Пристрій в бігувальній машині і вироби, одержувані при його використанні

Номер патенту: 115785

Опубліковано: 26.12.2017

Автори: Перссон Ола, Кронквіст Даніель

Є ще 6 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для бігувальної машини для картону, призначений для формування структурних малюнків з ліній бігів (1) в матеріалі, який містить картонне полотно, що подається в машину, де матеріал, який містить картонне полотно, потім підлягає розрізанню на заготовки (2), кожна з яких містить структурний малюнок з ліній бігів, при цьому згаданий пристрій містить систему, яка містить щонайменше два вали (3, 4), де

перший вал (3) забезпечений пуансонним бігувальним інструментом (13), що має щонайменше дві обвідні поверхні, кожна з яких має структурний малюнок з ліній, з яких щонайменше одна має відкритий кінець (5¢), причому згадані обвідні поверхні розташовані паралельно до осі обертання першого вала (3);

другий вал (4) забезпечений матричним бігувальним інструментом (14), що має щонайменше дві обвідні поверхні, кожна з яких має структурний малюнок з ліній, відповідний структурному малюнку першого вала, причому згадані обвідні поверхні розташовані паралельно до осі обертання другого вала (4);

при цьому згадані вали розташовані таким чином, щоб пуансонні і матричні бігувальні інструменти (13, 14) взаємодіяли один з одним для забезпечення малюнків з ліній бігів (1) в матеріалі, який містить картонне полотно, що подається в машину при використанні машини,

який відрізняється тим, що згадані пуансонні і матричні бігувальні інструменти (13, 14) забезпечені структурним малюнком таким чином, щоб відкритий кінець (5¢) був забезпечений щонайменше одним обмежувачем (15¢) лінії біга, причому обмежувач (15¢) лінії біга є відгалуженням відкритого кінця (5¢) зазначеної щонайменше однієї лінії біга в зазначеному структурному малюнку з ліній біга.

2. Пристрій за п. 1, в якому згаданий обмежувач (15¢) лінії біга щонайменше в 2 рази ширший лінії зі згаданим відкритим кінцем (5¢) і проходить з однієї або двох бічних сторін згаданої відкритої лінії.

3. Пристрій за п. 1 або 2, в якому згадана щонайменше одна лінія з відкритим кінцем (5¢) є прямою лінією, паралельною до осі обертання вала (3, 4).

4. Пристрій за п. 3, в якому згадані щонайменше дві обвідні поверхні кожного вала мають один і той же структурний малюнок з ліній, де згадані щонайменше дві обвідні поверхні зміщені одна відносно одної таким чином, щоб згадана щонайменше одна лінія з відкритим кінцем (5¢) в одній обвідній поверхні не була розташована вздовж однієї лінії з відповідною лінією в суміжному структурному малюнку з ліній.

5. Пристрій за п. 1 або 2, в якому пуансонний і/або матричний бігувальний інструмент (13, 14) прикріплений з можливістю знімання до його відповідного вала (3, 4).

6. Матеріал, який містить картонне полотно, при цьому матеріал забезпечений структурними малюнками з ліній бігів (1), де структурні малюнки розташовані щонайменше в двох смугах (21, 22) вздовж довжини матеріалу; матеріал пристосований до розрізання на заготовки (2), де кожна заготовка (2) має зазначений структурний малюнок з ліній бігів (1), з яких щонайменше одна лінія біга містить відкритий кінець (5), і де заготовки підлягають згинанню вздовж згаданих ліній бігів,

який відрізняється тим, що згадана щонайменше одна лінія біга з відкритим кінцем (5) забезпечена обмежувачем (15¢) лінії біга, причому обмежувач (15¢) лінії біга є відгалуженням відкритого кінця (5¢) зазначеної щонайменше однієї лінії біга в зазначеному структурному малюнку з ліній біга.

7. Матеріал за п. 6, в якому обмежувач (15¢) лінії біга щонайменше в 2 рази ширший лінії біга, забезпеченої згаданим обмежувачем лінії біга.

8. Матеріал за п. 6 або 7, в якому згадана лінія біга з відкритим кінцем (5) є прямою лінією, перпендикулярною до смуг (21, 22) структурних малюнків.

9. Матеріал за п. 8, в якому структурний малюнок з ліній бігів (1) заготовки (2) в першій смузі (21) зміщений відносно структурного малюнка з ліній бігів (1) заготовки (2) у другій смузі (22) таким чином, щоб лінії бігів з відкритими кінцями (5) в суміжних смугах (21, 22) не були розташовані вздовж однієї лінії.

10. Матеріал за будь-яким з пп. 6-9, в якому згаданий матеріал є пакувальним матеріалом для упаковування рідкого харчового продукту, що містить: самий внутрішній термопластичний шар, призначений для знаходження в контакті з рідким харчовим продуктом; згадане картонне полотно; захисний матеріал, розташований між самим внутрішнім термопластичним шаром і картонним полотном; і самий зовнішній термопластичний полімерний шар.

11. Смуга (23) заготовок (2), одержана з матеріалу за п. 8 за допомогою відділення різних смуг (21, 22) згаданого матеріалу.

12. Упаковка (66) для рідкого харчового продукту, яка містить зігнуту заготовку (2), вирізану з пакувального матеріалу за п. 6, причому матеріал зігнутий вздовж лінії біга і запечатаний для одержання упаковки для рідкого харчового продукту.

