Способи і пристрої для бездротового зв’язку, що включає в себе прямий пейджинг у поєднанні з сигналізацією ретрансльованих даних

Є ще 7 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб дії першого пристрою зв'язку для здійснення зв'язку з другим пристроєм зв'язку, причому згадані перший і другий пристрої зв'язку знаходяться в зоні, яка включає в себе третій пристрій зв'язку, причому спосіб включає етапи, на яких:

приймають індикатор присутності, переданий по радіолінії безпосередньо від другого пристрою зв'язку;

передають пейджинговий сигнал безпосередньо до згаданого другого пристрою зв'язку по радіолінії; і

передають дані, спрямовані згаданому другому пристрою зв'язку, до згаданого третього пристрою зв'язку.

2. Спосіб за п. 1, в якому згадані дані включають в себе дані користувача.

3. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому:

приймають, після передачі згаданого пейджингового сигналу і до передачі згаданих даних, пейджинговий сигнал, який є відповіддю на згаданий пейджинговий сигнал, по радіолінії безпосередньо від другого пристрою.

4. Спосіб за п. 3, в якому згаданий етап передачі даних, спрямованих до згаданого другого пристрою, виконується у відповідь на прийом згаданого пейджингового сигналу у відповідь.

5. Спосіб за п. 1, в якому згаданий пейджинговий сигнал передають з вищим рівнем потужності на кожний біт інформації, ніж згадані дані.

6. Спосіб за п. 1, в якому згаданий пейджинговий сигнал передають з вищим рівнем повної потужності, ніж згадані дані.

7. Спосіб за п. 5, в якому індикатор присутності є сигналом, який передає ідентифікатор, який відповідає другому пристрою.

8. Спосіб за п. 7, в якому згаданий сигнал індикатора присутності передає тільки згаданий ідентифікатор.

9. Спосіб за п. 7, в якому згаданий сигнал індикатора присутності передає інформацію в наборі інформації, яка складається з одного або більше з наступного:

і) одного або більше ідентифікаторів, які відповідають згаданому другому пристрою зв'язку; іі) інформації, що вказує тип другого пристрою;

ііі) функціональності, яка підтримується другим пристроєм; і

iv) інформації, що використовується для того, щоб інтерпретувати контент сигналу індикатора присутності.

10. Спосіб за п. 7, який додатково включає етап, на якому:

оновлюють список пристроїв, з якими згаданий перший пристрій зв'язку може здійснювати зв'язок на основі прийнятого сигналу присутності.

11. Спосіб за п. 7, який додатково включає етап, на якому:

приймають сигнал від третього пристрою зв'язку до згаданого етапу передачі даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, до згаданого третього пристрою зв'язку.

12. Спосіб за п. 11, в якому згаданий сигнал від третього пристрою зв'язку включає в себе ідентифікатор, який відповідає третьому пристрою.

13. Перший пристрій зв'язку для здійснення зв'язку з другим пристроєм зв'язку, причому згадані перший і другий пристрої зв'язку знаходяться в зоні, яка включає в себе третій пристрій зв'язку, причому перший пристрій зв'язку містить:

модуль генерування пейджингового сигналу для генерування пейджингового сигналу, спрямованого до згаданого другого пристрою зв'язку;

модуль генерування сигналів даних, що ретранслюються, про маршрут для генерування блоків даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, для передачі через третій пристрій зв'язку;

модуль бездротового передавача для передачі згаданого пейджингового сигналу безпосередньо до згаданого другого пристрою зв'язку по радіолінії і для передачі блоків даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, до згаданого третього пристрою зв'язку;

модуль бездротового приймача для прийому, до передачі згаданого пейджингового сигналу, індикатора присутності, переданого по радіолінії безпосередньо від другого пристрою зв'язку; і

модуль виявлення однорангових об'єктів для визначення того, чи є прийнятий сигнал індикатора присутності сигналом від другого пристрою зв'язку.

14. Перший пристрій зв'язку за п. 13, в якому згадані блоки даних включають в себе дані користувача.

15. Перший пристрій зв'язку за п. 13, в якому згаданий модуль бездротового приймача призначений також для прийому, після передачі згаданого пейджингового сигналу і до передачі згаданих даних, пейджингового сигналу у відповідь, який є відповіддю на згаданий пейджинговий сигнал, по радіолінії безпосередньо від другого пристрою, причому перший пристрій зв'язку додатково містить:

модуль обробки пейджингового сигналу у відповідь для обробки прийнятого пейджингового сигналу у відповідь і визначення того, чи являє собою прийнятий пейджинговий сигнал у відповідь позитивну відповідь на переданий пейджинговий сигнал.

16. Перший пристрій зв'язку за п. 15, який додатково містить:

модуль схвалення передачі даних для керування передачею даних, спрямованих до згаданого другого пристрою, щоб перейти до відповіді на прийнятий пейджинговий сигнал у відповідь.

17. Перший пристрій зв'язку за п. 13, який додатково містить:

модуль керування потужністю передачі для керування згаданим модулем передавача, щоб передавати згаданий пейджинговий сигнал з вищим рівнем потужності на кожний біт інформації, ніж згадані блоки даних.

18. Перший пристрій зв'язку за п. 13, який додатково містить:

модуль керування потужністю передачі для керування згаданим модулем передавача, щоб передавати згаданий пейджинговий сигнал з вищим рівнем повної потужності, ніж згадані блоки даних.

19. Перший пристрій зв'язку за п. 17, причому згаданий індикатор присутності є сигналом, який передає ідентифікатор, який відповідає другому пристрою.

20. Перший пристрій зв'язку за п. 19, причому згаданий сигнал індикатора присутності передає тільки згаданий ідентифікатор.

21. Перший пристрій зв'язку за п. 19, причому згаданий сигнал індикатора присутності передає інформацію в наборі інформації, що складається з одного або більше з наступного:

і) одного або більше ідентифікаторів, які відповідають згаданому другому пристрою зв'язку; іі) інформації, що вказує тип другого пристрою;

ііі) функціональності, яка підтримується другим пристроєм; і

iv) інформації, що використовується для того, щоб інтерпретувати контент сигналу індикатора присутності.

22. Перший пристрій зв'язку за п. 19, який додатково містить:

модуль оновлення однорангових об'єктів зв'язку для оновлення списку пристроїв, з якими згаданий перший пристрій зв'язку може здійснюватизв'язок, на основі прийнятого сигналу присутності.

23. Перший пристрій зв'язку за п. 19, в якому згаданий бездротовий приймач також призначений для:

прийому сигналу від третього пристрою зв'язку до згаданого етапу передачі даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, до згаданого третього пристрою зв'язку, причому перший пристрій зв'язку додатково містить:

модуль відновлення інформації про маршрутизацію для відновлення інформації від третього пристрою, яка вказує, що третій пристрій зв'язку може виступити як посередник між першим і другим пристроями зв'язку для обміну даними.

24. Перший пристрій зв'язку за п. 23, причому згаданий сигнал від третього пристрою зв'язку включає в себе ідентифікатор, який відповідає третьому пристрою.

25. Перший пристрій зв'язку для здійснення зв'язку з другим пристроєм зв'язку, причому згадані перший і другий пристрої зв'язку знаходяться в зоні, яка включає в себе третій пристрій зв'язку, причому перший пристрій зв'язку містить:

засіб бездротового приймача для прийому індикатора присутності, переданого по радіолінії безпосередньо від другого пристрою зв'язку;

засіб генерування пейджингового сигналу для генерування пейджингового сигналу, спрямованого до згаданого другого пристрою зв'язку;

засіб генерування сигналу даних, що ретранслюються, про маршрут для генерування блоків даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, для передачі через третій пристрій зв'язку; і

засіб бездротового передавача для передачі згаданого пейджингового сигналу безпосередньо згаданому другому пристрою зв'язку по радіолінії після прийому індикатора присутності і для передачі блоків даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, до згаданого третього пристрою зв'язку.

26. Перший пристрій зв'язку за п. 25, в якому згадані блоки даних включають в себе дані користувача.

27. Перший пристрій зв'язку за п. 25, який додатково містить:

засіб виявлення однорангових об'єктів для визначення того, чи є прийнятий сигнал індикатора присутності сигналом від другого пристрою зв'язку.

