Прутки для використання в курильних виробах

Номер патенту: 111608

Опубліковано: 25.05.2016

Автор: Жендра П'єр-Ів

Є ще 6 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, який включає в себе аерозолетвірний субстрат, причому цей аерозолетвірний субстрат включає в себе пруток (22), який включає в себе зібраний у складки лист (8) гомогенізованої тютюнової сировини, оточений вздовж обводу обгорткою (12), й згаданий лист гомогенізованої тютюнової сировини є гофрованим.

2. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за п. 1, який відрізняється тим, що лист гомогенізованої тютюнової сировини має ширину щонайменше приблизно 25 мм.

3. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що аерозолетвірний субстрат являє собою пруток з довжиною від 5 мм до 20 мм.

4. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що лист гомогенізованої тютюнової сировини має товщину від 50 мкм до 300 мкм.

5. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що лист гомогенізованої тютюнової сировини має вміст аерозолеутворювачів більше ніж 5 % за сухою масою.

6. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що лист гомогенізованої тютюнової сировини має вміст аерозолеутворювачів від 5 до 30 % мас. за сухою масою.

7. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що аерозолетвірний субстрат також включає в себе нитку, пряжу, стрічку або волокнину, до якої була застосована одна або більше добавок, й ця нитка, пряжа, стрічка або волокнина введена до зібраного у складки листа гомогенізованої тютюнової сировини.

8. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за будь-яким із пп. 1-7, який включає в себе спалиме джерело тепла та аерозолетвірний субстрат, розташований нижче за ходом повітря від спалимого джерела тепла.

9. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за будь-яким із пп. 1-7, призначений для використання в електронагрівній системі утворення аерозолю.

