Спосіб розливання напою, збірна конструкція для розливання напою та контейнерний блок

Номер патенту: 81478

Опубліковано: 10.01.2008

Автор: Расмуссен Ян Ньорагер

Є ще 6 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб розливання напою із стискуваного контейнера (2), у якому:

- встановлюють стискуваний контейнер (2), оснащений основним блоком (3), який виконаний з можливістю герметизації випускного каналу (9) стискуваного контейнера, на по суті плоску основу (5) збірної конструкції (1) для розливання напоїв з випускним каналом (9) контейнера, орієнтованим донизу, причому основний блок та основа оснащені герметизуючими засобами для їх герметичного з'єднання;

- розміщують вільний кінець трубки (10) для розливання напоїв біля закритого крана (4) для розливання напоїв, розташованого зовні збірної конструкції (1) для розливання напоїв, причому трубка для розливання напоїв з'єднана з порожнистим пробійником (11), співвісним з загерметизованим випускним отвором (9) стискуваного контейнера (2);

- встановлюють кожух (6) на основі (5), виконуючи герметизацію з утворенням напірної камери (8) між стискуваним контейнером (2), основним блоком (3), основою та кожухом;

- пробивають загерметизований випускний канал (9) стискуваного контейнера (2) порожнистим пробійником (11), встановленим між загерметизованим випускним каналом та основою (5), таким чином подаючи напій у стискуваному контейнері до трубки (10) для розливання напоїв;

- створюють підвищений тиск в напірній камері (8);

- відкривають кран (4) для розливання напоїв з розливанням принаймні частини напою через трубку (10) для розливання напоїв назовні шляхом стискання стискуваного контейнера (2) і, таким чином, зменшенням його об'єму.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що контейнер (2), оснащений основним блоком (3), утримують відокремленим від основи (5) за допомогою пружних засобів (18, 40) до моменту прикладання до контейнера спрямованого донизу зусилля, завдяки чому контейнер рухається донизу, змушуючи пробійник (11) пробивати загерметизований випускний канал (9).

3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що спрямоване донизу зусилля прикладають вручну.

4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що спрямоване донизу зусилля прикладають за допомогою підвищеного тиску в напірній камері (8).

5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється тим, що вільний кінець трубки (10) для розливання напоїв просувають до крана (4) для розливання напоїв зовні збірної конструкції (1) для розливання напоїв крізь отвір (26) в основі (5) до моменту пробивання пробійником (11) загерметизованого випускного каналу (9).

6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється тим, що ущільнення, що асептично герметизує загерметизований випускний канал, видаляють перед встановленням контейнера (2), оснащеного основним блоком (3), на основу (5).

7. Збірна конструкція (1) для розливання напоїв, яка містить:

- стискуваний контейнер (2) для напоїв, який містить головним чином стискувану циліндричну стінку;

- випускний кінець;

- шийку біля випускного кінця;

- напірний блок, який містить:

- засоби для з'єднання напірного блока з джерелом напірного середовища,

- по суті плоску основу (5),

- кожух (6), причому основа та кожух є герметично з'єднуваними;

- основний блок (3), який містить:

- корпус,

- придатну до пробивання герметизацію (22) для герметизації стискуваного контейнера (2),

- блокавальні засоби для нерознімного та герметичного з'єднання основного блока (3) з шийкою стискуваного контейнера (2),

- герметизуючі засоби для герметичного з'єднання стискуваного контейнера (2) з основою (5);

- порожнистий пробійник (11), пристосований для пробивання придатної до пробивання герметизації (22);

- придатну до закривання трубку (10) для розливання, з'єднану з порожнистим пробійником (11), яка відрізняється тим, що основний блок (3) та шийка розміщені біля нижнього кінця контейнера (2), причому корпус основного блока (3) має зовнішню стінку (16), яка проходить в осьовому напрямі за шийку вниз в напрямку подовження стінки стискуваного контейнера, при цьому основа (5) має поверхню, пристосовану для утримування подовження зовнішньої стінки.

8. Збірна конструкція для розливання напоїв за п. 7, яка відрізняється тим, що герметизуючі засоби для герметичного з'єднання стискуваного контейнера (2) з основою (5) розміщені між манжетою (23) на основному блоці (3) та основою 5, причому манжета (23) проходить донизу від шийки контейнера та по суті в напрямку його подовження.

9. Збірна конструкція для розливання напоїв за п. 7, яка відрізняється тим, що герметизуючі засоби для герметичного з'єднання стискуваного контейнера (2) з основою (5) встановлені між зовнішньою стінкою (16) основного блока (3) та основою 5.

10. Збірна конструкція для розливання напоїв за будь-яким із пп. 7-9, яка відрізняється тим, що пружні опорні засоби (18) передбачені для від'єднання контейнера (2) та основного блока (3) від основи (5).

11. Збірна конструкція для розливання напоїв за п. 10, яка відрізняється тим, що пружні опорні засоби (18) розміщені в основному блоці (3), який проходить в осьовому напрямі донизу від них.

12. Збірна конструкція для розливання напоїв за будь-яким із пп. 7-11, яка відрізняється тим, що порожнистий пробійник (11), співвісний із загерметизованим випускним каналом (9) стискуваного контейнера (2), встановлений в основному блоці (3).

13. Збірна конструкція для розливання напоїв за п. 12, яка відрізняється тим, що порожнистий пробійник (11) має засоби для упирання в основу (5), яка має відповідні упорні засоби (21).

14. Збірна конструкція для розливання за п. 13, яка відрізняється тим, що пружні засоби (25) встановлені між порожнистим пробійником (11) та основним блоком (3), причому пружні засоби надають засоби для закривання контейнера (2) в разі необхідності його виймання з основи (5).

15. Збірна конструкція для розливання напоїв за будь-яким із пп. 7-11, яка відрізняється тим, що порожнистий пробійник (11), співвісний із загерметизованим випускним каналом (9) стискуваного контейнера (2), встановлений на основі (5).

16. Збірна конструкція для розливання напоїв за будь-яким із пп. 7-15, яка відрізняється тим, що основний блок (3) містить:

- пружну чашкоподібну частину (40), яка містить бічну стінку (43); дно (42), пристосоване для об'єднання з центральним профілем (21) на основі (5); і порожнистий пробійник (11); та

- герметизацію (22), виконану на верхньому краї (41) чашкоподібної частини (40).

17. Збірна конструкція для розливання напоїв за будь-яким із пп. 7-16, яка відрізняється тим, що пробійник (11) встановлений асиметрично відносно центральної осі в основному блоці (3).

18. Збірна конструкція для розливання напоїв за будь-яким одним із пп. 7-17, яка відрізняється тим, що основний блок (3) має кільцевий простір для вміщення трубки (10) для розливання напоїв.

19. Збірна конструкція для розливання напоїв за будь-яким із пп. 7-18, яка відрізняється тим, що вільний кінець трубки (10) для розливання напоїв оснащений дозувальним клапаном (30).

20. Контейнерний блок, який містить стискуваний контейнер (2) та основний блок (3), який відрізняється тим, що основний блок (3) виконаний з можливістю з'єднання орієнтованої донизу шийки, яка має випускний канал (9) стискуваного контейнера (2), причому основний блок містить зовнішню стінку (16), яка проходить в осьовому напрямку за шийку по суті вниз в напрямі подовження стінки стискуваного контейнера (2), при цьому передбачена придатна до видалення асептична ущільнююча прокладка, яка закриває випускний канал (9).

21. Контейнерний блок за п. 20, який відрізняється тим, що придатна до видалення асептична ущільнююча прокладка прикріплена до зовнішньої стінки (16) біля дна основного блока (3).

