Номер патенту: 73627

Опубліковано: 25.09.2012

Автор: Вертелецький Ярослав Іванович

Є ще 5 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Механізм трансформування м'яких меблів, що містить зігнутий, з двома прямолінійними плечима, важіль, один кінець якого закріплений збоку на каркасі спинки, що має фіксовану вісь повороту, а другий - збоку на основі сидіння, виконаній з можливістю викочування, причому обидва кінці важеля виконані з можливістю повороту навколо осей кріплення, а відстань між віссю повороту спинки і точкою кріплення до спинки першого плеча важеля становить 0,3-0,6 відстані між віссю повороту спинки і її верхом, який відрізняється тим, що важіль виконаний симетричним з кутом між плечима 130-155°, переважно 143°, а відстань між віссю повороту спинки і точкою кріплення до спинки першого плеча важеля становить 0,3-0,5, переважно 0,38, відстані між кінцями важеля по прямій.

2. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що вісь повороту спинки виконана у вигляді гвинта, один кінець якого закріплений збоку на каркасі спинки за допомогою кутового профілю і двох гайок, а другий кінець з головкою встановлений у пазу пластини, закріпленої на накладці, яка, у свою чергу, закріплена на внутрішній поверхні боковини меблів і має більший паз для розміщення головки, причому пластина з накладкою виконані з можливістю перекривання виходу головки з пазу.

3. Механізм за п. 2, який відрізняється тим, що точка кріплення першого плеча важеля до спинки у горизонтальному положенні спинки розташована нижче за вісь повороту спинки.

