Спосіб психофізичного тренування “танок шиви”

Номер патенту: 42152

Опубліковано: 15.10.2001

Автори: Лаппа Андрій Віталійович, Чуніхін Олександр Юрійович

Є ще 5 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1.Спосіб психофізичного тренування, який включає переміщення людини, що тренується, в просторі з виконанням криволінійних рухів руками і ногами, синхронізованих з фазами подиху, який відрізняється тим, що рухи руками здійснюють по траєкторіях у вигляді повних горизонтальних і/або вертикальних замкнутих спіралей, і/або окремих їхніх фрагментів, і/або у вигляді кривих, які з'єднують точки, що відповідають проміжним положенням рук при виконанні вищезгаданих спіральних рухів між собою, при цьому фіксують кисті рук відповідно при русі у горизонтальній площині - долонями нагору, у вертикальній площині - долонями у сторони, а рухи ногами виконують по траєкторіях  у вигляді подовжніх і/або поперечних, і/або діагональних повних замкнутих циклоїдальних кривих, і/або окремих їхніх фрагментів.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додатково людина, що тренується, здійснює хвилеподібні рухи хребтом.

3. Спосіб за кожним з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що криволінійні рухи здійснюють обома руками одночасно.

4. Спосіб за кожним з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що криволінійні рухи руками здійснюють по черзі.

5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що криволінійні рухи руками здійснюють з фіксованим проміжком у часі.

6. Спосіб за кожним з пп. 1-5, який відрізняється тим, що криволінійні рухи руками здійснюють разом з предметами, які знаходяться в них або прикріплені до них .

7. Спосіб за кожним з пп. 1 - 6, який відрізняється тим, що при виконанні криволінійних рухів руками додатково рухають пальцями рук.

8. Спосіб за кожним з пп. 1 - 7, який відрізняється тим, що рух ногами здійснюють з чергуванням крокових рухів.

9. Спосіб за кожним з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що рухи руками і ногами здійснюють одночасно.

10. Спосіб за кожним з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що рухи руками і ногами здійснюють по черзі.

11. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що рухи руками і ногами здійснюють з фіксованим проміжком у часі.

