Пристрій ідентифікації аномалій у професійній активності оператора

Є ще 6 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій ідентифікації аномалій у професійній активності оператора, ще містить реєстратор рухової активності оператора, блок сигналізації, реєстратор рухової активності оператора, який під'єднаний до таймера, що спрацьовує на електричні сигнали, вихід якого під'єднаний до блока сигналізації, причому електричний давач розміщений у зоні впливу на його параметри положення пальців рук оператора, який відрізняється тим, що у пристрій введено блок інтегрування та блок диференціювання рухових дій оператора, блок задавача критичного значення блока диференціювання, блок вибірки та зберігання результатів з блока диференціювання, блок компарації блока диференціювання, блок задавача критичного значення блока інтегрування, блок вибірки та зберігання результатів з блока інтегрування, блок компарації блока інтегрування; причому вихід блоків компарації блока диференціювання та блока інтегрування підключені до входу таймера, а реєстратор рухової активності оператора виконаний у вигляді лазерного скануючого давача руху з аналоговим вихідним сигналом пропорційно переміщенню оператора.

Текст

Реферат: Пристрій ідентифікації аномалій у професійній активності оператора містить реєстратор рухової активності оператора, блок сигналізації, реєстратор рухової активності оператора, який під'єднаний до таймера, що спрацьовує на електричні сигнали, вихід якого під'єднаний до блока сигналізації, причому електричний давач розміщений у зоні впливу на його параметри положення пальців рук оператора. Додатково у пристрій введено блок інтегрування та блок диференціювання рухових дій оператора, блок задавача критичного значення блока диференціювання, блок вибірки та зберігання результатів з блока диференціювання, блок компарації блока диференціювання, блок задавача критичного значення блока інтегрування, блок вибірки та зберігання результатів з блока інтегрування, блок компарації блока інтегрування. UA 122972 U (12) UA 122972 U UA 122972 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до застережних засобів (профілактики) небажаного стану операторів технологічних процесів (особливо - небезпечних), диспетчерів, вартових тощо, зокрема контролю їх фізіологічних показників. Відомий пристрій для контролю функціонального стану оператора [авторське свідоцтво СРСР № 1708303, А81В 5/18, бюлетень "Изобретения" № 4, 1992], який містить реєстратор рухливої активності оператора, підсилювач, блок аналізу індикації, блок впливу на стан оператора, інші функціональні блоки, причому реєстратор закріплено на пластині, яка знаходиться під сидінням оператора. Недоліком даного пристрою є можливість виявляти наявність/відсутність рухливості людини, проте нездатність: - по-перше, аналізувати швидкість активних рухів людини, яка є тонким та динамічним ідентифікатором робочого стану оператора; - по-друге, виконувати функції активізації робочого стану оператора в разі виявлення явного неприпустимого функціонального стану оператора. Деклараційний патент України на винахід UA 58957 А (опубл. 15.08.2003, у Бюл. № 8, 2003 р.), який можна вважати найближчим аналогом. В основу винаходу поставлена задача удосконалення пристрою для контролю за станом оператора з забезпеченням коректності впливу на нього. Поставлена задача виpiшена тим, що у пристрої для активного контролю стану оператора, що містить реєстратор рухової активності оператора, блок сигналізації, згідно з винаходом, реєстратор рухової активності оператора виконаний у вигляді електричного давача, який під'єднаний до таймера, що спрацьовує на електричні сигнали, вихід якого під'єднаний до блока сигналізації, причому електричний давач розміщений у зоні впливу на його параметри положення пальців рук оператора. Електричний давач виконаний у вигляді індуктивного або ємнісного або тактильного давача. Даний пристрій здатний розрізняти затримку активності, що знаходиться в допустимих часових межах (із можливістю завдання ситуаційних граничних умов для нічного або денного проміжків