28. Перший пристрій зв'язку за п. 27, в якому згаданий засіб бездротового приймача також призначений для прийому, після передачі згаданого пейджингового сигналу і до передачі згаданих даних, пейджингового сигналу у відповідь, який є відповіддю на згаданий пейджинговий сигнал, по радіолінії безпосередньо від другого пристрою, причому перший пристрій зв'язку додатково містить:

засіб обробки пейджингового сигналу у відповідь для обробки прийнятого пейджингового сигналу у відповідь і для визначення того, чи являє собою прийнятий пейджинговий сигнал у відповідь позитивну відповідь на переданий пейджинговий сигнал.

29. Комп'ютерочитаний носій, що містить: збережені на ньому інструкції, причому інструкції містять:

код для приписування комп'ютеру в першому пристрої зв'язку керувати першим пристроєм зв'язку, щоб передавати пейджинговий сигнал безпосередньо до другого пристрою зв'язку по радіолінії, причому згадані перший і другий пристрої зв'язку знаходяться в зоні, що включає в себе третій пристрій зв'язку;

код для приписування комп'ютеру керувати згаданим першим пристроєм зв'язку, щоб передавати дані, спрямовані до згаданого другого пристрою зв'язку, до згаданого третього пристрою зв'язку; і

код для приписування комп'ютеру в першому пристрої зв'язку приймати, до передачі згаданого пейджингового сигналу, індикатор присутності, переданий по радіолінії безпосередньо від другого пристрою зв'язку.

30. Комп'ютерочитаний носій за п. 29, причому згадані дані включають в себе дані користувача.

31. Комп'ютерочитаний носій за п. 29, причому інструкції додатково містять:

код для приписування комп'ютеру в першому пристрої зв'язку приймати, після передачі згаданого пейджингового сигналу і до передачі згаданих даних, пейджинговий сигнал у відповідь, який є відповіддю на згаданий пейджинговий сигнал, по радіолінії безпосередньо від другого пристрою.

32. Пристрій зв'язку, який містить процесор для використання в першому пристрої зв'язку, причому процесор сконфігурований для:

прийому індикатора присутності, переданого по радіолінії безпосередньо від другого пристрою зв'язку;

передачі пейджингового сигналу безпосередньо до другого пристрою зв'язку по радіолінії, причому згадані перший і другий пристрої зв'язку знаходяться в зоні, яка включає в себе третій пристрій зв'язку; і

передачі даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, згаданого третього пристрою зв'язку.

33. Пристрій зв'язку за п. 32, причому згадані дані включають в себе дані користувача.

34. Пристрій зв'язку за п. 32, в якому процесор додатково сконфігурований для прийому, після передачі згаданого пейджингового сигналу і до передачі згаданих даних, пейджингового сигналу у відповідь, який є відповіддю на згаданий пейджинговий сигнал, по радіолінії безпосередньо від другого пристрою.

