Спосіб очищення і/або видалення окалини з плоскої заготовки або чорнової смуги за допомогою пристрою для гідрозбивання окалини і пристрій для гідрозбивання окалини

Номер патенту: 111674

Опубліковано: 25.05.2016

Автор: СМС ЗІМАГ АГ

Є ще 6 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб очищення і/або видалення окалини з плоскої заготовки або чорнової смуги (1) за допомогою пристрою (2) для гідрозбивання окалини, при цьому пристрій (2) для гідрозбивання окалини має щонайменше одну форсунку (3) з виконаним, при розгляданні в напрямку (N), перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1), прямокутним виходом, через яку подається вода, що знаходиться під тиском (р), на поверхню плоскої заготовки або чорнової смуги (1), який відрізняється тим, що вихід (4) форсунки (3), при розгляданні в перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1) напрямку (N), може бути виконаний, альтернативно прямокутному виконанню, щілиноподібним з щонайменше на деяких ділянках дугоподібним проходженням так, що вода при обох альтернативах викидається по всій ширині (В) плоскої заготовки або чорнової смуги (1) у вигляді безперервного смугового струменя (5), при цьому ширина (b) виходу (4) форсунки (3) в напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1) вибрана між 0,2 мм і 1,5 мм, при цьому вода подається в форсунку (3) під тиском (р) між 5 бар і 50 бар і при цьому відстань (а) між виходом (4) форсунки (3) і поверхнею плоскої заготовки або чорнової смуги (1) вибрана між 8 мм і 50 мм.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ширина виходу (4) форсунки (3) в напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1) вибрана між 0,3 мм і 0,8 мм, особливо переважно між 0,4 мм і 0,6 мм.

3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що вода подається в форсунку (3) з тиском (р) між 10 бар і 40 бар, зокрема між 15 бар і 35 бар.

4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що відстань (а) між виходом (4) форсунки (3) і поверхнею плоскої заготовки або чорнової смуги (1) вибрана між 10 мм і 30 мм, переважно між 15 мм і 20 мм.

5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється тим, що смуговий струмінь (5) встановлений з нерухомою орієнтацією під кутом (α) між 0° і 30°, переважно між 15° і 25° до напрямку (N), перпендикулярного до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1), проти напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1) або з можливістю регулювання у вказаному кутовому діапазоні.

6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється тим, що обмежувальні кромки (11) пластин (9, 10) форсунки, які визначають вихід (4) форсунки (3), встановлюються на різні відстані до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1).

7. Пристрій для гідрозбивання окалини для очищення і/або видалення окалини з плоскої заготовки або чорнової смуги (1), який має щонайменше одну форсунку (3) з виконаним, при розгляданні в напрямку (N), перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1), прямокутним виходом, через яку вода, що знаходиться під тиском (р), може подаватися на поверхню плоскої заготовки або чорнової смуги (1), зокрема для виконання способу за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняється тим, що вихід (4) форсунки (3), при розгляданні в напрямку (N), перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги, може бути виконаний, альтернативно прямокутному виконанню, щілиноподібним з щонайменше на деяких ділянках дугоподібним проходженням, при цьому ширина (b) виходу (4) форсунки (3) в напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1) становить між 0,2 мм і 1,5 мм, і при цьому є засоби (6) переміщення, за допомогою яких забезпечується можливість регулювання відстані (а) між виходом (4) форсунки (3) і поверхнею плоскої заготовки або чорнової смуги (1).

8. Пристрій для гідрозбивання окалини за п. 7, який відрізняється тим, що форсунка (3) розташована в корпусі (7), який встановлений з можливістю повороту навколо осі (А), яка розташована горизонтально і упоперек напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1).

9. Пристрій для гідрозбивання окалини за п. 8, який відрізняється тим, що на корпусі (7) розташована щонайменше одна ділянка (8) або виступ, який при застосуванні відповідно до призначення пристрою для гідрозбивання окалини розташований ближче (а’) до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1), ніж вихід (4) форсунки (3).

10. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-9, який відрізняється тим, що вихід (4) форсунки (3) утворений за допомогою двох розташованих поблизу одна до одної пластин (9, 10) форсунки, при цьому щонайменше одна з пластин (9, 10) форсунки встановлена з можливістю регулювання в напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1) і/або в напрямку (N), перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1) і/або упоперек напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1).

11. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-9, який відрізняється тим, що вихід (4) форсунки (3) утворений за допомогою двох лінійних, розташованих поблизу одна до одної пластин (9, 10) форсунки, при цьому обидві пластини (9, 10) форсунки мають обмежувальні кромки (11) для проходження води, які, при розгляданні в перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1) напрямку (N), проходять під клиноподібним кутом переважно між 1° і 5° до горизонтального напрямку упоперек напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1), і при цьому обидві пластини (9, 10) форсунки виконані з можливістю перестановки одна відносно одної в горизонтальному напрямку упоперек напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1).

12. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-9, який відрізняється тим, що вихід (4) форсунки (3) утворений за допомогою двох пластин (9, 10) форсунки, які мають будь-який контур, при цьому обидві пластини (9, 10) форсунки можна переставляти одна відносно одної так, що ширина щілини змінюється нерівномірно по ширині плоскої заготовки або чорнової смуги (1).

13. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-12, який відрізняється тим, що пластини (9, 10) форсунки складаються з теплостійкої нержавіючої сталі, із загартованої сталі, з твердого сплаву або з кераміки.

14. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-13, який відрізняється тим, що він має блок форсунки з компонентами зони підведення води, переважно фільтрувальної пластини, пристрій для спрямування струменя, вирівнювальної ділянки форсунки, фокусування струменя перед щілиною форсунки і щілини форсунки.

15. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-14, який відрізняється тим, що передбачена можливість регулювання ширини (b) виходу (4) форсунки (3) в напрямку (F) транспортування на деяких ділянках по ширині плоскої заготовки або чорнової смуги (1).

16. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-15, який відрізняється тим, що він має щонайменше один фільтрувальний елемент (13), який має множину отворів, комірок або прорізів, при цьому діаметр отворів, ширина комірок або ширина прорізів менша або дорівнює ширині (b) виходу (4) форсунки (3).

17. Пристрій для гідрозбивання окалини за п. 16, який відрізняється тим, що фільтрувальний елемент (13) розташований перед зоною виходу форсунки (3), при цьому сума площ поперечного перерізу отворів, комірок або прорізів в фільтрувальному елементі (13) більша поперечного перерізу виходу (4) форсунки (3).

18. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-17, який відрізняється тим, що підвідні трубопроводи (12) до пристрою (2) для гідрозбивання окалини і/або корпус (7) пристрою для гідрозбивання окалини, і/або всі конструктивні елементи, які проводять воду, складаються переважно з нержавіючого матеріалу.

19. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-18, який відрізняється тим, що форсунка (3) має в напрямку виходу води конічну вихідну щілину або паралельну вихідну щілину, при цьому довжина вихідної щілини, виміряна в напрямку виходу води, переважно становить менше 20 мм і/або в три рази довша, ніж ширина (b) виходу (4) форсунки (3).

Текст

Реферат: Винахід стосується способу очищення і/або видалення окалини плоскої заготовки або чорнової смуги (1) за допомогою пристрою (2) для гідрозбивання окалини, при цьому пристрій (2) для гідрозбивання окалини має щонайменше одну форсунку (3), через яку подається вода, що знаходиться під тиском (р), на поверхню плоскої заготовки або чорнової смуги (1). Для досягнення хорошого результату видалення окалини способом, що економить енергію, згідно з винаходом, пропонується, що вихід (4) форсунки (3), при розгляданні в напрямку (N), перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1), виконаний прямокутним або щілиноподібним щонайменше на деяких ділянках з дугоподібним проходженням, так що вода викидається по всій ширині (В) плоскої заготовки або чорнової смуги (1) у вигляді безперервного смугового струменя (5), при цьому ширина (b) виходу (4) форсунки (3) в напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1) вибрана між 0,2 мм і 1,5 мм, при цьому вода подається в форсунку (3) під тиском (р) між 5 бар і 50 бар і при цьому відстань (а) між виходом (4) форсунки (3) і поверхнею плоскої заготовки або чорнової смуги (1) вибрана між 8 мм і 50 мм. Крім того, винахід стосується пристрою для гідрозбивання окалини. UA 111674 C2 (12) UA 111674 C2 UA 111674 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід стосується способу очищення і/або видалення окалини плоскої заготовки (сляба) або чорнової смуги за допомогою пристрою для гідрозбивання окалини, при цьому пристрій для гідрозбивання окалини має щонайменше одну форсунку, через яку подається вода, що знаходиться під тиском, на поверхню плоскої заготовки або чорнової смуги. Крім того, винахід стосується пристрою для гідрозбивання окалини. Пристрої для гідрозбивання окалини необхідні для чистового видалення первинної або вторинної окалини, при цьому в пристрої для гідрозбивання окалини, згідно з рівнем техніки, вода подається під досить високим тиском на підлягаючу очищенню плоску заготовку. При цьому витрата енергії пристроєм для гідрозбивання окалини, наприклад, пристрою для гідрозбивання окалини чистового прокатного стану, є значною. Залежно від встановленого рівня тиску і кількості води на одиницю часу, споживання енергії може становити до 4,5 МВт. При цьому використовується максимальний тиск води, наприклад, 380 бар. Зменшення витрати енергії пов'язане безпосередньо із зменшенням тиску води, так що в цьому випадку падає якість результату гідрозбивання окалини, відповідно, очищення. Пристрої для гідрозбивання окалини в різних варіантах виконання відомі з DE 69314275 Т2, з WO 2009/056712 А2, з JP 59076615 А і з JP 2010247228 А. При цьому вода подається через декілька форсунок, які розташовані поруч одна з одною на поверхню плоскої заготовки, відповідно, прокатуваного виробу. Такі установки мають, наприклад, для кожного розпилювального колектора приблизно 50 форсунок, які розташовані поруч одна з одною. При цьому відповідно до відомих рішень передбачена досить велика відстань між виходом форсунки і підлягаючої видаленню окалини плоскою заготовкою. Це зумовлено тим, що збільшується чутливість відносно чистого перекриття окремих форсунок, зокрема, при подовжньому або поперечному вигині плоскої заготовки. Крім того, форсунки не можна монтувати, відповідно, розташовувати довільно близько одна до одної, так що сусідні форсунки розташовуються зі зміщенням одна відносно одної. Тим самим струмені окремих форсунок утворюють перешкоди одна одній за рахунок стікаючої води. Крім того, при невеликій відстані між виходом з форсунки і поверхнею плоскої заготовки можуть бути необхідні заходи для надійного введення головної частини плоскої заготовки в пристрій для гідрозбивання окалини. Додатково до цього, збільшення кількості форсунок обмежене зростаючою вартістю. У патенті US 4617815 розкритий спосіб очищення і/або видалення окалини за допомогою пристрою для гідрозбивання окалини, при цьому пристрій для гідрозбивання окалини має щонайменше одну прямокутну форсунку, через яку вода, яка знаходиться під тиском, подається на поверхню плоскої заготовки або чорнової смуги. Тому в основу винаходу покладена задача створення способу вказаного на початку виду, а також пристрою для гідрозбивання окалини, за допомогою якого забезпечується досягнення хорошого результату видалення окалини, відповідно, очищення, але при одночасному значному зменшенні витрати енергії. Крім того, повинні бути зменшені втрати температури плоскої заготовки або чорнової смуги. Рішення цієї задачі за допомогою винаходу відносно способу відрізняється тим, що вихід форсунки, при розгляданні в перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги напрямку, виконаний прямокутним (прямокутна форсунка) або щілиноподібним щонайменше на деяких ділянках з дугоподібним проходженням, так що вода викидається по всій ширині плоскої