13. Спосіб забезпечення матеріалу, який містить картонне полотно, структурними малюнками з ліній бігів (1), де структурні малюнки розташовані щонайменше на двох смугах (21, 22) вздовж довжини полотна; причому картонне полотно пристосоване до розрізання на заготовки (2), де кожна заготовка (2) містить зазначений структурний малюнок з ліній бігів (1), з яких щонайменше одна містить відкритий кінець (5), де згадана щонайменше одна лінія біга з відкритим кінцем (5) забезпечена обмежувачем (15¢) лінії біга, причому обмежувач (15¢) лінії біга є відгалуженням відкритого кінця (5¢) зазначеної щонайменше однієї лінії біга в зазначеному структурному малюнку з ліній біга; при цьому спосіб включає етапи:

подачі матеріалу, який містить картонне полотно, в бігувальну машину для картону, забезпечену пристроєм за будь-яким з пп. 1-6; і

пропускання картонного полотна між двома валами (3, 4).

14. Спосіб за п. 13, в якому згаданий обмежувач лінії біга щонайменше в 2 рази ширший лінії біга із згаданим відкритим кінцем (5), на якому він забезпечений.

Текст

Реферат: Пристрій в бігувальній машині для картону, призначений для формування структурних малюнків з ліній бігів (1), в матеріалі, який містить картонне полотно, що подається в машину, яка містить систему зі щонайменше двох валів (3, 4). Перший вал (3) забезпечений пуансонним бігувальним інструментом (13), що містить щонайменше дві обвідні поверхні, кожна з яких має структурний малюнок з ліній бігів, з яких щонайменше одна містить відкритий кінець (5). Лінії з відкритими кінцями (5') забезпечені обмежувачами (15') ліній бігів, що проходять перпендикулярно до відкритої лінії. Другий вал (4) забезпечений матричним бігувальним інструментом (14), відповідним пуансонному бігувальному інструменту (13). UA 115785 C2 (12) UA 115785 C2 UA 115785 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Галузь техніки винаходу Даний винахід стосується пристрою в бігувальній машині для картону, для формування структурних малюнків з ліній бігів, розташованих щонайменше в двох смугах вздовж довжини матеріалу, який містить картонне полотно, яке подається в машину, де матеріал потім підлягає розрізанню на заготовки, кожна з яких містить структурний малюнок з ліній бігів. Винахід також стосується матеріалу, який містить картонне полотно, забезпеченого структурними малюнками з ліній бігів, де структурні малюнки розташовані щонайменше в двох смугах вздовж довжини полотна. Винахід особливо стосується заходів, які застосовуються в зв'язку зі спрацюванням бігувальних інструментів, які звичайно об'єднані в пари (два і два) для створення певного малюнка бігування в смугах заготовок упаковок, що містять картон. Передумови до створення винаходу Бігування картону для одержання структурного малюнка з ліній бігів звичайно здійснюють для полегшення подальшого складання картону. Наприклад, бігований картон, який є частиною пакувального матеріалу і містить структурний малюнок з ліній бігів, може бути зігнутий в упаковку. Звичайно заготовки, призначені для формування з них упаковок, піддають бігуванню тоді, коли вони ще є частинами широкого полотна. Широке полотно може містити щонайменше дві смуги заготовок. Таким чином, однаковий структурний малюнок з ліній бігів може бути виконаний в розташованих поруч смугах. Упаковки для рідких харчових продуктів повинні бути по суті непроникними для рідини. Протягом багатьох років для цієї мети використовували, з дуже хорошим результатом пакувальні матеріали, що містили: самий внутрішній термопластичний шар, який повинен знаходитися в контакті з рідким харчовим продуктом; картонне полотно; захисний матеріал, розташований між самим внутрішнім термопластичним шаром і картонним полотном; і самий зовнішній термопластичний полімерний шар. Однак при виготовленні упаковок великих об'ємів, наприклад, які вміщують 1,5 літра або більше, напруження матеріалу збільшувалося і, отже, було потрібно збільшувати товщину картону. В результаті збільшення товщини картону спостерігалася тенденція до утворення в картонному полотні, при впливі на нього пуансонних і матричних бігувальних інструментів, а також валів різних типів у процесі бігування, який визначено розвивається, так званих "самовільних" ліній бігів. Самовільна лінія біга є небажаною деформацією, що самовільно утворюється, подібно заминанню, або розволокненням картонного матеріалу між двома близько розташованими суміжними лініями бігів, виконаними навмисно. На ступінь самовільного утворення ліній бігів, як припускають, здійснюють вплив: стискаючі напруження, які утворюються для одержання навмисно формованих ліній бігів; відстань між відділеними одна від одної, суміжними лініями бігів із відкритими кінцями; глибина кожної лінії біга; і, звичайно, товщина матеріалу, який піддається бігуванню. Ці фактори ведуть до збільшення напружень зсуву в шарах целюлозної маси картонного матеріалу, які можуть викликати його розшарування або розволокнення, через що, своєю чергою, можуть утворюватися самовільні лінії бігів. Самовільні лінії бігів утворюються в основному між двома зв'язаними смугами в модифікованому процесі офсетного друку, де процес бігування фактично має місце. Звичайно самовільне утворення ліній бігів відбувається між відкритими кінцями суміжних ліній бігів (див. фіг. 1), розташованих перпендикулярно до напрямку переміщення картонного полотна в процесі бігування. Поява ліній бігів, які самовільно утворюються, є, таким