Спосіб заповнення водою головного контуру ядерного реактора та з’єднувальний пристрій для здійснення цього способу

Номер патенту: 105595

Опубліковано: 26.05.2014

Автор: Лєжандр Крістоф

Є ще 6 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб наповнення водою та випуску повітря з первинного контуру (1) ядерного реактора з водяним охолоджуванням після його зупинки, при цьому первинний контур (1) містить бак (2), виконаний з можливістю наповнення водою та поміщення в нього ядерного палива, і який додатково містить принаймні одну петлю (11, 12, 13, 14) охолоджування, виконану з можливістю відведення води від бака, передачі тепла парогенератору (6) і повернення охолодженої води в бак, причому кожен парогенератор (6) сполучений з першим бічним отвором (21) бака (2) за допомогою першого рідинного контуру (3) для води, що відводиться, та з другим бічним отвором (22) бака за допомогою другого рідинного контуру (4) для води, яка повертається, при цьому пара із зазначених першого і другого бічних отворів (21, 22) пов'язана з кожною петлею охолоджування, який відрізняється тим, що містить етапи, на яких:

a) доводять рівень (20) води в баку до першого рівня, на якому з кожної петлі охолоджування (11, 12, 13, 14) повітря видаляється за допомогою принаймні одного із зазначених відповідних бічних отворів (21, 22);

b) розміщують в баку пристрій (30) для з'єднання та рідинної ізоляції, виконаний з можливістю з'єднання з одним із зазначених першого (3) або другого (4) рідинних контурів кожної петлі охолоджування, по суті, для ізоляції зазначеного рідинного контуру (3, 4) відносно до внутрішньої порожнини бака;

c) нагнітають воду принаймні в одну петлю (11) охолоджування в одному із першого (3) або другого (4) рідинних контурів зазначеної петлі охолоджування, з якою сполучений пристрій (30) для з'єднання та рідинної ізоляції, з витратою, передбаченою для наповнення зазначеної петлі охолоджування водою, при цьому здійснюється видалення повітря з парогенератора (6);

d) припиняють зазначене нагнітання води після того, як вода, що протікає в бак з кожної петлі охолоджування, підніме рівень (20) води до другого рівня, на якому всі зазначені перший і другий бічні отвори (21, 22) бака повністю занурені у воду; та

e) видалення пристрою (30) для з'єднання та рідинної ізоляції.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що його застосовують в ядерному реакторі, в якому первинний контур (1) містить деяку кількість N петель (11, 12, 13, 14) охолоджування, сполучених з баком (2), а пристрій (30) для з'єднання та рідинної ізоляції, встановлюваний на етапі b), виконано з можливістю з'єднання з групою з N бічних отворів бака, яка включає першу групу з N зазначених перших бічних отворів (21) та другу групу з N зазначених других бічних отворів (22).

3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що пристрій (30) для з'єднання та рідинної ізоляції виконаний з можливістю дозволити на етапі с) воді, що нагнітається у зазначений рідинний контур (3), протікати принаймні до одного іншого рідинного контуру (3) такого ж типу, проходячи по внутрішній порожнині зазначеного пристрою для з'єднання та рідинної ізоляції.

4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що нагнітання води на етапі с) здійснюється за допомогою аварійного контуру (50) нагнітання, сполученого з зазначеним рідинним контуром (3) і виконаного з можливістю нагнітання води у разі аварійної втрати води в первинному контурі (1) під час експлуатації ядерного реактора.

5. Спосіб за будь-яким із пп. 2-4, який відрізняється тим, що на етапі b) пристрій (30) для з'єднання та рідинної ізоляції з'єднується з кожним зазначеним першим бічним отвором (21) бака (2).

6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що на етапі с) нагнітання води в N петель охолоджування виконується з одного контуру (50) нагнітання.

7. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що використовується пристрій (30) для з'єднання та рідинної ізоляції, який, по суті, закупорює принаймні один бічний отвір (21), пов'язаний з рідинним контуром (3), з яким сполучений пристрій (30).

8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняється тим, що його застосовують для первинного контуру (1), в якому зазначений парогенератор (6) містить деяку кількість труб (7) для транспортування води, кожна з яких містить дві вертикальні ділянки (7А, 7В) труби, сполучених одна з одною U-подібно, при цьому на етапі с) здійснюють нагнітання води при витраті, яка перевищує задану витрату або дорівнює заданій витраті, достатній для того, щоб у всіх трубах (7) кожного парогенератора (6) вода піднімалася в першій (7А) з двох вертикальних ділянок (7А, 7В) труби і опускалася в другій вертикальній ділянці (7В) труби, видаляючи при цьому повітря з труби.

9. Пристрій (30) для з'єднання та рідинної ізоляції, призначений для здійснення способу наповнення водою і видалення повітря з первинного контуру ядерного реактора за будь-яким із пп. 2-7, який відрізняється тим, що він містить:

систему (31) позиціонування і спрямування, що містить принаймні дві телескопічні стійки (310), виконані з можливістю фіксованого позиціонування відносно бака (2) ядерного реактора;

центральний кожух (32), встановлений в системі (31) позиціонування і спрямування та виконаний з можливістю переміщення за допомогою зазначеної системи, по суті, у вертикальному напрямку для свого опускання в бак (2); та

N телескопічних сполучних елементів (321), встановлених на зазначеному центральному кожусі (32) так, що кожен з них звернений до відповідного бічного отвору (21) з групи N бічних отворів бака і виконаний з можливістю висунення для з'єднання з зазначеним відповідним бічним отвором (21).

10. Пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції за п. 9, який відрізняється тим, що кожен з декількох телескопічних сполучних елементів (321) містить внутрішній канал, по якому плинне середовище проходить між зазначеним відповідним бічним отвором (21) та внутрішнім простором центрального кожуха (32).

11. Пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції за п. 9 або 10, який відрізняється тим, що містить загальний виконавчий механізм (320), розташований усередині зазначеного центрального кожуха (32) і виконаний з можливістю одночасного приведення в дію N телескопічних сполучних елементів (321).

12. Пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції за п. 11, який відрізняється тим, що зазначений виконавчий механізм (320) містить поворотно-регульовану втулку (325), сполучену з N телескопічними елементами (321) за допомогою штанг (324), причому кожна штанга шарнірно сполучена з втулкою (325) і частиною телескопічного елемента, що поступально переміщається.

13. Пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції за п. 12, який відрізняється тим, що зазначена втулка (325) сполучена з можливістю обертання з привідною штангою (323), що герметично проходить через центральний кожух (32), при цьому зазначена привідна штанга (323) приводиться в обертання керуючим засобом (33), встановленим на системі (31) позиціонування і спрямування.

Текст

Реферат: Винахід належить до способу наповнення водою головного контуру (1) і видалення повітря з головного контуру ядерного реактора з водяним охолоджуванням, що включає етап розміщення пристрою (30) для з'єднання та рідинної ізоляції, який сполучений з гарячою гілкою (3) кожної петлі охолоджування (11, 12) головного контуру так, щоб, по суті, ізолювати від внутрішньої сторони бака вузол гарячих гілок. Спосіб також включає етап нагнітання води через контур (50) нагнітання принаймні на одній гарячій гілці (3) доти, поки кожна петля охолоджування не буде наповнена водою з видаленням повітря з парогенератора (6) і до тих пір, поки рівень (20) води в баку не буде вищий за бічні отвори (21) бака, які відповідають петлям (11, 12), після чого з'єднувальний пристрій (30) витягується з бака. Винахід належить також до з'єднувального пристрою (30), що містить телескопічні сполучні елементи (321). UA 105595 C2 UA 105595 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід відноситься до способу наповнення водою первинного контуру та випуску повітря з первинного контуру (також згадуваного тут як основний контур) ядерного реактора з водяним охолоджуванням після зупинки реактора; зазначений первинний контур містить бак, який наповнюється водою і в якому знаходиться ядерне паливо. Первинний контур додатково містить, принаймні, одну петлю охолоджування, призначену для відведення води від бака, передачі тепла парогенератору і повернення охолодженої води в бак; кожен парогенератор сполучений з першим бічним отвором бака за допомогою першого рідинного контуру для витікаючої води і з другим бічним отвором бака за допомогою другого рідинного контуру для води, що поступає, при цьому пара зазначених бічних отворів, до яких відносяться перший і другий бічні отвори, пов'язана з кожною петлею охолоджування. Перший рідинний контур петлі охолоджування зазвичай носить назву «гаряча гілка», оскільки він транспортує відбирану з бака воду в парогенератор, і другий рідинний контур зазвичай носить назву «холодна гілка», оскільки він повертає, охолоджену парогенератором воду, назад в бак. Труби парогенератора часто мають перевернуту U-подібну форму і зазвичай носять назву «шпильки». Ці труби занурені у воду замкнутого вторинного контуру, яка циркулює в парогенераторі з метою доведення води до кипіння і подачі пари до турбіни, що приводить в рух генератор. Парогенератори зазвичай містять декілька сотень U-подібних труб, кожна з яких утворена трубою діаметром близько сантиметра. Ці труби зазвичай розташовані вище за рівень бака і утворюють високі точки, в яких не може бути видалений повітря. Для наповнення цієї ділянки первинного контуру потрібна спеціальна процедура. Кожен з блоків ядерної установки періодично повинен зупинятися для виконання технічного обслуговування і дозаправки ядерного палива. При дозаправці необхідно запобігти утворенню великих повітряних пробок, які можуть залишатися в парогенераторах. При повторному запуску реактора, не дивлячись на те, що об'єм повітряних пробок значно зменшується за рахунок нагнітання тиску в первинному контурі з метою підтримки рідкого стану води за допомогою недопущення її закипання, ці повітряні пробки циркулюють в контурі з водою, і надмірно великі пробки можуть пошкодити головні насоси через явища кавітації, що викликається проходженням великого об'єму повітря через насос. Як наслідок, а також з хімічних причин перед повторним запуском блоку необхідно видалити практично все повітря, що міститься в первинному контурі. Для наповнення первинного контуру водою так, щоб об'єм захопленого повітря залишався нижчим за порогове значення, встановлене службами держнагляду з техніки безпеки згідно типу установки, існує декілька способів наповнення водою і видалення повітря з первинного контуру енергоблоку після його зупинки для дозаправки паливом. Перший спосіб, що зазвичай носить назву «динамічний випуск повітря», складається з простого наповнення U-подібних труб водою, коли насоси первинного контуру запускаються повторно. Повітря, що відводиться з Uподібних труб, збирається у вищих точках первинного контуру, наприклад, у кришки бака, звідки він потім видаляється. Ця операція повторюється багато разів, після чого виконується кількісна оцінка повітря. Цей спосіб наповнення і видалення повітря вимагає багатократного підвищення і скидання тиску в первинному контурі, що може негативно вплинути на механічну міцність бака при довгостроковій експлуатації, а також вимагає пуску і зупинки головного насоса значне число разів. Для збільшення терміну служби енергетичних установок використовується інший спосіб наповнення, в якому наповнення виконується після створення вакууму в первинному контурі, при цьому ядерне паливо знаходиться на місці усередині бака. Проте цей спосіб має недоліки. Зокрема, під час фази скидання тиску і фази наповнення в первинному контурі повинен підтримуватися вакуум. У разі притоку повітря або несправності установки, що створює вакуум, операції повинні починатися повторно. Крім того, підготовка до створення вакууму продовжується відносно довго, зазвичай сотню годин, при цьому декілька годин можуть бути критичними при складанні графіка зупинки енергоблоку. Завдання винаходу полягає в усуненні зазначених недоліків, зокрема, за рахунок розробки способу наповнення водою та випуску повітря з первинного контуру ядерного реактора при його підготовці до повторного запуску, який повинен бути менш витратним з погляду часу, що витрачається на керування, і знижувати тривалість зупинки установки при одночасному дотриманні всіх правил техніки безпеки під час проведення операцій з ядерними об'єктами. Поставлене завдання вирішене в способі, визначеному вище у введенні і який згідно винаходу, містить етапи, на яких a) доводять рівень води в баку до першого рівня, на якому з кожної петлі охолоджування повітря видаляється, принаймні, за допомогою одного з зазначених відповідних бічних отворів, до яких відносяться перший і другий бічні отвори; 1 UA 105595 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 b) розміщують в баку пристрій з'єднання та рідинної ізоляції, призначений для з'єднання з одним з зазначених першого і другого рідинних контурів кожної петлі