Текст

Реферат: Призначений для використання в курильному виробі пруток (22), який включає в себе зібраний в складки лист гомогенізованої тютюнової сировини, оточений вздовж обводу обгорткою (12). Лист гомогенізованої тютюнової сировини може містити один або більше аерозолеутворювач(-ів) та мати вміст аерозолеутворювачів більше ніж 5 % за сухою масою або від 5 до 30 % (мас.) за сухою масою. Пруток (22) може включати в себе нескінченний елемент, до якого були застосовані одна або більше домішка (ок), введений до зібраного в складки нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини. Спосіб виготовлення прутка, який включає такі етапи: надання нескінченного листа (2) гомогенізованої тютюнової сировини; збирання в складки нескінченного листа (8) гомогенізованої тютюнової сировини в поперечному напрямку відносно його повздовжньої осі; оточування вздовж обводу зібраного в складки нескінченного листа (8) гомогенізованої тютюнової сировини обгорткою (12) для утворення UA 111608 C2 (12) UA 111608 C2 нескінченного прутка; та розрізання цього нескінченного прутка на множину окремих прутків (22). Лист гомогенізованої тютюнової сировини за варіантом, якому віддається перевага, гофрують або текстурують іншим способом. UA 111608 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Цей винахід стосується прутків, які включають в себе зібраний в складки лист гомогенізованої тютюнової сировини, призначених для використання в курильних виробах, курильних виробів, які включають в себе такі прутки, та способів формування таких прутків. Відомі способи та пристрої для виготовлення волокон, пасом або смужок тютюнового матеріалу. Як правило, ширина таких волокон, пасом або смужок тютюнової сировини становить приблизно 3 мм або менше. Наприклад, в US-A-4,000,748 розкриті спосіб та пристрій для розрізання листа відновленого тютюну на смужки та гофрування одержаних смужок в загалом одночасній операції. Лист тютюнової сировини переміщують між парою комплектів дисків, які обертаються та взаємодіють між собою, ці диски розрізають лист на множину смужок шириною від приблизно 0,65 мм до 1,55 мм. Переміщення одержаних смужок вперед сповільнюється в результаті взаємодії зі спрямованими одна до одної поверхнями сусідніх дисків, що спричинює поздовжнє гофрування смужок з одержанням смужок гофрованої форми. Гофровані смужки, як відомо, забезпечують збільшення заповнювальної здатності. В US-A-4,598,721 розкриті спосіб та пристрій для виготовлення відрізків скрученого волокна відновленого тютюну. Тютюновий пил та/або тютюнові відходи оброблюють зв'язувальними речовинами та факультативно домішками з одержанням здатної до пластифікування суміші, яку екструдують крізь спеціальну екструзійну головку, для одержання окремих ниткоподібних скручених напівфабрикатів, які потім розділяють на окремі відрізки скрученого волокна. Ці відрізки скрученого волокна мають товщину від 0,1 мм до 0,3 мм, ширину від 0,4 мм до 3 мм та довжину у розтягнутому стані від 5 мм до 40 мм. В US-A-4,889,143 розкриті сигаретні прутки, які включають в себе множину пасом, що простягаються у загалом поздовжньому напрямку, виготовлених із подрібненої листоподібної відновленої тютюнової сировини, вміщеної у обгортковий матеріал, який оточує її вздовж обводу. Смужки листоподібної відновленої тютюнової сировини розрізають на множину пасом, яким надають пруткоподібну форму та оточують вздовж обводу паперовою обгорткою для утворення нескінченного прутка. Потім цей нескінченний пруток розрізають через рівні проміжки, щоб виготовити множину прутків бажаної довжини. Для регулювання спадання тиску повітря, просмоктуваного через сигаретний пруток, можуть бути виготовлені скручені пасма, які можуть бути розташовані у повздовжньому напрямку, так що повітря може протікати у поздовжньому напрямку крізь пруток у проміжках між пасмами. Проходження пасом крізь засіб формування прутка з трохи меншою швидкістю, ніж швидкість, з якою пасма виходять із засобу розрізання на пасма, може забезпечити виготовлення скручених пасом, тобто пасом, яким надана певною мірою викривлена, складчаста, хвиляста або синусоїдальна форма, які здатні забезпечити збільшену кількість сировини на одиницю довжини відрізка прутка. Формування прутків для курильних виробів, які включають в себе скручені або нескручені волокна тютюнової сировини, має ряд недоліків, у тому числі ті, які обговорюються нижче. По-перше, подрібнення тютюнової сировини призводить до небажаного утворення дрібних частинок тютюну та інших відходів. По-друге, прутки, які включають в себе волокна тютюнової сировини, мають "крихкі кінці", тобто має місце втрата волокон тютюнової сировини з кінців прутка. Це посилюється розламуванням волокон тютюнової сировини під час формування прутка. Крихкі кінці є не тільки естетично неприйнятними, але також можуть призвести до необхідності більш частого чищення виробничого обладнання та курильних пристроїв, що є певним недоліком. По-третє, прутки, які включають в себе волокна тютюнової сировини, характеризуються значними відхиленнями від заданої маси, тобто прутки однакових розмірів мають, як правило, непостійну масу. Це частково пов'язано з тим, що прутки мають крихкі кінці, як згадувалось вище. Значні відхилення від заданої маси прутків, які включають в себе волокна тютюнової сировини, призводять до небажано високого відсотка браку прутків, маса яких виходить за межі вибраного діапазону прийнятних значень. І, насамкінець, прутки, які включають в себе волокна тютюнової сировини, характеризуються нерівномірною густиною, тобто густина по довжині прутка є, як правило, непостійною. Це пов'язано з відмінностями в кількості тютюнової сировини в різних ділянках вздовж прутка, що призводить до утворення "пор", тобто зменшеної кількості тютюнової сировини, та "подушок", тобто збільшених рівнів тютюнової сировини. Нерівномірна густина прутків, які включають в себе волокна тютюнової сировини, може небажано вплинути на опір просмоктуванню (RTD) прутків. Крім того, нерівномірна густина прутків, які включають в себе волокна тютюнової сировини, може призвести до утворення крихких кінців, якщо пора розташована на кінці прутка. Крихкі кінці, значні відхилення від заданої маси та нерівномірна густина, якими характеризуються прутки, які включають в себе волокна тютюнової сировини, є особливо 1 UA 111608 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 проблематичними та небажаними для прутків короткої довжини. Прутки короткої довжини іноді називають відрізками штранга. Було б бажаним надати прутки, які включають в себе тютюнову сировину, призначені для використання в курильних виробах та які мають менш крихкі кінці, ніж прутки, які включають в себе волокна тютюнової сировини. Як альтернатива або на додаток до цього, було б бажаним надати прутки, які включають в себе тютюнову сировину, призначені для використання в курильних виробах та які характеризуються меншими відхиленнями від заданої маси, ніж прутки, які включають в себе волокна тютюнової сировини. Як альтернатива або на додаток до цього, було б бажаним надати прутки, які включають в себе тютюнову сировину, призначені для використання в курильних виробах та які мають більш рівномірну густину, ніж прутки, які включають в себе волокна тютюнової сировини. За цим винаходом запропонований пруток, який включає в себе зібраний в складки лист гомогенізованої тютюнової сировини, що містить один або більше