Комплексна система автоматизованого управління транзакціями в електронній розрахунково-платіжній системі

Є ще 6 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Комплексна система автоматизованого управління транзакціями в електронній розрахунково-платіжній системі, яка містить інформаційно-розрахункову систему з терміналом для здійснення готівкових платежів учасником транзакції, причому в термінал встановлено програмне забезпечення електронних транзакцій для формування сигналу транзакції за допомогою електронних засобів зв'язку в режимі реального часу, яка відрізняється тим, що являє собою комплексну систему оперативного управління фінансами як єдиний і взаємозв'язаний програмно-апаратний процесинговий і розрахунковий комплекс, що утворений мережею ERP-систем підприємств-учасників транзакції (продавця і покупця) шляхом створення прямої інтеграції їх обліково-фінансових ERP-систем, які сполучені з інформаційно-фінансовою і/або платіжною системою через щонайменше один термінал доступу, у вигляді програмно-технічного комплексу самообслуговування (ПТКС), максимально наближеного до учасників транзакції із можливістю здійснення готівкових платежів та зв'язаного з координаційно-контрольною системою фінансової установи, оснащеною програмним забезпеченням, інтегрованим з її автоматичним розрахунковим центром, при цьому взаємозв'язок між учасниками транзакції забезпечений інформаційними, командними і керуючими сигналами, зокрема керуючим сигналом для ініціювання транзакції є унікальний номер-код з інвойсу, автоматично сформованого в обліково-фінансовій ERP-системі продавця за командним сигналом запиту від покупця, унікальний номер-код є також ключем-ідентифікатором для учасників транзакції та керуючим сигналом для формування командного сигналу транзакції, що формується програмним забезпеченням координаційно-контрольної системи фінансової установи для автоматичного створення прибуткового касового документа, крім того, унікальний номер-код служить ключем-ідентифікатором для доступу покупця до платіжного документа в екранних формах терміналу ПТКС для завершення транзакції шляхом внесення готівкового платежу безпосередньо через термінал ПТКС та для отримання щонайменше одного чека про внесення повного або часткового платежу; а інформацією про оплату є командний сигнал, сформований в ПТКС продавця після повного внесення грошових коштів для зарахування коштів на його банківський поточний рахунок в режимі реального часу та для зберігання інформації про здійснені транзакції в базах даних фінансової установи і ERP-системах учасників транзакції, при цьому обліково-фінансова ERP-система щонайменше продавця сполучена з власною інформаційно-фінансовою і/або платіжною системою з можливістю об'єднання платежів одним платіжним документом через використання суміщеного інвойсу та здійснення рекурентних платежів за передплатою,

2. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється тим, що автоматичним розрахунковим центром є автоматизована банківська система уповноваженої фінансової установи.

3. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється тим, що функцію безпосередніх обліково-фінансових взаємовідносин ERP-систем виконує взаємодіючий комплекс ERP-систем підприємства продавця та покупця.

4. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється тим, що з інформаційно-фінансовою і/або платіжною системою сполучають обліково-фінансову систему як продавця, так і покупця, що є клієнтами фінансової установи, з безпосереднім розташуванням на їх території програмно-технічних комплексів самообслуговування.

5. Комплексна система за пп. 1, 5, яка відрізняється тим, що для здійснення платежу покупцем, що не є клієнтом фінансової установи, ПТКС розташований на території фінансової установи.

6. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється тим, що при повному внесенні грошових коштів друкується один відповідний чек, а при перевищенні суми коштів, виставленої до оплати, за згодою покупця надлишок коштів зараховується як інший цільовий платіж і друкується додатковий чек.

7. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється тим, що в базах даних уповноваженої фінансової установи міститься інформація про здійснені транзакції, каталоги покупців і продавців, а також довідкова інформація.

