Пристрій для шліфування виробу безперервного розливання

Номер патенту: 111706

Опубліковано: 10.06.2016

Автор: Хофманн Карл Роберт

Є ще 6 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для шліфування виробу (1) безперервного розливання, зокрема сляба, при цьому виріб (1) безперервного розливання має подовжню вісь (L) і прямокутний в поперечному перерізі контур з двома довгими сторонами (2, 3), які лежать протилежно одна одній, і двома короткими сторонами (4, 5), які лежать протилежно одна одній, при цьому пристрій містить щонайменше один, переважно два шліфувальні інструменти (6, 7), які можуть шліфувати дві сторони (2, 3, 4, 5) виробу (1) безперервного розливання, що лежать протилежно, який відрізняється тим, що пристрій містить утримувальне пристосування (8), яке містить верхню балку (9) і нижню балку (10) та призначене для затискання виробу (1) безперервного розливання в двох різних положеннях (І, II) і утримування під час процесу шліфування, при цьому згадані положення (І, II) повернені одне відносно одного на 90° навколо подовжньої осі (L) виробу (1) безперервного розливання, при цьому верхня балка (9) і нижня балка (10) розташовані на або в рамному каркасі (14), при цьому щонайменше один виконавчий механізм (15) знаходиться в зачепленні з рамним каркасом (14) для повороту або відхилення рамного каркаса (14) разом з верхньою балкою (9) і нижньою балкою (10) навколо осі (D) повороту.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що для натягнення верхньої балки (9) і нижньої балки (10) щонайменше один виконавчий механізм (11) розташований між верхньою балкою (9) і нижньою балкою (10).

3. Пристрій за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що на верхній балці (9) і/або нижній балці (10) розташовані затискні елементи (12), які розташовані, зокрема, пружинно пружно, на верхній балці (9), відповідно, нижній балці (10).

4. Пристрій за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що на верхній балці (9) або на нижній балці (10) розташовані поворотні затискні елементи (13), виконані для забезпечення можливості затискання виробу (1) безперервного розливання по обидві сторони від верхньої балки (9) або нижньої балки (10).

5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що з рамним каркасом (14) знаходиться в зачепленні поворотний двигун (16), для повороту рамного каркаса (14) разом з верхньою балкою (9) і нижньою балкою (10) навколо осі (D) повороту.

6. Пристрій за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється тим, що утримувальне пристосування (8) розташоване на або в рухомій рамі (17), яка встановлена з можливістю переміщення вздовж напрямної (8) в напрямку подовжньої осі (L).