аерозолеутворювач(-ів), та який оточений вздовж обводу обгорткою, причому лист гомогенізованої тютюнової сировини має вміст аерозолеутворювачів більше ніж 5 % за сухою масою. За цим винаходом також запропонований пруток, який включає в себе зібраний в складки лист гомогенізованої тютюнової сировини, що містить один або більше аерозолеутворювач(-ів), та який оточений вздовж обводу обгорткою, причому лист гомогенізованої тютюнової сировини має вміст аерозолеутворювачів від 5 % до 30 % за сухою масою. За цим винаходом також запропонований пруток, який включає в себе зібраний в складки лист гомогенізованої тютюнової сировини, оточений вздовж обводу обгорткою, та нескінченний елемент, до якого була(-и) застосована(-і) одна або більше домішка(-ок), причому цей нескінченний елемент введений до зібраного в складки нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини. За цим винаходом також запропонований курильний виріб, що зазнає нагрівання, який включає в себе аерозолетвірний субстрат, причому цей аерозолетвірний субстрат включає в себе пруток, який включає в себе зібраний в складки лист гомогенізованої тютюнової сировини, оточений вздовж обводу обгорткою. В цьому описі термін "пруток" вжитий для позначення загалом циліндричного елемента із загалом круглим, овальним або еліптичним поперечним перерізом. В цьому описі термін "лист" означає плаский елемент, ширина та довжина якого суттєво більше його товщини. В цьому описі термін "довжина" означає розмір у напрямку осі циліндричних прутків за цим винаходом. В цьому описі термін "ширина" означає розмір у напрямку, який є загалом перпендикулярним осі циліндричних прутків за цим винаходом. В цьому описі термін "гомогенізована тютюнова сировина" означає сировину, утворену агломеруванням частинок тютюну. В цьому описі термін "зібраний в складки" означає, що лист гомогенізованої тютюнової сировини скручений спіраллю, складений або іншим способом стиснутий чи стягнутий в напрямку, який є загалом поперечним циліндричній осі прутка. В цьому описі термін "прутки за цим винаходом" також стосується прутків у курильних виробах, які зазнають нагрівання, за цим винаходом. Слід мати на увазі, що у наведеному нижче описі цього винаходу особливості, описані відносно одного з варіантів здійснення цього винаходу, також можуть бути застосовні до інших варіантів здійснення цього винаходу. Зібраний в складки лист гомогенізованої тютюнової сировини за варіантом, якому віддається перевага, простягається вздовж загалом всієї довжини прутка та через загалом всю площу поперечного перерізу прутка. Включення зібраного в складки листа гомогенізованої тютюнової сировини в прутки за цим винаходом забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що це значно зменшує ризик утворення крихких кінців порівняно з прутками, які включають в себе волокна тютюнової сировини. Прутки за цим винаходом, які включають в себе лист гомогенізованої тютюнової сировини за цим винаходом забезпечують перевагу, яка полягає в тому, що вони мають значно менші відхилення від заданої маси, ніж прутки, які включають в себе волокна тютюнової сировини. Маса прутка за цим винаходом конкретної довжини визначається густиною, шириною та товщиною листа гомогенізованої тютюнової сировини, якому надана форма прутка. Таким чином, масу прутків за цим винаходом конкретної довжини можна регулювати шляхом змінювання густини та розмірів листа гомогенізованої тютюнової сировини. Це зменшує 2 UA 111608 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 невідповідності у масі між прутками за цим винаходом однакових розмірів, а отже призводить до зменшення відсотка браку прутків, маса яких виходить за межі вибраного діапазону прийнятних значень. Прутки за цим винаходом, які включають в себе лист гомогенізованої тютюнової сировини за цим винаходом, забезпечують перевагу, яка полягає в тому, що вони мають більш рівномірну густину, ніж прутки, які включають в себе волокна тютюнової сировини. У варіантах здійснення цього винаходу, яким віддається перевага, прутки за цим винаходом включають в себе зібраний в складки текстурований лист гомогенізованої тютюнової сировини, оточений вздовж обводу обгорткою. Використання текстурованого листа гомогенізованої тютюнової сировини забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що полегшується збирання у складки цього листа гомогенізованої тютюнової сировини для формування прутка за цим винаходом. В цьому описі термін "текстурований лист" означає лист, який був гофрований, підданий плоскозаглибленому або рельєфному тисненню, перфорований або деформований іншим способом. Текстуровані листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть мати множину рознесених на певну відстань ум'ятин, опуклостей, перфораційних отворів або їх комбінацію. У варіантах здійснення цього винаходу, яким віддається особлива перевага, прутки за цим винаходом включають в себе зібраний в складки гофрований лист гомогенізованої тютюнової сировини, оточений вздовж обводу обгорткою. В цьому описі термін "гофрований лист" є синонімом терміну "крепований лист" та означає лист, який має множину загалом паралельних нерівностей або складок. За варіантом, якому віддається перевага, гофрований лист гомогенізованої тютюнової сировини має множину нерівностей або складок, загалом паралельних осі циліндричного прутка за цим винаходом. Це забезпечує перевагу, яка полягає в полегшенні збирання в складки гофрованого листа гомогенізованої тютюнової сировини для формування прутка за цим винаходом. Однак слід зазначити, що гофровані листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть альтернативно або на додаток до цього мати множину загалом паралельних нерівностей або складок, розташованих під гострим або тупим кутом до осі циліндричного прутка. В певних варіантах здійснення цього винаходу листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть бути загалом рівномірно текстурованими по загалом всій їх поверхні. Наприклад, гофровані листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть мати множину загалом паралельних нерівностей або складок, які загалом рівномірно рознесені по ширині листа. За цим винаходом також запропоноване використання прутка за цим винаходом у курильному виробі. За цим винаходом також запропонований курильний виріб, який включає в себе пруток за цим винаходом. Прутки за цим винаходом можуть бути використані як прутки спалимого курильного матеріалу в курильних виробах із жевріючим кінцем. В одному з варіантів здійснення цього винаходу прутки за цим винаходом можуть бути використані як прутки спалимого курильного матеріалу в сигаретах із жевріючим кінцем, які включають в себе пруток спалимого курильного матеріалу та фільтр, розташований нижче за ходом повітря від цього прутка спалимого курильного матеріалу. У цьому описі терміни "вище за ходом повітря" та "верхній за ходом повітря", а також "нижче за ходом повітря" та "нижній за ходом повітря", вжиті для позначення відносних положень компонентів або частин компонентів курильних виробів, які включають в себе прутки за цим винаходом, по відношенню до напрямку просмоктування повітря через ці курильні вироби під час їх використання. В цій галузі були запропоновані декілька курильних виробів, в яких тютюн нагрівають замість спалювання. Як правило, в курильних виробах, які зазнають нагрівання, аерозоль створюють передаванням тепла від джерела тепла, наприклад, хімічного, електричного