охолоджування, по суті, для ізоляції зазначеного рідинного контуру по відношенню до внутрішньої сторони бака; c) нагнітають воду, принаймні, в одну петлю охолоджування в одному з першого і другого рідинних контурів зазначеної петлі охолоджування, з якою сполучений пристрій з'єднання та рідинної ізоляції, з витратою, передбаченою для наповнення зазначеної петлі охолоджування водою, при цьому здійснюється видалення повітря з парогенератора; d) припиняють зазначене нагнітання води після того, як вода, витікаюча в бак з кожної петлі охолоджування, підніме рівень води до другого рівня, на якому все з зазначених першого і другого бічних отворів бака повністю занурені у воду; та e) видаляють пристрій рідинного з'єднання. Завдяки виконанню зазначених етапів наповнення первинного контуру водою не вимагає виконання циклу нагнітання тиску і подальшого скидання тиску. Це збільшує термін служби бака. До того ж, включення насосів первинного контуру не є обов'язковим, що зменшує об'єм технічного обслуговування цих насосів. Серед інших переваг слід зазначити, що спосіб, загалом, не вимагає модифікації існуючих елементів установки: для впровадження способу в стандартну установку необхідно тільки додати пристрій з'єднання та рідинної ізоляції. Крім того, впровадження способу вимагає набагато менше часу в порівнянні з відомими способами, згаданими вище. Це час, наприклад, може бути зменшене приблизно до 12 годин некритичної підготовки плюс 2 - З години на установку. У деяких переважних варіантах здійснення способу винаходу використовуються, принаймні, одна або декілька з наступних компоновок: первинний контур, що містить множину N петель охолоджування, сполучених з баком; пристрій з'єднання та рідинної ізоляції, що встановлюється на етапі b), може з'єднуватися з групою з N бічних отворів бака, що включає першу групу з N зазначених перших бічних отворів і другої групи з N зазначених других бічних отворів; це дозволяє отримати один пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції для з'єднання з комплектом перших рідинних контурів (гарячі гілки) і з комплектом других рідинних контурів (холодні гілки); пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції має таку конструкцію, що на етапі с) вода, що нагнітається в рідинній контур, тече до принаймні одному іншому рідинному контуру такого ж типу, проходячи через внутрішню порожнину пристрою з'єднання та рідинної ізоляції; що дозволяє нагнітати воду в єдину петлю охолоджування на рівні гарячої гілки або холодної гілки і забезпечувати наповнення принаймні одної іншої гілки такого ж типу гарячої або холодної, сполученої з зазначеним пристроєм, завдяки проходженню води з гілки нагнітання у зазначену принаймні одну іншу гілку за допомогою пристрою для з'єднання та рідинної ізоляції; нагнітання води на етапі с) виконується за допомогою аварійного контуру нагнітання, який сполучений з зазначеним рідинним контуром і виконаний з можливістю нагнітання води у разі аварійної втрати води в первинному контурі під час експлуатації ядерного реактора; це забезпечує використання контуру нагнітання, що вже існує в установці і, загалом, містить резервуар з водою і систему нагнітальних насосів, тим самим, виключаючи дорогі модифікації; на етапі b) пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції з'єднується з кожним зазначеним першим бічним отвором бака; це, по суті забезпечує ізоляцію кожного першого рідинного контуру по відношенню до внутрішньої сторони бака; на етапі с) нагнітання води в N петель охолоджування виконується з одного контуру нагнітання; використовується пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції, який, по суті, закупорює, принаймні, один бічний отвір, пов'язаний з рідинним контуром, з яким сполучений пристрій; спосіб наповнення водою застосовується для первинного контуру, в якому зазначений парогенератор містить деяку кількість труб для транспортування води, кожна з яких містить дві вертикальні ділянки труби, сполучених одна з одною U-подібно; нагнітання води виконується на етапі с) при витраті, яка перевищує задану витрату або дорівнює заданій витраті, достатній для того, щоб у всіх трубах кожного парогенератора вода піднімалася в першій з двох вертикальних ділянок труби і опускалася в другій вертикальній ділянці труби, видаляючи при цьому повітря з труби. Поставлене завдання також вирішене в пристрої для з'єднання та рідинної ізоляції, призначеному для здійснення зазначеного способу, що містить, згідно винаходу: систему позиціонування і спрямування, що містить, принаймні, дві телескопічних стійкі, кожна з яких обладнана основою, призначеною для фіксованого позиціонування відносно бака; 2 UA 105595 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 центральний кожух, який підтримується системою позиціонування та спрямування і може переміщатися за допомогою зазначеної системи, по суті, у вертикальному напрямку для опускання в бак; та N телескопічних сполучних елементів, змонтованих на центральному кожусі так, що кожен з них може бути звернений до відповідного бічного отвору з групи N бічних отворів бака, і кожен телескопічний з'єднувальний елемент може висуватися для з'єднання з зазначеним відповідним бічним отвором. Завдяки такій компоновці після видалення з бака ядерного палива і регулюючих стрижнів, пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції можна встановити зверху бака, точно позиціонуючи основи системи позиціонування і спрямування в місцях, для яких задані кутові положення відносно осі бака, наприклад, за допомогою поворотної платформи, розташованої у верхній частині оболонки реактора, без необхідності початкового регулювання висоти при позиціонуванні телескопічних сполучних елементів. У переважних варіантах здійснення пристрою для з'єднання та рідинної ізоляції згідно винаходу використовуються одна або декілька компоновок з наступних компоновок: кожен з декількох телескопічних сполучних елементів містить внутрішній канал, що забезпечує проходження середовища між зазначеним відповідним бічним отвором і внутрішнім простором центрального кожуха; це дозволяє гілкам одного типу, наприклад, гарячим гілкам, сполучатися одна з одною за допомогою пристрою для з'єднання та рідинної ізоляції, з яким сполучені ці гілки; пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції містить загальний виконавчий механізм, розташований усередині зазначеного центрального кожуха і призначений для сумісного приведення в дію N телескопічних сполучних елементів; це спрощує конструкцію механізму; зазначений виконавчий механізм містить поворотно-регульовану втулку, сполучену штангами з N