Замок вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення “зкс”

Є ще 6 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Замок вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення, який містить планку-стабілізатор (1), що включає фігурну планку (2) і два упори (3), виконані у вигляді замкнутих по периметру зігнутих профілів і сполучені з кінцевими частинами (4) фігурної планки (2) зварними з'єднаннями (5), і кріпильну скобу (6) П-подібної форми з різьбовими кінцями (7), пропущеними через упори (3) і забезпеченими гайками (8), причому планка-стабілізатор (1) і кріпильна скоба (6) щільно охоплюють по замкнутому периметру внутрішню (9) і зовнішню (10) ланки кріплення у вузлах податливості, які сполучені між собою внапусток, з можливістю відносного ковзання з опором під навантаженням, мають денця (11), похилі бічні стінки (12) і фланці (13) та виконані з коробчастих шахтних спецпрофілів однакового типорозміру, який відрізняється тим, що в планці-стабілізаторі (1) фігурна планка (2) виконана з увігнутою середньою частиною (14), за допомогою якої вона огинає денце (11) і повністю охоплює похилі бічні стінки (12) внутрішньої ланки (9), а її (2) кінцеві частини (4) контактують з фланцями (12) внутрішньої ланки (9) знизу і з боків, при цьому кожен упор (3) виконаний у вигляді зігнутого по радіусу навколо вертикальної осі гнутого листового профілю, що охоплює різьбові кінці (7) кріпильної скоби (6), бічні стінки (15) якого (3) виконані по висоті ступінчастими і мають виступи (16) внизу і западини (17) вгорі, причому виступи (16) ступінчастих бічних стінок (15) упорів (3) верхніми поверхнями (18) упираються знизу у фланці (13) внутрішньої ланки (9) через кінцеві частини (4) фігурної планки (2), а бічними поверхнями (19) сполучені з похилими бічними стінками (20) увігнутої середньої частини (14) фігурної планки (2) зварними з'єднаннями (5), а западини (17) ступінчастих бічних стінок (15) упорів (3) похилими бічними поверхнями (21) сполучені з похилими поверхнями (22) кінцевих частин (4) фігурної планки (2) зварними з'єднаннями (5).

2. Замок вузла податливості за п. 1, який відрізняється тим, що фігурна планка (2) планки-стабілізатора (1) виконана у вигляді симетрично зігнутої металевої штаби, кінцеві частини (4) якої (2) мають горизонтальні ділянки (23) і похилі ділянки (24), при цьому виступи (16) ступінчастих бічних стінок (15) упорів (3) верхніми поверхнями (18) упираються знизу у фланці (13) внутрішньої ланки (9) через кінцеві частини (4) фігурної планки (2), а бічними поверхнями (19) сполучені з похилими бічними стінками (20) увігнутої середньої частини (14) фігурної планки (2) зварними з'єднаннями (5), а западини (17) ступінчастих бічних стінок (15) упорів (3) похилими бічними поверхнями (21) сполучені з похилими поверхнями (22) похилих ділянок (24) кінцевих частин (4) фігурної планки (2) зварними з'єднаннями (5).

3. Замок вузла податливості за п. 1, який відрізняється тим, що фігурна планка (2) планки-стабілізатора (1) виконана у вигляді відрізка коробчастого шахтного спецпрофілю, аналогічного коробчастому шахтному спецпрофілю, з якого виготовлена внутрішня ланка (9), а його кінцеві частини (4) виконані у вигляді фланців (25), при цьому виступи (16) ступінчастих бічних стінок (15) упорів (3) верхніми поверхнями (18) упираються знизу у фланці (13) внутрішньої ланки (9) через кінцеві частини (4) - фланці (25) фігурної планки (2), а бічними поверхнями (19) сполучені з похилими бічними стінками (20) увігнутої середньої частини (14) фігурної планки (2) зварними з'єднаннями (5), а западини (17) ступінчастих бічних стінок (15) упорів (3) похилими бічними поверхнями (21) сполучені з похилими поверхнями (22) кінцевих частин (4) - фланців (25) фігурної планки (2) зварними з'єднаннями (5).

4. Замок вузла податливості за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що упор (3) планки-стабілізатора (1) виконаний у вигляді зігнутого по радіусу навколо вертикальної осі гнутого листового профілю, бічні стінки (15) якого (3) розташовані паралельно або під гострим кутом α один до одного.