Текст

Реферат: Винахід належить до пристроїв для шліфування виробу (1) безперервного розливання, зокрема сляба. При цьому виріб (1) безперервного розливання має подовжню вісь (L) і прямокутний в поперечному перерізі контур з двома довгими сторонами (2, 3), які лежать протилежно одна одній, і двома короткими сторонами (4, 5), які лежать протилежно одна одній, при цьому пристрій містить щонайменше один, переважно два шліфувальні інструменти (6, 7), які можуть шліфувати дві сторони (2, 3, 4, 5) виробу (1) безперервного розливання, які лежать протилежно. Для простого поводження з виробом (1) безперервного розливання під час шліфування, згідно з винаходом, передбачено, що пристрій містить утримувальне пристосування (8), яке призначене для затискання виробу (1) безперервного розливання в двох різних положеннях (І, II) і утримування під час процесу шліфування, при цьому обидва різних положення (І, II) повернуті один відносно одного на 90° навколо подовжньої осі (L) виробу (1) безперервного розливання. Винахід забезпечує спрощення переміщення сляба у відповідне необхідне положення і стабільне утримування в ньому під час обробки шліфуванням. UA 111706 C2 (12) UA 111706 C2 UA 111706 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід стосується пристрою для шліфування виробу безперервного розливання, зокрема сляба, при цьому виріб безперервного розливання має подовжню вісь і прямокутний в поперечному перерізі контур з двома довгими сторонами, які лежать протилежно одна одній, і двома короткими сторонами, які лежать протилежно одна одній, при цьому пристрій містить щонайменше один, переважно два шліфувальних інструменти, які можуть шліфувати дві сторони виробу безперервного розливання, які лежать протилежно. Пристрій такого типу відомий з WO 2010/105839 А1. Безперервнолиті вироби, зокрема сляби, піддаються після безперервного розливання обробці поверхні за допомогою шліфування, для достатньої якості при подальшій обробці виробу. При шліфуванні слябів вони приводяться в реверсивний зворотно-поступальний рух під шліфувальним пристроєм. У кінці кожного реверсивного руху шліфувальний пристрій здійснює кроковий рух в поперечному напрямку, доки не буде відшліфована вся поверхня сляба. При цьому поводження зі слябом не є безпроблемним. Шліфувальний пристрій з його, в більшості випадків, двома шліфувальними кругами звичайно виконаний для шліфування вертикально розташованої поверхні сляба, відповідно, двох вертикально розташованих поверхонь, які лежать протилежно. Якщо необхідно шліфувати спочатку довгі і потім короткі сторони сляба, то відповідно до цього необхідно, відповідно, переміщувати сляб в необхідне положення обробки. В основу винаходу поставлена задача подальшої модифікації пристрою вказаного на початку вигляду так, що спрощеним чином забезпечується можливість переміщення сляба у відповідне необхідне положення і стабільного утримування в ньому під час обробки шліфуванням. Ця задача вирішена, згідно з винаходом, тим, що пристрій містить утримуючий пристрій, який призначений для затискання виробу безперервного розливання в двох різних положеннях і утримування під час процесу шліфування двох протилежних сторін один раз у вертикальному і один раз в горизонтальному положенні, при цьому обидва різних положення повернуті одне відносно одного на 90° навколо подовжньої осі виробу безперервного розливання. За рахунок цього досягається можливість обробки за допомогою шліфування при необхідності навіть всіх чотирьох сторін затиснутого в утримуючому пристрої сляба, без необхідності виконання процесу зміни закріплення. Таким чином, може відпадати необхідність в складній зміні закріплення, що вимагає також багато часу, відповідно, переміщенні сляба, як це обов'язково необхідно було в рівні техніки. Утримуючий пристрій має переважно верхню балку і нижню балку, які виконані з можливістю натягнення одна відносно одної в напрямку, перпендикулярному подовжній осі, з метою затискання між ними виробу безперервного розливання. Для