або спалимого джерела тепла, до фізично окремого аерозолетвірного субстрату, який може бути розташований всередині, навколо або нижче за ходом повітря від джерела тепла. За цим винаходом також запропонований аерозолетвірний субстрат для курильного виробу, який зазнає нагрівання, причому цей аерозолетвірний субстрат включає в себе пруток за цим винаходом. В цьому описі термін "аерозолетвірний субстрат" означає субстрат, який має здатність при 3 UA 111608 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 нагріванні вивільнювати леткі сполуки з утворенням аерозолю. Прутки за цим винаходом є особливо придатними для використання як аерозолетвірні субстрати в курильних виробах, які зазнають нагрівання. Аерозолетвірні субстрати в курильних виробах, які зазнають нагрівання, мають, як правило, значно меншу довжину, ніж прутки спалимого курильного матеріалу у традиційних курильних виробах із жевріючим кінцем. Як зазначалось вище, крихкі кінці, значні відхилення від заданої маси та нерівномірна густина, якими характеризуються прутки, які включають в себе волокна тютюнової сировини, є особливо небажаними для прутків короткої довжини. Використання коротких прутків за цим винаходом як аерозолетвірні субстрати в курильних виробах, які зазнають нагрівання, забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що це мінімізує або усуває один або більше недолік(-ів), пов'язаний(-их) з використанням коротких прутків, які включають в себе волокна тютюнової сировини, які обговорювалися вище. За цим винаходом також запропонований курильний виріб, який зазнає нагрівання, який включає в себе аерозолетвірний субстрат, причому цей аерозолетвірний субстрат включає в себе пруток за цим винаходом. В одному з варіантів здійснення цього винаходу прутки за цим винаходом можуть бути використані як аерозолетвірні субстрати в курильних виробах, що зазнають нагрівання, які включають в себе спалиме джерело тепла та аерозолетвірний субстрат, розташований нижче за ходом повітря від цього спалимого джерела тепла. Наприклад, прутки за цим винаходом можуть бути використані як аерозолетвірні субстрати в курильних виробах, які зазнають нагрівання, типу, розкритого в WO-A-2009/022232, які включають в себе спалиме джерело тепла на основі вуглецю, аерозолетвірний субстрат, розташований нижче за ходом повітря від цього спалимого джерела тепла, та теплопровідний елемент, який розташований навколо задньої частини спалимого джерела тепла на основі вуглецю й суміжної передньої частини аерозолетвірного субстрату та контактує з ними. Однак слід зазначити, що прутки за цим винаходом також можуть бути використані як аерозолетвірні субстрати в курильних виробах, що зазнають нагрівання, які включають в себе спалиме джерело тепла інших конструкцій. В іншому варіанті здійснення цього винаходу прутки за цим винаходом можуть бути використані як аерозолетвірні субстрати в курильних виробах, які зазнають нагрівання, призначених для використання в електронагрівних системах утворення аерозолю, в яких аерозолетвірний субстрат курильного виробу, який зазнає нагрівання, нагрівають електричним джерелом тепла. Наприклад, прутки за цим винаходом можуть бути використані як аерозолетвірні субстрати в курильних виробах, які зазнають нагрівання, розкритих в EP-A-0 822 670. Вставляння та виймання з електронагрівної системи утворення аерозолю курильних виробів, що зазнають нагрівання, які включають в себе аерозолетвірний субстрат, який включає в себе пруток, який включає в себе волокна тютюнової сировини, зазвичай призводить до втрати волокон тютюнової сировини з прутка. Це може призвести до небажаної необхідності більш частого чищення електричного джерела тепла та інших частин електронагрівної курильної системи для того, щоб видалити волокна, що випали з прутка. На відміну від цього, вставляння та виймання з електронагрівної системи утворення аерозолю курильних виробів, що зазнають нагрівання, які включають в себе аерозолетвірний субстрат, який включає в себе пруток, який включає в себе зібраний в складки лист гомогенізованої тютюнової сировини, забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що це не призводить до випадання з прутка тютюнової сировини. За цим винаходом також запропонований фільтр для курильного виробу, причому цей фільтр включає в себе пруток за цим винаходом. Прутки за цим винаходом можуть бути використані у фільтрах як для курильних виробів із жевріючим кінцем, так і для курильних виробів, які зазнають нагрівання. Прутки за цим винаходом можуть бути використані у фільтрах, які включають в себе одну секцію фільтра. Прутки за цим винаходом також можуть бути використані в багатокомпонентних фільтрах, які включають в себе дві або декілька секції(-ій) фільтра. Відомі фільтри, які включають в себе тютюнвмісні секції фільтра. Наприклад, в EP-A-1 889 550 розкритий багатокомпонентний фільтр для курильного виробу, який включає в себе: кінцеву секцію, яка вставляється в рот; першу секцію вивільнення аромату, яка включає в себе тютюн або листя іншої рослини, розташовану вище за ходом повітря від кінцевої секції, яка вставляється в рот; та другу секцію вивільнення аромату, яка включає в себе фільтрувальний матеріал та ароматизатор, розташовану вище за ходом повітря від першої секції вивільнення аромату. Опір просмоктуванню другої секції вивільнення аромату є більшим, ніж опір 4 UA 111608 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 просмоктуванню першої секції вивільнення аромату, та опір просмоктуванню другої секції вивільнення аромату є більшим, ніж опір просмоктуванню кінцевої секції, яка вставляється в рот. В певних варіантах здійснення цього винаходу прутки за цим винаходом можуть бути використані як тютюнвмісні секції фільтра в однокомпонентних або багатокомпонентних фільтрах. Наприклад, прутки за цим винаходом можуть бути використані як перша секція вивільнення аромату в багатокомпонентних фільтрах, розкритих в EP-A-1 889 550. Фільтри, які включають в себе прутки за цим винаходом, можуть також включати в себе один або більше фільтрувальний(-их) матеріал(-ів) для видалення компонентів у вигляді частинок, газоподібних компонентів або їх комбінацій. Прийнятні фільтрувальні матеріали відомі в цій галузі та включають, але без обмеження ними, волокнисті фільтрувальні матеріали, такі як, наприклад, ацетилцелюлозі джгут та папір; адсорбенти, такі як, наприклад, активований оксид алюмінію, цеоліти, молекулярні сита та силікагель; та їх комбінації. Як альтернатива або на додаток до цього, фільтри, які включають в себе прутки за цим винаходом, можуть також включати в себе один або більше модифікатор(-ів) диму або аерозолю. Прийнятні модифікатори диму та аерозолю відомі в цій галузі та включають, але без обмеження ними, ароматизатори, такі як, наприклад, ментол. За варіантом, якому віддається перевага, прутки за цим винаходом мають загалом однаковий по всій довжині поперечний переріз. Прутки за цим винаходом можуть бути виготовлені з різними розмірами в залежності від їх передбачуваного застосування. Наприклад, прутки за цим винаходом можуть мати діаметр від приблизно 5 мм до приблизно 10 мм в залежності від їх передбачуваного застосування. Наприклад, прутки за цим винаходом можуть мати довжину від приблизно 5 мм до приблизно 150 мм в залежності від їх передбачуваного застосування. В певних варіантах здійснення цього винаходу прутки за цим винаходом, призначені для