Органайзер для фіксації (записування) на носієві і використання переважно ділової (і подібної) інформації

Номер патенту: 43467

Опубліковано: 25.08.2009

Автор: Богуш Людмила Олександрівна

Є ще 5 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Органайзер для фіксації (записування) на носієві і використання переважно ділової (і подібної) інформації, який містить щонайменше одну передню, одну задню обкладинки та щонайменше два набори (два комплекти) аркушів, з'єднаних (зброшурованих) разом з передньою та задньою обкладинками так, що набори (комплекти) аркушів розміщені між передньою й задньою обкладинками, при цьому набори (комплекти) аркушів забезпечені попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками), кожний з яких специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів, для позначення (вказування) кожного набору (комплекту) аркушів з можливістю фіксації (записування) специфічної інформації, який відрізняється тим, що органайзер забезпечений щонайменше чотирма наборами (комплектами) аркушів, кожний з яких забезпечений щонайменше двома попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками), кожний з яких специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів, для позначення (зазначення) кожного з наборів (комплектів) аркушів з можливістю фіксації (записування) специфічної інформації, її порівняльного аналізу й планування результатів використання, а також з можливістю підвищення ефективності за рахунок скорочення витрат часу, трудовитрат і підвищення якості.

2. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що він додатково забезпечений розділювальними аркушами, розміщеними між наборами сторінок так, що кожен з розділювальних аркушів іде (слідує) за одним з відповідних наборів (комплектів) аркушів.

3. Органайзер за п. 2, який відрізняється тим, що передня й задня обкладинки, розміщені між ними набори (комплекти) аркушів і додаткові розділювальні аркуші з'єднані разом (зброшуровані) і виконані у вигляді блокнота, при цьому в обкладинках й аркушах виконані наскрізні отвори, через які пропущений дротовий сполучний елемент з можливістю розкриття блокнота й (можливістю) його використання за призначенням.

4. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що містить палітурний пристрій для переплетення набору (комплекту) аркушів і передньої й задньої обкладинок.

5. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) містить дані, які вказують на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів на зберігання специфічних даних, асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба виконати (вирішити).

6. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) містить ідеальне вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання думок (міркувань) про заплановані заходи (завдання), які треба виконати (вирішити).

7. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що кожен з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) надрукований щонайменше на одній зі сторінок відповідного набору (комплекту) аркушів.

8. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) містить пов'язану із запланованими заходами (завданнями), які треба виконати (вирішити), вказівку про (пере)призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання інформації, пов'язаної із запланованими заходами (завданнями), що була дана користувачем.

9. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів містить отримане про заплановані заходи (завдання), які треба виконати (вирішити), зазначення про призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання інформації, яка була отримана користувачем.

10. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів містить вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання контактної інформації для різних осіб.

11. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що він забезпечений (щонайменше) чотирма наборами (комплектами) аркушів: набором (комплектом) аркушів для щоденного планування й аналізу заходів (завдань), набором (комплектом) аркушів для (що)тижневого планування й аналізу заходів (завдань), набором (комплектом) аркушів для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) і набором (комплектом) аркушів для планування й аналізу делегованих заходів (завдань).

12. Органайзер за п. 11, який відрізняється тим, що він додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для (що)квартального планування й аналізу заходів (завдань).

13. Органайзер за п. 12, який відрізняється тим, що він додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для піврічного планування й аналізу заходів (завдань).

14. Органайзер за п. 13, який відрізняється тим, що він додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для річного планування й аналізу заходів (завдань).

15. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що він забезпечений: першим попередньо надрукованим індикатором (покажчиком) набору (комплекту) аркушів, який специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів, призначений для позначення (вказування) одного з наборів (комплектів) аркушів і виконаний у вигляді індивідуального розфарбування сторінок кожного набору (комплекту), а також другим попередньо надрукованим індикатором (покажчиком) набору (комплекту) аркушів, який також специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів і призначений для позначення (вказування) одного з наборів (комплектів) аркушів і виконаний у вигляді відповідного розлініювання сторінок кожного набору (кожного комплекту).

16. Органайзер за п. 15, який відрізняється тим, що кожна зі сторінок відповідного набору (комплекту) аркушів містить щонайменше одну розлініяну зону поверхні для створення простору для розміщення в ньому відповідної інформації.

17. Органайзер за п. 15, який відрізняється тим, що перший попередньо надрукований індикатор (покажчик) кожного набору (комплекту) аркушів виконаний таким чином, що: набір (комплект) аркушів для щоденного планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у синій колір, набір (комплект) аркушів для (що)тижневого планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у коричневий колір, набір (комплект) аркушів для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у зелений колір, а набір (комплект) аркушів для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у сірий колір.

18. Органайзер за п. 15, який відрізняється тим, що другий попередньо надрукований індикатор (покажчик) набору (комплекту) аркушів виконаний у вигляді однакового розлініювання кожної сторінки кожного аркуша кожного набору (комплекту) аркушів, так що при розкритті брошури кожен набір (комплект) аркушів має ліву й праву сторінки з відповідним розлініюванням.

19. Органайзер за п. 18, який відрізняється тим, що розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для щоденного планування й аналізу заходів (завдань) здійснено таким чином, що: кожна сторінка виконана з пофарбованою в синій колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації дати, ліва сторінка представлена у вигляді щоденника, виконана із двома колонками, кожна з яких має тридцять шість рядків, а права сторінка виконана з п'ятьма колонками, призначеними, відповідно, для: погодинного зазначення часу доби; щоденного розкладу (переліку) заходів (завдань), запланованих на зазначений час доби; зазначення списку (переліку) планованих (на кожну годину дня) заходів (завдань), які треба вирішити; зазначення планової тривалості виконання заходу (завдання) і зазначення (планової) пріоритетності запланованого заходу, при цьому для часу доби з 8 годин до 19 включно, тобто для кожної години робочої частини доби, виконана подвійна порядкова розмітка (з подвоєною кількістю рядків).

20. Органайзер за п. 18, який відрізняється тим, що розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для (що)тижневого планування й аналізу заходів (завдань) здійснено таким чином, що: кожна сторінка виконана з пофарбованою в коричневий колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації дат, ліва сторінка представлена у вигляді плану на тиждень і виконана з двома колонками, кожна з яких має по три блоки (усього шість блоків), по дванадцять рядків на кожен блок, у межах яких можуть бути заплановані заходи (завдання) на тиждень за шістьома категоріями (різновидами) заходів (завдань), назву кожного з яких винесено в заголовок блока, при цьому праворуч від кожного блока виконана колонка для фіксації виконання заходів (завдань), а права сторінка виконана з сімома колонками, призначеними, відповідно, для: погодинного зазначення часу доби з 9 годин до 18 годин включно, при цьому для кожної години; щоденного по днях тижня розкладу (переліку) заходів, запланованих на зазначений час доби, при цьому для заходів (завдань) суботи й неділі використана одна й та сама колонка, при цьому для часу доби з 9 годин до 18 включно, тобто для кожної робочої години доби, виконана подвійна порядкова розмітка (з подвоєною кількістю рядків), і передбачені один резервний годинний рядок, що передує робочому періоду часу, і два резервні годинні рядки, що слідують за ним.