заготовки або чорнової смуги у вигляді безперервного смугового струменя, при цьому ширина виходу форсунки в напрямку транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги вибрана між 0,2 мм і 1,5 мм, при цьому вода подається в форсунку з тиском між 5 бар і 50 бар і при цьому відстань між виходом форсунки і поверхнею плоскої заготовки або чорнової смуги вибрана між 8 мм і 50 мм, переважно між 8 мм і 35 мм. Переважно, ширина виходу форсунки в напрямку транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги вибрана між 0,2 мм і 1,5 мм, при цьому вода подається в форсунку з тиском між 5 бар і 50 бар і при цьому відстань між виходом форсунки і поверхнею плоскої заготовки або чорнової смуги вибрана між 8 мм і 50 мм, переважно між 8 мм і 35 мм. Переважно, ширина виходу форсунки в напрямку транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги вибрана між 0,3 мм і 0,8 мм, особливо переважно між 0,4 мм і 0,6 мм. Переважно, вода подається в форсунку з тиском між 10 бар і 40 бар, зокрема, між 15 бар і 35 бар. Відстань між виходом форсунки і поверхнею плоскої заготовки або чорнової смуги переважно вибрана між 10 мм і 30 мм, зокрема, між 15 мм і 20 мм. Характеристики потоку на виході прямокутної форсунки виконані так, відповідно, мають такі розміри, що там виникає компактний, відносно гладкий струмінь із високою швидкістю виходу 1 UA 111674 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 води. Відсутнє при прямокутній форсунці розширення струменя води упоперек напрямку транспортування порівняно із звичайною форсункою з плоским струменем приводить, незважаючи на низький тиск, до великого ударного навантаження (співударяння) і тим самим до хорошого рівномірного результату видалення окалини. Комбінація вказаних даних несподіваним чином приводить до дуже хорошого результату очищення, відповідно, видалення окалини, при цьому значно зменшує потребу в енергії. Смуговий струмінь переважно встановлений з нерухомою орієнтацією під кутом між 0° і 30°, переважно між 15° і 25° до напрямку, перпендикулярного до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги проти напрямку транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги або з можливістю регулювання у вказаному кутовому діапазоні. Орієнтація струменя може встановлюватися у вказаному кутовому діапазоні від 0° до 30° оптимально залежно від умови стоку води, просторових умов або розмірів плоскої заготовки. Як альтернативне рішення, можливе також регулювання кута за допомогою регулювального елемента залежно від вказаних вище умов. На стороні плоскої заготовки або чорнової смуги може бути також переважним кут 0°, з метою, наприклад, максимізації імпульсу (удару), що прикладається. В одній модифікації передбачено, що обмежувальні кромки пластин форсунки, які визначають вихід форсунки, встановлюються на різні відстані до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги. Запропонований пристрій для гідрозбивання окалини для очищення, відповідно, видалення окалини плоскої заготовки або чорнової смуги відрізняється, згідно з винаходом, тим, що вихід форсунки, при розгляданні в напрямку, перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги, виконаний прямокутним або щілиноподібним щонайменше на деяких ділянках з дуговим проходженням, при цьому ширина виходу форсунки в напрямку транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги становить між 0,2 мм і 1,5 мм, і при цьому є засоби пересування, за допомогою яких забезпечується можливість регулювання відстані між виходом форсунки і поверхнею плоскої заготовки або чорнової смуги. При цьому форсунка, згідно з одним переважним варіантом виконання винаходу, розташована в корпусі, який встановлений з можливістю повороту навколо осі, яка розташована горизонтально і упоперек напрямку транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги. На корпусі може бути розташована ділянка або виступ, що при застосуванні відповідно до призначення пристрою для гідрозбивання окалини розташований ближче до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги, ніж вихід форсунки. Таким чином, забезпечується можливість ефективного захисту форсунки. Вихід форсунки може бути утворений за допомогою двох розташованих поблизу одна до одної і переважно лінійних пластин форсунки. При цьому щонайменше одна з пластин форсунки встановлена з можливістю регулювання в напрямку транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги і/або в напрямку, перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги і/або упоперек напрямку транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги. В іншому варіанті виконання винаходу передбачено, що вихід форсунки утворений за допомогою двох лінійних, розташованих поблизу одна до одної пластин форсунки, при цьому обидві пластини форсунки мають обмежувальні кромки для проходження води, які, при розгляданні в перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги напрямку, проходять під клиноподібним кутом переважно між 1° і 5° до горизонтального напрямку упоперек напрямку транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги, і при цьому обидві пластини форсунки виконані з можливістю перестановки одна відносно одної в горизонтальному напрямку упоперек напрямку плоскої заготовки або чорнової смуги. Таким чином, можна простим чином змінювати величину виходу щілини форсунки. Замість прямих кромок пластин форсунки кромки можуть бути забезпечені будь-яким контуром, зокрема, контуром відповідно до полінома n-ого порядку, так що аналогічно технології CVC, утворюється по ширині, наприклад, параболічна зміна щілини. Таким чином, в одній модифікації передбачено, що вихід форсунки утворений за допомогою двох пластин форсунки, які мають будь-який контур, при цьому обидві пластини форсунки можна переставляти одна відносно одної так, що ширина щілини змінюється нерівномірно по ширині плоскої заготовки або чорнової смуги. При цьому ширина щілини форсунки по ширині підлягаючої видаленню окалини плоскої заготовки або чорнової смуги може бути виконана з можливістю регулювання на деяких ділянках; відповідно до цього передбачено, що ширина виходу форсунки в напрямку 