Текст

1. Спосіб розливання напою із стискуваного контейнера (2), у якому: - встановлюють стискуваний контейнер (2), оснащений основним блоком (3), який виконаний з можливістю герметизації випускного каналу (9) стискуваного контейнера, на по суті плоску основу (5) збірної конструкції (1) для розливання напоїв з випускним каналом (9) контейнера, орієнтованим донизу, причому основний блок та основа оснащені герметизуючими засобами для їх герметичного з'єднання; - розміщують вільний кінець трубки (10) для розливання напоїв біля закритого крана (4) для розливання напоїв, розташованого зовні збірної конструкції (1) для розливання напоїв, причому трубка для розливання напоїв з'єднана з порожнистим пробійником (11), співвісним з загерметизованим випускним отвором (9) стискуваного контейнера (2); - встановлюють кожух (6) на основі (5), виконуючи герметизацію з утворенням напірної камери (8) між стискуваним контейнером (2), основним блоком (3), основою та кожухом; - пробивають загерметизований випускний канал (9) стискуваного контейнера (2) порожнистим пробійником (11), встановленим між загерметизованим випускним каналом та основою (5), таким чином подаючи напій у стискуваному контейнері до трубки (10) для розливання напоїв; - створюють підвищений тиск в напірній камері (8); - відкривають кран (4) для розливання напоїв з розливанням принаймні частини напою через 2 (19) 1 3 81478 4 - блокавальні засоби для нерознімного та герметичного з'єднання основного блока (3) з шийкою стискуваного контейнера (2), - герметизуючі засоби для герметичного з'єднання стискуваного контейнера (2) з основою (5); - порожнистий пробійник (11), пристосований для пробивання придатної до пробивання герметизації (22); - придатну до закривання трубку (10) для розливання, з'єднану з порожнистим пробійником (11), яка відрізняється тим, що основний блок (3) та шийка розміщені біля нижнього кінця контейнера (2), причому корпус основного блока (3) має зовнішню стінку (16), яка проходить в осьовому напрямі за шийку вниз в напрямку подовження стінки стискуваного контейнера, при цьому основа (5) має поверхню, пристосовану для утримування подовження зовнішньої стінки. 8. Збірна конструкція для розливання напоїв за п. 7, яка відрізняється тим, що герметизуючі засоби для герметичного з'єднання стискуваного контейнера (2) з основою (5) розміщені між манжетою (23) на основному блоці (3) та основою 5, причому манжета (23) проходить донизу від шийки контейнера та по суті в напрямку його подовження. 9. Збірна конструкція для розливання напоїв за п. 7, яка відрізняється тим, що герметизуючі засоби для герметичного з'єднання стискуваного контейнера (2) з основою (5) встановлені між зовнішньою стінкою (16) основного блока (3) та основою 5. 10. Збірна конструкція для розливання напоїв за будь-яким із пп. 7-9, яка відрізняється тим, що пружні опорні засоби (18) передбачені для від'єднання контейнера (2) та основного блока (3) від основи (5). 11. Збірна конструкція для розливання напоїв за п. 10, яка відрізняється тим, що пружні опорні засоби (18) розміщені в основному блоці (3), який проходить в осьовому напрямі донизу від них. 12. Збірна конструкція для розливання напоїв за будь-яким із пп. 7-11, яка відрізняється тим, що порожнистий пробійник (11), співвісний із загерметизованим випускним каналом (9) стискуваного контейнера (2), встановлений в основному блоці (3). 13. Збірна конструкція для розливання напоїв за п. 12, яка відрізняється тим, що порожнистий пробійник (11) має засоби для упирання в основу (5), яка має відповідні упорні засоби (21). 14. Збірна конструкція для розливання за п. 13, яка відрізняється тим, що пружні засоби (25) встановлені між порожнистим пробійником (11) та основним блоком (3), причому пружні засоби надають засоби для закривання контейнера (2) в разі необхідності його виймання з основи (5). 15. Збірна конструкція для розливання напоїв за будь-яким із пп. 7-11, яка відрізняється тим, що порожнистий пробійник (11), співвісний із загерметизованим випускним каналом (9) стискуваного контейнера (2), встановлений на основі (5). 16. Збірна конструкція для розливання напоїв за будь-яким із пп. 7-15, яка відрізняється тим, що основний блок (3) містить: - пружну чашкоподібну частину (40), яка містить бічну стінку (43); дно (42), пристосоване для об'єднання з центральним профілем (21) на основі (5); і порожнистий пробійник (11); та - герметизацію (22), виконану на верхньому краї (41) чашкоподібної частини (40). 17. Збірна конструкція для розливання напоїв за будь-яким із пп. 7-16, яка відрізняється тим, що пробійник (11) встановлений асиметрично відносно центральної осі в основному блоці (3).18. Збірна конструкція для розливання напоїв за будь-яким одним із пп. 7-17, яка відрізняється тим, що основний блок (3) має кільцевий простір для вміщення трубки (10) для розливання напоїв. 19. Збірна конструкція для розливання напоїв за будь-яким із пп. 7-18, яка відрізняється тим, що вільний кінець трубки (10) для розливання напоїв оснащений дозувальним клапаном (30). 20. Контейнерний блок, який містить стискуваний контейнер (2) та основний блок (3), який відрізняється тим, що основний блок (3) виконаний з можливістю з'єднання орієнтованої донизу шийки, яка має випускний канал (9) стискуваного контейнера (2), причому основний блок містить зовнішню стінку (16), яка проходить в осьовому напрямку за шийку по суті вниз в напрямі подовження стінки стискуваного контейнера (2), при цьому передбачена придатна до видалення асептична ущільнююча прокладка, яка закриває випускний канал (9). 21. Контейнерний блок за п. 20, який відрізняється тим, що придатна до видалення асептична ущільнююча прокладка прикріплена до зовнішньої стінки (16) біля дна основного блока (3). Представлений винахід стосується способу розливання напою із зчавлюваного контейнера для напоїв, збірної конструкції для розливання напоїв та контейнерного блоку, пристосованого для використання у такій збірній конструкції для розливання напоїв. Газовані напої у великих об'ємах, такі як бочкове пиво, традиційно доставляють до місця споживання в металевих бочечках, що типово вміщують великий об'єм, що становить приблизно 25 літрів. Такі бочечки передбачені для дорогих та досконалих збірних конструкцій для розливання напоїв, які містять охолоджувачі бочкового пива, балончики з діоксидом вуглецю, і т.д., для охолодження та розливання напою з контейнера. Такі бочечки та збірні конструкції для розливання добре відомі з рівня техніки. Металеві бочечки є важкими і, таким чином, ними важко маніпулювати, що є причиною надмірних витрат за транспортування. Окрім того, 5 металеві бочечки є дуже дорогими для виробництва і їх необхідно збирати для повторного наповнення після повного або часткового спорожнення. Бочечку повторно використовують декілька раз до моменту її викидання на металобрухт. Тому, бочечки проходять великі відстані під час свого терміну експлуатації і чим вони важчі, тим більша вартість їх транспортування. Окрім того, споживання бочкового пива в значній мірі залежить від зміни сезону. В літні періоди рівень споживання є особливо високим, у той час як в холодні періоди рівень споживання є низьким. Тому, для задоволення вимоги в обороті повинна бути велика кількість бочечок, що призводить до зберігання великої кількості пустих бочечок під час періодів з низьким рівнем споживання. Іншим недоліком відомих збірних конструкцій для розливання бочкового пива є те, що повторно використовується багато частин, які контактують з напоєм і, тому, вимагають регулярного чищення для підтримування їх в гігієнічному стані та для перешкоджання росту бактерій. Чищення займає багато часу і може бути важким для здійснення в значній мірі через потребу чищення усіх частин. Якщо частини, що контактують з напоєм, повністю не очищуються, то це буде впливати на якість напою. Для подолання деяких із цих недоліків було впроваджено контейнери для напоїв, використовувані в конструкціях для розливання напоїв, виготовлені з легших, більш м'яких матеріалів. Випробовувались пластикові коробки, спорожнювані механічним, пневматичним або гідравлічним витисненням вмісту, проте вони є занадто ламкими для більшості практичних цілей. Також з рівня техніки відоме розливання із зчавлюваних бутелів для напоїв, виготовлених з пластичних матеріалів, наприклад з поліетилентерефталату. Ці бутелі спорожнюють стисканням їх стінки шляхом прикладання механічного, пневматичного або гідравлічного тиску, що витісняє вміст. Такі бутелі для напоїв вміщують тільки маленькі об'єми, як наприклад декілька літрів, і безпосередньо не порівнювані з металевими бочечками, які головним чином вміщують великий об'єм напою. Тим не менше, зчавлювані бутелі мають в багатьох аспектах ряд переваг перед металевими бочечками. Пластичні матеріали можуть подрібнюватися, а одержуваний гранулят може використовуватися у виробництві нових пластичних матеріалів. Гранулят займає невеликий простір, таким чином