часу, що відповідають фахам активності оператора тощо). Але, як і у попередньому винаході, наведений пристрій нездатний додатково до ідентифікації стану рухової активності виконувати й функції: - ідентифікації типу та причин відхилення оператора від регламентованого функціонального стану, а також відсутність використання інформації про швидкість рухів оператора як додаткового джерела аналізу специфічних робочих станів людини протягом зміни; - автоматичного втручання в управління об'єктом у разі ідентифікації нездатності оператора виконувати адекватні до ситуації дії. Основними положеннями, що розглядаються в запропонованому пристрої ідентифікації аномалій у професійній активності з метою усунення недоліків відомих пристроїв для контролю функціонального стану людини, є наступні: Положення 1. Показник швидкості рухової активності оператора автоматизованої системи управління протягом робочої зміни є ідентифікатором відповідності його професійного рівня вимогам конкретного робочого місця, а саме - професійної впевненості. Це положення базуватися на наступних евристиках: 1. Рухові дії оператора протягом робочої зміни доцільно ідентифікувати як завершальну складову процесу управління, а саме як складову реалізації прийнятого оператором чергового управлінського рішення. 2. Своєчасне прийняття адекватного до поточної ситуації рішення із подальшим своєчасним адекватним виконанням рухової дії по його реалізації призводить до відповідних вимогам об'єкта управління результатам регулювання та, як наслідок, сприяє підтримці стійкого (до зовнішнього впливу) стану об'єкта, управління яким здійснює оператор. 3. Стійкість процесів об'єкта управління, у свою чергу, сприяє підтримці режиму стійкої (до змін стану об'єкта) швидкості рухових дій оператора. 4. Виникнення непередбаченої ситуації у вигляді виходу об'єкта управління з стійкого стану потребує наявності у оператора відповідних професійних навичок прийняття та реалізації рішень в умовах критичного стану об'єкта. 5. Вихід об'єкта управління з стійкого режиму може бути спричинений: - як впливом зовнішніх факторів (несправності, збої в роботі пристроїв); - так наслідками професійно невідповідних дій оператора, що призводять до невідповідних вимогам об'єкта управління результатам регулювання. 6. Наявність у оператора відповідних професійних навичок прийняття та реалізації рішень в умовах критичного стану об'єкта (тобто професійної впевненості) дозволяють за певний, згідний 1 UA 122972 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 вимогам об'єкта управління, час урегулювати стан об'єкта та вивести його з критичного до стійкого. 7. Процес прийняття та реалізації рішень в умовах критичного стану об'єкта може сприяти виникненню аномалій у професійній діяльності оператора, а саме - тимчасовому порушенню стійкості швидкості рухових дій оператора, а саме їх тимчасове прискорення або уповільнення у зв'язку із зміною вимог об'єкта управління щодо процесу регулювання. 8. З іншого боку, аномальне тимчасове прискорення або уповільнення швидкості рухових дій може бути також пов'язано із впливом зовнішніх факторів (настрій, стан здоров'я тощо). 9. Наявність у оператора професійного рівня та професійної впевненості у відповідності із вимогами конкретного робочого місця дозволяють за певний, згідний вимогам об'єкта управління, час урегулювати свій внутрішній емоційний стан та вивести його (та при необхідності - стан об'єкта) до стійкого, або ідентифікувати свій фізичний стан як невідповідний та проінформувати відповідні інстанції про необхідність втручання у процес управління. Таким чином, можливо зробити наступні висновки: Висновок 1. Професійна впевненість оператора полягає у здатності оператора підтримувати або за певний (відповідний поточним вимогам об'єкта управління) час приводити до стійкого (до зовнішнього впливу) стан об'єкта управління шляхом здійснення рухових дій як завершальної складової реалізації прийнятих оператором рішень із відповідної вимогами об'єкта швидкістю. Висновок 2. Швидкість рухової активності оператора зкорельована із: - з однієї сторони - з поточними вимогами об'єкта управління щодо процесу регулювання (стабільний або критичний стан); - з іншої - із рівнем професійної впевненості оператора. Положення 2. Швидкість рухової активності оператора автоматизованої системи управління можливо поділити на три основних типа: - регламентована (тип SA), що характеризується відповідною вимогам стану об'єкта управління регламентованою стійкою швидкістю рухових дій та свідчить про високий рівень професійної впевненості оператора; - аномальна регламентована (тип SB), що характеризується відповідним вимогам об'єкта управління тимчасовим регламентованим порушенням стійкої швидкості рухових дій оператора та не суперечить наявності високого рівня професійної впевненості оператора; - аномальна критична (тип SC), що характеризується порушенням стійкої швидкості рухових дій оператора, що призводить до втрати їм здатності виконувати відповідні стану об'єкта управління професіональні дії та свідчить про невідповідність його професійного рівня поточним вимогам конкретного робочого місця. Таким чином, можливо зробити наступний висновок: Висновок 3. Швидкість рухової активності оператора також зкорельована: - з однієї сторони - із швидкістю еталонного оператора, що у процесі своєї роботи задовольняє поточним вимогами об'єкта управління щодо процесу регулювання (стабільний або критичний стан); - з іншої - із рівнем професійної впевненості еталонного оператора. Положення 3. Ідентифікацію означених типів швидкості рухової активності оператора автоматизованої системи управління можливо виконувати із використанням наступних індикаторів (встановлюється виходячи з статистичних даних - результатів спостережень за роботою еталонного оператора протягом зміни): - регламентованої середньої стійкої швидкості рухових дій оператора S r (рухів/сек); - аномальної регламентованої середньої прискореної швидкості рухових дій оператора SFr (рухів/сек); - аномальної регламентованої середньої уповільненої швидкості рухових дій оператора SLr (рухів/сек); - критичного регламентованого середнього часу Tk припустимого порушення стійкої швидкості рухових дій оператора. Положення 4. Коригування аномальних та критичних типів швидкості рухової активності оператора, що виникають, може виконуватися згідно із наступними алгоритмами: - регламентованим - шляхом самостійного (без автоматичного втручання пристрою ідентифікації) відновлення стійкої швидкості рухових дій оператора або інформування відповідних інстанцій про необхідність втручання у процес управління; - аномального коригування - шляхом автоматичного (за допомогою пристрою ідентифікації) втручання в управління об'єктом шляхом індикації сигналу ідентифікації критичної ситуації в 2 UA 122972 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 управлінні об'єктом - втраті оператором здатності виконувати відповідні стану об'єкта управління професіональні дії. Таким чином, в основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення пристрою ідентифікації аномалій у професійній активності оператора, в якому шляхом введення нових технологічних операцій та параметрів досягається можливість забезпечення необхідного рівня якості контролю та регулювання параметрів автоматизованих систем завдяки: - ідентифікації та отриманню кількісних показників рівня професійної впевненості людиниоператора через контроль та оцінювання його здібність підтримувати або за регламентований час приводити до стійкого стану об'єкта управління шляхом здійснення рухових дій із швидкістю, що відповідає вимогами об'єкта, - а також надання можливості коригування ситуацій по управлінню об'єктом за результатами ідентифікації аномальної швидкості рухової активності оператора. Для вирішення цієї задачі пристрій ідентифікації аномалій у професійній активності оператора, що містить реєстратор рухової активності оператора, блок сигналізації, реєстратор рухової активності оператора, який під'єднаний до таймера, що спрацьовує на електричні сигнали, вихід якого під'єднаний до блока сигналізації, причому електричний давач розміщений у зоні впливу на його параметри