Текст

Реферат: Замок вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення містить планку-стабілізатор, що включає фігурну планку і два упори, та кріпильну скобу П-подібної форми з різьбовими кінцями, пропущеними через упори і забезпеченими гайками. Упори виконані у вигляді замкнутих по периметру зігнутих профілів і сполучені з кінцевими частинами фігурної планки зварними з'єднаннями. Планка-стабілізатор і кріпильна скоба щільно охоплюють по замкнутому периметру внутрішню і зовнішню ланки кріплення у вузлах податливості, які сполучені між собою внапусток, з можливістю відносного ковзання з опором під навантаженням, мають денця, похилі бічні стінки і фланці та виконані з коробчастих шахтних спецпрофілів однакового типорозміру. В планці-стабілізаторі фігурна планка виконана з увігнутою середньою частиною, за допомогою якої вона огинає денце і повністю охоплює похилі бічні стінки внутрішньої ланки, а її кінцеві частини контактують з фланцями внутрішньої ланки знизу і з боків. Кожен упор виконаний у вигляді зігнутого по радіусу навколо вертикальної осі гнутого листового профілю, що охоплює різьбові кінці кріпильної скоби, бічні стінки якого виконані по висоті ступінчастими і мають виступи внизу і западини вгорі. Виступи ступінчастих бічних стінок упорів верхніми поверхнями упираються знизу у фланці внутрішньої ланки через кінцеві частини фігурної планки, а бічними поверхнями сполучені з похилими бічними стінками увігнутої середньої частини фігурної планки зварними з'єднаннями. Западини ступінчастих бічних стінок упорів похилими бічними поверхнями сполучені з похилими поверхнями кінцевих частин фігурної планки зварними з'єднаннями. UA 76347 U (12) UA 76347 U UA 76347 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до гірничої справи, зокрема до проблеми затисків для з'єднання ланок рам металевих податливих кріплень, що ковзають при надмірному навантаженні, у вузлах податливості, виконаних з шахтних спецпрофілів і використовуваних для кріплення гірських виробок вугільних, рудних і сланцевих шахт. З рівня техніки відомий замок вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення, що містить планку і дві упорні скоби, виконані у вигляді не замкнутих по периметру зігнутих профілів і зв'язаними з кінцевими частинами планки, і кріпильну скобу Пподібної форми з різьбовими кінцями, пропущеними через упорні скоби, і забезпечені гайками, причому планка і кріпильна скоба щільно охоплюють по замкнутому периметру внутрішню і зовнішню ланки кріплення у вузлах податливості, які сполучені між собою внапусток, з можливістю відносного ковзання з опором під навантаженням, мають денця, похилі бічні стінки і фланці і виконані з коробчастих шахтних спецпрофілів однакового типорозміру [З'єднувальний вузол металевого податливого кріплення із спецпрофілю, UA43111 (А), Сугаренко Г.Г., Халимендик Ю.М., МПК E21D11/14,. 15.11.2001, аналог] [1]. Кожна упорна скоба  -подібної або -подібної форми одним кінцем упирається у фланець внутрішньої ланки кріплення, а іншим кінцем - в плоску планку. Цей замок має просту конструкцію, підвищену універсальність і технологічність, а також знижену металоємність і собівартість виготовлення. Проте в цій конструкції не реалізовано повне силове замикання замка вузла податливості кріплення через те, що кінці планок і полиці упорних скоб є консолями, які можуть піддаватися вигину і деформації навіть при збільшенні їх товщини. Викликано це тим, що упорні скоби мають незамкнутий по периметру профіль. Тому при затягуванні гайок і доданні великих навантажувальних зусиль недостатня жорсткість замка приводить до неповного прилягання полиць упорних скоб до планки, повороту кінцевих частин планки, ексцентричного вантаження різьбових з'єднань різьбових кінців кріпильної скоби з гайками і порушення стабільності роботи, як замка, так і кріплення в цілому. Таким чином, задача підвищення жорсткості конструкції замка з плоскою планкою, у тому числі, і вузла податливості, а також стабільності їх роботи у складі кріплення вирішена лише частково. З рівня техніка відомі також замки вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення, що містять планку і два упори, виконані у вигляді замкнутих по периметру зігнутих профілів і зв'язані або сполучені зварними з'єднаннями з кінцевими частинами планки, і кріпильну скобу П-подібної форми з різьбовими кінцями, пропущеними через упори, і забезпечені гайками, причому планка і кріпильна скоба щільно охоплюють по замкнутому периметру внутрішню і зовнішню ланки кріплення у вузлах податливості, які сполучені між собою внапусток, з можливістю відносного ковзання з опором під навантаженням, мають денця, похилі бічні стінки і фланці і виконані з коробчастих шахтних спецпрофілів однакового типорозміру, до яких належать: "Замок вузла податливості металевого рамного податливого кріплення із шахтних спецпрофілів", UA56078 (С2), Сугаренко Г.Г. (UA), Алієв H.A. (UA), Кириченко B.Я. (UA), МПК E21D11/22, E21D11/14, 15.11.2004 [2]. "Замок вузла податливості металевого рамного податливого кріплення із шахтних спецпрофілів "М-4»», UA4932 (U), Відкрите акціонерне товариство Донецький експериментальний ремонтно-механічний завод (ВАТ "ДонЕРМ") (UA), МПК E21D11/22, E21D11/14, 15.02.2005 [3]. "Замок вузла податливості металевого рамного податливого кріплення із шахтних спецпрофілів "М7»», UA4933 (U), Відкрите акціонерне товариство Донецький експериментальний ремонтно-механічний завод (ВАТ "ДонЕРМ") (UA), МПК E21D11/22, E21D11/14, 15.02.2005 [4]. "Замок вузла податливості металевого рамного податливого кріплення із шахтних спецпрофілів", UA55743 (U), Інститут фізики гірничих процесів НАН України (UA), МПК E21D11/22, E21D11/14, 27.12.2010 [5]. "Амортизуючий замок "A3" вузла податливості металевого рамного податливого кріплення із шахтних спецпрофілів", UA58488 (U), Алієв П.Н. (UA); Фатєєв О.A. (UA); Зудіков О.Б. (UA), МПК E21D11/22, E21D11/14, 11.04.2011 [6]. "Замок вузла податливості металевого рамного податливого кріплення із шахтних спецпрофілів", UA68553 (А), Рисухін В.В. (UA); Алієв П.Н. (UA); Яненко А.П. (UA); Ченський О.А. (UA); Семенов О.В. (UA); Дубров В.