усуваючи потребу у великих сховищах. Оскільки бутелі є легшими, то ними легше маніпулювати і витрати на транспортування є меншими. Пластикові бутелі можуть виготовлятися прозорими для надання можливості візуальної перевірки вмісту або вони можуть забарвлюватися в будь-який бажаний колір. У спорожненому стані бутель зчавлений і буде займати невеликий простір під час транспортування з метою повторного використання. Конструкція для розливання із зчавлюваним бугелем для напоїв відома, наприклад, з 81478 6 документа ЕР-А1-1 003 686. Цей пристрій утворює збірний пристрій для розливання, який має корпус з кришкою, герметизуючі засоби, джерело тиску, охолоджувальний пристрій та кран для розливання. Корпус збірної конструкції пристосований для приймання зчавлюваного контейнера для напою у формі бутеля. Цей бутель оснащений кільцем, закріпленим на горлечку та його виступній частині, яке утворює фланець, що виступає з його циліндричної стінки в радіальному напрямі біля його виступної частини. Фланець оснащений засобами для об'єднання з герметизуючими засобами в гнізді, розташованому у верхній частині коробкоподібної частини корпуса. Це гніздо має ряд сегментів, розташованих по колу навколо периферії верхнього отвору корпуса. Кожен сегмент оснащений пружиною, що дозволяє переміщати кран в радіальному напрямі. Коли бутель встановлений, то фланець на ньому опирається на верхню поверхню сегментів гнізда і на цій фазі можуть виконуватися маніпуляції з випускним каналом. Потім контейнер проштовхують донизу, розпрямляючи сегменти гнізда та вгинаючи їх до дна корпуса. Радіальне видовження фланця бутеля пристосоване до утворення герметизації з внутрішньою стінкою корпуса біля нижньої поверхні гнізда, таким чином, створюючи напірну камеру між внутрішньою стінкою корпуса, циліндричною стінкою бутеля та фланцем на виступі бутеля. Коли кришка закрита, то в корпус вводиться напірне середовище. Зростаючий тиск в напірній камері буде видавлювати бутель вгору в напрямі до області нижчого тиску оточуючих частин до тих пір доки верхня частина фланця бутеля не упреться в нижню поверхню гнізда. Тепер напій знаходиться під тиском і може видавлюватися назовні шляхом зменшення об'єму бутеля завдяки пропусканню вмісту крізь канал до крану для розливання напоїв, вмонтованого в пристрій. Тим не менше, це рішення має ряд складних недоліків. Пристрій для розливання напоїв має складну конструкцію, що має велику кількість частин, які самі по собі є досконалими, дорогими пристроями. Наприклад, гніздо має велику кількість взаємодіючих частин та пружин для кожного переміщуваного в радіальному напрямі сегмента та спеціальний роз'єднувальний механізм для розпрямлення сегментів у випадку, коли необхідно замінити бутель. Після пробивання бутеля випускний канал не можна закрити або загерметизувати для запобігання розливанню вмісту при вийманні з корпуса не зовсім порожнього бутеля. Такі ситуації могли б з'являтися у випадку, коли бутель потрібно замінити новим бутелем, або у випадку руйнування, або ремонту частин пристрою. Також, у місцях, де рівень споживання низький, наприклад у віддалених барах або ресторанах, може бути необхідним зливання деяких об'ємів напоїв внаслідок їх обмеженого терміну споживання. В активному робочому навколишньому 7 середовищі, наприклад в барі або ресторані, існує ключова потреба в надійному пристрої для розливання напоїв. Важливо, щоб робочий персонал, який використовує збірну конструкцію для розливання напоїв, міг визначати момент, коли необхідно замінити бутель. Також, у випадку появи проблем, пов'язаних з пристроєм, існує потреба в забезпеченні можливості їх швидкого визначення. Бутель відомої збірної конструкції поміщають в ізольований коробкоподібний кожух, також пристосований для вміщення охолоджувального та нагнітального пристроїв. Такий кожух не дозволяє візуальну перевірку частин збірної конструкції або вмісту бутеля. Внаслідок, наприклад урядових постанов, піклування про навколишнє середовище та матеріальних витрат, бажано повторно використовувати бутель після його спорожнення. Це часто здійснюють за допомогою збирання та подрібнення пластикових бутелів. Однак, цей процес повинен ускладнюватися, якщо в контейнері знаходиться залишок вмісту. Або такий залишок необхідно видалити, злити, або потрібно на довгий час припинити використання бутеля. Оскільки, зчавлювані пластикові бутелі зчавлені, то важко або неможливо видалити залишок вмісту. Тому залишок вмісту зчавленого бутеля необхідно мінімізувати. Очевидно, що залишок вмісту також представляє невдачу для користувача пристрою. Коли у відомому пристрої для розливання напоїв бутель належним чином зчавлюється, то великі кількості напою будуть вміщуватися у порожнинах, обмежених його складками. Дно зчавлюваного бутеля для напоїв відомої збірної конструкції для розливання напоїв повинно бути пристосованим для слугування опорною поверхнею для бутеля під час його використання в кожусі збірної конструкції для розливання напоїв. Тому, дно повинно бути сформоване і/або підсилене таким чином, щоб перешкоджати оптимальному зчавлюванню донної частини бутеля і, таким чином, не дозволяючи формування окремих порожнин у зчавленому бутелі, де може вміщуватися залишок напою. У відомому пристрої напій потрібно підняти з дна бутеля для напоїв до випускного каналу у верхній частині бутеля для розливання його крізь кран для розливання напоїв. Це потребує великого тиску. Чим більший потрібно тиск, тим вищі вимоги до джерела нагнітання і тим вищими стають витрати на джерело нагнітання. Задачею представленого винаходу є надання способу розливання напоїв, збірної конструкції для розливання напоїв та контейнера для використання у такій збірній конструкції для розливання напоїв, що по об'єму та використанню порівнювані з конструкціями, у яких застосовують металеві бочечки великого об'єму і які усувають недоліки пристрою для розливання напоїв з попереднього рівня техніки, який використовує зчавлюваний бутель. Винахід стосується способу розливання напою із зчавлюваного контейнера, який включає стадії: - встановлення зчавлюваного контейнера, оснащеного основним блоком, що виконаний з 81478 8 можливістю герметизації випускного каналу зчавлюваного контейнера на по суті плоскій основі збірної конструкції для розливання напоїв з випускним каналом контейнера, орієнтованим донизу, при цьому згаданий основний блок та згадана основа оснащені герметизуючими засобами для їх герметичного з'єднання; - розміщення вільного кінця трубки для розливання напоїв біля закритого крана для розливання напоїв, розміщеного зовні збірної конструкції для розливання напоїв, причому згадана трубка для розливання напоїв з'єднана з порожнистим пробійником, що розміщений вздовж осі загерметизованого випускного каналу зчавлюваного контейнера; - герметичне кріплення кожуха на основі з утворенням напірної камери між зчавлюваним контейнером, основним блоком, основою та кожухом; - пробивання загерметизованого випускного каналу зчавлюваного контейнера за допомогою порожнистого пробійника, встановленого між загерметизованим випускним каналом та основою, таким чином подаючи напій у зчавлюваному контейнері до трубки для розливання напоїв; - створення підвищеного тиску у напірній камері; - відкривання крану для розливання принаймні частини напою крізь трубку для розливання напою назовні за допомогою зчавлювання контейнера і, таким чином, зменшення його об'єму. Надаючи таким шляхом спосіб розливання напою із зчавлюваного контейнера, усувають деякі проблеми, пов'язані з попереднім рівнем техніки. Зокрема, поміщаючи зчавлюваний контейнер в напірну камеру з випускним каналом контейнера, орієнтованим донизу, одержують ряд переваг. Розміщення зчавлюваного контейнера в перевернутому стані допомагає його спорожненню в напірній камері. При зчавлюванні контейнера не утворюються порожнини, заповнені напоєм. В контейнері можуть залишатися тільки краплі і, тому, він може вважатися повністю спорожненим. Встановлення контейнерного блоку на по суті плоску основу значно спрощує процес встановлення, оскільки, не має потреби маневрувати контейнером над стінками збірної конструкції для розливання напоїв як це здійснюється в збірних конструкціях попереднього рівня техніки. Таким чином, конструкція дозволяє легке розміщення навіть великих контейнерів для напоїв. Додатковим результатом орієнтації контейнера догори дном є зменшення тиску, необхідного для спорожнення зчавлюваного контейнера, таким чином, дозволяючи вибір легших матеріалів для складових частин збірної конструкції для розливання напоїв. Окрім того, в збірній конструкції для розливання напоїв тиск може створюватися з використанням простого, недорогого, малопотужного повітряного насосу або навіть за допомогою води із звичайного домашнього або садового крану. Основною проблемою, пов'язаною із встановленням контейнерів, випускні кінці яких 9 орієнтовані донизу, є те, що відкривання та закривання контейнера є важким без