Текст

Реферат: UA 73627 U UA 73627 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до меблевого виробництва, а саме м'яких меблів для дому та офісу, і може бути використана при виготовленні диванів, крісел тощо, що трансформуються. Відомий механізм трансформування м'яких меблів, що містить прямолінійний важіль, один кінець якого закріплений на рамі спинки, а другий - на основі сидіння, причому обидва кінці закріплені з можливістю повороту навколо осі кріплення, спинка виконана з можливістю повороту навколо осі, закріпленої на нерухомій основі, а основа сидіння разом із сидінням виконані з можливістю викочування за допомогою роликів. При цьому точка кріплення верхнього кінця важеля розташована приблизно посередині відстані між віссю повороту спинки і її верхом 6 (DE 19637597 С1, МПК А47С 17/13, опуб. 07.05.1998). При роботі відомого механізму трансформування, внаслідок прямолінійної форми важеля, необхідні значні зусилля для переводу спинки у горизонтальне положення, причому здійснюється це шляхом прикладання сили до сидіння із додатковим розтягуванням пружини, яка з'єднує нижню частину спинки з її основою і яка використовується для переводу спинки у вертикальне положення. Конструкція відомого механізму не дозволяє трансформувати м'які меблі шляхом прикладання прийнятної для користувача сили до верха спинки для її повороту, що пояснюється тим, що горизонтальна сила у місці її прикладання розкладається на дві складові: одна направлена вздовж важеля під кутом 35-40° до вертикалі, а друга, перпендикулярна їй, значно зменшує крутний момент, що виникає. Найбільш близьким аналогом пристрою, що заявляється є механізм трансформування м'яких меблів, що містить зігнутий під кутом 90-100°, переважно 95°, важіль з двома прямолінійними плечима. Один кінець важеля закріплений збоку на каркасі спинки, а другий збоку на основі сидіння, причому з можливістю повороту відносно осі кріплення. Відношення довжин першого і другого плечей лежить у межах 3,0-4,5, переважно 3,6. Спинка виконана з можливістю повороту навколо осі, закріпленої на нерухомій основі, а основа сидіння разом із сидінням виконані з можливістю викочування за допомогою роликів. Відстань між віссю повороту спинки і точкою кріплення першого плеча важеля становить від 0,4 до 1 відстані між віссю повороту спинки і її верхом. Крім цього, точка кріплення другого плеча важеля розташована відносно верха основи сидіння на відстані, що становить не більше однієї третини висоти цієї основи (DE 102008051735 А1, МПК 2006.01) А47С 17/16, 17/175, опуб. 22.04.2010). Спільними суттєвими ознаками відомого пристрою і пристрою, що заявляється, є зігнутий, з двома прямолінійними плечима, важіль, один кінець якого закріплений збоку на каркасі спинки, що має фіксовану вісь повороту, а другий - збоку на основі сидіння, виконаній з можливістю викочування, причому обидва кінці важеля виконані з можливістю повороту навколо осей кріплення, а відстань між віссю повороту спинки і точкою кріплення до спинки першого плеча важеля становить 0,3-0,6 відстані між віссю повороту спинки і її верхом. У відомому пристрої досягається можливість трансформування меблів шляхом прикладання прийнятної для користувача сили до спинки, що забезпечується конструкцією важеля, перше плече якого майже вертикальне, що призводить до того, що друга складова горизонтальної сили має невелике відхилення від горизонталі і, відповідно, майже не зменшує її, що збільшує крутний момент у порівнянні з аналогом DE 19637597 С1. Однак, недоліком відомого пристрою є все ж таки велике значення прийнятної для користувача сили, яку необхідно прикласти для повороту спинки і трансформування меблів, внаслідок того, що: - форма важеля з прямим кутом між плечима спричиняє те, що сила, направлена вздовж першого плеча важеля, має дуже коротку горизонтальну складову у місці переходу до другого плеча, що призводить до обмеженості горизонтального переміщення сидіння і потребує збільшеного зусилля; - форма важеля з коротким другим плечем призводить до того, що результуюча сила між точками кріплення кінців важеля, яка направлена під кутом 10-20° до вертикалі, також має невелику горизонтальну складову; - розташування точки кріплення другого плеча важеля відносно верха основи сидіння на відстані, що становить не більше однієї третини висоти цієї основи, призводить до того, що частина горизонтальної сили у точці кріплення витрачається на направлений униз крутний момент, що також обмежує горизонтальне переміщення сидіння. Зазначені недоліки відомого механізму призводять до того, що для переміщення дивана потрібно прикладати великі зусилля. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення механізму трансформування м'яких меблів, в якому шляхом зміни конструкції важеля і його розташування забезпечується найоптимальніший розподіл сил, який дозволяє при зменшенні зусиль, що прикладаються до спинки, збільшити горизонтальну складову, яка легко переміщує сидіння. 