Г. (UA), МПК E21D11/22, E21D11/14, 15.08.2004 [7]. "Замок вузла податливості металевого рамного податливого кріплення із шахтних спецпрофілів", UA81126 (С2), Алієв П.Н. (UA); МПК E21D11/22, E21D11/14, 10.12.2007] [8]. 1 UA 76347 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Замки [2-8] мають наступні конструктивні особливості. Планка виконана прямою, а висота упорів рівна відстані від зовнішньої поверхні денця внутрішнього спецпрофілю (від планки) до його фланців. Загальними недоліком відомих замків [2-8] є велика металоємність, недостатня жорсткість і міцність упорів планки, а також те, що не досягається стабілізація параметрів робочого опору вузла податливості в інтервалі конструктивної податливості кріплення, при роботі кріплення в податливому режимі, що знижує надійність замка. Підвищена металоємність замка пояснюється тим, що планка виконана прямою, а висота двох упорів рівна практично висоті похилої бічної стінки внутрішньої ланки. При цьому кріпильна скоба П-подібної форми має довгі різьбові кінці, що в сукупності суттєво збільшує геометричні параметри і вагові характеристики як планки і кріпильної скоби, так і замка в цілому. Недостатня міцність упорів планки замка пояснюється великою висотою упорів, виконаних у вигляді незамкнутих знизу коробчастих профілів, внаслідок чого їх опорні бічні стінки мають знижену подовжню стійкість від вертикального навантаження, що знижує жорсткість і міцність замка. Крім того, у зв'язку з тим, що кріпильна скоба має велику довжину кінцевих частин, яка перевищує висоту зв'язаних внутрішньої і зовнішньої ланок кріплення і товщини планки, то відносне ковзання внутрішньої і зовнішньої ланок, при роботі кріплення в податливому режимі, приводить до перекосу кріпильної скоби із-за великого плеча захоплення зовнішньої ланки (довжини кінцевих частин скоби). З цієї причини суттєво порушується плавність роботи вузла податливості кріплення, відносне ковзання внутрішньої і зовнішньої ланок в податливому режимі роботи кріплення відбувається ривками, робочий опір кріплення набуває різко вираженої пилкоподібної характеристики, унаслідок чого порушується стабільність робочого опору в інтервалі конструктивної податливості кріплення, а відхилення величини робочого опору від проектної величини значно перевищують допустимі ±10-12 %, що знижує надійність замка і негативно впливає на стан виробки, підтримуваною кріпленням. Згадані конструктивні недоліки погіршують основні характеристики відомих замків, оскільки не забезпечують повною мірою основні вимоги до замків вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення - постійність заданої величини робочого опору на інтервалі конструктивної податливості кріплення, а також знижують жорсткість і надійність його конструкції. З рівня техніки відомий також найбільш близький по кількості загальних ознак і технічному результату, що досягається, замок вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення, що містить планку-стабілізатор, що включає фігурну планку і два упори, виконані у вигляді замкнутих по периметру зігнутих профілів і сполучені з кінцевими частинами фігурної планки зварними з'єднаннями, і кріпильну скобу П-подібної форми з різьбовими кінцями, пропущеними через упори, і забезпечені гайками, причому планка-стабілізатор і кріпильна скоба щільно охоплюють по замкнутому периметру внутрішню і зовнішню ланки кріплення у вузлах податливості, які сполучені між собою внапусток, з можливістю відносного ковзання з опором під навантаженням, мають денця, похилі бічні стінки і фланці і виконані з коробчастих шахтних спецпрофілів однакового типорозміру ["Замок вузла податливості металевого рамного податливого кріплення із шахтних спецпрофілів "ЗКМ"", UA46339 (А), Сугаренко Г.Г. (UA); Железняк С.Л. (UA); Вовк А.В. (UA); Малюк P.M. (UA), МПК E21D11/14, 15.08.2004, прототип] [9]. У відомому замку фігурна планка частково охоплює увігнутою середньою частиною внутрішню ланку кріплення. Завдяки цьому в порівнянні з відомими замками з прямолінійною планкою і упорами, виконаними у вигляді замкнутих по периметру зігнутих профілів [2-8], декілька зменшується металоємність замка, а також знижується вірогідність перекосу фігурної планки щодо зв'язаних внапусток внутрішньої і зовнішньої ланок кріплення при її роботі під навантаженням в податливому режимі, оскільки бічні стінки увігнутої частини фігурної планки утримують її від перекосу. Недоліки відомого замка [9] полягають в наступному: - можливе неповне блокування перекосу площини кріпильної скоби і фігурної планки щодо подовжньої осі поперечного перетину ланок, що сполучаються, обумовлене тим, що фігурна планка, що напівохоплює, не здатна повністю запобігти власному кутовому перекосу і перекосу кріпильної скоби при роботі замка у складі кріплення під навантаженням в податливому режимі; - недостатня жорсткість і міцність упорів планки-стабілізатора; 2 UA 76347 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - не досягається ефективна стабілізація параметрів робочого опору вузла податливості в інтервалі конструктивної податливості кріплення, при роботі в податливому режимі, що знижує його надійність. Викликано це тим, що елементи упора не примикають і не обмежують бічний зсув фланців внутрішньої ланки при роботі кріплення під навантаженням в податливому режимі. При роботі кріплення під навантаженням внутрішня ланка і зовнішня ланка згинаються, їх фланці розходяться в поперечному напрямі, а елементи упора не перешкоджають такому переміщенню. В результаті неадекватної деформації внутрішньої і зовнішньої ланок, відбувається спотворення їх геометричних параметрів, що приводить до порушення плавності ковзання ланок в податливому режимі роботи кріплення. З цієї причини суттєво порушується плавність роботи вузла податливості кріплення, відносне ковзання внутрішньої і зовнішньої ланок в податливому режимі роботи кріплення відбувається ривками, робочий опір кріплення набуває різко вираженої пилкоподібної характеристики, унаслідок чого порушується стабільність робочого опору в інтервалі конструктивної податливості кріплення. За рахунок цього відхилення величини робочого опору від проектної величини перевищують допустимі ±10-12 %, що знижує