ризику розливання вмісту. За допомогою способу винаходу ці труднощі усуваються, оскільки збірна конструкція для розливання напоїв містить порожнистий пробійник, що з'єднаний з трубкою для розливання напоїв. Таким чином, трубка для розливання напоїв може під'єднуватися до крану для розливання напоїв, навіть коли контейнер орієнтовано так, що його випускний канал орієнтований донизу, до моменту пробивання пробійником загерметизованого випускного каналу контейнера. У переважному варіанті виконання контейнер, оснащений основним блоком, тимчасово утримують відокремленим від основи за допомогою пружних засобів до тих пір доки до контейнера не прикладеться більше зусилля, спрямоване донизу, завдяки чому він рухається донизу, дозволяючи пробійнику пробити загерметизований випускний канал. Це надає час для встановлення кожуха на контейнер до моменту пробивання випускного каналу контейнера. Це також дозволяє доступ до випускного каналу та надає час для розміщення трубки для розливання напоїв біля закритого крану для розливання напоїв, коли контейнерний блок розміщений на основі, якщо цього не було зроблено до встановлення контейнера з основним блоком на основі. Тому, контейнер може відкриватися пробійником, що пробиває герметизацію на випускному каналі контейнера, шляхом просування контейнера донизу з подоланням пружного зусилля пружних опорних засобів. Більше зусилля, спрямоване донизу, може прикладатися вручну або підвищенням тиску в напірній камері. У переважному варіанті виконання вільним кінцем трубки для розливання напоїв маневрують зовні збірної конструкції для розливання напоїв з метою досягання крану для розливання напоїв крізь отвір в основі до пробивання пробійником загерметизованого випускного каналу. Таким чином, досягають того, що трубка для розливання напоїв знаходиться не під тиском і маніпулювання нею полегшується. Переважно основний блок оснащений ущільненням, що асептично герметизує загерметизований випускний канал і це ущільнення видаляється перед встановленням на основу контейнера, оснащеного основним блоком. Оснащення основного блоку ущільненням гарантує те, що усі частини в основному блоці зберігаються асептично чистими безпосередньо до моменту встановлення контейнера в конструкцію для розливання напоїв. Окрім того, винахід стосується збірної конструкції для розливання напоїв, придатної для реалізації способу розливання напою із зчавлюваного контейнера для напоїв, яка містить: - зчавлюваний контейнер для напоїв, який містить - головним чином циліндричну, зчавлювану стінку, - випускний кінець, 81478 10 - горлечко біля випускного кінця; - напірний блок, який містить - засоби для з'єднання його з джерелом напірного середовища, - по суті плоску основу, - кожух, причому згадана основа та кожух герметично з'єднувані; - основний блок, який містить - корпус, - придатну до пробивання герметизацію для герметизації зчавлюваного контейнера, - блокувальні засоби для нерознімного та герметичного з'єднання основного блоку з горлечком зчавлюваного контейнера, - герметизуючі засоби для герметичного з'єднання зчавлюваного контейнера з основою; - порожнистий пробійник, пристосований для пробивання придатної до пробивання герметизації; - придатну до закривання трубку для розливання напоїв, з'єднану з порожнистим пробійником; де основний блок та горлечко розміщені в нижній частині контейнера, і де згаданий корпус основного блоку має зовнішню стінку, яка проходить в осьовому напрямі за згадане горлечко донизу, по суті в продовження стінки зчавлюваного контейнера, і де згадана основа має поверхню, пристосовану для утримування згаданого подовження зовнішньої стінки. Остання конструкція основного блоку, пристосована для об'єднання з основою, дозволяє контейнерному блоку, який складається з контейнера та основного блоку, стояти вертикально з випускним каналом контейнера, орієнтованим донизу. Основний блок дозволяє контейнерному блоку стояти на основі, а також на будь-якій іншій поверхні без будь-якого ризику пошкодження випускного каналу контейнера, оскільки зовнішня стінка основного блоку проходить за горлечко контейнера. Окрім того, це залишає верхній кінець головним чином циліндричного зчавлюваного контейнера навпроти випускного кінця, якому надано відповідну форму для здійснення оптимального зчавлювання. По суті плоска основа значно спрощує встановлення контейнера, оскільки контейнером необхідно маневрувати над стінками збірної конструкції для розливання напоїв як це має місце в збірних конструкціях попереднього рівня техніки. Таким чином, конструкція дозволяє легке встановлення навіть великих контейнерів для напоїв. У збірній конструкції для розливання напоїв представленого винаходу кожух проходить у вертикальному напрямі від по суті плоскої основи вздовж зчавлюваного контейнера на противагу до збірних конструкцій для розливання напоїв з попереднього рівня техніки, у яких напірна камера розміщена в коробкоподібному корпусі з кришкою. Кожух представленого винаходу може виготовлятися з легкого матеріалу, такого як пластмаси, який є недорогим і ним легко маніпулювати. Окрім того, це дозволяє виготовляти кожух прозорим, що надає можливість 11 візуальної перевірки вмісту контейнера за умови, що контейнер також прозорий. Оскільки основний блок оснащений засобами для герметичного з'єднання контейнера, що містить основний блок, з основою, то напірна камера створюється просто встановленням контейнерного блоку на основі та встановленням кожуха, і герметичного з’єднання його з основою. Також, контейнерний блок легко демонтується просто за допомогою виконання зворотних операцій способу його збирання. У переважному варіанті виконання герметизуючі засоби для герметичного з'єднання блоку зчавлюваного контейнера з основою встановлені між мажетою на основному блоці та основою, причому манжета проходить донизу від горлечка контейнера і по суті в напрямі його осьового подовження. Таким чином, напірна камера може формуватися простим розміщенням контейнерного броку на основу та встановленням кожуха. В альтернативному варіанті виконання або додатково герметизуючі засоби для герметичного з'єднання зчавлюваного контейнера з основою встановлені між зовнішньою стінкою основного блоку та основою. У подальшому варіанті виконання збірна конструкція для розливання напоїв оснащена пружними опорними засобами для тимчасового відокремлення контейнера та основного блоку від основи. Це перешкоджає відкриванню контейнера пробійником до моменту прикладання до контейнерного блоку тиску, спрямованого вниз. У цей спосіб запобігають ненавмисному відкриванню контейнера. Також це надає час для маніпулювання випускним кінцем контейнера, якщо це необхідно, наприклад для встановлення трубки для розливання. У переважному варіанті виконання пружні опорні засоби встановлені в основному блоці, який проходить в осьовому напрямі донизу від них, проте вони також повинні встановлюватися на основі. У переважному варіанті виконання порожнистий пробійник, встановлений між основним блоком та основою і співвісно із загерметизованим випускним каналом зчавлюваного контейнера, знаходиться в основному блоці. У цей спосіб пробійник можна захищати від випадкових ударянь, які могли б, наприклад, відбутися під час встановлення контейнерного блоку на основі. Розміщення пробійника в основному блоці також означає, що новий пробійник виготовляється як одна деталь з кожним новим контейнерним блоком для мінімізації або можливо видалення ряду повторно використовуваних частин, що потребують чищення перед використанням. Переважно порожнистий пробійник має засоби для прилягання до основи, у той час як основа має відповідні упорні засоби. Це надає можливість пробійнику відкривати контейнер автоматичним пробиванням загерметизованого випускного каналу, коли контейнерний блок проштовхують донизу в напрямку до основи, оскільки упирання в основу змушує пробійник рухатися відносно основного блоку. Таким чином уникають потреби 81478 12 ручного відкривання отвору контейнера перед встановленням контейнерного блоку в збірній конструкції для розливання напоїв. У переважному варіанті виконання пружні засоби розміщені між порожнистим пробійником та основним блоком, причому згадані пружні засоби утворюють засоби для закривання контейнера, якщо контейнер потрібно вийняти з основи. Це надає можливість пробійнику функціонувати як клапан, автоматично закриваючи контейнер при від'єднанні контейнерного блоку від основи. Таким чином, можна тимчасово або надовго виймати контейнерний блок без його повного спорожнення, наприклад, у випадку ремонту або настроювання збірної конструкції для розливання напоїв. В іншому варіанті виконання порожнистий пробійник, розміщений співвісно із загерметизованим випускним каналом зчавлюваного контейнера, встановлюється на основі. В іншому варіанті виконання збірної конструкції для розливання напоїв основний блок містить пружну чашкоподібну частину, яка містить бічну стінку, дно пристосоване для об'єднання