положення пальців рук оператора, відрізняється тим, що у пристрій введено блок інтегрування та блок диференціювання рухових дій оператора, блок задавача критичного значення блока диференціювання, блок вибірки та зберігання результатів з блока диференціювання, блок компарації блока диференціювання, блок задавача критичного значення блока інтегрування, блок вибірки та зберігання результатів з блока інтегрування, блок компарації блока інтегрування, причому вихід блоків компарації блока диференціювання та блока інтегрування підключені до входу таймера, а реєстратор рухової активності oпeратора виконаний у вигляді лазерного скануючого давача руху з аналоговим вихідним сигналом пропорційно переміщенню оператора. Технічним результатом заявленого пристрою є підвищення якості регулювання параметрів роботи автоматизованих систем керування шляхом розширення області використання інструментів ідентифікації професійної впевненості людини-оператора із метою надання можливості контролю та коригування ситуацій, що виникають у процесі управління об'єктом, за результатами аналізу типу швидкості рухової активності оператора та здатності виконувати відповідні стану об'єкта управління професіональні дії. На фігурі 1 наведена функціональна схема пристрою для ідентифікації аномалій у професійній активності оператора, де: 1 - блок реєстратор рухової активності оператора (у вигляді лазерного скануючого давача руху з аналоговим вихідним сигналом пропорційно переміщенню оператора); 2 - блок диференціювання рухових дій оператора (наприклад, спеціалізована цифрова мікросхема); 3 - блок задавача критичного значення блока диференціювання (наприклад, керований регістр); 4 - блок інтегрування рухових дій оператора (наприклад цифрового суматора); 5 - блок задавача критичного значення блока інтегрування (наприклад керований регістр); 6 - блок вибірки та зберігання амплітуди з блока диференціювання; 7 - блок вибірки та зберігання амплітуди з блока інтегрування; 8 - блок компарації блока диференціювання; 9 - блок компарації блока інтегрування; 10 - блок таймера (наприклад цифрова мікросхема); 11 - блок сигналізації (наприклад п'єзокерамічний динамік із мікросхемою озвучування). Один із виходів блока давача руху оператора 1 підключений до входу блока диференціювання рухових дій оператора 2. Єдиний вихід блока диференціювання рухових дій оператора 2 підключений до єдиного входу блока вибірки та зберігання амплітуди з блока диференціювання 6. Єдині виходи блока вибірки та зберігання амплітуди з блока диференціювання 6 та блока задавача критичного значення блока диференціювання 3 паралельно підключені до входів блока компарації блока диференціювання 8. Другий вихід блока давача руху оператора 1 підключений до одного із входів блока інтегрування рухових дій оператора 4. Єдиний вихід блока інтегрування рухових дій оператора 4 підключений до єдиного входу блока вибірки амплітуди з блока інтегрування 7. Єдині виходи блока вибірки та зберігання амплітуди інтегрування 7 та блока задавача критичного значення блока інтегрування 5 паралельно підключені до входів блока компарації блока інтегрування 9. 3 UA 122972 U 5 10 15 Єдині виходи блоків компарації блока диференціювання 8 та блока інтегрування 9 паралельно підключені до входів блока таймера 10. Єдиний вихід блока таймера 10 підключений до єдиного входу блока сигналізації 11. Запропонований пристрій ідентифікації активного стану оператора працює наступним чином: 1. Здійснення кожної (і)-ї регламентованої професійної дії (руху) оператора супроводжується поданням на блоки диференціювання та інтегрування частотного вихідного сигналу з давача руху оператора: (1) Y  A  Sin   t  n i де n - номер гармоніки, яка вносить найбільший внесок у розкладанні реального сигналу в ряд Фур'є; t - поточний час роботи оператора; 2  n - частота коливань (рухів оператора):  T - час на виконання і-ї рухової дії. T 2. Проходячи через блок диференціювання, синусоїдальний гармонічний сигнал руху оператора Y піддається операції диференціювання: i dY n* A (2)  A  n  2   / T   Cos   t  n  * Cos   t  n dt T 3. Блок вибірки та зберігання амплітуди з блока диференціювання відбирає та накопичує значення амплітуди AD : nA , (3) T фільтруючи сигнал Cos  * t  n . 