чином, некерованим заминанням картону в області між двома незалежними один від одного пуансонними бігувальними інструментами, які лежать на одній лінії, а конкретніше - між двома відділеними одна від одної лініями бігів. Якщо виникнення ліній бігів, які самовільно утворюються, відбувається в заготовці упаковки в області, де належить виконати подовжній герметичний шов, то має місце ризик того, що упаковка, виготовлена таким чином, буде схильна на початок витікання. Утворення самовільних ліній бігів тут і де-небудь в іншому місці може, як і інший наслідок цього, вести до втрати цілісності продукту. Ці явища, звичайно, неприйнятні ні з точки зору виробника, ні з точки зору споживача. Як розкрито в WO 2006/112767, проблема самовільного утворення ліній бігів може бути подолана за допомогою забезпечення областей біля кожного з матричних бігувальних інструментів, відповідних областям, де при використанні пуансонних бігувальних інструментів з'являються розриви, особливо в тих місцях, де вони проходять в поперечному напрямку до напрямку переміщення в машині, консольним пристроєм. Було показано, що використання консольного пристрою ефективно в запобіганні або щонайменше зменшенні самовільного утворення ліній бігів. Хоча використання консольного пристрою ефективне в запобіганні самовільному утворенню ліній бігів, воно є і складним технічним засобом, який дорого коштує. 1 UA 115785 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Крім того, для його застосування звичайно потрібна модифікація бігувальної машини для картону. Було б сприятливим, якби самовільному утворенню ліній бігів у картонних пакувальних матеріалах можна було б запобігати або щонайменше зменшувати альтернативним способом, таким чином, щоб була виключена потреба в забезпеченні матричних бігувальних інструментів консольним пристроєм. Короткий опис винаходу Отже, даний винахід направлений на пошук способів стримування, пом'якшення, виключення або обходу одного або більшої кількості вказаних вище недоліків і окремих несприятливих наслідків або будь-яких їх поєднань в даній галузі техніки, за допомогою забезпечення відкритих кінців ліній бігів обмежувачами ліній бігів, щонайменше векторний компонент яких проходить перпендикулярно до лінії біга з відкритим кінцем. Розмір обмежувача лінії біга переважно щонайменше в 2 рази ширший лінії біга з відкритим кінцем, і проходить з однієї або обох бічних сторін відкритої лінії біга. Обмежувач лінії біга по суті є відгалуженням однієї лінії біга з відкритим кінцем. Таким чином, аспект винаходу стосується пристрою в бігувальній машині для картону, призначеного для формування структурних малюнків з ліній бігів в матеріалі, що містить картонне полотно, що подається в машину, де матеріал, який містить картонне полотно, потім підлягає розрізанню на заготовки, кожна з яких містить структурний малюнок з ліній бігів. Пристрій містить систему, яка містить щонайменше два вали. Перший вал забезпечений пуансонними бігувальними інструментами і має щонайменше дві обвідні поверхні. Кожна обвідна поверхня має структурний малюнок з ліній, з яких щонайменше одна містить відкритий кінець. Крім того, обвідні поверхні розташовані паралельно до осі обертання першого вала. Другий вал забезпечений відповідними матричними бігувальними інструментами. Вали розташовані таким чином, щоб пуансонні і матричні бігувальні інструменти взаємодіяли один з одним з утворенням малюнків з ліній бігів в матеріалі, що містить картонне полотно, яке подається в машину при використанні машини. У структурному малюнку з ліній щонайменше одна лінія з відкритим кінцем забезпечена обмежувачем лінії біга, де розмір згаданого обмежувача лінії біга, що проходить перпендикулярно до відкритої лінії, щонайменше в 2 рази ширший лінії з відкритим кінцем. Звичайно лінії з відкритим кінцем є прямими лініями, паралельними до осей обертання валів. Крім того, обмежувач лінії біга може бути відгалуженням лінії з відкритим кінцем. Інший аспект винаходу стосується матеріалу, який містить картонне полотно, де матеріал забезпечений структурними малюнками з ліній бігів. Структурні малюнки розташовані щонайменше в двох смугах вздовж довжини матеріалу, а матеріал пристосований до розрізання його на заготовки, де кожна заготовка забезпечена структурним малюнком з ліній бігів, з яких щонайменше одна містить відкритий кінець. Щонайменше одна з цих ліній бігів з відкритим кінцем забезпечена обмежувачем лінії біга. Розмір обмежувача лінії біга, перпендикулярного до лінії біга, забезпечений згаданим обмежувачем лінії біга щонайменше в 2 рази ширший за лінію біга з відкритим кінцем, забезпечену обмежувачем лінії біга. Лінії бігів з відкритими кінцями звичайно є прямими лініями бігів, розташованими перпендикулярно до смуги зі структурними малюнками. Крім того, обмежувач лінії біга може бути відгалуженням лінії біга з відкритим кінцем. Інший аспект винаходу стосується матеріалу, який містить картонне полотно, щойно описаному, де матеріал є пакувальним матеріалом для рідких харчових продуктів. Такий пакувальний матеріал для харчових продуктів може містити: самий внутрішній термопластичний шар, який повинен знаходитися в контакті з рідким харчовим продуктом; згадане картонне полотно; захисний матеріал, розташований між самим внутрішнім термопластичним шаром і картонним полотном; і самий зовнішній, термопластичний, полімерний шар. Інший аспект винаходу стосується смуги безперервно розташованих заготовок, яку можна одержувати з описаного вище матеріалу, за допомогою відділення різних смуг матеріалу. Інший аспект винаходу стосується смуги пакувального матеріалу для упаковування рідкого харчового продукту, що містить складену заготовку, відрізану від пакувального матеріалу для рідких харчових продуктів, описаного тут вище. Інший аспект винаходу стосується способу забезпечення матеріалу, який містить картонне полотно зі структурними малюнками з ліній бігів. Спосіб включає етапи: - подачі матеріалу, який містить картонне полотно, в бігувальну машину для картону, забезпечену пристроєм, описаним тут вище; і - пропускання картонного полотна між двома валами. 