використання як прутки спалимого курильного матеріалу у традиційних курильних виробах із жевріючим кінцем, можуть мати довжину від приблизно 30 мм до приблизно 140 мм. В інших варіантах здійснення цього винаходу прутки за цим винаходом, призначені для використання як аерозолетвірні субстрати в курильних виробах, які зазнають нагрівання, можуть мати довжину від приблизно 5 мм до приблизно 20 мм. В інших варіантах здійснення цього винаходу прутки за цим винаходом, призначені для використання у фільтрах для традиційних курильних виробів із жевріючим кінцем та курильних виробів, які зазнають нагрівання, можуть мати довжину від приблизно 5 мм до приблизно 30 мм. Прутки за цим винаходом бажаної одиничної довжини можуть бути виготовлені шляхом формування прутка за цим винаходом, довжина якого становить множину одиничних довжин, та подальшого розрізання або розділення іншим способом цього прутка, довжина якого становить множину одиничних довжин, на множину прутків бажаної одиничної довжини. Наприклад, прутки за цим винаходом, які мають довжину приблизно 15 мм та призначені для використання як аерозолетвірні субстрати в курильних виробах, які зазнають нагрівання, можуть бути виготовлені шляхом формування прутка за цим винаходом, який має довжину приблизно 150 мм, та подальшого розділення цього видовженого прутка на десять прутків за цим винаходом, які мають довжину приблизно 15 мм. Листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть бути сформовані агломеруванням частинок тютюну, одержаних подрібненням або кришінням іншим способом одного або обох із таких матеріалів як листова пластинка тютюнового листя та жилки тютюнового листя. Як альтернатива або на додаток до цього, листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть включати в себе один або більше з таких матеріалів як тютюновий пил, тютюновий дрібняк та інші побічні продукти тютюну у вигляді частинок, які утворюються під час, наприклад, обробки, вантажно-розвантажувальних операцій та транспортування тютюну. Якщо прутки за цим винаходом призначені для використання як аерозолетвірні субстрати в курильних виробах, які зазнають нагрівання, то листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, за варіантом, якому віддається перевага, включають в себе частинки тютюну, які одержують подрібненням або кришінням іншим способом листової пластинки тютюнового листя. В певних варіантах здійснення цього винаходу листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть мати вміст тютюну щонайменше приблизно 40 % (мас.) за сухою масою або щонайменше приблизно 50 % (мас.) за сухою масою. В інших варіантах здійснення цього винаходу листи гомогенізованої тютюнової 5 UA 111608 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть мати вміст тютюну приблизно 70 % (мас.) за сухою масою або більше. Якщо прутки за цим винаходом призначені для використання як аерозолетвірні субстрати в курильних виробах, які зазнають нагрівання, то використання листів гомогенізованої тютюнової сировини з високим вмістом тютюну забезпечує перевагу, яка полягає в створенні аерозолів з посиленим ароматом тютюну. Листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть включати в себе одну або більше власну(-их) зв'язувальну(-их) речовину(-ин), тобто ендогенних зв'язувальних речовин тютюну, одну або більше домішкову(-их) зв'язувальну(-их) речовину(-ин), тобто екзогенних зв'язувальних речовин тютюну, або їх комбінацію для сприяння агломеруванню частинок тютюну. Як альтернатива або на додаток до цього, листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть включати в себе інші домішки, до яких належать, але без обмеження ними, тютюнові та нетютюнові волокна, аерозолеутворювачі, зволожувачі, пластифікатори, ароматизатори, наповнювачі, водні та неводні розчинники та їх комбінації. Домішкові зв'язувальні речовини, придатні для включення в листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, відомі в цій галузі та включають, але без обмеження ними, камеді, такі як, наприклад, гуарова камедь, ксантанова камедь, гуміарабік та камедь плодів ріжкового дерева; целюлозні зв'язувальні речовини, такі як, наприклад, гідроксипропілцелюлоза, карбоксиметилцелюлоза, гідроксіетилцелюлоза, метилцелюлоза та етилцелюлоза; полісахариди, такі як, наприклад, крохмалі, органічні кислоти, такі як альгінова кислота, спряжені пари солей основ та органічних кислот, такі як натрійальгінат, агар та пектини; та їх комбінації. Нетютюнові волокна, придатні для включення в листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, відомі в цій галузі та включають, але без обмеження ними, целюлозні волокна; волокна деревини м'яких порід; волокна деревини твердих порід; джутові волокна та їх комбінації. Перед включенням в листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, нетютюнові волокна можуть бути оброблені прийнятними способами, які відомі в цій галузі та включають, але без обмеження ними, механічне перетворення на волокнисту масу; ушляхетнювання; хімічне перетворення на волокнисту масу; вибілювання; сульфатне перетворення на волокнисту масу та їх комбінації. Листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, повинні мати досить високу межу міцності на розрив, щоб зберегти свою цілісність при збиранні в складки для утворення прутків за цим винаходом. В певних варіантах здійснення цього винаходу нетютюнові волокна можуть бути включені в листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, для того, щоб досягти належної межі міцності на розрив. Наприклад, листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть включати в себе від приблизно 1 % (мас.) до приблизно 5 % (мас.) нетютюнових волокон за сухою масою. Аерозолеутворювачі та зволожувачі, придатні для включення в листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, відомі в цій галузі та включають, але без обмеження ними, багатоатомні спирти, такі як триетиленгліколь, 1,3бутандіол та гліцерин; складні ефіри багатоатомних спиртів, такі як моно-, ді- або триацетат гліцерину; та складні ефіри аліфатичного ряду моно-, ди- або полікарбонових кислот, такі як диметилдодекандіоат або диметилтетрадекандіоат. В певних варіантах здійснення цього винаходу, яким віддається перевага, листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, які містять один або більше аерозолеутворювач(-ів), мають вміст аерозолеутворювачів більше ніж 5 % за сухою масою. В інших варіантах здійснення цього винаходу, яким віддається перевага, листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, які містять один або більше аерозолеутворювач(-ів), мають вміст аерозолеутворювачів від приблизно 5 % (мас.) до приблизно 30 % (мас.) за сухою масою. Наприклад, якщо прутки за цим винаходом призначені для використання як аерозолетвірні субстрати в курильних виробах, які зазнають нагрівання, то листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть мати вміст аерозолеутворювачів від приблизно 5 % (мас.) до приблизно 30 % (мас.) за сухою масою. Слід зазначити, що склад листів гомогенізованої тютюнової сировини, призначених для використання в цьому винаході, може задовольняти нормативно-правові вимоги. 