Дистанційно керований пристрій заміни кришки резервуара та спосіб його монтажу, спосіб заміни першої кришки резервуара

Номер патенту: 51846

Опубліковано: 16.12.2002

Автор: Мехер-Хомдзі Ферозе Дж.

Є ще 5 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Дистанційно керований пристрій заміни кришки резервуара, де резервуар включає верхній отвір, фланець навколо верхнього отвору, а також першу кришку резервуара, приєднану із можливістю зняття до фланця навколо верхнього отвору, пристрій заміни, який відрізняється тим, що включає:

раму, приєднану до резервуара, поруч із верхнім отвором, яка включає основу із наскрізним отвором;

місток для підтримання першої і другої кришок резервуара;

центральний вал, розташований навпроти отвору, який має дистальний кінець, приєднаний до містка, і опорний трубчастий хомут, що оточує вал нижче дистального кінця, опорний трубчастий хомут має опорну площину;

підйомний пристрій, приєднаний до рами нижче опорного хомута, для підйому чи опускання містка відносно фланця із застосуванням опорної площини хомута; і

обертальний пристрій, приєднаний до центрального вала, для обертання містка для встановлення першої або другої кришки резервуара над фланцем.

2. Пристрій заміни за п. 1, який відрізняється тим, що перша кришка резервуара включає сліпий фланець, приєднаний із можливістю зняття до містка за допомогою кронштейна першої кришки резервуара.

3. Пристрій заміни за п. 1, який відрізняється тим, що друга кришка резервуара включає замикальне кільце, приєднане до містка із можливістю зняття за допомогою кронштейна другої кришки резервуара і висувного каркаса.

4. Пристрій заміни за п. 3, який відрізняється тим, що висувний каркас включає першу частину каркаса і другу частину каркаса, а також наскрізний отвір, перша і друга частини каркаса приєднані до замикального кільця.

5. Пристрій заміни за п. 4, який відрізняється тим, що включає активатор висування, приєднаний до першої і другої частини каркаса, для пересування першої чи другої частин каркаса на вибір в положення відкриття чи закриття, механізм висування, що включає активатор висування, перший кінець якого приєднаний до замикального кільця, а другий кінець - до першого з'єднання, а перший шарнірний важіль має один кінець, приєднаний до першої частини каркаса, а другий - приєднаний до другого з'єднання, другий шарнірний важіль має один кінець, приєднаний до другої частини каркаса, а другий кінець - приєднаний до третього з'єднання, а також поперечний вал, приєднаний до містка, і перше, друге і третє з'єднання приєднані до поперечного вала.

6. Пристрій заміни за п. 1, який відрізняється тим, що включає трубчастий опорний корпус, приєднаний до основи через отвір для центрального вала, який фіксується із можливістю обертання всередині опорного корпуса.

7. Пристрій заміни за п. 1, який відрізняється тим, що центральний вал включає першу секцію вала і другу секцію вала, перша секція вала має зовнішній діаметр, більший за опорну площину опорного хомута, який більше зовнішнього діаметра другої секції вала для забезпечення рівноваги містка.

8. Пристрій заміни за п. 1, який відрізняється тим, що підйомний пристрій включає активатор підйомника, приєднаний до основи, раму підйомника, що оточує центральний вал, де рама підйомника має один кінець, приєднаний до активатора підйомника, а другий кінець - приєднаний до основи за допомогою обертальних несучих, розташованих між першим і другим кінцями рами підйомника, де кутовий рух рами підйомника примушує обертальні несучі входити в зчеплення із опорною поверхнею, що приводить до осьового руху містка, оскільки обертальні несучі перетинають принаймні частину опорної поверхні.

9. Пристрій заміни за п. 8, який відрізняється тим, що обертальні несучі включають перше колесо і друге колесо, перше колесо розташоване на рамі підйомника навпроти другого колеса відносно центрального вала.

10. Пристрій заміни за п. 1, який відрізняється тим, що обертальний пристрій включає обертальний активатор, приєднаний до основи, а також муфту, приєднану до обертального активатора і центрального вала для переведення обертального руху від обертального активатора центральному валу, де центральний вал і місток мають здатність як до обертального руху, так і до осьового.

11. Пристрій заміни за п. 10, який відрізняється тим, що обертальний активатор прикріплений до основи за допомогою пари жорстких закріплювальних елементів і стопорної пластини, приєднаних до обертального активатора, стопорна пластина включає пару пазів відповідно для пари жорстких закріплювальних елементів, поворотний активатор таким чином фіксується від обертання завдяки жорстким закріплювальним елементам і здатний здійснювати осьовий рух із центральним валом.

12. Пристрій заміни за п. 1, який відрізняється тим, що включає замикальний пристрій для фіксації принаймні однієї з двох кришок резервуара до фланця, де замикальний пристрій включає активатор замка, приєднаний до рами, перший замикальний механізм і другий замикальний механізм, здатні рухатись радіально від положення закриття до положення відкриття, коли активатор замка приведено в дію.

13. Пристрій заміни за п. 12, який відрізняється тим, що перший замикальний механізм розташований рухомо на опорному елементі першого замикального пристрою, який приєднаний до корпуса резервуара нижче фланця, а другий замикальний механізм розташований рухомо на опорному елементі другого замикального пристрою, який приєднаний до корпуса резервуара нижче фланця, перший і другий замикальні пристрої кожний мають занурений отвір для принаймні частини однієї з двох - першої чи другої кришок резервуара.

14. Спосіб заміни першої кришки резервуара, що має верхній отвір, фланець, що оточує верхній отвір разом із другою кришкою резервуара, який відрізняється тим, що:

забезпечують з'єднання містка, що має два кінці для розташування зазначеної першої кришки резервуара на першому кінці містка і другої кришки резервуара на другому кінці містка, із зазначеними кришками резервуара;

піднімають зазначений місток відносно зазначеного фланця; і

обертають зазначений місток для розташування першої чи другої кришок резервуара на вибір над зазначеним фланцем.

15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що зазначеним резервуаром є коксувальний барабан, і в зазначений резервуар занурюють бур, де перша кришка резервуара включає сліпий фланець, а зазначена друга кришка резервуара включає замикальне кільце, приєднане до містка із можливістю від'єднання за допомогою кронштейна другої кришки резервуара, і висувний каркас, де зазначену першу кришку резервуара замінюють зазначеною другою кришкою перед тим, як занурюють зазначений бур до резервуара.

16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що зазначений висувний каркас складається з першої і другої секцій каркаса, і де згідно з зазначеним способом відкривають першу і другу секції каркаса перед тим, як занурюють зазначений бур до резервуара.

17. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що від'єднують вручну зазначену першу кришку резервуара перед заміною її другою кришкою резервуара.