з центральним профілем на основі, та порожнистий пробійник, причому основний блок додатково містить герметизацію, виконану на верхньому краї чашкоподібної частини. В іншому варіанті виконання пробійник встановлено асиметрично відносно центральної осі в основному блоці. В ще іншому варіанті виконання основний блок має кільцеподібну поверхню для приймання трубки для розливання напоїв. Таким чином, нова асептична трубка для розливання напоїв, що передбачена для з'єднання контейнерного блоку з краном для розливання напоїв, може виготовлятися з кожним контейнерним блоком, що гарантує мінімальну кількість повторно використовуваних частин і, таким чином, мінімізує ризик забруднення. Переважно вільний кінець трубки для розливання напоїв також оснащений дозувальним клапаном. Цей дозувальний клапан може бути пристосований до крану для розливання напоїв. У цей спосіб жодну з повторно використовуваних частин збірної конструкції для розливання напоїв не потрібно вводити в контакт з напоєм. Таким чином, усі частини, які контактують з напоєм, придатні тільки для одноразового використання. Винахід також стосується контейнерного блоку, який містить зчавлюваний контейнер та основний блок, пристосований для збірної конструкції для розливання напоїв, як це зазначено вище, у якій згаданий основний блок герметизує орієнтоване донизу горлечко, яке містить випускний канал зчавлюваного контейнера, причому основний блок містить зовнішню стінку, яка проходить в осьовому напрямі за згадане горлечко донизу по суті в напрямі подовження стінки зчавлюваного контейнера, і де виконана придатна до видалення асептична герметизація, яка закриває випускний канал. Асептична герметизація захищає випускний канал контейнерного блоку від забруднення під 13 час транспортування і передбачена для видалення перед встановленням контейнерного блоку на основу. Переважно придатна до видалення асептична герметизація з'єднана із зовнішньою стінкою біля дна основного блоку. У цей спосіб придатна до видалення асептична герметизація закриває вищезгадану кільцеву поверхню, виконану на дні згаданого контейнерного блоку, який утворює асептичне вмістище, де під час транспортування контейнерного блоку можуть зберігатися асептичні частини для збірної конструкції для розливання напоїв, такі як порожнистий пробійник та трубка для розливання напоїв. Це надає можливість виготовлення укомплектованого, захищеного від невмілого використання асептичного пристрою, необхідного для розливання напою, який містить усі частини, що повинні контактувати з напоєм. Надалі представлений винахід буде детально описаний з посиланням на фігури, на яких - Фігура 1 схематично зображає вид перерізу збірної конструкції для розливання напоїв згідно з винаходом, яка містить зчавлюваний контейнер для напоїв з основним блоком, встановленим в напірній камері; - Фігури 2а-2с у видах поперечного перерізу зображають деталі першого варіанта виконання збірної конструкції для розливання напоїв згідно з винаходом; - Фігура 3 у виді поперечного перерізу зображає деталі другого варіанта виконання збірної конструкції для розливання напоїв згідно з винаходом; - Фігура 4 у виді поперечного перерізу зображає деталі третього варіанту виконання збірної конструкції для розливання напоїв згідно з винаходом; - Фігури 5а та 5b у видах поперечних перерізів зображають деталі четвертого варіанта виконання збірної конструкції для розливання напоїв згідно з винаходом; - Фігури 6а та 6b у видах поперечних перерізів зображають деталі п'ятого варіанту виконання збірної конструкції для розливання напоїв згідно з винаходом; - Фігури 7а та 7b зображають дозувальний клапан для збірної конструкції для розливання напоїв згідно з винаходом; та Фігури 8a-d зображають деталі альтернативного варіанта виконання збірної конструкції для розливання напоїв згідно з винаходом, де Фіг.8а зображає основний блок у перспективі, Фіг.8b та 8с зображають види частин поперечних перерізів, взятих з різних перерізів з Фіг.8а, а Фіг.8d зображає вид перерізу основи, придатної для об'єднання з основним блоком, зображеним на Фіг.8а-с. Збірна конструкція 1 для розливання напою із зчавлюваного контейнера 2 зображена на Фігурі 1. Збірна конструкція 1 для розливання напоїв містить зчавлюваний контейнер 2 для напоїв з основним блоком 3, розміщеним в напірному блоці збірної конструкції 1 для розливання вмісту контейнера з метою споживання крізь зображений схематично кран 4 для розливання. Напірний блок 81478 14 містить основу 5, кожух 6 та впускну трубку 7 для робочої текучої субстанції, яка сполучена з напірною камерою 8, утвореною простором між основою 5, кожухом 6, контейнером 2 та основним блоком 3. Впускна трубка 7 для робочої субстанції, яка проходить крізь бічну стінку, тобто, крізь периферійну частину 13 основи 5, під'єднана до напірного джерела (не зображене), наприклад балончика з діоксидом вуглецю традиційної збірної конструкції для розливання бочкового пива, до невеликого повітряного насосу або просто до водопровідного крану. Таким чином, робоча текуча субстанція може бути рідиною або газом, в залежності від обставин. Для встановлення кожух 6 від'єднують від основи 5, а зчавлюваний контейнер 2 для напоїв з основним блоком 3 встановлюють на основу 5 з випускним каналом 9 контейнера 2, який по суті орієнтований донизу і принаймні до основи 5. Вільний кінець трубки 10 для розливання напоїв, з'єднаний з пробійником 11, співвісним з випускним каналом 9, з'єднаний із краном 4 для розливання напоїв. Після встановлення контейнера 2 на основі 5, кожух 6 герметично з'єднують з основою 5, герметизуючи зчавлюваний контейнер 2, а тиск прикладають крізь впускну трубку 7 для робочої текучої субстанції. Нижній кінець кожуха 6 оснащений фланцем 12, що охоплює периферійну частину 13 основи 5, яка виступає доверху, а кожух 6 та основа 5 з’єднані між собою за допомогою U-подібного блокувального кільця 14. Альтернативно інші придатні з'єднувальні засоби, такі як наприклад байонетне з'єднання або різьбові частини, можуть використовуватися для кріплення кожуха 6 до основи 5. Герметизуючі засоби, наприклад, Оподібне кільце 15, яке об'єднується з фланцем 12, встановлено між периферійною частиною 13 основи 5 та фланцем 12 для забезпечення герметичного з'єднання між двома частинами. Фігура 1 зображає збірну конструкцію 1 для розливання напоїв в готовому до використання стані, тобто, в стані, у якому випускний канал 9 або контейнер 2 пробитий і напій подається до крану 4 для розливання напоїв через трубку 10 для розливання напоїв. В цій ситуації тиск в напірній камері 8 має бажаний високий рівень, і при відкриванні крану для розливання напоїв напій подається крізь трубку 10 для розливання напоїв, у той час як контейнер 2 зчавлюється (не зображено). Коли контейнер порожній і, тому, повністю зчавлений, то блокувальне кільце 14 вивільняється і кожух 6 можна знімати з основи 5. Потім зчавлений контейнер 2 можна міняти на новий повний контейнер 2. Далі процес встановлення буде описаний детально з посиланням на Фігури 2а-2с, що відображають перший варіант виконання збірної конструкції для розливання напоїв згідно з винаходом. Фігура 2а зображає ситуацію, у якій контейнер 2 встановлений на основу 5, а кожух 6 встановлений і закріплений на основі за допомогою блокувального кільця 14, як описано вище. До даного моменту тиск в напірній камері 8 15 не створювався. У цій ситуації зовнішня стінка 16 основного блоку 3 герметично з'єднана з периферійною частиною 13 основи 5, наприклад за допомогою О-подібного кільця 17 або інших придатних герметизуючих засобів, розміщених між основою 5 та основним блоком 3. Основний блок 3 може оснащуватися пружними засобами у вигляді трьох або більшої кількості ніжок 18, що проходять донизу в основному блоці 3. Ніжки 18 упираються в підняту кільцеподібну платформу 19 в основі 5 і є достатньо міцними для утримування повного контейнера 2 до тих пір доки до нього не буде прикладено достатнє зусилля, спрямоване вниз. Тим не менше, при зростанні тиску в напірній камері 8 контейнер 2 з основним блоком 3 сприймає спрямоване донизу зусилля внаслідок різних тисків, що існують в напірній камері 8 та зовні неї. Коли різниця тисків сягає певного рівня, то ніжки 18 більше не здатні протидіяти спрямованому донизу зусиллю і вони згинаються або ламаються, спричиняючи переміщення вниз контейнера 2 та основного блоку 3. На Фігурі 2b зображено проміжне положення, де контейнер 2 та основний блок 3 пройшли певну відстань вниз. Зовнішня стінка 16 все ще знаходиться в щільному контакті з периферійною частиною 13 основи 5. В зображеному положенні пробійник 11, який буде описано більш детально нижче і який співвісний з випускним каналом 9 контейнера, і ковзає по опорній стінці 20 основного блоку, упирається в центральний профіль 21 основи 5. В кінцевому положенні, зображеному на Фігурі 2с, пробійник 11 пробив герметизацію 22 випускного каналу 9 контейнера 2. Таким чином, пробивання герметизації 22 