямовується ними в процесі руху робочої машини 1. Котки 10 мають решітчасту конструкцію і зокрема складаються з металу. Котки 10 забезпечують хороше наведення для модульної косарки 8 навіть при важких станах ґрунту - наприклад, каменях, щілинах, схилах і т. д. Різальний блок 8 продовжується на всю робочу ширину 7 робочої машини 1. Внаслідок цього, не потрібні додаткові різальні блоки для того щоб охопити всю робочу ширину 7 робочої машини 1 за рахунок декількох накладень ширини зрізування декількох різальних блоків, як відомо з сучасного стану рівня техніки. Отже, різальний блок 8 маєтільки одну геометричну вісь 18 обертання. Нова модульна конструкція різального блока 8 зрозуміло проілюстрована за допомогою Фіг. 3 і 4. Модульний різальний блок 8 в даному описі має вигляд ланцюгової косарки 11. Однак, він може приймати вигляд з іншим типом різального блока 8, наприклад, з пластинами, що приводяться в дію з протилежним обертанням. Різальний блок 8 має опорну раму, одна половина якої показана в даному описі. Повна опорна рама 12 показана на Фіг. 5. Переважно, секція опорної рами 12, подана на Фіг. 3 і 4, складається з нерознімного профілю. Однак, вона також могла б складатися з декількох частин. Різальний блок 8 містить множину різальних модулів 13. Кожний з різальних модулів 13 має корпус 14 і вал 15 (див. Фіг. 7), який розташований в корпусі 14 горизонтально і може приводитися в обертання. На Фіг. 3 і 4, вали 15 закриті корпусом 14 і, внаслідок цього, не видні. Кожний з валів 15 забезпечений множиною різальних елементів 16 для зрізування матеріалу, який збирається. У проілюстрованому, наведеному для прикладу ланцюговому різальному блоці 11, різальними елементами 16 є ланцюги 17. 4 UA 112653 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 Різальні модулі 13 виконані у вигляді окремих і керованих окремо блоків для створення різної ширини 9 зрізування різального блока 8 за рахунок об'єднання різного числа різальних модулів 13 однієї і тієї ж і/або різної ширини. У показаному прикладі, на представленій секції опорної рами 12 розташовані чотири різальних модулі 13 з однією і тією ж шириною. Однак, різальні модулі 13 також могли б мати різну ширину (див., наприклад, Фіг. 4, 5, 10). Різальні модулі 13 розташовані так, щоб їх вали 15 могли приводитися в дію за допомогою одного або більше приводів 28 і ведучих валів 29 (див. Фіг. 5) навколо загальної осі 18 обертання. Між двома сусідніми різальними модулями 13 кожний раз є дільник 26 жниварки, який служить для спрямування матеріалу, який збирається, в область зрізування відповідного різального модуля 13. Множину з'єднувальних пластин 19 кріплять до опорної рами 12 без просвердлювання, за допомогою затискачів 25. Різальні модулі 13, в свою чергу, прикручують болтами один до одного і до з'єднувальних пластин 19. У доповнення для з'єднання з опорною системою або важільною системою робочої машини 1 надані з'єднувальні кронштейни 20. Також, на опорну раму 12 можна змінно встановлювати за допомогою затискачів 25 інші складові елементи - такі як котки 10, елементи приводу і т. д. Фіг. 6 і 7 показують додаткові конструктивні деталі модульного різального блока 8. Фіг. 7 являє собою у верхній області ліву частину різального блока 8. В збільшеній секції зокрема можна бачити, що вал 15 в даному описі має вигляд порожнистого вала, а вали 15 суміжних різальних модулів 13 з'єднані один з одним з'єднувальною ланкою 21. На Фіг. 8 і 9 можна бачити додаткові деталі з'єднувальної ланки 21. З'єднувальна ланка 21 має паз 22 для прикріплення прилеглих валів 15 і для передачі крутного моменту. У представленому випадку, отвір 22 має вигляд багатокутного профілю. Однак, також будуть можливі інші конструкції. З'єднувальна ланка 21 має пружний елемент 23, який сформований зокрема з твердої гуми. Два суміжних вали 15 з'єднані один з одним в дуже невеликому просторі з'єднувальною ланкою 21, що містить елемент 23, який забезпечує пружність в напрямку обертання. Це означає, що зміщення вала, наприклад, приблизно до 0,3 мм і кутове зміщення вала приблизно до 1° між валами 15 може бути компенсоване. Фіг. 10 являє собою повне зображення модульного різального блока 8, як з лівої, так і з правої секцією опорної рами 12. Різальний блок 8, показаний в даному описі, відповідно продовжується на всю ширину 9 зрізування. Видно, що різальні модулі 13 мають різну ширину і за рахунок цього за допомогою модульної системи вставки зі стандартних модулів може бути зібраний різальний блок 8 з сильно змінною шириною 9 зрізування. Кожний з корпусів 14 різальних модулів 13 може мати хвилясту внутрішню поверхню, для того щоб генерувати турбулентність в процесі роботи різального блока 8, продовжуючи за рахунок цього тривалість перебування сільськогосподарського матеріалу в різальному блоці 8 і досягаючи тонкого нарізання сільськогосподарського матеріалу. Фіг. 11 являє собою вигляд в розрізі опорної рами 12 зі встановленим на ній різальним модулем 13. З'єднувальна пластина 19 прикріплена затискаючим засобом 25 до опорної рами 12. Різальний модуль 13 прикріплений до з'єднувальної пластини 19. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 45 50 55 1. Різальний блок для робочої машини (1), що містить основний різальний блок (6) і додатковий різальний блок (8), причому додатковий різальний блок встановлений на задній стороні основного різального блока і являє собою модульний сільськогосподарський різальний блок (8) з множиною різальних модулів (13), кожний з яких має горизонтально розташований вал (15), що приводиться в обертання, і множину різальних елементів (16), розташованих на відповідному валу (15) для зрізування матеріалу, який збирається, при цьому вали (15) різальних модулів (13) розташовані так, що не перекриваються по ширині (9) зрізування різального блока (8), який відрізняється тим, що різальні модулі (13) безпосередньо або опосередковано прикріплені до опорної рами (12) за допомогою затискачів (25). 2. Різальний блок за п. 1, який відрізняється тим, що основний різальний блок визначає робочу ширину (7), а різальні модулі (13) різального блока (8) продовжуються на всю робочу ширину (7). 3. Різальний блок за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що всі різальні модулі (13) розташовані так, що їх вали (15) можуть приводитися в рух навколо спільної осі (18) обертання. 4. Різальний блок щонайменше за одним із попередніх пунктів 1-3, який відрізняється тим, що різальні модулі (13) являють собою окремі і керовані окремо блоки, виконані з можливістю 5 UA 112653 C2 5 10 15 20 25 30 одержання різної ширини (9) зрізування додаткового різального блока (8) за рахунок об'єднання різного числа різальних модулів (13) з однаковою і/або різною шириною. 5. Різальний блок щонайменше за одним із попередніх пунктів 1-3, який відрізняється тим, що різальні модулі (13) мають різну ширину в напрямку ширини (9) зрізування різального блока (8). 6. Різальний блок щонайменше за одним із попередніх пунктів 1-5, який відрізняється тим, що множина з'єднувальних пластин (19) прикріплена до опорної рами (12) за допомогою затискачів (25), при цьому різальні модулі (13) з'єднані із з'єднувальними пластинами (19). 7. Різальний блок щонайменше за одним із попередніх пунктів 1-6, який відрізняється тим, що два суміжні різальні модулі (13) з'єднані за допомогою з'єднувальної ланки (21), що має пружний елемент (23), виконаний з можливістю поглинання зусиль, які виникають в результаті відносного руху валів (15) взаємно з'єднаних різальних модулів (13). 8. Різальний блок щонайменше за одним із попередніх пунктів 1-7, який відрізняється тим, що різальні модулі (13) виконані у вигляді ланцюгових модулів, а різальні елементи (16) - у вигляді ланцюгів (17). 9. Різальний блок щонайменше за одним із попередніх пунктів 1-8, який відрізняється тим, що робоча машина (1) являє собою збиральний комбайн (2). 10. Різальний блок щонайменше за одним із попередніх пунктів 1-9, який відрізняється тим, що робоча машина (1) являє собою збиральний комбайн (2), а додатковий різальний блок (8) являє собою модульну ланцюгову косарку (11), що містить: опорну раму (12); і множину ланцюгових модулів, кожний з яких має розташований горизонтально вал (15), що приводиться в обертання, і множину ланцюгів (17), розташованих на відповідному валу (15), для зрізування матеріалу, який збирається, при цьому ланцюгові модулі виконані у вигляді окремих і керованих окремо блоків, і для створення різної ширини (9) зрізування ланцюгового різального блока (11) за рахунок об'єднання різного числа ланцюгових модулів (24) однакової і/або різної ширини безпосередньо або опосередковано на опорній рамі (12) і з'єднані один з одним з'єднувальними ланками (21), і при цьому ланцюгові модулі продовжуються на всю робочу ширину (7) збирального комбайна (2). 11. Робоча машина (1), зокрема збиральний комбайн (2), з різальним блоком, що містить основний різальний блок (6) і додатковий різальний блок (8), щонайменше за одним з попередніх пунктів. 12. Робоча машина за п. 11, яка відрізняється тим, що вона має передні колеса (3), а різальні модулі (13) зі своїми різальними елементами (16) розташовані так, що їх ділянка зрізування в напрямку руху (4) робочої машини (1) знаходиться попереду передніх коліс 35 6 UA 112653 C2 7 UA 112653 C2 8 UA 112653 C2 9 UA 112653 C2 10 UA 112653 C2 11 UA 112653 C2 12 UA 112653 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 13

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Modular agricultural cutting unit for a working machine

Автори англійською

Oehler, Wolfgang, Nurnberg, Alexander

Автори російською

Элер Вольфганг, Нюрнберг Александер

МПК / Мітки

МПК: A01D 34/44, A01D 34/535, A01D 34/42, A01D 34/43, A01D 34/835, A01D 34/62

Мітки: робочої, машина, яка, містить, блок, різальний, машини, робоча

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/15-112653-rizalnijj-blok-dlya-robocho-mashini-i-robocha-mashina-yaka-mistit-takijj-rizalnijj-blok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Різальний блок для робочої машини і робоча машина, яка містить такий різальний блок</a>

Подібні патенти