18. Спосіб монтажу дистанційно керованого пристрою заміни кришки резервуара, який включає верхній отвір, фланець, що оточує верхній отвір, а також першу кришку резервуара, приєднану із можливістю від'єднання до фланця над верхнім отвором, який відрізняється тим, що включає наступні стадії:

приєднання рами, що включає основу із наскрізним отвором, до зазначеного резервуара поруч із верхнім отвором;

забезпечення резервуара другою кришкою;

забезпечення містка, що має два кінці;

приєднання першого кінця зазначеного містка до зазначеної першої кришки резервуара;

приєднання другого кінця зазначеного містка до зазначеної другої кришки резервуара;

розміщування центрального вала, що має дистальний кінець, всередині отвору в зазначеній рамі;

приєднання зазначеного дистального кінця вала до містка;

приєднання опорного хомута до зазначеного вала, з тим щоб оточити хомутом, що має опорну площину, зазначений вал нижче дистального кінця;

приєднання підйомного пристрою до зазначеної рами нижче опорного хомута для зчеплення із опорною площиною опорного хомута для підйому чи опускання зазначеного містка відносно зазначеного фланця; і

приєднання обертального пристрою до зазначеного центрального вала для обертання зазначеного містка для встановлення на вибір першої чи другої кришки резервуара над зазначеним фланцем.