Текст

1 Спосіб психофізичного тренування, який включає переміщення людини, що тренується, в просторі з виконанням криволінійних рухів руками і ногами, синхронізованих з фазами подиху, який відрізняється тим, що рухи руками здійснюють по траєкторіях у вигляді повних горизонтальних і/або вертикальних замкнутих спіралей, і/або окремих їхніх фрагментів, і/або у вигляді кривих, які з'єднують точки, що відповідають проміжним положенням рук при виконанні вищезгаданих спіральних рухів між собою, при цьому фіксують кисті рук ВІДПОВІДНО при русі у горизонтальній площині - долонями нагору, у вертикальній площині - долонями у сторони, а рухи ногами виконують по траєкторіях у вигляді подовжніх і/або поперечних, і/або діагональних повних замкнутих циклоїдальних кривих, і/або окремих їхніх фрагментів 2 Спосіб за п 1, який відрізняється тим, що додатково людина, що тренується, здійснює хвилеподібні рухи хребтом 3 Спосіб за кожним з пп 1,2, який відрізняється тим, що криволінійні рухи здійснюють обома руками одночасно 4 Спосіб за кожним з пп 1,2, який відрізняється тим, що криволінійні рухи руками здійснюють по черзі 5 Спосіб за п 4, який відрізняється тим, що криволінійні рухи руками здійснюють з фіксованим проміжком у часі 6 Спосіб за кожним з пп 1-5, який відрізняється тим, що криволінійні рухи руками здійснюють разом з предметами, які знаходяться в них або прикріплені до них 7 Спосіб за кожним з пп 1-6, який відрізняється тим, що при виконанні криволінійних рухів руками додатково рухають пальцями рук 8 Спосіб за кожним з пп 1-7, який відрізняється тим, що рух ногами здійснюють з чергуванням крокових рухів 9 Спосіб за кожним з пп 1,2, який відрізняється тим, що рухи руками і ногами здійснюють одночасно 10 Спосіб за кожним з пп 1,2, який відрізняється тим, що рухи руками і ногами здійснюють по черзі 11 Спосіб за п 9, який відрізняється тим, що рухи руками і ногами здійснюють з фіксованим проміжком у часі ю Винахід відноситься до області спорту і фізкультурно-оздоровчої медицини, зокрема, до способів психофізичного тренування, що розвиває СВІДОМІСТЬ ДІЙ, концентрацію уваги і координацію рухів і здатність входити в змінений стан СВІДОМОСТІ, І може застосуватися як система самостійного комплексного психофізичного удосконалювання, для тренування спортсменів, для психофізичної адаптації людей із вимушеною тривалою нерухомістю, на лікуванні захворювань, що спричинюють порушення фізіологічних механізмів, які виникають під впливом психофізичного балансування і корекції порушень функцій опорно-рухового апарату Відомий спосіб психофізичного тренування, що містить направлене переміщення людини, що тренується, в просторі з виконанням послідовних рухів руками і ногами, синхронізованих з фазами дихання, при цьому переміщення здійснюють по колу, що складається із спеціальних узвиш, а руки здійснюють рухи разом з чашами Рухи руками і ногами здійснюють у суворій ПОСЛІДОВНОСТІ за зростанням складності елементів (див А А Долин, Г В Попов КЭМПО - традиция воинских искусств - М Наука, Главная редакция восточной литературы, 1990 -С 94) Недоліком такого способу є обмеженість різновидів варіантів виконуваних рухів, тому що головним принципом тренування за відомим способом є вивчення формальних вправ у суворій ПОСЛІДОВНОСТІ за зростанням складності елементів Зазначений недолік обумовлює те, що в процесі тренування людина швидко запам'ятовує весь набір рухів і ПОСЛІДОВНІСТЬ їх виконання, що призводить до автоматичності їх виконання, тобто до відсутності необхідної концентрації уваги та психічної 42152 енергетики при виконанні вправ під час тренування В основу винаходу поставлена задача створення такого способу психофізичного тренування, у якому шляхом зміни траєкторії рухів, які виконуються руками і ногами і підвищення варіантів ПОСЛІДОВНОСТІ та сполучуваності їх виконання досягається необхідність постійної концентрації уваги при виконанні вправ протягом довгого часу для інтегрального відстеження рухів у просторі і часі, що створює умови для всебічного психофізичного тренування за рахунок активного включення мозкових функцій, контролюючих рухи, що виконуються, як усвідомлені, так і на рівні ПІДСВІДОМОСТІ В міру динамічної активізації останніх Внаслідок цього підвищується розвиток СВІДОМОСТІ дій і координації рухів при тренуванні спортсменів, за рахунок чого підвищується