Текст

Реферат: Комплексна система автоматизованого управління транзакціями в електронній розрахунковоплатіжній системі полягає в тому, що автоматизовано здійснення готівкових платежів із застосуванням терміналу ПТКС в режимі реального часу, для чого створено комплексну систему оперативного управління фінансами як єдиний і взаємозв'язаний програмно-апаратний процесинговий і розрахунковий комплекс, заснований на безпосередніх обліково-фінансових взаємовідносинах між учасниками транзакції (продавцем і покупцем) шляхом прямої інтеграції їх обліково-фінансових систем, а також контролю і координації здійснення транзакції, для чого сполучається обліково-фінансова система щонайменше продавця з інформаційно-фінансовою і/або платіжною системою та з координаційно-контрольною системою Банку, де координацію і контроль проходження транзакції здійснюється програмним забезпеченням Банку, інтегрованим з її автоматичним розрахунковим центром, при цьому забезпечено автоматичне формування продавцем інвойсу в обліково-фінансовій системі продавця із автоматичним створенням прибуткового касового документа в координаційно-контрольній системі Банку, а сформованим сигналом транзакції є унікальний номер-код, який служить ідентифікатором для пошуку платіжного документа; за ним покупець проводить пошук на екранних формах термінала ПТКС та здійснює транзакцію (готівковий платіж) безпосередньо в терміналі ПТКС, де отримує щонайменше один чек; при цьому кошти зараховуються на його банківський поточний рахунок в режимі реального часу. UA 112081 U (12) UA 112081 U UA 112081 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області систем надання фінансових послуг, зокрема до комплексних систем автоматизованого управління операціями з готівкою, і дозволяє клієнтам оплачувати рахунки (інвойси) і покупки, за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) за виставленими інвойсами з можливістю об'єднання платежів одним платіжним документом через використання суміщеного інвойсу та здійснення рекурентних платежів за передплатою, відправляти і приймати грошові перекази. При цьому передбачено безпосереднє залучення ERP-систем підприємств - учасників транзакцій. Відома система для здійснення платежів при грошових транзакціях [Заявка РСТ: AU 2009/000499 21.04.2009, публикация РСТ WO 2009/129568 29.10.2009, RU №2010144623 Устройство, способ и система для осуществления платежей при денежных транзакциях G06Q20/00 опубл. 27.05.2012], що включає: модуль в пункті продажів у вигляді картки, за допомогою якої здійснюються платежі, виконаної з можливістю зберігання зашифрованої інформації, що включає номінал-специфічний залишок, що містить безліч цифрових еквівалентів грошових коштів з можливістю їх вибору, зв'язаних з безліччю номіналів готівки з можливістю їх вибору, і номінал-специфічний баланс, при цьому вказана картка виконана з можливістю поповнення додатковою кількістю грошових коштів і з можливістю зарахування на картку сальдо по грошовій транзакції. Дані транзакції, пов'язані з грошовою транзакцією, передаються безпосередньо на сервер емітента картки, пов'язаний з пунктом продажів; керуючий сигнал відповідає запиту в базі даних згаданого сервера для перевірки параметрів транзакції; зашифрована інформація включає: місце розташування пункту продажу; ідентифікаційні дані зчитувального пристрою для карток; унікальний ідентифікаційний код; номінал-специфічний залишок і номінал-неспецифічний залишок; картка виконана з можливістю поповнення за допомогою термінала для поповнення карток шляхом подачі в термінал банкнот або монет, або шляхом перерахування коштів з банківського рахунку по телефону, через Інтернет або в банку-емітенті картки, а цифрові еквіваленти грошових коштів зберігаються в базі даних емітента картки. Недоліком відомої системи є використання телекомунікаційних мереж і модуля у вигляді картки, що містить номінал-специфічний залишок, і наявність пристрою для карток, що зчитує. Це знижує безпеку транзакції, оскільки в рамках традиційної комерції при оплаті за банківськими картками контактним способом існують загрози безпеки, пов'язані з тим, що при авторизації картки параметри картки знаходяться не тільки на магнітній смузі або чипі картки, але і візуально відображаються на самій картці, а значить, можуть бути несанкціоновано зчитані, а потім використані в незаконній електронній комерції. Відома електронна розрахунково-платіжна система [RU 2006115262 Способ электронной расчетно-платежной системы с применением идентификационных скретч-карт G06Q30/00, опубл.27.11.2007], що використовує платіжні картки зі скретч-смугою і не використовує технічні пристрої для зчитування електронних сигналів з магнітних смуг або мікросхем платіжних карт, в якій транзакції здійснюються шляхом набору на клавіатурі одного з технічних засобів зв'язку, а сформований аналоговий та/або цифровий сигнал містить персональний ідентифікаційний номер-код, номер і серію скретч-карти, а також загальну суму транзакції, з використанням, в якості середовища для цього сигналу, одної із загальнодоступних або службових дротових (кабельних) і ефірних (радіо-, радіорелейних, супутникових) мереж, з використанням, для цієї операції, в якості одного з технічних засобів зв'язку, стаціонарного (настільного або настінного) телефону, мобільного (стільникового) радіотелефону, вуличного таксофона, персональної електронної обчислювальної машини (персонального комп'ютера), переносного комп'ютераноутбука або кишенькового персонального комп'ютера, а також з використанням як технічних засобів зв'язку Інтернет-кіоску, банкомату, мережевого програмованого касового апарата для формування у технічних засобах процесингового центру, наступної обробки у технічних засобах розрахункового центру та передачі в банк оформленого електронного платіжного документа у вигляді електронного