Текст

1 Дистанційно керований пристрій заміни кришки резервуара, де резервуар включає верхній отвір, фланець навколо верхнього отвору, а також першу кришку резервуара, приєднану із можливістю зняття до фланця навколо верхнього отвору, пристрій заміни, який відрізняється тим, що включає раму, приєднану до резервуара, поруч із верхнім отвором, яка включає основу із наскрізним отвором, місток для підтримання першої і другої кришок резервуара, центральний вал, розташований навпроти отвору, який має дистальний кінець, приєднаний до містка, і опорний трубчастий хомут, що оточує вал нижче дистального кінця, опорний трубчастий хомут має опорну площину, підйомний пристрій, приєднаний до рами нижче опорного хомута, для підйому чи опускання містка відносно фланця із застосуванням опорної площини хомута, і обертальний пристрій, приєднаний до центрального вала, для обертання містка для встановлення першої або другої кришки резервуара над фланцем 2 Пристрій заміни за п 1, який відрізняється тим, що перша кришка резервуара включає сліпий фланець, приєднаний із можливістю зняття до містка за допомогою кронштейна першої кришки резервуара 3 Пристрій заміни за п 1, який відрізняється тим, що друга кришка резервуара включає замикальне кільце, приєднане до містка із можливістю зняття за допомогою кронштейна другої кришки резервуара і висувного каркаса 4 Пристрій заміни за п 3, який відрізняється тим, що висувний каркас включає першу частину каркаса і другу частину каркаса, а також наскрізний отвір, перша і друга частини каркаса приєднані до замикального кільця 5 Пристрій заміни за п 4, який відрізняється тим, що включає активатор висування, приєднаний до першої і другої частини каркаса, для пересування першої чи другої частин каркаса на вибір в положення відкриття чи закриття, механізм висування, що включає активатор висування, перший кінець якого приєднаний до замикального кільця, а другий кінець - до першого з'єднання, а перший шарнірний важіль має один кінець, приєднаний до першої частини каркаса, а другий - приєднаний до другого з'єднання, другий шарнірний важіль має один кінець, приєднаний до другої частини каркаса, а другий кінець - приєднаний до третього з'єднання, а також поперечний вал, приєднаний до містка, і перше, друге і третє з'єднання приєднані до поперечного вала 6 Пристрій заміни за п 1, який відрізняється тим, що включає трубчастий опорний корпус, приєднаний до основи через отвір для центрального вала, який фіксується із можливістю обертання всередині опорного корпуса 7 Пристрій заміни за п 1, який відрізняється тим, що центральний вал включає першу секцію вала і другу секцію вала, перша секція вала має ЗОВНІШНІЙ діаметр, більший за опорну площину опорного хомута, який більше зовнішнього діаметра другої секції вала для забезпечення рівноваги містка 8 Пристрій заміни за п 1, який відрізняється тим, що підйомний пристрій включає активатор підйомника, приєднаний до основи, раму підйомника, що оточує центральний вал, де рама підйомника має один кінець, приєднаний до активатора підйомника, а другий кінець - приєднаний до основи за допомогою обертальних несучих, розташованих між першим і другим кінцями рами підйомника, де кутовий рух рами підйомника примушує обертальні несучі входити в зчеплення із опорною поверхнею, що приводить до осьового руху містка, оскільки обертальні несучі перетинають принаймні частину опорної поверхні 9 Пристрій заміни за п 8, який відрізняється тим, що обертальні несучі включають перше колесо і О (О ^00 ю 51846 друге колесо, перше колесо розташоване на рамі підйомника навпроти другого колеса відносно центрального вала 10 Пристрій замши за п 1, який відрізняється тим, що обертальний пристрій включає обертальний активатор, приєднаний до основи, а також муфту, приєднану до обертального активатора і центрального вала для переведення обертального руху від обертального активатора центральному валу, де центральний вал і місток мають здатність як до обертального руху, так і до осьового 11 Пристрій заміни за п 10, який відрізняється тим, що обертальний активатор прикріплений до основи за допомогою пари жорстких закріплювальних елементів і стопорної пластини, приєднаних до обертального активатора, стопорна пластина включає пару пазів ВІДПОВІДНО ДЛЯ пари жорстких закріплювальних елементів, поворотний активатор таким чином фіксується від обертання завдяки жорстким закріплювальним елементам і здатний здійснювати осьовий рух із центральним валом 12 Пристрій заміни за п 1, який відрізняється тим, що включає замикальний пристрій для фіксації принаймні однієї з двох кришок резервуара до фланця, де замикальний пристрій включає активатор замка, приєднаний до рами, перший замикальний механізм і другий замикальний механізм, здатні рухатись радіально від положення закриття до положення відкриття, коли активатор замка приведено в дію 13 Пристрій заміни за п 12, який відрізняється тим, що перший замикальний механізм розташований рухомо на опорному елементі першого замикального пристрою, який приєднаний до корпуса резервуара нижче фланця, а другий замикальний механізм розташований рухомо на опорному елементі другого замикального пристрою, який приєднаний до корпуса резервуара нижче фланця, перший і другий замикальні пристрої кожний мають занурений отвір для принаймні частини однієї з двох - першої чи другої кришок резервуара 14 Спосіб заміни першої кришки резервуара, що має верхній отвір, фланець, що оточує верхній отвір разом із другою кришкою резервуара, який відрізняється тим, що забезпечують з'єднання містка, що має два КІНЦІ для розташування зазначеної першої кришки резервуара на першому КІНЦІ містка і другої кришки резервуара на другому КІНЦІ містка, із зазначеними кришками резервуара, піднімають зазначений місток відносно зазначеного фланця, і обертають зазначений місток для розташування першої чи другої кришок резервуара на вибір над зазначеним фланцем 15 Спосіб за п 14, який відрізняється тим, що зазначеним резервуаром є коксувальний барабан, і в зазначений резервуар занурюють бур, де перша кришка резервуара включає сліпий фланець, а зазначена друга кришка резервуара включає замикальне кільце, приєднане до містка із можливістю від'єднання за допомогою кронштейна другої кришки резервуара, і висувний каркас, де зазначену першу кришку резервуара замінюють зазначеною другою кришкою перед тим, як занурюють зазначений бур до резервуара 16 Спосіб за п 15, який відрізняється тим, що зазначений висувний каркас складається з першої і другої секцій каркаса, і де згідно з зазначеним способом відкривають першу і другу секції каркаса перед тим, як занурюють зазначений бур до резервуара 17 Спосіб за п 15, який відрізняється тим, що від'єднують вручну зазначену першу кришку резервуара перед заміною її другою кришкою резервуара 18 Спосіб монтажу дистанційно керованого пристрою заміни кришки резервуара, який включає верхній отвір, фланець, що оточує верхній отвір, а також першу кришку резервуара, приєднану із можливістю від'єднання до фланця над верхнім отвором, який відрізняється тим, що включає наступні стадії приєднання рами, що включає основу із наскрізним отвором, до зазначеного резервуара поруч із верхнім отвором, забезпечення резервуара другою кришкою, забезпечення містка, що має два КІНЦІ, приєднання першого кінця зазначеного містка до зазначеної першої кришки резервуара, приєднання другого кінця зазначеного містка до зазначеної другої кришки резервуара, розміщування центрального вала, що має дистальний кінець, всередині отвору в зазначеній рамі, приєднання зазначеного дистального кінця вала до містка, приєднання опорного хомута до зазначеного вала, з тим щоб оточити хомутом, що має опорну площину, зазначений вал нижче дистального кінця, приєднання підйомного пристрою до зазначеної рами нижче опорного хомута для зчеплення із опорною площиною опорного хомута для підйому чи опускання зазначеного містка відносно зазначеного фланця, і приєднання обертального пристрою до зазначеного центрального вала для обертання зазначеного містка для встановлення на вибір першої чи другої кришки резервуара над зазначеним фланцем Технологія уповільненого коксування - технологія очищення, якій вже сімдесят років, що полягає в перетворенні важких