6 UA 111608 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Відомо багато процесів відновлення для виготовлення листів гомогенізованої тютюнової сировини. До цих процесів належать, але без обмеження ними: процеси виготовлення паперу, розкриті в, наприклад, US-A-3,860,012; процеси лиття або "виливання" листа, розкриті в, наприклад, US-A-5,724,998; процеси відновлення тістоподібної маси, розкриті в, наприклад, USA-3,894,544; та процеси гарячого екструдування, розкриті в, наприклад, GB-A-983,928. Як правило, густина листів гомогенізованої тютюнової сировини, виготовлених екструдуванням та відновленням тістоподібної маси, є більшою, ніж густина листів гомогенізованої тютюнової сировини, виготовлених виливанням. Листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, за варіантом, якому віддається перевага, формують виливанням, яке зазвичай включає в себе виливання пульпи, яка включає в себе частинки тютюну та одну або більше зв'язувальну(-их) речовину(-ин), на стрічку конвеєра або іншу несучу поверхню, сушіння виливка пульпи з утворенням листа гомогенізованої тютюнової сировини, та видалення цього листа гомогенізованої тютюнової сировини з несучої поверхні. Наприклад, в певних варіантах здійснення цього винаходу листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть бути виготовлені виливанням з пульпи, яка включає в себе частинки тютюну, гуарову камедь, волокна целюлози та гліцерин. Листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть бути текстуровані із застосуванням прийнятного устаткування для текстурування фільтрувального джгута, паперу та інших матеріалів. Наприклад, листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть бути гофровані із застосуванням пристрою для гофрування, описаного в CH-A-691156, який включає в себе пару обертових гофрувальних валків. Однак слід зазначити, що листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть бути текстуровані із застосуванням іншого прийнятного устаткування та процесів, із застосуванням яких деформують або перфорують листи гомогенізованої тютюнової сировини. Прутки за цим винаходом можуть бути виготовлені з листів гомогенізованої тютюнової сировини, які мають різні розміри в залежності від їх передбачуваного застосування. Листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, повинні мати ширину, достатню для збирання в складки, для того, щоб надати йому форму прутка за цим винаходом. За варіантом, якому віддається перевага, листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, мають ширину щонайменше приблизно 25 мм. В певних варіантах здійснення цього винаходу листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть мати ширину від приблизно 25 мм до приблизно 300 мм. Опір просмоктуванню прутка за цим винаходом певного максимального поперечного розміру залежить від ширини листа гомогенізованої тютюнової сировини, зібраного в складки для формування прутка. Ширина листа гомогенізованої тютюнової сировини має бути більшою, ніж максимальний поперечний розмір прутка. За варіантом, якому віддається перевага, ширина листа гомогенізованої тютюнової сировини є щонайменше в три рази більшою, ніж максимальний поперечний розмір прутка. В певних варіантах здійснення цього винаходу ширина листа гомогенізованої тютюнової сировини може бути щонайменше в п'ять разів більшою, ніж максимальний поперечний розмір прутка. В інших варіантах здійснення цього винаходу ширина листа гомогенізованої тютюнової сировини може бути щонайменше в десять разів більшою, ніж максимальний поперечний розмір прутка. За варіантом, якому віддається перевага, листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, мають товщину щонайменше приблизно 50 мкм. В певних варіантах здійснення цього винаходу листи гомогенізованої тютюнової сировини, призначені для використання в цьому винаході, можуть мати товщину від 50 мкм до приблизно 300 мкм. В певних варіантах здійснення цього винаходу листи гомогенізованої тютюнової сировини, 2 призначені для використання в цьому винаході, можуть мати масу від 100 г/м до приблизно 2 300 г/м . Прутки за цим винаходом можуть включати в себе зібраний в складки лист гомогенізованої тютюнової сировини, оточений вздовж обводу пористою обгорткою або непористою обгорткою. В певних варіантах здійснення цього винаходу прутки за цим винаходом можуть включати в себе зібраний в складки лист гомогенізованої тютюнової сировини, оточений вздовж обводу 7 UA 111608 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 паперовою обгорткою. Паперові обгортки, придатні для використання в цьому винаході, відомі в цій галузі та включають, але без обмеження ними, сигаретний папір різних видів; та обгортки різних видів для штранга фільтра. В інших варіантах здійснення цього винаходу прутки за цим винаходом можуть включати в себе зібраний в складки лист гомогенізованої тютюнової сировини, оточений вздовж обводу непаперовою обгорткою. Непаперові обгортки, прийнятні для використання в цьому винаході, відомі в цій галузі та включають в себе, але без обмеження ними, гомогенізовану тютюнову сировину різних видів. Прутки за цим винаходом можуть бути виготовлені із застосуванням традиційного обладнання для виробництва сигарет та фільтрів для сигарет. Наприклад, прутки за цим винаходом, які включають в себе зібраний в складки гофрований лист гомогенізованої тютюнової сировини, можуть бути виготовлені із застосуванням обладнання для формування прутків фільтра, які включають в себе зібраний в складки гофрований лист паперу, описаного в CH-A-691156 типу. За цим винаходом також запропонований спосіб формування прутка за цим винаходом, який включає такі етапи: надання нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини, який містить один або більше аерозолеутворювач(-ів), причому цей лист гомогенізованої тютюнової сировини має вміст аерозолеутворювачів більше ніж 5 % за сухою масою; збирання в складки нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини в поперечному напрямку відносно його повздовжньої осі; оточування вздовж обводу зібраного в складки нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини обгорткою для формування нескінченного прутка; та розрізання цього нескінченного прутка на множину окремих прутків. За цим винаходом також запропонований спосіб формування прутка за цим винаходом, який включає такі етапи: надання нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини, який містить один або більше аерозолеутворювач(-ів), причому цей лист гомогенізованої тютюнової сировини має вміст аерозолеутворювачів від 5 % (мас.) до 30 % (мас.) за сухою масою; збирання в складки нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини в поперечному напрямку відносно його повздовжньої осі; оточування вздовж обводу зібраного в складки нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини обгорткою для формування нескінченного прутка; та розрізання цього нескінченного прутка на множину окремих прутків. За цим винаходом також запропонований спосіб формування прутка за цим винаходом, який включає такі етапи: надання нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини; збирання в складки нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини в поперечному напрямку відносно його повздовжньої осі; введення нескінченного елемента, до якого була(-и) застосована(-і) одна або більше домішка(-ок), до зібраного в складки нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини; оточування вздовж обводу зібраного в складки нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини обгорткою для формування нескінченного прутка; та розрізання цього нескінченного прутка на множину окремих прутків. Ці способи також можуть включати текстурування нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини. Наприклад, ці способи можуть включати гофрування, виконання плоскозаглибленого тиснення, перфорування або текстурування іншим способом нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини перед збиранням в складки цього нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини в поперечному напрямку відносно його повздовжньої осі. За варіантом, якому віддається перевага, згадані способи також включають гофрування нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини. Згадані способи також можуть включати нанесення однієї або більше домішки(-ок) на нескінченний лист гомогенізованої тютюнової сировини. Наприклад, спосіб може включати оббризкування, обпилювання, зволоження або нанесення іншим способом однієї або більше домішки(-ок) на нескінченний лист гомогенізованої тютюнової сировини перед збиранням в складки цього нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини в поперечному напрямку відносно його повздовжньої осі. Згадана(-і) одна або більше домішка(-ок) може(-уть) являти собою одну або більше рідку(-их) домішку(-ок); або одну або більше тверду(-их) домішку(-ок); або комбінацію однієї або більше рідкої(-их) домішки(-ок) та однієї або більше твердої(-их) домішки(-ок). Рідкі та тверді домішки, придатні для використання в цьому винаході, відомі в цій галузі та включають, але без обмеження ними, ароматизатори, такі як, наприклад, ментол; адсорбенти, такі як, наприклад, активоване вугілля; та домішки рослинного походження. Одна або більше домішка(-ок) може(-уть) бути нанесена(-і) на загалом весь нескінченний 8 UA 111608 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 лист гомогенізованої тютюнової сировини. Альтернативно одна або більше домішка(-ок) може(-уть) бути нанесена(-і) на вибрані ділянки або частини нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини. Якщо способи також включають текстурування нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини, то одна або більше домішка(-ок) може(-уть) бути нанесена(-і) на нескінченний лист гомогенізованої тютюнової сировини перед текстуруванням нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини або після нього. За варіантом, якому віддається перевага, згадані способи включають нанесення однієї або більше домішки(-ок) на нескінченний лист гомогенізованої тютюнової сировини після текстурування цього нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини. Як альтернатива або на додаток до нанесення однієї або більше домішки(-ок) на нескінченний лист гомогенізованої тютюнової сировини, способи можуть включати введення до зібраного в складки нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини нескінченного елемента, до якого була(-и) застосована(-і) одна або більше домішка(-ок). Наприклад, способи можуть включати введення до зібраного в складки нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини нескінченного елемента, просоченого рідким ароматизатором. Нескінченні елементи, придатні для використання в цьому винаході, відомі в цій галузі та включають, але без обмеження ними, нитки; пряжу; стрічки; волокнини та інші видовжені елементи. Нескінченні елементи, призначені для використання в цьому винаході, можуть бути сформовані з будь-яких прийнятних відомих матеріалів, здатних бути носієм для однієї або більше домішки(-ок), та включають, але без обмеження ними, бавовну; ацетилцелюлозу; віскозу; тютюн; та інші текстильні або нетекстильні матеріали. Нескінченні елементи можуть бути введені до зібраного в складки нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини із застосуванням прийнятного обладнання для введення нескінченних елементів у нескінченні прутки ацетилцелюлозного джгута та інших фільтрувальних матеріалів, наприклад, описаного в патентах США ą 4,281,671 та ą 7,074,170. Нижче цей винахід буде описаний, тільки у вигляді прикладу, з посиланнями на супровідні фігури, на яких: на Фіг. 1 зображений схематичний поперечний переріз пристрою для формування прутка за цим винаходом; Фіг. 2 ілюструє густину прутків за першим варіантом здійснення цього винаходу, сформованих із застосуванням пристрою, зображеного на Фіг. 1; та Фіг. 3 ілюструє густину прутків, які включають в себе волокна тютюнової сировини. Пристрій, зображений на Фіг. 1, загалом включає в себе: подавальний засіб, призначений для надання нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини; гофрувальний засіб, призначений для гофрування нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини; засіб формування прутка, призначений для збирання в складки нескінченного гофрованого листа гомогенізованої тютюнової сировини та оточування вздовж обводу зібраного в складки нескінченного гофрованого листа гомогенізованої тютюнової сировини обгорткою з утворенням нескінченного прутка; та різальний засіб для розрізання нескінченного прутка на множину окремих прутків. Пристрій також включає в себе транспортувальний засіб для переміщення нескінченного листа гомогенізованої тютюнової сировини нижче за потоком тютюнового матеріалу через цей пристрій від подавального засобу до засобу формування прутка крізь гофрувальний засіб. Як показано на Фіг. 1, подавальний засіб включає в себе нескінченний лист 2 гомогенізованої тютюнової сировини, встановлений на бобіну 4, а гофрувальний засіб включає в себе пару обертових гофрувальних валків 6. Під час роботи нескінченний лист 2 гомогенізованої тютюнової сировини витягують з бобіни 4 та переміщують із застосуванням транспортувального засобу через групу напрямних та натяжних валків до розташованої нижче за потоком тютюнової сировини пари гофрувальних валків 6. Під час подавання нескінченного листа 2 гомогенізованої тютюнової сировини між парою гофрувальних валків 6 ці гофрувальні валки діють на нескінченний лист 2 гомогенізованої тютюнової сировини та гофрують його з формуванням нескінченного гофрованого листа 8 гомогенізованої тютюнової сировини, який має множину рознесених на певну відстань нерівностей або складок, загалом паралельних поздовжній осі листа гомогенізованої тютюнової сировини, який переміщують через пристрій. Нескінченний гофрований лист 8 гомогенізованої тютюнової сировини переміщують транспортувальним пристроєм від пари гофрувальних валків 6 до засобу формування прутка, розташованого нижче за потоком тютюнової сировини, крізь звужуваний розтруб або елемент 10 у вигляді труби зі звужуваним кінцем. Звужуваний розтруб 10 збирає в складки нескінченний 9 UA 111608 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 гофрований лист 8 гомогенізованої тютюнової сировини в поперечному напрямку відносно поздовжньої осі листа гомогенізованої тютюнової сировини. Під час проходження через звужуваний розтруб 10 нескінченний гофрований лист 8 гомогенізованої тютюнової сировини приймає загалом циліндричну форму. Після виходу зі звужуваного розтруба 10 зібраний в складки нескінченний гофрований лист гомогенізованої тютюнової сировини загортають у нескінченний лист 12 обгорткового матеріалу. Цей нескінченний лист обгорткового матеріалу подають нескінченним стрічковим конвеєром з бобіни 14, та обгортають його навколо зібраного в складки нескінченного гофрованого листа гомогенізованої тютюнової сировини за допомогою гарнітури. Як показано на Фіг. 1, засіб формування прутка включає в себе засіб 16 нанесення клею, який наносить клей на одну з поздовжніх крайок нескінченного листа