2 UA 111674 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 транспортування виконана з можливістю регулювання на деяких ділянках по ширині плоскої заготовки або чорнової смуги. Переважно, пристрій для гідрозбивання окалини має щонайменше один фільтрувальний елемент, який має множину отворів, комірок або прорізів, при цьому діаметр отворів, ширина комірок або ширина прорізів менша або дорівнює ширині виходу форсунки. Переважно, фільтр розташований також в підведення води, ширина комірок якого менша ширини шліца форсунки. При цьому фільтрувальний елемент може бути розташований перед зоною виходу форсунки, при цьому сума площ поперечного перерізу отворів, сіток або прорізів в фільтрувальному елементі більше поперечного перерізу виходу форсунки. При цьому трубопроводи, що підводять, до пристрою для гідрозбивання окалини або конструктивні елементи, які проводять воду, складаються переважно з нержавіючого матеріалу (переважно сталі або ж міді). Таким чином, закупорення вузької прямокутної форсунки запобігається за допомогою фільтрувального блока, який має відповідну конструкцію, всередині корпусу пристрою для гідрозбивання окалини. При цьому мова йде, наприклад, про фільтрувальний блок, який має форму прямокутного паралелепіпеда (або з аналогічним просторовим проходженням), що проходить по ширині, який розташований перед випускним каналом. При цьому зона фільтра може виступати в розподільний канал. Фільтрувальний блок забезпечений невеликими комірками або отворами або переважно прорізами, при цьому ширина отворів, комірок або прорізів менше або дорівнює ширині виходу прямокутної форсунки. Крім того, сума поверхонь поперечного перерізу отворів, комірок або прорізів (при розгляданні в напрямку проходження потоку води) більша поперечного перерізу прямокутної форсунки, з метою утримання невеликих втрат потоку. В іншій переважній модифікації передбачено, що вихід форсунки утворений двома пластинами, які мають відповідний контур, які при зсуві одна відносно одної змінюють щілину по ширині плоскої заготовки або чорнової смуги. Може бути передбачено, що використовується лише один ряд розбризкування, переважно з меншою кількістю води. Для зменшення відмінності температур, що виходить при гідрозбиванні окалини, на основі тим самим зменшеної охолоджуючої дії може бути зменшена температура печі. Блок прямокутної форсунки може складатися з компонентів зони підведення води, при необхідності, фільтрувальної пластини, ділянки вирівнювання струменя, фокусування струменя перед щілиною форсунки і щілини форсунки. Обмежувальні кромки обох пластин форсунки можуть бути також розташовані на різній відстані до плоскої заготовки або чорнової смуги, відповідно, встановлені на таку різну відстань. Прямокутна щілина може бути також виконана дугоподібною. Може бути також передбачена можливість регулювання ширини щілини форсунки на деяких ділянках по ширині форсунки. Форсунка може мати в напрямку виходу води конічну вихідну щілину або паралельну вихідну щілину, при цьому довжина вихідної щілини, виміряна в напрямку виходу води, переважно становить менше 20 мм і/або в три рази довше, ніж ширина виходу форсунки. Таким чином, винахід пропонує комбінацію різних заходів для досягнення при значно зменшеній витраті енергії хорошого результату видалення окалини. Відстань між виходом прямокутної форсунки і поверхнею плоскої заготовки, відповідно, прокатуваного виробу становить переважно 20 мм, при цьому діапазон між 10 мм і ЗО мм також приводить до дуже хороших результатів. Особливо переважно, що за допомогою прямокутної форсунки можна встановлювати невеликі відстані до плоскої заготовки або чорнової смуги, без перекриття форсунок по ширині, оскільки форсунка є прямокутною форсункою. Оскільки за допомогою прямокутної форсунки вже можна встановлювати рівномірну дію гідрозбивання окалини, то в більшості випадків достатній один колектор для гідрозбивання окалини на кожній стороні. Рівень тиску переважно утримується рівним 25 бар, при цьому також значення між 10 бар і 40 бар приводять до хороших результатів. За рахунок цього досягається значна економія енергії. Ширина щілини прямокутної форсунки переважно встановлюється на 0,5 мм; переважний діапазон значень лежить для цього між 0,3 і 0,8 мм. При відносно низькому тиску і відповідній ширині щілини можна встановлювати невелику кількість води для гідрозбивання окалини, що знижує ефект охолоджування плоскої заготовки або чорнової смуги. Може бути передбачена можливість заміни пластин форсунки. Вони складаються переважно з теплостійкої нержавіючої сталі, загартованої сталі, твердого сплаву або кераміки. 3 UA 111674 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Кут струменя форсунки встановлюється переважно настільки крутим, що вся вода проходить в напрямку смуги; в цьому випадку переважним є кут між 0° і 25°. Пристрій для гідрозбивання окалини переважно розташований перед чистовим прокатним станом або після печі для плоскої заготовки. За рахунок можливості регулювання відстані між виходом форсунки і поверхнею плоскої заготовки забезпечується не тільки можливість оптимізації процесу гідрозбивання окалини, але також захист форсунки при зміні товщини плоскої заготовки. При транспортуванні головної частини плоскої заготовки або чорнової смуги через пристрій для гідрозбивання окалини і зону його форсунок можна злегка підводити форсунку або ж вона відхиляється при впливі зовнішньої сили на її поворотний корпус, за рахунок чого можна запобігати пошкодженням. Відповідно до цього, балка пристрою для гідрозбивання окалини з прямокутною форсункою переважно спирається на хитний важіль. Як додаткова міра для захисту форсунки і для підвищення безпеки транспортування може бути передбачене перед пристроєм для гідрозбивання окалини розпізнавання форми головної частини плоскої заготовки або чорнової смуги (оптична або механічна система) і тим самим керування положенням форсунки біля головної частини плоскої заготовки або чорнової смуги. Ширину шелі прямокутної форсунки можна змінювати за допомогою заміни пластин форсунки. Можлива також зміна ширини щілини за допомогою механізму перестановки (наприклад, за допомогою ексцентрика або клина); для цього одна пластина форсунки може бути встановлена з можливістю зсуву. За рахунок цього можлива компенсація спрацювання пластин форсунки. Крім того, за рахунок цього забезпечується можливість відкривання щілини, наприклад, для можливого очищення форсунки. Як інше удосконалення може бути передбачена зміна щілини форсунки також лише на деяких ділянках по ширині прямокутної форсунки (упоперек напрямку транспортування плоскої заготовки). Таким чином, щілину форсунки можна закривати на деяких ділянках, за рахунок чого можливе узгодження ширини форсунки з різною шириною плоскої заготовки. Тиск для гідрозбивання окалини відповідно до винаходу також значно зменшений порівняно з рівнем техніки, при цьому за рахунок запропонованої комбінації ознак, проте, досягається максимально рівномірний результат видалення окалини. При зменшуваній відстані між форсункою і підлягаючим видаленню окалини прокатуваним виробом, збільшується тиск співударяння водного струменя з поверхнею плоскої заготовки і тим самим дія очищення. Таким чином, винахід забезпечує збереження однакової якості гідрозбивання окалини за рахунок зменшення відстані і тиску води. Відстань між виходом форсунки і поверхнею плоскої заготовки можна встановлювати за допомогою відповідного виконавчого механізму. Для забезпечення можливості встановлення невеликої відстані між виходом форсунки і плоскою заготовкою, може бути необхідне регулювання відстані між форсункою і прокатуваним виробом біля головної частини. У цьому випадку використання прямокутної форсунки є переважним, оскільки рівномірна дія гідрозбивання окалини, відповідно, охолоджуюча дія по ширині плоскої заготовки забезпечується незалежно від відстані. Це справедливо також при зігнутій поверхні прокатуваного виробу. За рахунок зменшення вказаним чином відстані між виходом форсунки і поверхнею плоскої заготовки можна значно зменшити необхідну на одиницю часу кількість води. Це зменшує ефект охолоджування плоскої заготовки або чорнової смуги. Таким чином, зменшену дію охолоджування можна використовувати для економії енергії за допомогою зменшення, наприклад, температури печі (дії нагрівання). Замість використання звичайних форсунок згідно з винаходом передбачена прямокутна форсунка, за допомогою якої утворюється водяна завіса і направляється на плоску заготовку, яка підлягає видаленню окалини. У той час як при використанні звичайних форсунок необхідно декілька форсунок, які розташовані поруч одна з одною, при цьому при зменшеній, згідно з винаходом, відстані між виходом форсунки і плоскою заготовкою необхідно використовувати значно більше форсунок, з метою забезпечення достатнього перекриття при однаковому куті розбризкування. Хоча як альтернативне рішення можна було б збільшувати кут розбризкування при кількості форсунок, що залишається незмінною; однак це мало б той недолік, що за рахунок цього зменшується тиск співударяння і тим самим виявляється негативний вплив на результат гідрозбивання окалини. Запропоноване виконання відрізняється нижчою вартістю. Це обумовлюється, з одного боку, можливістю застосування насосів низького тиску; крім того, можна використовувати дешевші трубопроводи і форсункові колектори з тоншими стінками. Також екранування від 4 UA 111674 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 використовуваного високого тиску стає менш складним. Крім того, зменшується також спрацювання прямокутної форсунки за рахунок меншого тиску. За рахунок цього зменшуються також витрати на технічне обслуговування. Підвідні трубопроводи пристрою для гідрозбивання окалини і/або корпус пристрою для гідрозбивання окалини, відповідно, щонайменше всі конструктивні елементи в зонах, які проводять воду, можна також виготовляти з нержавіючого матеріалу (наприклад, нержавіючої сталі, чавуну, міді), оскільки в цьому випадку не використовуються пристрої для гідрозбивання окалини високого тиску з необхідною стійкістю до тиску, а лише тиску нижче 50 бар. Таким чином, можна також протидіяти можливій небезпеці закупорювання вузької щілинної форсунки. А саме, в цьому випадку відсутня іржа всередині підвідних трубопроводів або в пристрої для гідрозбивання окалини. Пристрій для гідрозбивання окалини переважно займає також менший конструктивний простір, оскільки для пристрою для гідрозбивання окалини передбачений лише один ряд форсунок на кожній стороні. Переважно, виходить також лише невелике охолоджування плоскої заготовки внаслідок меншої змочуваної поверхні, відповідно, внаслідок меншого об'ємного потоку води, який потрібен для гідрозбивання окалини. Змочувана водою поверхня пристрою для гідрозбивання окалини на верхній стороні може бути обмежена додатково за допомогою привідного або відтискного ролика перед і/або позаду пристрою для гідрозбивання окалини. При цьому відтискний ролик встановлюється на задане зусилля, відповідно, на заданий зазор. Крім того, при цій конструкції пристрою для гідрозбивання окалини можуть бути також передбачені перевірені практикою уловлювальні жолобки для видалення води. За рахунок використовуваної прямокутної форсунки забезпечується також оптимальне перекриття плоскою заготовки по ширині, а саме, також при різній відстані між виходом форсунки і поверхнею плоскої заготовки. Тиск співударяння за рахунок використання запропонованої прямокутної форсунки з вказаним набором робочих параметрів утримується щонайменше однаково великим, як при відомих раніше форсунках високого тиску. Вихідний канал форсунки може бути виконаний у вигляді щілинної форсунки в зоні виходу. Як альтернативне рішення, можна використовувати також форсунку зі злегка конічною або переважно паралельною вихідною щілиною з довжиною щілини менше 20 мм і/або з довжиною, що перевищує трикратну ширину вихідної щілини форсунки. У цьому випадку під плоскою заготовкою, відповідно, чорновою смугою потрібно розуміти в принципі будь-який вид плоскої заготовки (тонка плоска заготовка, товста плоска заготовка), відповідно, чорнову смугу або смугу, а також загалом кожний підлягаючий видаленню окалини виріб переважно з чотирикутним поперечним перерізом. На кресленнях