4. Проходячи через блок інтегрування, синусоїдальний гармонічний сигнал руху оператора Y піддається операції інтегрування: i AD  20 t  y  dt  A  n  / 2   / T   Cos   t  n  k  A  T * Cos   t  n .(4) 0 5. Блок вибірки та зберігання амплітуди з блока інтегрування відбирає та накопичує значення амплітуди A I ; 25 30 (5) AI  n  A  T , фільтруючи сигнал Cos  * t  n . 6. Для забезпечення роботи пристрою перед виконанням процесу ідентифікації виконуються підготовчі роботи щодо: 6.1. Проведення експериментів спостереження за роботою еталонних операторів та визначення (із використання блока давача руху 1, блоків диференціювання 2 та інтегрування 4, а також блоків вибірки та зберігання амплітуди з блоків диференціювання 6 та інтегрування 7) показників: - регламентованої середньої амплітуди A R , що відповідає регламентованій середній стійкій швидкості рухових дій еталонного оператора S r (pyхів/сек); A SF , що відповідає критичній регламентованій середній прискореній швидкості рухових дій оператора SFr (рухів/сек); - аномальної нижньої регламентованої амплітуди A SL , що відповідає критичній регламентованій середній уповільненій швидкості рухових дій оператора SLr (рухів/сек); - критичного регламентованого середнього часу Tk припустимого порушення стійкої швидкості рухових дій оператора. 6.2. Збереження цих показників у блоках задавачів критичних значень блока диференціювання ( A SF ) та інтегрування ( A SL ). 7. У таймері задається початковий час обліку - регламентованої середньої стійкої швидкості рухових дій оператора Tk . 8. Протягом робочої зміни у блоці компаратора виконується порівняння отриманих з блоків вибірки та зберігання амплітуди диференціювання та інтегрування ідентифікаторів рухових дій 35 40 аномальної верхньої регламентованої 4 амплітуди UA 122972 U 5 10 15 20 25 30 35 40 оператора AD та A I із критичними верхньою та нижньою регламентованими амплітудами A SF та A SL відповідно. 9. У тому випадку, якщо отримані ідентифікаторів рухових дій оператора відповідають умовам: (6) AD  AR D та R (7) AI  AI - пристрій ідентифікує наявність регламентованого типу (тип SA) швидке оті рухових дій оператора та відповідний до нього стійкий (до зовнішнього впливу) стан об'єкта управління. У той же час можливо констатувати наявність зкорельованості дій оператора із вимогами стану об'єкта управління та, як наслідок, із швидкістю рухових дій (та рівнем професійної впевненості) еталонного оператора: K i AD , A R  1, (8) K i A I, A R  1 - блоки компарації диференціювання та інтегрування формують логічні сигнали Rez_D та Rez_I із значеннями False. Згідно із цим сигналом, блок таймера не виконує ніяких подальших операцій. 10. У тому випадку, якщо спостерігається порушення стійкості у показнику швидкості рухових дій оператора, сигнал Y t  : 10.1. У разі прискорення рухової активності (час на виконання і-ї рухової дії прагне до зменшення T  0 ). - амплітуда, виділена із блока диференціювання, демонструє тенденцію до збільшення nA AD    . Тобто, виконується умова T (9) AD  AR . D - у той же час амплітуда, виділена із блока інтегрування, демонструє тенденцію до зменшення AI  n  A  T  0 . - блок компарації диференціювання формує логічний сигнал Rez_D із значеннями True. Водночас блок компарації інтегрування формує логічний сигнал Rez_I із значеннями False. 10.2. У разі уповільнення рухової активності (час на виконання і-ї рухової дії прагне до збільшення T   ), - накопичена у блоці зберігання амплітуда, виділена із блока інтегрування, демонструє тенденцію до збільшення AI  k  A  T   . Тобто, виконується умова     R (10) AI  AI . - у той же час амплітуда, виділена із блока диференціювання, демонструє тенденцію до зменшення A D  k  A  0 . T - блок компарації інтегрування формує логічний сигнал Rez_I із значеннями True. Водночас блок компарації інтегрування формує логічний сигнал Rez_D із значеннями False. 11. У разі отримання таймером одного з логічних сигналів, що дорівнює True, у таймері включається відлік поточного часу Tp i . 