Пристрій для охолодження або заморожування контейнера

Номер патенту: 116137

Опубліковано: 12.02.2018

Автор: Схонен Вільгельмус Францискус

Є ще 5 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій (1) для охолодження або заморожування щонайменше одного контейнера (2), зокрема склянки або кухля, за допомогою холодного повітря, що містить основу (4) із приймальним відділенням (3) контейнера, щонайменше один вхід (5) повітря та кільцеву камеру (7), де приймальне відділення (3) контейнера містить щонайменше один вхід (5) повітря, через який холодне повітря може бути введене в кільцеву камеру (7), причому приймальне відділення (3) контейнера містить ділянку (10) виходу повітря, яка містить патрубок (9), який проходить вгору щонайменше в один контейнер (2), при цьому патрубок (9) виконаний з можливістю відкачування повітря щонайменше з одного контейнера (2),

який відрізняється тим, що щонайменше один вхід (5) повітря розташований на зовнішній окружності кільцевої камери (7) так, щоб впускати повітря в кільцеву камеру (7) по дотичній, таким чином створюючи ефект закручування, який генерується відцентровою силою, з якою повітря протікає через контейнер, який підлягає охолодженню.

2. Пристрій (1) за п. 1, який відрізняється тим, що ефект закручування створюється в холодному повітрі, що вводиться по дотичній у кільцеву камеру (7) і щонайменше в один контейнер (2), який підлягає охолодженню.

3. Пристрій (1) за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що пристрій (1) додатково містить блок (11) кулера, в якому повітря охолоджується до попередньо заданої температури, при цьому попередньо задана температура становить менше ніж -10 °C, зокрема знаходиться в діапазоні між -20 °С і -25 °C.

4. Пристрій (1) за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що два входи (5, 5') повітря розташовані на зовнішній окружності кільцевої камери (7), причому два входи (5, 5') повітря розташовані на протилежних сторонах з кутом приблизно 180° між ними.

5. Пристрій (1) за п. 4, який відрізняється тим, що кожен із двох входів (5, 5') повітря оснащений вентилятором (6, 6') для введення холодного повітря в кільцеву камеру (7) з великою швидкістю.

6. Пристрій (1) за п. 5, який відрізняється тим, що кожен вентилятор (6, 6') обладнаний зовнішнім двигуном (17, 17').

7. Пристрій (1) забудь-яким із пп. 1-6, який відрізняється тим, що блок (11) кулера має вхід (12) повітря блока кулера, який пов'язаний з ділянкою (10) виходу повітря приймального відділення (3) контейнера, і має щонайменше один вихід (13) повітря блока кулера, який пов'язаний щонайменше з одним входом (5) повітря приймального відділення (3) контейнера.

8. Пристрій (1) за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняється тим, що повітря, введене з патрубка (9) у блок (11) кулера, спрямовується через блок (11) кулера уздовж його поздовжнього напрямку, причому перепад температур (ΔT) повітря, яке пропускається через блок (11) кулера від входу (12) повітря блока кулера щонайменше до двох виходів (13, 13') повітря блока кулера, становить щонайменше 30 °C.

9. Пристрій (1) за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняється тим, що блок (11) кулера розділений на безліч секцій, через які повітря, яке вводиться з патрубка (9), спрямовується таким чином, що воно пропускається через блок (11) кулера кілька разів.

10. Пристрій (1) за будь-яким із пп. 1-9, який відрізняється тим, що приймальне відділення (3) контейнера містить засоби освітлення, зокрема щонайменше один світловипромінювальний діод.

11. Пристрій (1) за будь-яким із пп. 1-10, який відрізняється тим, що приймальне відділення (3) контейнера містить датчик, зокрема ультразвуковий датчик, виконаний з можливістю виявлення розташування щонайменше одного контейнера (2) у приймальному відділенні (3) контейнера.

12. Пристрій (1) за п. 11, який відрізняється тим, що при виявленні щонайменше одного контейнера (2), розташованого у приймальному відділенні (3) контейнера, ініціюється початок роботи пристрою (1) для охолодження або заморожування щонайменше одного контейнера (2).