показані приклади виконання винаходу, а саме, схематично зображено: фіг. 1 - пристрій для гідрозбивання окалини з розташованою над плоскою заготовкою форсункою і розташованою під плоскою заготовкою форсункою, на вигляді збоку; фіг. 2 - форсунка пристрою для гідрозбивання окалини, згідно з першим варіантом виконання винаходу, на вигляді збоку; фіг. З - форсунка пристрою для гідрозбивання окалини, згідно з другим варіантом виконання винаходу, на вигляді збоку; фіг. 4 - форсунка пристрою для гідрозбивання окалини, згідно з третім варіантом виконання винаходу, на вигляді збоку; фіг. 5 - вихід виконаної дугоподібно форсунки пристрою для гідрозбивання окалини, при розгляданні перпендикулярно до поверхні плоскої заготовки; і фіг. 6 - форсунка, згідно з фіг. 5, при розгляданні в напрямку транспортування плоскої заготовки. На фіг. 1 показаний пристрій 2 для гідрозбивання окалини, за допомогою якого піддається видаленню окалини плоска заготовка 1 на її верхній стороні і на її нижній стороні. Відповідно до цього, відповідна форсунка 3 розташована над і під плоскою заготовкою 1. Плоска заготовка 1 переміщується в напрямку F транспортування вздовж пристрою 2 для гідрозбивання окалини. Як показано на фіг. 2-4, кожна форсунка 3 має вихід 4, з якого викидається вода під тиском. При цьому форсунка 3 є форсункою, яка викидає по ширині В плоскої заготовки 1 (див. фіг. 5) струмінь 5 у вигляді водяної завіси, тобто на виході 4 є щілина форсунки у вигляді прямокутної щілини (прямокутний поперечний переріз форсунки), яка проходить по всій ширині В плоскої заготовки 1 горизонтально і упоперек напрямку F транспортування. 5 UA 111674 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Форсунка 3 розташована в корпусі 7. Корпус 7 встановлений з можливістю повороту на осі А, яка орієнтована горизонтально і упоперек до напрямку F транспортування. Засіб 6 переміщення забезпечує рух корпусу 7 і тим самим рух вгору і вниз форсунки 3 і тим самим виходу 4 форсунки. Таким чином, вихід 4 форсунки можна переміщувати в напрямку N, перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки. Тим самим можна встановлювати відстань а між виходом 4 форсунки 3 і поверхнею плоскої заготовки 1. Крім того, на фіг. 1 показано, що на корпусі 7 розташована ділянка, відповідно, виступ 8. Ця ділянка виступає за вихід 4 форсунки і тим самим представляє захист для форсунки 3. Згідно з цим, відстань а між нижньою кромкою ділянки, відповідно, виступу 8 і поверхнею плоскої заготовки 1 менша відстані а між виходом 4 форсунки 3 і поверхнею плоскої заготовки. Крім того, можна бачити, що струмінь 5, який виходить з форсунки З, орієнтований відносно напрямку N, перпендикулярного до плоскої заготовки 1, під кутом а (див. фіг. 1, внизу). При цьому вона орієнтована проти напрямку F транспортування. Вода підводиться до форсунки 3 під тиском р через підвідний трубопровід 12. Після фільтрувальної пластини 13 вода потрапляє в пристрій 14 для спрямування струменя, який складається з решітчастих пластин. Звідси вода потрапляє на випрямну ділянку 15 форсунки. Таким чином, блок прямокутної форсунки складається з основних компонентів зони 12 підведення води, не обов'язково, фільтрувальної пластини 13, пристрою 14 для спрямування води, випрямної ділянки форсунки, фокусування струменя перед щілиною форсунки і, нарешті, щілини форсунки. Можливий варіант виконання фільтрувального блока 13 всередині корпусу 7 пристрою для гідрозбивання окалини, відповідно, всередині пристрою 2 для гідрозбивання окалини, показаний на фіг. 1. У цьому варіанті виконання застосовується, наприклад, безперервний фільтрувальний блок 13, який має форму прямокутного паралелепіпеда, який проходить по ширині у вигляді оболонки і розташований перед прямокутною випускною зоною 14, 15 форсунки. Тут фільтр виступає в розподільний канал 21. Корпус фільтра, відповідно, фільтрувальний блок 13 забезпечений множиною прорізів (не видні на фіг. 1), при цьому ширина прорізів менша або дорівнює ширині b виходу прямокутної форсунки 3. Крім того, сума поверхонь поперечного перерізу отворів, комірок або переважно прорізів більша, ніж поперечний переріз виходу 4 прямокутної форсунки 3. Таким чином, потік води проходить з підвідного трубопроводу 12 в своєрідний розподільний канал 21 і далі через множину прорізів фільтрувального блока 13 у власне підведення форсунки з пристроєм 14 для спрямування струменя і випрямною ділянкою 15 форсунки і, нарешті, до виходу 4 форсунки. Точно також як пластини 9, 10 форсунки, можна також легко замінювати фільтрувальний блок 13 і пристрій 14 для спрямування струменя для можливих цілей технічного обслуговування (наприклад, за допомогою переміщення в напрямку виходу 4 форсунки). Підвідний трубопровід 12 пристрою 2 для гідрозбивання окалини і/або корпус 7 пристрою для гідрозбивання окалини, відповідно, всі конструктивні елементи (наприклад, пристрій 14 для спрямування струменя і випрямної ділянки 15 форсунки), в зоні, яка проводить воду, можуть бути виконані з нержавіючого матеріалу. Таким чином, можна ефективно протидіяти небезпеці закупорювання вузької щілини 4 форсунки. У цьому випадку всередині підвідного трубопроводу 12 або пристрою 2 для гідрозбивання окалини не утворюється іржа. Сама щілина форсунки утворена за допомогою двох пластин 9 і 10 форсунки, які мають кожна обмежувальні кромки 11 (див. фіг. 4). Обмежувальні кромки 11 обох сторін можуть бути розташовані з можливістю перестановки або без можливості перестановки на різному рівні (відстані а до плоскої заготовки 1). Пластини форсунки можуть бути виконані з можливістю заміни. Вихідний канал 4 форсунки 3 може бути виконаний у вигляді загостреної щілинної форсунки у вихідній зоні (тобто, наприклад, без паралельної вихідної щілини), як це показано, наприклад, на фіг. 1. Як альтернативне рішення, можна використовувати також форсунку з паралельною вихідною щілиною, як показано на фіг. 4, за допомогою обох обмежувальних кромок 11, які проходять паралельно. Прямокутний вихід 4 форсунки має вихідну площу, яка утворюється у вигляді добутку ширини b виходу 4 форсунки 3 в напрямку F транспортування (див. фіг. 3) і ширини щілини