12. Якщо за встановлений критичний регламентований середній час Tp i  Tk (11) припустимого порушення стійкої швидкості рухових дій оператора значення одного із сигналів Rez_D або Rez_I змінюється з True на False: RezD(t-1)=True → Rez_D(t)=False (12) або Rez_I(t-1)=True → Rez_I(t)=False (13) - поточне значення часу у таймері обнульовується Tp i  0 ; - означає, що оператор самостійно (без автоматичного втручання пристрою ідентифікації) відновив регламентовану (зкорельовану із еталонним оператором, відповідно до вимог об'єкта управління) швидкості рухових дій; 5 UA 122972 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 - пристрій ідентифікує наявність аномального регламентованого типу (тип SB) швидкості рухової активності оператора автоматизованої системи управління, що характеризується відповідним вимогам об'єкта управління тимчасовим регламентованим порушенням стійкої швидкості рухових дій оператора, та не суперечить наявності високого рівня професійної впевненості оператора. 13. Якщо по закінченні встановленого критичного регламентованого середнього часу Tp i  Tk (14) припустимого порушення стійкої швидкості рухових дій оператора значення одного із сигналів Rez_D або Rez_I не змінюється з True на False: Rez_D(t-1)=Rez_D(t)=False (15) або Rez_І(t-1)=Rez_I(t)=False (16) - таймер подає сигнал Alarm до блока сигналізації щодо необхідності використання аварійного коригування шляхом індикації сигналу про виникнення критичної ситуації; - це означає, що оператор втратив здатність виконувати відповідні стану об'єкта управління професіональні дії; - пристрій ідентифікує наявність аномального критичного типу (тип SC) швидкості рухової активності оператора автоматизованої системи управління, що характеризується порушенням стійкої швидкості рухових дій оператора, що призводить до втрати їм здатності виконувати відповідні стану об'єкта управління професіональні дії та свідчить про невідповідність його професійного рівня поточним вимогам конкретного робочого місця. Приклад спрощеної імітаційної моделі пристрою ідентифікації аномалій у професійній активності оператора наведено на фігурі 2, де: 1 - блок частотного вихідного сигналу Y t  з давача руху оператора використовується датчик нормального розподілу (тобто припускаємо, що переважає третя гармоніка); 2 - блок диференціювання рухових дій оператора; 3 - блок інтегрування рухових дій оператора; 4 - блок задавача критичного значення блока диференціювання; 5 - блок задавача критичного значення блока інтегрування; 6 - блок осцилографа для відображення амплітуди з блока диференціювання; 7 - блок компарації блока диференціювання; 8 - блок графічної сигналізації про результати роботи блока компарації диференціювання; 9 - блок компарації блока інтегрування; 10 - блок осцилографа для відображення амплітуди з блока інтегрування; 11 - блок графічної сигналізації про результати роботи блока компарації інтегрування. На першому етапі експерименту отримані осцилограми з виходу блока диференціатора та інтегратора (фіг. 3 та 4), що демонструють результати імітації відповідної вимогам стану об'єкта управління регламентованої стійкої швидкості рухових дій та може бути ідентифікатором високого рівня професійної впевненості оператора. Для виконання процедури імітації регламентованого типу швидкості рухових дій оператора використовувалось значення Sample Time=0.1. Рівні аномальної верхньої регламентованої амплітуди A SF , що відповідає критичній регламентованій середній прискореній швидкості рухових дій оператора SFr (фiг. 3), та аномальної нижньої регламентованої амплітуди A SL , що відповідає критичній регламентованій середній уповільненій швидкості рухових дій оператора SLr (фіг. 4) не перевищено. На другому етапі імітаційного експерименту для виконання аналізу аномального регламентованого типу швидкості рухових дій оператора використовувалось значення: - Sample Time=0.06 для розглядання типу аномалії, що пов'язано із тимчасовим прискоренням швидкості руху оператора (фіг. 5) при виконанні умов A D  A R протягом D Tp i  Tk . - Sample Time=l для розглядання типу аномалії, що пов'язано із тимчасовим уповільненням 50 R швидкості руху оператора (фіг. 6) при виконанні умов A I  A I протягом Tp i  Tk . На третьому етапі імітаційного експерименту для виконання аналізу аномального критичного типу швидкості рухових дій оператора використовувалось значення: - Sample Time=0.04 для розглядання типу аномалії, що пов'язано із тимчасовим R прискоренням швидкості руху оператора (фіг. 7) при виконанні умов A I  A I протягом Tp i  Tk . 