21. Органайзер за п. 18, який відрізняється тим, що розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) здійснено таким чином, що: кожна сторінка виконана з пофарбованою в зелений колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації місяця, ліва сторінка представлена у вигляді стратегії на місяць і виконана з двома колонками, кожна з яких має по три блоки (усього шість блоків), по дванадцять рядків для кожного блока, у межах яких можуть бути заплановані заходи (завдання) на тиждень за шістьома (ключовими) категоріями (різновидами) заходів (завдань), назву кожного з яких винесено в заголовок блока, при цьому праворуч від кожного блока виконана колонка для фіксації виконання заходів (завдань), а права сторінка представлена у вигляді календарного розкладу заходів (завдань) на місяць, виконана з сімома колонками, відповідно для кожного дня тижня й представлена у вигляді п'яти тижнів, тобто п'яти широких рядків, що утворюють прямокутні віконця, призначені для фіксації заходів (завдань) на кожний день календарного місяця, при цьому в правому верхньому куті такого прямокутного віконця виконане (маленьке) прямокутне віконце для датування дня календарного місяця.

22. Органайзер за п. 18, який відрізняється тим, що розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) здійснено таким чином, що кожна сторінка: виконана з пофарбованою в сірий колір шапкою, має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації характеру делегованих завдань, представлена у вигляді чотирьох колонок для фіксації: відміток про виконання делегованого заходу (завдання); дат постановки кожного делегованого заходу (завдання); змісту кожного делегованого заходу (завдання) і особи, відповідальної за виконання кожного делегованого заходу (завдання), та розбита на тридцять шість рядків.

23. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що він додатково містить обкладинку (конверт, обгортку), прикріплену до органайзера, для зберігання вільних предметів (айтемів), асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба вирішити.

24. Органайзер за будь-яким із пп. 1-23, який відрізняється тим, що він виконаний з обкладинками з м'якого матеріалу.

25. Органайзер за будь-яким із пп. 1-24, який відрізняється тим, що права сторінка кожного аркуша виконана з лівим полем, на якому розміщений знак для товарів і послуг розробника-виробника.

26. Органайзер за будь-яким із пп. 1-25, який відрізняється тим, що він виконаний з можливістю використання при проведенні тренінгу й забезпечення: тимчасового огляду в межах щоденних завдань (заходів) і в межах завдань (заходів) на місяць, тиждень і/або день, сортування завдань (заходів) за ключовими областями у межах місяця, наявності переліку завдань (заходів) і розкладу й одночасно вільної фіксації (що)денної інформації, управління завданнями (заходами) у межах мінімум одного місячного інтервалу, оцінки планування пріоритетності виконуваних завдань у межах середньотермінових цілей, системного планування щонайменше на місяць, фіксування інформації, її індексації й формування зручної індексації даних, швидкого аналізу й контролю в межах декількох років, а також "навчання" навичкам швидкої й правильної оцінки завдань (заходів).