Текст

Реферат: Описуються способи і пристрої для бездротового зв'язку в регіональних мережах, наприклад, однорангових мережах з довільною структурою. Пристрої бездротового зв'язку передають і здійснюють моніторинг сигналів індикатора присутності, що розсилаються від інших однорангових пристроїв зв'язку в їх локальній близькості. Пристрій бездротового зв'язку підтримує список пристроїв, виявлених в його близькості. Перший пристрій бездротового зв'язку передає пейджинговий сигнал безпосередньо по радіолінії до другого пристрою зв'язку, який знаходиться в його списку і до якого він бажає послати блоки даних, наприклад, дані користувача в сегменті однорангового трафіку. У відповідь на прийнятий пейджинговий сигнал від другого пристрою перший пристрій передає блоки даних, призначені для другого пристрою, до третього пристрою, який виступає як вузол-посередник. Рівнем потужності для сигналу блока даних керують так, щоб він був нижчим, ніж рівень потужності, що використовується для пейджингового сигналу. UA 101183 C2 (12) UA 101183 C2 UA 101183 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Галузь техніки, до якої належить винахід Різні варіанти здійснення належать до способів і пристроїв бездротового зв'язку, і більш конкретно, до способів і пристроїв бездротового зв'язку, які підтримують прямий пейджинг однорангових пристроїв у поєднанні з передачею ретрансльованих даних через вузолпосередник. Рівень техніки Один підхід, що використовується для підтримання зв'язку з множиною ретрансляційних ділянок, призначений для кожного вузла в системі, щоб періодично здійснювати широкомовну передачу таблиці маршрутизації, що ідентифікує інші вузли, з якими в нього може бути пряме з'єднання для передачі даних. У такій системі вузол може дізнатися з таблиці маршрутизації суміжного вузла, що для нього існує маршрут, щоб передавати дані більш віддаленому вузлу при використанні суміжного вузла як посередника. Одна проблема з цим підходом полягає в тому, що витрати, пов'язані з тим, що кожний вузол вимушений періодично передавати свою таблицю маршрутизації, можуть бути великими і з точки зору використання ресурсів радіолінії, і з точки зору споживання енергії. Кількість ресурсів радіолінії, необхідних бути виділеними для перенесення таблиці широкомовної маршрутизації, може являти собою відносно високий рівень витрат сигналізації, таким чином, обмежуючи кількість ресурсів радіолінії, доступних для сигналізації даних трафіка. У застосуваннях, де пристрої зв'язку, які в даний момент здійснюють широкомовну передачу таблиці маршрутизації, є пристроями, що живляться від батареї, при цьому споживання енергії може також бути проблемою. Наприклад, портативний бездротовий пристрій, що живиться від батареї, який може нечасто мати потребу в передачі трафіка, в такій системі, мав би тенденцію виснажувати свою батарею при необхідності періодично здійснювати широкомовну передачу своєї таблиці маршрутизації так, щоб інші пристрої могли отримувати вигоду. У зв'язку з вищевикладеним розглядом, є потреба в нових і поліпшених способах і пристроях для підтримки сигналізації даних через множину ретрансляційний ділянок. Способи і пристрої, які підтримують виявлення однорангових об'єктів і маршрутизацію по множині ретрансляційний ділянок, могли б бути корисними ще і при прагненні зберегти живлення від батареї. Способи і пристрої могли б бути корисними також для підтримки сигналізації даних через множину ретрансляційних ділянок, які не вимагають проактивної широкомовної передачі таблиці маршрутизації. Суть винаходу Пристрої бездротового зв'язку в регіональних мережах, наприклад, однорангова мережа з довільною структурою, виявляють один одного за рахунок сигналів індикатора присутності, які широкомовно передаються від кожного пристрою і відновлюються безпосередньо іншими пристроями, що знаходяться поблизу. Бездротовий термінал здійснює моніторинг і детектує сигнали індикатора присутності, оновлюючи і підтримуючи список пристроїв, що в цей час знаходяться в його близькості, з якими він може намагатися встановити зв'язок. Перший пристрій зв'язку, що намагається встановити зв'язок з другим пристроєм зв'язку, що знаходиться в цей час в його списку, посилає пейджинговий сигнал безпосередньо другому пристрою зв'язку. Потім, перший пристрій зв'язку здійснює моніторинг пейджингового сигналу у відповідь від другого пристрою зв'язку. У відповідь на прийнятий пейджинговий сигнал у відповідь від другого пристрою, перший пристрій зв'язку передає блоки даних, спрямовані до другого пристрою зв'язку, до третього пристрою зв'язку, який виступає як посередник або точка ретрансляції при маршрутизації блоків даних. Рівні потужності, що використовуються для сигналу блоків даних, в деяких варіантах здійснення керуються так, щоб бути нижчими, ніж рівень потужності, що використовується для переданого пейджингового сигналу. У різних варіантах здійснення, сигнал індикатора присутності є полегшеним сигналом, який передає невелику кількість інформації, яка є достатньою для виявлення пристрою, але не достатньою для того, щоб за допомогою нього визначити маршрут по множині ретрансляційних ділянок або скласти таблицю маршрутизації по множині ретрансляційних ділянок, відповідну пристрою, який передав сигнал індикатора присутності. У деяких варіантах здійснення сигнал індикатора присутності переносить тільки ідентифікатор, який відповідає пристрою, який передав сигнал індикатора присутності. У деяких інших варіантах здійснення, сигнал індикатора присутності також переносить обмежену кількість додаткової інформації, що включає в себе один або більше з: індикатора типу пристрою, інформацію, ідентифікуючу функціональність пристрою, і інформацію, що використовується для інтерпретації контенту сигналу індикатора присутності. Обмежуючи кількість інформації, що переноситься в сигналі індикатора присутності, ресурси радіолінії і потужність зберігаються відповідно до підходу, який вимагає, 1 UA 101183 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 щоб кожний пристрій зв'язку періодично здійснював широкомовну передачу своєї таблиці маршрутизації. Слідуючи діям по виявленню, використовується прямий пейджинг між пристроями, при необхідності, щоб відкрити більший канал даних, що використовується для посилки пакету даних користувача. Пакет даних користувача може бути, й іноді передається непрямо між двома пристроями, які обмінювалися сигналами прямого пейджинга, причому дані передаються через вузол-посередник. Таким чином, рівень потужності, що використовується для передачі сигналів даних, які, як правило, споживають більшу кількість ресурсів радіолінії, може бути нижчим, ніж рівень потужності для пейджингових сигналів, якщо вузол-посередник доступний для ретрансляції даних, таким чином, зберігаючи потужність і знижуючи рівні перешкод. Зразковий спосіб дії першого пристрою зв'язку для здійснення зв'язку з другим пристроєм зв'язку, містить: передачу пейджингового сигналу безпосередньо до згаданого другого пристрою зв'язку по радіолінії; і передачу даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, до третього пристрою зв'язку. Зразковий перший пристрій зв'язку, відповідно до деяких варіантів здійснення, містить: модуль генерування пейджингового сигналу для генерування пейджингового сигналу, спрямованого до згаданого другого пристрою зв'язку; модуль ретрансльованого генерування по маршруту сигналу даних для генерування блоків даних, спрямованих згаданому другому пристрою зв'язку, призначених для передачі через третій пристрій зв'язку; і бездротовий модуль передавача для передачі згаданого пейджингового сигналу безпосередньо згаданому другому пристрою зв'язку по радіолінії і для передачі блоків даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, до згаданого третього пристрою зв'язку. В одному прикладі, перший пристрій зв'язку і другий пристрій зв'язку знаходяться в зоні, що включає в себе третій пристрій зв'язку, наприклад, перший, другий і третій пристрої зв'язку розташовуються в одній і тій же зоні і є частиною однорангової мережі зв'язку з довільною структурою. Незважаючи на те, що різні варіанти здійснення були обговорені в згаданій вище суті винаходу, потрібно розуміти, що не обов'язково всі варіанти здійснення включають в себе однакові ознаки, і деякі з ознак, описаних вище, не є необхідними, але можуть бути бажаними в деяких варіантах здійснення. Численні додаткові ознаки, варіанти здійснення і переваги різних варіантів здійснення обговорюються в докладному описі, який слідує далі. Короткий опис фігур Фігура 1 є схемою зразкової однорангової мережі зв'язку, наприклад, однорангової мережі зв'язку з довільною структурою в локальній зоні відповідно до одного зразкового варіанту здійснення. Фігура 2 є схемою зразкового пристрою зв'язку, наприклад, однорангового пристрою зв'язку, відповідно до зразкового варіанту здійснення. Фігура 3 є блок-схемою послідовності операцій зразкового способу дії першого пристрою зв'язку, наприклад, першого