телескопічними елементами, причому кожна штанга шарнірно сполучена з втулкою і частиною телескопічного елементу, що поступально переміщається; це дозволяє отримати просту і компактну конструкцію виконавчого механізму навіть коли передбачено більше двох телескопічних елементів; зазначена втулка сполучена з можливістю обертання з приводною штангою, що герметично проходить крізь центральний кожух, при цьому зазначена приводна штанга обертається за допомогою керуючого засобу, підтримуваного системою позиціонування і спрямування; це дозволяє використовувати керуючий засіб, наприклад, електродвигун, без ризику занурення у воду в баку. Інші відмітні характеристики та переваги стануть зрозумілими з наведеного нижче опису деяких необмежуючих прикладів здійснення з посиланням на креслення, що додаються. На Фіг. 1 схематично показаний ядерний реактор, в якому встановлений пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції, призначений для здійснення способу наповнення водою та видалення повітря згідно винаходу, частковий вигляд у вертикальному розрізі; на Фіг. 2 схематично показаний ядерний реактор, зображений на Фіг. 1, де пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції був опущений і сполучений з гарячими гілками первинного контуру, частковий вигляд в розрізі; на Фіг. 3 схематично показаний пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції в тому ж стані з'єднання, що і на Фіг. 2, але на пізнішій стадії здійснення способу наповнення водою і видалення повітря згідно винаходу, де вода нагнітається в гарячі гілки за допомогою існуючого аварійного контуру нагнітання, збільшений вигляд; на Фіг. 4 схематично показаний ядерний реактор з чотирма петлями охолоджування, де пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції згідно винаходу сполучає гарячі гілки первинного контуру одна з одною на етапі способу згідно винаходу, де вода нагнітається за допомогою одного з аварійних контурів нагнітання установки, частковий вигляд зверху в горизонтальному розрізі; на Фіг. 5 представлена схема наповнення труб парогенераторів з використанням способу наповнення водою і видалення повітря згідно винаходу; показані параметри, які повинні враховуватися при визначенні достатньої витрати; на Фіг. 6 схематично показаний пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції, обладнаний загальним виконавчим механізмом для сумісного приведення в дію телескопічних сполучних елементів, частковий вигляд зверху в горизонтальному розрізі. На Фіг. 1 показаний вигляд в розрізі бака 2 ядерного реактора по площині, що проходить через вертикальну вісь бака, і дві петлі 11 і 12 охолоджувань первинного контуру, які сполучені з баком через бічні отвори бака. Кожна охолоджувальна петля містить парогенератор б, сполучений з першим бічним отвором 21 бака за допомогою першого рідинного контуру 3 для 3 UA 105595 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 витікаючої води, зазвичай іменований як «гаряча гілка», та з другим бічним отвором 22 баку за допомогою другого рідинного контуру 4 для над ходячої води, зазвичай іменованого як «холодна гілка». Кожна холодна гілка містить насосну систему 5, яка забезпечує циркуляцію води в охолоджувальній петлі, від гарячої гілки до холодної гілки. Одна з охолоджувальних петель обладнана пристроєм 8 для підтримки тиску, який підвищує тиск води в первинному контурі під час експлуатації, наприклад, до тиску близько 150 бар. Коли реактор знаходиться в експлуатації, бак перекривається кришкою, крізь яку герметично проходять рухомі штанги, що іменуються регулюючими стрижнями. Вода утримується під тиском в герметичному первинному контурі. Парогенератори б передають тепло від первинного контуру до вторинного контуру (не показаний на фігурі). Кожен генератор, наприклад, може мати висоту 20 метрів, діаметр 4 метри і масу 350 тонн. Для забезпечення дуже великої площини поверхні теплопередачі вода первинного контуру циркулює в пучку, що складається з сотень або навіть тисяч тонких труб 7, занурених у вторинне середовище, циркулююче в баку парогенератора. Внутрішній діаметр труби 7 зазвичай складає 1 см. Кожна труба 7 містить дві вертикальні ділянки 7А і 7В труби, сполучених одна з одною і утворюючих U-подібну форму, і пучок труб містить групу перевернутих U-подібних труб різної висоти для оптимізації загальної площі поверхні теплообміну, як показано на Фіг. 5. Після зупинки реактора для виконання технічного обслуговування і, зокрема, для дозаправки палива, кришки бака і механізм регулюючих стрижнів, маса яких може складати більше 100 тонн, демонтуються з бака і встановлюються в призначене для цього місце. Спосіб наповнення водою і випуску повітря за винаходом застосовується відразу ж після установки кришки в призначене місце і видалення палива з бака. Згідно заявленому способу використовується пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції, основна функція якого полягає у фактичній ізоляції комплекту гілок одного типу від внутрішньої сторони бака, тобто комплекту гарячих гілок або комплекту холодних гілок. «Фактична ізоляція» означає ізоляцію, яка може бути повною, так щоб рідинний контур, наприклад, гаряча гілка, був повністю захищений від повідомлення з внутрішньою стороною бака, а також означає ізоляцію, яка може бути неповною, так щоб створювався прохід для продування повітря, наприклад, отвір в кінці рідинного контуру на рівні бічного отвору бака. Приклад неповної ізоляції описується нижче відносно варіанту здійснення, в якому пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції використовує телескопічні елементи ущільнювачів, в яких розташовані такі канали для продування повітрям. У приведеному нижче описі, перш за все, детально представлений варіант здійснення, в якому використовується пристрій 30 для повної ізоляції комплекту гарячих гілок 3 по відношенню до внутрішньої сторони бака. Вибір гарячих гілок пов'язаний з тим, що входи холодних гілок в бак, загалом, недоступні в більшості реакторів з водяним теплоносієм. Фактично, ці входи можуть бути закриті усередині бака кожухом, що зібраний усередині бака і направляє воду, що надходить, до нижньої частини бака. Крім того, для насосної системи 5 може бути переважним, якщо наповнення парогенератора 6 в кожній петлі охолоджування 11 14 здійснюється в одному напрямку потоку при перекачуванні під час експлуатації. Опис відноситься до первинного контуру, що містить декілька петель охолоджування, але спосіб може також може застосовуватися на установці, що містить одну петлю охолоджування, і в цьому випадку пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції призначений для