2 UA 115785 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Додаткові переважні ознаки винаходу визначені в залежних пунктах формули винаходу. Крім того, переважні ознаки винаходу детально розроблені у варіантах здійснення, розкритих в даному описі. Короткий опис креслень Винахід нижче описаний детальніше з посиланнями на переважний варіант його здійснення, представлений на прикладених кресленнях, на яких показано: на фіг. 1 - частина бігованого картонного полотна, що містить в сукупності чотири заготовки 2, розташовані в двох смугах 21, 22, де заготовки 2 в одній смузі 21 зміщені відносно заготовок в суміжній смузі 22; на фіг. 2 - збільшене зображення частини фіг. 1, де зображені самовільно утворені лінії бігів, що йдуть від відкритого кінця 5 лінії біга до відкритого кінця 5 іншої лінії біга; на фіг. 3 - схематично бігування картону, де за допомогою двох валів 3, 4, з яких перший вал 3 містить пуансонні бігувальні інструменти 13, а другий вал 4 містить матричні бігувальні інструменти 14, виготовляють матеріалу, який містить картонне полотно, структурними малюнками з ліній бігів 1; на фіг. 4-7 - частини пар пуансонних і матричних бігувальних інструментів 13, 14 згідно з варіантами здійснення, розкритими в даному описі; на фіг. 8 - фасувальна машина; і на фіг. 9 - два приклади обмежувачів ліній бігів згідно з варіантами здійснення, розкритими в даному описі. Докладний опис переважних варіантів здійснення Технологія, характерна для даного винаходу, стосується випадку, коли метою є створення смуг 21, 22 не зігнутих заготовок 2 упаковок або відділення не зігнутих заготовок упаковок, де кожна заготовка 2 містить структурний малюнок з ліній бігів 1, від великого рулону, що містить переважно попередньо відбитий картонний матеріал шириною, що дорівнює щонайменше ширині двох смуг 21, 22 заготовок 2 упаковок (див. фіг. 1). Рулон заготовок 2 може бути виготовлений на місці, де заготовки 2 пізніше згинають, заповнюють, запечатують і остаточно згинають, але заготовки можуть бути також виготовлені десь в іншому місці, а потім доставлені у вигляді рулонів або у вигляді пачок заготовок кінцевому споживачеві і тут введені в фасувальну машину для здійснення згаданих вище етапів, що слідують після бігування. Як описано вище, розтягувальне напруження, яке виникає в картонному матеріалі поблизу кінців кожного з пуансонних бігувальних виступів при звичайному бігуванні, може спричинити самовільне утворення ліній бігів. Структурні малюнки з ліній бігів 1 містять лінії бігів із закритими кінцями 25, тобто лінії бігів, що закінчуються в інших лініях бігів, звичайно перпендикулярних до перших ліній бігів. Крім того, структурні малюнки з ліній бігів 1 також містять лінії бігів із відкритими кінцями 5, тобто лінії бігів, що не закінчуються в іншій лінії біга. Такі відкриті кінці 5 звичайно присутні в області 26 заготовки 2 упаковки, де належить виконати подовжній герметичний шов. Звичайно самовільне утворення ліній бігів відбувається між відкритими кінцями 5 суміжних ліній бігів, перпендикулярних до напрямку переміщення полотна в процесі бігування. Було встановлено, що самовільне утворення ліній бігів може бути відвернуте або щонайменше зменшене за допомогою забезпечення відкритих кінців 5 обмежувачами 15' ліній бігів. Обмежувач 15' лінії біга може являти собою відгалуження на відкритому кінці 5 лінії біга. Звичайно відгалуження проходять у поперечному напрямку назовні від відкритого кінця таким чином, щоб вони містили щонайменше векторний компонент, перпендикулярний до лінії біга (див. фіг. 7, на якій зображені бігувальні інструменти для одержання обмежувача лінії біга), наприклад, абсолютно перпендикулярний, розташований під кутом до лінії біга, круглий або виконаний у вигляді дужки і т. д., додатково описаний нижче. За допомогою формування кінців відхилених від напрямку лінії біга, тенденція до самовільного утворення ліній бігів може бути відвернута або щонайменше зменшена. Звичайно довжина відгалужень становить 2-15 мм, наприклад, 3-7 мм. Відгалуження можуть бути також виконані дугоподібними (див. фіг. 6, на якій зображені бігувальні інструменти для формування обмежувача лінії біга). Оскільки обмежувач 15' лінії біга призначений для запобігання самовільному утворенню ліній бігів, що йдуть від лінії біга, то можуть бути також використані інші форми, відмінні від відгалужень. Лінії бігів, які самовільно утворюються, звичайно йдуть від лінії біга в напрямку, відповідному напрямку лінії біга, тому обмежувач 15' лінії біга виконують таким чином, щоб за його допомогою переривати спрямованість звичайно прямолінійної лінії біга. Наприклад, відкритий кінець лінії біга може бути забезпечений круглим або еліпсним обмежувачем лінії біга. Обмежувач 15' лінії біга може також мати інші форми, де розмір обмежувача 15' лінії біга, перпендикулярного до лінії біга, щонайменше в два рази ширший лінії біга (див. фіг. 9). 