однорангового пристрою зв'язку для здійснення зв'язку з другим одноранговим пристроєм зв'язку. Фігура 4 є схемою, що ілюструє зразкову мережу зв'язку і зразкову сигналізацію відповідно до одного зразкового варіанту здійснення. Докладний опис Фігура 1 є схемою зразкової однорангової мережі 100 зв'язку, наприклад, однорангової мережі зв'язку з довільною структурою в локальній зоні, відповідно до одного зразкового варіанту здійснення. Зразкова мережа 100 зв'язку включає в себе множину однорангових пристроїв бездротового зв'язку (пристрій 1 102, пристрій 2 104, пристрій 3 106, пристрій 4 108…, пристрій N 110). Пристрої (102, 104, 106, 108…110) бездротового зв'язку, підтримують сигналізацію індикатора присутності для виявлення однорангових об'єктів, пряму пейджингову сигналізацію між одноранговими об'єктами, і передачу даних між одноранговими об'єктами з маршрутизацією, яка може, і іноді включає в себе множину ретрансляційний ділянок. Таким чином, перший одноранговий пристрій виявляє інший одноранговий пристрій в своїй локальній близькості за допомогою прямої сигналізації і посилає пейджинговий сигнал безпосередньо другому пристрою, однак, перший пристрій зв'язку може, і іноді посилає дані, наприклад, дані користувача в сегменті однорангового трафіка, до другого пристрою через посередника, наприклад, третій вузол. Деякі з однораногових пристроїв зв'язку, наприклад, пристрій 4 108, також включає в себе дротовий інтерфейс, який з'єднує однорангові пристрої зв'язку з іншими вузлами і/або Інтернет, в доповнення до інтерфейсу бездротового зв'язку. Деякі однорангові пристрої зв'язку є пристроями мобільного зв'язку, наприклад, переносними пристроями мобільного зв'язку. 2 UA 101183 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Фігура 2 є схемою зразкового пристрою 200 зв'язку, наприклад, мобільного вузла, який підтримує одноранговий зв'язок, відповідно до зразкового варіанту здійснення. Зразковий пристрій 200 зв'язку є, наприклад, будь-яким з пристроїв зв'язку (102, 104, 106, 108, 110) мережі 100 з фігури 1. Зразковий пристрій 200 зв'язку включає в себе модуль 202 бездротового приймача, модуль 204 бездротового передавача, процесор 206, користувацькі пристрої 208 введення/виведення, і пам'ять 210, з'єднану разом через інформаційний канал 212, по якому різні елементи можуть обмінюватися даними і інформацією. У деяких варіантах здійснення пристрій 200 також включає в себе інтерфейс 207 введення/виведення, з'єднаний з шиною 212, наприклад, дротовим інтерфейсом, через який пристрій 200 зв'язку може бути з'єднаний з розподільною мережею, яка включає в себе інші вузли мережі, стільникову мережу, і/або Інтернет. Пам'ять 210 включає в себе підпрограми 218 і дані/інформацію 220. Процесор 206, наприклад, центральний процесор, виконує підпрограми 218 і використовує дані/інформацію 220 в пам'яті 210, щоб керувати дією пристрою 200 зв'язку і здійснювати виконання способів, наприклад, способу відповідно до блок-схеми 400 послідовності операцій з фігури 3 або відповідно до потоку сигналізації, описаного у фігурі 4. Підпрограми 218 включають в себе підпрограму зв'язку 222 і підпрограми 224 керування бездротовим терміналом. Підпрограма 222 зв'язку здійснює різні протоколи зв'язку, що використовуються пристроєм 200 зв'язку. Підпрограми 224 керування бездротовим терміналом включають в себе модуль 226 генерування пейджингового сигналу, модуль 228 генерування сигналу ретрансльованих даних маршруту, модуль 230 виявлення однорангових об'єктів, модуль 232 обробки пейджингового сигналу у відповідь, модуль 234 схвалення передачі даних, модуль 236 керування потужністю передачі, модуль 238 оновлення однорангових об'єктів зв'язку, і модуль 240 відновлення інформації про маршрутизацію. Дані/інформація 220 включають в себе прийняті сигнали індикатора присутності (прийнятий сигнал 1 242,…, індикатора присутності, приймав сигнал N 244 індикатора присутності), що підтримує перелік ідентифікованих однорангових пристроїв зв'язку в близькості 246, згенерований пейджинговий сигнал 248, прийнятий у відповідь пейджинговий сигнал 250, визначення 252 пейджингового сигналу у відповідь, відновлена інформація 254 маршрутизації, згенеровані блоки 256 даних, і інформація 258 про рівень потужності. Інформація 258 про рівень потужності включає в себе інформацію 260 про рівень сигналу присутності, інформація 262 про рівень пейджингового сигналу і інформацію 264 про рівень сигналу блоку даних. Модуль 202 бездротового приймача, наприклад, приймача OFDM, з'єднується з приймальною антеною 214, за допомогою якої пристрій 200 зв'язку приймає сигнали від інших пристроїв зв'язку в зоні. Прийняті сигнали включають в себе сигнали індикатора присутності, пейджингові сигнали у відповідь, і сигнали інформації про маршрутизацію. Модуль 202 бездротового приймача призначений для того, щоб приймати, до прийому пейджингового сигналу у відповідь, сигнал індикатора присутності, що передається по радіолінії безпосередньо від другого пристрою зв'язку. Модуль 202 бездротового приймача також призначений для того, щоб приймати, після передачі пейджингового сигналу, і до передачі даних, пейджинговий сигнал у відповідь, який надходить у відповідь на пейджинговий сигнал по радіолінії безпосередньо від другого пристрою. Модуль 202 бездротового приймача також призначений для того, щоб приймати сигнал від третього пристрою зв'язку, до передачі даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, до згаданого третього пристрою зв'язку, наприклад, сигнал від третього пристрою зв'язку, який є сигналом інформації про маршрутизацію. Другий пристрій зв'язку є, наприклад, одноранговим пристроєм зв'язку, з яким пристрій 200 зв'язку обмінюється прямими пейджинговими сигналами, в той час як третій пристрій зв'язку є посередницьким вузлом, що використовується пристроєм 200 зв'язку і другим пристроєм зв'язку для передачі даних між пристроєм 200 і другим пристроєм. Модуль 204 бездротового передавача, наприклад, передавача OFDM, з'єднується з передавальною антеною 216, через яку пристрій 200 зв'язку передає сигнали до інших пристроїв зв'язку в зоні. У деяких варіантах здійснення одна і та ж антена використовується для приймача і передавача. Передані сигнали включають в себе пейджингові сигнали і сигнали блока даних. Модуль 204 бездротового передавача передає пейджингові сигнали безпосередньо до другого пристрою зв'язку по радіолінії і передає блоки даних, спрямовані до другого пристрою зв'язку, до третього пристрою зв'язку. Таким чином, пейджингова сигналізація є прямою, в той час як сигналізація даних трафіка може бути, і іноді є, посередньою сигналізацією, що включає в себе множину ретрансляційний ділянок. Блоки даних можуть включати в себе дані користувача, наприклад, дані однорангового трафіка, які несуть в собі текст, аудіо і/або дані зображень. 3 UA 101183 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Модуль 226 генерування пейджингового сигналу генерує пейджинговий сигнал, спрямований до другого пристрою зв'язку. Модуль 228 генерування сигналу ретрансльованих даних про маршрут призначений для того, щоб генерувати блоки даних, наприклад, пакети, спрямовані до другого пристрою зв'язку для передачі через третій пристрій зв'язку. Блоками даних є, наприклад, пакети даних однорангового трафіка, які несуть в собі дані користувача, такі як голос, зображення і/або текстові дані. Модуль 230 виявлення однорангових об'єктів визначає джерело прийнятого сигналу індикатора даних, наприклад, визначає, чи є прийнятий сигнал індикатора даних від другого пристрою зв'язку. Таким чином, модуль 230 виявлення однорангових об'єктів ідентифікує джерело прийнятого сигналу індикатора, наприклад, шляхом операції декодування, яка співвідносить інформацію про особливість сигналу, наприклад, тон, що використовується або відновлені біти з відображенням на певний бездротовий термінал. Модуль 232 обробки пейджингового сигналу у відповідь обробляє прийнятий пейджинговий сигнал у відповідь і визначає, чи являє собою прийнятий пейджинговий сигнал у відповідь позитивну відповідь на раніше переданий пейджинговий сигнал від пристрою 200. Модуль 234 схвалення передачі даних керує передачею даних до другого пристрою, щоб перейти до відповіді на прийнятий пейджинговий сигнал у відповідь. Модуль 236 керування потужністю передачі, використовуючи інформацію 258 про рівень потужності, в деяких варіантах здійснення, керує модулем 204 передавача, для того щоб передавати пейджинговий сигнал з більш високим рівнем потужності на кожний біт інформації, ніж рівень потужності на кожний біт інформації, що використовується для передачі блоків даних. Модуль 236 керування потужністю передачі, використовуючи інформацію 258 про рівень потужності, в деяких варіантах здійснення, керує модулем 204 передавача, щоб передавати пейджинговий сигнал з більш високим повним рівнем потужності, ніж повний рівень потужності, що використовується для передачі блоків даних. Модуль 238 оновлення однорангових об'єктів