часток пального, ІНОДІ званих "залишками", в легші продукти, такі, як бензин і дизельне паливо В 70-80-ті роки ЗОВНІШНІ фактори призвели до прискорення глобальної тенденції зменшення частки ринку важких палив на користь більш легких - бензинових і дизельних продуктів Технологія уповільненого коксування сьогодні представляє приблизно 20% світового 51846 об'єму переробки залишків, і майже 50% - об'єму в США Більша частина нафтового коксу продається у вигляді твердого палива і має відносно низьку ринкову вартість, принаймні в порівнянні із цінами на нафту При процесі уповільненого коксування треба приблизно вісімнадцять годин для виробництва коксу із залишків вуглеводневої похідної сировини Коксування проводиться у великих коксувальних барабанах, зазвичай із діаметром 27-29 футів (8,23-8,84м), і 130 футів (39,6м) заввишки Температура всередині барабану перебуває в межах 900-950° за Фаренгейтом (482,2-510°С) Коксувальний майданчик зазвичай складається з двох, або чотирьох вертикально встановлених коксувальних барабанів, насосів, коксовидаляючих клапанів, кімнат управління, ПІДЙОМНИКІВ І устаткування обробки матеріалу Похідна сировина вуглеводню подається до барабану з труби через нижній фланець коксувального барабану Сліпий фланець прикріплено до верхнього фланця коксувального барабану за допомогою болтів, під час перебігу процесу уповільненого коксування Кокс, що сформувався всередині коксувального барабану потім видаляється шляхом висвердлювання із поданням під високим тиском води через форсунки, розташовані на насадці бура, що прикріплено до ствола бура, що рухається по осі всередині коксувального барабану за допомогою дерик-крану і лебідки Після закінчення процесу коксування, коли барабан погашено і його охолодження, сліпий фланець, вагою приблизно 1000-1200 фунтів (453,6544,3кг), має бути знятим вручну, після згвинчування болтів із використанням гайковертів Після цього сліпий фланець знімають з барабану Потім грейферний пристрій вручну встановлюють на коксувальний барабан і прикручують болтами до верхнього фланцю на місце, з якого було знято сліпий фланець Грейферний пристрій відкривають вручну для введення ствола бура і пілотної насадки бура Після розташування ствола бура для різання коксу всередині коксувального барабану, грейферний пристрій закривають навколо ствола бура і фіксують, щоб запобігти витіканню пари і часток під час першої фази нарізання коксу Після просвердлення пілотного отвору всередині коксу в коксувальному барабані, грейферний пристрій розблоковують і виймають пілотну насадку і ствол бура На ствол бура надівають насадку остаточної різки і знову розміщують всередині коксувального барабану для завершення нарізання коксу Під час остаточного нарізання, кокс виймають із коксувального барабану через нижній фланець коксувального барабану Грейферний пристрій відкривається і закривається вручну, як описано для першої стадії нарізання коксу Після завершення стадії остаточної різки коксу, грейферний пристрій вручну знімається з коксувального барабану і замінюється сліпим фланцем, що, його пригвинчують болтами до верхнього фланцю коксувального барабану Ручне зняття і заміна сліпого фланця і грейферного пристою під час пронесу уповільненого коксування були завжди довготривалим і небезпе чними операціями для персоналу, виходячи з розмірів і ваги сліпого фланця, і через небезпечні випаровування і пари, що виривається з верхнього фланця під тиском, під час зняття сліпого фланця Саме ці обставини змусили розробити повністю автоматизовані способи і ВІДПОВІДНІ пристрої, що забезпечували зняття кришки з коксувального барабану в процесі уповільненого коксування Такі комплексні технічні рішення описані наприклад в патентах США №5,785,843 від 28 07 1998р„ та №5,221,019 від 22 06 1993р, які на нашу думку є найбільш близькими ВІДПОВІДНО ДО способів та пристрою, заявляються Операція зняття кришки під час уповільненого коксування була замінена на деяких підприємствах повністю автоматизованими пристроями, згідно із патентом США №5,221,019 Пехачек та ІНШІ, І патентом США №5,785,843 Антальфі і ІНШІ, ЩО стосується зняття дна або кришки коксувального барабану Хоча ці пристрої і є повністю автоматизованими, вони, загалом, є дуже дорогими у використанні і обслуговуванні, і такі витрати за певних умов, робить їх застосування неможливим Крім того, повністю автоматизовані пристрої зняття кришки з коксувальних барабанів, мають відповідати стандартам тиску резервуарів Американської Асоціації Механічного Інженірінгу, (А А М І) оскільки ці пристрої мають герметично закривати коксувальні барабани під час процесу коксування Таким чином існує потреба в пристрої, здатному знімати верхню кришку коксувального барабана, що долає недоліки ручного процесу, перелічені вище, і що дозволив би запобігти додаткових витрат при виробництві і використанні, а також відповідав би стандартам А А М І Даний винахід представляє дистанційно керований (напівавтоматичний) пристрій зняття кришки з коксувальних барабанів, що дозволяє подолати недоліки, перелічені вище, пов'язані із процесом зняття вручну кришки, або сліпого фланця коксувального барабану і його заміною грейферним механізмом, цей пристрій є рентабельним у порівнянні із повністю автоматизованими системами Загалом пристрій зняття кришки складається із рами, поворотного містка, пристрою підйому, пристрою обертання і певної КІЛЬКОСТІ активаторів для керування кожним з пристроїв Пристрій для зняття кришки піднімає і повертає сліпий фланець з коксувального барабану з тим, щоб дозволити розташувати грейферний пристрій у коксувальному барабані перед початком процесу нарізання коксу Сліпий фланець і грейферний пристрій розташовані на протилежних кінцях поворотного містка, який може обертатися вздовж вертикальної осі пристрою зняття кришки під будь-яким кутом до 180° Підйомний пристрій має опорну муфту і пару несучих, приєднаних до підйомної рами, що тримає місток і ІНШІ поворотні частини пристрою зняття кришки Активатор підйомника, контрольований оператором, що знаходиться на відстані, забезпечує силу, необхідну для ПІДНЯТІЯ сліпого фланця і зняття його з верхнього фланця коксувального барабану Обертальний активатор, контрольова 51846 ний оператором, що знаходиться на відстані, забезпечує силу, необхідну для повертання сліпого фланця і грейферного пристрою на 180° Грейферний пристрій включає замикальне, а також першу і другу секції каркасу, кожна з яких закривається, під час процесу нарізання коксу, ВІДПОВІДНИМ активатором, керованим на відстані Дистанційний пульт управління дозволяє оператору керувати пристроєм зняття кришки на суттєвій відстані від коксувального барабану Хоча зняття і встановлення сліпого фланця вручну здійснюється із використанням пневматичного гайковерта, керування пристроєм зняття кришки під час решти процесу уповільненого коксування, здійснюється на відстані оператором при використанні пристрою зняття кришки за даним винаходом Однією З ГОЛОВНИХ цілей даного винаходу є створення напівавтоматичного пристрою зняття кришки, що суттєво скорочує час, необхідний для заміни сліпого фланця і грейферного пристрою, значно підвищуючи безпеку оператора і устаткування Іншою метою даного винаходу є створення напівавтоматичного пристрою зняття кришки, керованого на відстані під час процесу уповільненого коксування Ще однією метою даного винаходу є створення напівавтоматичного пристрою зняття кришки, що забезпечує безпосереднє ручне керування пристроєм зняття кришки у випадку несправності, без зайвої затримки процесу уповільненого коксування Ще однією метою даного винаходу є створення напівавтоматичного пристрою зняття кришки із дистанційно керованим грейферним пристроєм в процесі нарізання коксу Ще однією метою даного винаходу є створення напівавтоматичного пристрою зняття кришки, що знімає потребу в навантаженні сліпого фланця з метою позитивного прикладання зусилля проти верхнього фланця коксувального барабану, оскільки сліпий фланець відкручується від коксувального барабану завдяки залишковому тиску, що є в коксувальному барабані Ще однією метою даного винаходу є створення напівавтоматичного пристрою зняття кришки, що є витривалим простим в обслуговуванні і не потребує ВІДПОВІДНОСТІ стандартам тиску