13. Пристрій (1) за будь-яким із пп. 1-12, який відрізняється тим, що блок (11) кулера містить випарник, який механічно охолоджується зовнішнім охолоджувальним пристроєм або який має термоелектричне охолодження за допомогою елемента Пельтьє.

14. Пристрій (1) за будь-яким із пп. 1-13, який відрізняється тим, що пристрій (1) скомпонований у вигляді виконаного як одне ціле пристрою, окремого пристрою або переносного пристрою і/або виконаний у вигляді охолоджувальної або морозильної камери для однієї склянки або у вигляді охолоджувальної або морозильної камери для декількох склянок.

Текст

Реферат: Винахід стосується пристрою (1) для охолодження або заморожування щонайменше одного контейнера (2), зокрема склянки або кухля, за допомогою холодного повітря, пристрій (1) містить основу (4) із приймальним відділенням (3) контейнера, щонайменше один вхід (5) повітря і кільцеву камеру (7), де приймальне відділення (3) контейнера містить щонайменше один вхід (5) повітря, через який холодне повітря може бути введене в кільцеву камеру (7), причому приймальне відділення (3) контейнера містить ділянку (10) виходу повітря, яка містить патрубок (9), який проходить вгору щонайменше в один контейнер (2), при цьому патрубок (9) виконаний з можливістю відкачування повітря щонайменше з одного контейнера (2). Щонайменше один вхід (5) повітря розташований на зовнішній окружності кільцевої камери (7) так, щоб впускати повітря в кільцеву камеру (7) по дотичній, завдяки цьому створюючи завихрений висхідний потік повітря, який спрямовується у вигляді тонкого шару вздовж внутрішньої поверхні щонайменше одного контейнера (2), установленого у приймальному відділенні (3) контейнера, тим самим охолоджуючи або заморожуючи контейнер (2). UA 116137 C2 (12) UA 116137 C2 UA 116137 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Цей винахід стосується пристроїв для охолодження або заморожування щонайменше одного контейнера, зокрема, склянки або кухля для напоїв. Деякі напої, такі як коктейлі або пиво, переважно подають у холодних або заморожених склянках для напоїв, щоб, з одного боку, тримати рідину всередині склянки холодною та, з іншого боку, зберегти привабливий вигляд, який, зокрема, у випадку подачі коктейлів є досить важливим фактором. Так, на існуючому рівні техніки відомо безліч приладів для охолодження або заморожування склянок для напоїв. Зазвичай склянку розташовують на платформі такого пристрою і охолоджують до необхідної температури шляхом обробки її зовнішньої або внутрішньої поверхні за допомогою охолоджувальної речовини або холодоагента, такого як, наприклад, СО 2 або рідкий азот тощо. Однак внаслідок екологічних проблем в останні роки використання таких холодоагентів, як особливо СО2, стає досить проблематичним. Таким чином, завданням цього винаходу є створення пристрою для охолодження або заморожування контейнера, такого як склянка або кухоль для напоїв, у якому не використовуються шкідливі або небезпечні холодоагенти у процесі охолодження. Дане завдання вирішують за допомогою пристрою для охолодження або заморожування щонайменше одного контейнера, який має характерні ознаки згідно з пунктом 1 формули винаходу. Кращі варіанти втілення розкриті в залежних пунктах формули винаходу. Згідно із цим винаходом, створено пристрій для охолодження або заморожування щонайменше одного контейнера, зокрема, склянки або кухля, за допомогою холодного повітря, пристрій містить основу із прийомним відділом контейнера, щонайменше один вхід повітря і кільцеву камеру, де прийомний відділ контейнера містить щонайменше один вхід повітря, через який холодне повітря може бути введене у кільцеву камеру, причому прийомний відділ контейнера містить ділянку виходу повітря, що містить патрубок, який проходить нагору щонайменше в один контейнер, при цьому патрубок виконаний з можливістю відкачування повітря щонайменше з одного контейнера, причому щонайменше один вхід повітря розташований на зовнішній окружності