форсунки горизонтально і упоперек до напрямку F транспортування. На фіг. 1 показані також транспортувальні ролики (ролики рольганга) 16. Також на верхній стороні, тобто над транспортувальними роликами, можуть бути розташовані відтискні ролики, так що пара роликів може служити як привід. На фіг. 1 показане також відхиляюче ребро 17. На фіг. 2 показана в збільшеному масштабі форсунка 3. В даному випадку передбачене пригвинчення форсунки до корпусу 7 або всередині корпусу 7 за допомогою гвинтів 8. Вода 6 UA 111674 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 виходить з форсунки в напрямку стрілки. Гвинти розташовані на протилежній плоскій заготовці стороні, тобто із захистом від теплоти випромінювання. Ущільнення 19 забезпечує щільне з'єднання між тілом форсунки і пластинами 9 і 10 форсунки. Потрібно згадати ще зубці, відповідно, профіль 20, який передбачений між тілом форсунки і пластинами 9, 10 форсунки, з метою утримання пластин 9, 10 форсунки з геометричним замиканням і тим самим з визначеною і відтворюваною посадкою в тілі форсунки. На фіг. З можна бачити, що вихід 4 форсунки 3 відносно ширини b виконаний з можливістю регулювання. Для цього одна з пластин 10 форсунки розташована з можливістю переміщення в напрямку подвійної стрілки (засоби зсуву не зображені; це можуть бути механічні, гідравлічні, пневматичні або електричні виконавчі механізми). На фіг. 4 одна пластина 10 форсунки встановлена як альтернатива до фіг. З з можливістю зсуву в напрямку N, перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки. За рахунок цього можна також змінювати величину прямокутної щілини форсунки 3. Як інше альтернативне рішення може бути передбачено, хоча це і не зображено, зсування однієї пластини 10 форсунки відносно іншої пластини 9 форсунки в напрямку упоперек до напрямку F транспортування, з метою виклику, наприклад, при конічному розрізі обмежувальної кромки 11 пластини форсунки, зміни ширини щілини, аж до повного закриття форсунки 3. На фіг. 5 і 6 показано, що вихід 4 форсунки 3 не обов'язково повинен бути лінійним (прямим), а може бути виконаний також дугоподібним. Вихід 4 форсунки З виступає в бічному напрямку трохи за ширину В плоскої заготовки 1. Стрілками на фіг. 5 позначений напрямок потоку води. Перелік позицій 1 Плоска заготовка/чорнова смуга 2 Пристрій для гідрозбивання окалини 3 Форсунка 4 Вихід форсунки 5 Струмінь 6 Засіб переміщення 7 Корпус 8 Ділянка/виступ 9 Пластина форсунки 10 Пластина форсунки 11 Обмежувальна кромка 12 Підвідний трубопровід 13 Фільтрувальний елемент (фільтрувальна пластина/корпус фільтра/фільтрувальний блок) 14 Пристрій для направлення струменя 15 Випрямна ділянка форсунки 16 Транспортувальний ролик (ролик рольганга) 17 Відхиляюче ребро 18 Гвинт 19 Ущільнення 20 Зубці/профіль 21 Розподільний канал А Вісь повороту В Ширина плоскої заготовки або чорнової смуги F Напрямок транспортування N Напрямок, перпендикулярний до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги а Відстань між виходом форсунки і поверхнею плоскої заготовки або чорнової смуги а' Відстань між нижньою кромкою ділянки/виступу і поверхнею плоскої заготовки або чорнової смуги b Ширина виходу форсунки в напрямку транспортування p Тиск  Кут. 55 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 60 1. Спосіб очищення і/або видалення окалини з плоскої заготовки або чорнової смуги (1) за допомогою пристрою (2) для гідрозбивання окалини, при цьому пристрій (2) для гідрозбивання окалини має щонайменше одну форсунку (3) з виконаним, при розгляданні в напрямку (N), перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1), прямокутним 7 UA 111674 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 виходом, через яку подається вода, що знаходиться під тиском (р), на поверхню плоскої заготовки або чорнової смуги (1), який відрізняється тим, що вихід (4) форсунки (3), при розгляданні в перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1) напрямку (N), може бути виконаний, альтернативно прямокутному виконанню, щілиноподібним з щонайменше на деяких ділянках дугоподібним проходженням так, що вода при обох альтернативах викидається по всій ширині (В) плоскої заготовки або чорнової смуги (1) у вигляді безперервного смугового струменя (5), при цьому ширина (b) виходу (4) форсунки (3) в напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1) вибрана між 0,2 мм і 1,5 мм, при цьому вода подається в форсунку (3) під тиском (р) між 5 бар і 50 бар і при цьому відстань (а) між виходом (4) форсунки (3) і поверхнею плоскої заготовки або чорнової смуги (1) вибрана між 8 мм і 50 мм. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ширина виходу (4) форсунки (3) в напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1) вибрана між 0,3 мм і 0,8 мм, особливо переважно між 0,4 мм і 0,6 мм. 3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що вода подається в форсунку (3) з тиском (р) між 10 бар і 40 бар, зокрема між 15 бар і 35 бар. 4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що відстань (а) між виходом (4) форсунки (3) і поверхнею плоскої заготовки або чорнової смуги (1) вибрана між 10 мм і 30 мм, переважно між 15 мм і 20 мм. 5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється тим, що смуговий струмінь (5) встановлений з нерухомою орієнтацією під кутом (α) між 0° і 30°, переважно між 15° і 25° до напрямку (N), перпендикулярного до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1), проти напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1) або з можливістю регулювання у вказаному кутовому діапазоні. 6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється тим, що обмежувальні кромки (11) пластин (9, 10) форсунки, які визначають вихід (4) форсунки (3), встановлюються на різні відстані до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1). 