Текст

1. Органайзер для фіксації (записування) на носієві і використання переважно ділової (і подібної) інформації, який містить щонайменше одну передню, одну задню обкладинки та щонайменше два набори (два комплекти) аркушів, з'єднаних (зброшурованих) разом з передньою та задньою обкладинками так, що набори (комплекти) аркушів розміщені між передньою й задньою обкладинками, при цьому набори (комплекти) аркушів забезпечені попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками), кожний з яких специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів, для позначення (вказування) кожного набору (комплекту) аркушів з можливістю фіксації (записування) специфічної інформації, який відрізняється тим, що органайзер забезпечений щонайменше чотирма наборами (комплектами) аркушів, кожний з яких забезпечений щонайменше двома попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками), кожний з яких специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів, для позначення (зазначення) кожного з наборів (комплектів) аркушів з можливістю фіксації (записування) специфічної інформації, її порівняльного аналізу й планування результатів використання, а також з можливістю підвищення ефективності за рахунок скорочення витрат часу, трудовитрат і підвищення якості. 2. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що він додатково забезпечений розділювальними аркушами, розміщеними між наборами сторінок так, що кожен з розділювальних аркушів іде (слідує) за одним з відповідних наборів (комплектів) аркушів. 3. Органайзер за п. 2, який відрізняється тим, що передня й задня обкладинки, розміщені між ними набори (комплекти) аркушів і додаткові розділювальні аркуші з'єднані разом (зброшуровані) і виконані у вигляді блокнота, при цьому в обкладинках й аркушах виконані наскрізні отвори, через які 2 (19) 1 3 для зберігання контактної інформації для різних осіб. 11. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що він забезпечений (щонайменше) чотирма наборами (комплектами) аркушів: набором (комплектом) аркушів для щоденного планування й аналізу заходів (завдань), набором (комплектом) аркушів для (що)тижневого планування й аналізу заходів (завдань), набором (комплектом) аркушів для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) і набором (комплектом) аркушів для планування й аналізу делегованих заходів (завдань). 12. Органайзер за п. 11, який відрізняється тим, що він додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для (що)квартального планування й аналізу заходів (завдань). 13. Органайзер за п. 12, який відрізняється тим, що він додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для піврічного планування й аналізу заходів (завдань). 14. Органайзер за п. 13, який відрізняється тим, що він додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для річного планування й аналізу заходів (завдань). 15. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що він забезпечений: першим попередньо надрукованим індикатором (покажчиком) набору (комплекту) аркушів, який специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів, призначений для позначення (вказування) одного з наборів (комплектів) аркушів і виконаний у вигляді індивідуального розфарбування сторінок кожного набору (комплекту), а також другим попередньо надрукованим індикатором (покажчиком) набору (комплекту) аркушів, який також специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів і призначений для позначення (вказування) одного з наборів (комплектів) аркушів і виконаний у вигляді відповідного розлініювання сторінок кожного набору (кожного комплекту). 16. Органайзер за п. 15, який відрізняється тим, що кожна зі сторінок відповідного набору (комплекту) аркушів містить щонайменше одну розлініяну зону поверхні для створення простору для розміщення в ньому відповідної інформації. 17. Органайзер за п. 15, який відрізняється тим, що перший попередньо надрукований індикатор (покажчик) кожного набору (комплекту) аркушів виконаний таким чином, що: набір (комплект) аркушів для щоденного планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у синій колір, набір (комплект) аркушів для (що)тижневого планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у коричневий колір, набір (комплект) аркушів для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у зелений колір, а набір (комплект) аркушів для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у сірий колір. 18. Органайзер за п. 15, який відрізняється тим, що другий попередньо надрукований індикатор (покажчик) набору (комплекту) аркушів виконаний у вигляді однакового розлініювання кожної сторін 43467 4 ки кожного аркуша кожного набору (комплекту) аркушів, так що при розкритті брошури кожен набір (комплект) аркушів має ліву й праву сторінки з відповідним розлініюванням. 19. Органайзер за п. 18, який відрізняється тим, що розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для щоденного планування й аналізу заходів (завдань) здійснено таким чином, що: кожна сторінка виконана з пофарбованою в синій колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації дати, ліва сторінка представлена у вигляді щоденника, виконана із двома колонками, кожна з яких має тридцять шість рядків, а права сторінка виконана з п'ятьма колонками, призначеними, відповідно, для: погодинного зазначення часу доби; щоденного розкладу (переліку) заходів (завдань), запланованих на зазначений час доби; зазначення списку (переліку) планованих (на кожну годину дня) заходів (завдань), які треба вирішити; зазначення планової тривалості виконання заходу (завдання) і зазначення (планової) пріоритетності запланованого заходу, при цьому для часу доби з 8 годин до 19 включно, тобто для кожної години робочої частини доби, виконана подвійна порядкова розмітка (з подвоєною кількістю рядків). 20. Органайзер за п. 18, який відрізняється тим, що розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для (що)тижневого планування й аналізу заходів (завдань) здійснено таким чином, що: кожна сторінка виконана з пофарбованою в коричневий колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації дат, ліва сторінка представлена у вигляді плану на тиждень і виконана з двома колонками, кожна з яких має по три блоки (усього шість блоків), по дванадцять рядків на кожен блок, у межах яких можуть бути заплановані заходи (завдання) на тиждень за шістьома категоріями (різновидами) заходів (завдань), назву кожного з яких винесено в заголовок блока, при цьому праворуч від кожного блока виконана колонка для фіксації виконання заходів (завдань), а права сторінка виконана з сімома колонками, призначеними, відповідно, для: погодинного зазначення часу доби з 9 годин до 18 годин включно, при цьому для кожної години; щоденного по днях тижня розкладу (переліку) заходів, запланованих на зазначений час доби, при цьому для заходів (завдань) суботи й неділі використана одна й та сама колонка, при цьому для часу доби з 9 годин до 18 включно, тобто для кожної робочої години доби, виконана подвійна порядкова розмітка (з подвоєною кількістю рядків), і передбачені один резервний годинний рядок, що передує робочому періоду часу, і два резервні годинні рядки, що слідують за ним. 21. Органайзер за п. 18, який відрізняється тим, що розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) здійснено таким чином, що: кожна сторінка виконана з пофарбованою в зелений колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації місяця, ліва сторінка представлена у вигляді стратегії на місяць і виконана з двома колонками, кожна з яких має по три блоки 5 43467 6 (усього шість блоків), по дванадцять рядків для кожного блока, у межах яких можуть бути заплановані заходи (завдання) на тиждень за шістьома (ключовими) категоріями (різновидами) заходів (завдань), назву кожного з яких винесено в заголовок блока, при цьому праворуч від кожного блока виконана колонка для фіксації виконання заходів (завдань), а права сторінка представлена у вигляді календарного розкладу заходів (завдань) на місяць, виконана з сімома колонками, відповідно для кожного дня тижня й представлена у вигляді п'яти тижнів, тобто п'яти широких рядків, що утворюють прямокутні віконця, призначені для фіксації заходів (завдань) на кожний день календарного місяця, при цьому в правому верхньому куті такого прямокутного віконця виконане (маленьке) прямокутне віконце для датування дня календарного місяця. 