зв'язку оновлює список пристроїв, з якими пристрій 200 може здійснювати зв'язок на основі прийнятих сигналів індикатора присутності. У деяких варіантах здійснення сигнал індикатора присутності є сигналом, який передає ідентифікатор, який відповідає іншому пристрою, наприклад, другому пристрою. У різних варіантах здійснення сигнал індикатора присутності є полегшеним сигналом, що використовується для виявлення, а сигнал індикатора сам по собі є не достатнім, щоб визначити маршрутизацію з множиною ретрансляційний ділянок або скласти таблицю маршрутизації з множиною ретрансляційний ділянок. У деяких варіантах здійснення сигнал індикатора присутності передає тільки ідентифікатор, який використовується, щоб ідентифікувати відповідний пристрій, який передавав сигнал індикатора присутності. У деяких варіантах здійснення сигнал індикатора присутності передає інформацію в наборі інформації, що складається з одного або більше з нижченаведеного: і) одного або більше ідентифікаторів, які відповідають пристрою, який передавав сигнал індикатора присутності, іі) інформації, яка вказує на тип пристрою, який передавав сигнал індикатора присутності, ііі) функціональності, що підтримується пристроєм, який передавав сигнал індикатора присутності, і іv) інформації, що використовується для того, щоб інтерпретувати контент сигналу індикатора присутності. У різних варіантах здійснення інформація, що використовується для того, щоб інтерпретувати контент сигналу індикатора присутності, може включати в себе, наприклад, мітки, які вказують, як обробляти контент, інформацію, яка вказує число полів у повідомленні, інформацію, яка вказує число бітів у кожному полі, і/або індикатор типу повідомлення. Модуль 240 відновлення інформації про маршрутизацію відновлює сигнал, в тому числі інформацію від третього пристрою, яка показує, що третій пристрій може виступити як посередник між пристроєм 200 і другим пристроєм зв'язку для передачі даних. У деяких варіантах здійснення сигнал від третього пристрою зв'язку включає в себе ідентифікатор, який відповідає третьому пристрою. Прийняті сигнали (242, 244) індикатора присутності являють собою сигнали, які приймаються модулем 202 бездротового приймача і обробляються модулем 230 виявлення однорангових об'єктів. Список ідентифікованих однорангових пристроїв зв'язку, що знаходяться в близькості 246, є списком, який підтримується і оновлюється модулем 230 виявлення однорангових об'єктів, який ідентифікує пристрої, з якими пристрій зв'язку 200 може спробувати встановити пейджинговий зв'язок. Список 246 включає в себе однорангові пристрої, які відповідають детектованим сигналам (242, 244) індикатора присутності. Згенерований пейджинговий сигнал 248 є вихідним сигналом модуля 228 генерування пейджингового сигналу, є прямим пейджинговим сигналом, і передається модулем 204 бездротового передавача. Прийнятий пейджинговий сигнал у відповідь 250 є сигналом, 4 UA 101183 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 прийнятим модулем 202 бездротового приймача і обробленим модулем 232 обробки пейджингового сигналу у відповідь. Визначення 252 пейджингового сигналу у відповідь є визначенням, виконаним модулем 232 обробки пейджингового сигналу у відповідь, наприклад, визначається, чи була прийнята позитивна відповідь на пейджинговий сигнал 248. У деяких варіантах здійснення детектований пейджинговий сигнал у відповідь від пристрою, до якого був спрямований пейджинговий сигнал, вказує на позитивну відповідь, а відсутність сигналу відповіді на пейджинговий сигнал вказує на негативну відповідь. У деяких варіантах здійснення є приречений взаємозв'язок між ресурсом радіолінії, по якому пейджинговий сигнал був переданий, і ресурсом радіолінії, відповідним сигналу відповіді на пейджинговий сигнал. У деяких таких варіантах здійснення сигнал відповіді на пейджинговий сигнал не включає в себе ідентифікатор пристрою, який відповідає пристрою, який передавав сигнал відповіді на пейджинговий сигнал. Відновлена інформація 254 про маршрутизацію включає в себе інформацію, відновлену від прийнятого сигналу інформації про маршрутизацію, яка була прийнята модулем 202 бездротового приймача і оброблена модулем 240 відновлення інформації про маршрутизацію. Згенеровані блоки 256 даних є вихідним сигналом модуля 228 генерування сигналу даних, що ретранслюються про маршрут. Згенеровані блоки 256 даних є, наприклад, сигналом однорангового трафіка, який переносить дані користувача, спрямовані до другого пристрою зв'язку, якому пристрій 200 раніше передав пейджинговий сигнал і раніше прийняв позитивну відповідь на пейджинговий сигнал, але переданий модулем 204 бездротового передавача до третього пристрою, який повинен діяти як посередницька точка ретрансляції при доставці даних трафіка до другого пристрою. Інформація 258 про рівень потужності включає в себе інформацію, що використовується модулем 236 керування рівнем потужності передачі, для того щоб керувати пристроєм 204 бездротового передавача, для передачі різних типів сигналів з різними рівнями потужності. У деяких варіантах здійснення, інформація 260 про рівень сигналу присутності і інформація 264 про рівень сигналу блока даних вказує на те, що сигнал рівня присутності повинен бути переданим з більш високим рівнем потужності на кожний біт інформації, ніж рівень потужності передачі на кожний біт інформації для сигналу блока даних. У деяких варіантах здійснення, інформація 262 про рівень пейджингового сигналу і інформація 264 про рівень сигналу блока даних вказує, що сигнал пейджингового рівня повинен бути переданий з більш високим рівнем потужності на кожний біт інформації, ніж рівень потужності на кожний біт інформації для сигналу блока даних. У деяких варіантах здійснення інформація 260 про рівень сигналу присутності і інформація 264 про рівень сигналу блока даних вказують, що сигнал рівня присутності повинен бути переданий з більш високим рівнем повної потужності, ніж рівень повної потужності для сигналу блока даних. У деяких варіантах здійснення інформація 262 про рівень пейджингового сигналу і інформація 264 про рівень сигналу блока даних вказує, що сигнал пейджингового рівня повинен бути переданий з більш високим рівнем повної потужності, ніж рівень повної потужності для сигналу блока даних. У деяких варіантах здійснення інформація 260 про рівень сигналу присутності і інформація 264 про рівень сигналу блока даних вказує, що сигнал рівня присутності повинен бути переданий з більш високим рівнем потужності на кожний ресурс радіолінії, ніж рівень потужності передачі на кожний ресурс радіолінії для сигналу блока даних. У деяких варіантах здійснення інформація 262 про рівень пейджингового сигналу і інформація 264 про рівень сигналу блока даних вказує на те, що сигнал пейджингового рівня повинен бути переданий з більш високим рівнем потужності на кожний ресурс радіолінії, ніж рівень потужності на кожний ресурс радіолінії для сигналу блока даних. У деяких варіантах здійснення блок ресурсів радіолінії є тоном-символом OFDM, що являє собою один тон для одного часового інтервалу передачі символу OFDM. Фігура 3 є блок-схемою 400 послідовності операцій зразкового способу дії першого пристрою зв'язку, наприклад, першого однорангового пристрою зв'язку, з другим пристроєм зв'язку, наприклад, з другим одноранговим пристроєм зв'язку. Перший і другий пристрої зв'язку знаходяться в зоні з третім пристроєм зв'язку, наприклад, з третім одноранговим пристроєм зв'язку. Дія зразкового способу починається на етапі 402, де перший пристрій зв'язку підключається до живлення і ініціалізується. Дія переходить від початкового етапу 402 до етапу 404. На етапі 404 пристрій зв'язку здійснює моніторинг сигналів індикатора присутності від інших пристроїв зв'язку, що знаходяться в його зоні. Протягом моніторингу першого пристрою зв'язку, може, і іноді виконується етап 406, на якому перший пристрій зв'язку приймає сигнал індикатора присутності, переданий безпосередньо по радіолінії від другого пристрою зв'язку. У деяких варіантах здійснення індикатор присутності є сигналом, який передає ідентифікатор, який 5 UA 101183 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 відповідає другому пристрою. У деяких таких варіантах здійснення сигнал індикатора присутності є сигналом, який передає тільки ідентифікатор, який відповідає другому пристрою. У різних варіантах здійснення сигнал індикатора присутності передає інформацію в наборі інформації, що складається з: і) одного або більше ідентифікаторів, які відповідають другому пристрою зв'язку; іі) інформації, яка вказує на тип другого пристрою зв'язку; ііі) функціональності, що підтримується другим пристроєм зв'язку; і іv) інформації, що використовується для того, щоб інтерпретувати контент сигналу індикатора присутності. Інформація, що використовується для того, щоб інтерпретувати контент сигналу індикатора присутності, може включати в себе, наприклад, прапори, які вказують, як обробити контент, інформацію, яка вказує на