Номер патенту: 85141

Опубліковано: 25.12.2008

Автори: Джаін Майанк, Мерзликін Сергій Іванович

Є ще 5 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб лікування метаболічного синдрому X у ссавців, що передбачає введення суб'єкту терапевтично ефективної кількості не менше однієї фармацевтичної композиції у вигляді прийнятної для введення лікарської форми, що містить активну речовину у сполученні з одним і більше фармацевтично прийнятними ексципієнтами, який відрізняється тим, що суб'єкту, який потребує лікування, залежно від стану, ваги й віку вводять переважно перорально основну фармацевтичну композицію в індивідуальних лікарських формах і як основну активну речовину основної фармацевтичної композиції використовують (±)-цис-3-(2'-бензімідазоліл)-1,2,2-триметилциклопентанкарбонову кислоту або її оптично активні ізомери формули

 ,1

або її/їх фізіологічно прийнятні солі, де добова доза становить від 25 мг до 750 мг, або вводять зазначену основну фармацевтичну композицію в роздільних лікарських формах в добовій дозі від 200 мг до 750 мг у сполученні із щонайменше одним додатковим антидіабетичним лікарським засобом, що містить не менше ніж одну активну речовину, переважно метформін, від одного до трьох разів на добу, при цьому додатковий антидіабетичний лікарський засіб, що містить метформін у комбінації з будь-якою іншою антидіабетичною активною речовиною в одній загальній індивідуальній лікарській формі, використовують у вигляді комбінованого препарату, разом з тим дози додаткових антидіабетичних лікарських засобів вводять у кількостях від 60 % і нижче від їх початкової добової дози.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як оптично активні ізомери основної активної речовини основної фармацевтичної композиції використовують (+)-цис-3-(2'-бензімідазоліл)-1,2,2-триметилциклопентанкарбонову кислоту або її фізіологічно прийнятні солі.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як оптично активні ізомери основної активної речовини основної фармацевтичної композиції використовують (-)-цис-3-(2'-бензімідазоліл)-1,2,2-триметилциклопентанкарбонову кислоту або її фізіологічно прийнятні солі.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як фізіологічно прийнятні солі основної активної речовини основної фармацевтичної композиції використовують солі, що отримані шляхом взаємодії кислот або основ органічної або неорганічної природи з основною активною речовиною формули 1.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додатковий інший антидіабетичний лікарський засіб вибирають із групи, що включає метформін, сульфонілсечовину, метиглінід, інгібітор глюкозидази, глюкагоноподібний пептид 1 (GLP-1), інсулін, сенситайзер інсуліну, переважно глітазон, інгібітор дипептилпептидази IV (DPP IV), переважно ситагліптин.

6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додаткову будь-яку іншу антидіабетичну активну речовину, яка міститься в комбінованому препараті з метформіном, вибирають із групи, що включає інгібітор глюкозидази, переважно акарбозу, метиглінід, переважно репаглінід, сульфонілсечовину, переважно глібурид, тіазолідиндіон, переважно розиглітазон, інгібітор DPP IV, переважно ситагліптин.

7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ссавцем є людина.

8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для введення основної фармацевтичної композиції перорально використовують лікарську форму у вигляді таблеток з покриттям або без покриття, шипучих таблеток, желатинових капсул, мікрокапсул, суспензій і розчинів, а також інших лікарських форм із пролонгованим вивільненням.

9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для введення основної фармацевтичної композиції ректально її використовують у вигляді супозиторіїв.

10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що терапевтично ефективні кількості основної активної речовини основної фармацевтичної композиції в індивідуальних лікарських формах для введення людині вибирають, переважно, у дозі від 125 мг до 250 мг.

11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що основну фармацевтичну композицію в індивідуальних лікарських формах вводять людині в добовій дозі, переважно, від 500 мг до 750 мг, а після досягнення еуглікемії - у добовій дозі, переважно, від 200 мг до 400 мг, від одного до трьох разів на добу.

12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що основну фармацевтичну композицію вводять людині роздільно у сполученні з додатковим антидіабетичним лікарським засобом у вигляді індивідуальних пероральних лікарських форм або у вигляді ін'єкцій.

13. Спосіб за п. 1 і п. 12, який відрізняється тим, що основну фармацевтичну композицію при її введенні у сполученні з додатковим антидіабетичним лікарським засобом вводять людині в добовій дозі, переважно, від 375 мг до 750 мг, від одного до трьох разів на добу.

14. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при введенні суб'єкту зазначених у п. 1 фармацевтичних композицій як у вигляді монотерапії, так і при комбінованій терапії декількома антидіабетичними засобами, їх використовують для лікування таких проявів метаболічного синдрому X, як інсулінорезистентність, порушена толерантність до глюкози, гіпертригліцеридемія, знижений рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності, підвищений рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності й кардіоваскулярні ускладнення.