файлу через комплект алгоритмів і графічних елементів користувальницького інтерфейсу комп'ютерних програм, з метою здійснення переказу коштів з електронного рахунку ідентифікаційної скретч-карти одержувачу платежу; використовується ідентифікаційна скретч-карта як основний технічний засіб (ключа) доступу до процесингового центру. Недоліком відомої системи є те, що використання "віртуальних" банківських карт (без магнітної смуги і/або чипа) як способу захисту в електронній комерції не дозволяє розплачуватися ними в рамках традиційної комерції, зокрема готівкою. А при оплаті по банківських картах безконтактним способом існує загроза безпеки в частині несанкціонованого 1 UA 112081 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 зняття суми з картки. В рамках електронної комерції при оплаті за банківськими картками платнику необхідно вводити в систему інтернет-еквайра через клавіатуру по мережі інтернет параметри авторизації карти, що є загрозою несанкціонованого заволодіння параметрами авторизації карти шляхом атак зловмисників на комп'ютер платника, атак типу фішингу, а також різних атак на систему інтернет-еквайра. До того ж, відома система не передбачає здійснення готівкових платежів через термінали, зокрема з використанням автоматичних терміналів самообслуговування та застосуванням інструментів планування ресурсів підприємства (ERPсистем). Відома система для здійснення переказів готівкових коштів між приватними особами [RU 2010119344 Система и способ осуществления переводов наличных средств между физическими лицами с целью приобретения неопределенных товаров и услуг по выбору получателя, G06F 17/00, опубл. 27.11.2011], що містить пов'язані за допомогою мережі Інтернет та/або інших каналів зв'язку, щонайменше, одну інформаційно-фінансову систему, що ініціює транзакцію, щонайменше, одну торгово-сервісну організацію, що приймає транзакцію в рахунок погашення вартості товару/послуги та інформаційно-процесинговий центр, при цьому інформаційно-процесинговий центр містить інтерфейс роботи, що надається інформаційнофінансовим системам і торгово-сервісним організаціям, базу даних зареєстрованих інформаційно-фінансових систем, що ініціюють транзакцію, довідкову базу даних зареєстрованих торгово-сервісних організацій, які виплачують транзакцію, сховище транзакцій, що містить інформацію про вжитих або частково виплачених транзакціях, блок обробки інформації, який здійснює обмін даними з довідковою базою даних зареєстрованих торговосервісних організацій, модуль пошуку транзакції, який здійснює обмін даними з сховищем транзакцій, при цьому одним з варіантів інформаційно-фінансової системи є система банкоматів, як вид терміналів. Недоліком відомої системи є те, що вона працює виключно з торгово-сервісними організаціями як посередниками, тобто без прямих контактів виробників товарів/послуг з покупцями (організаціями-замовниками), при цьому у відомій системі торгово-сервісні організації та організації-замовники обов'язково мають бути упорядковані за профілем їх діяльності, що обмежує можливість вибору товарів/послуг, які виходять за межі діяльності цих організацій, а база даних включає перелік виключно зареєстрованих організацій, що не дозволяє входити в систему незареєстрованим замовникам. Крім того, не передбачено здійснення прямих готівкових платежів через інформаційно-фінансову/платіжну систему, якою є мережа програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), розташованих безпосередньо на території учасників транзакції, з активним використанням такого інструмента в електронній комерції, як ERP-система підприємства-учасника транзакції. Відома система для грошових переказів на базі схвалення запиту на переказ, відправленого від одержувача відправнику у режимі банківських операцій онлайн [Заявка РСТ: KR 2006/001032 (21.03.2006), Публикация РСТ WO 2006/112612 (26.10.2006), RU № 2007134732 Система и способ для денежных переводов на базе одобрения запроса на перевод, отправленного от получателя к отправителю, G06Q 40/00, опубл. 27.03.2009], включаючи банківські операції через Інтернет, по телефону, через пристрої ATM і за допомогою мобільного телефону що включає: термінал одержувача для передачі інформації запиту на переказ, що включає інформацію одержувача і інформацію відправника; сервер банку для отримання інформації відправника з інформації запиту на переказ, переданої з термінала одержувача, для направлення інформації запиту на переказ відповідному відправнику, а також для переказу необхідної суми грошових коштів з розрахункового рахунку відправника на депозитний рахунок одержувача, термінал відправника для звернення до сервера банку, щоб отримати і відобразити інформацію запиту на переказ одержувача, а також для передачі схвалення грошового переказу на депозитний рахунок одержувача, включений в інформацію запиту на переказ. При цьому сервер банку має можливість отримувати інформацію запиту на переказ, привласнювати йому індивідуальний номер і відповідати відправкою індивідуального номера в реальному часі так, щоб одержувач міг перевірити отримання грошових коштів, використовуючи індивідуальний номер. Недоліком відомої системи є забезпечення виключно безготівкових переказів, а також керуюча функція банку в системі безготівкових банківських операцій онлайн, в тому числі функція надання індивідуального номера, але не передбачено здійснення готівкових платежів і не передбачено прямого двостороннього контакту відправника і одержувача, в тому числі запиту на транзакцію у вигляді виставлення рахунку-фактури (інвойсу) безпосередньо 2 UA 112081 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 замовнику (відправнику) через інформаційно-фінансову систему, якою є мережа програмнотехнічних комплексів самообслуговування (ПТКС) з використанням інструментів планування ресурсів підприємств (ERP-системи), а також з використанням сервісу виставлення рахунків з можливістю виставляти рахунок відразу за кількома товарами. Найближчим до заявленого технічного рішення є система автоматизованого управління транзакціями в електронній розрахунково-платіжній системі [PCT/US2005/019564, 03.06.2005, UA № 89958 Спосіб та пристрій для спрощеного здійснення електронних покупок за допомогою домашніх терміналів здійснення покупок, H04N 5/445, H04N 7/173, G06F 13/00, опубл. 