22. Органайзер за п. 18, який відрізняється тим, що розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) здійснено таким чином, що кожна сторінка: виконана з пофарбованою в сірий колір шапкою, має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації характеру делегованих завдань, представлена у вигляді чотирьох колонок для фіксації: відміток про виконання делегованого заходу (завдання); дат постановки кожного делегованого заходу (завдання); змісту кожного делегованого заходу (завдання) і особи, відповідальної за виконання кожного делегованого заходу (завдання), та розбита на тридцять шість рядків. 23. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що він додатково містить обкладинку (конверт, обгортку), прикріплену до органайзера, для зберігання вільних предметів (айтемів), асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба вирішити. 24. Органайзер за будь-яким із пп. 1-23, який відрізняється тим, що він виконаний з обкладинками з м'якого матеріалу. 25. Органайзер за будь-яким із пп. 1-24, який відрізняється тим, що права сторінка кожного аркуша виконана з лівим полем, на якому розміщений знак для товарів і послуг розробника-виробника. 26. Органайзер за будь-яким із пп. 1-25, який відрізняється тим, що він виконаний з можливістю використання при проведенні тренінгу й забезпечення: тимчасового огляду в межах щоденних завдань (заходів) і в межах завдань (заходів) на місяць, тиждень і/або день, сортування завдань (заходів) за ключовими областями у межах місяця, наявності переліку завдань (заходів) і розкладу й одночасно вільної фіксації (що)денної інформації, управління завданнями (заходами) у межах мінімум одного місячного інтервалу, оцінки планування пріоритетності виконуваних завдань у межах середньотермінових цілей, системного планування щонайменше на місяць, фіксування інформації, її індексації й формування зручної індексації даних, швидкого аналізу й контролю в межах декількох років, а також "навчання" навичкам швидкої й правильної оцінки завдань (заходів). Корисна модель належить до організаційнотехнічних засобів, конкретно - до органайзерів, ще більш конкретно - до ділових органайзерів, записних книжок, щоденників, календарів і т.п. засобів, призначених для зберігання, порівняльного аналізу й використання переважно ділової та їй подібної специфічної інформації, що стосується діяльності в сфері бізнесу, використання вільного часу й т.п. і допомагає навести порядок в організації й управлінні часом будь-якого користувача. Тому дана корисна модель може бути використана в сфері створення й використання засобів оргтехніки. Діловий органайзер - це організатор часу звичайно для планування й виконання бізнесових і технічних завдань, ділових зустрічей й інших т.п. заходів, управління проектами, співробітниками й т.д. Тим самим, діловий органайзер повинен допомагати користувачеві в здійсненні всіх необхідних функцій ділової людини, здійснюючи при цьому роль щоденника, планувальника, персонального інформаційного менеджера (ПІМ), менеджера проектів, календаря, адресної й телефонної книг, блокнота й т.д. і т.п., за допомогою яких легше планувати й управляти особистими справами користувача, а також його бізнеспроектами, що звільняє від рутини, збільшує час для творчості, а найголовніше - істотно підвищує ефективність (трудової) діяльності користувача. Вказані вище необхідні функції ділової людини прямо вказують на можливі шляхи їхнього можливого посилення за допомогою відповідних пристроїв. Наприклад, адресна й телефонна книги, безумовно, допомагають діловій людині в організації її спілкування з контрагентами й т.д. Однак конкретна користь від використання адресної і/або телефонної книг як органайзера все ж недостатня, оскільки ефективність такого органайзера обмежена їх недостатніми функціональними можливостями. Так, відомі, наприклад, "Комбінований календар і каталог", що фактично являє собою щоденник, що включає з'єднані разом блок з календарними аркушами, на яких видрукувані дати в хронологічному порядку, і блок з великою кількістю аркушів для каталогу, що містить інформацію про товари, причому щонайменше на одному аркуші календаря видрукуваний знак, по якому можна знайти певну частину каталогу - див., наприклад, патент США №5106122, B42D 5/04, 21.04.1992 [1]. Недоліком відомого пристрою є його недостатня інформативність, незручність користування й недостатні функціональні можливості, тому що в ньому є інформація тільки про товари й послуги, а також календар, але відсутня довідкова й рекламна інформація. До того ж, відсутня можливість за 7 пису більш об'ємних і важливих для користувача відомостей. Крім того, відсутня можливість порівняльного аналізу накопиченої інформації. Відома також "Записна книжка-блокнот з аркушами щоденних і щотижневих записів, що читаються одночасно" - див., наприклад, заявку Франції №2680133, B42D 5/00 [2]. Відомий щоденник поєднує функції записної книжки й блокнота - він містить звичайні аркуші для щоденних записів і подвійні аркуші для щотижневих записів на звороті й різних записів - на ділянці стику з лицьовою стороною. При цьому подвійні аркуші заповнені зонами запису готових завдань. Недоліком відомого пристрою є обмеженість його функціональних можливостей, оскільки він виконує функції тільки записної книжки й блокнота. Відомий, крім того, щоденник студії "Ді Графікс", виданий цією студією в Москві в 1992р. й містив календар-щоденник, набір (комплект) аркушів "записна книжка" і набір (комплект) аркушів довідкової інформації, об'єднані в одній палітурці [3]. Відомий щоденник забезпечує розширення функціональних можливостей користувача, однак його недоліком є незручність використання діловою людиною, тому що його функціональні можливості обмежені, оскільки в ньому відсутня, наприклад, рекламна інформація й т.д. Відомий щоденник, виданий в 1997р. видавництвом "Уральський Університет" у м. Єкатеринбурзі [4]. Відомий щоденник містить розміщені в одній палітурці календарний блок із графами для запису ідей, планів і передбачуваних дій, крім того, розосереджену по обсягу рекламну інформацію й набір (комплект) аркушів довідкової інформації. Відомий щоденник фактично являє собою органайзер, що на ділі забезпечує подальше розширення функціональних можливостей користувача. Однак, відомий щоденник зберігає властивий йому недолік - незручність використання діловою людиною внаслідок обмеженості функціональних можливостей щоденника, оскільки відсутня записна книжка, відсутня можливість порівняльного аналізу планів і передбачуваних дій з їхньою реалізацією, відсутня можливість стратегічного огляду й планування й т.д. Найбільш близьким за своєю технічною сутністю й результатом, що досягається, до технічного рішення, що заявляється, є відомий органайзер автора Емі Боткіна (US) для фіксації (записування) різної поточної інформації, який містить пару передніх та задніх обкладинок і два або більше набори (комплекти) аркушів, переплетених разом з обкладинками й забезпечених попередньо надрукованими покажчиками, при цьому кожний з них є специфічним (особливим) для відповідного набору (комплекту) аркушів стосовно позначення відповідного набору (комплекту) аркушів для фіксації (записування) поточної інформації специфічного (особливого) характеру - див., наприклад, публікацію №US-2008085146 від 10.04.2008, B42F 3/00, B42D 1/00, B42F 13/00 за заявкою №US20070857031 20070918 - ПРОТОТИП [5]. 