Частина, що охоплюється, і частина, що охоплює, для вузла зношуваних елементів ковша машини для земляних робіт

Є ще 5 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Частина (2), що охоплює, для вузла зношуваних елементів ковша машини для земляних робіт, при цьому зазначений ківш і зазначена частина, що охоплює, мають довжину, ширину й висоту, що визначаються в ортогональних напрямках X, Y і Z відповідно, при цьому частина, що охоплює, містить порожнину, забезпечену верхньою контактною поверхнею й нижньою контактною поверхнею, при цьому зазначена верхня контактна поверхня містить верхню передню контактну частину (24), що проходить назад від нижньої частини порожнини, і зазначена нижня контактна поверхня містить нижню передню контактну частину (23), що проходить назад від нижньої частини порожнини, при цьому одна з зазначених верхньої та нижньої передніх контактних частин (24, 23) є вгнутою, а інша є опуклою, при цьому як верхня передня контактна частина (24), так і нижня передня контактна частина (23) є симетричними відносно центральної площини XZ, при цьому верхня контактна поверхня містить верхню задню контактну частину (26), що проходить уперед від входу в порожнину, і нижня контактна поверхня містить нижню задню контактну частину (25), що проходить уперед від входу в порожнину, при цьому одна з зазначених верхньої та нижньої задніх контактних частин (26, 25) є вгнутою, а інша є опуклою, яка відрізняється тим, що верхня задня контактна частина (26) є вгнутою, а верхня передня контактна частина (24) є опуклою, або навпаки, й при цьому верхня задня контактна частина (26) є паралельною відносно нижньої задньої контактної частини (25) в будь-якому поперечному перерізі, паралельному площині YZ.

2. Частина (2), що охоплює, за п. 1, яка відрізняється тим, що як верхня передня контактна частина (24), так і нижня передня контактна частина (23) містять праву передню поверхню й ліву передню поверхню, які є по суті пласкими.

3. Частина (2), що охоплює, за п. 1, яка відрізняється тим, що зазначена порожнина звужується в напрямку своєї нижньої частини в проміжній частині (29) між зазначеною верхньою передньою контактною частиною (24) і зазначеною верхньою задньою контактною частиною (26) і між зазначеною нижньою передньою контактною частиною (23) і зазначеною нижньою задньою контактною частиною (25).

4. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із пп. 1-3, яка відрізняється тим, що як верхня задня контактна частина (26), так і нижня задня контактна частина (25) є симетричними відносно центральної площини XZ.

5. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із пп. 1-4, яка відрізняється тим, що як верхня задня контактна частина (26), так і нижня задня контактна частина (25) містять праву задню поверхню і ліву задню поверхню, які є по суті пласкими.

6. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що порожнина забезпечена двома боковими вгнутими поверхнями (27, 28), які є симетричними відносно центральної площини XZ, при цьому кожна з зазначених бокових поверхонь (27, 28) містить верхню бокову поверхню й нижню бокову поверхню, які є пласкими.

7. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що містить нижню зовнішню поздовжню виїмку (8).

8. Частина (2), що охоплює, за п. 7, яка відрізняється тим, що зазначена виїмка (8) є по суті паралельною відносно щонайменше частини нижньої контактної поверхні порожнини.

9. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що верхня передня контактна частина (24) є паралельною відносно нижньої передньої контактної частини (23) в будь-якому поперечному перерізі, паралельному площині YZ.

10. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що верхня передня контактна частина (24) є паралельною відносно нижньої передньої контактної частини (23) з урахуванням усіх частин.

11. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що верхня задня контактна частина (26) є паралельною відносно нижньої задньої контактної частини (25) з урахуванням усіх частин.

12. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що кожна з зазначеної верхньої передньої контактної частини (24) і зазначеної нижньої передньої контактної частини (23) містить пару поверхонь, похилих відносно площини XZ.

13. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що кожна з зазначеної верхньої задньої поверхні контакту (26) і зазначеної нижньої задньої поверхні контакту (25) містить пару поверхонь, похилих відносно площини XZ.

14. Частина (1), що охоплюється, для вузла зношуваних елементів ковша машини для земляних робіт, де зазначена частина (1), що охоплюється, виконана з можливістю використання разом із частиною (2), що охоплює, за будь-яким із пп. 1-13, при цьому зазначений ківш і зазначена частина, що охоплюється, мають довжину, ширину і висоту, що визначаються в ортогональних напрямках X, Y і Z відповідно, при цьому частина, що охоплюється, містить ніс, забезпечений верхньою контактною поверхнею і нижньою контактною поверхнею, при цьому зазначена верхня контактна поверхня містить верхню передню контактну частину (14), що проходить назад від кінчика носа, і зазначена нижня контактна поверхня містить нижню передню контактну частину (13), що проходить назад від кінчика носа, при цьому одна з зазначених верхньої та нижньої передніх контактних частин (14, 13) є вгнутою, а інша є опуклою, при цьому як верхня передня контактна частина (14), так і нижня передня контактна частина (13) є симетричними відносно центральної площини XZ, при цьому верхня контактна поверхня містить верхню задню контактну частину (16), що проходить уперед від основи носа, і нижня контактна поверхня містить нижню задню контактну частину (15), що проходить уперед від основи носа, при цьому одна з зазначених верхньої і нижньої задніх контактних частин (16, 15) є вгнутою, а інша є опуклою, яка відрізняється тим, що верхня задня контактна частина (16) є вгнутою, а верхня передня контактна частина (14) є опуклою, або навпаки, і при цьому верхня задня контактна частина (16) є паралельною відносно нижньої задньої контактної частини (15) в будь-якому поперечному перерізі, паралельному площині YZ.

15. Частина (1), що охоплюється, за п. 14, яка відрізняється тим, що як верхня передня контактна частина (14), так і нижня передня контактна частина (13) містять праву передню поверхню й ліву передню поверхню, які є по суті пласкими.

16. Частина (1), що охоплюється, за п. 14, яка відрізняється тим, що зазначений ніс звужується в напрямку свого переднього кінця в проміжній частині (39) між зазначеною верхньою передньою контактною частиною (14) і зазначеною верхньою задньою контактною частиною (16) і між зазначеною нижньою передньою контактною частиною (13) і зазначеною нижньою задньою контактною частиною (15).

17. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-16, яка відрізняється тим, що як верхня задня контактна частина (16), так і нижня задня контактна частина (15) є симетричними відносно центральної площини XZ.

18. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-17, яка відрізняється тим, що як верхня задня контактна частина (16), так і нижня задня контактна частина (15) містять праву задню поверхню і ліву передню задню поверхню, які є по суті пласкими.

19. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-18, яка відрізняється тим, що ніс забезпечений двома боковими опуклими поверхнями (17, 18), які є симетричними відносно центральної площини XZ, при цьому кожна з зазначених бокових поверхонь (17, 18) містить верхню бокову поверхню й нижню бокову поверхню, які є пласкими.

20. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-19, яка відрізняється тим, що верхня передня контактна частина (14) є паралельною відносно нижньої передньої контактної частини (13) в будь-якому поперечному перерізі, паралельному площині YZ.

21. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-20, яка відрізняється тим, що верхня передня контактна частина (14) є паралельною відносно нижньої передньої контактної частини (13) з урахуванням усіх частин.

22. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-21, яка відрізняється тим, що верхня задня контактна частина (16) є паралельною відносно нижньої задньої контактної частини (15) з урахуванням усіх частин.

23. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-22, яка відрізняється тим, що, кожна з зазначеної верхньої передньої контактної частини (14) і нижньої передньої контактної частини (13) містить пару поверхонь, похилих відносно площини XZ.

24. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-23, яка відрізняється тим, що кожна з зазначеної верхньої задньої контактної частини (16) і зазначеної нижньої задньої контактної частини (15) містить пару поверхонь, похилих відносно площини XZ.

25. Вузол зношуваних елементів, що містить зношуваний елемент, який складається з частини (2), що охоплює, за будь-яким із пп. 1-13 і частини (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-24, при цьому ніс частини, що охоплюється, входить у порожнину частини, що охоплює, визначаючи посадку за поздовжньою віссю, і при цьому верхня задня контактна частина (26) є вгнутою, а верхня передня контактна частина (24) є опуклою, і верхня задня контактна частина (16) є опуклою, а верхня передня контактна частина (14) є вгнутою.

26. Вузол зношуваних елементів за п. 25, який відрізняється тим, що центр маси зношуваного елемента розташовано під поздовжньою віссю зазначеного входу.

27. Вузол зношуваних елементів, що містить зношуваний елемент, який складається з частини (2), що охоплює, за будь-яким із пп. 1-13 і частини (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-24, при цьому ніс частини, що охоплюється, входить у порожнину частини, що охоплює, визначаючи посадку за поздовжньою віссю, і при цьому верхня задня контактна частина (26) є опуклою, а верхня передня контактна частина (24) є вгнутою, і верхня задня контактна частина (16) є вгнутою, а верхня передня контактна частина (14) є опуклою.

28. Вузол зношуваних елементів за п. 27, який відрізняється тим, що центр маси зношуваного елемента розташовано під поздовжньою віссю зазначеного входу.