число полів у повідомленні, інформацію, яка вказує на число бітів у кожному полі, інформацію, яка вказує на індикатор типу повідомлення, і т. д. Дія переходить від етапу 404 до етапу 408. На етапі 408, пристрій зв'язку визначає, чи був сигнал індикатора присутності прийнятий від другого пристрою і продовжує в залежності від того, чи був сигнал індикатора присутності прийнятий. Якщо сигнал індикатора присутності не був прийнятий від другого пристрою, то дія переходить від етапу 408 назад до етапу 404, наприклад, щоб здійснити моніторинг сигналів індикатора присутності протягом наступного інтервалу, протягом якого передаються сигнали індикатора присутності. Однак, якщо сигнал індикатора присутності був прийнятий від другого пристрою, то дія переходить від етапу 408 до етапу 410. На етапі 410, перший пристрій зв'язку оновлює список пристроїв, з якими згаданий перший пристрій зв'язку може здійснювати зв'язок, основуючись на прийнятому сигналі індикатора присутності. Потім, на етапі 412 перший пристрій зв'язку приймає рішення, чи намагатися передавати трафік другому пристрою. Якщо він не бажає передавати трафік другому пристрою, дія переходить від етапу 412 назад до етапу 404, наприклад, щоб здійснити моніторинг сигналів індикатора присутності протягом наступного інтервалу, протягом якого передаються сигнали індикатора присутності. Однак, якщо перший пристрій зв'язку намагається передати трафік до другого пристрою, то дія переходить від етапу 412 до етапу 414. На етапі 414 перший пристрій зв'язку передає пейджинговий сигнал безпосередньо згаданому другому пристрою зв'язку по радіолінії. Потім, на етапі 416 перший пристрій зв'язку здійснює моніторинг для того, щоб прийняти пейджинговий сигнал у відповідь від другого пристрою. Протягом моніторингу підетап 418 може бути, і іноді є, виконаним. На підетапі 418 перший пристрій зв'язку приймає пейджинговий сигнал у відповідь по радіолінії безпосередньо від другого пристрою зв'язку. Дія переходить від етапу 416 до етапу 418. Якщо на етапі 420, перший пристрій зв'язку визначає, що пейджинговий сигнал у відповідь не був прийнятий від другого пристрою зв'язку, то дія переходить від етапу 420 до етапу 404. Однак, якщо пейджинговий сигнал у відповідь, наприклад, сигнал позитивної відповіді у відповідь на запит переданого сигналу етапу 414, був прийнятий від другого пристрою зв'язку, то дія переходить від етапу 420 до етапу 422. На етапі 422 перший пристрій зв'язку здійснює моніторинг сигналів від інших пристроїв зв'язку. У деяких варіантах здійснення етап 422 може, і іноді включає в себе підетап 424. На підетапі 424 перший пристрій зв'язку приймає сигнал від третього пристрою зв'язку, наприклад, сигнал інформації про маршрутизацію, ідентифікуючий, що третій пристрій зв'язку може маршрутизувати сигнали трафіка до другого пристрою зв'язку. У деяких варіантах здійснення сигнал від третього пристрою зв'язку включає в себе ідентифікатор, який відповідає третьому пристрою. Дія переходить від етапу 422 до етапу 426. На етапі 426 перший пристрій зв'язку передає дані, спрямовані до другого пристрою зв'язку, до третього пристрою зв'язку. У різних варіантах здійснення передані дані включають в себе дані користувача. Наприклад, дані користувача є даними, відповідними голосу, зображенню, і/або файлу, і передаються в сегменті каналу однорангового трафіка. У деяких варіантах здійснення переданий пейджинговий сигнал етапу 414 передається з більш високим рівнем середньої потужності на кожний тон, ніж дані, передані на етапі 426. У деяких варіантах здійснення переданий пейджинговий сигнал етапу 414 передається з більш високим рівнем потужності на кожний біт інформації, ніж рівень потужності на кожний біт інформації, з яким передаються дані, передані на етапі 426. У деяких варіантах здійснення переданий пейджинговий сигнал етапу 414 передається з більш високим повним рівнем потужності, ніж повний рівень потужності, з яким передаються дані, передані на етапі 426. Дія переходить від етапу 426 на етап 404, де перший пристрій зв'язку здійснює моніторинг сигналів індикатора присутності, наприклад, протягом подальшого інтервалу, що використовується для того, щоб передавати сигнали індикатора присутності. Фігура 4 є схемою 500, що ілюструє зразкову мережу зв'язку і зразкову сигналізацію відповідно до одного зразкового варіанту здійснення. Зразкова мережа зв'язку включає в себе 6 UA 101183 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 перший, другий і третій пристрої (502, 504 і 506) зв'язку, наприклад, однорангові пристрої зв'язку, які розташовуються в зоні таким чином, що третій пристрій 504 розташовується між першим і другим пристроями (502, 506). У цьому прикладі пристрої (502, 504, 506) в мережі діють у відповідності зі структурою синхронізації, що повторюється, яка включає в себе інтервал 501 виявлення, інтервал 503 пейджингового сигналу, і інтервал 505 трафіка. Пристрої (502, 504, 506) є, наприклад, пристроями, які узгоджуються з пристроєм 200 з фігури 200 і/або пристроями пристроїв, які здійснюють спосіб блок-схеми послідовності операцій 400 з фігури 3. Протягом інтервалу 501 виявлення пристрій генерує і передає широкомовні сигнали індикатора присутності. Наприклад, другий пристрій зв'язку генерує і передає пристрою 2 широкомовний сигнал 510 індикатора присутності як визначено коміркою 508. Подібним чином перший пристрій 502 зв'язку генерує і передає пристрою 1 широкомовний сигнал 514 індикатора присутності, і третій пристрій 504 зв'язку генерує і передає пристрою 3 широкомовний сигнал 516 індикатора присутності. Перший пристрій 502 зв'язку приймає сигнал 510 індикатора присутності від пристрою 2 і сигнал 516 індикатора присутності від пристрою 3 як визначено блоком 512. Точно так само другий пристрій 506 зв'язку приймає сигнал 514 індикатора присутності від пристрою 1 і сигнал 516 індикатора присутності від пристрою 3, і третій пристрій 504 зв'язку приймає сигнал 514 індикатора присутності від пристрою 1 і сигнал 510 індикатора присутності від пристрою 2. У відповідь на прийняті сигнали індикатора присутності перший пристрій 502 зв'язку оновлює список, що ідентифікує присутні пристрої, з яким перший пристрій може здійснювати зв'язок, як позначено коміркою 518. Перший пристрій зв'язку приймає рішення, що він хотів би передати сигнали трафіка другому пристрою 506 зв'язку і, таким чином, генерує і передає пейджинговий сигнал 522 другому пристрою 506 зв'язку протягом інтервалу 503 пейджингового сигналу, як позначено блоком 520. Другий пристрій зв'язку 506 приймає пейджинговий сигнал 522, як позначено блоком 524, і приймає рішення згенерувати і передати пейджинговий сигнал у відповідь 528, наприклад, позитивне підтвердження на пейджинговий запит, як позначено блоком 526. Перший пристрій 502 зв'язку приймає пейджинговий сигнал у відповідь 528, як позначено блоком 530, який дозволяє першому пристрою 502 зв'язку перейти до передачі трафіка до другого пристрою 506 зв'язку. Третій пристрій 504 зв'язку генерує і передає сигнал 534 інформації про маршрутизацію першому пристрою 502 зв'язку, як позначено блоком 532. Сигнал інформації про маршрутизацію є, наприклад, сигналом, який вказує, що третій пристрій зв'язку доступний для того, щоб служити посередником для маршрутизації пакетів трафіка між першим пристроєм 502 зв'язку і другим пристроєм 506 зв'язку. Сигнал 534 інформації про маршрутизацію приймається першим пристроєм 502 зв'язку, як позначено блоком 536. Перший пристрій 502 зв'язку використовує інформація про маршрутизацію при визначенні маршрутизації сигналів трафіка, спрямованих до другого пристрою 506 зв'язку. У цьому прикладі перший пристрій 502 зв'язку приймає рішення передати інформацію про трафік, призначену для доставки другому пристрою 506 зв'язку, до третього пристрою 504 зв'язку, який доступний для того, щоб служити посередником. Таким чином, перший пристрій 502 зв'язку генерує і передає сигнал 540 трафіка, спрямований до другого пристрою 506, до третього пристрою зв'язку 504, як позначено блоком 538. Третій пристрій зв'язку 504 приймає сигнал 540 трафіка, обробляє сигнал 540 і повторно передає інформацію про трафік як сигнал 543 трафіка, як позначено блоком 542. Другий пристрій 506 зв'язку приймає сигнал 543 трафіка і відновлює дані/інформацію про трафік, яка була передана першим пристроєм 502 зв'язку, як позначено годинами 544. Методи різних варіантів здійснення можуть бути здійснені з використанням програмного забезпечення, апаратних засобів і/або поєднання програмного забезпечення і апаратних пристроїв. Різні варіанти здійснення спрямовані на пристрої, наприклад, мобільні вузли, такі як мобільні термінали, базові станції, системи зв'язку. Різні варіанти здійснення також спрямовані на способи, наприклад, спосіб керування і/або дії мобільних вузлів, базових станцій і/або систем зв'язку, наприклад, центральних комп'ютерів. Різні варіанти здійснення також спрямовані на машину, наприклад, комп'ютер, комп'ютерочитаний