43467 8 Відомий органайзер забезпечує подальше розширення його функціональних можливостей. Однак це розширення функціональних можливостей все ж недостатнє, оскільки відомий органайзер не забезпечує можливості: - зафіксувати інформацію в просторі робочого дня - при цьому при перегляді щоденникових записів доводиться увесь час перегортати сторінки для їх пошуку й аналізу; - зафіксувати інформацію в 24-годинному просторі доби; - зафіксувати щоденникові записи на одній стороні аркушів разом з іншою інформацією; - розділити інформацію на завдання й розклад (план) їхнього виконання, у зв'язку з чим відсутня можливість їхнього порівняльного аналізу; - оцінити пріоритети поставлених завдань і планів їхньої реалізації; - оцінити завдання й плани їхнього виконання у часі й по суті. Як результат вищевказаного - відомий органайзер не забезпечує достатньої ефективності його використання. Завданням даної корисної моделі є підвищення ефективності використання відомого органайзера за рахунок розширення його функціональних можливостей, а також за рахунок скорочення трудовитрат, витрат часу й засобів. Вирішення поставленого в заявці завдання забезпечене тим, що у відомому органайзері для фіксації (записування) на носії та використання переважно ділової й подібної інформації, який містить щонайменше одну передню, одну задню обкладинки й щонайменше два набори (два комплекти) аркушів, з'єднаних (зброшурованих) разом з передньою й задньою обкладинками так, що набори (комплекти) аркушів розміщені між передньою й задньою обкладинками, при цьому набори (комплекти) аркушів забезпечені попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками), кожен з яких специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів, для позначення (вказування) кожного набору (комплекту) аркушів з можливістю фіксації (записування) специфічної інформації, відповідно до заявки, - органайзер забезпечений щонайменше чотирма наборами (комплектами) аркушів, кожен з яких забезпечений щонайменше двома попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками), кожний з яких специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів, для позначення (вказування) кожного з наборів (комплектів) аркушів, - з можливістю фіксації (записування) специфічної інформації, - з можливістю її порівняльного аналізу й - з можливістю планування результатів використання, а також - з можливістю підвищення ефективності за рахунок скорочення витрат часу, трудовитрат і підвищення якості. Вирішення поставленого завдання забезпечено також і тим, що органайзер додатково забезпечений розділювальними аркушами, розміщеними між наборами сторінок так, що кожен з розділюва 9 льних аркушів іде (слідує) за одним з відповідних наборів (комплектів) аркушів, а також тим, що передня й задня обкладинки, розміщені між ними набори (комплекти) аркушів і додаткові розділювальні аркуші з'єднані разом (зброшуровані) і виконані у вигляді блокнота, при цьому в обкладинках й аркушах виконані наскрізні отвори, через які пропущений дротовий сполучний елемент з можливістю розкриття блокнота й (з можливістю) його використання за призначенням. Крім того, вирішення поставленого завдання забезпечено також і тим, що органайзер містить палітурний пристрій для переплетення набору (комплекту) аркушів і передньої й задньої обкладинок, а також і тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) органайзера містить дані, які вказують на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів в зберіганні специфічних даних, асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба виконати (вирішити). Крім того, в органайзері щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) містить ідеальне вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання думок (міркувань) про заплановані заходи (завдання), які треба виконати (вирішити). При цьому кожний з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) надрукований щонайменше на одній із сторінок відповідного набору (комплекту) аркушів. В органайзері щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) містить пов'язане з запланованими заходами (завданнями), які треба виконати (вирішити), вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання інформації, пов'язаної з запланованими заходами (завданнями), яка була дана користувачем. В органайзері щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів містить отримане про заплановані заходи (завдання), які треба виконати вирішити, вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання інформації, що була отримана користувачем. В органайзері щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів містить вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання контактної інформації для різних осіб. На додаток до вищезазначеного поставлене завдання вирішують також і тим, що органайзер забезпечений (щонайменше) чотирма наборами (чотирма комплектами) аркушів, а саме: - набором (комплектом) аркушів для щоденного планування й аналізу заходів (завдань), набором (комплектом) аркушів для (що)тижневого планування й аналізу заходів (завдань), набором (комплектом) аркушів для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) та - набором (комплектом) аркушів для планування й аналізу делегованих заходів (завдань). 43467 10 Поставлене завдання вирішують ще й тим, що органайзер додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для (що)квартального планування й аналізу заходів (завдань), і/або набором (комплектом) аркушів для піврічного планування й аналізу заходів (завдань), і/або набором (комплектом) аркушів для річного планування й аналізу заходів (завдань). Поставлене завдання вирішують також і тим, що органайзер забезпечений - першим попередньо надрукованим індикатором (покажчиком) набору (комплекту) аркушів, який специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів, призначений для позначення (вказування) одного з наборів (комплектів) аркушів і виконаний у вигляді індивідуального розфарбування сторінок кожного набору (комплекту), - а також другим попередньо надрукованим індикатором (покажчиком) набору (комплекту) аркушів, який також специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів і призначений для позначення (вказування) одного з наборів (комплектів) аркушів і виконаний у вигляді відповідно розлініяних сторінок кожного набору (кожного комплекту). При цьому кожна зі сторінок відповідного набору (комплекту) аркушів містить щонайменше одну розлініяну зону поверхні для створення простору для розміщення в ньому відповідної інформації. Перший попередньо надрукований індикатор (покажчик) кожного набору (комплекту) аркушів органайзера виконаний таким чином, що: - набір (комплект) аркушів для щоденного планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у синій колір, - набір (комплект) аркушів для (що)тижневого планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у коричневий колір, - набір (комплект) аркушів для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у зелений колір, а - набір (комплект) аркушів для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у сірий колір. Другий попередньо надрукований індикатор (покажчик) набору (комплекту) аркушів органайзера виконаний у вигляді однакового розлініювання кожної сторінки кожного аркуша кожного набору (комплекту) аркушів, так що при розкритті брошури кожен набір (комплект) аркушів має ліву й праву сторінки з відповідним розлініюванням. Розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) органайзера для щоденного планування й аналізу заходів (завдань) здійснено так, що: - кожна сторінка виконана з пофарбованої в синій колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації дати, - ліва сторінка представлена у вигляді щоденника, виконана з двома колонками, кожна з яких має тридцять шість рядків, а - права сторінка виконана з п'ятьма колонками, призначеними, відповідно, для: 1) погодинного зазначення часу доби, 11 2) щоденного розкладу (переліку) заходів (завдань), запланованих на зазначений час доби, 3) зазначення списку (переліку) планованих (на кожну годину дня) заходів (завдань), які треба вирішити, 4) зазначення планової тривалості виконання заходу (завдання) і 5) зазначення (планової) пріоритетності