25.03.2010], що складається зі станції електронного консьєржа, постачальника електронних послуг, постачальника товарів, які реалізуються за допомогою електронних засобів зв'язку, і їх комбінації, за допомогою мережі зв'язку, вибраної із групи, що складається із приватної мережі, некомутованої мережі, мережі загального користування, мережі інтернет і їх комбінації, принаймні з одним апаратом для здійснення електронних покупок, що має запам'ятовувальний пристрій та центральний процесор і вибраний з групи, що складається з монітора системи внутрішнього відеопереговорного зв'язку, термінала здійснення покупок, телевізора, інтерактивного телевізора і їх комбінації, по внутрішніх лініях зв'язку, вибраних із групи, що складається з аналогової лінії зв'язку, цифрової лінії зв'язку, мережної лінії, лінії кабельного телебачення, лінії телевізійної антени і їх комбінації, і принаймні через один інтерфейс, вибраний із групи, що складається з інтерфейсу монітора системи внутрішнього відеопереговорного зв'язку, інтерфейсу термінала здійснення покупок, інтерфейсу інтерактивного телебачення і їх комбінації, причому у зазначеному запам'ятовувальному пристрої встановлене програмне забезпечення електронних покупок, що містить програми, вибрані із групи, що складається із системного програмного забезпечення електронних покупок, програми електронного консьєржа, програми електронних послуг, програми товарів, які реалізуються за допомогою електронних засобів зв'язку, програми товарів, пропонованих за допомогою інтерактивного телебачення в режимі реального часу, і їх комбінації, для керування роботою центрального процесора шляхом вибору, обробки та замовлення електронної послуги та товару, який реалізується за допомогою електронних засобів зв'язку, на основі зазначеного програмного забезпечення електронних покупок; центральний процесор виконаний з можливістю генерування сигналу покупки, що відповідає обробленому замовленню, і передачі сигналу покупки, який включає комбінацію сигналів, вибраних із групи, що складається з телевізійних сигналів, сигналів інтерактивного телебачення, відеосигналів, звукових сигналів, керуючих сигналів, командних сигналів, сигналів тривоги й інформаційних сигналів, між апаратом для здійснення покупок та інтерфейсним блоком; інтерфейс виконаний з можливістю обробки сигналів покупок для подачі узгодженого сигналу покупки через мережу зв'язку в апаратуру електронного консьєржа для передачі узгодженого сигналу покупки між апаратом для здійснення покупок і устаткуванням електронної торгівлі. Недоліком відомої системи є використання функціонально орієнтованої структури управління процесом купівлі-продажу, яка характеризується статичністю і неоптимальним взаємодією структурних одиниць (учасників) процесу купівлі-продажу, де банк є прямим його учасником при взаєморозрахунках між покупцем і продавцем. Крім того, участь посередника (консьєржа) в процесі купівлі-продажу полягає виключно в контролі поставок покупцеві замовлених покупок, тобто є неефективною ланкою в системі взаєморозрахунків. Керуючі і командні сигнали, які застосовують в системі, орієнтовані в основному на замовлення і доставку товарів. У способі передбачено обов'язкове розміщення термінала на території покупця, а інших можливостей доступу до системи взаєморозрахунків не передбачено. Крім того, покупець спілкується з через консьєржа виключно з торговими організаціями, а не з виробниками товарів/послуг, при цьому не отримує чеків і не має контролю з боку фінансової установи за проходженням транзакції. Таке спілкування покупця з продавцем не залучає ERP-систему виробника товарів/послуг, тобто відсутній зворотній зв'язок між покупцем і продавцем, що обмежує формування бізнес-політики продавця. В основу корисної моделі поставлена задача конструктивного удосконалення розрахунковоплатіжної системи в режимі реального часу, оптимізації та максимальної автоматизації взаєморозрахунків з можливістю забезпечення нових конструктивних взаємозв'язків у структурі управління процесом і створення комфортної, безпечної і оперативної системи для здійснення готівкових розрахунків між підприємствами-виробниками товарів/послуг і покупцями (замовниками) та з можливістю оптимізації технологічного взаємозв'язку функцій управління, розрахунку, контролю в оперативних системах учасників процесу. Комплексна система спрямована на досягнення технічного результату, який полягає у спрощенні системи взаєморозрахунків з одночасним розширенням її функцій при комфортному, 3 UA 112081 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 безпечному і оперативному здійсненні готівкових розрахунків в автоматичному режимі завдяки оптимальній структурованості системи, створеної як єдине ціле, і її міжмодульних зв'язків, з чітко сформульованими правилами взаємодії окремих ланок цієї системи та оптимальним механізмом обміну інформаційними пакетами між ними через інформаційні, керуючі і командні сигнали та через створення мережі програмно-технічних комплексів самообслуговування, створення нової композиційної структури всіх ланок системи із забезпеченням контролювання добового обмеження готівки та з можливістю контрольованого порційного здійснення готівкових платежів. Такі міжмодульні взаємозв'язки формують інтегровану систему адресної взаємодії із безпосереднім залученням ERP-систем підприємств і дозволяють