надійність замка і негативно впливає на стан виробки, підтримуваною кріпленням. Таким чином, згадані конструктивні недоліки фігурної скоби і упорів планки-стабілізатора погіршують основні характеристики відомого замка, оскільки не забезпечують повною мірою основні вимоги до замкових з'єднань вузлів податливості металевих кріплень з ланок, виконаних з шахтних спецпрофілів, - постійність заданої величини робочого опору на інтервалі конструктивної податливості кріплення, а також знижують жорсткість і надійність його конструкції. В основу корисної моделі поставлена технічна задача - удосконалити замок вузла податливості металевого рамного податливого кріплення з шахтних спецпрофілів і шляхом зміни конструкції фігурної планки і упорів планки-стабілізатора забезпечити ефективне блокування перекосу площини кріпильної скоби і фігурної планки щодо подовжньої осі поперечного перетину внутрішньої і зовнішньої ланок, що сполучаються, надійну фіксацію вдосконаленим упором фланців внутрішньої ланки в заданому положенні при роботі кріплення під навантаженням в податливому режимі, а також плавну і ефективну роботу замка у вузлах податливості. Технічний результат, який досягається при розв'язанні поставленої технічної задачі і використанні вдосконаленого замка вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення, полягає в підвищенні жорсткості, міцності і надійності замка, а також в забезпеченні стабілізації параметрів робочого опору вузла податливості в інтервалі конструктивної податливості кріплення, при якій відхилення величини робочого опору від проектної величини не перевищують допустимі ±10-12 %. Поставлена технічна задача розв'язується, а технічний результат досягається тим, що в замку вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення, що містить планку-стабілізатор, що включає фігурну планку і два упори, виконані у вигляді замкнутих по периметру зігнутих профілів і сполучені з кінцевими частинами фігурної планки зварними з'єднаннями, і кріпильну скобу П-подібної форми з різьбовими кінцями, пропущеними через упори, і забезпечені гайками, причому планка-стабілізатор і кріпильна скоба щільно охоплюють по замкнутому периметру внутрішню і зовнішню ланки кріплення у вузлах податливості, які сполучені між собою внапусток, з можливістю відносного ковзання з опором під навантаженням, мають денця, похилі бічні стінки і фланці і виконані з коробчастих шахтних спецпрофілів однакового типорозміру, згідно з корисною моделлю, в планці-стабілізаторі фігурна планка виконана з увігнутою середньою частиною, за допомогою якої вона огинає денце і повністю охоплює похилі бічні стінки внутрішньої ланки, а її кінцеві частини контактують з фланцями внутрішньої ланки знизу і з боків, при цьому кожен упор виконаний у вигляді зігнутого по радіусу навколо вертикальної осі гнутого листового профілю, що охоплює різьбові кінці кріпильної скоби, бічні стінки якого виконані по висоті ступінчастими і мають виступи внизу і западини вгорі, причому виступи ступінчастих бічних стінок упорів верхніми поверхнями упираються знизу у фланці внутрішньої ланки через кінцеві частини фігурної планки, а бічними поверхнями сполучені з похилими бічними стінками увігнутої середньої частини фігурної планки зварними з'єднаннями, а западини ступінчастих бічних стінок упорів похилими бічними поверхнями сполучені з похилими поверхнями кінцевих частин фігурної планки зварними з'єднаннями. 3 UA 76347 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 У зв'язку з тим, що в планці-стабілізаторі фігурна планка виконана з увігнутою середньою частиною, за допомогою якої вона огинає денце і повністю охоплює похилі бічні стінки внутрішньої ланки, досягається щільне примикання фігурної планки до похилих бічних стінок внутрішньої ланки, внаслідок чого досягається повне блокування перекосу площини кріпильної скоби і фігурної планки щодо подовжньої осі поперечного перерізу внутрішньої і зовнішньої ланок кріплення, що сполучаються, і плавність роботи вузла податливості кріплення і стабільність робочого опору. Завдяки тому, що кінцеві частини фігурної планки планки-стабілізатора контактують з фланцями внутрішньої ланки знизу і з боків забезпечується, як необхідне силове затягування зв'язаних внапусток внутрішньої і зовнішньої ланок кріплення у вузлах податливості через упори при стяганні фігурної планки планки-стабілізатора і кріпильної скоби П-подібної форми гайками, так і ефективна бічна протидія упорів бічному зсуву фланців внутрішньої ланки при роботі кріплення під навантаженням в податливому режимі. За рахунок цього забезпечується плавність роботи вузла податливості кріплення, оскільки відносне ковзання внутрішньої і зовнішньої ланок в податливому режимі роботи кріплення відбувається без ривків, робочий опір кріплення набуває прямолінійної характеристики, унаслідок чого досягається стабільність робочого опору в інтервалі конструктивної податливості кріплення. При цьому відхилення величини робочого опору від проектної величини не перевищують допустимі ±10-12 %, що підвищує надійність замка і позитивно впливає на стан виробки, підтримуваною кріпленням. Виконання упорів у вигляді зігнутого по радіусу навколо вертикальної осі гнутого листового профілю, що охоплює різьбові кінці кріпильної скоби, бічні стінки якого виконані по висоті ступінчастими і мають виступи внизу і западини вгорі, забезпечує технологічність, зниження металоємності і підвищення надійності конструкції упорів. У зв'язку з тим, що виступи ступінчастих бічних стінок упорів верхніми поверхнями упираються знизу у фланці внутрішньої ланки через кінцеві частини фігурної планки, досягається надійна силова взаємодія упорів з фланцями внутрішньої ланки в подовжньому напрямі через кінцеві частини фігурної планки (у напрямі затягування внутрішньої і зовнішньої ланок). Завдяки тому, що виступи і западини упорів сполучені зварними з'єднаннями, відповідно, з бічними стінками увігнутої середньої частини і з похилими поверхнями кінцевих частин фігурної планки, досягається надійне, міцне і жорстке з'єднання упорів з фігурною планкою планкистабілізатора. Окрім наведених вище головних відмінностей, корисна модель має і додаткові