перекривання бічного отвору бака, пов'язаного з однією гарячою гілкою або однією холодною гілкою. При наповненні водою для ефективного відведення повітря з петлі охолоджування, що видаляється з U-подібних труб 7 парогенератора 6 петлі, бажано, щоб гілка, по якій видаляється повітря, діяла як повітряний канал, так щоб повітря, що випускається, не перешкоджало наповненню водою сегменту гілки. У зв'язку з цим спосіб за винаходом містить перший етап регулювання рівня води в баку до першого рівня, розташованого так, щоб для кожної петлі охолоджування, принаймні, бічний отвір, пов'язаний з гілкою, по якій випускається повітря, піддавався дії повітря. Коли бічні отвори бака, загалом, розташовані на однаковій висоті в більшості технічних засобів, вони всі піддаватимуться дії повітря, як тільки рівень води в баку буде відрегульований. Зазначений перший рівень необов'язково повинен бути точно заданий, тому допускаються зміни від однієї операції наповнення до іншої до тих пір, поки бічні отвори піддаються дії повітря. У першому варіанті здійснення способу наповнення, вживаному в реакторі, схематично показаному на Фіг. 1-4, рівень 20 вод в баку доводиться до першого рівня, розташованого так, щоб отвори 22, пов'язані з холодними гілками 4 (Фіг. 3, Фіг. 4), піддавалися дії повітря, і ці отвори 22 розташовані на такій же висоті, як і отвори 22, пов'язані з гарячими гілками 3. 4 UA 105595 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 На Фіг. 1 пристрій 30 для з'єднання та рідинної ізоляції розташовано по відношенню до бака в точно заданому кутовому положенні відносно вертикальної осі бака і на висоті, яка ще не відрегульована. Для кутового позиціонування пристрою 30, оскільки кришка бака демонтована, переважно можна використовувати направляючі колонки 26, які змонтовані на баку і виступають за поверхню, що сполучається, 25 бака (Фіг. 3). Ці колонки 26 служать для спрямування кришки на місце її розміщення на сполучній поверхні 25. Завдяки конструкції точно відомі кутові положення осей отворів 21 і 22 баку відносно осей колонок 26. Пристрій 30 переважно може бути забезпечений пристроєм 31 позиціонування і спрямування, що містить позиціонуючі отвори, які відповідають колонкам 26. У даному варіанті здійснення система 31 позиціонування і спрямування містить, принаймні, дві телескопічні стійки 310, призначені для фіксуючого позиціонування відносно бака 2, причому ця система підтримує центральний кожух 32 (Фіг. 2). На центральному кожусі 32 встановлені N телескопічних сполучних елементів 321 в такій же кількості, як і кількість петель охолоджування в первинному контурі. Кожна телескопічна стійка 310 обладнана основою 312, призначеним для розміщення на опорному фланці 27, жорстко прикріпленому до бака, або на ділянці резервуару будови, в якій розміщений бак, і виконавчим механізмом 311 для зміни положення по висоті системи 31 позиціонування і спрямування, по суті, у вертикальному напрямі. Це забезпечує вертикальне переміщення центрального кожуха 32 для його опускання в бак в положення, підготовлене для з'єднання, по суті, на такому ж рівні, що й рівень бічних отворів 21, пов'язаних з гарячими гілками. Позиціонування по висоті системи 31 керується, наприклад, за допомогою датчиків, які використовують поверхню, що сполучається, 25 бака як точка відліку для точного позиціонування кожного телескопічного з'єднувального елементу 321 на заданій вертикальній відстані відносно поверхні, що сполучається, при цьому зазначена відстань встановлюється так, щоб телескопічний елемент був точно вирівняний по осі з бічним отвором бака, з яким він повинен бути сполучений. Поверхня бака реактора, що сполучається, загалом, практично є плоскою і строго горизонтальною. Допустимі відхилення по площині, складають, наприклад, приблизно п'ять десятих міліметра для бака діаметром чотири метри. Сполучна поверхня є надійною точкою відліку для позиціонування по висоті комплекту телескопічних елементів 321. У положенні, підготовленому для з'єднання, кожен з N телескопічних сполучних елементів 321 звернений до відповідного бічного отвору 21 бака і кожен з них може бути задіяний для з'єднання з отвором 21. Пристрій 30 для з'єднання та рідинної ізоляції переважно містить стандартний виконавчий механізм 320, розташований усередині центрального кожуха 32 і призначений для сумісного приведення в дію N телескопічних сполучних елементів 321 (Фіг. 6). У варіанті здійснення, показаному на Фіг. 6, механізм 320 містить поворотно-регульовану втулку 325, сполучену з двома телескопічними елементами 321 за допомогою штанг 324, при цьому кожна штанга шарнірно сполучена з втулкою 325 і частиною телескопічного елементу, що поступально переміщається. У варіанті здійснення, показаному на Фіг. 4, механізм також містить поворотнорегульовану втулку 325, сполучену з чотирма телескопічними елементами 321 з допомогою чотирьох шарнірних штанг. Переважно, втулка 325 може бути сполучена з можливістю обертання з приводною штангою 323, що герметично проходить крізь центральний кожух 32 (Фіг. 3). Приводна штанга 323 цього типу приводиться в дію з можливістю обертання за допомогою керуючого засобу 33, наприклад, за допомогою електродвигуна, підтримуваного системою 31 позиціонування і спрямування. Також переважно на телескопічних елементах 321 можуть бути встановлені надувні кільцеві ущільнення 322 для забезпечення герметичного з'єднання між кожним елементом 321 і бічним отвором 21 баку. Частина телескопічного елементу, що послідовно переміщається, має зовнішній діаметр менше внутрішнього діаметру бічного отвору 21. До тих пір, поки пристрій 30 залишається в прибраному положенні, як показано на Фіг. 6, надувні ущільнення 322 залишаються в ненакачаному стані. Коли з'єднувальний пристрій 30 висувається, передня ділянка кожного телескопічного елементу 321 вставляється в бічний отвір 21, залишаючи певний радіальний простір. Надувні ущільнення 322 можуть бути накачані для утворення ущільнення. Пристрій 30 для з'єднання та рідинної ізоляції в приєднаному стані показано на Фіг. 2, 3 і 4. У показаному варіанті здійснення кожен телескопічний з'єднувальний елемент 321 включає внутрішній канал, який дозволяє середовищу переміщатися між відповідним бічним отвором 21 і простором усередині центрального кожуха 32 пристрої 30. Таким чином, вода може циркулювати по пристрою 30 між гілками, які сполучені з пристроєм і є тут гарячими гілками 3. 