резервуарів А А М І Ще однією метою даного винаходу є створення напівавтоматичного пристрою зняття кришки із позитивним запиранням сліпого фланця на верхній частині коксувального барабану під час відкручування сліпого фланця, з метою запобігання зняття залишковим тиском всередині коксувального барабану сліпого фланця з верхнього фланця коксувального барабану Характерною рисою даного винаходу є створення напівавтоматичного пристрою зняття кришки із блокувальними пристроями контролю безпеки, що включають неконтактні вимикачі для блокування і індикації позиції механізмів пристрою зняття кришки Іншою характерною рисою даного винаходу є створення напівавтоматичного пристрою зняття кришки із замикальним пристроєм для селективного закріплення грейферного механізму, або сліпого фланця на фланці коксувального пристрою Поставлена мета досягається тим, що дистанційно керований пристрій заміни кришки резервуара, де резервуар включає верхній отвір, фланець навколо верхнього отвору а також першу кришку резервуару, приєднану із можливістю зняття до фланця навколо верхнього отвору, пристрій заміни, ВІДПОВІДНО до заявленого винаходу включає раму, приєднану до резервуару, поруч із верхнім отвором, рама включає базу із наскрізним отвором, місток для підтримання першої і другої кришки резервуару, центральний вал розташований навпроти отвору, центральний вал, який має дистальний кінець приєднаний до містка і опорний трубчастий хомут, що оточує вал нижче дистального кінця, опорний трубчастий хомут має опорну площину, підйомний пристрій, приєднаний до рами нижче опорного хомута для підйому, чи опускання містка, стосовно фланця, із застосуванням опорної площини хомута, і обертальний пристрій приєднаний до центрального валу для обертання містка для встановлення першої, чи другої кришки резервуару над фланцем Перша кришка резервуару включає сліпий фланець, приєднаний, із можливістю зняття, до містка за допомогою кронштейну першої кришки резервуару Друга кришка резервуару включає замикальне кільце, приєднане до містка із можливістю зняття за допомогою кронштейну другої кришки резервуару і висувного каркасу Висувний каркас включає першу частину каркасу і другу частину каркасу а також наскрізний отвір, перша і друга частини каркасу приєднані до замикального кільця ВІДПОВІДНО ДО ІНШОЇ мети винаходу пристрій заміни включає активатор висування, приєднаний першої і другої частини каркасу, для рушення першої, чи другої частин каркасу на вибір, в положення відкриття чи закриття, механізм висування, що включає активатор висування, перший кінець якого приєднаний до замикального кільця, а другий кінець - до першого з'єднання, а перший шарнірний важіль має один кінець приєднаний до першої частини каркасу, а другий - приєднаний до другого з'єднання, другий шарнірний важіль має один кінець приєднаний до другої частини каркасу, а другий кінець - приєднаний до третього з'єднання, а також поперечний вал - приєднаний до містка, і перше, друге і третє з'єднання - приєднані до поперечного валу Пристрій заміни також включає трубчастий опорний корпус, приєднаний до бази через отвір для центрального валу, який фіксується із можливістю обертання всередині опорного корпусу Центральний вал включає першу секцію валу і другу секцію валу, перша секція валу має ЗОВНІШНІЙ діаметр більший за опорну площину опорного хомута, який - більше зовнішнього діаметру другої секції валу для забезпечення рівноваги містка 51846 Підйомний пристрій включає активатор підйомника, приєднаний до бази, раму підйомника, що оточує центральний вал, де рама підйомника має один кінець приєднаний до активатора підйомника, а другий кінець - приєднаний до бази за допомогою обертальних несучих, розташованих між першим і другим кінцями рами підйомника, де кутовий рух рами підйомника примушує обертальні несучі входити в зчеплення із опорною поверхнею, що призводить до осьового руху містка, оскільки обертальні несучі перетинають принаймні частину опорної поверхні Обертальні несучі включають перше колесо і друге колесо, перше колесо розташоване на рамі підйомника навпроти другого колеса стосовно центрального валу Обертальний пристрій включає обертальний активатор, приєднаний до бази, а також муфту, приєднану до обертального активатора і центрального валу для переведення обертального руху від обертального активатора центральному валу, де центральний вал і місток мають здатність як до обертального руху, так і до осьового Обертальний активатор приєднаний до бази за допомогою пари затяжок і пластини безпеки, приєднаних до обертального активатора, пластина безпеки має пару включає пару пазів ВІДПОВІДНО для пари затяжок, поворотний активатор таким чином фіксується від обертання завдяки затяжкам і здатен здійснювати осьовий рух із центральним валом Пристрій заміни також включає замикальний пристрій для фіксації принаймні однієї з двох кришок резервуару до фланцю, де замикальний пристрій включає активатор замка, приєднаний до рами, перший замикальний механізм і другий замикальний механізм, здатні рухатись радіально від положення закриття до положення відкриття, коли активатор замка приведено в дію, в якому перший замикальний механізм розташований рухомо на опорному елементі першого замикального пристрою, який приєднаний до корпусу резервуара нижче фланця, а другий замикальний механізм розташований рухомо на опорному елементі другого замикального пристрою, який приєднаний до корпусу резервуара нижче фланця, перший і другий замикальні пристрої, кожний, мають занурений отвір для принаймні частини однієї з двох - першої чи другої кришок резервуару Спосіб заміни першої кришки резервуару, що має верхній отвір резервуару, фланець, що оточує верхній отвір разом із другою кришкою резервуару, ВІДПОВІДНО до заявленого винаходу передбачається забезпечення містком, що має два КІНЦІ ДЛЯ розташування зазначеної першої кришки резервуару на першому КІНЦІ містка, і другої кришки резервуару на другому КІНЦІ містка, а також піднімання зазначеного містка стосовно зазначеного фланця і обертання зазначеного містка для розташування першої чи другої кришки резервуару на вибір над зазначеним фланцем Зазначеним резервуаром є коксувальний барабан і в зазначений резервуар занурюють бур, де перша кришка резервуару включає сліпий фла 10 нець, а зазначена друга кришка резервуару включає замикальне кільце приєднане до містка із можливістю від'єднання за допомогою кронштейна другої кришки резервуару і висувний каркас де зазначена перша кришка резервуару замінюється зазначеною другою кришкою перед тим, як занурюють зазначений бур до резервуару При цьому зазначену першу кришку резервуару від'єднують в ручну перед заміною її другою кришкою резервуаРУ Зазначений висувний каркас складається з першої і другої секцій каркасу, і де згідно з зазначеним способом відкривають першу і другу секцій каркасу перед тим, як занурюють зазначений бур до резервуару Спосіб монтажу дистанційно керованого пристрою заміни кришки резервуару, який включає верхній отвір, фланець, що оточує верхній отвір, а також першу кришку резервуару, приєднану із можливістю від'єднання до фланця над верхнім отвором, ВІДПОВІДНО до заявленого винаходу включає наступні стадії приєднання рами, що включає базу із наскрізним отвором, до зазначеного резервуару поруч Із верхнім отвором, забезпечення другою кришкою резервуар, забезпечення містком, що має два КІНЦІ, приєднання першого кінця зазначеного містка до зазначеної першої кришки резервуару, приєднання другого кінця зазначеного містка до зазначеної другої кришки резервуару, розміщення центрального валу всередині отвору в зазначеній рамі, зазначений вал має дистальний кінець, приєднання зазначеного дистального кінця валу до містка, приєднання опорного хомуту до зазначеного валу, з тим щоб оточити хомутом зазначений вал нижче дистального кінця, зазначений опорний хомут має опорну площину, приєднання підйомного пристрою до зазначеної рами нижче опорного хомута для зчеплення із опорною площиною опорного хомута для підйому чи опускання зазначеного містка стосовно зазначеного фланця, і приєднання обертального пристрою до зазначеного центрального валу для обертання зазначеного містка для встановлення на вибір першої чи другої кришки резервуару над