підприємствам (як продавцям, так і покупцям) шляхом створення прямої інтеграції їх обліково-фінансових ERPсистем динамічно регулювати власні виробничі процеси (наприклад, змінювати бізнес-логіку підприємств шляхом оперативного переходу з функціонально орієнтованої структури управління на процесно-орієнтований підхід до управління власним підприємством). Технічний результат заснований на конструктивному удосконаленні розрахунково-платіжної системи та комплексному підходу до технологічних процесів управління інформаційнофінансовими потоками шляхом повної автоматизації прямих готівкових взаєморозрахунків покупців з продавцями з включенням послуг банку як контролюючої ланки процесу, що призводить до оперативності взаєморозрахунків, зручності доступу покупця до платіжного процесу, оптимізації керуючих і командних сигналів з оптимальним розподілом функцій між оперативними системами учасників процесу і їх технологічного взаємозв'язку, з найбільш повним, розширеним залученням ERP-систем підприємств-продавців для оптимізації процесу взаєморозрахунків з покупцями за рахунок використання нової технологічної мережі у вигляді єдиного програмно-апаратного комплексу, з можливістю створення нових конструктивних взаємозв'язків в структурі управління процесом, в тому числі за рахунок оптимального розміщення пристроїв доступу взаємозалежних ланок системи взаєморозрахунків, а також створення оптимального взаємозв'язку інформаційних, керуючих і командних сигналів при застосуванні засобів зв'язку між системами учасників розрахунково-платіжного процесу з мінімізацією документообігу. Також передбачена гнучка система доступу покупців до системи готівкових платежів через інваріантність їх розташування. Оперативність досягається, в тому числі, шляхом оптимального складу каталогів покупців і продавців підприємств - клієнтів фінансової установи і оптимального управління цими каталогами, що спрощує виробничий потік. В результаті досягається: - розширення каналів прийому платежів від платників; - моментальне зарахування коштів на поточний рахунок; - коректність реквізитів і призначення платежу (автоматичне сортування платежів) - скорочення витрат на організацію банківського обслуговування (інкасацію, оплату праці касирів, технічне обладнання); - економія часу платників на здійснення платежів; - прозорість і спрощення проведення банківських операцій. Новим є створення нової структури взаємозв'язків учасників транзакцій та зміни функцій між ними з можливістю контрольованого багаторазового здійснення часткових готівкових платежів та інших внесків з використанням суміщеного інвойсу та здійсненням рекурентних платежів без участі касирів. Функціонування міжмодульних зв'язків в комплексній системі взаєморозрахунків передбачає застосування набору взаємозалежних логічних операцій з використанням технічних засобів. Порядок їх виконання, як правило, чітко визначений технологією розрахунково-платіжного процесу, управління яким здійснюється керуючими і командними сигналами з використанням каналів і систем оперативного доступу. Суть комплексної системи автоматизованого управління транзакціями в електронній розрахунково-платіжній системі полягає в тому, що вона включає інформаційно-розрахункову систему з терміналом для здійснення готівкових платежів учасником транзакції, причому в термінал встановлено програмне забезпечення електронних транзакцій для формування сигналу транзакції за допомогою електронних засобів зв'язку в режимі реального часу, при цьому вона являє собою комплексну систему оперативного управління фінансами як єдиний і взаємозв'язаний програмно-апаратний процесинговий і розрахунковий комплекс, що утворений мережею ERP-систем підприємств-учасників транзакції (продавця і покупця) шляхом створення прямої інтеграції їх обліково-фінансових ERP-систем, які сполучені з інформаційно-фінансовою і/або платіжною системою через щонайменше один термінал доступу, у вигляді програмнотехнічного комплексу самообслуговування (ПТКС), максимально наближеного до учасників 4 UA 112081 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 транзакції із можливістю здійснення готівкових платежів та зв'язаного з координаційноконтрольною системою фінансової установи, оснащеною програмним забезпеченням, інтегрованим з її автоматичним розрахунковим центром, при цьому взаємозв'язок між учасниками транзакції забезпечений інформаційними, командними і керуючими сигналами, зокрема керуючим сигналом для ініціювання транзакції є унікальний номер-код з інвойсу, автоматично сформованого в обліково-фінансовій ERP-системі продавця за командним сигналом запиту від покупця, унікальний номер-код в межах календарної дати є також ключемідентифікатором для учасників транзакції та керуючим сигналом для формування командного сигналу транзакції, що формується програмним забезпеченням координаційно-контрольної системи фінансової установи для автоматичного створення прибуткового касового документа, крім того, унікальний номер-код служить ключем-ідентифікатором для доступу покупця до платіжного документа в екранних формах термінала ПТКС для завершення транзакції шляхом внесення готівкового платежу безпосередньо через термінал ПТКС та для отримання щонайменше одного чека про внесення повного або часткового платежу; а інформацією про оплату є командний сигнал, сформований в ПТКС продавця після повного внесення грошових коштів для зарахування коштів на його банківський поточний рахунок в режимі реального часу та для зберігання інформації про здійснені транзакції в базах даних фінансової установи і ERPсистемах учасників транзакції, при цьому обліково-фінансова ERP-система щонайменше продавця сполучена з власною інформаційно-фінансовою і/або платіжною системою з можливістю виставляти рахунок відразу за кількома товарами та з можливістю об'єднання платежів одним платіжним