кільцевої камери, для того, щоб впускати повітря в кільцеву камеру по дотичній, таким чином, створюючи завихрений висхідний потік повітря, який спрямовується у вигляді тонкого шару вздовж внутрішньої поверхні щонайменше одного контейнера, розташованого у прийомному відділі контейнера, за допомогою цього охолоджуючи або заморожуючи контейнер. Шляхом використання атмосферного повітря як холодоагента або охолоджувальної речовини склянку або кухоль можна охолоджувати або заморожувати екологічно безпечним способом. Склянку або кухоль охолоджують зсередини, щоб уникнути припливу зовнішнього (теплого) повітря. Крім того, використання атмосферного повітря як охолоджувальної речовини більш економічне, в наслідок чого пристрій може працювати економічно ефективно. Щонайменше один вхід повітря розташований на зовнішній окружності кільцевої камери, так щоб впускати повітря в кільцеву камеру по дотичній. Таким чином, ефективно створюється ефект завихрення і, завдяки відцентровій силі, за допомогою якої нагнітається повітря, контейнер охолоджується і створюється оптимальний теплообмін. Крім того, завихрений по дотичній висхідний потік повітря, який внаслідок так званого ефекту Коанда спрямовується у вигляді тонкого шару вздовж внутрішньої поверхні склянки, знижує температуру всієї внутрішньої поверхні склянки або кухля досить ефективно і при незначному споживанні енергії. Дуже низька температура контейнера, установленого на пристрій, може бути досягнута негайно після розташування контейнера на пристрої. Повітря, переважно, відкачують щонайменше з одного контейнера з використанням допоміжного вентилятора. Це гарантує, що всередині контейнера підтримується достатня циркуляція повітря і що необхідний ефект Коанда підтримується постійно. Відповідно до кращого варіанта втілення, пристрій додатково містить блок кулера, у якому повітря охолоджують до попередньо заданої температури, при цьому попередньо задана температура становить менше ніж -10 °C, і переважно знаходиться в діапазоні між -20 °C і 25 °C. Таким чином, досягають сильної охолоджувальної дії повітря як охолоджувального засобу. Відповідно до іншого кращого варіанта втілення два входи повітря, виконані на зовнішній окружності кільцевої камери, розташовані на протилежних сторонах під кутом приблизно 180° між ними. Однак можливими є й інші конфігурації, наприклад, можуть бути виконані три входи повітря на зовнішній окружності кільцевої камери, розташовані із проміжком один від одного з кутом 120°. Відповідно до ще одного варіанта втілення, кожен із двох входів повітря обладнаний вентилятором для введення холодного повітря з великою швидкістю, при цьому ефект 1 UA 116137 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 завихрення створюється в холодному повітрі, що вводиться в кільцеву камеру і щонайменше в один контейнер. Вентилятори, які вводять холодне повітря з великою швидкістю в кільцеву камеру, ефективно створюють ефект завихрення у повітряному потоці, і ефективність пристрою для охолодження або заморожування щонайменше одного контейнера сильно залежить від кількості повітря і швидкості повітря, яке спрямовується через склянку, оскільки вихровий рух холодного потоку повітря забезпечує максимальний контакт із внутрішньою поверхнею контейнера, тобто склянки або кухля. Крім того, переважно, якщо кожен вентилятор оснащений зовнішнім двигуном, тому тепло, генероване двигуном у процесі роботи, може завдяки цьому залишатися поза каналом холодного повітря, тобто поза кільцевою камерою. Переважно, блок кулера має вхід повітря, який пов'язаний з ділянкою виходу повітря прийомного відділу контейнера, і має щонайменше один вихід повітря, який пов'язаний щонайменше з одним входом повітря прийомного відділу контейнера. Завдяки такій конфігурації створюється компактна замкнена система з безперервним потоком повітря, яка більш ефективна, ніж відкрита система, оскільки повітря використовується повторно і безперервно охолоджується, у