відмінності, які характеризують вдосконалений замок вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення в різних модифікаціях його виконання залежно від умов виготовлення і експлуатації. У замку вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення, згідно з корисною моделлю, фігурна планка планки-стабілізатора може бути виконана у вигляді симетричної зігнутої металевого штаби, кінцеві частини якої мають горизонтальні ділянки і похилі ділянки, при цьому виступи ступінчастих бічних стінок упорів верхніми поверхнями упираються знизу у фланці внутрішньої ланки через кінцеві частини фігурної планки, а бічними поверхнями сполучені з похилими бічними стінками увігнутої середньої частини фігурної планки зварними з'єднаннями, а западини ступінчастих бічних стінок упорів похилими бічними поверхнями сполучені з похилими поверхнями похилих ділянок кінцевих частин фігурної планки зварними з'єднаннями (модифікація 1). Така конструкція фігурної планки і упорів планки-стабілізатора (модифікація 1) є найбільш простою і універсальною при виготовленні пропонованого вдосконаленого замка, який крім того, що забезпечує підвищення жорсткості, міцності і надійності замка, а також стабілізації параметрів робочого опору вузла податливості в інтервалі конструктивної податливості кріплення, при якій відхилення величини робочого опору від проектної величини не перевищують допустимі ±10-12 %, але і додатково забезпечує технологічність виготовлення, як фігурної планки, так і упорів згинанням з листової сталі. У замку вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення, згідно з корисною моделлю, фігурна планка планки-стабілізатора може бути виконана у вигляді відрізка коробчастого шахтного спецпрофілю, аналогічного коробчастому шахтному спецпрофілю, з якого виготовлена внутрішня ланка, а його кінцеві частини виконані у вигляді фланців при цьому виступи ступінчастих бічних стінок упорів верхніми поверхнями упираються знизу у фланці внутрішньої ланки через кінцеві частини - фланці фігурної планки, а бічними 4 UA 76347 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 поверхнями сполучені з похилими бічними стінками увігнутої середньої частини фігурної планки зварними з'єднаннями, а западини ступінчастих бічних стінок упорів похилими бічними поверхнями сполучені з похилими поверхнями кінцевих частин - фланців фігурної планки зварними з'єднаннями (модифікація 2). Така конструкція фігурної планки і упорів планки-стабілізатора (модифікація 2) є менш трудомісткою при виготовленні пропонованого вдосконаленого замка, який крім того, що забезпечує підвищення жорсткості, міцності і надійності замка, а також стабілізації параметрів робочого опору вузла податливості в інтервалі конструктивної податливості кріплення, при якій відхилення величини робочого опору від проектної величини не перевищують допустимі ±1012 %, але і додатково забезпечує можливість використання відходів спецпрофілю для виготовлення фігурної планки і технологічність виготовлення упорів згинанням з листової сталі. У замку вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення, згідно з корисною моделлю, упор планки-стабілізатора виконаний у вигляді зігнутого по радіусу навколо вертикальної осі гнутого листового профілю, бічні стінки якого розташовані паралельно або під гострим кутом α один до одного. Така конструкція упорів планки-стабілізатора характеризується простотою і технологічністю виготовлення їх згинанням з листової сталі. Надалі корисна модель пояснюється прикладом її здійснення з посиланнями на креслення, що додаються. На фіг. 1 зображений замок вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення, загальний вид (модифікація 1). На фіг. 2 зображений замок вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення, загальний вид (модифікація 2). На фіг. 3 зображений упор планки-стабілізатора замка вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення, вид зверху. На фіг. 4 зображений упор планки-стабілізатора замка вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення, розгортка. На фіг. 5 зображена фігурна планка планки-стабілізатора замка вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення, розгортка. Замок вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення містить (фіг. 1-5) планку-стабілізатор 1, що включає фігурну планку 2 і два упори 3, виконані у вигляді замкнутих по периметру зігнутих профілів і сполучені з кінцевими частинами 4 фігурних планки 2 зварними з'єднаннями 5, і кріпильну скобу 6 П-подібної форми з різьбовими кінцями 7, пропущеними через упори 3 і забезпеченими гайками 8. Причому планка-стабілізатор 1 і кріпильна скоба 6 щільно охоплюють по замкнутому периметру внутрішню 9 і зовнішню 10 ланки (9, 10) кріплення у вузлах податливості, які сполучені між собою внапусток, з можливістю відносного ковзання з опором під навантаженням, мають денця 11, похилі бічні стінки 12 і фланці 13 і виконані з коробчастих шахтних спецпрофілів однакового типорозміру. Головними особливостями конструкції замка вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення є наступні удосконалення його конструкції. У планці-стабілізаторі 1 фігурна планка 2 виконана з увігнутою середньою частиною 14, за допомогою якої (14) вона (2) огинає денце 11 і повністю охоплює похилі бічні стінки 12 внутрішньої ланки 9, а її (2) кінцеві частини 4 контактують з фланцями 12 внутрішньої ланки 9 знизу і з боків. При цьому кожен упор 3 виконаний у вигляді зігнутого по радіусу навколо вертикальної осі гнутого листового профілю, що охоплює різьбові кінці 7 кріпильної скоби 6, бічні стінки 15 якого (3) виконані по висоті ступінчастими і мають виступи 16 внизу і западини 17 вгорі. Причому виступи 16 ступінчастих бічних стінок 15 упорів 3 верхніми поверхнями 18 упираються знизу у фланці 13 внутрішньої ланки 9 через кінцеві частини 4 фігурної ланки 2. Крім того, виступи 16 ступінчастих бічних стінок 15 упорів 3 бічними поверхнями 19 сполучені з похилими бічними стінками 20 увігнутої середньої частини 14 фігурної планки 2 зварними з'єднаннями 5, а западини 17 ступінчастих бічних стінок 15 упорів 3 похилими бічними поверхнями 21 сполучені з похилими поверхнями 