документом через використання суміщеного інвойсу та здійснення рекурентних платежів за передплатою. Автоматичним розрахунковим центром є АБС уповноваженої фінансової установи, функцію безпосередніх обліково-фінансових взаємовідносин ERP-систем виконує взаємодіючий комплекс ERP-систем підприємства продавця та покупця, з інформаційно-фінансовою і/або платіжною системою сполучають обліково-фінансову систему як продавця, так і покупця, що є клієнтами фінансової установи, з безпосереднім розташуванням на їх території програмнотехнічних комплексів самообслуговування, а для здійснення платежу покупцем, що не є клієнтом фінансової установи, ПТКС розташований на території фінансової установи. При повному внесенню грошових коштів друкується один відповідний чек, а при перевищенні суми коштів, виставленої до оплати, за згодою покупця надлишок коштів зараховується як інший цільовий платіж і друкується додатковий чек, при цьому в базах даних уповноваженої фінансової установи міститься інформація про здійснені транзакції, каталоги покупців і продавців, а також довідкова інформація. Кресленнями пояснюється робота комплексної системи автоматизованого управління транзакціями в електронній розрахунково-платіжній системі через зв'язок її структурних одиниць, де на фіг. 1 зображена структурна блок-схема прийому даних для створення платежів, а на фіг. 2 - фіг. 4 зображена функціональна блок-схема проведення платежів покупцем в комплексній системі автоматизованого управління транзакціями в електронній розрахунковоплатіжній системі. Комплексна система автоматизованого управління транзакціями в електронній розрахунково-платіжній системі складається з мережі ERP-систем підприємств-учасників транзакції (продавця і покупця), їх обліково-фінансові ERP-системи сполучені з інформаційнофінансовою і/або платіжною системою через щонайменше один термінал доступу, у вигляді програмно-технічного комплексу самообслуговування (ПТКС), максимально наближеного до учасників транзакції із можливістю здійснення готівкових платежів та зв'язаного з координаційно-контрольною системою фінансової установи, оснащеною програмним забезпеченням, інтегрованим з її автоматичним розрахунковим центром. В інформаційно-фінансову/платіжну систему входить щонайменше один ПТКС, розташований на території продавця - клієнта фінансової установи (далі - Банку), і щонайменше один ПТКС на території покупця, якщо він є клієнтом цього Банку, або щонайменше один ПТКС безпосередньо на території щонайменше одного відділення уповноваженого Банку для здійснення готівкових платежів покупцями, що не являються клієнтами Банку. Комплексна система реалізується із застосуванням структурованої технічної бази для інваріантної реалізації запропонованої схеми роботи у вигляді спеціалізованих пристроїв з власним програмним забезпеченням; нового їх розташування із створенням нової системи технічних засобів доступу, що забезпечують між ними комунікативну взаємодію; системи каналів зв'язку, що забезпечує оперативний зв'язок комунікаційних засобів. Комплексна система автоматизованого управління транзакціями в електронній розрахунково-платіжній системі функціонує таким чином (фіг. 1-4). 5 UA 112081 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 На фіг. 1 зображена структурна блок-схема прийому даних для створення платежів, де: А - за запитом ініціюється керуючий сигнал передачі даних для платежів; 1 - формується інформаційний сигнал передачі даних для авторизації і формування платежів; 2 - приймаються дані і формується керуючий сигнал для виклику процедури інформаційнофінансової/ платіжної системи Банку; 3 - проводиться авторизація користувача і повертається результат; В - формується командний сигнал - у доступі відмовлено; 4 - викликається процедура інформаційно-фінансової/платіжної системи Банку і передаються дані; 5 - перевіряється значення Payments Status Code; 6 - передається відповідь; 7 - проводиться нульовий етап перевірок; С - формується командний сигнал - у редагуванні запису відмовлено; 8 - передається відповідь; D - формується командний сигнал - дані не прийняті; 9 - формується і передається код авторизації; 10 - проводиться перший етап перевірок; 11 - керуючим сигналом викликається процедура В2; 12- проводиться другий етап перевірок і повертається результат; 13- передаються інформаційні сигнали для додавання записів в таблицю Payments. Errors; 14- встановлюється Payments. StatusCode = "003 - помилка обробки"; 15 - встановлюється Payments. StatusCode = "001 - Готовий до оплати"; Е - формується командний сигнал - запис в Payments створена, оновлена; 16 - передається код авторизації; F - формується командний сигнал - код авторизації отриманий. При зверненні продавця (клієнта Банку) ініціюється запит на авторизацію переказу покупцем готівкових коштів (фіг. 1), використовуючи інтерфейс щонайменше однієї зареєстрованої в інформаційно-процесинговому центрі інформаційно-фінансової системи, що ініціює транзакцію, відомості про яку попередньо завантажені в довідкову базу інформаційно-процесингового центру з можливістю редагування; відомості щодо веб-сервісів також попередньо завантажені в довідкову базу інформаційнопроцесингової системи ERP з можливістю редагування; вводяться відомості про продавця (клієнта Банку) в систему платіжних розрахунків, зберігаючи пароль користувача в базі даних інвойсів; забезпечується доступність методів певного веб-сервісу, ініціюючого транзакцію; при зверненні продавця (клієнта Банку) забезпечується прийом даних для створення платежів покупцем (клієнтом Банку), використовуючи інтерфейс щонайменше одного зареєстрованого в інформаційно-процесинговому центрі веб-сервісу; формується код авторизації і передається клієнтові у відповідь на отримані дані (фіг. 1); на підприємстві продавця в ERP-системі створюється інвойс (рахунок-фактура), передається