результаті чого близько 80 % блоку кулера становить близько 80 % від замкненого повітряного контуру. Крім того, замкнена система не допускає залучення вологи в блок кулера з порівняно теплого повітря навколишнього середовища. Також, переважно спрямовувати повітря, що вводиться з патрубка в блок кулера через останній, уздовж його поздовжнього напрямку. Крім того, блок кулера може бути розділений на безліч секцій, через які повітря, що вводиться з патрубка, спрямовується таким чином, що воно пропускається через блок кулера кілька разів. Це забезпечує ефективне охолодження, і може бути досягнутий великий перепад температур (ΔT), який становить близько 30 °C, між входом повітря блоку кулера і виходами повітря останнього, що є оптимальним для ефективного охолодження або заморожування контейнера у вищезгаданому способі. Крім того, прийомний відділ контейнера може, переважно, містити засоби освітлення, зокрема, щонайменше один світловипромінювальний діод, який посилює візуальний ефект підморожування або заморожування контейнера. Відповідно до ще одного кращого варіанта втілення, прийомний відділ контейнера містить датчик, зокрема, ультразвуковий датчик, виконаний з можливістю виявляти розташування щонайменше одного контейнера в прийомному відділі контейнера. При виявленні щонайменше одного контейнера, розташованого в прийомному відділі контейнера, може, переважно, автоматично ініціюватися робота пристрою для охолодження або заморожування щонайменше одного контейнера. Крім того, відповідно до ще одного варіанта втілення, пристрій може підтримуватися в режимі очікування без контейнера, розташованого в прийомному відділі для склянки, у якому підтримується малий потік повітря. Таким чином, температура повітря в системі пристрою буде підтримуватися досить низкою, і пристрій буде готовий до початку роботи безпосередньо після розташування контейнера в прийомному відділі для склянки. Переважно, блок кулера містить випарник, який механічно охолоджується зовнішнім охолоджувальним пристроєм або який має термоелектричне охолодження за допомогою елемента Пельтьє. Пристрій може бути скомпонований у вигляді виконаного як одне ціле пристрою, окремого пристрою або переносного пристрою. Крім того, пристрій може бути виконаний у вигляді охолоджувальної або морозильної камери для однієї склянки або у вигляді охолоджувальної або морозильної камери для декількох склянок. Слід додати, що патрубок у контейнері може бути використаний для нагнітання повітря в контейнер, повернене повітря буде потім протікати зовні патрубка в розташовану нижче камеру. Таким чином, навіть якщо це займе більше часу, цим способом можна також заморозити склянку. Нарешті, пристрій згідно з винаходом може також використовуватися переверненим нагору дном, не відступаючи від принципу і обсягу винаходу. Таким чином, патрубок буде проходити не вгору, а вниз щонайменше в один контейнер, який буде розташований під прийомним відділом контейнера. Одночасно завихрений по дотичній потік повітря буде спрямований не вгору, а вниз від входу повітря щонайменше в один контейнер і в ділянку виходу повітря, тим самим охолоджуючи або заморожуючи контейнер. Вищевказані ознаки і переваги цього винаходу стануть більш очевидними після вивчення наступного докладного опису разом із доданими кресленнями. 2 UA 116137 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Короткий опис креслень На Фіг. 1 наведений вид у перспективі пристрою для охолодження або заморожування контейнера відповідно до одного варіанта втілення. На Фіг. 2a і Фіг. 2b, відповідно, наведені види пристрою для охолодження або заморожування контейнера у відповідності з додатковим варіантом втілення. На Фіг. 3a і Фіг. 3b, відповідно, наведені види в розрізі пристрою для охолодження або заморожування контейнера відповідно до ще одного варіанта втілення. На Фіг. 4a і Фіг. 4b, відповідно, наведені види блоку кулера пристрою для охолодження або заморожування контейнера, показаного