3 UA 115785 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Обмежувач 15' лінії біга може бути сформований за допомогою введення відповідного малюнка в структурний малюнок з ліній бігувальних інструментів у машині для бігування (див. фіг. 4-7). Таким чином, обмежувач 15' лінії біга може бути лінією біга, що формується при формуванні ліній бігів, і у відповідному напрямку при формуванні ліній бігів. Хоча лінія біга звичайно є прямою лінією, вона може також бути, наприклад, дугоподібною або зігнутою. При формуванні непрямих ліній бігів розмір обмежувача 15' лінії біга визначають з урахуванням його напрямку, тобто він є похідним від відкритого кінця 5. Таким чином, варіант здійснення стосується пристрою в бігувальній машині для картону для формування структурних малюнків з ліній бігів 1 в матеріалі, який містить картонне полотно, що подається в машину. Як вже описано вище, матеріалу, який містить картонне полотно, підлягає подальшому розрізанню на заготовки 2, де кожна заготовка містить структурний малюнок з ліній бігів 1. Пристрій містить систему, яка містить щонайменше два вали 3, 4, забезпечених пуансонним бігувальним інструментом 13 і матричним бігувальним інструментом 14, відповідно. Перший вал 3, забезпечений пуансонним бігувальним інструментом 13, містить щонайменше дві обвідні поверхні, розташовані вздовж осі обертання вала 3. Таким чином можуть бути виконані структурні малюнки 1, розташовані щонайменше в двох смугах 21, 22 вздовж довжини полотна, за допомогою використання бігувальної машини для картону, оснащеної таким пристроєм. Обвідні поверхні (кожна) містять структурний малюнок з ліній. Звичайно ці малюнки є по суті однаковими, оскільки вони призначені для виконання ліній бігів для формування упаковок одного і того ж типу. Щонайменше одна з цих ліній в структурному малюнку з ліній має відкритий кінець 5'. Лінії пуансонного бігувального інструмента 13 є виступами, які можуть мати ширину від 0,5 мм до 3,0 мм і висоту від 0,5 мм до 3,0 мм. Другий вал 4, забезпечений матричним бігувальним Інструментом 14, відповідним пуансонному бігувальному інструменту 13 першого вала 3, містить щонайменше дві обвідні поверхні, розташовані вздовж осі обертання вала 4. Обвідні поверхні (кожна) містять структурний малюнок з ліній. Щонайменше одна з цих ліній в структурному малюнку з ліній має відкритий кінець 5'. Лінії матричного бігувального інструмента 14 є заглибленнями, які можуть мати ширину від 1 мм до 5 мм і висоту від 0,5 мм до 3,0 мм. Ширина заглиблень більша ширини виступів пуансонного бігувального інструмента 13. Для запобігання самовільному утворенню ліній бігів лінії з відкритим кінцем 5' забезпечені обмежувачем 15' лінії біга, який проходить перпендикулярно до лінії з відкритим кінцем 5', як вже було описано тут вище. Розмір обмежувача 15' лінії біга, перпендикулярного до лінії, забезпеченої обмежувачем 15' лінії біга, звичайно щонайменше в 2 рази більший ширини лінії із згаданим відкритим кінцем (див. фіг. 9)· Згідно з варіантом здійснення обмежувач 15' лінії біга є відгалуженням лінії з відкритим кінцем 5, забезпеченим обмежувачем 15' лінії біга. Відгалуження можуть бути прямими (див. фіг. 7). Прямі відгалуження можуть бути по суті перпендикулярними до лінії з відкритим кінцем 5', від якого вони відгалужені. Крім того, відгалуження можуть бути по суті перпендикулярними до осі обертання вала. Відгалуження можуть бути також виконані дугоподібними (див. фіг. 6). Довжина відгалужень може становити від 2 мм до 15 мм, наприклад, від 3 мм до 7 мм. Згідно з варіантом здійснення обмежувач 15' лінії біга є круглим. Діаметр круга може бути щонайменше в 2 рази більший ширини лінії, забезпеченої обмежувачем 15' лінії біга. Альтернативно, обмежувач 15' лінії біга може бути еліпсним (див. фіг. 4 і 5). Поперечний діаметр еліпса може бути щонайменше в 2 рази більший ширини лінії, забезпеченої обмежувачем 15' лінії біга. Звичайно еліпс розташований таким чином, що його поперечна вісь перпендикулярна до лінії, забезпеченої обмежувачем 15' лінії біга. В описаному тут структурному малюнку з ліній, лінії, що мають відкритий кінець 5', звичайно паралельні до осі обертання вала. Самовільне утворення ліній бігів може бути додатково обмежене за допомогою виключення ліній з відкритими кінцями 5', які розташовані вздовж однієї лінії і закінчуються близько одна до одної. Таким чином, структурні малюнки з ліній бігів 1 в суміжних смугах 21, 22 матеріалу, який містить картонне полотно, можуть бути зміщені одна відносно одної (див. фіг. 1). Згідно з варіантом здійснення суміжні обвідні поверхні з однаковими структурними малюнками з ліній, таким чином, розташовані на першому 3 і другому валах 4, відповідно, зміщених один відносно одного таким чином, щоб суміжні лінії, які мають відкриті кінці 5', не були розташовані вздовж однієї лінії одна відносно одної. Оскільки бігувальні інструменти зрештою можуть бути зношені, то вони можуть бути прикріплені з можливістю знімання до їх відповідних валів 3, 4. Крім того, бігувальні інструменти 13, 14 можуть являти собою бігувальні пластини, що мають форму напівциліндричних оболонок. 