натягнення верхньої балки і нижньої балки переважно щонайменше один виконавчий механізм, зокрема затискний циліндр, розташований між верхньою балкою і нижньою балкою. На верхній балці і/або нижній балці можуть бути розташовані затискні елементи, зокрема затискні лапи, які розташовані, зокрема, пружинно-пружно на верхній балці, відповідно, нижній балці. За рахунок цього можна надійно утримувати сляб. Крім того, на верхній балці або на нижній балці можуть бути розташовані поворотні затискні елементи, зокрема поворотні важелі, з метою забезпечення можливості затискання виробу безперервного розливання по обидві сторони верхньої балки або нижньої балки. Це особливо переважно, коли сляб необхідно утримувати, відповідно, затискати в горизонтальному положенні. Нижня балка може бути встановлена з можливістю повороту навколо осі повороту, яка проходить в напрямку подовжньої осі. У цьому випадку може бути додатково передбачено, що верхня балка встановлена з можливістю повороту навколо осі повороту. При цьому верхня балка і нижня балка переважно розташовані на або в рамному каркасі, при цьому щонайменше один виконавчий механізм знаходиться в зачепленні з рамним каркасом, з метою повороту рамного каркаса разом з верхньою балкою і нижньою балкою навколо осі повороту. Крім того, з рамним каркасом може знаходитися в зачепленні поворотний двигун, з метою повороту рамного каркаса разом з верхньою балкою і нижньою балкою навколо осі повороту. Це особливо переважно, коли виконавчий механізм має мертву точку, в якій він не може прикладати до рамного каркаса момент обертання. Утримуючий пристрій переважно розташований на або в рухомій рамі, яка встановлена з можливістю переміщення вздовж напрямної пристрою в напрямку подовжньої осі. При розташованому вертикально для шліфування слябі переважно передбачено, що обидві протилежні довгі сторони виробу безперервного розливання шліфуються одночасно за допомогою щонайменше двох шліфувальних інструментів. Відповідно до цього, пристрій має 1 UA 111706 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 переважно два шліфувальні пристрої щонайменше з одним шліфувальним інструментом кожний, які виконані і передбачені для одночасної обробки обох протилежних сторін виробу безперервного розливання. Довга сторона виробу безперервного розливання в більшості випадків щонайменше в два рази довша короткої сторони, часто навіть значно більше, ніж в два рази. За допомогою запропонованого виконання пристрою забезпечується можливість простого і надійного утримування сляба, з метою шліфування відповідних протилежних коротких, відповідно, довгих сторін. При цьому зокрема простим чином забезпечується можливість утримування, відповідно, затискання сляба один раз у вертикальному і один раз в горизонтальному положенні, з метою шліфування всіх чотирьох сторін. Нижче наводиться докладний опис винаходу на основі прикладів виконання з посиланнями на прикладені креслення, на яких зображено: Фіг. 1 - розріз по лінії А-А на фіг. 2 пристрою для шліфування виробу безперервного розливання у вигляді сляба; Фіг. 2 - пристрій для шліфування сляба, на вигляді збоку; Фіг. 3 - пристрій для шліфування сляба, на вигляді зверху; Фіг. 4 - розріз по лінії В-В на фіг. 3 пристрою при шліфуванні основних сторін, тобто довгих сторін сляба; Фіг. 5 - розріз по лінії В-В на фіг. 3 пристрою при шліфуванні бічних сторін, тобто коротких сторін сляба; Фіг. 6 - утримуючий пристрій для утримування сляба, при цьому сляб затиснутий у вертикальному положенні, на вигляді збоку; Фіг. 7 - утримуючий пристрій, згідно з фіг. 6, при цьому сляб затиснутий в горизонтальному положенні; Фіг. 8 - утримуючий пристрій, згідно з фіг. 6 і 7, на вигляді зверху; Фіг. 9 - ситуація розміщення сляба в пристрої при вертикально орієнтованому слябі для шліфування основних сторін сляба, при розгляді в напрямку подовжньої осі сляба; Фіг. 10 - ситуація розміщення сляба в пристрої при горизонтально орієнтованому слябі для шліфування бічних сторін