6 UA 122972 U - Sample Time=0.06 для розглядання типу аномалії, що пов'язано із тимчасовим R уповільненням швидкості руху оператора (фіг. 8) при виконанні умов A I  A I , протягом Tp i  Tk . 5 10 15 20 25 Таким чином, запропонований пристрій ідентифікації аномалій у професійній активності дозволяє: 1. Забезпечити зростання якості контролю та регулювання параметрів автоматизованих систем через введення: 1.1. Терміну професійної впевненості оператора як показника здатності оператора підтримувати або за певний (відповідний поточним вимогам об'єкта управління) час приводити до стійкого (до зовнішнього впливу) стану об'єкта управління шляхом здійснення рухових дій як завершальної складової реалізації прийнятих оператором рішень із відповідної вимогами об'єкта швидкістю. 1.2. Поняття феномену зкорельованості швидкості рухової активності із: - швидкістю еталонного оператора, що у процесі своєї роботи задовольняє поточним вимогами об'єкта управління щодо процесу регулювання (стабільний або критичний стан); - із рівнем професійної впевненості еталонного оператора. 1.3. Алгоритму та інструментів ідентифікації швидкості рухової активності оператора автоматизованої системи управління; 1.4. Алгоритму та інструментів коригування критичних типів швидкості рух тої активності оператор шляхом автоматичного (за допомогою пристрою ідентифікації) втручання в управління об'єктом шляхом індикації сигналу ідентифікації критичної ситуації в управлінні об'єктом - втраті оператором здатності виконувати відповідні стану об'єкта управління професіональні дії. 2. Підвисити ефективність роботи оператора шляхом втілення технології підтримки стійкого (до зовнішнього впливу) стану об'єкта впродовж зміни, а також оперативного втручання у процес управління у разі виявлення критичних ситуацій невідповідність професійного рівня оператора поточним вимогам конкретного робочого місця. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 Пристрій ідентифікації аномалій у професійній активності оператора, ще містить реєстратор рухової активності оператора, блок сигналізації, реєстратор рухової активності оператора, який під'єднаний до таймера, що спрацьовує на електричні сигнали, вихід якого під'єднаний до блока сигналізації, причому електричний давач розміщений у зоні впливу на його параметри положення пальців рук оператора, який відрізняється тим, що у пристрій введено блок інтегрування та блок диференціювання рухових дій оператора, блок задавача критичного значення блока диференціювання, блок вибірки та зберігання результатів з блока диференціювання, блок компарації блока диференціювання, блок задавача критичного значення блока інтегрування, блок вибірки та зберігання результатів з блока інтегрування, блок компарації блока інтегрування; причому вихід блоків компарації блока диференціювання та блока інтегрування підключені до входу таймера, а реєстратор рухової активності оператора виконаний у вигляді лазерного скануючого давача руху з аналоговим вихідним сигналом пропорційно переміщенню оператора. 7 UA 122972 U 8 UA 122972 U 9 UA 122972 U 10 UA 122972 U 11 UA 122972 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 12

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G08B 23/00

Мітки: аномалій, пристрій, оператора, активності, ідентифікації, професійній

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/14-122972-pristrijj-identifikaci-anomalijj-u-profesijjnijj-aktivnosti-operatora.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій ідентифікації аномалій у професійній активності оператора</a>

Подібні патенти