Текст

1. Спосіб лікування метаболічного синдрому X у сса вців, що передбачає введення суб'єкту терапевтично ефективної кількості не менше однієї фармацевтичної композиції у вигляді прийнятної для введення лікарської форми, що містить активну речовину у сполученні з одним і більше фармацевтично прийнятними ексципієнтами, який відрізняється тим, що суб'єкту, який потребує лікування, залежно від стану, ваги й віку вводять переважно перорально основну фармацевтичну композицію в індивідуальних лікарських формах і як основну активну речовину основної фармацевтичної композиції використовують (±)-цис-3-(2'бензімідазоліл)-1,2,2триметилциклопентанкарбонову кислоту або її оптично активні ізомери формули C2 2 (19) 1 3 85141 4 вигляді таблеток з покриттям або без покриття, дині роздільно у сполученні з додатковим антидіашипучи х таблеток, желатинових капсул, мікрокапбетичним лікарським засобом у вигляді індивідуасул, суспензій і розчинів, а також інших лікарських льних пероральних лікарських форм або у вигляді форм із пролонгованим вивільненням. ін'єкцій. 9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 13. Спосіб за п. 1 і п. 12, який відрізняється тим, введення основної фармацевтичної композиції що основну фармацевтичну композицію при її ректально її використовують у вигляді супозиторівведенні у сполученні з додатковим антидіабетичїв. ним лікарським засобом вводять людині в добовій 10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дозі, переважно, від 375 мг до 750 мг, від одного терапевтично ефективні кількості основної активдо трьох разів на добу. ної речовини основної фармацевтичної композиції 14. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при в індивідуальних лікарських формах для введення введенні суб'єкту зазначених у п. 1 фармацевтичлюдині вибирають, переважно, у дозі від 125 мг до них композицій як у вигляді монотерапії, так і при 250 мг. комбінованій терапії декількома антидіабетичними 11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що засобами, їх використовують для лікування таких основну фармацевтичну композицію в індивідуапроявів метаболічного синдрому X, як інсулінорельних лікарських формах вводять людині в добозистентність, порушена толерантність до глюкози, вій дозі, переважно, від 500 мг до 750 мг, а після гіпертригліцеридемія, знижений рівень холестеридосягнення еуглікемії - у добовій дозі, переважно, ну ліпопротеїнів високої щільності, підвищений від 200 мг до 400 мг, від одного до трьох разів на рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності добу. й кардіоваскулярні ускладнення. 12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що основну фармацевтичну композицію вводять лю Винахід відноситься до медицини, а конкретно до способу лікування метаболічного синдрому X, що включає застосування лікарських засобів. Метаболічний синдром X - це комплекс взаємопов'язаних порушень вуглеводного та ліпідного обміну, а також механізмів регуляції артеріального тиску та функції ендотелію, обумовлений зниженням чутливості тканини до інсуліну - інсулінорезистентністю [1]. На думку провідних дослідників світу, саме метаболічний синдром X є основою для розвитку атеросклерозу, ішемічної та гіпертонічної хвороби, цукрового діабету й ожиріння. Відповідно до епідеміологічних досліджень, проведеними в Європі (Botnia study), захворювання 10% населення з нормальною глюкозною толерантністю, 40% з інтолерантністю до глюкози та 70% хворих цукровим діабетом (ЦД) 2 типу тісно пов'язане з метаболічним синдромом X (синдромом інсулінорезистентності) [2]. Основними з 12-ти складових патогенетичних факторів метаболічного синдрому X є: - інсулінорезистентність (зниження інсулінзалежної утилізації глюкози тканинами); - гіперінсулінемія (компенсаторний механізм); - порушення толерантності до глюкози, пізніше - порушення вуглеводного обміну (гіперглікемія натще >5,5ммоль/л); - гіпертригліцеридемія (>2,2ммоль/л); - низький рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності (XC-ЛПВЩ) (XC 0,05 P10,02 Р3>0,05 0,167±0,050 3,38±0,17 1,384±0,087 Фруктоза+(-)-форма сполуки P10,05 P3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treatment of metabolic syndrome x

Автори англійською

Merzlykin Serhii Ivanovych, Dzhain Maiank

Назва патенту російською

Способ лечения метаболического синдрома x

Автори російською

Мерзликин Сергей Иванович, Джаин Майанк

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/4184, A61P 3/10

Мітки: синдрому, спосіб, метаболічного, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/13-85141-sposib-likuvannya-metabolichnogo-sindromu-kh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування метаболічного синдрому х</a>

Подібні патенти