22 кінцевих частин 4 фігурної планки 2 зварними з'єднаннями 5. Додатковими особливостями конструкції замка вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення є наступні модифікації його конструкції. У замку вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення фігурна планка 2 планки-стабілізатора 1 може бути виконана у вигляді симетричної зігнутої металевої штаби (фіг. 1), кінцеві частини 4 якої (2) мають горизонтальні ділянки 23 і похилі 5 UA 76347 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ділянки 24, при цьому виступи 16 ступінчастих бічних стінок 15 упорів 3 верхніми поверхнями 18 упираються знизу у фланці 13 внутрішньої ланки 9 через кінцеві частини 4 фігурної планки 2, а бічними поверхнями 19 сполучені з похилими бічними стінками 20 увігнутої середньої частини 14 фігурної планки 2 зварними з'єднаннями 5, а западини 17 ступінчастих бічних стінок 15 упорів 3 похилими бічними поверхнями 21 сполучені з похилими поверхнями 22 похилих ділянок 24 кінцевих частин 4 фігурної планки 2 зварними з'єднаннями 5 (модифікація 1). У замку вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення фігурна планка 2 планки-стабілізатора 1 може бути виконана у вигляді відрізка коробчастого шахтного спецпрофілю (фіг. 2), аналогічного коробчастому шахтному спецпрофілю, з якого виготовлена внутрішня ланка 9, а його кінцеві частини 4 виконані у вигляді фланців 25 при цьому виступи 16 ступінчастих бічних стінок 15 упорів 3 верхніми поверхнями 18 упираються знизу у фланці 13 внутрішньої ланки 9 через кінцеві частини 4 - фланці 25 фігурної планки 2, а бічними поверхнями 19 сполучені з похилими бічними стінками 20 увігнутої середньої частини 14 фігурної планки 2 зварними з'єднаннями 5, а западини 17 ступінчастих бічних стінок 15 упорів 3 похилими бічними поверхнями 21 сполучені з похилими поверхнями 22 кінцевих частин 4 - фланців 25 фігурної планки 2 зварними з'єднаннями 5 (модифікація 2). У замку вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення упор 3 планки-стабілізатора 1 виконаний у вигляді зігнутого по радіусу навколо вертикальної осі гнутого листового профілю, бічні стінки 15 якого 3 розташовані паралельно або під гострим кутом α один до одного (фіг. 3). Для замка (модифікація 1) (фіг. 1) упор 3 і фігурну планку 2 планки-стабілізатора 1 виконують з листового металу, наприклад згинанням або штампуванням, а заготовки (фіг. 3, 4, 5) для них виконують, наприклад вирубкою. Для замка (модифікація 2) (фіг. 2) упор 3 планки-стабілізатора 1 виконують з листового металу згинанням або штампуванням (фіг. 3, 4), фігурну планку 2 виконують у вигляді відрізка коробчатого шахтного спецпрофілю (фіг. 2) (наприклад, з відходів шахтного спецпрофілю), наприклад механічним різанням. Для забезпечення щільного контакту між упорами 3 планки-стабілізатора 1 і гайками 8 встановлені шайби 26. Замок вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення працює таким чином. При зведенні кріплення його внутрішню 9 і зовнішню 10 ланки (9, 10) рами зчленовують внапусток і сполучають замками у вузлах податливості. Внутрішню 9 і зовнішню 10 ланки (9, 10) у вузлах податливості рами стискають замками з певним зусиллям, гранична величина якого залежить від конструктивних особливостей і можливості самих замків. В процесі утворення навколо контуру виробки зони непружних деформацій відбувається всесторонне зовнішнє обтискання кріплення порушеними породами гірського масиву. При всебічному обтисканні податливого кріплення в замках вузлів податливості відбувається взаємне ковзання внутрішньої 9 і зовнішньої 10 ланок (9, 10) з одночасною зміною поперечного перерізу рам. Ковзання внутрішньої 9 і зовнішньої 10 ланок (9, 10) податливого кріплення у вузлах податливості залежить від робочої характеристики шахтних спецпрофілів і обумовлене формою їх поперечного перерізу і матеріалом. У зв'язку з тим, що в планці-стабілізаторі 1 фігурна планка 2 виконана з увігнутою середньою частиною 14, за допомогою якої (14) вона (2) огинає денце 11 і повністю охоплює похилі бічні стінки 12 внутрішньої ланки 9, досягається повний обхват внутрішньої ланки 9 і фіксація фігурної планки 2 планки-стабілізатора 1 бічними стінками 20 згаданою увігнутою середньою частиною (14) в положенні, при якому кожна фігурна планка 2 розташовується строго упоперек внутрішньої 9 і зовнішньої 10 ланок (9, 10). При цьому досягається щільне примикання фігурної планки 2 до похилих бічних стінок 12 внутрішньої ланки 9, внаслідок чого відбувається повне блокування перекосу площини кріпильної скоби 6 і фігурної планки 2 щодо подовжньої осі поперечного перетину зв'язаних внапусток внутрішньої 9 і зовнішньої 10 ланок (9, 10) і досягається плавність роботи вузла податливості кріплення і стабільність його робочого опору. За рахунок того, що виключається кутовий перекіс, як фігурних планок 2, так і кріпильних скоб 6 замка щодо подовжньої осі внутрішньої 9 і зовнішньої 10 ланок (9, 10) при роботі замка у складі кріплення під навантаженням в податливому режимі, забезпечується стабілізація параметрів робочого опору вузлів податливості в інтервалі конструктивної податливості конкретного кріплення. 6 UA 76347 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Крім того, у зв'язку з тим, що кінцеві частини 4 фігурної планки 2 планки-стабілізатора 1 контактують з фланцями 13 внутрішньої ланки 9 знизу і з боків, забезпечується їх щільний контакт знизу і з боків із згаданими фланцями 13, дія на них розосередженого навантаження і створення стабільних зусиль тертя між внутрішньою 9 і зовнішньою 10 ланками (9, 10) у вузлах податливості, що забезпечує стабілізацію параметрів робочого опору вузлів податливості в інтервалі конструктивної податливості кріплення. При цьому досягається, як необхідне силове затягування зв'язаних внапусток внутрішньої 9 і зовнішньої 10 ланок (9, 10) кріплення у вузлах податливості через упори 3 при стягуванні фігурної планки 2 планки-стабілізатора 1 і кріпильної скоби 6 П-подібної форми гайками 8, так і ефективна бічна протидія упорів 3 бічному зсуву фланців 13 внутрішньої ланки 9 при роботі кріплення під навантаженням в податливому режимі. За рахунок цього забезпечується