обгорткового матеріалу, так що при введенні у контакт протилежних поздовжніх крайок нескінченного листа обгорткового матеріалу вони склеюються між собою з утворенням нескінченного прутка. Засіб формування прутка також включає в себе сушильний засіб 18, розташований нижче за потоком тютюнової сировини від засобу 16 нанесення клею, який під час роботи висушує клей, нанесений на шов нескінченного прутка, під час переміщення нескінченного прутка нижче за потоком тютюнової сировини від засобу формування прутка до різального засобу. Різальний засіб включає в себе обертовий різак 20, який розрізає нескінченний пруток на множину окремих прутків, які мають одиничну довжину або довжину, яка є кратною до одиничної довжини. Показаний на Фіг. 1 пристрій також включає в себе засіб 24 нанесення домішок, розташований між гофрувальним засобом та засобом формування прутка, та призначений для нанесення твердих або рідких домішок, таких як, наприклад, ароматизатори, на нескінченний гофрований лист 8 гомогенізованої тютюнової сировини перед його збиранням в складки в поперечному напрямку відносно його поздовжньої осі звужуваним розтрубом 10. В одному з альтернативних варіантів здійснення цього винаходу (не показаному) засіб нанесення домішок, який розташований між подавальним засобом та гофрувальним засобом, призначений для нанесення твердих або рідких домішок на нескінченний лист гомогенізованої тютюнової сировини перед його гофруванням. В іншому альтернативному варіанті здійснення цього винаходу (не показаному) засіб нанесення домішок, який розташований суміжно зі звужуваним розтрубом 10 засобу формування прутка, призначений для нанесення твердих або рідких домішок на зібраний в складки нескінченний гофрований лист гомогенізованої тютюнової сировини перед його загортанням в нескінченний лист 12 обгорткового матеріалу. В ще одному варіанті здійснення цього винаходу (не показаному) пристрій також включає в себе засіб, який розташований між гофрувальним засобом та засобом формування прутка, призначений для введення нескінченного елемента, до якого були застосовані одна або більше домішка(-ок), в нескінченний гофрований лист 8 гомогенізованої тютюнової сировини під час того, як цей лист збирають в складки звужуваним розтрубом 10. Приклад 1 Прутки за першим варіантом здійснення цього винаходу, які включають в себе зібраний в складки гофрований лист гомогенізованої тютюнової сировини, оточений вздовж обводу паперовою обгорткою, й які мають довжину 120 мм і діаметр від 6,9 мм до 7,2 мм, були виготовлені зі швидкістю від 20 м/хв до 25 м/хв із застосуванням пристрою, показаного на Фіг. 1. Для виготовлення прутків були використані нескінченні листи тютюнової сировини, виготовлені способом виливання, з шириною від 110 мм до 134 мм, товщиною від 120 мкм до 260 мкм, 2 2 масою від 167 г/м до 201 г/м та вмістом вологи від 5 % до 12 %. Густина п'яти прутків за першим варіантом здійснення цього винаходу була виміряна у положеннях, розташованих по довжині прутків на відстані від 10 мм до 110 мм від краю прутка, 2 із застосуванням пристрою С тестування сигарет (торгова марка Cerulean, виробник Molins PLC, Milton Keynes, United Kingdom). Результати цих вимірювань густини показані на Фіг. 2. Для порівняння, із застосуванням стандартної методики у положеннях, розташованих по довжині прутків на відстані від 10 мм до 110 мм від краю прутка, була також виміряна густина п'яти прутків тих самих розмірів, але які включають в себе волокна гомогенізованої тютюнової сировини, оточені вздовж обводу паперовою обгорткою. Результати цих вимірювань густини показані на Фіг. 3. Як показано на Фіг. 2, для п'яти прутків за першим варіантом здійснення цього винаходу 3 мінімальне значення густини становить приблизно 410 мг/см , максимальне значення густини 3 3 становить приблизно 450 мг/см , і середнє значення густини становить приблизно 430 мг/см зі 3 стандартним відхиленням приблизно 9 мг/см та коефіцієнтом варіації (CV) приблизно 2 %. 10 UA 111608 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 Як показано на Фіг. 3, для п'яти прутків, які включають в себе волокна гомогенізованої 3 тютюнової сировини, мінімальне значення густини становить приблизно 360 мг/см , 3 максимальне значення густини становить приблизно 470 мг/см , і середнє значення густини 3 3 становить приблизно 410 мг/см зі стандартним відхиленням приблизно 29 мг/см та коефіцієнтом варіації (CV) приблизно 7 %. Як видно з даних, відображених на Фіг. 2 та Фіг. 3, прутки за першим варіантом здійснення цього винаходу забезпечують перевагу, яка полягає в тому, що вони мають більш рівномірну густину, ніж прутки, які включають в себе волокна гомогенізованої тютюнової сировини. Приклад 2 Прутки за другим варіантом здійснення цього винаходу, які мають довжину 12 мм та діаметр від 6,9 мм до 7,2 мм, та які призначені для використання як аерозолетвірні субстрати в електронагрівних курильних виробах, були виготовлені розрізанням прутків за першим варіантом здійснення цього винаходу, виготовлених у Прикладі 1. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, який включає в себе аерозолетвірний субстрат, причому цей аерозолетвірний субстрат включає в себе пруток (22), який включає в себе зібраний у складки лист (8) гомогенізованої тютюнової сировини, оточений вздовж обводу обгорткою (12), й згаданий лист гомогенізованої тютюнової сировини є гофрованим. 2. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за п. 1, який відрізняється тим, що лист гомогенізованої тютюнової сировини має ширину щонайменше приблизно 25 мм. 3. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що аерозолетвірний субстрат являє собою пруток з довжиною від 5 мм до 20 мм. 4. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що лист гомогенізованої тютюнової сировини має товщину від 50 мкм до 300 мкм. 5. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що лист гомогенізованої тютюнової сировини має вміст аерозолеутворювачів більше ніж 5 % за сухою масою. 6. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що лист гомогенізованої тютюнової сировини має вміст аерозолеутворювачів від 5 до 30 % мас. за сухою масою. 7. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що аерозолетвірний субстрат також включає в себе нитку, пряжу, стрічку або волокнину, до якої була застосована одна або більше добавок, й ця нитка, пряжа, стрічка або волокнина введена до зібраного у складки листа гомогенізованої тютюнової сировини. 8. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за будь-яким із пп. 1-7, який включає в себе спалиме джерело тепла та аерозолетвірний субстрат, розташований нижче за ходом повітря від спалимого джерела тепла. 9. Курильний виріб, що зазнає нагрівання, за будь-яким із пп. 1-7, призначений для використання в електронагрівній системі утворення аерозолю. 11 UA 111608 C2 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 12

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Rods for use in smoking articles

Автори англійською

Gindrat Pierre-Yves

Автори російською

Жендра Пьер-Ив

МПК / Мітки

МПК: A24D 3/06, A24B 15/12, A24F 47/00, A24D 1/00, A24C 5/18, A24B 3/14

Мітки: виробах, використання, прутки, курильних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/14-111608-prutki-dlya-vikoristannya-v-kurilnikh-virobakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прутки для використання в курильних виробах</a>

Подібні патенти