1 UA 73627 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Таким чином, технічний результат, що досягається, - зменшення зусилля на трансформування м'яких меблів. Поставлена задача вирішується тим, що у механізмі трансформування м'яких меблів, що містить зігнутий, з двома прямолінійними плечима, важіль, один кінець якого закріплений збоку на каркасі спинки, що має фіксовану вісь повороту, а другий - збоку на основі сидіння, виконаній з можливістю викочування, причому обидва кінці важеля виконані з можливістю повороту навколо осей кріплення, а відстань між віссю повороту спинки і точкою кріплення до спинки першого плеча важеля становить 0,3-0,6 відстані між віссю повороту спинки і її верхом, згідно з корисною моделлю, важіль виконаний симетричним з кутом між плечима 130-155°, переважно 143°, а відстань між віссю повороту спинки і точкою кріплення до спинки першого плеча важеля становить 0,3-0,5, переважно 0,38, відстані між кінцями важеля по прямій. Новим також є те, що вісь повороту спинки виконана у вигляді гвинта, один кінець якого закріплений збоку на каркасі спинки за допомогою кутового профілю і двох гайок, а другий кінець з головкою встановлений у пазу пластини, закріпленої на накладці, яка, у свою чергу, закріплена на внутрішній поверхні боковини меблів і має більший паз для розміщення головки, причому пластина з накладкою виконані з можливістю перекривання виходу головки з пазу. Новим також є те, що точка кріплення першого плеча важеля до спинки у горизонтальному положенні спинки розташована нижче за вісь повороту спинки. Між сукупністю суттєвих ознак корисної моделі, що заявляється, і технічним результатом, що досягається, існує наступний причинно-наслідковий зв'язок. Зміна конструкції важеля і його розташування, а саме: - виконання важеля симетричним з кутом між плечима 130-155°, переважно 143°; - встановлення відстані між віссю повороту спинки і точкою кріплення до спинки першого плеча важеля 0,3-0,5, переважно 0,38, відстані між кінцями важеля по прямій; у сукупності з відомими ознаками корисної моделі, що заявляється, забезпечує збільшення горизонтальної складової сили, яка діє на важіль, за рахунок чого важіль виконує такий рух, який легко переміщує сидіння. При цьому точка кріплення другого плеча важеля до основи сидіння розташована якнайближче до низу цієї основи, що не дозволяє виникати крутному моменту, і на ролики сидіння діє тільки горизонтальна сила. В результаті зменшується зусилля, яке необхідно прикладати до спинки для трансформування меблів. Виконання кута між плечима менше 130° зменшує горизонтальну складову як у місці переходу від першого до другого плеча, так і у точці кріплення другого плеча до основи сидіння, і піднімає вгору цю точку кріплення, що не сприяє легкості горизонтального переміщення сидіння. А збільшення цього кута на величину 155° зменшує крутний момент, що виникає у місці прикладання зусилля до спинки, що призводить до необхідності збільшення цього зусилля. Встановлення відстані між віссю повороту спинки і точкою кріплення до спинки першого плеча важеля менше 0,3 або більше 0,5 відстані між кінцями важеля по прямій призводить до зміни місць кріплення кінців важеля, що призводить до дисбалансу у роботі важеля, змінам у розподілі сил. А виконання осі повороту спинки у вигляді гвинта, один кінець якого закріплений збоку на каркасі спинки за допомогою кутового профілю і двох гайок, а другий кінець з головкою встановлений у пазу пластини, закріпленої на накладці, яка, у свою чергу, закріплена на внутрішній поверхні боковини меблів і має більший паз для розміщення головки, дозволяє легко і зручно монтувати спинку на боковинах з можливістю такого ж легкого і зручного демонтажу, легко повертати спинку навколо своєї осі, а виконання пластини з накладкою з можливістю перекривання виходу головки з паза убезпечує вісь повороту спинки від випадіння з паза при будь-яких рухах і будь-яких зусиллях, що прикладаються. Крім цього, розташування точки кріплення першого плеча важеля до спинки у горизонтальному положенні спинки нижче за вісь повороту спинки дозволяє важелю при виконанні траєкторій руху не торкатися осі повороту спинки, що убезпечує механізм від збоїв і що також сприяє зменшенню зусиль для трансформування меблів. Суть запропонованої корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображений вигляд спереду механізму трансформування, встановленого на дивані у зібраному положенні, при знятій одній боковині; на фіг. 2 - вигляд спереду механізму при повороті спинки на 45°; на фіг. 3 - вигляд спереду механізму при горизонтальному положенні спинки; на фіг. 4 - вигляд спереду важеля; на фіг. 5 - вигляд частини механізму трансформування, закріпленої на внутрішній поверхні боковини; на фіг. 6 - виносний елемент фіг. 5; 2 UA 73627 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 на фіг. 7 - загальний вигляд механізму трансформування без дивана і без накладки; на фіг. 8 - вигляд зверху механізму трансформування; на фіг. 9 - вигляд механізму трансформування з боку спинки; на фіг. 10 - вигляд механізму трансформування зі сторони боковини. Механізм трансформування м'яких меблів, наприклад дивана, у найкращому варіанті здійснення корисної моделі, що заявляється, який однак не є єдино можливим, містить (фіг. 110) симетричний важіль 1, зігнутий по середині під кутом α=130-155°, переважно 143°, з утворенням двох однакових прямолінійних