4 UA 115785 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Такі бігувальні пластини, можуть бути жорстко (болтами) прикріплені до їх відповідних валів для забезпечення тривалого, але, в будь-якому випадку, обмеженого терміну служби через спрацювання пластин. Такі пластини, які спрацьовуються, виконують з можливістю виконання певної кількості циклів і подальшої утилізації. Для більшої зрозумілості потрібно сказати, що пластини, які спрацьовуються, без сумніву потрібні. Малюнок бігування, тобто структурний малюнок з ліній, може бути також сформований безпосередньо на валах. Кожна з бігувальних плит може бути забезпечена рядом отворів і порожнин, де отвори забезпечені для представлення засобів для правильного виставлення плит на відповідному валу, а порожнини забезпечені для представлення зенкувальних порожнин, для встановлення болтів для надійної фіксації пластин на їх відповідному валу. Інший варіант здійснення стосується матеріалу, наприклад, пакувального матеріалу, який містить картонне полотно, при цьому матеріал забезпечений структурними малюнками з ліній бігів 1, де щонайменше одна лінія біга з відкритим кінцем 5 забезпечена обмежувачем 15' лінії біга. Такий матеріал може бути одержаний за допомогою забезпечення матеріалу лініями бігів шляхом використання такого пристрою в бігувальній машині для картону, який щойно був описаний. Структурні малюнки 1 розташовані щонайменше в двох смугах 21, 22 вздовж довжини матеріалу для забезпечення матеріалу, який містить дві смуги 21, 22, структурними малюнками 1. До використання, смуги 21, 22 відділяють одну від одної. Матеріал звичайно згортають в рулони після забезпечення його лініями бігів. Такі рулони можуть бути розрізані на менші рулони, де кожний містить одну зі смуг. Смуги додатково пристосовують до розрізання на заготовки 2. Заготовки 2 призначені для згинання вздовж згаданих ліній бігів для формування, наприклад, упаковок. Крім того, кожна заготовка 2 містить структурний малюнок з ліній бігів 1, з яких щонайменше одна лінія біга містить відкритий кінець 5, забезпечений обмежувачем 15' лінії біга. Розмір згаданого обмежувача 15' лінії біга, перпендикулярного до лінії біга, забезпеченої згаданим обмежувачем 15' лінії біга щонайменше в 2 рази більший ширини лінії біга, забезпеченої згаданим обмежувачем 15' лінії біга. Згідно з варіантом здійснення обмежувач 15' лінії біга є відгалуженням лінії біга, забезпеченої обмежувачем 15' лінії біга. Відгалуження можуть бути прямими. Прямі відгалуження можуть бути по суті перпендикулярними до лінії біга, від якої вони відгалужені. Крім того, відгалуження можуть бути по суті паралельними до подовжньої осі матеріалу. Відгалуження можуть бути також виконані дугоподібними. Довжина відгалужень може становити від 2 мм до 15 мм, наприклад, від 3 мм до 7 мм. Згідно з іншим варіантом здійснення обмежувач 15' лінії біга є круглим. Діаметр круга при цьому щонайменше в 2 рази більший ширини лінії, забезпеченої обмежувачем 15' лінії біга. Альтернативно, обмежувач 15' лінії біга є еліпсним. Поперечний діаметр еліпса при цьому щонайменше в 2 рази більший ширини лінії, забезпеченої обмежувачем 15' лінії біга. Велика частина ліній бігів містить закриті кінці 25, оскільки вони закінчуються в інших лініях бігів. Однак лінії бігів, перпендикулярні до смуг 21, 22, що містять структурні малюнки 1, і заготовки упаковки, що закінчуються в області 26, де належить виконати подовжній герметичний шов, звичайно містять відкриті кінці 5. Таким чином, згідно з варіантом здійснення, лінія біга, забезпечена обмежувачем 15' лінії біга, є прямою лінією біга, перпендикулярною до смуг 21, 22, що містять структурні малюнки 1. У доповнення до використання обмежувачів 15' ліній бігів можуть бути також зроблені й інші етапи для обмеження самовільного утворення ліній бігів. Згідно з варіантом здійснення структурний малюнок з ліній бігів 1 в заготовках 2 в першій смузі 21 зміщений відносно структурного малюнка з ліній бігів 1 в заготовках 2 у другій суміжній смузі 22 таким чином, щоб лінії бігів з відкритими кінцями 5 в суміжних смугах 21, 22 не були розташовані вздовж однієї лінії (див. фіг. 1). Таким чином, може бути зменшена тенденція до самовільного утворення ліній бігів. Матеріал, забезпечений структурними малюнками з ліній бігів 1, де щонайменше одна лінія біга з відкритим кінцем 5 забезпечена обмежувачем 15' лінії біга, є, згідно з варіантом здійснення, пакувальним матеріалом, наприклад, пакувальним матеріалом для упаковки рідкого харчового продукту, що містить різні шари. Згідно з варіантом здійснення, такий пакувальний матеріал містить самий внутрішній шар (який опційно є багатошаровою плівкою) з термопластичного полімеру, наприклад, поліолефіну, призначений для знаходження в контакті з продуктом, наприклад, рідким харчовим продуктом. Крім того, пакувальний матеріал містить картонне полотно. Між картонним полотном і самим внутрішнім шаром розташований захисний шар. Самий зовнішній шар пакувального матеріалу є термопластичним полімерним шаром, не призначеним для знаходження в контакті з продуктом. Захисний шар може бути шаром, що захищає від проникнення: газу, наприклад, кисню; водяної пари; світла або запаху. Прикладом 5 UA 115785 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 захисного матеріалу може служити алюмінієва фольга або плівка, що містить шар осадженого пару металу. Іншими захисними матеріалами є: співполімер етилену і вінілового спирту (ЕВС) і поліамід (ПА). Опційно, для сприяння адгезії, наприклад, між захисним шаром і самим внутрішнім шаром, використовують шар адгезиву. Для виготовлення самого