психофізична адаптація людей із вимушеною тривалою нерухомістю при лікуванні захворювань, які спричиняють порушення фізіологічних механізмів, що виникають під впливом психологічних чинників, а також психофізичне балансування і корекція порушень функцій опорнорухового апарату Для вирішення задачі запропоновано спосіб психофізичного тренування, який включає переміщення людини, що тренується, в просторі з виконанням криволінійних рухів руками і ногами, синхронізованих з фазами подиху, у якому, згідно з винаходом, рухи руками здійснюють по траєкторіях у вигляді повних горизонтальних, і/або вертикальних замкнутих спіралей, і/або окремих їхніх фрагментів, і/або у вигляді кривих, які з'єднують точки, що відповідають проміжним положенням рук при виконанні вищезгаданих спіральних рухів між собою, при цьому фіксують кисті рук, ВІДПОВІДНО, при русі у горизонтальній площині - долонями нагору, у вертикальній площині - долонями у сторони, а рухи ногами виконують по траєкторіях у вигляді подовжніх, і/або поперечних, і/або діагональних повних замкнутих циклоїдальних кривих, і/або окремих їхніх фрагментів Для підвищення складності виконуваних вправ додатково здійснюють хвилеподібні рухи хребтом та пальцями рук Для підвищення навантаження криволінійні рухи руками здійснюють разом з предметами, які знаходяться в них, або прикріплені до них Для підвищення варіантності виконуваних вправ криволінійні рухи здійснюють обома руками одночасно або з фіксованим проміжком у часі, або по черзі, рухи руками і ногами здійснюють одночасно або по черзі, або з фіксованим проміжком у часі, рух ногами здійснюють почергово кожною ногою з чергуванням крокових рухів Існує тісний причинно-наслідковий зв'язок між усією сукупністю суттєвих ознак і технічним результатом Так, спіралеподібні ізометричні рухи впливають на різноманітні м'язи КІНЦІВОК І тулубу, завдяки ексцентрично-концентричному характеру ПОСЛІДОВНОСТІ, основаної на тому, що м'язи більше виконують позитивну роботу при активному розтягуванні перед скороченням, а це обумовлює збільшення ефективності їх тренування і покращення результатів А інтегральне відслідковування рухів у просторі і часі по всіх можливих ступенях свободи дозволяє максимально навантажити нервову систему, яка складається з двох частин що відрізняються як у структурному, так і у функціональному відношенні (нервові і рухові), і оснащена протягом всього спинного мозку, від голови до куприка, нервовими корінцями від задньої сторони спинного мозку і руховими корінцями - від передньої Одні З них "управляють" тим, як людина сприймає саму себе (інформація проте, що відбувається в навколишньому середовищі та в його ТІЛІ), а ІНШІ "контролюють" рухи їхні закінчення розміщені у скелетних м'язах і гладких м'язах внутрішніх органів Такий структурний розподіл на чуттєві і рухові функції інтегрується в межах єдиної центральної нервової системи Мозок аналізує та інтегрує одержану інформацію і дає "команди" руховій системі У сучасній нейрофізіологічній науці така взаємодія двох систем описується як "зворотний зв'язок", що діє за системою "петель" Чуттєві нерви подають інформацію руховим нервам, які одержують ВІДПОВІДНІ команди по системі "зворотного зв'язку" Під час рухів рухові нерви передають інформацію чуттєвим нервам Такий обмін інформацією відбувається безупинно для того, щоб здійснювати постійний контроль різноманітних рухів тіла Необхідність концентрації уваги при контролі траєкторій рухів, синхронізованих з фазами дихання, впливає на характеристики роботи нервової системи і стан СВІДОМОСТІ При цьому на більш складних рівнях тренувальних навантажень в Танці Шиви (ТШ) акцент активності зміщується з опорно-рухового апарату на керуючі ВІДДІЛИ мозку, і в цьому випадку вже не рухи і ритми дихання визначають характеристики психоенергетичної структури та стану СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ, яка тренується, а навпаки, змінений стан СВІДОМОСТІ спричиняє зміни психоенергетичної структури та визначає ту чи іншу ПОСЛІДОВНІСТЬ рухів і траєкторії переміщень тіла у просторі під час тренування Крім цього, якщо на початкових етапах виконання ТШ прививаються спочатку задані коди різних просторових рухів і переміщень в просторі, то на більш складних рівнях реалізується свобода спонтанного руху на базі вже напрацьованої культури рухів На фігурах зображені головні