сляба, при розгляді в напрямку подовжньої осі сляба; Фіг. 11 - поперечне транспортування сляба перед розміщенням сляба в утримуючому пристрої, при розгляді в напрямку подовжньої осі сляба; Фіг. 12 - ситуація розміщення сляба в пристрої при горизонтально орієнтованому слябі, при розгляді в напрямку подовжньої осі сляба; Фіг. 13 - інша ситуація розміщення сляба в пристрої при горизонтально орієнтованому слябі, при розгляді в напрямку подовжньої осі сляба; Фіг. 14 - ситуація розміщення сляба в пристрої при похило орієнтованому слябі, при розгляді в напрямку подовжньої осі сляба; і Фіг. 15 - інша ситуація розміщення сляба в пристрої при похило орієнтованому слябі, при розгляді в напрямку подовжньої осі сляба. На фіг. 1-5 показано в різних проекціях пристрій для шліфування сляба 1. Сляб 1 має прямокутний поперечний переріз, який зображений на фіг. 1. Він проходить на фіг. 1 своєю подовжньою віссю в напрямку, перпендикулярному площині креслення. Відповідно до цього, сляб 1 має дві довгі, відповідно, широкі сторони 2 і 3 і дві короткі, відповідно, вузькі сторони 4 і 5. Довгі сторони 2, 3 в більшості випадків щонайменше в два рази довші коротких сторін 4, 5, як правило, навіть набагато довші. Поверхня сляба підлягає обробці за допомогою процесу шліфування, з метою забезпечення можливості виготовлення зі сляба виробу з достатньою якістю. Для цього передбачений шліфувальний пристрій, який показаний особливо чітко на фіг. 4 і 5. Шліфувальні інструменти позначені на фіг. 4 і 5 позиціями 6 і 7. Як показано на фіг. 4, сляб 1 для шліфування довгих сторін 2 і 3 необхідно утримувати у вертикальному положенні, яке позначене позицією І. На противагу цьому, на фіг. 5 показано, що для забезпечення можливості шліфування коротких сторін 4 і 5 сляб 1 необхідно затискати в горизонтальному положенні, яке позначене позицією II. Під шліфувальними інструментами 6, 7 передбачене розташування контейнера 19 для уловлювання стружки. Відведення шліфувальної стружки здійснюється за допомогою напрямних металевих листів 20. Деталі утримуючого пристрою 8, за допомогою якого можна утримувати сляб 1 в бажаному положенні, показані на фіг. 6-8. 2 UA 111706 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Утримуючий пристрій 8 містить верхню балку 9 і нижню балку 10. Обидві балки 9, 10 можна переміщувати одна відносно одної в напрямку, перпендикулярному подовжній осі L сляба 1, з метою затискання між ними сляба 1. Для затискання передбачений виконавчий механізм 11 у вигляді затискного циліндра. Як на верхній балці 9, так і на нижній балці 10 розташовані затискні елементи 12 у вигляді натискних або затискних лап. Вони можуть бути встановлені пружинно пружно, для правильного прилягання до сляба 1 в процесі затискання. Якщо сляб 1 затискається в положенні І, тобто з вертикальною орієнтацією (див. фіг. 4), то затискні лапи 12 верхньої балки 9 притискаються зверху до коротких сторін 4 і 5, а лапи нижньої балки 10 знизу (див. фіг. 1), утримуючи тим самим сляб 1. Якщо сляб 1 затискається в положенні II, як показано на фіг. 5, то використовуються розташовані збоку поруч з верхньою балкою 9 і шарнірно затискні елементи 13, що спираються на неї, у вигляді поворотних важелів. Їх виконання показане детально на фіг. 6 і 7. Декілька поворотних важелів 13, розташованих вздовж верхньої балки 9 в напрямку подовжньої осі L, можна повертати за допомогою виконавчого механізму 21, який передає свій рух через штангу 22 на поворотні важелі 13. Виконавчий механізм 21 може бути електричним або гідравлічним. На фіг. 6 поворотні важелі 13 показані в своєму пасивному положенні. На фіг. 7 поворотні важелі 7 показані після переміщення за допомогою виконавчого механізму 21 в своєму активному положенні, тобто поворотні важелі 13 натискають зверху на довгу сторону сляба 1. Для надійного утримування на кінці поворотних важелів 13 розташовані затискні елементи 23 у вигляді затискних лап. Потрібно ще зазначити, що всі утримуючі пристрої 8, що містять верхню балку 9 і нижню