плечей. Кінець 2 першого (верхнього у зібраному положенні дивана) плеча 3 закріплений збоку на каркасі спинки 4, а кінець 5 другого (нижнього) плеча 6 - збоку на основі 7 сидіння 8. Обидва кінці 2, 5 важеля 1 виконані з можливістю повороту навколо осей кріплення, для чого на кінцях плечей виконані отвори 9, крізь які встановлені кріпильні деталі, наприклад гвинти 10, меншого діаметра, ніж діаметри цих отворів 9. Спинка 4 дивана виконана з можливістю повороту навколо фіксованої осі, наприклад осі 11, закріпленої на каркасі спинки дивана, а основа 7 сидіння 8 виконана з можливістю викочування вперед, наприклад, за допомогою роликів 12. Відстань L1 між віссю 11 повороту спинки і точкою кріплення до спинки першого плеча 3 важеля становить, по-перше, 0,3-0,6, переважно 0,45, відстані L2 між віссю 11 повороту спинки і її верхом, а по-друге, 0,3-0,5, переважно 0,38, відстані L3 між кінцями важеля по прямій. Це забезпечує кріплення другого кінця 5 важеля у самому низу основи 7. Точка кріплення першого плеча 3 важеля до спинки 4 у горизонтальному положенні спинки розташована нижче за вісь 11 повороту спинки (фіг. 3). Вісь 11 повороту спинки 4 може бути виконана у вигляді гвинта, один кінець якого закріплений збоку на каркасі спинки 4 за допомогою кутового профілю 13 і двох гайок 14, а другий кінець з головкою 15 встановлений у пазу 16 пластини 17, закріпленої на накладці 18, яка, у свою чергу, закріплена на внутрішній поверхні боковини 19 меблів і має більший паз 20 для розміщення головки 15, причому пластина 17 з накладкою 18 виконані з можливістю перекривання виходу головки 15 з пазу 20, наприклад, за допомогою кришки 21 (фіг. 7-9). Механізм трансформування м'яких меблів працює таким чином. Два однакових, але дзеркально відображених, механізми встановлюють по обидва боки зібраного дивана, з вертикально розташованою спинкою 4. Для трансформування дивана у положення "ліжко" з горизонтальним розташуванням спинки користувач натискає на верх спинки 4 з певною невеликою силою F у бік сидіння 8. Виникає крутний момент, і спинка 4 починає повертатися навколо осі 11. Разом з нею повертається навколо осі кріплення (гвинта 10) і кінець 2 першого плеча 3 важеля 1. Внаслідок того, що другий кінець 5 важеля закріплений з можливістю повороту навколо осі кріплення на основі 7 сидіння 8, і завдяки формі важеля, крутний момент породжує силу, яка діє на важіль, і горизонтальна складова Fx якої, значно більша за вертикальну Fy, уже на протилежному кінці 5 важеля переміщує основу 7 сидіння 8. А розташування місця кріплення кінця 5 на мінімальній відстані до низу основи 7 і до роликів 12 забезпечує легке горизонтальне переміщення сидіння. Місце для спинки звільняється, вона займає горизонтальне положення. Для переводу дивана, навпаки, у зібране положення користувач прикладає силу також до спинки, але у зворотному напрямку. Завдяки конструкції кріплення осі 11 повороту спинки 4, вона легко повертається і легко встановлюється на боковинах 19. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Механізм трансформування м'яких меблів, що містить зігнутий, з двома прямолінійними плечима, важіль, один кінець якого закріплений збоку на каркасі спинки, що має фіксовану вісь повороту, а другий - збоку на основі сидіння, виконаній з можливістю викочування, причому обидва кінці важеля виконані з можливістю повороту навколо осей кріплення, а відстань між віссю повороту спинки і точкою кріплення до спинки першого плеча важеля становить 0,3-0,6 відстані між віссю повороту спинки і її верхом, який відрізняється тим, що важіль виконаний симетричним з кутом між плечима 130-155°, переважно 143°, а відстань між віссю повороту спинки і точкою кріплення до спинки першого плеча важеля становить 0,3-0,5, переважно 0,38, відстані між кінцями важеля по прямій. 2. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що вісь повороту спинки виконана у вигляді гвинта, один кінець якого закріплений збоку на каркасі спинки за допомогою кутового профілю і двох гайок, а другий кінець з головкою встановлений у пазу пластини, закріпленої на накладці, яка, у свою чергу, закріплена на внутрішній поверхні боковини меблів і має більший паз для 3 UA 73627 U розміщення головки, причому пластина з накладкою виконані з можливістю перекривання виходу головки з пазу. 3. Механізм за п. 2, який відрізняється тим, що точка кріплення першого плеча важеля до спинки у горизонтальному положенні спинки розташована нижче за вісь повороту спинки. 4 UA 73627 U 5 UA 73627 U 6 UA 73627 U 7 UA 73627 U 8 UA 73627 U 9 UA 73627 U 10 UA 73627 U Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 11

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mechanism to transform cushioned furniture

Автори англійською

Verteletskyi Yaroslav Ivanovych

Назва патенту російською

Механизм трансформирования мягкой мебели

Автори російською

Вертелецкий Ярослав Иванович

МПК / Мітки

МПК: A47C 17/00

Мітки: м'яких, меблів, трансформування, механізм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/13-73627-mekhanizm-transformuvannya-myakikh-mebliv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм трансформування м’яких меблів</a>

Подібні патенти