зазначеним фланцем Фіг 1 - вигляд згори напівавтоматичного пристрою зняття кришки за даним винаходом, що ілюструє пристрій заміни, приєднаний до форсунки коксувального барабану, блок живлення і блок управління Фіг 1А - частковий вигляд згори втілення винаходу за Ф і г 1 , що ілюструє осьовий рух частини змінного пристрою Фіг 2 - план втілення винаходу за Фіг 1А Фіг 3 - ізометричний вигляд частини змінного пристрою, за Фіг 1 А, що ілюструє розріз висувного каркасу Фіг 4 - частковий вигляд згори поперечну розрізу по лінії 4-4 за Фіг З Фіг 4А - частковий вигляд згори поперечну розрізу змінного пристрою за Фіг 4, що ілюструє блокувальний пристрій контролю безпеки і гідравлічної системи живлення Фіг 4Б - частковий вигляд згори, що ілюструє замикальний пристрій 11 51846 Фіг 4С - план вздовж лінії 4С-4С за Фіг 4В, що ілюструє рух замикального пристрою Фіг 5 - схематичне подання гідравлічних компонентів, що включає змінний пристрій, використаний в одному з втілень даного винаходу Як показано на Фіг 1 і 1А - вигляду згори напівавтоматичного пристрою зняття кришки 22, приєднаного до форсунки 7 резервуару коксувального барабану Форсунка 7 включає сліпий фланець 2, що називається тут і надалі першою кришкою резервуара, і верхній отвір, що знаходиться під першою кришкою резервуара 2, оточений фланцем 6 Перша кришка резервуара 2 вільно приєднана до фланця 6 за допомогою болтів 2а, як показано на Фіг 2 Пристрій зняття кришки 22 приєднаний до форсунки 7, за допомогою кронштейна 8, привареного до форсунки 7, що межує із верхнім отвором для забезпечення сталості пристрою зняття кришки 22 під час роботи Кронштейн 8 прикручено до рами 34а пристрою зняття кришки 22 болтами 346, що розташовані навпроти отворів на кронштейні 8 (не показано), а також отворів 34с на рамі 34а Кронштейн 8 підтримує загальну вагу пристрою для зняття кришки 22, першої кришки резервуара 2, замикального кільця 3 та грейферного пристрою 4, що називається тут і надалі другою кришкою резервуара, загальна вага яких складає приблизно 2 500 фунтів (1134кг) Рама 34а включає базу 34, що має наскрізний отвір 1 а Центральний вал 13 розташовано в отворі 1а і він включає дистальний кінець 13 а, приєднаний до містка 1 за допомогою болтів 13в, як показано на Фіг 3 Місток 1 пристосований для підтримки першої кришки резервуару 2 і другої кришки резервуару 4 Опорний хомут 37, що має опорну площину 37а оточує центральний вал 13 нижче дистального кінця 13а центрального валу 13 Підйомний пристрій розташовано нижче опорного хомута 37 в зачепленні із опорною площиною 37а, і він за потребою піднімає, чи опускає місток 1 стосовно фланця 6 Підйомний пристрій включає активатор підйомника 11, основа якого закріплена в базі 34, а підйомна рама 12 частково оточує центральний вал 13 Підйомна рама 12 включає перший закритий кінець 12а, що своєю основою приєднаний до активатора підйомника 10, а другий відкритий кінець 126 своєю основою приєднаний до бази 34 Пара обертальних несучих 39 розташовані між першим і другим кінцями 12а і 126 рами підйомника 12 Кутовий рух рами підйомника 12 примушує обертальні несучі входити в зчеплення із опорною площиною 37а, що призводить до осьового руху містка 1, оскільки обертальні несучі 39 перетинають принаймні частину опорної площини 37а, що показано уявним осьовим рухом підйомного пристрою на Фіг 1А Поворотний пристрій приєднується до центрального валу 13 для обертання містка 1 за потребою до першої кришки резервуара кришка резервуара 2, або другої кришки резервуара 4 над фланцем 6, що описано детальніше в посиланні на Фіг 3 і 4 Перша кришка резервуара 2 прикріплена до містка 1 за допомогою кронштейну першої кришки 12 резервуару 8а, а друга кришка резервуару 4 прикріплена до містка 1 за допомогою кронштейну другої кришки резервуару 86 Кронштейни 8а і 86 першої і другої кришок резервуару приварені одним кінцем, кожний, до, ВІДПОВІДНО, першої і другої кришок резервуару 2 і 4 Кронштейни першої і другої кришок резервуару 8а і 86, кожен, пригвинчені до протилежних КІНЦІВ містка 1 за допомогою болтів 16 Таким чином перша і друга кришки резервуара 2 і 4 розташовані навпроти одна одної стосовно містка 1 з метою забезпечення рівноваги в момент, коли місток 1 обертається Друга кришка резервуара включає замикальне кільце 3 і висувний каркас, що включає перший ВІДДІЛ каркасу 4а і другий ВІДДІЛ каркасу 46, як описано більш детально у посиланні на Фіг 2 Як показано на Фіг 3 і 4, активатор підйомника 11 своєю основою приєднаний до бази 34 за допомогою пари кронштейнів активатора 36, розташованих на зворотних сторонах активатора підйомника 11, як частково показано на Фіг 4 Кронштейни 36 активатора, кожен, мають отвір Зба, для штифта 366, що своєю основою приєднаний до активатора підйомника 11, таким чином, щоб активатор підйомника 11 міг обертатися ВІДПОВІДНО до руху рами підйомника 12 в напрямку 12а Активатор підйомника 11 приєднаний до рами 12 за допомогою шток-поршневого з'єднання 35 В одному із втілень даного винаходу, обертальні несучі 39 включали пару коліс, розташованих на рамі підйомника 12 одне навпроти одного, стосовно центрального валу 13 При активації підйомного пристрою, поворотні несучі 39 входять в зчеплення із опорною поверхнею 37а в точці 39а, переводячи таким чином кутовий рух рами підйомника 12 в осьовий рух опорного хомута 37 і містка 1 в напряму 37а, забезпечуючи підйом чи опускання першої кришки резервуара 2 і другої кришки резервуара 4 З метою забезпечення опори для центрального валу 13, стосовно рами 34а, трубчастий опорний хомут 43 приєднаний до бази 34 через отвір 1а Центральний вал 13 вільно підтримується всередині опорного хомута 43, що приварено до бази 34 всередині отвору 1а Несуча 42 розташована всередині опорного хомута 43 і забезпечує осьовий і обертальний рух центрального валу 13 всередині опорного хомута 43 Центральний вал 13 також може бути зануреним для забезпечення додаткової стабілізації містка 1 На Фіг 4, наприклад, перша секція центрального валу 13с має ЗОВНІШНІЙ діаметр більше опорної поверхні опорного хомута 376, що є більшим, ніж ЗОВНІШНІЙ діаметр другою секції центрального валу 13д Поворотний пристрій включає активатор поворотного пристрою 10, приєднаний до бази 34 і з'єднання 44 Поворотний активатор 10 приєднується до бази 34 за допомогою пари затяжок 41, закріплених на базі 34, а пластина безпеки 45 приєднується до поворотного активатора 10 Пластина безпеки 45 включає пару пазів 456 ВІДПОВІДНО для пари затяжок 41 Поворотний активатор 10 таким чином фіксується від обертання завдяки затяжкам 41 і здатен здійснювати осьовий рух із центральним валом 13, як показано більш деталь 13 но уявним рухом на Фіг 1А Поворотний активатор приєднаний до з'єднання 44 за допомогою валу поворотного активатора 45а З'єднання 44 приєднує поворотний активатор 10 і центральний вал 13 для передання обертального руху між поворотним активатором 10 і другою секцією валу 13д З'єднання 44 приєднує вал активатора 45а до другої секції валу 13д за допомогою зчеплення між поверхнями 44а і 446, коли з'єднання 44 закріплено до другої секції валу 13д за допомогою болтів 44с Центральний вал 13 і місток 1 таким чином обидва контролюються поворотним пристроєм і підйомним пристроєм Поворотний активатор 10 таким чином здатен обертати першу і другу кришки резервуара до 180°, після того, як активатор підйомника 11 підняв першу і другу кришки 2 і 4 в процесі уповільненого коксування, як більш детально описано нижче у посиланні про принцип роботи пристрою зняття кришки Як показано на Фіг4А блокувальний пристрій контролю безпеки, який включає неконтактний вимикач 60 і контактну пластину 62, може застосовуватись для забезпечення безпечності підняття першої кришки резервуару 2 над фланцем 6 перед початком обертання містка 1 Контактна пластина 62 приєднана до рами підйомника 12 в точці 62а за допомогою штока 626 В момент, коли підйомний пристрій рухається в напрямку 12а, контактна пластина 62 наближається до неконтактного вимикача 60, посилаючи сигнал через схему 66 на головний пульт управління 16, як показана на Фіг 1 Коли контактна пластина 62 наблизилась до неконтактного вимикача 60, оператор може включати обертальний пристрій Таким же чином блокувальний пристрій контролю