5 UA 105595 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Оскільки комплект гарячих гілок ізольований від внутрішньої сторони бака за допомогою пристрою 30, первинний контур може бути наповнений водою за допомогою нагнітання води в гарячі гілки до тих пір, поки петлі охолоджування не будуть повністю наповнені. Вода нагнітається, наприклад, за допомогою контуру 50 нагнітання, сполученого з однією гарячою гілкою, оскільки вода поступово наповнюватиме всі гарячі гілки, проходячи через центральний кожух 32 і телескопічні елементи 321. У установці з чотирма петлями охолоджування (Фіг. 4), вузол, утворений кожухом 32 і елементами 321, нагадує формою букву X і з цієї причини може носити назву «наповнювальна хрестовина». Контур 50 нагнітання переважно може використовувати аварійну систему нагнітання, що зазвичай носить назву SIS, яка може нагнітати воду у разі втрати води в первинному контурі під час експлуатації реактора. Більшість існуючих установок включають, принаймні, одну таку аварійну систему нагнітання, яка, загалом, містить резервуар з водою, розташований зовні або усередині оболонки реактора, і насоси низького тиску і високого тиску для аварійного нагнітання води. На етапі нагнітання води за способом винаходу насоси аварійного нагнітання води низького тиску переважно використовуються як система 52 насосів для нагнітання води з аварійного бака 51 в гарячу гілку 3 за допомогою входу 53 для нагнітання, розташованого на гарячій гілці і постійно сполученого з системою 52 насосів (Фіг. 3). Фактично, для дії на воду з метою її підйому в U-подібні труби парогенераторів насоси повинні забезпечувати певну витрату, як пояснюється нижче. Зрозуміло, що в первинному контурі присутній атмосферний тиск, оскільки в холодних гілках 4 повітря відводиться в повітря, що знаходиться в баку. Контур 50 нагнітання необов'язково повинен бути аварійним контуром нагнітання. На додаток або як альтернатива SIS-системі можна використовувати систему регулювання хімічного складу і об'єму, зазвичай згадувану як CVC, яка служить для підтримки необхідної кількості води в первинному контурі для охолоджування активної зони. CVC-система зазвичай містить контур нагнітання, що також носить назву контур завантаження, і контур спорожнення, який також носить назву контур випуску, для регулювання об'єму води в первинному контурі. Контур завантаження та його систему насосів можна використовувати як контур 50 нагнітання. Первинний контур може бути обладнаний декількома входами 53 для нагнітання води, сполученими з нагнітальними насосами, і залежно від конфігурації установки можуть використовуватися декілька входів для нагнітання, якщо це переважно для забезпечення достатньої швидкості нагнітання. Як показано на Фіг. 3 і Фіг. 4, вода, що нагнітається в гарячу гілку 3, проходить в інші гарячі гілки через «наповнювальну хрестовину». Рівень 70 вод у вертикальних ділянках 7А труб 7 парогенераторів підвищується до тих пір, поки він не досягне вершини найвищих U-подібних трубок, і потім вода опускається по вертикальних ділянках 7В труб до холодних гілок 4 для протікання в бак 2. Повітря, присутнє в U-подібних трубах 7, проходить в холодні гілки, звідки він може виходити в бак через бічні отвори 22. На Фіг. 5 видно, що наповнення всіх U-подібних труб парогенераторів передбачає дотримання певних умов по витраті води. Фактично, в пучку перевернутих U-подібних труб різної висоти труби 71, що мають найбільшу висоту, не можуть заповнюватися повністю, якщо витрата води в гарячіше за гілку є недостатнім. У таких випадках вода циркулюватиме тільки по групі інших труб 72, які не є високими, і рівень 70 води в трубах 71, що мають найбільшу висоту, залишатиметься на відносній висоті h, що є недостатнім для проходження води через верхні частини U-подібних труб. За рахунок збільшення витрати при нагнітанні ефективна витрата збільшуватиметься і, отже, зменшуються втрати натиску в нижчих трубах 72, що сприяє поступовому підйому води в найвищих трубах 71. Вище певної витрати при нагнітанні вода досягає верхніх ділянок практично всіх найбільш високих U-подібних труб і опускається на сторону холодних гілок, забезпечуючи при цьому відносно низьку витрату води в найбільш високих U-подібних трубах. Витрата при нагнітанні води може збільшуватися для зростання різних витрат в трубному пучку, але при цьому слід дотримуватися обережності щоб уникнути створення дуже високої витрати при нагнітанні, що могло б привести до втрат натиску в найбільш високих U-подібних трубах і перешкоджати підйому води до верхніх ділянок труб. Для зазначеної конфігурації труб втрати тиску пропорційні квадрату витрати. Для кожної іншої конфігурації установки може передбачатися діапазон витрат при нагнітанні або навіть оптимальна витрата при нагнітанні, які можуть бути отримані за допомогою експериментальних випробувань або математичного моделювання. Кількість використовуваних контурів нагнітання можна визначити на основі відповідних витрат при нагнітанні. 6 UA 105595 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 У непоказаному варіанті здійснення може бути передбачений пристрій ЗО для з'єднання та рідинної ізоляції і, в якому, принаймні, один з N телескопічних сполучних елементів 321 може закупорювати бічний отвір бака, з яким він з'єднується. Це передбачає нагнітання води у відповідну петлю охолоджування для наповнення петлі. Наприклад, в реакторі ERR™, що має чотири петлі охолоджування з окремим контуром нагнітання для кожної гарячіше за гілку петлі, може бути передбачене пристрій 30 для з'єднання та рідинної ізоляції, що містить чотири телескопічні елементи ущільнювачів, кожен з яких виконує роль пробки, що перекриває відповідний бічний отвір бака. Наповнення водою може здійснюватися за допомогою сумісного приведення в дію систем насосів для чотирьох контурів нагнітання і регулювання витрат насосів, так щоб чотири петлі охолоджування наповнювалися приблизно з однією і тією ж витратою. Як варіант, одна система насосів, що має високу витрату, могла бути сполучена з чотирма входами для нагнітання гарячих гілок. Також може бути передбачене пристрій 30 для з'єднання та рідинної ізоляції, що містить, принаймні, один телескопічний закупорюючий елемент, і, принаймні, два телескопічні не закупорюючі елементи, що дозволяють відповідним гарячим гілкам сполучатися одна з одною. Це може забезпечувати перевагу в конфігурації, де можна було б використовувати, принаймні, два входи для нагнітання в гарячі гілки, сполучені з різними системами насосів, так щоб система насосів, що має більшу витрату живила, принаймні, дві гарячі гілки через один вхід для нагнітання, і система насосів, що має найменшу витрату, живила одну гарячу гілку. Як зазначено на початку даного опису, пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції необов'язково повинен