носій, наприклад, ROM, RAM, компактдиски, жорсткі диски, і т. д., які включають в себе машиночитані команди для керування машиною, для того щоб здійснити один або більше етапів способу. У різних варіантах здійснення вузли, описані тут, здійснюються з використанням одного або більше модулів для того, щоб здійснити етапи, які відповідають одному або більше способам, наприклад, обробці сигналу, етапам генерування і/або передачі повідомлення. Таким чином, в деяких варіантах здійснення різні ознаки реалізовуються з використанням модулів. Такі модулі можуть бути здійсненіз використанням програмного забезпечення, апаратних засобів або поєднання програмного і апаратного забезпечення. Багато які з вищеописаних способів або 7 UA 101183 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 етапів способу можуть бути здійснені, з використанням виконуваних машиною команд, такими як програмне забезпечення, включене в машиночитаний носій, такому як пристрій пам'яті, наприклад, RAM, гнучкий диск, і т. д., для керування машиною, наприклад, комп'ютером загального призначення з або без додаткових апаратних пристроїв, щоб здійснити все або частину вищеописаних способів, наприклад, в одному або більше вузлах. Відповідно, крім всього іншого, різні варіанти здійснення спрямовані на машиночитаний носій, що включає в себе або, інакше, що втілює виконувані машиною команди для спонукання машини, наприклад, процесора і асоційованих апаратних засобів, виконувати один або більше етапів вищеописаного способу (способів). Деякі варіанти здійснення спрямовані на пристрій, наприклад, пристрій зв'язку, в тому числі процесор, який конфігурує для того, щоб здійснити один, декілька або всі етапи одного або більше способів винаходу. У деяких варіантах здійснення, процесор або процесори, наприклад, центральні процесори, одного або більше пристроїв, наприклад, пристроїв зв'язку, таких як вузли доступу і/або бездротові термінали, конфігуруються, для того щоб виконати описані етапи способів, які виконуються пристроєм зв'язку. Конфігурація процесора може бути виконана при використанні одного або більше модулів, наприклад, програмних модулів, щоб керувати конфігурацією процесора і/або за допомогою включення до складу процесора апаратних пристроїв, наприклад, модулів апаратних пристроїв, щоб виконати викладені етапи і/або керувати конфігурацією процесора. Відповідно, деякі, але не всі, варіанти здійснення спрямовані на пристрій, наприклад, пристрій зв'язку, з процесором, який включає в себе модуль, який відповідає кожному з етапів різних описаних способів, виконуваних пристроєм, який включає в себе процесор. У деяких, але не у всіх, варіантах здійснення пристрій, наприклад, пристрій зв'язку, включає в себе модуль, який відповідає кожному з етапів різних описаних способів, виконуваних пристроєм, який включає в себе процесор. Модулі можуть бути здійснені з використанням програмного забезпечення і/або апаратних засобів. Деякі варіанти здійснення спрямовані на комп'ютерний програмний продукт, що містить комп'ютерозчитуваний носій, який містить код, що спонукає комп'ютер або декілька комп'ютерів здійснювати різні функції, етапи, дії і/або операції, наприклад, один або більше етапів описаних вище. У залежності від варіанту здійснення, продукт комп'ютерної програми може, і іноді включає в себе різний код для кожного етапу, який повинен бути виконаний. Таким чином, продукт комп'ютерної програми може, і іноді включає в себе код для кожного окремого етапу способу, наприклад, способу керування пристроєм зв'язку або вузлом. Код може бути у формі машини, наприклад, комп'ютера, виконуваних команд, збережених на комп'ютерному програмному носії, такому як RAM (оперативний запам'ятовуючий пристрій), ROM (постійний запам'ятовуючий пристрій) або іншого типу пристрою зберігання. Крім спрямованих на комп'ютерний програмний продукт, деякі варіанти здійснення спрямовані на процесор, сконфігурований для здійснення однієї або більше різних функцій, етапів, дій і/або операцій одного або більше способів описаних вище. Відповідно деякі варіанти здійснення спрямовані на процесор, наприклад, центральний процесор, сконфігурований для здійснення деяких або всіх етапів способів, описаних тут. Процесор може бути використаний, наприклад, в пристрої зв'язку або іншому пристрої, описаному в даній заявці. Описані в контексті системи OFDM щонайменше деякі із способів і пристроїв різних варіантів здійснення застосовні до широкого діапазону систем зв'язку, включаючи багато які не-OFDM і/або нестільникові системи. Численні додаткові варіації в способах і пристроях різних варіантів здійснення, описаних вище, будуть очевидні для фахівців в даній галузі техніки у зв'язку з вищевикладеним описом. Такі варіації повинні бути розглянуті в межах об'єму винаходу. Способи і пристрої можуть бути, а в різних варіантах здійснення так і є, використовуються з CDMA, ортогональним частотним розділенням каналів (OFDM), і/або різними іншими типами методами зв'язку, які можуть використовуватися для того, щоб забезпечити бездротові лінії зв'язку між вузлами доступу і мобільними вузлами. У деяких варіантах здійснення вузли доступу реалізовуються як базові станції, які встановлюють лінії зв'язку з мобільними вузлами, використовуючи ОFDМ і/або CDМА. У різних варіантах здійснення мобільні вузли здійснюються як ноутбуки, персональні електронні асистенти (PDAs), або інші портативні пристрої, в тому числі ланцюг приймача/передавача і логічні схеми і/або підпрограми для того, щоб здійснити способи. 8 UA 101183 C2 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1. Спосіб дії першого пристрою зв'язку для здійснення зв'язку з другим пристроєм зв'язку, причому згадані перший і другий пристрої зв'язку знаходяться в зоні, яка включає в себе третій пристрій зв'язку, причому спосіб включає етапи, на яких: приймають індикатор присутності, переданий по радіолінії безпосередньо від другого пристрою зв'язку; передають пейджинговий сигнал безпосередньо до згаданого другого пристрою зв'язку по радіолінії; і передають дані, спрямовані згаданому другому пристрою зв'язку, до згаданого третього пристрою зв'язку. 2. Спосіб за п. 1, в якому згадані дані включають в себе дані користувача. 3. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому: приймають, після передачі згаданого пейджингового сигналу і до передачі згаданих даних, пейджинговий сигнал, який є відповіддю на згаданий пейджинговий сигнал, по радіолінії безпосередньо від другого пристрою. 4. Спосіб за п. 3, в якому згаданий етап передачі даних, спрямованих до згаданого другого пристрою, виконується у відповідь на прийом згаданого пейджингового сигналу у відповідь. 5. Спосіб за п. 1, в якому згаданий пейджинговий сигнал передають з вищим рівнем потужності на кожний біт інформації, ніж згадані дані. 6. Спосіб за п. 1, в якому згаданий пейджинговий сигнал передають з вищим рівнем повної потужності, ніж згадані дані. 7. Спосіб за п. 5, в якому індикатор присутності є сигналом, який передає ідентифікатор, який відповідає другому пристрою. 8. Спосіб за п. 7, в якому згаданий сигнал індикатора присутності передає тільки згаданий ідентифікатор. 9. Спосіб за п. 7, в якому згаданий сигнал індикатора присутності передає інформацію в наборі інформації, яка складається з одного або більше з наступного: і) одного або більше ідентифікаторів, які відповідають згаданому другому пристрою зв'язку; іі) інформації, що вказує тип другого пристрою; ііі) функціональності, яка підтримується другим пристроєм; і iv) інформації, що використовується для того, щоб інтерпретувати контент сигналу індикатора присутності. 10. Спосіб за п. 7, який додатково включає етап, на якому: оновлюють список пристроїв, з якими згаданий перший пристрій зв'язку може здійснювати зв'язок на основі прийнятого сигналу присутності. 11. Спосіб за п. 7, який додатково включає етап, на якому: приймають сигнал від третього пристрою зв'язку до згаданого етапу передачі даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, до згаданого третього пристрою зв'язку. 12. Спосіб за п. 11, в якому згаданий сигнал від третього пристрою зв'язку включає в себе ідентифікатор, який відповідає третьому пристрою. 13. Перший пристрій зв'язку для здійснення зв'язку з другим пристроєм зв'язку, причому згадані перший і другий пристрої зв'язку знаходяться в зоні, яка включає в себе третій пристрій зв'язку, причому перший пристрій зв'язку містить: модуль генерування пейджингового сигналу для генерування пейджингового сигналу, спрямованого до згаданого другого пристрою зв'язку; модуль генерування сигналів даних, що ретранслюються, про маршрут для генерування блоків даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, для передачі через третій пристрій зв'язку; модуль бездротового передавача для передачі згаданого пейджингового сигналу безпосередньо до згаданого другого пристрою зв'язку по радіолінії і для передачі блоків даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, до згаданого третього пристрою зв'язку; модуль бездротового приймача для прийому, до передачі згаданого пейджингового сигналу, індикатора присутності, переданого по радіолінії безпосередньо від другого пристрою зв'язку; і модуль виявлення однорангових об'єктів для визначення того, чи є прийнятий сигнал індикатора присутності сигналом від другого пристрою зв'язку. 14. Перший пристрій зв'язку за п. 13, в якому згадані блоки даних включають в себе дані користувача. 