балку 10, а також утримуючий їх рамний каркас 14, розташований в рухомій рамі 17, яка, як показано на фіг. 1-3, встановлена з можливістю переміщення по напрямній 18 в напрямку подовжньої осі L. За допомогою фіксуючого циліндра 26 можна фіксувати утримуючий пристрій 8 в положенні обробки відносно рухомої рами 17. Це необхідно в будь-якому випадку передбачати, коли утримуючий пристрій виконаний з можливістю повороту відносно рухомої рами, як буде пояснено нижче. Фіксуючий циліндр 26 може бути гідравлічним, пневматичним або електричним. На фіг. 9 показана ситуація розміщення сляба 1 в пристрої при вертикально орієнтованому слябі. Через отвір в рухомій рамі 17 можна вертикально вводити сляб 1. Рухома рама 17 і утримуючий пристрій 8 можуть мати нерухоме з'єднання, тобто немає необхідності в можливості відносного повороту між утримуючим пристроєм 8 і рухомою рамою, коли робота виконується відповідно до цього рішення. На фіг. 10 показане завантаження утримуючого пристосування 8 для шліфування коротких сторін сляба 1. Сляб 1 можна приводити в бажане положення з відповідних столів 24, з метою подальшого захоплення і затискання поворотними важелями 13 зверху і нижньою балкою 10 знизу. На фіг. 11 показане поперечне транспортування слябів за допомогою столів 24, що зсуваються упоперек подовжній осі L. На фіг. 12 показана інша ситуація розміщення сляба 1 в пристрої при горизонтально орієнтованому слябі. У цьому випадку сляб затискається вказаним чином між верхньою балкою 9 і нижньою балкою 10. Однак в цьому прикладі виконання передбачено, що весь рамний каркас 14, який несе верхню балку 9 і нижню балку 10, виконаний з можливістю повороту або відхилення навколо подовжньої осі L, що проходить в напрямку осі D повороту. Для повороту з положення, в якому сляб орієнтований горизонтально, в положення, в якому він орієнтований вертикально, передбачений виконавчий механізм 15, який входить в зачеплення з рамним каркасом 14 і повертає його навколо осі D повороту. У взаємозв'язку з фіг. 6 і 7 можна бачити, що для повороту є також поворотний двигун 16, який забезпечує поворот навколо осі D повороту. Відповідно до цього, в цьому випадку можна вводити сляб в горизонтальному положенні через отвір в рухомій рамі 17, відповідно, прийматися з місця зберігання (стола 24). Поворотне розташування утримуючого пристрою 8 відносно рухомої рами 17 забезпечує можливість подальшого підняття сляба 1 з горизонтального у вертикальне положення. На фіг. 13 показана можливість розміщення сляба 1 в горизонтальному положенні вибірково зліва або справа від нижньої балки 10. Цей принцип ще дещо розвинутий в рішеннях, показаних на фіг. 14 і 15. Як показано на цих фігурах, сляб 1 за допомогою перекидного стола повертається в проміжне положення, яке знаходиться між горизонтальною і вертикальною орієнтацією. Утримуючий пристрій 8 приймає сляб 1 в цьому проміжному положенні і, отже, повинен повертати сляб ще на кут повороту 3 UA 111706 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 менший 90° у вертикальне положення. Це економить час при позиціонуванні сляба в шліфувальному пристрої. На фіг. 15 показано, що поводження зі слябом можна здійснювати так, що сляб 1 приймається під площиною шліфування. У цьому випадку утримуючий пристрій 8 повертається на кут більший 90° у вертикальне положення. При цьому можливий також інший варіант; може бути передбачено, що перекидний стіл 25 може переводити сляб 1 повністю з горизонтального положення у вертикальне положення. За рахунок цього можна повністю відмовитися від можливості повороту утримуючого пристрою 8. Рухома рама 17 переважно має лише одну подовжню балку, так що утримуючий пристрій 8 можна повертати з боку при його монтажі. Рухома рама має чотири колеса, два приводи і напрямні ролики. За рахунок затискання сляба 1 в горизонтальному положенні за допомогою поворотних важелів 13 і нижньої балки 10 забезпечується переважна триточкова опора. Перелік позицій: 1 - Виріб безперервного розливання (сляб) 2 - Довга сторона 3 - Довга сторона 4 - Коротка сторона 5 - Коротка сторона 6 - Шліфувальний інструмент 7 - Шліфувальний інструмент 8 - Утримуючий пристрій 9 - Верхня балка 10 - Нижня балка 11 - Виконавчий механізм (затискний циліндр) 12 - Затискний елемент (затискна лапа) 13 - Затискний елемент (поворотний важіль) 14 - Рамний каркас 15 - Виконавчий механізм 16 - Поворотний двигун 17 - Рухома рама 18 - Напрямна 19 - Контейнер для уловлювання стружки 20 - Напрямний металевий лист 21 - Виконавчий механізм 22 - Штанга 23 - Затискний елемент (затискна лапа) 24 - Стіл 25 - Перекидний стіл 26 - Фіксуючий циліндр L - Подовжня вісь D - Поворотна вісь I - Перше положення (вертикальне розташування) II - Друге положення (горизонтальне розташування). 45 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 50 55 1. Пристрій для шліфування виробу (1) безперервного розливання, зокрема сляба, при цьому виріб (1) безперервного розливання має подовжню вісь (L) і прямокутний в поперечному перерізі контур з двома довгими сторонами (2, 3), які лежать протилежно одна одній, і двома короткими сторонами (4, 5), які лежать протилежно одна одній, при цьому пристрій містить щонайменше один, переважно два шліфувальні інструменти (6, 7), які можуть шліфувати дві сторони (2, 3, 4, 5) виробу (1) безперервного розливання, що лежать протилежно, який відрізняється тим, що пристрій містить утримувальне пристосування (8), яке містить верхню балку (9) і нижню балку (10) та призначене для затискання виробу (1) безперервного розливання в двох різних положеннях (І, II) і утримування під час процесу шліфування, при цьому згадані положення (І, II) повернені одне відносно одного на 90° навколо подовжньої осі (L) виробу (1) безперервного розливання, при цьому верхня балка (9) і нижня балка (10) розташовані на або в рамному каркасі (14), при цьому щонайменше один виконавчий механізм 4 UA 111706 C2 5 10 15 (15) знаходиться в зачепленні з рамним каркасом (14) для повороту або відхилення рамного каркаса (14) разом з верхньою балкою (9) і нижньою балкою (10) навколо осі (D) повороту. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що для натягнення верхньої балки (9) і нижньої балки (10) щонайменше один виконавчий механізм (11) розташований між верхньою балкою (9) і нижньою балкою (10). 3. Пристрій за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що на верхній балці (9) і/або нижній балці (10) розташовані затискні елементи (12), які розташовані, зокрема, пружинно пружно, на верхній балці (9), відповідно, нижній балці (10). 4. Пристрій за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що на верхній балці (9) або на нижній балці (10) розташовані поворотні затискні елементи (13), виконані для забезпечення можливості затискання виробу (1) безперервного розливання по обидві сторони від верхньої балки (9) або нижньої балки (10). 5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що з рамним каркасом (14) знаходиться в зачепленні поворотний двигун (16), для повороту рамного каркаса (14) разом з верхньою балкою (9) і нижньою балкою (10) навколо осі (D) повороту. 6. Пристрій за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється тим, що утримувальне пристосування (8) розташоване на або в рухомій рамі (17), яка встановлена з можливістю переміщення вздовж напрямної (8) в напрямку подовжньої осі (L). 5 UA 111706 C2 6 UA 111706 C2 7 UA 111706 C2 8 UA 111706 C2 9 UA 111706 C2 10 UA 111706 C2 11 UA 111706 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 12

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Hofmann, Karl, Robert

Автори російською

Хофманн Карл Роберт

МПК / Мітки

МПК: B24B 7/00, B22D 11/12, B24B 27/033, B24B 27/04

Мітки: пристрій, виробу, шліфування, розливання, безперервного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/14-111706-pristrijj-dlya-shlifuvannya-virobu-bezperervnogo-rozlivannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для шліфування виробу безперервного розливання</a>

Подібні патенти