Текст

Реферат: Вузол зношуваних елементів ковша машини для земляних робіт містить частину (1), що охоплюється, і частину (2), що охоплює, обидві з яких, у свою чергу, містять ніс (10) (частина, що охоплюється) або порожнину (20) (частина, що охоплює), забезпечені верхньою контактною поверхнею і нижньою контактною поверхнею. Верхня контактна поверхня містить верхню передню контактну частину (14, 24), що проходить назад від кінчика носа або нижньої частини порожнини, а нижня контактна поверхня містить нижню передню контактну частину (13, 23), що проходить так само, при цьому одна з зазначених верхньої та нижньої передніх контактних частин є вгнутою, а інша є опуклою. Аналогічно верхня контактна поверхня містить верхню задню контактну частину (16, 26), що проходить уперед від основи носа або входу в порожнину, а нижня контактна поверхня містить нижню задню контактну частину (15, 25), що проходить так само, при цьому одна з зазначених верхньої та нижньої передніх задніх контактних частин є вгнутою, а інша є опуклою. UA 116149 C2 (12) UA 116149 C2 UA 116149 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Цей винахід відноситься до частини, що охоплює, для вузла зношуваних елементів ковша машини для земляних робіт, при цьому зазначений ківш і зазначена частина, що охоплює, мають довжину, ширину й висоту, що визначаються в ортогональних напрямках X, Y і Z відповідно, при цьому зазначена частина, що охоплює, містить порожнину, забезпечену верхньою контактною поверхнею й нижньою контактною поверхнею. Винахід також відноситься до частини, що охоплюється, для такого вузла зношуваних елементів, при цьому зазначена частина, що охоплюється, містить ніс, забезпечений верхньою контактною поверхнею й нижньою контактною поверхнею. Крім того, винахід відноситься до вузла зношуваних елементів, що містить такі частину, що охоплюється, і частину, що охоплює. Передумови винаходу Машини для розривання й переміщення матеріалів, таких як земля і каміння, у тому числі екскаватори, навантажувальні машини тощо, зазвичай забезпечені однією або більше механічними лопатами або ковшами, прикріпленими до механічної руки. Ківш забезпечений лезом або скісною крайкою на своєму передньому краї, призначеному для зачеплення й проникання в масу землі й каміння. Для запобігання надмірному зносу крайки й допомоги прониканню в землю зазвичай збирають зношувані елементи, що зв'язані з крайкою і виступають від її передньої частини. Такий вузол зношуваних елементів містить зуби або елементи у вигляді наконечника для розривання матеріалу, і тримачі зубів або з'єднувальні пристрої, прикріплені до крайки або ковша, які з'єднують зуби з крайкою. Не можна запобігти тому, що зазначені зношувані елементи також зазнають зносу й великих напружень, що можуть зіпсувати їх, зокрема зуби, так що їх треба часто міняти. Крім того, залежно від робити, для якої машина призначена, може бути бажано змінити тип або форму зубів для поліпшення їхніх якостей. Крім того, тип роботи в області землерийних робіт може змінюватися від виконання малого об'єму робіт до виконання нормального об'єму робіт, великого об'єму робіт і гірничих робіт, і специфічна робота зазвичай визначає розмір машини й тип вузла зношуваних елементів, оскільки технічні вимоги різні. Наприклад, у разі будівельних робіт машини менші, ніж у разі гірничих робіт, і навантаження й напруження більші в разі гірничих робіт, ніж у разі робіт з цивільного будівництва. У випадку малих навантажень, в основному застосовується вузол зношуваних елементів з двох частин, а саме: з'єднувальний пристрій, прикріплений до крайки, наприклад, зварюванням (хоча не виключаються, зрозуміло, інші способи кріплення), і зуб, з'єднаний із зазначеним з'єднувальним пристроєм. Зазвичай з'єднувальний пристрій виконаний як частина, що охоплюється, а зуб виконаний як частина, що охоплює, але у деяких випадках можливе зворотне виконання, і тоді вузол зветься "зворотною системою". У разі гірничих робіт, де навантаження, яким треба протидіяти, більші, зазвичай застосовуються вузли зношуваних елементів із трьох частин, що містять елемент у вигляді наконечника (зуб), проміжний елемент і литий або приварений елемент (з'єднувальний пристрій). Зазначені вузли з трьох частин застосовуються у випадку дуже великої ваги вузла, так що збільшення кількості елементі полегшує поводження з ними. Вузол зношуваних елементів із трьох частин також корисний тому, що збільшується питома вага придатного зношуваного матеріалу. Зазвичай проміжний елемент забезпечений частиною, що охоплюється, у своїй передній області й частиною, що охоплює, у своїй задній області, при цьому елемент у вигляді наконечника виконаний як частина, що охоплює, а з'єднувальний пристрій виконаний як частина, що охоплюється. Проте можливі й інші розташування, наприклад у зворотних системах. З'єднувальний елемент між різними частинами втримується за допомоги утримувального елемента, зазвичай штифта, що може проходити вертикально або збоку. Строк служби з'єднувального елемента обмежується через: - пластичну деформацію матеріалу через реакції для протидії застосовуваним силам; - утома: підраховано, що зуб із нормальним строком служби витримує більш ніж 50000 робочих циклів; у наслідок цього з'єднувальний елемент треба виконувати для уникнення дефектів, що виникають через явища втоми, таких як тріщини або інші дефекти; - знос, при цьому необхідно розрізняти два типи зносу: 1. зовнішній знос частин через потік матеріалу; 2. внутрішній знос через дрібні матеріали, які проникають між двома елементами (між зубом і пластиною для зубів), у наслідок чого при переміщенні між двома елементами має місце абразивний ефект, що поступово їх зношує. 1 UA 116149 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Посадка або кріплення вузла зношуваних елементів забезпечується за допомоги контактних поверхонь частини, що охоплюється, і частини, що охоплює, де навантаження передаються з наконечника зношуваного елемента на крайку ковша через елемент у вигляді з'єднувального пристрою. Під час роботи машини наконечник зуба зачіпляє ґрунт у різних напрямках, що викликає напруження на зубі, які передаються з його наконечника на контактні поверхні, що контактують з частиною, що охоплюється, тобто вони йдуть від наконечника на з'єднувальний пристрій (або до проміжного елемента у випадку вузла з трьох частин) і від з'єднувального пристрою на ківш, так що напруження знімаються з вузла, а також зі штифта. У звичайних вузлах зношуваних елементів отвір або порожнина в частині, що охоплює, і ніс частини, що охоплюється, виконаний таким, що доповнює її, клиноподібні. При прикладенні сили до зуба завдяки такій формі виникають сили реакції на з'єднувальному пристрої, що можуть розділити ці два елементи, або навіть зламати зуб, і напружити штифт, що може привести до дуже небезпечної ситуації, оскільки штифт, що випав, може викликати випадання також зуба, що може привести до значних збитків, оскільки зуб, що збирається разом із землею, може зламати будь-яку