9 UA 101183 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 15. Перший пристрій зв'язку за п. 13, в якому згаданий модуль бездротового приймача призначений також для прийому, після передачі згаданого пейджингового сигналу і до передачі згаданих даних, пейджингового сигналу у відповідь, який є відповіддю на згаданий пейджинговий сигнал, по радіолінії безпосередньо від другого пристрою, причому перший пристрій зв'язку додатково містить: модуль обробки пейджингового сигналу у відповідь для обробки прийнятого пейджингового сигналу у відповідь і визначення того, чи являє собою прийнятий пейджинговий сигнал у відповідь позитивну відповідь на переданий пейджинговий сигнал. 16. Перший пристрій зв'язку за п. 15, який додатково містить: модуль схвалення передачі даних для керування передачею даних, спрямованих до згаданого другого пристрою, щоб перейти до відповіді на прийнятий пейджинговий сигнал у відповідь. 17. Перший пристрій зв'язку за п. 13, який додатково містить: модуль керування потужністю передачі для керування згаданим модулем передавача, щоб передавати згаданий пейджинговий сигнал з вищим рівнем потужності на кожний біт інформації, ніж згадані блоки даних. 18. Перший пристрій зв'язку за п. 13, який додатково містить: модуль керування потужністю передачі для керування згаданим модулем передавача, щоб передавати згаданий пейджинговий сигнал з вищим рівнем повної потужності, ніж згадані блоки даних. 19. Перший пристрій зв'язку за п. 17, причому згаданий індикатор присутності є сигналом, який передає ідентифікатор, який відповідає другому пристрою. 20. Перший пристрій зв'язку за п. 19, причому згаданий сигнал індикатора присутності передає тільки згаданий ідентифікатор. 21. Перший пристрій зв'язку за п. 19, причому згаданий сигнал індикатора присутності передає інформацію в наборі інформації, що складається з одного або більше з наступного: і) одного або більше ідентифікаторів, які відповідають згаданому другому пристрою зв'язку; іі) інформації, що вказує тип другого пристрою; ііі) функціональності, яка підтримується другим пристроєм; і iv) інформації, що використовується для того, щоб інтерпретувати контент сигналу індикатора присутності. 22. Перший пристрій зв'язку за п. 19, який додатково містить: модуль оновлення однорангових об'єктів зв'язку для оновлення списку пристроїв, з якими згаданий перший пристрій зв'язку може здійснювати зв'язок, на основі прийнятого сигналу присутності. 23. Перший пристрій зв'язку за п. 19, в якому згаданий бездротовий приймач також призначений для: прийому сигналу від третього пристрою зв'язку до згаданого етапу передачі даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, до згаданого третього пристрою зв'язку, причому перший пристрій зв'язку додатково містить: модуль відновлення інформації про маршрутизацію для відновлення інформації від третього пристрою, яка вказує, що третій пристрій зв'язку може виступити як посередник між першим і другим пристроями зв'язку для обміну даними. 24. Перший пристрій зв'язку за п. 23, причому згаданий сигнал від третього пристрою зв'язку включає в себе ідентифікатор, який відповідає третьому пристрою. 25. Перший пристрій зв'язку для здійснення зв'язку з другим пристроєм зв'язку, причому згадані перший і другий пристрої зв'язку знаходяться в зоні, яка включає в себе третій пристрій зв'язку, причому перший пристрій зв'язку містить: засіб бездротового приймача для прийому індикатора присутності, переданого по радіолінії безпосередньо від другого пристрою зв'язку; засіб генерування пейджингового сигналу для генерування пейджингового сигналу, спрямованого до згаданого другого пристрою зв'язку; засіб генерування сигналу даних, що ретранслюються, про маршрут для генерування блоків даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, для передачі через третій пристрій зв'язку; і засіб бездротового передавача для передачі згаданого пейджингового сигналу безпосередньо згаданому другому пристрою зв'язку по радіолінії після прийому індикатора присутності і для передачі блоків даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, до згаданого третього пристрою зв'язку. 26. Перший пристрій зв'язку за п. 25, в якому згадані блоки даних включають в себе дані користувача. 10 UA 101183 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 27. Перший пристрій зв'язку за п. 25, який додатково містить: засіб виявлення однорангових об'єктів для визначення того, чи є прийнятий сигнал індикатора присутності сигналом від другого пристрою зв'язку. 28. Перший пристрій зв'язку за п. 27, в якому згаданий засіб бездротового приймача також призначений для прийому, після передачі згаданого пейджингового сигналу і до передачі згаданих даних, пейджингового сигналу у відповідь, який є відповіддю на згаданий пейджинговий сигнал, по радіолінії безпосередньо від другого пристрою, причому перший пристрій зв'язку додатково містить: засіб обробки пейджингового сигналу у відповідь для обробки прийнятого пейджингового сигналу у відповідь і для визначення того, чи являє собою прийнятий пейджинговий сигнал у відповідь позитивну відповідь на переданий пейджинговий сигнал. 29. Комп'ютерочитаний носій, що містить: збережені на ньому інструкції, причому інструкції містять: код для приписування комп'ютеру в першому пристрої зв'язку керувати першим пристроєм зв'язку, щоб передавати пейджинговий сигнал безпосередньо до другого пристрою зв'язку по радіолінії, причому згадані перший і другий пристрої зв'язку знаходяться в зоні, що включає в себе третій пристрій зв'язку; код для приписування комп'ютеру керувати згаданим першим пристроєм зв'язку, щоб передавати дані, спрямовані до згаданого другого пристрою зв'язку, до згаданого третього пристрою зв'язку; і код для приписування комп'ютеру в першому пристрої зв'язку приймати, до передачі згаданого пейджингового сигналу, індикатор присутності, переданий по радіолінії безпосередньо від другого пристрою зв'язку. 30. Комп'ютерочитаний носій за п. 29, причому згадані дані включають в себе дані користувача. 31. Комп'ютерочитаний носій за п. 29, причому інструкції додатково містять: код для приписування комп'ютеру в першому пристрої зв'язку приймати, після передачі згаданого пейджингового сигналу і до передачі згаданих даних, пейджинговий сигнал у відповідь, який є відповіддю на згаданий пейджинговий сигнал, по радіолінії безпосередньо від другого пристрою. 32. Пристрій зв'язку, який містить процесор для використання в першому пристрої зв'язку, причому процесор сконфігурований для: прийому індикатора присутності, переданого по радіолінії безпосередньо від другого пристрою зв'язку; передачі пейджингового сигналу безпосередньо до другого пристрою зв'язку по радіолінії, причому згадані перший і другий пристрої зв'язку знаходяться в зоні, яка включає в себе третій пристрій зв'язку; і передачі даних, спрямованих до згаданого другого пристрою зв'язку, згаданого третього пристрою зв'язку. 33. Пристрій зв'язку за п. 32, причому згадані дані включають в себе дані користувача. 34. Пристрій зв'язку за п. 32, в якому процесор додатково сконфігурований для прийому, після передачі згаданого пейджингового сигналу і до передачі згаданих даних, пейджингового сигналу у відповідь, який є відповіддю на згаданий пейджинговий сигнал, по радіолінії безпосередньо від другого пристрою. 11 UA 101183 C2 12 UA 101183 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 13

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Normal;heading 1;methods and apparatus for wireless communications including direct paging in combination with hopped data signaling

Автори англійською

Li, Junyi, Laroia, Rajiv, Park, Vincent, D., Richardson, Thomas, Tavildar, Saurabh, Wu, Xinzhou

Назва патенту російською

Способы и устройства для беспроводной связи, включающей в себя прямой пейджинг в сочетании с сигнализацией ретранслированных данных

Автори російською

Ли Цзюньи, Лароя Раджив, Парк Винсент Д., Ричардсон Томас, Тавилдар Саурабх, У Синьчжоу

МПК / Мітки

МПК: H04W 88/04, H04W 68/00

Мітки: ретрансльованих, прямій, бездротового, пристрої, поєднанні, себе, пейджинг, включає, даних, зв'язку, способи, сигналізацією

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/15-101183-sposobi-i-pristro-dlya-bezdrotovogo-zvyazku-shho-vklyuchaeh-v-sebe-pryamijj-pejjdzhing-u-poehdnanni-z-signalizaciehyu-retranslovanikh-danikh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Способи і пристрої для бездротового зв’язку, що включає в себе прямий пейджинг у поєднанні з сигналізацією ретрансльованих даних</a>

Подібні патенти