7. Пристрій для гідрозбивання окалини для очищення і/або видалення окалини з плоскої заготовки або чорнової смуги (1), який має щонайменше одну форсунку (3) з виконаним, при розгляданні в напрямку (N), перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1), прямокутним виходом, через яку вода, що знаходиться під тиском (р), може подаватися на поверхню плоскої заготовки або чорнової смуги (1), зокрема для виконання способу за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняється тим, що вихід (4) форсунки (3), при розгляданні в напрямку (N), перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги, може бути виконаний, альтернативно прямокутному виконанню, щілиноподібним з щонайменше на деяких ділянках дугоподібним проходженням, при цьому ширина (b) виходу (4) форсунки (3) в напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1) становить між 0,2 мм і 1,5 мм, і при цьому є засоби (6) переміщення, за допомогою яких забезпечується можливість регулювання відстані (а) між виходом (4) форсунки (3) і поверхнею плоскої заготовки або чорнової смуги (1). 8. Пристрій для гідрозбивання окалини за п. 7, який відрізняється тим, що форсунка (3) розташована в корпусі (7), який встановлений з можливістю повороту навколо осі (А), яка розташована горизонтально і упоперек напрямку(F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1). 9. Пристрій для гідрозбивання окалини за п. 8, який відрізняється тим, що на корпусі (7) розташована щонайменше одна ділянка (8) або виступ, який при застосуванні відповідно до призначення пристрою для гідрозбивання окалини розташований ближче (а’) до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1), ніж вихід (4) форсунки (3). 10. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-9, який відрізняється тим, що вихід (4) форсунки (3) утворений за допомогою двох розташованих поблизу одна до одної пластин (9, 10) форсунки, при цьому щонайменше одна з пластин (9, 10) форсунки встановлена з можливістю регулювання в напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1) і/або в напрямку (N), перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1) і/або упоперек напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1). 11. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-9, який відрізняється тим, що вихід (4) форсунки (3) утворений за допомогою двох лінійних, розташованих поблизу одна до одної, пластин (9, 10) форсунки, при цьому обидві пластини (9, 10) форсунки мають обмежувальні кромки (11) для проходження води, які, при розгляданні в перпендикулярному до поверхні плоскої заготовки або чорнової смуги (1) напрямку (N), проходять під клиноподібним кутом переважно між 1° і 5° до горизонтального напрямку упоперек напрямку (F) 8 UA 111674 C2 5 10 15 20 25 30 транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1), і при цьому обидві пластини (9, 10) форсунки виконані з можливістю перестановки одна відносно одної в горизонтальному напрямку упоперек напрямку (F) транспортування плоскої заготовки або чорнової смуги (1). 12. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-9, який відрізняється тим, що вихід (4) форсунки (3) утворений за допомогою двох пластин (9, 10) форсунки, які мають будьякий контур, при цьому обидві пластини (9, 10) форсунки можна переставляти одна відносно одної так, що ширина щілини змінюється нерівномірно по ширині плоскої заготовки або чорнової смуги (1). 13. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-12, який відрізняється тим, що пластини (9, 10) форсунки складаються з теплостійкої нержавіючої сталі, із загартованої сталі, з твердого сплаву або з кераміки. 14. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-13, який відрізняється тим, що він має блок форсунки з компонентами зони підведення води, переважно фільтрувальної пластини, пристрій для спрямування струменя, вирівнювальної ділянки форсунки, фокусування струменя перед щілиною форсунки і щілини форсунки. 15. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-14, який відрізняється тим, що передбачена можливість регулювання ширини (b) виходу (4) форсунки (3) в напрямку (F) транспортування на деяких ділянках по ширині плоскої заготовки або чорнової смуги (1). 16. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-15, який відрізняється тим, що він має щонайменше один фільтрувальний елемент (13), який має множину отворів, комірок або прорізів, при цьому діаметр отворів, ширина комірок або ширина прорізів менша або дорівнює ширині (b) виходу (4) форсунки (3). 17. Пристрій для гідрозбивання окалини за п. 16, який відрізняється тим, що фільтрувальний елемент (13) розташований перед зоною виходу форсунки (3), при цьому сума площ поперечного перерізу отворів, комірок або прорізів в фільтрувальному елементі (13) більша поперечного перерізу виходу (4) форсунки (3). 18. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-17, який відрізняється тим, що підвідні трубопроводи (12) до пристрою (2) для гідрозбивання окалини і/або корпус (7) пристрою для гідрозбивання окалини, і/або всі конструктивні елементи, які проводять воду, складаються переважно з нержавіючого матеріалу. 19. Пристрій для гідрозбивання окалини за будь-яким із пп. 7-18, який відрізняється тим, що форсунка (3) має в напрямку виходу води конічну вихідну щілину або паралельну вихідну щілину, при цьому довжина вихідної щілини, виміряна в напрямку виходу води, переважно становить менше 20 мм і/або в три рази довша, ніж ширина (b) виходу (4) форсунки (3). 9 UA 111674 C2 10 UA 111674 C2 11 UA 111674 C2 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 12

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for cleaning and/or descaling a slab or a preliminary strip by means of a descaling device, and descaling device

Автори англійською

SMS SIEMAG AG

Автори російською

СМС ЗИМАГ АГ

МПК / Мітки

МПК: B21B 45/02, B21B 45/08

Мітки: допомогою, спосіб, окалини, смуги, гідрозбивання, чорнової, пристрою, очищення, заготовки, плоскої, видалення, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/14-111674-sposib-ochishhennya-i-abo-vidalennya-okalini-z-plosko-zagotovki-abo-chornovo-smugi-za-dopomogoyu-pristroyu-dlya-gidrozbivannya-okalini-i-pristrijj-dlya-gidrozbivannya-okalini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб очищення і/або видалення окалини з плоскої заготовки або чорнової смуги за допомогою пристрою для гідрозбивання окалини і пристрій для гідрозбивання окалини</a>

Подібні патенти