машину, що йде слідом (наприклад, дробарку). Крім того, навантаження передаються в усіх напрямках і можуть зіпсувати вузол зношуваних елементів, зокрема контактні або несучі поверхні між елементами вузла зношуваних елементів, а також штифт. У документі WO2007/097984 розкрито вузол зношуваних елементів для прикріплення зношуваного елемента до землерийного обладнання, який містить основу з носом і зношуваний елемент із втулкою. Ніс і втулка у своїх центральних частинах забезпечені однією або більше стабілізувальними поверхнями, які виконані такими, що доповнюють одна одну. Проте виявилось, що зазначених поверхонь не достатньо для стабілізації вузла зношуваних елементів, коли великі навантаження діють у різних напрямках одночасно. У документі US 2007227051 A1 розкритий захисний елемент для закріплення на землерийному обладнанні, який включає передній кінець, задній кінець, гніздо, відкрите на задньому кінці для приймання основи, закріпленої на землерийному обладнанні, і має поздовжню вісь, та стабілізуючі поверхні, розташовані поблизу заднього кінця, де кожна стабілізуюча поверхня простягається у поздовжньому напрямку практично паралельно поздовжній осі для прилягання до комплементарної поверхні на основі, причому перші стабілізуючі поверхні спрямовані в цілому вниз, а другі стабілізуючі поверхні спрямовані в цілому вверх, причому перша та друга стабілізуючі поверхні латерально зміщені одна від одної. Суть винаходу Мета цього винаходу полягає в зменшенні або переспрямуванні напружень для полегшення роботи вузла зношуваних елементів. Далі термін "уперед" має значення напрямку до наконечника зуба, а термін "назад" має протилежне значення. Згідно з першим аспектом частина, що охоплює, для вузла зношуваних елементів ковша машини для земляних робіт, при цьому зазначений ківш і зазначена частина, що охоплює, мають довжину, ширину й висоту, що визначаються в ортогональних напрямках X, Y і Z відповідно, містить порожнину, забезпечену верхньою контактною поверхнею і нижньою контактною поверхнею, при цьому зазначена верхня контактна поверхня містить верхню передню контактну частину, що проходить назад від нижньої частини порожнини, а зазначена нижня контактна поверхня містить нижню передню контактну частину, що проходить назад від нижньої частини порожнини, при цьому одна з зазначених верхньої і нижньої передніх контактних частин є вгнутою, а інша є опуклою. Наприклад, як верхня, так і нижня передні контактні частини порожнини можуть мати V-подібну форму (при цьому верхня передня контактна частина є опуклою, а нижня передня контактна частина є вгнутою) або Λ-подібну форму (при цьому верхня передня контактна частина є вгнутою, а нижня передня контактна частина є опуклою). Як верхня передня контактна частина, так і нижня передня контактна частина є симетричними відносно центральної площини XZ, що є площиною XZ, яка проходить крізь центр входу в порожнину. У деяких варіантах здійснення як верхня передня контактна частина, так і нижня передня контактна частина можуть містити праву передню поверхню й ліву передню поверхню, і зазначені поверхні можуть бути по суті пласкими. Праві передні поверхні можуть розташовуватися з одного боку центральної площини XZ, а ліві передні поверхні можуть розташовуватися з її іншого боку, і вони можуть бути симетричними відносно зазначеної центральної площини XZ. У деяких варіантах здійснення верхня передня контактна частина може бути паралельною відносно нижньої передньої контактної частини в будь-якому поперечному перерізі, 2 UA 116149 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 паралельному площині YZ; вони навіть можуть бути по суті паралельними з урахуванням усіх контактних частин, або замість цього вони можуть звужуватися, наприклад, у напрямку нижньої частини порожнини. В інших варіантах здійснення верхня й нижня передні контактні частини можуть взагалі не бути паралельними. Що стосується задніх контактних частин порожнини, то верхня контактна поверхня містить верхню задню контактну частину, що проходить уперед від входу в порожнину, і нижня контактна поверхня містить нижню задню контактну частину, що проходить уперед від входу в порожнину, при цьому одна з зазначених верхньої та нижньої задніх контактних частин є вгнутою, а інша є опуклою. Усе, що досі враховувалося відносно передніх контактних частин, так само стосується й задніх контактних частин. У деяких варіантах здійснення порожнина звужується в напрямку своєї нижньої частини в проміжній частині між верхньою передньою контактною частиною й верхньою задньою контактною частиною і між нижньою передньою контактною частиною й нижньою задньою контактною частиною. У деяких варіантах здійснення верхня задня контактна частина може бути вгнутою, а верхня передня контактна частина може бути опуклою (при цьому нижня задня контактна частина є опуклою, а нижня передня контактна частина є вгнутою), або навпаки. Тобто V-подібна форма в передніх контактних частинах може ставати Λ-подібною формою в задніх контактних частинах, або навпаки. У деяких варіантах здійснення порожнина може бути забезпечена двома вгнутими (як видно з порожнини) боковими поверхнями, які є симетричними відносно центральної площини XZ. У деяких варіантах здійснення кожна з зазначених бокових поверхонь може містити верхню бокову поверхню й нижню бокову поверхню, які є пласкими; зазначені поверхні є похилими відносно площини XY (для забезпечення вгнутості) і, у деяких випадках, можуть бути симетричними відносно конкретної площини XY. Згідно з другим аспектом частина, що охоплюється, для такого вузла зношуваних елементів містить ніс, забезпечений верхньою контактною поверхнею й нижньою контактною поверхнею, при цьому зазначена верхня контактна поверхня містить верхню передню контактну частину, що проходить назад від кінчика носа, а зазначена нижня контактна поверхня містить нижню передню контактну частину, що проходить назад від кінчика носа, при цьому одна з зазначених верхньої та нижньої передніх контактних частин є вгнутою, а інша є опуклою. Наприклад, як верхня, так і нижня передні контактні частини носа можуть мати V-подібну форму (при цьому верхня передня контактна частина є вгнутою, а нижня передня контактна частина є опуклою) або Λ-подібну форму (при цьому верхня передня контактна частина є опуклою, а нижня передня контактна частина є вгнутою). Як видно, частина, що охоплюється, визначається аналогічно до того, як визначається частина, що охоплює, з заміною опуклого на вгнутий (і навпаки), носа на порожнину й кінчика носа на нижню частину порожнини. Усе, що досі враховувалося відносно частини, що охоплює, так само стосується й частини, що охоплюється (додатково замінюється основа носа на вхід у порожнину). Аналогічно до того, що стосується частини, що охоплює, ніс частини, що охоплюється, може звужуватися в напрямку свого переднього кінця в проміжній частині між верхньою передньою контактною частиною й верхньою задньою контактною частиною і між нижньою передньою контактною частиною й