цей інвойс в Банк за допомогою доступного методу веб-сервісу; при цьому в момент завантаження інвойсу в Банк виконується перевірка даних на коректність у системах платіжних розрахунків та автоматизованій банківській системі (АБС); формується список помилок; обробка інвойсу до статусу готовності до оплати проводиться методом відправлення / редагування інвойсу. Назад продавець отримує номер-код інвойсу, який є унікальним в межах календарної дати. За допомогою цього номера-коду клієнт платник проводить оплату через доступний ПТКС за допомогою веб-сервісів (фіг. 3-8); при цьому покупець (платник) здійснює платежі за товар одноразово купюрами різного номіналу; у разі статусу документа (інвойсу), що свідчить про готовність до оплати, покупець вводить на екрані термінала ПТКС код авторизації платежу по введеному ним коду авторизації, після чого виводять на екран термінала дані платежу; після завершення операції програмним забезпеченням Банку (наприклад, ПЗ "ToMaS"), за допомогою прямого виклику в АБС Банку, створюється платіжний документ з інформацією про оплату: якщо внесена сума більше або дорівнює необхідній (з урахуванням комісії Банку), то документи в АБС Банку створюється на всю суму до оплати, зазначену в платіжному документі, 6 UA 112081 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 а залишок коштів (якщо він є) перераховується як інший цільовий платіж (наприклад, на благодійність); після закінчення операції платнику друкуються два окремих чека: один на суму інвойсу з реквізитами платіжного документа (дата і номер інвойсу та ін.); другий на суму, сплачену, наприклад, на благодійність, із зазначенням реквізитів оплати (налаштовується в АБС Банку); якщо внесена сума менша необхідної, то в АБС Банку створюється документ на суму фактично внесених коштів, при цьому в створеному платіжному документі присутні ознаки, що дозволяють прив'язати його до "батьківського" платіжним документом для контролю фактично сплаченої суми; після закінчення операції покупцю друкується чек із зазначенням номера та дати інвойсу і фактично внесеної суми; після повної оплати платежу в системі встановлюється статус платежу в "Повністю оплачений", і кошти, внесені в термінал, зараховуються на поточний рахунок продавця в режимі on-line. Після внесення грошових коштів ERP-система продавця отримує інформацію про оплату. При цьому з ERP-системи в Банк передаються такі параметри: - код авторизації платежу - номер платіжного документа - дата платіжного документа (формат YYYYMMDD) - термін дії платіжного документа (формат YYYYMMDD) - ПІБ платника (покупця) - рахунок одержувача платежу (продавця) - сума до оплати (в копійках) - код валюти платежу - ознака типу оплати - ознака наявності/відсутності ПДВ (1 - з ПДВ, 0 - без ПДВ) - коротке найменування товару/послуги/інше - від кого (юр. особа) - ІПН платника (покупця) - код ідентифікуючого документа - серія ідентифікуючого документа - номер ідентифікуючого документа - дата і місце видачі ідентифікуючого документа - ім'я користувача, який створив запис В ERP-системи з Банку, крім вищевказаних полів, передаються такі параметри: код авторизації (код інвойсу) статус код помилки текст помилки До облікових даних належить: платіж з реквізитами інвойсу інвойс Підприємства-продавця платіж клієнта (покупця) авторизація/аутентифікація користувачів (учасників транзакції); а до звітних даних належить: інформацію по інвойсу Підприємства-продавця перевірку інформації по інвойсу. Пароль користувача зберігають у базі даних інвойсів в зашифрованому вигляді. Обробка записів інвойсу здійснюється таким чином (фіг. 2). Перевірка записаних в таблицю інвойсів даних проходить в три етапи: Нульовий етап - це перевірки формату отриманих даних і їх довжини. Якщо якісь дані не співпали за форматом або по довжині, то дані в таблицю інвойсів не заносяться, код авторизації не повертають, повертається тільки один код помилки і в описі помилки повертається перелік даних, в яких є помилки. Наступні етапи перевірок при цьому не проводяться. Перший етап - це перевірки, даних для яких достатньо в схемі БД інвойсів і звернення в схему АБС Банку не потрібно. Другий етап - це перевірки, для яких необхідні дані зі схеми АБС Банку Після нульового етапу дані в таблицю інвойсів записуються завжди, незалежно від того, пройшли вони перевірки чи ні, і клієнтові завжди повертається унікальний номер-код авторизації для можливості подальшої роботи з ним як з ключем-ідентифікатором. 7 UA 112081 U 5 10 15 20 25 Таким чином, в комплексній системі передбачено взаємодію ERP-системи продавця і систем Банку, об'єднання внутрішніх процесів учасників транзакцій (покупців і продавців) з ув'язкою їх в єдиний комплекс взаємозалежних процесів, а також створення комплексної системи спрямовано на досягнення конкретних стратегічних результатів - надання клієнтам якісного кінцевого продукту в найкоротші терміни. При цьому в комплексній системі застосовано технологічний сервіс - спеціальний термінал, що відноситься до програмно-технічних комплексів самообслуговування і формує інформаційно-фінансову/платіжну систему, який працює за принципом cash-in і розміщується на території клієнта Банку або на території Банку. Цей сервіс дозволяє приймати готівкові платежі від учасників транзакції (покупців) без участі касира, інкасаторів і на своїй території в єдиному інформаційному просторі і в режимі реального часу. Для проведення розрахунків також використовуються термінали, встановлені у відділенні банку. Формування продавцем рахунку або видаткової накладної у своїй обліково-фінансовій системі автоматично створює прибутковий касовий документ в системі Банку і транзакція після внесення готівкових коштів завершується видачею щонайменше одного чеку покупцеві та інформуванням продавця про зарахування коштів на його поточний рахунок в