фази рухів людини, яка тренується, з алгоритмом їх здійснення на фіг 1 зображені горизонтальні спіральні рухи з долонями в горизонтальному положенні і спрямованими догори, на фіг 2 - вертикальні спіральні рухи з долонями у вертикальному положенні і спрямованими у сторони, на фіг 3 - рухи рук у різних площинах, на фіг 4 - взаємні зсуви фаз рухів рук (одна рука у першій чверті, а друга - у другій чверті), на фіг 5 - рухи із зсувом однієї руки на три чверті вперед, на фіг 6 - рухи рук в різні сторони, на фіг 7 - рухи рук по різних спіралеподібних траєкторіях (однієї - по горизонтальній, іншої - по вертикальній спіралях), на фіг 8 - серія з восьми послідовних рухів рук Спосіб здійснюють таким чином Спосіб психофізичного тренування містить в собі два головних типи криволінійних рухів рук Перший тип являє собою криволінійні рухи рук по 42152 спіралеподібних траєісгоріях навколо осей паралельних або перпендикулярних осі хребта Ці траєкторії можуть бути як повними замкнутими спіралями, так і окремими їх фрагментами Другий тип являє собою криволінійні рухи рук, що зв'язують між собою проміжні положення рук, які рухаються по траєкторіях спіралей першого типу Характерною ознакою криволінійних (спіральних) рухів рук першого типу (або їх фрагментів) є необхідність для людини, яка тренується, постійної фіксації долоні у горизонтальній або вертикальній площинах При цьому пальці рук можуть знаходитись як нерухомо в площині долоні, так і рухатись відносно долоні, складатися в щіпку і віялоподібно розкриватися, стискуватися в кулак і розтискатися або приймати різноманітні спеціальні статичні положення Криволінійні рухи ніг здійснюють почергово і висоту їх підняття над рівнем підлоги варіюють Такі рухи ніг виконуються по циклоїдальних кривих траєкторіях навколо осей, паралельних осі хребта Ці траєкторії можуть являти собою як повні замкнуті циклоїдальні криві, так і окремі їхні фрагменти При цьому використовуються два головних типи таких рухів Перший тип являє собою криволінійні рухи ніг, хорди дуг яких, що відповідають проекції рухів ніг на площину, перпендикулярну осі хребта, мають тільки подовжній і поперечний напрямок між собою Другий тип являє собою криволінійні рухи ніг, хорди дуг яких, що відповідають проекції рухів ніг на площину, перпендикулярну осі хребта мають тільки діагональний напрямок і перпендикулярні між собою У порівнянні з ЛІНІЙНИМИ і площинними рухами, об'ємні спіральні рухи являються більш природними і здійснюються в трьох проекціях їх траєкторії складаються одночасно як із моментів ЛІНІЙНИХ, так і радіальних моментів рухів Людина має потенційну можливість свідомо контролювати в просторі не тільки положення рук, що рухаються по спіральних траєкторіях, але і положення рук, що рухаються по ЛІНІЙНИХ І радіальних траєкторіях Крім того, «об'ємні» спіральні рухи охоплюють усі можливі просторові положення усередині "граничного кола рухливості" рук або ніг і дозволяють свідомо контролювати їхні положення в будь-якій точці цього "граничного кола рухливості" і зв'язувати спеціальними свідомими рухами будь-які точки цього "простору" між собою При виконанні таких спіральних рухів задіються усі групи м'язів рук, ніг, плечового і стегнового поясу, у результаті чого простежується могутній і всебічний зміцнювальний вплив на опорно-руховий апарат людини, що тренується Синхронізація спіральних рухів КІНЦІВОК З процесом дихання створює безупинну низку інтенсивного споживання енергії з навколишнього простору, трансляцію її через канали психоенергетичної структури, акумуляцію і випромінювання енергії в навколишній простір, що сприяє ЗМІНІ стану СВІДОМОСТІ Одночасний свідомий контроль двох рук і двох ніг дозволяє зрівноважити наявну в усіх людей несиметричність у розвитку опорно-рухового апарату і розвити його вище норми Танець Шиви має два базових рухи руками це горизонтальні і вертикальні спіралі, що обертаються, ВІДПОВІДНО, навколо осей, паралельних або перпендикулярних хребту При цьому при виконанні горизонтальних спіральних рухів людина, що тренується, завжди прагне утримувати долоні в горизонтальному положенні і направленими догори (фіг 1) А при виконанні вертикальних спіральних рухів людина, що тренується, завжди прагне утримувати долоні у вертикальному положенні і спрямованими назовні (фіг 2) Такі спіральні рухи розбиваються на проміжні