запланованого заходу, при цьому для часу доби з 8 годин до 19 включно, тобто для кожної години робочої частини доби, виконана подвійна порядкова розмітка (з подвоєною кількістю рядків). Розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) органайзера для (що)тижневого планування й аналізу заходів (завдань) здійснено так, що: - кожна сторінка виконана з пофарбованою в коричневий колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації дат, - ліва сторінка представлена у вигляді плану на тиждень і виконана з двома колонками, кожна з яких має по три блоки, тобто всього шість блоків, по дванадцятьох рядків на кожен блок, у межах яких можуть бути заплановані заходи (завдання) на тиждень за шістьома категоріями (різновидами) заходів (завдань), назву кожного з яких винесено в заголовок блоку, при цьому праворуч від кожного блоку виконана колонка для фіксації виконання заходів (завдань), - а права сторінка виконана з сімома колонками, призначеними, відповідно, для: 1) погодинного зазначення часу доби з 9 годин до 18 годин включно; 2) і щоденного розкладу заходів для кожної години кожного дня тижня (щоденний погодинний перелік заходів), запланованих на зазначений час доби, при цьому для заходів (завдань) суботи й неділі використана одна й та ж сама, крайня праворуч, колонка, - при цьому для робочого часу доби з 9 годин до 18 включно, тобто для кожної робочої години доби, виконана подвійна порядкова розмітка (з подвоєною кількістю рядків), і, крім того, передбачені один резервний годинний рядок, що передує робочому періоду часу один резервний годинний рядок, що передує робочому періоду часу, і два резервні часові рядка, що слідують за ним. Розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) органайзера для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) здійснено так, що: - кожна сторінка виконана з пофарбованою в зелений колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації місяця, - ліва сторінка представлена у вигляді стратегії на місяць і виконана із двома колонками, кожна з яких має по три блока, тобто всього шість блоків, по дванадцять рядків для кожного блоку, у межах яких можуть бути заплановані заходи (завдання) на тиждень по шести ключових категоріях (різновидам) заходів (завдань), назва кожного з яких винесено в заголовок блоку, при цьому праворуч від кожного блоку виконана колонка для фіксації виконання заходів (завдань), а - права сторінка представлена у вигляді календарного розкладу заходів (завдань) на місяць, виконана з сімома колонками, відповідно для кож 43467 12 ного дня тижня й представлена у вигляді п'яти тижнів, тобто п'яти широких рядків, що утворюють прямокутні віконця, призначені для фіксації заходів (завдань) на кожен день календарного місяця, при цьому в правому верхньому куті такого прямокутного віконця виконане прямокутне віконце меншого розміру для датування (кожного) дня календарного місяця. Розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) органайзера для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) здійснено так, що кожна сторінка: - виконана з пофарбованою в сірий колір шапкою, - має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації характеру делегованих завдань, - представлена у вигляді чотирьох колонок для фіксації: 1) відміток про виконання делегованого заходу (завдання), 2) дат постановки кожного делегованого заходу (завдання), 3) змісту кожного делегованого заходу (завдання) і 4) осіб, відповідальних за виконання кожного делегованого заходу (завдання), і розбита на тридцять шість рядків. Поставлене завдання може бути вирішене й тим, що органайзер додатково містить обкладинку (конверт, обгортку), прикріплену до органайзера, для зберігання вільних предметів (айтемів), асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба вирішити. Поставлене завдання вирішене також і тим, що органайзер може бути виконаний з обкладинками з м'якого матеріалу. Поставлене завдання вирішене й тим, що права сторінка кожного аркуша органайзера виконана з лівим полем, на якому розміщений знак для товарів і послуг розробника-виробника. Нарешті, поставлене в заявці завдання вирішене тим, що органайзер виконано з можливістю його використання при проведенні тренінгу й забезпечення: - тимчасового огляду в межах щоденних завдань (заходів), тобто на один день, і в межах завдань (заходів) на тиждень і/або місяць; - сортування завдань (заходів) за ключовими областями у межах щонайменше одного місяця; - одночасної наявності переліку завдань (заходів) і планового розкладу їх виконання за наявності можливості одночасної вільної фіксації (що)денної інформації; - управління завданнями (заходами) у межах мінімум одного місячного інтервалу; - оцінки запланованого пріоритету виконуваних завдань у межах середньострокових цілей; - системного планування щонайменше на місяць, фіксування інформації, її індексації й формування зручної індексації даних; - швидкого аналізу й контролю в межах декількох років; - а також "навчання" навичкам швидкої й правильної оцінки завдань (заходів) при використанні графічного розкладу. 13 Таке виконання заявленої корисної моделі забезпечує істотне підвищення ефективності її використання за рахунок розширення його функціональних можливостей, а також за рахунок скорочення трудовитрат, витрат часу й засобів. При проведенні патентних досліджень не виявлене технічне рішення, ідентичне заявленому. Отже, заявлена корисна модель відповідає критерію патентної охорони "новизна". На думку заявника, відомостей, викладених у матеріалах заявки, досить для практичного використання корисної моделі й підтвердження її практичної корисності. Отже, заявлена корисна модель відповідає критерію патентної охорони "промислова придатність". Нижче сутність корисної моделі пояснюється графічними матеріалами, на яких відображено: на Фіг.1 - органайзер, загальний вид, аксонометрія; на Фіг.2 - обкладинка органайзера, розгорнення в зібраному вигляді, вид зовні; на Фіг.3 - набір (комплект) аркушів органайзера для щоденного планування й аналізу заходів (завдань), розгорнення, вид зсередини; на Фіг.4 - набір (комплект) аркушів органайзера для (що)тижневого планування й аналізу заходів (завдань), розгорнення, вид зсередини; на Фіг.5 - набір (комплект) аркушів органайзера для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань), розгорнення, вид зсередини; на Фіг.6 - набір (комплект) аркушів органайзера для планування й аналізу делегованих заходів (завдань), розгорнення, вид зсередини; на Фіг.7 - додаткова обкладинка (конверт, обгортка) органайзера для зберігання вільних предметів (айтемів), асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба вирішити, розгорнення, вид зовні. Заявлений органайзер 1 для фіксації (записування) переважно на паперовому носії й використання переважно ділової й подібної інформації (Фіг.1-7) містить щонайменше одну передню 2, одну задню 3 обкладинки й щонайменше два набори (два комплекти) 4 аркушів 5, з'єднаних (зброшурованих) разом з передньою 2 і задньою 3 обкладинками так, що набори (комплекти) 4 аркушів розміщені між передньою й задньою обкладинками. При цьому набори (комплекти) 4 аркушів 5 забезпечені попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками) 6, кожний з яких специфічний до відповідного набору (комплекту) 4 аркушів 5, для позначення (вказування) кожного набору (комплекту) 4 аркушів 5 з можливістю фіксації (записування) специфічної інформації. Заявлений органайзер 1 забезпечений щонайменше чотирма наборами (комплектами) 4 аркушів 5, кожний з яких забезпечений щонайменше двома попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками) 6, кожний з яких специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів, для позначення (вказування) кожного з наборів (комплектів) 4 аркушів 5 з можливістю фіксації (записування) специфічної інформації, з можливістю її порівняльного аналізу, з можливістю планування результатів використання, а також з можливістю 43467 14 підвищення ефективності за рахунок скорочення витрат