нижньою задньою контактною частиною. Аналогічно до того, що стосується частини, що охоплює, ніс частини, що охоплюється, може бути забезпечений двома опуклими боковими поверхнями, які є симетричними відносно центральної площини XZ. Зазначені опуклі бокові поверхні, коли вони перетинаються з відповідними вгнутими боковими поверхнями частини, що охоплює, забезпечують протидію боковим зусиллям і, таким чином, допомагають стабілізувати посадку частини, що охоплюється, у частину, що охоплює. Вузол зношуваних елементів може містити зношуваний елемент, який є такою частиною, що охоплює, і такою частиною, що охоплюється, так що ніс частини, що охоплюється, входить у порожнину частини, що охоплює, визначаючи посадку за поздовжньою віссю, і при цьому верхня контактна поверхня частини, що охоплює, виконана такою, що доповнює верхню контактну поверхню частини, що охоплюється, а нижня контактна поверхня частини, що охоплює, виконана такою, що доповнює нижню контактну поверхню частини, що охоплюється. Як зазначалося, навантаження, що діють на наконечник, можуть мати різні напрямки й інтенсивність, а отже, можуть викликати реакції на несучих поверхнях, що призводить до обертання зуба та його витягання зі з'єднувального пристрою, але завдяки V- або Λ-подібній формі передніх і задніх контактних частин як частини, що охоплюється, так і частини, що 3 UA 116149 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 охоплює, ці реакції компенсуються, тому що V- і Λ-подібна форми забезпечують затягування частини, що охоплює, на частині, що охоплюється, тому що їхня посадка одна в одну розподіляє реакції, викликані під час роботи або застосування вузла зношуваних елементів, так що втримання частини, що охоплює, на частині, що охоплюється, є переважним і напруження, яких зазнають система посадки й система утримання, зокрема їхній штифт, зменшуються. Це досягається завдяки тому, що різні частини мають область посадки, забезпечену контактними поверхнями (або несучими областями), які виконані такими, що доповнюють одна одну певним чином (на основі V- або Λ-подібної форми), для отримання повної стабілізації частини, що охоплюється, і частини, що охоплює, коли вузол зношуваних елементів зазнає напружень під час роботи. Мета такої стабілізації полягає в запобіганні або щонайменше перешкоджанні переміщенню зношуваного елемента вперед за рахунок його звичайного прикріплення до з'єднувального пристрою, а також у зменшенні напружень, яких зазнає зношуваний елемент, з'єднувальний пристрій і штифт, завдяки чому строк експлуатації елементів вузла зношуваних елементів збільшується. Зокрема, з'єднувальний елемент між частиною, що охоплюється, і частиною, що охоплює, і контакт між їхніми несучими (тобто контактними) поверхнями уможливлюють виникнення сил реакції на зазначених контактних поверхнях як відповіді на сили, що прикладаються до наконечника, при цьому зазначені сили реакції забезпечують затягування частини, що охоплюється, в частині, що охоплює, таким чином, зменшуючи напруження вузла зношуваних елементів і збільшуючи його строк служби. У вузлі зношуваних елементів передбачено також зручний доступ до частин, щоб уможливити ремонт контактних поверхонь, які можуть бути переважно відносно високими поверхнями. Верхні й нижні контактні частини частини, що охоплюється, і частини, що охоплює, є поверхнями контакту між частиною, що охоплюється, і частиною, що охоплює. У цілому, слід розуміти, що контактна поверхня частини, що охоплюється/охоплює, є поверхнею, виконаною для контакту з відповідною контактною поверхнею відповідної частини, що охоплює/охоплюється. Отже, також якщо частина, що охоплюється, або частина, що охоплює, розглядається як ізольована частина, їхні контактні поверхні є чітко визначеними. У деяких варіантах здійснення або частина, що охоплюється, або частина, що охоплює (залежно від того, яка з них є зношуваним елементом), може містити нижню зовнішню поздовжню виїмку, яка може переважно проходити від передньої частини до задньої частини зношуваного елемента, наприклад виїмка може покривати довжину зношуваного елемента повністю або майже повністю (скажімо, більш ніж на три чверті). Зазначена виїмка може бути по суті паралельною відносно щонайменше частини нижньої контактної поверхні порожнини, наприклад відносно однієї нижньої задньої контактної частини; інакше кажучи, виїмка може бути паралельною відносно нижніх поверхонь контакту зношуваного елемента з іншим елементом (що з'єднується з першим), таким чином, забезпечуючи там рівномірну товщину. Зазначена виїмка зменшує секцію зношуваних елементів для поліпшення проникання, що також сприяє зменшенню напруження. Полегшення проникання зуба в ґрунт є важливим тому, що коли має місце знос секції зуба в області наконечника, виникає більший опір прониканню, і збільшується зусилля, що вимагається від машини, через що споживання палива й виробничі витрати підвищуються. За допомоги нижньої виїмки можна досягти рівноваги між безперервним добрим прониканням і отриманням секції з добрим опором. У деяких варіантах здійснення центр маси зношуваного елемента розташовано під поздовжньою віссю зазначеного входу (центральний напрямок X), тобто в нижній зношуваній області більше матеріалу. Це є переважним, оскільки зношуваний елемент зношується більше саме в зазначеній області. У вузлах з трьох частин передбачено два вузли зношуваних елементів: перший між наконечником і проміжним елементом і другий між проміжним елементом і з'єднувальним пристроєм. У деяких варіантах здійснення зазначені перший і другий вузли зношуваних елементів можуть бути однаковими, але в інших варіантах здійснення вони можуть бути різними. Наприклад, розміщення V або Λ може бути різним або протилежним від першого вузла зношуваних елементів до другого. Як вже зазначалося, частини, що охоплюються, зазнають пластичної деформації або внутрішнього зносу, що можуть зіпсувати їхні поверхні контакту (симетричні поверхні). При застосуванні вузлів зношуваних елементів із трьох частин поверхні контакту зазвичай ремонтують для продовження їхнього строку служби. Таким чином, є переважним, щоб поверхні контакту були великими, пласкими й доступними для полегшення відновлення носа частини, що охоплюється. Короткий опис графічних матеріалів 4 UA 116149 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Далі описані деякі конкретні варіанти здійснення цього винаходу, лише у вигляді необмежувальних прикладів, з посиланням на додані графічні матеріали, в яких: на фіг. 1 зображено вигляд у перспективі вузла зношуваних елементів з двох частин; на фіг. 2 зображено вигляд у перспективі вузла зношуваних елементів із трьох частин; на фіг. 3 зображено вигляд ззаду в перспективі частини, що охоплює; на фіг. 4 зображено вигляд збоку частини, що охоплює, за фіг. 3; на фіг. 5 зображено вигляд ззаду частини, що охоплює, за фіг. 3; на фіг. 6 зображено те ж саме, що й на фіг. 5, але в збільшеному вигляді; на фіг. 7 зображено поздовжній поперечний переріз частини, що охоплює, за фіг. 3 з