внутрішнього і самого зовнішнього шарів можна використовувати поліетилен низької густини (ПЕНГ), вибраний з: поліетилену низької густини (ПЕНГ), лінійного поліетилену низької густини (ЛПЕНГ), металоценового лінійного поліетилену низької густини (МЦЛПЕНГ) і поліетилену наднизької густини (ПЕННП) або їх суміші. Самий внутрішній шар можна нагрівати для утворення герметичного шва. Шар адгезиву і зв'язувальний шар, незалежно один від одного, можуть бути виконані зі співполімеру етилену і акрилової кислоти (ЕАК), співполімеру етилену і метакрилової кислоти або поліетилену низької густини (ПЕНГ). Додатковий варіант здійснення стосується упаковки для рідкого харчового продукту, яка містить такий пакувальний матеріал для харчового продукту, описаної тут вище, де матеріал зігнутий вздовж ліній бігів і запечатаний для одержання упаковки для рідкого харчового продукту. Упаковка для рідкого харчового продукту може бути одержана за допомогою використання системи для розгортання рулону пакувального матеріалу і подачі його у фасувальну машину. На фіг. 8 схематично показана фасувальна машина з системою подачі в неї пакувального матеріалу з рулону, де пакувальний матеріал стерилізують, згортають в трубу 61 і герметично запечатують у вигляді шва 63 в подовжньому напрямку. Запечатану в подовжньому напрямку трубу заповнюють продуктом 64 до запечатування швом 65 в поперечному напрямку. Герметичне запечатування можна виконувати за допомогою використання індукційного нагрівання або ультразвукового нагрівання. Запечатану упаковку потім відрізають і остаточно згинають вздовж ліній бігів з утворенням упаковки 66. Альтернативно, пакувальний матеріал може бути попередньо розрізаний до використання у фасувальній машині. Пакувальний матеріал можна подавати у фасувальну машину з рулону. Такий рулон може бути одержаний за допомогою відділення, звичайно за допомогою розрізання, різних смуг 21, 22 матеріалу, забезпеченого структурними малюнками з ліній бігів 1 і описаного тут, для одержання окремої смуги 23 з безперервно розташованими заготовками 2 зі структурними малюнками з ліній бігів 1. Таким чином, варіант здійснення стосується смуги 23 з безперервно розташованими заготовками 2, одержаної з матеріалу, забезпеченого структурними малюнками з ліній бігів 1 і описаного тут, за допомогою відділення різних смуг згаданого матеріалу. Додатковий варіант здійснення стосується способу забезпечення матеріалу, який містить картонне полотно, структурними малюнками з ліній бігів 1, де щонайменше одна лінія містить відкритий кінець 5, забезпечений обмежувачем 15' лінії біга. Такий матеріал був описаний тут. Згідно зі способом, матеріал, що підлягає забезпеченню лініями бігів, подають у бігувальну машину для картону. Машина забезпечена пристроєм, описаним тут. За допомогою пропускання матеріалу між першим 3 і другим валами 4 його забезпечують лініями бігів. Не вдаючись до додаткового розвитку опису, можна вважати, що фахівець в даній галузі техніки зможе, ознайомившись з попереднім описом, використовувати даний винахід в його найбільш повному об'ємі. Переважні конкретні варіанти здійснення, представлені в даному описі, таким чином, можуть бути витлумачені тільки як ілюстративні приклади, що не обмежують іншу частину опису яким-небудь чином. Крім того, хоча даний винахід описаний вище з посиланнями на конкретні варіанти здійснення, у авторів не було наміру обмежити його об'єм конкретною формою, представленою в даному описі. Винахід швидше обмежений тільки прикладеною формулою винаходу, й інші варіанти здійснення, відмінні від конкретних варіантів здійснення, описаних вище, в однаковій мірі можливі в об'ємі даної прикладеної формули винаходу, наприклад, варіанти здійснення, відмінні від описаних вище. При вживанні в формулі винаходу слів "містить/який містить" не виключається наявність інших елементів або етапів. Крім того, хоча окремі ознаки можуть бути включені в різні пункти формули винаходу, вони, можливо, можуть бути сприятливим чином об'єднані, і при включенні їх в різні пункти формули винаходу не мається на увазі, що поєднання ознак не здійсненне і/або не сприятливе. Крім того, посилання, виражені в однині, не виключають можливості множини. Слова в однині, такі як "перший", "другий" і т. д., не виключають множини. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 60 1. Пристрій для бігувальної машини для картону, призначений для формування структурних малюнків з ліній бігів (1) в матеріалі, який містить картонне полотно, що подається в машину, де 6 UA 115785 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 матеріал, який містить картонне полотно, потім підлягає розрізанню на заготовки (2), кожна з яких містить структурний малюнок з ліній бігів, при цьому згаданий пристрій містить систему, яка містить щонайменше два вали (3, 4), де перший вал (3) забезпечений пуансонним бігувальним інструментом (13), що має щонайменше дві обвідні поверхні, кожна з яких має структурний малюнок з ліній, з яких щонайменше одна має відкритий кінець (5'), причому згадані обвідні поверхні розташовані паралельно до осі обертання першого вала (3); другий вал (4) забезпечений матричним бігувальним інструментом (14), що має щонайменше дві обвідні поверхні, кожна з яких має структурний малюнок з ліній, відповідний структурному малюнку першого вала, причому згадані обвідні поверхні розташовані паралельно до осі обертання другого вала (4); при цьому згадані вали