часу, трудовитрат і підвищення якості. Органайзер 1 додатково забезпечений розділювальними аркушами 7 (не показано), розміщеними між наборами (комплектами) 4 аркушів 5 так, що кожний з розділювальних аркушів 7 іде (слідує) за одним з відповідних наборів (комплектів) 4 аркушів 5, а передня 2 і задня 3 обкладинки, розміщені між ними набори (комплекти) 4 аркушів 5 і додаткові розділювальні аркуші 7 з'єднані разом (зброшуровані) і виконані у вигляді блокнота 8. При цьому в обкладинках 2, 3 й аркушах 5, 7 виконані наскрізні отвори 9, через які пропущений дротовий сполучний елемент 10 з можливістю розкриття блокнота 8 та (з можливістю) його використання за призначенням. Органайзер 1 може містити палітурний пристрій 11 для переплетення набору (комплекту) 4 аркушів 5 і передньої 2 і задньої 3 обкладинок (не показано), щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) 6 органайзера 1 при цьому може містити дані, які вказують на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) 4 аркушів 5 на зберігання специфічних даних, асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба виконати (вирішити). Щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) 6 органайзера 1 може містити ідеальне вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) 4 аркушів 5 для зберігання в записаному вигляді думок (міркувань) про заплановані заходи (завданнях), які треба виконати (вирішити). Кожний з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) 6 надрукований щонайменше на одній зі сторінок відповідного набору (комплекту) 4 аркушів 5. Щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів 6 (Фіг.3-6) містить отримане про заплановані заходи (завдання), які треба виконати (вирішити), вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) 4 аркушів 5 для зберігання контактної інформації для різних осіб інформації, а також інформації, що була отримана користувачем або була дана користувачем. Перший попередньо надрукований індикатор (покажчик) 6а кожного набору (комплекту) 4 аркушів 5 виконаний (Фіг.3-6) таким чином, що: - набір (комплект) аркушів для щоденного планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у синій колір, - набір (комплект) аркушів для (що)тижневого планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у коричневий колір, - набір (комплект) аркушів для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у зелений колір, а - набір (комплект) аркушів для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у сірий колір. Другий попередньо надрукований індикатор (покажчик) 6б набору (комплекту) 4 аркушів 5 виконаний (Фіг.3-6) у вигляді однакового розлініювання кожної сторінки кожного аркуша кожного набору (комплекту) аркушів, так що при розкритті 15 брошури кожен набір (комплект) аркушів має ліву й праву сторінки з відповідним розлініюванням. Розлініювання (кожної) сторінки (кожного) аркуша 5 набору (комплекту) 4а для щоденного планування й аналізу заходів (завдань) здійснено в такий спосіб (Фіг.3), що: - кожна сторінка виконана з пофарбованою в синій колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце 12 для щоденної фіксації дати, - ліва сторінка 13 представлена у вигляді щоденника, виконана з двома колонками 14, кожна з яких має тридцять шість рядків, а - права сторінка 15 виконана з п'ятьма колонками 16, призначеними, відповідно: 1) колонка 17 - для погодинного зазначення часу доби; 2) колонка 18 - для щоденного розкладу (переліку) заходів (завдань), запланованих на зазначений час доби; 3) колонка 19 - для зазначення списку (переліку) планованих (на кожну годину дня) заходів (завдань), які треба вирішити; 4) колонка 20 - для зазначення планової тривалості (виконання) заходу (завдання) і 5) колонка 21 – для зазначення (планової) пріоритетності запланованого заходу. При цьому для часу доби з 8 годин до 19 годин включно, тобто для кожної години робочої частини доби, виконана подвійна порядкова розмітка (з подвоєною кількістю рядків). Розлініювання (кожної) сторінки (кожного) аркуша набору (комплекту) 4б для (що)тижневого планування (кожної) і аналізу заходів (завдань) здійснено (Фіг.4) таким чином, що: - кожна сторінка виконана з пофарбованою в коричневий колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце 22 для фіксації дати, - ліва сторінка 13 представлена у вигляді плану на тиждень і виконана з двома колонками 23 й 24, у кожній з яких розміщено по три блока (усього шість блоків), по дванадцять рядків на кожен блок, у межах яких можуть бути вказані заплановані заходи (завдання) на тиждень за шістьма категоріями (різновидами) заходів (завдань), назва кожного з яких винесено в заголовок цього блоку. При цьому праворуч від кожного блоку виконана колонка 25 для фіксації виконання заходів (завдань), а - права сторінка виконана з сімома колонками 26-32, призначеними, відповідно, для: 1) погодинного зазначення часу доби з 9 годин до 18 годин включно; 2) при цьому для кожної години щоденно по днях тижня розписані (у вигляді переліку) заходу, заплановані на зазначений час доби; 3) при цьому для заходів (завдань) суботи й неділі використана одна й та ж колонка; 4) для часу доби з 9 годин до 18 включно, тобто для кожної робочої години доби, виконана подвійна порядкова розмітка (а саме з подвоєною кількістю рядків), і передбачені: один резервний часовий рядок, що передує робочому періоду часу, і два резервні часові рядка, що слідують за ним. Розлініювання (кожної) сторінки (кожного) аркуша набору (комплекту) 4в для (що)місячного 43467 16 планування й аналізу заходів (завдань) здійснено (Фіг.5) таким чином, що: - кожна сторінка виконана з пофарбованою в зелений колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце 33 для фіксації дати; - ліва сторінка представлена у вигляді стратегії на місяць і виконана з двома колонками 34 й 35, кожна з яких має по три блоки (усього шість блоків), по дванадцятьох рядків для кожного блоку, у межах яких можуть бути заплановані заходи (завдання) на місяць за шістьма (ключовими) категоріями (різновидами) заходів (завдань), назву кожного з яких винесено в заголовок цього блоку. При цьому праворуч від кожного блоку виконана колонка 36; - а права сторінка представлена у вигляді календарного розкладу заходів (завдань) на місяць і виконана з сімома колонками, відповідно для кожного дня тижня й представлена у вигляді п'яти тижнів, тобто п'яти широких рядків, що утворюють прямокутні віконця 37, призначені для фіксації заходів (завдань) на кожен день календарного місяця; - при цьому в правому верхньому куті прямокутного віконця 37 виконане зменшене прямокутне віконце 38 для датування дня календарного місяця. Розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) 4г для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) здійснено (Фіг.6) таким чином, що кожна сторінка: - виконана із шапкою, пофарбованою в сірий колір, - має незабарвлене прямокутне віконце 39 для фіксації характеру делегованих завдань, - представлена у вигляді чотирьох колонок 4043, відповідно для фіксації: 1) відміток про виконання делегованого заходу (завдання), 2) дат делегування кожного заходу (завдання), 3) змісту кожного делегованого заходу (завдання) і 4) особи, відповідальної за виконання кожного делегованого заходу (завдання), і розбита на тридцять шість рядків. В одному з варіантів виконання (не показано) органайзер 1 додатково містить обкладинку (конверт, обгортку) 44, прикріплену до органайзера, для зберігання вільних предметів (айтемів), асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба (вирішити). У варіантах виконання на Фіг.1-7 органайзер 1 виконаний з передньою 2 і задньою 3 обкладинками з м'якого матеріалу. У кожному з варіантів виконання органайзера 1 (Фіг.1-7) права сторінка 15 кожного аркуша 5 виконана з лівим полем, на якому розміщений знак 45 для товарів і послуг розробника-виробника. Користувач бере органайзер 1 і за кольором фарбування першого попередньо надрукованого індикатора (покажчика) 6а вибирає потрібний йому набір (комплект) аркушів, наприклад набір (комплект) 4а аркушів 5 для щоденного користування (Фіг.3). 