положення, наприклад, на чотири чверті При цьому в першій і третій чвертях горизонтальних спіралей пальці рук спрямовані назовні (фіг 1 а, в), а в другій і четвертій чвертях - усередину (фіг 1 б, г) У першій і третій чвертях вертикальних спіралей пальці рук спрямовані вперед (фіг 2 а, в), а в другій і четвертій чвертях - назад (фіг 2 б, г) Умовно приймається, що напрямок руху рук від першої (фіг 1а і 2а) до другої чверті (фіг 16 і 26) є рухом уперед А напрямок руху рук від першої (фіг 1а і 2а) до четвертої чверті (фіг 1 г і 2 г) є рухом назад У Танці Шиви також існує і використовується спеціальний клас криволінійних рухів, що з'єднують проміжні положення рук, що рухаються по горизонтальних і вертикальних спіралях між собою, наприклад, при русі рук із першої горизонтальної чверті (фіг 1 а) - у першу вертикальну чверть (фіг 2а) і навпаки, або з першої горизонтальної чверті (фіг 1 а) - у третю вертикальну чверть (фіг 2в) і навпаки При цьому долоні змінюють своє положення, переходячи з горизонтального положення у вертикальне і навпаки Крім того, рухи рук у Танці Шиви можуть здійснюватися як в однакових площинах обидві руки рухаються по траєкторіях горизонтальних або вертикальних спіралей, так і в різних площинах одна рука рухається по траєкторії горизонтальної спіралі, а друга - по траєкторії вертикальної спіралі (фіг За-г) Свідомий контроль положення рук, що рухаються в просторі, значно поліпшується за рахунок використання в тренінгу взаємних зсувів фаз руху рук і освоєння різноманітних комбінацій таких зсувів Наприклад, при русі обох рук по траєкторіях горизонтальних спіралей, рухи можуть здійснюватися зі зсувом однієї руки на одну чверть уперед При цьому такий рух починається з положення, коли одна рука знаходиться в першій чверті, а друга рука - у другій чверті (фіг 4 а-г) І при подальшому русі рук по спіралеподібних траєкторіях таке співвідношення зсуву однієї руки на одну чверть вперед увесь час зберігається Або, наприклад, при русі однієї руки по траєкторії горизонтальної спіралі, а другої руки - по траєкторії вертикальної спіралі, рухи можуть здійснюватися зі зсувом однієї руки на три чверті вперед При цьому такі рухи починаються з положення, коли одна рука знаходиться в першій горизонтальній чверті, а друга рука - у четвертій вертикальній чверті (фіг За-г) І при подальшому русі рук таке співвідношення зсуву руки, що рухається по вертикальній спіралеподібній траєкторії на три чверті уперед увесь час зберігається 42152 Усі рухи двох рук одночасно по спіралеподібних траєкторіях як в однакових, так і в різних площинах можуть здійснюватися як в одну, так і в різні сторони Наприклад, при русі обох рук по траєкторіях горизонтальних спіралей, рухи обох рук можуть починатися з першої чверті, але на відміну від наведеного вище прикладу, коли руки рухаються одночасно в ту саму сторону (фіг 1 а-г), руки рухаються в різні сторони (фіг 6 а-г) При цьому одна рука починає рухи, переходячи з першої у другу чверті, а друга - із першої у четверту чверть і т п Або, наприклад, при русі однієї руки по траєкторії горизонтальної спіралі, а другої руки - по траєкторії вертикальної спіралі, рухи рук можуть починатися з перших горизонтальної і вертикальної чвертей, але в різні сторони (фіг 7 а-г) При цьому рука, що рухається по траєкторії горизонтальної спіралі починає рухи, переходячи з першої у другу чверть, а друга рука, що рухається по траєкторії вертикальної спіралі починає рухи, переходячи з першої у четверту чверть і т п Просунуті рівні практики Танцю Шиви включають безупинні алгоритми рухів рук одночасно, що складаються з різноманітних комбінацій фрагментів горизонтальних і вертикальних спіральних рухів, а також криволінійних рухів, що з'єднують проміжні положення рук, що рухаються по цих спіралях, між собою Наприклад, серія з вісьмох послідовних рухів рук починається з вихідного положення лівою рукою в першій вертикальній чверті і правою рукою в другій горизонтальній чверті (фіг 8а) Далі здійснюється перехід обох рук по ВІДПОВІДНИХ спіралеподібних траєкторіях на одну чверть уперед, а саме ліва рука - у другу вертикальну чверть, права рука - у третю горизонтальну чверть (фіг 8 б) Потім дзеркальна зміна взаємного положення рук по криволінійних траєкторіях, при котрій ліва рука виявляється в третій горизонтальній чверті, а права - у другій вертикальній чверті (фіг 8в) 3 цього положення виконується такий фрагмент руху обох рук на одну чверть уперед по ВІДПОВІДНИХ спіральних траєкторіях ліва рука - у четверту горизонтальну чверть, а права рука - у третю вертикальну чверть (фіг 8г) Потім знову іде дзеркальна зміна взаємного положення рук по криволінійних траєкторіях, при котрій ліва рука переходить у третю вертикальну чверть, а права - у четверту горизонтальну чверть (фіг 8д) 3 цього положення знову виконується такий фрагмент руху обох рук на одну чверть уперед по ВІДПОВІДНИХ спіралеподібних траєкторіях ліва рука - у четверту вертикальну чверть, а права рука - у першу горизонтальну чверть (фіг 8е) Далі знову слідує дзеркальна зміна взаємного положення рук по криволінійних траєкторіях, при котрій ліва рука переходить у першу горизонтальну чверть, а права - у четверту вертикальну чверть, (фіг 8ж) 3 цього положення знову виконується такий фрагмент руху обох рук на одну чверть уперед по ВІДПОВІДНИХ спіральних траєкторіях ліва рука - у другу горизонтальну чверть, а права рука - у першу вертикальну чверть (фіг 8з) І потім виконується остання дзеркальна зміна взаємного положення рук по криволінійних траєкторіях, при котрій ліва рука повертається в першу вертикальну чверть, а права - у другу горизонтальну чверть (фіг 8а) Після чого ці рухи виконуються в зворотній ПОСЛІДОВНОСТІ Танець Шиви має два типи базових рухів ногами Це - циклоїдальні рухи одною ногою, стоячи на другій нозі, і крокові рухи, виконувані ногами по черзі Головними циклоїдальними рухами є подовжні, поперечні і діагональні рухи одною ногою, стоячи на другій нозі Подовжні І поперечні циклоїдальні рухи утворюють чотири петлі, траєкторії яких розташовуються хрест-навхрест по відношенню один до одного При цьому рухи ногою вперед обмежуються тільки граничною рухливістю в стегновому суглобі Поперечні рухи назовні також нічим не обмежені, а от при поперечному русі усередину нога людини, що рухається, упирається в опорну ногу Тому нездійснена поперечна петля убік опорної ноги перевертається дзеркально навпаки - убік здійсненої петлі І в результаті поперечні циклоїдальні рухи ногою технічно виконуються в такий спосіб спочатку нога рухається убік і низько над підлогою по малій петлі, а потім у цю ж сторону, але високо над підлогою і широко по (переверненій) великій петлі або в її зворотному напрямку Таким чином, поперечні рухи "розвертаються" убік і нагору у вертикальній площині А подовжні рухи "розвертаються" вперед і нагору у вертикальній площині Проекції траєкторій подовжніх і поперечних циклоїдальних рухів на горизонтальну площину умовно розбиваються на чверті, що являють собою (дугоподібні) криві відрізки Наприклад, проекція подовжніх циклоїдальних рухів ділиться на чотири фрагменти криволінійних рухів передня внутрішня дуга, передня зовнішня дуга, задня внутрішня дуга і задня зовнішня дуга І проекція поперечних циклоїдальних рухів також ділиться на чотири фрагменти криволінійних рухів передня стороння мала дуга, задня стороння мала дуга, передня стороння велика дуга і задня стороння велика дуга Крім вище описаних подовжніх і поперечних циклоїдальних рухів, у Танці Шиви використовується ряд циклоїдальних рухів, що є результатом комбінування їхніх криволінійних фрагментів - чвертей У результаті такого комбінування з'являється безліч різноманітних варіантів рухів, що складаються з чотирьох чвертей - діагональні траєкторії руху, що складаються з двох нових петель, шістьох чвертей - подовжньо-поперечні траєкторії руху, що складаються з трьох повних петель і вісьмох чвертей - подовжньо-поперечні траєкторії руху, що складаються з чотирьох повних зашморгів іт ш За мірою удосконалювання техніки виконання будь-яких типів вище описаних циклоїдальних рухів одною ногою, стоячи на другій нозі, ці рухи здійснюються вже не над підлогою, а з високим підійманням ніг над підлогою При цьому проекції траєкторій цих рухів на горизонтальну площину залишаються подібними вище згаданим траєкторіям Крокові рухи виконуються в Танці Шиви ногами по черзі по траєкторіях вище описаних чвертей фрагменти циклоїдальних рухів одною ногою Наприклад, такі кроки здійснюються вперед, назад, у сторони й зворотно Або чергуються в різноманітних комбінаціях окремо - подовжніх, окремо - по 42152 перечних або подовжніх і поперечних фрагментів рухів На основі таких серій різноманітних