розташовані таким чином, щоб пуансонні і матричні бігувальні інструменти (13, 14) взаємодіяли один з одним для забезпечення малюнків з ліній бігів (1) в матеріалі, який містить картонне полотно, що подається в машину при використанні машини, який відрізняється тим, що згадані пуансонні і матричні бігувальні інструменти (13, 14) забезпечені структурним малюнком таким чином, щоб відкритий кінець (5') був забезпечений щонайменше одним обмежувачем (15') лінії біга, причому обмежувач (15') лінії біга є відгалуженням відкритого кінця (5') зазначеної щонайменше однієї лінії біга в зазначеному структурному малюнку з ліній біга. 2. Пристрій за п. 1, в якому згаданий обмежувач (15') лінії біга щонайменше в 2 рази ширший лінії зі згаданим відкритим кінцем (5') і проходить з однієї або двох бічних сторін згаданої відкритої лінії. 3. Пристрій за п. 1 або 2, в якому згадана щонайменше одна лінія з відкритим кінцем (5') є прямою лінією, паралельною до осі обертання вала (3, 4). 4. Пристрій за п. 3, в якому згадані щонайменше дві обвідні поверхні кожного вала мають один і той же структурний малюнок з ліній, де згадані щонайменше дві обвідні поверхні зміщені одна відносно одної таким чином, щоб згадана щонайменше одна лінія з відкритим кінцем (5') в одній обвідній поверхні не була розташована вздовж однієї лінії з відповідною лінією в суміжному структурному малюнку з ліній. 5. Пристрій за п. 1 або 2, в якому пуансонний і/або матричний бігувальний інструмент (13, 14) прикріплений з можливістю знімання до його відповідного вала (3, 4). 6. Матеріал, який містить картонне полотно, при цьому матеріал забезпечений структурними малюнками з ліній бігів (1), де структурні малюнки розташовані щонайменше в двох смугах (21, 22) вздовж довжини матеріалу; матеріал пристосований до розрізання на заготовки (2), де кожна заготовка (2) має зазначений структурний малюнок з ліній бігів (1), з яких щонайменше одна лінія біга містить відкритий кінець (5), і де заготовки підлягають згинанню вздовж згаданих ліній бігів, який відрізняється тим, що згадана щонайменше одна лінія біга з відкритим кінцем (5) забезпечена обмежувачем (15') лінії біга, причому обмежувач (15') лінії біга є відгалуженням відкритого кінця (5') зазначеної щонайменше однієї лінії біга в зазначеному структурному малюнку з ліній біга. 7. Матеріал за п. 6, в якому обмежувач (15') лінії біга щонайменше в 2 рази ширший лінії біга, забезпеченої згаданим обмежувачем лінії біга. 8. Матеріал за п. 6 або 7, в якому згадана лінія біга з відкритим кінцем (5) є прямою лінією, перпендикулярною до смуг (21, 22) структурних малюнків. 9. Матеріал за п. 8, в якому структурний малюнок з ліній бігів (1) заготовки (2) в першій смузі (21) зміщений відносно структурного малюнка з ліній бігів (1) заготовки (2) у другій смузі (22) таким чином, щоб лінії бігів з відкритими кінцями (5) в суміжних смугах (21, 22) не були розташовані вздовж однієї лінії. 10. Матеріал за будь-яким з пп. 6-9, в якому згаданий матеріал є пакувальним матеріалом для упаковування рідкого харчового продукту, що містить: самий внутрішній термопластичний шар, призначений для знаходження в контакті з рідким харчовим продуктом; згадане картонне полотно; захисний матеріал, розташований між самим внутрішнім термопластичним шаром і картонним полотном; і самий зовнішній термопластичний полімерний шар. 11. Смуга (23) заготовок (2), одержана з матеріалу за п. 8 за допомогою відділення різних смуг (21, 22) згаданого матеріалу. 12. Упаковка (66) для рідкого харчового продукту, яка містить зігнуту заготовку (2), вирізану з пакувального матеріалу за п. 6, причому матеріал зігнутий вздовж лінії біга і запечатаний для одержання упаковки для рідкого харчового продукту. 7 UA 115785 C2 5 10 13. Спосіб забезпечення матеріалу, який містить картонне полотно, структурними малюнками з ліній бігів (1), де структурні малюнки розташовані щонайменше на двох смугах (21, 22) вздовж довжини полотна; причому картонне полотно пристосоване до розрізання на заготовки (2), де кожна заготовка (2) містить зазначений структурний малюнок з ліній бігів (1), з яких щонайменше одна містить відкритий кінець (5), де згадана щонайменше одна лінія біга з відкритим кінцем (5) забезпечена обмежувачем (15') лінії біга, причому обмежувач (15') лінії біга є відгалуженням відкритого кінця (5') зазначеної щонайменше однієї лінії біга в зазначеному структурному малюнку з ліній біга; при цьому спосіб включає етапи: подачі матеріалу, який містить картонне полотно, в бігувальну машину для картону, забезпечену пристроєм за будь-яким з пп. 1-6; і пропускання картонного полотна між двома валами (3, 4). 14. Спосіб за п. 13, в якому згаданий обмежувач лінії біга щонайменше в 2 рази ширший лінії біга із згаданим відкритим кінцем (5), на якому він забезпечений. 8 UA 115785 C2 9 UA 115785 C2 10 UA 115785 C2 11 UA 115785 C2 Комп'ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 12

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Persson, Ola, Cronqvist, Daniel

Автори російською

Перссон Ола, Кронквист Даниель

МПК / Мітки

МПК: B31F 1/10

Мітки: використанні, вироби, машини, пристрій, одержувані, бігувальній

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/14-115785-pristrijj-v-biguvalnijj-mashini-i-virobi-oderzhuvani-pri-jjogo-vikoristanni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій в бігувальній машині і вироби, одержувані при його використанні</a>

Подібні патенти