контейнера здійснюється автоматично при прикладанні тиску в напірний камері 8. У цьому положенні подальше переміщення донизу основного блоку 3 та зчавлюваного контейнера 2 затримується нижньою периферією зовнішньої стінки 16 корпуса основного блоку 3, якаупирається в поверхню 28 на основі 5. Таким чином, зчавлюваний контейнер 2 з основним блоком 3 утримується на основі 5. Фігура 2с зображає те, що зовнішня стінка 16 більше не знаходиться в щільному контакті з периферійною частиною 13 основи 5. Тепер напірна камера 8 обмежена ущільненням між основою 5 та основним блоком 3 біля манжети 23 на основному блоці, який проходить вниз від горлечка контейнера 2 і по суті в його осьовому подовженні, та до орієнтованої всередину поверхні піднятої кільцевої платформи 19. Герметизуючі засоби, наприклад, О-подібне кільце 24, встановлені для забезпечення герметичного з'єднання між основою 5 та основним блоком 3. Пробійник 11 у варіанті виконання, зображеному на Фігурах 2а-2с, виконаний як одна деталь з основним блоком 3. Пробійник 11 має манжету 25, яка проходить від нижнього упора до зчавлюваного контейнера 2 для напоїв на зовнішній стороні опорної стінки 20. Манжета 25 має один або більше прорізів (не зображені) і 81478 16 переважно виготовлена з того ж матеріалу, що й інші частини пробійника 11. Прорізи манжети 25 надають їй пружності і змушують її вигинатися назовні, коли пробійник 11 проштовхують до контейнера 2 для пробивання герметизації 22 біля ослабленої ділянки, як зображено на Фігурі 2с. Пружна манжета 25 буде змушувати пробійник 11 повертатися назад до його початкового положення і, таким чином, закривати зчавлюваний контейнер 2 для напоїв, якщо він від'єднаний від основи 5. У цьому варіанті виконання пробійник 11 функціонує як самозакривний клапан. Це є вигідним у випадку необхідності виймання контейнера до його повного спорожнення. Внаслідок самозакривного механізму контейнер 2 не потребує повного спорожнення крізь кран 4 для розливання напоїв перед вийманням, як це б мало місце за відсутності механізму. В основі 5 виконано отвір 26, у якому можна маневрувати трубкою 10 для розливання напоїв (дивіться Фігуру 1) до того моменту доки контейнер 2 з основним блоком знаходиться на основі 5. Фігура 3 зображає у виді перерізу деталі другого варіанта виконання збірної конструкції для розливання напоїв згідно з винаходом. Для легшого посилання одній й ті ж цифрові позначення будуть використовуватися для одних і тих же частин, як ті, що зображені на Фігурах 1-2с, хоча можуть траплятися невеликі відмінності. Другий варіант виконання, зображений на Фігурі 3, відрізняється від першого варіанта виконання, зображеного на Фігурах 1-2с, тим, що в ньому відсутнє ущільнення між зовнішньою стінкою 16 основного блоку 3 та периферійною частиною 13, що проходить доверху, основи 5. Ніжки 18 для початкового утримування контейнера 2 з основним блоком 3 на основі 5 все ще присутні і внаслідок відсутності герметичного з'єднання між основним блоком 3 та основою 5, на початку не можна сформувати напірну камеру. Тому, необхідно вручну прикладати спрямоване вниз зусилля до контейнера 2 з основним блоком 3 доки не буде досягнуто положення, зображене на Фігурі 3, з щільним контактом між основним блоком 3 та основою 5 за допомогою, наприклад, О-подібного кільця 24. Фігура 4 зображає у виді перерізу деталі третього варіанта виконання збірної конструкції для розливання напоїв згідно з винаходом. Знову, такі самі цифрові позначення будуть застосовуватися для одних і тих же частин, як ті, що зображені на Фігурах 1-2с, хоча можуть траплятися невеликі відмінності. У цьому третьому варіанті виконання герметичне з'єднання між основою 5 та основним блоком 3 забезпечується тільки між зовнішньою стінкою 16 основного блоку та периферійною частиною 13, що проходить доверху, основи 5. Конфігурації основного блоку 3 та основи 5 належним чином змінені. Фігури 5а та 5Ь зображають у видах перерізів деталі четвертого варіанта виконання збірної конструкції для розливання напоїв згідно з винаходом. Знову, тіж самі цифрові позначення 17 будуть використовуватися для тих же самих частин, як ті, що зображені на Фігурах 1-2с, хоча можуть траплятися невеликі відмінності. Цей четвертий варіант виконання відповідає по суті третьому варіанту виконання, зображеному на Фігурі 4, за виключенням конструкції пробійника 11, на якому не встановлено пружної манжети. Таким чином, пробійник 11 цього четвертого варіанта виконання є просто одноразовим пробійником, що не може закривати випускний канал контейнера 2 після пробивання герметизації 22. Фігури 6а та 6b зображають у видах перерізу деталі п'ятого варіанту виконання збірної конструкції для розливання напоїв згідно з винаходом. Знову, одні й однакові цифрові позначення будуть використовуватися для одних і тих же частин як ті, що зображені на Фігурах 1-2с, хоча можуть траплятися невеликі відмінності. Пробійник 11 знову оснащений пружною манжетою 25, яка працює як описано вище з посиланням на Фігури 2а-2с. Однак, у цьому п'ятому варіанті виконання з'єднання між пробійником 11 та трубкою 10 для розливання напоїв було змінено. Випускний канал пробійника 11 співвісний із з'єднувальною деталлю 27, розміщеною в основі 5 з трубкою 10 для розливання напоїв, що з'єднана з дном упора основи 5. У цьому варіанті виконання відсутня трубка для розливання напоїв, початково з'єднана з пробійником 11, а основа 5 оснащена постійною трубкою 10 для розливання напоїв, сполученою з краном для розливання напоїв. Альтернативно окрема замінна трубка для розливання напоїв може з'єднуватися із з'єднувальною деталлю 27. Сполучення між внутрішньою частиною зчавлюваного контейнера 2 для напоїв та краном для розливання напоїв таким чином встановлюється автоматично при проштовхуванні контейнера 2 з основним блоком 3 до основи 5. Конструкція пробійника 11 у четвертому та п'ятому варіантах виконання застосовувана з будь-якими герметизуючими засобами між основним блоком 3 та основою 5. Таким чином, біля зовнішньої стінки 16 основного блоку і/або горлечком контейнера можуть встановлюватися герметизуючі засоби, тобто, біля манжети 23, хоча зображено тільки зовнішнє ущільнення. Альтернативно у п'ятому варіанті виконання винаходу герметизуючі засоби можуть встановлюватися між виступом 45, який проходить донизу від краю 23 та центральним профілем 21 або його частини. Фігури 7а та 7b зображають схематично дозувальний клапан 30 для збірної конструкції для розливання напоїв згідно з винаходом. Дозувальний клапан 30 необов'язково може встановлюватися біля вільного кінця трубки 10 для розливання напоїв. Дозувальний клапан містить: - циліндричну трубку 31 з випускним кінцем, пристосованим для з'єднання за допомогою тертя з трубкою для розливання напоїв (не зображено); - першу манжету 32 на трубці 31, яка з'єднана з випускним кінцем трубки в її осьовому 81478 18 подовженні і має більший діаметр; - чашкоподібну трубчасту частину 33, з'єднану з циліндричною трубкою 31, і яка проходить в по суті її осьовому подовженні; - втулки 34, які з'єднують трубчасту чашкоподібну частину 33 та циліндричну трубку 31 з трубчастим простором, що знаходиться між першою манжетою 32 та чашкоподібною частиною 33; - другу манжету 35, яка за допомогою тертя та ковзним чином зчеплена з першою манжетою 32; - внутрішній упор 36 в другій манжеті 35 для закривання випускного кінця дозувального клапана 30. Якщо основний блок 3 оснащений трубкою 10 для розливання напоїв, то дозувальний клапан 30 можна встановлювати біля вільного кінця трубки 10 для розливання напоїв і на початку він може знаходитися в основному блоці 3 як збірний асептичний блок. Дозувальний клапан 30 пристосований для встановлення у крані для розливання напоїв, пристосованому для відкривання та закривання дозувального клапана 30 відповідними засобами (не зображені) у зчепленні з манжетами 32, 35 дозувального клапану 30. Перевага дозувального клапану 30 полягає в тому, що його можна легко виготовляти з низьковартісних матеріалів, що дозволяє використовувати його як частину одноразового використання, виготовлену разом з контейнером для напоїв та трубкою для розливання напоїв. Таким чином, додатковою перевагою цього є те, що при встановленні дозувального клапана в крані для розливання напоїв, як описано, не має потреби вводити в контакт вміст контейнера з будь-якими повторно використовуваними частинами, що потребують чищення і можуть інфікувати напій. Як описано вище, дозувальний клапан 30 можна також використовувати в поєднанні з іншими типами систем для розливання напоїв, наприклад з традиційними пристроями для розливання бочкового пива або системами для розливання напоїв, спеціалізованих для безалкогольних напоїв, незалежно від конкретної системи для розливання напоїв. Як описано вище і зображено на Фігурах, контейнер 2 встановлений вертикально з випускним каналом 9, орієнтованим донизу, тобто, до центру тяжіння. Таким чином, контейнер 2 може повністю