режимі реального часу. Зазначені готівкові розрахунки здійснюються в автоматичному режимі комфортно, безпечно і оперативно. В комплексній системі передбачено реалізацію шляхом застосування платформи веб-сервісів (enterprise service bus) і розширення для можливості обробки сум, що підпадають під фінансовий моніторинг, і може бути використаний в дебетовій електронній платіжній системі, яка дозволяє клієнтам оплачувати рахунки (інвойси) і покупки, за допомогою програмнотехнічних комплексів самообслуговування за виставленими інвойсами з можливістю об'єднання платежів одним платіжним документом через використання суміщеного інвойсу та здійснення рекурентних платежів за передплатою, відправляти і приймати грошові перекази. Це обумовлено оптимальною структурованістю системи, створеної як єдине ціле, і її міжмодульних зв'язків, з чітко сформульованими правилами взаємодії окремих ланок цієї системи та оптимальним механізмом обміну інформацією між ними. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 45 50 55 60 1. Комплексна система автоматизованого управління транзакціями в електронній розрахунковоплатіжній системі, яка містить інформаційно-розрахункову систему з терміналом для здійснення готівкових платежів учасником транзакції, причому в термінал встановлено програмне забезпечення електронних транзакцій для формування сигналу транзакції за допомогою електронних засобів зв'язку в режимі реального часу, яка відрізняється тим, що являє собою комплексну систему оперативного управління фінансами як єдиний і взаємозв'язаний програмно-апаратний процесинговий і розрахунковий комплекс, що утворений мережею ERPсистем підприємств-учасників транзакції (продавця і покупця) шляхом створення прямої інтеграції їх обліково-фінансових ERP-систем, які сполучені з інформаційно-фінансовою і/або платіжною системою через щонайменше один термінал доступу, у вигляді програмно-технічного комплексу самообслуговування (ПТКС), максимально наближеного до учасників транзакції із можливістю здійснення готівкових платежів та зв'язаного з координаційно-контрольною системою фінансової установи, оснащеною програмним забезпеченням, інтегрованим з її автоматичним розрахунковим центром, при цьому взаємозв'язок між учасниками транзакції забезпечений інформаційними, командними і керуючими сигналами, зокрема керуючим сигналом для ініціювання транзакції є унікальний номер-код з інвойсу, автоматично сформованого в обліково-фінансовій ERP-системі продавця за командним сигналом запиту від покупця, унікальний номер-код є також ключем-ідентифікатором для учасників транзакції та керуючим сигналом для формування командного сигналу транзакції, що формується програмним забезпеченням координаційно-контрольної системи фінансової установи для автоматичного створення прибуткового касового документа, крім того, унікальний номер-код служить ключем-ідентифікатором для доступу покупця до платіжного документа в екранних формах терміналу ПТКС для завершення транзакції шляхом внесення готівкового платежу безпосередньо через термінал ПТКС та для отримання щонайменше одного чека про внесення повного або часткового платежу; а інформацією про оплату є командний сигнал, сформований в ПТКС продавця після повного внесення грошових коштів для зарахування коштів на його банківський поточний рахунок в режимі реального часу та для зберігання інформації про здійснені транзакції в базах даних фінансової установи і ERP-системах учасників транзакції, при цьому обліково-фінансова ERP-система щонайменше продавця сполучена з власною інформаційно-фінансовою і/або платіжною системою з можливістю об'єднання платежів одним 8 UA 112081 U 5 10 15 20 платіжним документом через використання суміщеного інвойсу та здійснення рекурентних платежів за передплатою, 2. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється тим, що автоматичним розрахунковим центром є автоматизована банківська система уповноваженої фінансової установи. 3. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється тим, що функцію безпосередніх обліковофінансових взаємовідносин ERP-систем виконує взаємодіючий комплекс ERP-систем підприємства продавця та покупця. 4. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється тим, що з інформаційно-фінансовою і/або платіжною системою сполучають обліково-фінансову систему як продавця, так і покупця, що є клієнтами фінансової установи, з безпосереднім розташуванням на їх території програмнотехнічних комплексів самообслуговування. 5. Комплексна система за пп. 1, 5, яка відрізняється тим, що для здійснення платежу покупцем, що не є клієнтом фінансової установи, ПТКС розташований на території фінансової установи. 6. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється тим, що при повному внесенні грошових коштів друкується один відповідний чек, а при перевищенні суми коштів, виставленої до оплати, за згодою покупця надлишок коштів зараховується як інший цільовий платіж і друкується додатковий чек. 7. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється тим, що в базах даних уповноваженої фінансової установи міститься інформація про здійснені транзакції, каталоги покупців і продавців, а також довідкова інформація. 9 UA 112081 U 10 UA 112081 U 11 UA 112081 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 12

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G06F 17/00, G06Q 20/00

Мітки: транзакціями, системі, управління, електронний, автоматизованого, система, комплексна, розрахунково-платіжній

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/14-112081-kompleksna-sistema-avtomatizovanogo-upravlinnya-tranzakciyami-v-elektronnijj-rozrakhunkovo-platizhnijj-sistemi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комплексна система автоматизованого управління транзакціями в електронній розрахунково-платіжній системі</a>

Подібні патенти