безпеки, використовуючи неконтактний вимикач і контактну пластину, як показано на Фіг 4а і описано для активатора підйомного пристрою, може використовуватись із поворотним активатором для визначення моменту безпечного закінчення повороту першої кришки резервуара 2 і другої кришки резервуара 4 В разі небезпеки, процес обертання, описаний таким чином, може бути перервано на будь-якому куті до 180° Як показано на Фіг 2 і 3, друга кришка резервуара включає висувний каркас, що складається з першої секції каркасу 4а, другої секції каркасу 46 і наскрізного отвору 4с Перша і друга секції каркасу 4а і 46, кожна, приєднані до замикального кільця З, ВІДПОВІДНО у точках 4д і 4е Висувний пристрій приєднаний до першої і другої секцій каркасу 4а і 46 для рушення в разі необхідності першої і другої секцій каркасу 4а і 46 між позицією відкриття і закриття, як показано на Фіг 2 уявним рухом першої і другої секцій каркасу 4а і 46 Таким чином, перша секція 4а буде висуватися в напрямку 46, а друга секція 46 буде одночасно висуватися в напрямку 48 Висувний пристрій включає активатор висування 18, у якого перший кінець 18а приєднано до замикального кільця 3, а другий кінець 186 - приєднано до першої ланки 53 Висувний пристрій має шарнірний важіль 58, один кінець 58а якого приєднано до першої секції каркасу 4а, а другий кінець 586 - приєднано до другої ланки 55, другий шарнірний важіль 59 має один кінець 59а приєднаний до 51846 14 другої секції каркасу 46, а другий кінець 596 - приєднано до третьої ланки 55а Поперечний вал 53а прикріплено до містка 1 за допомогою пари місткових фланців 57, приварених до містка 1 Поперечний вал 53а вільно обертається всередині ВІДПОВІДНИХ отворів у місткових фланцях 57 Перша, друга і третя ланки 53,55 і 55а прикріплені до поперечного валу 53а Таким чином, коли активатор 18 рухається в напрямку 61, поперечний вал обертається за годинником, примушуючи перший шарнірний важіль 58 і другий шарнірний важіль 59 витягуватись і відкривати першу і другу секції 4а і 46 Навпаки, коли активатор висування рухається в напрямку 63, поперечний вал 53а обертається проти стрілки годинника, примушуючи перший шарнірний важіль 58 і другий шарнірний важіль 59 втягуватись і закривати першу і другу секції каркасу 4а і 46 Перший і другий нарізні циліндри 58а і 59с можуть надіватися на перший і другий шарнірний важелі 58 і 59, для зміни довжини першого і другого шарнірного важелів 58 і 59 в разі необхідності Стримувальний блок 56 приєднано до замикального кільця 3 для фіксації першої і другої секцій каркаса 4а і 46 в закритому стані ВІДПОВІДНО, активатор висування 18 є само-замикаючим, коли перша і друга секції 4а і 46 перебувають в закритому стані Додатково, втрата потужності активатором висування 18 не призведе до відкриття першої і другої секцій каркасу 4а і 46 Як показано на Фіг1А,4Б і 4С блокувальний пристрій фіксує принаймні одну кришок резервуару 2 і 4 до фланця 6 Блокувальний пристрій включає активатор замка 20, приєднаний до рами 34а Обертальний шкворінь 72 розташовано в отворі 72а бази 34, і приєднано одним кінцем до штанги 73 Важіль 71 приєднано одним кінцем до другого кінця шкворня 72 а іншим кінцем приєднано до активатора замка 20 При роботі активатора 20, важіль 71 рухається паралельно до бази 34 примушуючи шкворінь 72 обертати штангу 73 навколо осі шкворня 72 Штанга 73 має один кінець розташований всередині щілинного отвору 75 для приведення в дію першого замикального механізму 5, а другий кінець 70 - приєднано до з'єднання 19 для приведення в дію другого замикального механізму 5с Перший замикальний механізм 5 розташовано навпроти другого замикального механізму 5с, ВІДПОВІДНО до форсунки 7, з тим, щоб, принаймні одна з кришок резервуару 2 і 4 були оптимально приєднані до фланця 6 Перший і другий замикальний механізми 5 і 5с, кожен, мають наскрізний отвір на дистальному КІНЦІ над щілинним отвором 75 для опорного елементу 5а і 56 ВІДПОВІДНО першого і другого замикальних пристроїв Таким чином, коли активатор замка 20 приводиться в дію, обертальний рух шкворня 73 переводиться в радіальний рух першого і другого замикальних механізмів 5 і 5с, як показано в напрямку 75а, на Фіг 4С Перший і другий замикальні механізми 5 і 5с, кожен, включають занурений отвір для частини ВІДПОВІДНОГО виступу 54 Пара виступів 54 приєднана до першої і другої кришок резервуару 3 і 4 ВІДПОВІДНО навпроти першого і другого замикальних механізмів 5 і 5с, коли одна з кришок резервуару 2 і 4, знаходяться над фланцем 6 Коли шкво 15 рінь обертається проти стрілки годинника, один кінець шкворня 74 заходить в щілинний отвір 75 на дистальному КІНЦІ першого замикального механізму 5, який вивільняє перший замикальний механізм 5 від виступу 54 Таким чином, приведення в дію шкворня 73 в напряму проти стрілки годинника, приводить перший замикальний механізм 5 у відкритий стан, як показано на Фіг4С Навпаки, обертання шкворня 73 за стрілкою годинника примушує замикальний механізм 5 зачіпляти виступ 54, який приводить перший замикальний механізм 5 в закритий стан Другий замикальний механізм 5с подібним чином приводиться в дію обертанням шкворня 73 в напряму стрілки годинника, чи проти стрілки годинника в зчепленні із з'єднанням 19, приєднаним до другого кінця 70 шкворня 73 ВІДПОВІДНО, перша і друга кришки резервуару 2 і 4 можуть стабілізуватись і фіксуватись стосовно фланця 6 за допомогою першого і другого замикального механізмів 5 і 5с Як показано на Фіг 1 і 1А, головний пульт керування 16 знаходиться на безпечній відстані від форсунки 7 - приблизно 15-20 футів (4,6-6 метрів) і приєднаний до нарізної деки 21 Пульт керування 16 незалежно приводить в дію обертальний активатор 10, активатор підйомника 11, активатор висування 18 і активатор замка 20 використовуючи гідравлічний механізм Кожний з активаторів 10,11,18 і 20 приводиться в дію гідравлічною рідиною, що прокачується через гідравлічну ЛІНІЮ 9 в напрямку до кожного активатора ВІДПОВІДНО Навпаки, активатор підйомника може бути замінений стандартним механічним домкратом, який приводиться в дію гідравлічним двигуном, електричним двигуном, або пневматичним двигуном (не показано) Схожим чином, обертальний активатор 10 може бути замінений стандартним редуктором, який приводиться в дію за допомогою гідравлічного двигуна або електричним двигуном чи пневматичним двигуном (не показано) Активатор висування 18 і активатор замка також можуть включати схожі технології приведення в дію, як описано для активатора підйомника 11 Будь-яка гідравлічна рідина, така нафтова рідина, рідина на базі водногліколевого розчину, або синтетична рідина, може використовуватись для приведення в дію активаторів 10,11,18 і 20 Гідравлічна рідина підтримується при ПОСТІЙНІЙ температурі близько 70°-80° за допомогою 110 вольтного нагрівача 17а, на випадок, якщо пристрій зняття кришки 22 експлуатується в умовах низьких температур навколишнього середовища Таким чином, нагрівач 17а, дозволяє гідравлічній рідині мати необхідну в'язкість протягом періоду використання пристрою зняття кришки 22 У випадку відмови гідравлічного механізму 14, до системи постачання рідини 15 може бути підключеним ручний насос (не показано), для живлення кожного з активаторів 10,11,18 і 20 Схожим чином, в разі відмови активаторів 10,11,18 і 20, він може бути демонтованим з пристрою зняття кришки 22 і швидко замінений ручним засобом приведення в дію, без зайвої втрати часу чи ефективності в процесі уповільненого коксування Наприклад, підйомний пристрій 11 може бути знятим з 51846 16 пристрою зняття кришки 22 і швидко замінений ручним домкратом Схожим чином, з'єднання 44 може бути відгвинчено, і обертальний активатор 10 - замінено ручним засобом для обертання містка 1 У випадку псування активатора висування 18, шкворінь 54а може бути від'єднано від першого з'єднання 53, що дозволить обертати вал 53а вручну з тим, щоб відкривати і закривати першу і другу секції каркасу 4а і 46 А, активатор замка 20 може бути від'єднаний від важеля 71, що дозволить вручну приводити в дію замикальний пристрій На Фіг 6 подано схематичне зображення частин, що входять до блоку живлення 100, панелі керування 110, і змінного пристрою 120, проілюстрованих в одному з втілень даного винаходу Блок живлення 100 загалом