плавність роботи вузла податливості кріплення, оскільки відносне ковзання внутрішньої 9 і зовнішньої 10 ланок (9, 10) в податливому режимі роботи кріплення відбувається без ривків, робочий опір кріплення набуває прямолінійної характеристики, внаслідок чого досягається стабільність робочого опору в інтервалі конструктивної податливості кріплення. При цьому відхилення величини робочого опору від проектної величини не перевищують допустимі ±10-12 %, що підвищує надійність замка і позитивно впливає на стан виробки, підтримуваною кріпленням. Виконання упорів 3 (фіг. 3) у вигляді зігнутого по радіусу навколо вертикальної осі гнутого листового профілю, що охоплює різьбові кінці 7 кріпильної скоби 6, бічні стінки 15 якого (3) виконані по висоті ступінчастими і мають виступи 16 внизу і западини 17 вгорі, забезпечує технологічність, зниження металоємності і підвищення надійності конструкції упорів 3. У зв'язку з тим, що виступи 16 ступінчастих бічних стінок 15 упорів 3 верхніми поверхнями 18 упираються знизу у фланці 13 внутрішньої ланки 9 через кінцеві частини 4 фігурних планки 2, досягається надійна силова взаємодія упорів 3 з фланцями 13 внутрішньої ланки 9 в подовжньому напрямі через кінцеві частини 4 фігурних планки 2 (у напрямі затягування внутрішньої і зовнішньої ланок). Завдяки тому, що виступи 16 і западини 17 упорів 3 сполучені зварними з'єднаннями 5, відповідно, з бічними стінками 20 увігнутої середньої частини 14 і з похилими поверхнями 22 кінцевих частин 4 фігурної планки 2, досягається надійне, міцне і жорстке з'єднання упорів 3 з фігурною планкою 2 планки-стабілізатора 1. Крім того, при затягуванні замків вузлів податливості і стягуванні внутрішнього 9 і зовнішнього 10 ланок (9, 10) на ділянках їх зашморгування силове замикання відбувається тільки між основними несучими елементами: кріпильними скобами 6, упорами 3 і фланцями 13 внутрішніх ланок 9, які стягнуті між собою гайками 8 через фігурні планки 2 планки-стабілізатора 1. Фігурні планки 2 планки-стабілізатора 1, які повністю охоплюють внутрішню ланку 9, не піддаються дії згинаючих моментів при затягуванні і роботі замка, не є несучими і можуть бути виконані полегшеними і мати меншу товщину. Крім того завдяки тому, що кінцеві частини 4 фігурної планки 2 планки-стабілізатора 1 контактують з фланцями 13 внутрішньої ланки 9 знизу і з боків, забезпечується надійна фіксація упорів 3 і стабілізація зусилля тертя між зв'язаними у вузлах податливості контактними поверхнями внутрішньої 9 і зовнішньої 10 ланок (9, 10) кріплення. Пояснюється це тим, що зусилля затягування передаються в місця сполучень кінцевих частин 4 фігурної планки 2 планки-стабілізатора 1 і фланців 13 внутрішньої ланки 9 безпосередньо по поверхнях їх контакту, що знижує величину зусилля затягування по поверхнях тертя, забезпечує оптимальні величини жорсткості замків і плавність роботи вузлів податливості кріплення. За рахунок цього вузли податливості в період вантаження кріплення створюють не пилкоподібну, а плавно наростаючу характеристику їх робочого опору, а досягши геомеханічної рівноваги системи "кріплення - масив", забезпечують стабільну проектну величину робочого опору. При гірському тиску, що перевищує опір податливості кріплення, внутрішні 9 і зовнішні 10 ланки (9, 10), що скріплені замками у вузлах податливості, під дією зсуву масиву гірських порід, ковзають одна щодо одної, внаслідок чого змінюється геометрія і поперечний переріз рами. Стала геомеханічна рівновага системи "кріплення - масив" забезпечується силами тертя контактних поверхонь внутрішніх 9 і зовнішніх 10 ланок (9, 10), тобто силами опору у вузлах податливості, створюваними замками. 7 UA 76347 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 В період вантаження кріплення взаємне ковзання внутрішніх 9 і зовнішніх 10 ланок (9, 10) в податливому режимі здійснюється із забезпеченням стабільної величини робочого опору, який потрібний для нормальної роботи податливого кріплення. У подальший період роботи кріплення в податливому режимі при гірському тиску, що перевищує опір податливості кріплення при проміжній геомеханічній рівновазі системи "кріплення-масив", під дією подальшого зсуву масиву гірських порід процес плавного ковзання внутрішніх 9 і зовнішніх 10 ланок (9, 10) що скріплені замками у вузлах податливості, постійно повторюється. Це відбувається до тих пір, поки не встановиться кінцева геомеханічна рівновага системи "кріплення-масив" в новому стані, аж до вичерпання всієї величини конструктивної податливості кріплення. Після вичерпання всієї величини конструктивної податливості кріплення його поперечний переріз досягає мінімальної величини і кріплення переходить в жорсткий режим роботи. Пропонований замок має просту для масового виробництва конструкцію і характеризується відносно малою собівартістю виготовлення. Незначні витрати на виготовлення вдосконаленої фігурної планки 2 і упорів 3 планкистабілізатора 1 вдосконаленого замка вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення компенсуються забезпеченням стабілізації параметрів робочого опору вузлів податливості в інтервалі конструктивної податливості кріплення, збільшенням жорсткості, підвищенням надійності і зниженням металоємності замка. Корисна модель не обмежується описаними і зображеними на кресленнях модифікаціями 1, 2 здійснення замка, але може бути змінена, модифікована або доповнена в рамках об'єму, обмеженого формулою корисної моделі. Пропонований замок перевірений в процесі стендових випробувань, а також в реальних шахтних умовах. Результати випробувань такого замка повністю підтвердили його технічну і економічну ефективність, а також доцільність його широкого використання. Замок вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення може бути виготовлений в умовах промислового виробництва на будь-якому механічному заводі гірничорудної промисловості і може знайти широке застосування на вугільних шахтах Донбасу для стабілізації параметрів робочої характеристики вживаних кріплень, підвищення їх надійності і безпеки ведення гірничих робіт. Перелік позначень: 1 - планка-стабілізатор; 2 - фігурна планка; 3 - упор; 4 - кінцеві частини фігурної планки; 5 - зварні з'єднання; 6 - кріпильна скоба П-подібної форми; 7 - різьбові кінці кріпильної скоби; 8 - гайка; 9 - внутрішня ланка, виконана з шахтного спецпрофілю; 10 - зовнішня ланка, виконана з шахтного спецпрофілю; 11 - денця внутрішньої і зовнішньої ланок, виконаних з шахтних спецпрофілів; 12 - похилі бічні стінки внутрішньої і зовнішньої ланок, виконаних з шахтних спецпрофілів; 13 - фланці внутрішньої і зовнішньої ланок, виконаних з шахтних спецпрофілів; 14 - увігнута середня частина фігурної планки; 15 - ступінчасті бічні стінки упору; 16 - виступи ступінчастих бічних стінок упору; 17 - западини ступінчастих бічних стінок упору; 18 - верхні поверхні виступів ступінчастих бічних стінок упору; 19 - бічні поверхні виступів ступінчастих бічних стінок упору; 20 - бічні стінки увігнутої середньої частини фігурної планки; 21 - похилі бічні поверхні западин ступінчастих бічних стінок упору; 22 - похилі поверхні кінцевих частин фігурної планки; 23 - горизонтальні ділянки кінцевих частин фігурної планки; 24 - похилі ділянки кінцевих частин фігурної планки; 25 - фланці фігурної планки; 26 - шайба. 60 8 UA 76347 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1. Замок вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення, який містить планку-стабілізатор (1), що включає фігурну планку (2) і два упори (3), виконані у вигляді замкнутих по периметру зігнутих профілів і сполучені з кінцевими частинами (4) фігурної планки (2) зварними з'єднаннями (5), і кріпильну скобу (6) П-подібної форми з різьбовими кінцями (7), пропущеними через упори (3) і забезпеченими гайками (8), причому планка-стабілізатор (1) і кріпильна скоба (6) щільно охоплюють по замкнутому периметру внутрішню (9) і зовнішню (10) ланки кріплення у вузлах податливості, які сполучені між собою внапусток, з можливістю відносного ковзання з опором під навантаженням, мають денця (11), похилі бічні стінки (12) і фланці (13) та виконані з коробчастих шахтних спецпрофілів однакового типорозміру, який відрізняється тим, що в планці-стабілізаторі (1) фігурна планка (2) виконана з увігнутою середньою частиною (14), за допомогою якої вона огинає денце (11) і повністю охоплює похилі бічні стінки (12) внутрішньої ланки (9), а її (2) кінцеві частини (4) контактують з фланцями (12) внутрішньої ланки (9) знизу і з боків, при цьому кожен упор (3) виконаний у вигляді зігнутого по радіусу навколо вертикальної осі гнутого листового профілю, що охоплює різьбові кінці (7) кріпильної скоби (6), бічні стінки (15) якого (3) виконані по висоті ступінчастими і мають виступи (16) внизу і западини (17) вгорі, причому виступи (16) ступінчастих бічних стінок (15) упорів (3) верхніми поверхнями (18) упираються знизу у фланці (13) внутрішньої ланки (9) через кінцеві частини (4) фігурної планки (2), а бічними поверхнями (19) сполучені з похилими бічними стінками (20) увігнутої середньої частини (14) фігурної планки (2) зварними з'єднаннями (5), а западини (17) ступінчастих бічних стінок (15) упорів (3) похилими бічними поверхнями (21) сполучені з похилими поверхнями (22) кінцевих частин (4) фігурної планки (2) зварними з'єднаннями (5). 2. Замок вузла податливості за п. 1, який відрізняється тим, що фігурна планка (2) планкистабілізатора (1) виконана у вигляді симетрично зігнутої металевої штаби, кінцеві частини (4) якої (2) мають горизонтальні ділянки (23) і похилі ділянки (24), при цьому виступи (16) ступінчастих бічних стінок (15) упорів (3) верхніми поверхнями (18) упираються знизу у фланці (13) внутрішньої ланки (9) через кінцеві частини (4) фігурної планки (2), а бічними поверхнями (19) сполучені з похилими бічними стінками (20) увігнутої середньої частини (14) фігурної планки (2) зварними з'єднаннями (5), а западини (17) ступінчастих бічних стінок (15) упорів (3) похилими бічними поверхнями (21) сполучені з похилими поверхнями (22) похилих ділянок (24) кінцевих частин (4) фігурної планки (2) зварними з'єднаннями (5). 3. Замок вузла податливості за п. 1, який відрізняється тим, що фігурна планка (2) планкистабілізатора (1) виконана у вигляді відрізка коробчастого шахтного спецпрофілю, аналогічного коробчастому шахтному спецпрофілю, з якого виготовлена внутрішня ланка (9), а його кінцеві частини (4) виконані у вигляді фланців (25), при цьому виступи (16) ступінчастих бічних стінок (15) упорів (3) верхніми поверхнями (18) упираються знизу у фланці (13) внутрішньої ланки (9) через кінцеві частини (4) - фланці (25) фігурної планки (2), а бічними поверхнями (19) сполучені з похилими бічними стінками (20) увігнутої середньої частини (14) фігурної планки (2) зварними з'єднаннями (5), а западини (17) ступінчастих бічних стінок (15) упорів (3) похилими бічними поверхнями (21) сполучені з похилими поверхнями (22) кінцевих частин (4) - фланців (25) фігурної планки (2) зварними з'єднаннями (5). 4. Замок вузла податливості за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що упор (3) планкистабілізатора (1) виконаний у вигляді зігнутого по радіусу навколо вертикальної осі гнутого листового профілю, бічні стінки (15) якого (3) розташовані паралельно або під гострим кутом α один до одного. 9 UA 76347 U 10 UA 76347 U 11 UA 76347 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 12

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Lock of yielding unit of multi-unit metal frame yielding support “zks”

Автори англійською

Kyrychenko Volodymyr Yakovych, Kyrychenko Anna Volodymyrivna, Suharenko Heorhii Heorhiiovych

Назва патенту російською

Замок узла податливости многозвенной металлической рамной податливой крепи "зкс"

Автори російською

Кириченко Владимир Яковлевич, Кириченко Анна Владимировна, Сугаренко Георгий Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: E21D 11/14, E21D 11/22

Мітки: замок, зкс, податливості, вузла, металевого, багатоланкового, рамного, податливого, кріплення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/14-76347-zamok-vuzla-podatlivosti-bagatolankovogo-metalevogo-ramnogo-podatlivogo-kriplennya-zks.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Замок вузла податливості багатоланкового металевого рамного податливого кріплення “зкс”</a>

Подібні патенти