спорожнюватися. Сила тяжіння буде допомагати спорожненню контейнера 2 і, таким чином, збірна конструкція 1 для розливання напоїв вимагає меншого тиску для повного спорожнення контейнера 2, а ніж для інших збірних конструкцій для розливання напоїв, відомих з рівня техніки. Основний блок 3 містить зовнішню стінку 16, засоби для нерознімного з'єднання основного блоку 3 із зчавлюваним контейнером 2 для напоїв, герметизацію 22 для герметизації контейнера 2 та пробійник 11 для пробивання її із забезпеченням доступу до вмістів контейнера 2. Передбачено кільцевий простір, який переважно вміщує трубку для розливання напоїв для з'єднання випускного 19 каналу 9 контейнера з краном 4 для розливання напоїв. Переважно, основний блок 3 додатково містить ущільнення (не зображено), прикріплене до нижнього краю зовнішньої стінки 16. Окрім того, перед з'єднанням основного блоку 3 з контейнером, він містить ущільнення (не зображене), прикріплене до верхнього краю зовнішньої стінки 16. Ці ущільнення накладаються під час виготовлення основного блоку 3 для надання асептичного блоку, що може з'єднуватися з контейнером 2 на останній стадії. Асептичний блок готовий до використання під час видалення ущільнень. Таким чином, основний блок 3 може легко виготовлятися як асептичний блок в центральному місці і транспортуватися навіть до віддалених постачальників напою, наприклад, до броварів або виноробних заводів. Контейнери 2 для напоїв можуть окремо транспортуватися до місця наповнення. Зазвичай такі контейнери 2 для напоїв не роздувають до їх повного розміру безпосередньо перед наповненням їх напоєм. В місці виробництва контейнери 2 для напоїв роздувають до їх повного розміру, причому контейнер 2 має корпус з головним чином циліндричною стінкою, виступну частину та горлечко, що утворює впускний та випускний канал 9. Після роздування контейнера 2 до набуття ним його звичної форми його наповнюють бажаним напоєм і закривають встановленням з притисканням основного блоку 3 на горлечку після видалення верхнього ущільнення. Ущільнення на дні основного блоку залишається на місці. Контейнер 2 переважно виготовляється з пластмас, зокрема з полімеру, такого як поліетиленнафталат або поліетилентерефталат. Таким чином, контейнер 2 може формуватися як тонкостінна, окрема конструкція, що придатна для зчавлювання при прикладанні зовнішнього тиску в збірній конструкції 1 для розливання напоїв. Контейнер 2 може виготовлятися у вигляді багатошарової конструкції, яка містить кисневу ізоляцію для збереження напою в контейнері. Окрім того, контейнер 2 можна трохи підфарбовувати або забарвлювати для створення екрану для світла у випадку, коли якість напою чутлива до нього. Такий світловий екран можна було б поміщати в кисневу ізоляцію. Іншими придатними способами є покривання контейнера 2, наприклад плазмовим покриттям внутрішньої поверхні і/або покриття епоксидною смолою зовнішньої поверхні. Переважно з'єднання між основним блоком 3 та контейнером 2 має таку природу, що після кріплення основного блоку 3 на контейнері 2 воно не може бути видалене без пошкодження контейнера 2 і/або основного блоку 3, таким чином надаючи стійкий до зовнішніх впливів контейнерний блок, що містить напій, готовий для доставки до місця споживання. Таке нерознімне з'єднання може одержуватися багатьма шляхами. Переважно з'єднання одержують за допомогою пресової посадки основного блоку на горлечко контейнера 2, при цьому горлечко та основний блок 3 оснащені об'єднувальними блокувальними 81478 20 засобами, наприклад у вигляді гнізд/зубців та виїмок/виступів, як зображено на Фігурах, або у вигляді будь-якого іншого защіпного механізму. Альтернативно, основний блок 3 може приклеюватися або приварюватися до горлечка контейнера 2, або основний блок 3 міг би нагвинчуватися на горлечко контейнера 2 за умови, що різьба оснащена засобами для запобігання від'єднанню основного блоку 3. Переважно, з'єднання основного блоку 3 з горлечком контейнера 2, одержане пресовою посадкою, покрите тонким ущільненням у вигляді кільцевої або круглої мембрани для забезпечення герметичного з'єднання між основним блоком 3 та контейнером 2. Мембрана переважно є тією, що використовується для покривання внутрішньої частини металевої чашки традиційної скляної пляшки для пива. Переважно, основний блок містить: - переважно циліндричну зовнішню стінку 16; - засоби для щільного прилягання до виступа зчавлюваного контейнера 2 для напоїв у вигляді стінки; - засоби для щільного прилягання до горлечка зчавлюваного контейнера 2 для-напоїв у вигляді стінки; - засоби для кріплення нерознімного з'єднання основного блоку 3, прикріпленого за допомогою пресової посадки до зчавлюваного контейнера 2 для напоїв, у вигляді трьох або більшої кількості кільцевих профілів, які об'єднуються з кільцевим профілем на горлечку контейнера 2. Кільцевий профіль можна заміняти відповідними виконаними по колу канавками, гніздами або зубцями; - засоби для вміщення трубки 10 для розливання напоїв з виконанням умов стерильності під час транспортування у вигляді простору, крізь який можна просовувати трубку для розливання напоїв (не зображено); - герметизацію 22 для герметизації випускного каналу 9 зчавлюваного контейнера 2 для розливання напоїв у вигляді стінки; - виїмку, виконану в стінці, яка послаблює частину стінки для надання можливості пробивання шляхом прикладання наперед визначеного зусилля; - засоби у вигляді манжети або ніжок для прилягання до профілю основи для тимчасового запобігання проштовхуванню основного блоку 3 до основи 5 з наступним ушкодженням пробійника 11; - засоби для формування герметичного з'єднання з основою 5; - засоби для вміщення пробійника 11, переважно у вигляді циліндричної опорної стінки; - пробійник 11, утримуваний ковзним з'єднанням з опорною стінкою, розміщений вздовж осі циліндричної опорної стінки; і - захисні засоби для захисту пробійника 11 і для забезпечення основи для ущільнення в центральній зоні основного блоку 3 у вигляді стінки або набору стінок, що охоплюють пробійник 11 для захисту його від ненавмисних ударів об основний блок 3 під час маніпуляції. В усіх варіантах виконання частини основного блоку 3 переважно виготовляються з пластмас, 21 таких як поліетилентерефталат або поліетилен. Це передбачає низькі витрати на виробництво і, окрім того, дозволяє подрібнення частин і їх повторне використання для нових пластмасових виробів, наприклад, для нових основних блоків 3. Ущільнення можуть приклеюватися до основного блоку 3. Матеріалом для цих ущільнень можуть, наприклад, бути пластмаси, покритий пластиком папір, папір, алюмінієва фольга. Якщо бажано охолодити напій перед розливанням це може бути зроблено багатьма шляхами. Згідно з представленим винаходом, напірний блок з основним блоком 3 та зчавлюваним контейнером 2 для напоїв можуть використовуватися з відомими збірними конструкціями для розливання бочкового пива та безалкогольних напоїв, де напій охолоджують в охолоджувальному блоці на його шляху від контейнера для напоїв до крану для розливання напоїв. Окрім того, існує варіант розміщення всього напірного блоку в охолодженому середовищі, як наприклад в холодильнику. Іншим варіантом є застосування охолодженої робочої текучої субстанції. Фіг.8а зображає вид перспективи альтернативного основного блоку 3 для збірної конструкції для розливання напоїв та спосіб розливання напою із зчавлюваного контейнера згідно з винаходом. Фіг.8b-с та Фіг.8d зображають перерізи альтернативного основного блоку 3 та відповідно належної альтернативної основи 5. Такі самі цифрові позначення будуть головним чином використовуватися для тих же самих частин, як це зображено на Фігурах 1-6b, хоча можуть траплятися невеликі відхилення. Головні ознаки основного блоку 3 та основи 5 у цьому варіанті виконання подібні до варіантів виконання, як описано вище. Таким чином, основний блок 3 містить корпус із зовнішньою стінкою 16, засоби для кріплення до випускного каналу 9 зчавлюваного контейнера 2 і засоби для об'єднання з основою 5. Основа 5 містить засоби для приймання та утримування основного блоку 3 та впускну трубку 7 для робочої текучої субстанції з метою створення тиску в напірній камері 8, утвореній між зчавлюваним контейнером 2, основним блоком 3, основою 5 та кожухом 6 блоку для розливання напоїв. На Фіг.8а-с основний блок 3 зображений без закріпленого зчавлюваного контейнера 2 для надання можливості кращого огляду його внутрішніх частин. У цьому альтернативному варіанті виконання основний блок 3 містить гнучку чашкоподібну частину 40, яка закриває випускний канал 9 контейнера 2 і подовжує його. Переважно чашкоподібна частина 40 розміщена всередині манжети 23 як у вищеописаних варіантах виконання. Чашкоподібна частина 40 містить дно 42, бічну стінку 43 та порожнистий, видовжений пробійник 11, виконаний в її дні 42. Частина пробійника 11, яка проходить донизу, переважно з'єднана з одним кінцем трубки 10 для розливання напоїв. Переважно ця трубка 10 на своєму