включає гідравлічний насос 102, що приводиться в дію пневматичним, чи електричним двигуном, клапан випуску тиску 104 і гідравлічний фільтр 106 Також існує з'єднувальний порт для підключення ручного гідравлічного насоса у випадку відсутності електричного струму Блок живлення 100 підключений до пульту керування, для забезпечення керованості гідравлічної рідини в гідравлічній системі 9 Пульт керування 110 загалом включає контрольний клапан 111, два двосторонніх соленоїдних клапани 112, чотиристоронній соленоїдний клапан 113 і три чотиристоронніх ручних клапани 114,115,116 Пульт керування 110 приєднаний до механізму активатора 120 і має одну, або більше контрольну лампу 117 і котушки реле 118 Механізм активаторів 120 включає обертальний активатор 10, активатор підйомника 11, активатор висування 18 і активатор замка 20 Кожен з активаторів 11,18 і 20 має неконтактний вимикач, ВІДПОВІДНО - 122,124 і 126 для блокування і індикації положення Гідравлічний насос 102 проганяє гідравлічну рідину через клапан випуску тиску, яка повертається до гідравлічного резервуару у випадку, якщо клапан випуску тиску перекритий контрольним клапаном 111 Контрольний клапан 111, працює в поєднанні з принаймні одним з чотиристоронніх клапанів 113,114,115 і 116 Коли контрольний клапан 111 приведено в дію, він приводить в дію клапан випуску тиску 104, який нагнічує тиск до загальної вхідної лінії чотиристоронніх контрольних клапанів 113,114,115 і 116 Клапан випуску тиску 104 буде одночасно підтримувати необхідний гідравлічний тиск Коли ВІДПОВІДНІ чотиристоронні клапани 113,114,115 і 116 спрацьовують із контрольним клапаном 111 - це забезпечує подання гідравлічного тиску на ВІДПОВІДНИЙ активатор 11,18 і 20 Двосторонній соленоїдний клапан 112 функціонує як блокувальний клапан і постачатиме гідравлічну рідину до чотиристороннього клапану 114 і активатору обертання 10 тільки у випадку, коли неконтактний вимикач 122, приєднаний до активатора підйомника 11 закрито і він замикає ланцюг, приводячи в дію двосторонній соленоїдний клапан 112 Коли контрольний клапан 11 вивільнено - жоден з активаторів 10,11,18 і 20 не може бути приведеним в дію Таким чином, контрольний клапан 11 працює як "вимикач безпеки," вимагаючи від оператора фізично контролювати клапан 111 по 17 стійно Неконтактний вимикач 124, як описано в посиланні на Фіг4А, використовується для визначення в якому положенні - замкненому чи відкритому, перебувають замикальні механізми 5 і 5с Подібно неконтактний вимикач 126 використовується для визначення в замкненому, чи відкритому положенні перебувають секції каркасу 4а і 46 Перелічені вище частини, що складають блок живлення 100, пульт керування! ю і механізм активаторів 120 можуть бути спрощені, і зроблені менш витратними, шляхом використання гідравлічних компонентів, таких як гідравлічні активатори і циліндри, що можуть бути пристосовані до певної ситуації Далі буде пояснено принцип дії пристрою зняття кришки 22 із посиланням на попередній опис і креслення Пристрій зняття кришки 22 не використовується до закінчення процесу уповільненого коксування і коксувальний барабан охолоджено, а надмірний тиск всередині барабана знижено, а замикальні механізми 5 і 5с перебувають у замкненому положенні Перша кришка резервуара (сліпий фланець) вручну відкручено від верхнього фланця 6 шляхом зняття болтів із застосуванням пневматичного гайковерта Коли в коксувальному барабані зменшено залишковий тиск до безпечної межі, замикальні механізми 5 і 5с вивільнюються спрацюванням активатором замка 20 з пульту дистанційного керування 16 Активатор підйомника 11 після цього приводиться в дію з пульту дистанційного керування 16, таким чином піднімається місток 1, який, в свою чергу піднімає першу кришку резервуару 2 над верхнім фланцем 6 Після підняття першої кришки резервуару 2 на достатню висоту, відкривши фланець 6, за положенням замка контролю безпеки, перша кришка резервуару 2 відвертається вбік обертальним активатором 10 стосовно вертикальної осі пристрою зняття кришки 22 і замінюється замикальним кільцем 3 і першою і другою секціями каркасу 4а і 46 Після того, як замикальне кільце встановлено над верхнім фланцем 6, його опускають на верхній фланець 6 і закріплюють на ньому за допомогою першого і другого замикальних механізмів 5 і 5с Потім відкриваються перша і друга частини каркасу 4а і 46 за допомогою активатора висування 18 для сприйняття пілотної різальної насадки бура, приєднаної до нижнього кінця ствола бура, і потім занурюється до коксувального барабану Замок контролю безпеки забезпечує закріплення замикального кільця 3 на верхньому фланці 6, а також відкриття першої і другої секцій каркасу 4а і 46 до занурення ствола бура до коксувального 51846 18 барабану Перша і друга частини каркасу потім замикаються з пульту дистанційного керування Потім в коксі прорізається пілотний отвір з використанням струму води, що подається під високим тиском через пілотну різальну насадку буру, який прорізає трубчастий прохід через кокс всередині коксувального барабану Перша і друга частини каркасу 4а і 46 запобігають виділенню уламків, води чи пари з коксувального барабану під час цього процесу Після просвердлення пілотного отвору, пілотна різальна насадка на стволі буру замінюється насадкою "остаточного нарізання" Навпаки, насадка остаточного нарізання може бути вбудована в ПІЛОТНІ різальні форсунки на стволі буру, що зробить заміну пілотної різальної насадки непотрібною Під час процесу остаточного нарізання коксу, великі уламки коксу падають до бункеру для обробки і відвантаження По завершенні процесу остаточного нарізання коксу, перша і друга частини каркасу 4а і 46 відкриваються і різальна насадка разом із стволом буру виймаються з коксувального барабану за допомогою крану Положення індикаторів замків безпеки не дозволяють вийняти насадки буру без попереднього відкриття першої і другої секцій каркасу 4а і 46 Перша і друга частини каркасу 4а і 46 потім закриваються, а замикальне кільце 3 відкривається за допомогою першого і другого замикальних пристроїв 5 і 5с Місток 1 потім піднімається і обертається на 180° до того, як перша кришка резервуару 2 не буде встановлена і опущена на фланець 6 Ще один замок контролю безпеки запобігає від'єднанню замикального кільця 3 від верхнього фланця 6, до того як воно може бути піднято і повернуто Місток 1 після цього опускається і перша кришка резервуару пригвинчується назад до фланцю 6 за допомогою пневматичного гайковерту Та ж сама блокувальна система контролю безпеки забезпечує відмикання першої кришки резервуару 2 до початку підняття і обертання містка Такими є принцип роботи і устрій, який забезпечує безпечну заміну фланця коксувального барабану за допомогою висувного каркасу, для застосування в процесі уповільненого коксування Були описані певні втілення і застосування даного винаходу, але спеціалістам в цій сфері має бути зрозумілим, що можливі і ІНШІ модифікації, що не відхиляють концепції, викладеної тут Даний винахід не обмежується, за виключенням викладеного в наведеній формулі винаходу 19 51846 20 17 ФІГ. 1 гг 56 19 ФІГ 2 22 51846 21 S0& SSc 36t>' ФІГ 3 ФІГ •34 V 10 23 24 51846 ФІГ 4В ФІГ 4С to 1S2 114 -112 11 | І / -20 •104 108 L J _ I 134II J L 100 й 126-3 тга 110 120 ФІГ. 5 j 25 51846 ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна ( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71 26

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Remote-controlled device for changing a vessel cover and a method for its mounting, a method for changing the first vessel cover

Назва патенту російською

Дистанционно-управляемое устройство замены крышки резервуара и способ его монтажа, способ замены первой крышки резервуара

МПК / Мітки

МПК: C10B 25/00, C10B 1/00, F23M 7/00

Мітки: спосіб, кришки, монтажу, заміни, керований, першої, дистанційно, резервуара, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/13-51846-distancijjno-kerovanijj-pristrijj-zamini-krishki-rezervuara-ta-sposib-jjogo-montazhu-sposib-zamini-persho-krishki-rezervuara.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дистанційно керований пристрій заміни кришки резервуара та спосіб його монтажу, спосіб заміни першої кришки резервуара</a>

Подібні патенти