повністю ізолювати комплект гілок одного типу від внутрішньої сторони бака. Наприклад, як версія зазначеного варіанту здійснення можна використовувати телескопічні, по суті, що закупорюють елементи, кожен з яких забезпечений, принаймні, одним каналом для випуску повітря, наприклад, дросельним отвором, через який невелика кількість води, що нагнітається у відповідну гілку під час етапу нагнітання води, може безпосередньо потрапляти в бак без проходження через парогенератор. Залежно від конфігурації труб гарячих гілок в місцях їх з'єднань з баком, такі дросельні отвори для випуску повітря, фактично, можуть використовуватися для запобігання захопленню повітря в гарячу гілку в безпосередній близькості від телескопічного елементу, що закупорює гілку. Положення, фактично, могло б стати критичним, якби захоплене повітря не переміщалося в бак після видалення пристрою для з'єднання та рідинної ізоляції. Канал для випуску повітря, наприклад, міг би бути утворений за допомогою розміщення частково кутового надувного ущільнення 322 на телескопічному елементі ущільнювача, залишаючи невеликий прохід для повітря між зовнішньою поверхнею телескопічного елементу і зверненою до нього внутрішньою стінкою труби гарячіше за гілку. Канал (канали) для випуску повітря телескопічного елементу ущільнювача міг би мати такі розміри, щоб витрата води, що випускається безпосередньо в бак, не перевищувала відносно невелику величину витрати води, що нагнітається в гілку під час етапу нагнітання води, наприклад, декілька відсотків. Це дозволяє підтримувати достатню витрату води в гілці у напрямку парогенератора, в той же час не підвищуючи дуже швидко рівень води в баку щоб уникнути закривання отворів, пов'язаних з холодними гілками, перш ніж буде закінчено наповнення холодних гілок. Крім того, у варіантах, де пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції дозволяє гарячим гілкам сполучатися одна з одною, в пристрої може бути передбачено, принаймні, один дросельний отвір випуску повітря, наприклад, в центральному кожусі 32, щоб уникнути ризику переміщення об'єму турбулентного повітря в пристрої на пізнішій стадії до гарячої гілки та його захоплення в парогенераторі в кінці етапу нагнітання води. У іншому непоказаному варіанті здійснення може бути передбачене основне або допоміжне нагнітання води для безпосередньої подачі води всередину пристрою 30 для з'єднання та рідинної ізоляції, наприклад, за допомогою жорсткого або гнучкого трубопроводу, герметично сполученого з центральним кожухом 32 пристрої 30, щоб вода, що нагнітається по цій траєкторії, наповнювала гарячі гілки за допомогою проходження через телескопічні сполучні елементи 321, коли вони призначені для проходження середовища. У описаних вище варіантах здійснення після наповнення парогенераторів з гарячих гілок 3 вода протікає в бак з кожної петлі охолоджування і забезпечує збільшення рівня води до тих пір, поки холодні гілки 4 не будуть повністю наповнені, як тільки бічні отвір 22 буде повністю занурені у воду. Гарячі гілки 3, які тут знаходяться на однаковій висоті, також знаходяться нижчим за рівень води в баку, і етап нагнітання води може бути зупинений. Зрозуміло, в конфігурації, де гарячі гілки знаходяться вищим за холодні гілки, необхідно почекати до тих пір, поки бічні отвори 21, пов'язані з гарячими гілками, не зануряться у воду для припинення нагнітання води без ризику попадання повітря в петлі охолоджування. Загалом, нагнітання води 7 UA 105595 C2 5 10 15 20 припиняється, коли в баку досягається другий рівень води, і у цей момент перший та другий бічні отвори, пов'язані з кожною петлею охолоджування, повністю занурюються у воду. Можна використовувати датчики рівня води, встановлені в баку, для ініціації припинення нагнітання води. Пристрій 30 для з'єднання та рідинної ізоляції може бути піднятий з води і видалений з бака без попадання повітря в петлі охолоджування. Об'єм води, витиснений в результаті видалення пристрою, може бути врахований у випадках, коли це веде до значного падіння рівня води в баку, так щоб забезпечити достатньо високий зазначений другий заданий рівень. На практиці існує широкий діапазон рівня води між верхньою частиною бічних отворів 21, пов'язаних з гарячими гілками, і поверхнею бака, що сполучається, наприклад, близько метра. Другий рівень міг би бути на декілька сантиметрів або навіть декілька десятків сантиметрів вище за бічні отвори 21. Коли первинний контур наповнюється водою за допомогою способу, описаного вище, і є герметичним, вода, наявна в первинному контурі, і, зокрема, в парогенераторах на більшій висоті, чим рівень в баку, не може переміщатися до бака при видаленому пристрої 30. Роботи по технічному обслуговуванню ядерного реактора можуть продовжуватися до тих пір, поки реактор не буде знову запущений, без ризику попадання повітря в первинний контур до тих пір, поки вода в баку утримується вище за рівень бічних отворів бака, пов'язаних з петлями охолоджування. Наведений вище опис відноситься до ядерного реактора, в якому теплоносій первинного контуру, по суті, складається з води. Проте зрозуміло, що спосіб винаходу не обмежується до наповнення спеціальним теплоносієм і може бути упроваджений в установках, в яких використовуються інші теплоносії. Термін «вода» слід розуміти в загальному сенсі, як вказівка на теплоносій в рідкому стані. 25 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 30 35 40 45 50 55 60 1. Спосіб наповнення водою та випуску повітря з первинного контуру (1) ядерного реактора з водяним охолоджуванням після його зупинки, при цьому первинний контур (1) містить бак (2), виконаний з можливістю наповнення водою та поміщення в нього ядерного палива, який додатково містить принаймні одну петлю (11, 12, 13, 14) охолоджування, виконану з можливістю відведення води від бака, передачі тепла парогенератору (6) і повернення охолодженої води в бак, причому кожен парогенератор (6) сполучений з першим бічним отвором (21) бака (2) за допомогою першого рідинного контуру (3) для води, що відводиться, та з другим бічним отвором (22) бака за допомогою другого рідинного контуру (4) для води, яка повертається, при цьому пара із зазначених першого і другого бічних отворів (21, 22) пов'язана з кожною петлею охолоджування, який відрізняється тим, що містить етапи, на яких: a) доводять рівень (20) води в баку до першого рівня, на якому з кожної петлі охолоджування (11, 12, 13, 14) повітря видаляється за допомогою принаймні одного із зазначених відповідних бічних отворів (21, 22); b) розміщують в баку пристрій (30) для з'єднання та рідинної ізоляції, виконаний з можливістю з'єднання з одним із зазначених першого (3) або другого (4) рідинних контурів кожної петлі охолоджування, по суті, для ізоляції зазначеного рідинного контуру (3, 4) відносно до внутрішньої порожнини бака; c) нагнітають воду принаймні в одну петлю (11) охолоджування в одному із першого (3) або другого (4) рідинних контурів зазначеної петлі охолоджування, з якою сполучений пристрій (30) для з'єднання та рідинної ізоляції, з витратою, передбаченою для наповнення зазначеної петлі охолоджування водою, при цьому здійснюється видалення повітря з парогенератора (6); d) припиняють зазначене нагнітання води після того, як вода, що протікає в бак з кожної петлі охолоджування, підніме рівень (20) води до другого рівня, на якому всі зазначені перший і другий бічні отвори (21, 22) бака повністю занурені у воду; та e) видалення пристрою (30) для з'єднання та рідинної ізоляції. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що його застосовують в ядерному реакторі, в якому первинний контур (1) містить деяку кількість N петель (11, 12, 13, 14) охолоджування, сполучених з баком (2), а пристрій (30) для з'єднання та рідинної ізоляції, встановлюваний на етапі b), виконано з можливістю з'єднання з групою з N бічних отворів бака, яка включає першу групу з N зазначених перших бічних отворів (21) та другу групу з N зазначених других бічних отворів (22). 3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що пристрій (30) для з'єднання та рідинної ізоляції виконаний з можливістю дозволити на етапі с) воді, що нагнітається у зазначений рідинний 8 UA 105595 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 контур (3), протікати принаймні до одного іншого рідинного контуру (3) такого ж типу, проходячи по внутрішній порожнині зазначеного пристрою для з'єднання та рідинної ізоляції. 4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що нагнітання води на етапі с) здійснюється за допомогою аварійного контуру (50) нагнітання, сполученого з зазначеним рідинним контуром (3) і виконаного з можливістю нагнітання води у разі аварійної втрати води в первинному контурі (1) під час експлуатації ядерного реактора. 5. Спосіб за будь-яким із пп. 2-4, який відрізняється тим, що на етапі b) пристрій (30) для з'єднання та рідинної ізоляції з'єднується з кожним зазначеним першим бічним отвором (21) бака (2). 6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що на етапі с) нагнітання води в N петель охолоджування виконується з одного контуру (50) нагнітання. 7. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що використовується пристрій (30) для з'єднання та рідинної ізоляції, який, по суті, закупорює принаймні один бічний отвір (21), пов'язаний з рідинним контуром (3), з яким сполучений пристрій (30). 8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняється тим, що його застосовують для первинного контуру (1), в якому зазначений парогенератор (6) містить деяку кількість труб (7) для транспортування води, кожна з яких містить дві вертикальні ділянки (7А, 7В) труби, сполучених одна з одною U-подібно, при цьому на етапі с) здійснюють нагнітання води при витраті, яка перевищує задану витрату або дорівнює заданій витраті, достатній для того, щоб у всіх трубах (7) кожного парогенератора (6) вода піднімалася в першій (7А) з двох вертикальних ділянок (7А, 7В) труби і опускалася в другій вертикальній ділянці (7В) труби, видаляючи при цьому повітря з труби. 9. Пристрій (30) для з'єднання та рідинної ізоляції, призначений для здійснення способу наповнення водою і видалення повітря з первинного контуру ядерного реактора за будь-яким із пп. 2-7, який відрізняється тим, що він містить: систему (31) позиціонування і спрямування, що містить принаймні дві телескопічні стійки (310), виконані з можливістю фіксованого позиціонування відносно бака (2) ядерного реактора; центральний кожух (32), встановлений в системі (31) позиціонування і спрямування та виконаний з можливістю переміщення за допомогою зазначеної системи, по суті, у вертикальному напрямку для свого опускання в бак (2); та N телескопічних сполучних елементів (321), встановлених на зазначеному центральному кожусі (32) так, що кожен з них звернений до відповідного бічного отвору (21) з групи N бічних отворів бака і виконаний з можливістю висунення для з'єднання з зазначеним відповідним бічним отвором (21). 10. Пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції за п. 9, який відрізняється тим, що кожен з декількох телескопічних сполучних елементів (321) містить внутрішній канал, по якому плинне середовище проходить між зазначеним відповідним бічним отвором (21) та внутрішнім простором центрального кожуха (32). 11. Пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції за п. 9 або 10, який відрізняється тим, що містить загальний виконавчий механізм (320), розташований усередині зазначеного центрального кожуха (32) і виконаний з можливістю одночасного приведення в дію N телескопічних сполучних елементів (321). 12. Пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції за п. 11, який відрізняється тим, що зазначений виконавчий механізм (320) містить поворотно-регульовану втулку (325), сполучену з N телескопічними елементами (321) за допомогою штанг (324), причому кожна штанга шарнірно сполучена з втулкою (325) і частиною телескопічного елемента, що поступально переміщається. 13. Пристрій для з'єднання та рідинної ізоляції за п. 12, який відрізняється тим, що зазначена втулка (325) сполучена з можливістю обертання з привідною штангою (323), що герметично проходить через центральний кожух (32), при цьому зазначена привідна штанга (323) приводиться в обертання керуючим засобом (33), встановленим на системі (31) позиціонування і спрямування. 9 UA 105595 C2 10 UA 105595 C2 11 UA 105595 C2 Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 12

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for filling water into a main circuit of a nuclear reactor, and connection device for implementing said method

Автори англійською

Legendre, Christophe

Автори російською

Лежандр Кристоф

МПК / Мітки

МПК: G21D 1/00, G21C 13/00, G21C 1/00, G21C 19/00

Мітки: цього, водою, пристрій, ядерного, головного, контуру, способу, спосіб, реактора, заповнення, здійснення, з'єднувальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/14-105595-sposib-zapovnennya-vodoyu-golovnogo-konturu-yadernogo-reaktora-ta-zehdnuvalnijj-pristrijj-dlya-zdijjsnennya-cogo-sposobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб заповнення водою головного контуру ядерного реактора та з’єднувальний пристрій для здійснення цього способу</a>

Подібні патенти