посадкою на елементі у вигляді кінчика; на фіг. 8 зображено вигляд знизу в перспективі частини, що охоплює, за фіг. 3; на фіг. 9 зображено вигляд у перспективі частини, що охоплюється; на фіг. 10 зображено вигляд зверху частини, що охоплюється, за фіг. 9; на фіг. 11 зображено вигляд збоку частини, що охоплюється, за фіг. 9; на фіг. 12 зображено вигляд спереду частини, що охоплюється, за фіг. 9; фіг. 13 зображено вигляд у перспективі іншого варіанта здійснення частини, що охоплюється; і на фіг. 14 зображено вигляд знизу у перспективі частини, що охоплюється, за фіг. 13. ОПИС КОНКРЕТНИХ ВАРІАНТІВ ЗДІЙСНЕННЯ З метою кращого розуміння вузла зношуваних елементів нижче з посиланням на вищезгадані фігури описані деякі варіанти здійснення. Елементи або частини, які містяться у вузлі зношуваних елементів для ковша, можуть відрізнятися залежно від цільового застосування. На фіг. 1 зображено вузол зношуваних елементів з двох частин, який забезпечено частиною 1, що охоплюється, і частиною 2, що охоплює; у цьому випадку частина, що охоплює, є зубом 3, а частина, що охоплюється, є з'єднувальним пристроєм 4. На фіг. 2 зображено вузол зношуваних елементів із трьох частин, який забезпечено наконечником 5, проміжним елементом 6 і привареним (або вилитим, або в інший спосіб прикріпленим) носом 7. На фіг. 1 також зображено три ортогональні осі X, Y, Z; X є поздовжньою віссю, Y є горизонтальною віссю, а Z є вертикальною віссю (зазначені осі можна також розглядати з посиланням на ківш: X, Y і Z проходять відповідно в напрямку довжини, ширини й висоти ковша). На фіг. 3-8 зображено більш докладно частину, що охоплює, в якості проміжного елемента у вузлі з трьох частин. Зазначена частина 2, що охоплює, містить порожнину 20, що проходить від отвору 21 (вхід у порожнину) до передньої внутрішньої поверхні 22 (нижня частина порожнини), верхньої передньої контактної частини 24, нижньої передньої контактної частини 23, верхньої задньої контактної частини 26 і нижньої задньої контактної частини 25. Ні передня, ні задня поверхні контакту не є симетричними відносно будь-якої площини, що паралельна площині XY ("горизонтальна" площина), але вони симетричні відносно центральної площини XZ (вертикальна поздовжня площина). Кожна з зазначених чотирьох контактних частин, 23, 24, 25 і 26, містить пару поверхонь, похилих відносно площини XZ, що означає, що вони не є паралельними до осі Y; отже, зазначені похилі поверхні є симетричними відносно площини XZ. Нахил може бути спадним або висхідним, тобто поверхні контакту, утворені зазначеними частинами, можуть бути опуклими або вгнутими, або, інакше кажучи, зазначені поверхні контакту можуть мати V-подібну форму або Λ-подібну форму. Як видно на фіг. 3 і 7, між верхньою передньою контактною частиною 24 і верхньою задньою контактною частиною 26, а також між нижньою передньою контактною частиною й нижньою задньою контактною частиною 25 передбачена проміжна частина 29, в якій порожнина частини 2, що охоплює, звужується в напрямку своєї нижньої частини. Як видно на фіг. 6, нижня передня контактна частина 23 забезпечена правою нижньою передньою поверхнею 231 і лівою нижньою передньою поверхнею 232, які симетричні відносно площини XZ; верхня передня контактна частина 24 забезпечена правою верхньою передньою поверхнею 241 і лівою верхньою передньою поверхнею 242, які симетричні відносно площини XZ; нижня задня контактна частина 25 забезпечена правою нижньою задньою поверхнею 251 і лівою нижньою задньою поверхнею 252, які симетричні відносно площини XZ; і верхня задня контактна частина 26 забезпечений правою верхньою задньою поверхнею 261 і лівою верхньою задньою поверхнею 262, які симетричні відносно площини XZ. На фігурах форма передніх контактних поверхонь 23 і 24 і форма задніх контактних поверхонь 25 і 26 обернені, тобто передні контактні поверхні мають V-подібну форму, а задні контактні поверхні мають Λ-подібну форму, і між ними існує пласка перехідна поверхня, але 5 UA 116149 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 можливі й інші варіанти здійснення (наприклад, форми передніх і задніх поверхонь можуть бути більш-менш однаковими). Як видно на фіг. 5, частина, що охоплює, містить дві бокові зовнішні поверхні 37 і 38, які є похилими й симетричними відносно як площини XZ, так і площини XY. Зазначені бокові поверхні є опуклими, що поліпшує проникання в області наконечника, тому що в ній поперечний переріз зношуваного елемента зменшено за рахунок усунення кутів. Порожнина також містить дві бокові внутрішні вгнуті поверхні 27 і 28, які є похилими і симетричними відносно як площини XZ, так і площини XY. На фіг. 9—12 більш докладно зображено частину, що охоплюється, у якості проміжного елемента у вузлі з трьох частин. Зазначена частина 1, що охоплюється, містить ніс 10, або виступ, що проходить від плеча 11 до передньої зовнішньої поверхні 12, верхньої передньої контактної частини 14, нижньої передньої контактної частини 13, верхньої задньої контактної частини 16 і нижньої задньої контактної частини 15. Передні контактні частини 13 і 14 майже паралельні відносно одна до одної у тому значені, що коли їх перерізає площина, що паралельна площині YZ (січна площина), верхня й нижня криві, що перетинаються, є паралельними; вони можуть також бути паралельними в напрямку X, при цьому вони є по суті паралельними. Аналогічно задні контактні частини 15 і 16 майже паралельні відносно одна до одної у тому значені, що коли їх перерізає площина, що паралельна площині YZ, верхня й нижня криві, що перетинаються, є паралельними; вони можуть також бути паралельними в напрямку X, при цьому вони є по суті паралельними. Ні передні, ні задні частини не є симетричними відносно будь-якої площини, що паралельна площині XY ("горизонтальна" площина), але вони є симетричними відносно центральної площини XZ (поздовжня площина). Кожна з зазначених чотирьох частин 13, 14, 15 і 16 містить пару поверхонь, похилих відносно площини XZ, що означає те, що вони не є паралельними відносно осі Y; отже, зазначені похилі поверхні є симетричними відносно площини XZ. Нахил може бути спадним або висхідним, тобто поверхні контакту, утворені зазначеними частинами, можуть бути вгнутими або опуклими, або, інакше кажучи, зазначені поверхні контакту можуть мати V-подібну форму або Λподібну форму. Як видно на фіг. 4 і 7, між верхньою передньою контактною частиною 14 і верхньою задньою контактною частиною 16, а також між нижньою передньою контактною частиною 13 і нижньою задньою контактною частиною 15 передбачена проміжна частина 39, в якій ніс частини 1, що охоплюється, звужується в напрямку свого переднього кінця. Нижня передня контактна частина 13 забезпечена правою нижньою передньою поверхнею 131 і лівою нижньою передньою поверхнею 132, які симетричні відносно площини XZ ("праву" і "ліву" визначають, дивлячись на кінчик так, щоб посилальні позиції були аналогічними посилальним позиціям частини, що охоплює, для відповідних елементів); верхня передня контактна частина 14 забезпечена