комбінацій крокових рухів виконується переміщення в просторі людини, що тренується, наприклад, при русі по діагональному хресту або по квадрату з уписаним у нього хрестом Коли різноманітні рухи руками і ногами в Танці Шиви освоєні, здійснюється інтеграція цих рухів між собою Наприклад, подовжні циклоїдальні рухи одною ногою, стоячи на другій нозі, інтегруються з горизонтальними або вертикальними спіральними рухами рук Або, наприклад, будь-який із вищеописаних алгоритмів руху рук по будь-яких траєкторіях інтегрується, здійснюється одночасно з будь-яким з описаних вище алгоритмів крокових рухів ногами з одночасним переміщенням у просторі Передача таких довгих алгоритмів і складні варіанти інтеграції одночасних рухів руками і ногами фотографічним або графічним шляхом украй трудомістка і потребує великих масивів додаткових описів Хоча для розуміння суті принципу інтеграції вищеописаного матеріалу повинно бути цілком достатньо При виконанні рухів руками і ногами в Танці Шиви хребту передаються ВІДПОВІДНІ моменти сил, що оказують на нього деформуючий вплив І в Танці Шиви застосовується два технічно різних правила при роботі з хребтом Наслідуючи першому правилу, людина, що тренується, прагне увесь час утримувати хребет прямим, незалежно від діючих на нього деформуючих моментів сил при русі рук, ніг і усього тіла в просторі Слідування другому правилу засновано на знанні всіляких рухів хребта, що природно відбуваються при русі рук, ніг і усього тіла в просторі Рухи хребтом, що виконуються свідомо, не тільки сприяють більш природнім рухам рук і ніг, але і значно підвищують психоенергетичний ефект таких вправ, тому що при деформації хребта має місце потужний вплив на вегетативну нервову систему При здійсненні різноманітних рухів рук із зсувом на чверті, грудна клітина деформується не симетрично, що призводить до різної наповненості повітрям правого і лівого легенів Такі рухи задають особливий ритм дрібних коливальних впливів на хребет моментів сил від рук, що рухаються із зсувом Людина, що тренується, запам'ятовує цей ритм як музичну мелодію й орієнтується на його підтримку при здійсненні рухів руками і хребтом Це складно проілюструвати, але легко відчути при виконанні У Танці Шиви використовуються різноманітні ритми дихання, синхронізовані з різноманітними типами рухів При цьому режим дихання змінюється в широких межах, від достатньо спокійного і пасивного до дуже активних варіантів ппервентиляцм При цьому дихання у різноманітних варіантах рухів здійснюється як через ніс, так і через рот із спеціальними цілями Але головним принципом дихання в Танці Шиви є те, що будь-який режим дихання, синхронізований з тими або іншими рухами повинен бути свідомим Процес дихання тісно пов'язаний із головними функціями роботи систем організму і стану СВІДОМОСТІ І саме за рахунок використання в Танці Шиви різноманітних режимів дихання досягається зміна стану СВІДОМОСТІ Цей ефект зміни значно посилюється хвилеподібними рухами хребта, що потужно впливає на вегетативну нервову систему Накопичення досвіду входження в різноманітні змінені стани СВІДОМОСТІ розширює спектр доступних станів, зменшує час входження в змінені стани СВІДОМОСТІ, прищеплює навички виходу з негативних стресових станів, сприяє усвідомленню "тонких" аспектів людського буття і духовного росту 42152 ФІГ. 1 42152 Фіг. 2 42152 Фіг. З 42152 Фіг. 4 42152 Фіг. 5 10 42152 ФІГ. 6 11 42152 Фіг. 7 12 42152 Фіг. 8 ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна 01133 Киів-133 бульв Лесі Українки 26 (044)295-81-42 295-61-97 Підписано до друку Обсяг обл -вид арк 2002 р Формат 60x84 1/8 Тираж 50 прим Зам УкрІНТЕІ 03680 Киів-39 МСП вул Горького 180 (044) 268-25-22 13

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for psychophysical training "shiva's dance"

Автори англійською

Lappa Andrii Vitaliiovych, Chunikhin Oleksandr Yuriiovych

Назва патенту російською

Способ психофизической тренировки "танец шивы"

Автори російською

Лаппа Андрей Витальевич, Чунихин Александр Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: A63B 22/00

Мітки: психофізичного, танок, тренування, шиви, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/13-42152-sposib-psikhofizichnogo-trenuvannya-tanok-shivi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб психофізичного тренування “танок шиви”</a>

Подібні патенти