17 Потім користувач на лівій сторінці 13 набору (комплекту) 4а аркушів 5 для щоденного використання (Фіг.3) щоранку заповнює розлініяні рядки (усього їх 36 рядків на сторінці 13) кожної колонки 14 кожної сторінки кожного аркуша набору (комплекту) із запланованими на день заходами (завданнями) зліва-направо і зверху-вниз. Відповідно, користувач заповнює при цьому незабарвлене прямокутне віконце 12 для щоденної фіксації дати, а також заповнює відповідні рядки правої сторінки 15 розвороту цього аркуша з необхідним зазначенням запланованого заходу для виконання поставленого завдання: - у колонку 17 - погодинне зазначення часу доби, на який заплановано виконання; - у колонку 18 - щоденний розклад (перелік) заходів (завдань), запланованих на зазначений час доби; - у колонку 19 - список (перелік) планованих (на кожну годину дня) заходів (завдань), які треба (раз)вирішити; - у колонку 20 - заплановані заходи щодо виконання поставлених завдань та - у колонку 21 - планову (заплановану) пріоритетність запланованого заходу. Після закінчення дня користувач має можливість легко проконтролювати й проаналізувати (зліва-направо й знизу-вверх) заплановані заходи (завдання) та їх виконання без перегортання органайзера й пошуку необхідних аркушів. Аналогічним чином користувач використовує набір (комплект) 4б-4г аркушів 5 для (що)тижневого планування й аналізу, (що)місячного планування й аналізу та, відповідно, для планування й аналізу делегованих заходів (завдань). Заявлений органайзер характеризується істотним підвищенням ефективності внаслідок розширення функціональних можливостей, оскільки забезпечує: - можливість зафіксувати інформацію в просторі робочого дня - при цьому при перегляді щоденникових записів не доводиться увесь час перегортати сторінки для їхнього пошуку й аналізу; - можливість зафіксувати інформацію в 24годинному просторі доби; - можливість зафіксувати щоденникові записи на одній стороні аркушів разом з іншою інформацією; - можливість розділити інформацію на завдання й розклад (план) їх виконання, у зв'язку із чим відсутня можливість порівняльного їх аналізу; - можливість оцінити пріоритети поставлених завдань і планів їх реалізації; - можливість оцінити завдання й плани їх виконання - у часі й по суті. Як результат вищевказаного - заявлений органайзер забезпечує достатню ефективність його використання. Крім того, заявлений органайзер 1 (Фіг.1-7) характеризується тим, що він забезпечує можливість його використання як інструмент при проведенні тренінгу і з можливістю забезпечення при цьому: - тимчасового огляду в межах щоденних завдань (заходів) і в межах завдань (заходів) на місяць, тиждень й/або день; 43467 18 - сортування завдань (заходів) за ключовими областями у межах місяця, - наявності переліку завдань (заходів) і розкладу (плану) їхнього виконання й одночасно вільної фіксації (що)денної інформації; - управління завданнями (заходами) у межах, як мінімум, одного місячного інтервалу; - оцінки запланованої пріоритетності виконуваних завдань у межах середньострокових цілей; - системного планування щонайменше на місяць, фіксування інформації, її індексації й формування зручної індексації даних; - швидкого аналізу й контролю в межах декількох років; - а також можливості "навчання" навичкам швидкого й правильного планування, виконання й оцінки завдань (заходів). Специфікація (позначень), прийнята в описі корисної моделі: 1 - органайзер; 2 - передня обкладинка; 3 - задня обкладинка; 4 - набір (комплект) аркушів 5; 4а - набір (комплект) аркушів 5 для щоденного планування; 4б - набір (комплект) аркушів 5 для (що)тижневого планування; 4в - набір (комплект) аркушів 5 для (що)місячного планування; 4г - набір (комплект) аркушів 5 органайзера 1 для планування й аналізу делегованих заходів (завдань); 6 - попередньо надруковані індикатори (покажчики); 6а - перший попередньо надрукований індикатор (покажчик) 6; 6б - другий попередньо надрукований індикатор (покажчик) 6; 7 - додатковий розділювальний аркуш; 8 - блокнот; 9 - наскрізні отвори; 10 - дротовий сполучний елемент; 11 - палітурний пристрій; 12 - незабарвлений прямокутне віконце для щоденної фіксації дати на аркушах 5 набору (комплекту) 4а для щоденного планування й аналізу заходів (завдань); 13 - ліва сторінка; 14 - колонки лівої сторінки; 15 - права сторінка; 16 - колонки правої сторінки; 17 - колонка для погодинного зазначення часу доби; 18 - колонка для щоденного розкладу (переліку) заходів (завдань), запланованих на зазначений час доби; 19 - колонка для зазначення списку (переліку) планованих (на кожну годину дня) заходів (завдань), які треба вирішити; 20 - колонка для зазначення планової тривалості виконання заходу (завдання); 21 - колонка для зазначення (планової) пріоритетності запланованого заходу; 22 - незабарвлене прямокутне віконце для фіксації дати на кожній сторінці кожного аркуша 5 19 набору (комплекту) 4б для (що)тижневого планування й аналізу інформації; 23 й 24 - колонки лівої сторінки набору (комплекту) 4б аркушів 5 для (що)тижневого планування й аналізу інформації; 25-32 - колонки правої сторінки набору (комплекту) 46 аркушів 5 для (що)тижневого планування й аналізу інформації; 33 - незабарвлене прямокутне віконце для фіксації дати на кожній сторінці кожного аркуша 5 набору (комплекту) 4в для (що)місячного планування й аналізу інформації; 34 й 35 - колонки лівої сторінки набору (комплекту) 4в аркушів 5 для (що)місячного планування й аналізу інформації; 36 - колонка для фіксації виконання запланованого заходу (завдання); 37 - прямокутне віконце, призначене для фіксації заходів (завдань) на кожен день календарного місяця, 38 - прямокутне віконце для датування дня календарного місяця; 39 - прямокутне віконце для фіксації характеру делегованих завдань; 40-43 - колонки на кожній сторінці кожного аркуша 5 набору (комплекту) 4г для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) для фіксації, відповідно: 43467 20 - відміток про виконання делегованого заходу (завдання); - дати делегування кожного заходу (завдання); - змісту кожного делегованого заходу (завдання); - осіб, відповідальних за виконання кожного делегованого заходу (завдання); 44 - обкладинка (конверт, обгортка), прикріплена до органайзера, для зберігання вільних предметів (айтемів), асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба (вирішити); 45 - знак для товарів і послуг розробникавиробника. Джерела інформації, прийняті до увагу: 1. Комбінований календар і каталог - патент США №5106122, B42D 5/04, 21.04.1992 [1]; 2. Записна книжка-блокнот з аркушами щоденних і щотижневих записів, що читаються одночасно - заявка Франції №2680133, B42D 5/00 [2]; 3. Щоденник студії "Ді Графікс", виданий цією студією в Москві в 1992р. [3]; 4. Щоденник, виданий Видавництвом "Уральський Університет", 1997р., м. Єкатеринбург [4]; 5. Емі Боткін (US). Органайзер. - Публікація №US - 2008085146 від 10.04.2008, за заявкою №US - 20070857031 20070918, B42F 3/00, B42D 1/00, B42F 13/00 - ПРОТОТИП [5]. 21 43467 22 23 43467 24 25 Комп’ютерна верстка Л. Купенко 43467 Підписне 26 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Organizer for fixing (recording) on carrier and using mainly business (and similar) information

Автори англійською

Bohush Liudmyla Oleksandrivna

Назва патенту російською

Органайзер для фиксации (записывания) на носителе и использования преимущественно деловой (и подобной) информации

Автори російською

Богуш Людмила Александровна

МПК / Мітки

МПК: B42D 5/00, B42F 3/00, B42D 15/00

Мітки: переважно, ділової, інформації, носієві, використання, фіксації, записування, органайзер, подібної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/13-43467-organajjzer-dlya-fiksaci-zapisuvannya-na-nosiehvi-i-vikoristannya-perevazhno-dilovo-i-podibno-informaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Органайзер для фіксації (записування) на носієві і використання переважно ділової (і подібної) інформації</a>

Подібні патенти