правою верхньою передньою поверхнею 141 і лівою верхньою передньою поверхнею 142, які симетричні відносно площини XZ; нижня задня контактна частина 15 забезпечена правою нижньою задньою поверхнею 151 і лівою нижньою задньою поверхнею 152, які симетричні відносно площини XZ; і верхня задня контактна частина 16 забезпечена правою верхньою задньою поверхнею 161 і лівою верхньою задньою поверхнею 162, які симетричні відносно площини XZ. На фігурах форма передніх контактних поверхонь 13 і 14 і задніх контактних поверхонь 15 і 16 обернені, тобто передні поверхні мають V-подібну форму, і задні поверхні мають Λ-подібну форму, і між ними існує пласка перехідна поверхня, до якої легко дістатися для полегшення ремонтів на поверхнях частини, що охоплюється (відносно великий розмір пласких контактних поверхонь полегшує ремонти також на носі). Проте, форма як передніх, так і задніх поверхонь може так само бути вгнутою або опуклою. Ніс також містить дві бокові поверхні 17 і 18, які є похилими й симетричними відносно як площини XZ, так і площини XY. Зазначені бокові поверхні є опуклими і входять у відповідні бокові вгнуті поверхні 27 і 28 порожнини частини, що охоплює. Передні й задні контактні поверхні можуть бути зігненими, наприклад сектор сфери, розміщеної у центрі на осі Z (і це може стосуватися також поверхонь частини, що охоплює). У цьому випадку характеристики вузла зношуваних елементів подібні до характеристик у попередньому випадку. В іншому варіанті здійснення (фіг. 13 і 14) передні й задні контактні поверхні є пласкими, але їх розділяє стрічка 31 або 33, яка є горизонтальною й паралельною відносно осі X. У цьому варіанті здійснення симетричні поверхні частини, що охоплюється, можуть виступати, утворюючи низку виступів 32 або 34 на носі, що слугують візуальним покажчиком деформації та зносу. 6 UA 116149 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 У зазначених вище варіантах здійснення вузол зношуваних елементів із трьох частин містить однакові з'єднувальні елементи між наконечником 5 і проміжним елементом 6, на відміну від з'єднувальних елементів між останнім і носом 7, але ці два з'єднувальні елементи також можуть бути різними. Наприклад, розміщення V і Λ може бути оберненим від одного з'єднувального елемента до іншого, або нахили поверхонь можуть бути різними. Останнім, але не менш важливим є те, що наконечник 5 і проміжний елемент 6 вузла зношуваних елементів забезпечені нижньою зовнішньою виїмкою 8 (фіг. 5-8), яка по суті паралельна нижнім заднім і переднім контактним поверхням, 23 і 25, частини 2, що охоплює, для поліпшення секції для проникання. Хоча в цьому описі були зображені й описані лише конкретні варіанти здійснення винаходу, фахівець у даній області техніки зможе внести в них зміни й замінити будь-які їх технічні ознаки на інші, які є технічно еквівалентними, залежно від конкретних вимог у кожному випадку без відхилення при цьому від об'єму охорони, що визначається в доданій формулі винаходу. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Частина (2), що охоплює, для вузла зношуваних елементів ковша машини для земляних робіт, при цьому зазначений ківш і зазначена частина, що охоплює, мають довжину, ширину й висоту, що визначаються в ортогональних напрямках X, Y і Z відповідно, при цьому частина, що охоплює, містить порожнину, забезпечену верхньою контактною поверхнею й нижньою контактною поверхнею, при цьому зазначена верхня контактна поверхня містить верхню передню контактну частину (24), що проходить назад від нижньої частини порожнини, і зазначена нижня контактна поверхня містить нижню передню контактну частину (23), що проходить назад від нижньої частини порожнини, при цьому одна з зазначених верхньої та нижньої передніх контактних частин (24, 23) є вгнутою, а інша є опуклою, при цьому як верхня передня контактна частина (24), так і нижня передня контактна частина (23) є симетричними відносно центральної площини XZ, при цьому верхня контактна поверхня містить верхню задню контактну частину (26), що проходить уперед від входу в порожнину, і нижня контактна поверхня містить нижню задню контактну частину (25), що проходить уперед від входу в порожнину, при цьому одна з зазначених верхньої та нижньої задніх контактних частин (26, 25) є вгнутою, а інша є опуклою, яка відрізняється тим, що верхня задня контактна частина (26) є вгнутою, а верхня передня контактна частина (24) є опуклою, або навпаки, й при цьому верхня задня контактна частина (26) є паралельною відносно нижньої задньої контактної частини (25) в будь-якому поперечному перерізі, паралельному площині YZ. 2. Частина (2), що охоплює, за п. 1, яка відрізняється тим, що як верхня передня контактна частина (24), так і нижня передня контактна частина (23) містять праву передню поверхню й ліву передню поверхню, які є по суті пласкими. 3. Частина (2), що охоплює, за п. 1, яка відрізняється тим, що зазначена порожнина звужується в напрямку своєї нижньої частини в проміжній частині (29) між зазначеною верхньою передньою контактною частиною (24) і зазначеною верхньою задньою контактною частиною (26) і між зазначеною нижньою передньою контактною частиною (23) і зазначеною нижньою задньою контактною частиною (25). 4. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із пп. 1-3, яка відрізняється тим, що як верхня задня контактна частина (26), так і нижня задня контактна частина (25) є симетричними відносно центральної площини XZ. 5. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із пп. 1-4, яка відрізняється тим, що як верхня задня контактна частина (26), так і нижня задня контактна частина (25) містять праву задню поверхню і ліву задню поверхню, які є по суті пласкими. 6. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що порожнина забезпечена двома боковими вгнутими поверхнями (27, 28), які є симетричними відносно центральної площини XZ, при цьому кожна з зазначених бокових поверхонь (27, 28) містить верхню бокову поверхню й нижню бокову поверхню, які є пласкими. 7. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що містить нижню зовнішню поздовжню виїмку (8). 8. Частина (2), що охоплює, за п. 7, яка відрізняється тим, що зазначена виїмка (8) є по суті паралельною відносно щонайменше частини нижньої контактної поверхні порожнини. 9. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що верхня передня контактна частина (24) є паралельною відносно нижньої передньої контактної частини (23) в будь-якому поперечному перерізі, паралельному площині YZ. 7 UA 116149 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 10. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що верхня передня контактна частина (24) є паралельною відносно нижньої передньої контактної частини (23) з урахуванням усіх частин. 11. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що верхня задня контактна частина (26) є паралельною відносно нижньої задньої контактної частини (25) з урахуванням усіх частин. 12. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що кожна з зазначеної верхньої передньої контактної частини (24) і зазначеної нижньої передньої контактної частини (23) містить пару поверхонь, похилих відносно площини XZ. 13. Частина (2), що охоплює, за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що кожна з зазначеної верхньої задньої поверхні контакту (26) і зазначеної нижньої задньої поверхні контакту (25) містить пару поверхонь, похилих відносно площини XZ. 14. Частина (1), що охоплюється, для вузла зношуваних елементів ковша машини для земляних робіт, де зазначена частина (1), що охоплюється, виконана з можливістю використання разом із частиною (2), що охоплює, за будь-яким із пп. 1-13, при цьому зазначений ківш і зазначена частина, що охоплюється, мають довжину, ширину і висоту, що визначаються в ортогональних напрямках X, Y і Z відповідно, при цьому частина, що охоплюється, містить ніс, забезпечений верхньою контактною поверхнею і нижньою контактною поверхнею, при цьому зазначена верхня контактна поверхня містить верхню передню контактну частину (14), що проходить назад від кінчика носа, і зазначена нижня контактна поверхня містить нижню передню контактну частину (13), що проходить назад від кінчика носа, при цьому одна з зазначених верхньої та нижньої передніх контактних частин (14, 13) є вгнутою, а інша є опуклою, при цьому як верхня передня контактна частина (14), так і нижня передня контактна частина (13) є симетричними відносно центральної площини XZ, при цьому верхня контактна поверхня містить верхню задню контактну частину (16), що проходить уперед від основи носа, і нижня контактна поверхня містить нижню задню контактну частину (15), що проходить уперед від основи носа, при цьому одна з зазначених верхньої і нижньої задніх контактних частин (16, 15) є вгнутою, а інша є опуклою, яка відрізняється тим, що верхня задня контактна частина (16) є вгнутою, а верхня передня контактна частина (14) є опуклою, або навпаки, і при цьому верхня задня контактна частина (16) є паралельною відносно нижньої задньої контактної частини (15) в будь-якому поперечному перерізі, паралельному площині YZ. 15. Частина (1), що охоплюється, за п. 14, яка відрізняється тим, що як верхня передня контактна частина (14), так і нижня передня контактна частина (13) містять праву передню поверхню й ліву передню поверхню, які є по суті пласкими. 16. Частина (1), що охоплюється, за п. 14, яка відрізняється тим, що зазначений ніс звужується в напрямку свого переднього кінця в проміжній частині (39) між зазначеною верхньою передньою контактною частиною (14) і зазначеною верхньою задньою контактною частиною (16) і між зазначеною нижньою передньою контактною частиною (13) і зазначеною нижньою задньою контактною частиною (15). 17. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-16, яка відрізняється тим, що як верхня задня контактна частина (16), так і нижня задня контактна частина (15) є симетричними відносно центральної площини XZ. 18. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-17, яка відрізняється тим, що як верхня задня контактна частина (16), так і нижня задня контактна частина (15) містять праву задню поверхню і ліву передню задню поверхню, які є по суті пласкими. 19. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-18, яка відрізняється тим, що ніс забезпечений двома боковими опуклими поверхнями (17, 18), які є симетричними відносно центральної площини XZ, при цьому кожна з зазначених бокових поверхонь (17, 18) містить верхню бокову поверхню й нижню бокову поверхню, які є пласкими. 20. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-19, яка відрізняється тим, що верхня передня контактна частина (14) є паралельною відносно нижньої передньої контактної частини (13) в будь-якому поперечному перерізі, паралельному площині YZ. 21. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-20, яка відрізняється тим, що верхня передня контактна частина (14) є паралельною відносно нижньої передньої контактної частини (13) з урахуванням усіх частин. 22. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-21, яка відрізняється тим, що верхня задня контактна частина (16) є паралельною відносно нижньої задньої контактної частини (15) з урахуванням усіх частин. 8 UA 116149 C2 5 10 15 20 23. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-22, яка відрізняється тим, що, кожна з зазначеної верхньої передньої контактної частини (14) і нижньої передньої контактної частини (13) містить пару поверхонь, похилих відносно площини XZ. 24. Частина (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 14-23, яка відрізняється тим, що кожна з зазначеної верхньої задньої контактної частини (16) і зазначеної нижньої задньої контактної частини (15) містить пару поверхонь, похилих відносно площини XZ. 25. Вузол зношуваних елементів, що містить зношуваний елемент, який складається з частини (2), що охоплює, за будь-яким із пп. 1-13 і частини (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 1424, при цьому ніс частини, що охоплюється, входить у порожнину частини, що охоплює, визначаючи посадку за поздовжньою віссю, і при цьому верхня задня контактна частина (26) є вгнутою, а верхня передня контактна частина (24) є опуклою, і верхня задня контактна частина (16) є опуклою, а верхня передня контактна частина (14) є вгнутою. 26. Вузол зношуваних елементів за п. 25, який відрізняється тим, що центр маси зношуваного елемента розташовано під поздовжньою віссю зазначеного входу. 27. Вузол зношуваних елементів, що містить зношуваний елемент, який складається з частини (2), що охоплює, за будь-яким із пп. 1-13 і частини (1), що охоплюється, за будь-яким із пп. 1424, при цьому ніс частини, що охоплюється, входить у порожнину частини, що охоплює, визначаючи посадку за поздовжньою віссю, і при цьому верхня задня контактна частина (26) є опуклою, а верхня передня контактна частина (24) є вгнутою, і верхня задня контактна частина (16) є вгнутою, а верхня передня контактна частина (14) є опуклою. 28. Вузол зношуваних елементів за п. 27, який відрізняється тим, що центр маси зношуваного елемента розташовано під поздовжньою віссю зазначеного входу. 9 UA 116149 C2 10 UA 116149 C2 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 11

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Male and female parts for a wear assembly of an earth-moving machine's bucket

Автори англійською

Tuto Faja, Joan, Ortiz Gracia, Justo Jesus, Triginer Boixeda, Jorge

Автори російською

Туто Фаха Хоан, Ортис Грасия Хусто Хесус, Трихинер Бойкседа Хорхе

МПК / Мітки

МПК: E02F 9/28

Мітки: робіт, охоплюється, земляних, частина, елементів, машини, ковша, зношуваних, охоплює, вузла

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/13-116149-chastina-shho-okhoplyuehtsya-i-chastina-shho-okhoplyueh-dlya-vuzla-znoshuvanikh-elementiv-kovsha-mashini-dlya-zemlyanikh-robit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Частина, що охоплюється, і частина, що охоплює, для вузла зношуваних елементів ковша машини для земляних робіт</a>

Подібні патенти