іншому вільному кінці оснащена дозувальним клапаном 30, наприклад як описано вище, для з'єднання з 81478 22 краном 4 для розливання напоїв. Кінець пробійника 11, який проходить доверху, пристосований для пробивання герметизації 22, виконаної в корпусі основного блоку 3. У цьому варіанті виконання переважно герметизація 22 знаходиться в окремому ущільненні, герметично встановленому на верхньому краї 41 переважно кільцеподібної чашкоподібної частини 40. Ця пломба/герметизація 22 переважно виконана за допомогою повітронепроникної та рідинонепроникної металевої або полімерної плівки, що може, наприклад, приварюватися, приклеюватися або іншим чином кріпитися на основному блоці 3. Чашкоподібна частина 40 сформована з властивою пружністю або з пружними ділянками, переважно формуванням бічної стінки 43 з меншою товщиною матеріалу, порівняно з оточуючими частинами основного блоку 3. На Фіг.8d зображена основа 5, яка відповідає основному блоку 3 на Фіг.8А. Основа 5 містить упорну поверхню у вигляді орієнтованої доверху поверхні на центральному профілі 21, виконаному на основі 5, причому згадана упорна поверхня пристосована для об'єднана з дном 42 чашкоподібної частини 40. Притискаючи дно 42 чашкоподібної частини 40 до упорної поверхні на центральному профілі 21, стінка 42 буде слабшати та вигинатися внаслідок її властивої пружності, змушуючи дно 42 рухатися відносно зовнішніх частин основного блоку 3 в напрямку до контейнера 2, таким чином проштовхуючи пробійник 11 крізь герметизацію 22, завдяки чому герметизація 22тіробивається і забезпечується доступ до вмісту контейнера 2. У цьому варіанті виконання пружність чашкоподібної частини 40 може використовуватися тим же способом, що і в ніжках 18, згаданих в описаних вище варіантах виконання. Ніжки 18 і/або чашкоподібна частина 40 будуть утримувати зчавлюваний контейнера 2 для напоїв до моменту пробивання герметизації 22, а властива пружність цих ніжок 18 і/або чашкоподібної частини 40 може допомагати вийманню контейнера 2 з основним блоком 3 тим, що сила пружності буде штовхати контейнер 2 догори при зменшенні тиску в напірній камері 8. Таким чином, пружність чашкоподібної частини 40 можна пристосувати таким чином, що чашкоподібна частина 40 може використовуватися замість або в поєднанні з ніжками 18. У цьому варіанті виконання основа 5 містить герметизуючі засоби, наприклад у вигляді Оподібного кільця 24 між піднятою кільцевою платформою 19 та манжетою 23. Альтернативно ущільнення може встановлюватися між піднятою кільцевою платформою 19 та бічною стінкою 42 чашкоподібної частини 40. В усіх варіантах виконання виступ 45 може пристосовуватися для допомоги зовнішній стінці 16 в утриманні зчавлюваного контейнера 2 з основним блоком 3 на основі 5 під час використання/розливання напоїв. Як і у випадку з вищезгаданими варіантами виконання, описаних з посиланням на Фіг.2-5b, у 23 виступі 45, який проходить донизу від манжети 23 і захищає чашкоподібну частину 40, можуть виконуватися один або більше проходів, крізь які можна просувати трубку для розливання напоїв (не зображено). Ціллю цього виступу 45 в будьякому випадку є захист пробійника 11 від випадкових ударів під час маніпулювання. Хоча це й не зображено на Фіг.8d, основа 5 містить отвір 26 для просування трубки 10 для розливання напоїв до крану 4 для розливання напоїв, як це відображено у вищеописаних варіантах виконання. Переважно, у цьому варіанті виконання пробійник 11 встановлено асиметрично відносно центральної вісі в основному блоці 3, як це можна оцінити з Фіг.8с. Таким чином, забезпечується більший простір для маневрування трубкою 10 для розливання напоїв, визначений вищезгаданим виступом 45. Також, асиметричне положення пробійника 11 забезпечує простір для центрального профілю 21 на основі 5 таким чином, що може мати місце щільне прилягання між центральним профілем 21 та дном 42 чашкоподібної частини 40. Альтернативно, профіль 21 може розміщуватися асиметрично відносно центру, а пробійник 11 може потім встановлюватися по центру. Асиметрично розміщений профіль 21 або пробійник 11 може також застосовуватися з вищеописаними варіантами виконання. Додатково, кільцева стінка 46 може виконуватися у внутрішній частині основи. Таким·чином, з'являється внутрішній простір 47. Цей простір 47 можна вигідно використовувати для вміщення трубки 10 для розливання напоїв і, наприклад, дозувального клапана 30, як описано вище. Чашкоподібна частина 40, пробійник 11 та кільцева стінка 46 у цьому варіанті виконання переважно виконані як одна деталь, наприклад литтям під тиском, і з того ж матеріалу, що й решта частин основного блоку 3 за виключенням придатної до пробивання пломби/герметизації 22. Основний блок може оснащуватися ущільненням на верхній і/або нижній периферії зовнішньої стінки 16, як описано вище. Відповідно Фіг 8b-с та 8d також зображають альтернативне зовнішнє ущільнення між основним блоком 3 та основою 5. На додаток до ущільнення 24, розміщеного між піднятою кільцевою платформою 19 та манжетою 23, тут можуть встановлюватися зовнішні герметизуючі засоби, наприклад у вигляді О-подібного кільця 17, встановленого на орієнтованій назовні бічній стінці додаткового профілю 50 основи 5. Ці герметизуючі засоби 17 об'єднуються з орієнтованою всередину поверхнею нижньої частини зовнішньої стінки 16 основного блоку 3 для забезпечення герметичного ущільнення, як описано вище для варіантів виконання, проілюстрованих на Фіг.2-5b. Однак, у цих варіантах виконання герметизуючі засоби 17 встановлені на внутрішній поверхні периферійної стінки 13, яка проходить доверху, основи 5 і пристосовані для об'єднання із зовнішньою поверхнею нижньої частини зовнішньої стінки 16 81478 24 основного блоку 3. За допомогою конструкції, яка має додаткові герметизуючі засоби 17 на додатковому профілі 50 нижня периферія стінки 16 основного блоку 3 може підсилюватися, наприклад за допомогою набору ребер 48, що виконані в радіальному напрямі. Таким чином, герметизуючі засоби 17 захищені від деформацій стінки 16, що можуть спричинятися випадковими ударяннями основного блоку 3, які могли б відбутися під час маніпулювання зчавлюваним контейнером. Окрім того, таким чином забезпечується більший простір у периферійній стінці 13, що проходить доверху, основи 5 для формування впускної трубки 7 для робочого текучого середовища для напірної камери 8. Впускна трубка 7 для робочого середовища не зображена на Фіг.8d. Очевидно, що ця ознака ущільнення повинна також застосовуватися до вищеописаних варіантів виконання 1-5. В поєднанні з цим зовнішнім ущільненням 17 між внутрішньою частиною стінки 16 та зовнішньою частиною профілю 50, переважно на внутрішній поверхні зовнішньої стінки 16 основного блоку 3, можуть формуватися один або більше обхідних каналів 49. Такі обхідні канали 49 дозволяють використовувати, як описано вище для варіанту виконання, зображеного на Фіг.2а-с, основу 5 та основний блок 3 згідно з цим варіантом виконання винаходу. Таким чином, зовнішні герметизуючі засоби 17 використовуються тільки під час стиснення чашкоподібної частини 40 для пробивання герметизації 22. Під час пробивання напірна камера 8 тепер обмежена ущільненням 24 між манжетою 23 та піднятою кільцевою платформою 19. Це особливо важливо, якщо тиск у напірній камері 8 високий. Контейнер можна встановлювати для розливання напоїв протягом тривалих періодів часу, наприклад, протягом двох тижнів. Безперервний високий тиск на конструкцію, особливо на зовнішню стінку 16, може послабити її. Цього уникають шляхом перенесення зусиль на ущільнення 24 між манжетою 23 та платформою 19 за допомогою використання обхідних каналів 49. Таким чином, основний блок можна виготовляти з тоншого, слабшого і/або дешевшого матеріалу. Як і в попередніх варіантах виконання, пробивання може здійснюватися без зовнішніх герметизуючих засобів 17, наприклад, прикладанням вручну до контейнера спрямованого донизу тиску або за допомогою внутрішнього ущільнення 24 між манжетою 23 та тільки платформою 19. Ребра 48 жорсткості 48 на зовнішній периферії дна стінки 16 також будуть забезпечувати стійке положення контейнера для напоїв. Такі ребра 48 жорсткості переважно виконані як одне ціле з основним блоком 3 під час процесу лиття під тиском. 25 81478 26 27 81478 28

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for dispensing a beverage, dispensing assembly and container unit

Назва патенту російською

Способ разливания напитка, сборная конструкция для разливания напитка и контейнерный блок

Автори російською

Rasmussen, Jan, Noerager

МПК / Мітки

МПК: B67B 7/00, B67D 1/04

Мітки: контейнерний, блок, напою, розливання, конструкція, збірна, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/14-81478-sposib-rozlivannya-napoyu-zbirna-konstrukciya-dlya-rozlivannya-napoyu-ta-kontejjnernijj-blok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розливання напою, збірна конструкція для розливання напою та контейнерний блок</a>

Подібні патенти