на фіг. 3a і фіг. 3b. На Фіг. 5a-5d, відповідно, наведені види у перспективі пристрою для охолодження або заморожування контейнера, показаного на Фіг. 3a і Фіг. 3b. На Фіг. 1 наведений вид у перспективі пристрою 1 для охолодження або заморожування контейнера 2 відповідно до одного варіанта втілення винаходу. Пристрій 1 виконаний як морозильна камера для однієї склянки і містить один контейнер 2, що підлягає охолодженню або заморожуванню, який в даному випадку є пивною склянкою, утримуваною у прийомному відділі 3 контейнера пристрою 1. На Фіг. 2a і Фіг. 2b, відповідно, наведені види пристрою 1 для охолодження або заморожування контейнера 2, при цьому на Фіг. 2a наведений вид часткового розрізу, а на Фіг. 2b наведений вид зверху центральної частини пристрою 1. Як видно на Фіг. 2a, пристрій 1 містить прийомний відділ 3 контейнера у своїй центральній частині, у яку догори дном може бути встановлений контейнер 2, такий як охолоджувана склянка. Прийомний відділ 3 контейнера міститься в основі 4 і має два входи 5, 5' повітря, через які в кільцеву камеру 7 за допомогою вентиляторів 6, 6' з високою швидкістю вдувається холодне повітря, показане стрілками. Щоб одержати вихровий потік повітря в кільцевій камері 7, повітря нагнітають у кільцеву камеру 7 по дотичній. Завдяки так званому ефекту Коанда повітря буде спрямовуватися тонким шаром на внутрішню поверхню 8 контейнера 2, який розташований у прийомному відділі 3 контейнера. Крім того, завихрене повітря рухається вгору уздовж внутрішньої поверхні 8 контейнера 2, доки не досягає дна контейнера 2, причому повітря викачують із контейнера 2 у центральний патрубок 9 ділянки 10 виходу повітря прийомного відділу 3 контейнера, при цьому патрубок 9 від прийомного відділу 3 контейнера проходить вгору в контейнер 2. Завихрене повітря викачують із контейнера в центральний патрубок 6 за допомогою додаткового допоміжного вентилятора, не показаного тут. Використане повітря всмоктується вниз через патрубок 9 ділянки 10 виходу повітря, який пов'язаний із блоком 11 кулера через впуск 12 повітря блоку кулера (див. Фіг. 3b). На Фіг. 3a і Фіг. 3b, відповідно, наведені види в розрізі пристрою 1 для охолодження або заморожування контейнера (тут не показано) відповідно до ще одного варіанта втілення. Пристрій 1 в основному виконаний як пристрій 1, уже описаний вище у зв'язку з Фіг. 2a і Фіг. 2b. Однак, як видно на Фіг. 3b, основа 4 із прийомним відділом 3 контейнера пов'язана із блоком 11 кулера, у якому повітря, використовуване для охолодження контейнера 2 (див. Фіг. 2a), яке знаходиться в охолодженому стані, але трохи прогріте у порівнянні з повітрям, яке вводиться в кільцеву камеру 7 через два входи 5, 5' повітря, знову охолоджується до відповідної температури. Як описано вище, використане повітря відкачують з контейнера 2 через центральний патрубок 9 і вводять у блок 11 кулера через вхід 12 повітря блоку кулера. Звідси повітря циркулює через блок 11 кулера кілька разів шляхом пропускання через кілька секцій (показаних тут лише схематично декількома стрілками), на які розділений блок 11 кулера, щоб досягти ефективного охолодження повітря, яке після пропускання через увесь блок 11 кулера досягає попередньо заданої температури, за якої воно повторно вводиться в основу 4 і прийомний відділ 3 контейнера через два виходи 13, 13' повітря блоку кулера. На Фіг. 4a і Фіг. 4b, відповідно, наведені види блоку 11 кулера пристрою 1 для охолодження або заморожування контейнера, показаного на Фіг. 3a і Фіг. 3b. Як показано, блок 11 кулера утворює випарник із системою труб 14, яка виконана так, що звивається туди й назад між короткими сторонами 15, 15' блоку 11 кулера, і через яку циркулює охолоджувальна рідина. Безліч охолоджувальних ребер 16 розташовані між системою труб 14, так щоб створювати більш ефективний теплообмін між системою труб 14 і повітрям, що пропускається через блок 11 кулера. Таким чином, може бути досягнута різниця температур, яка становить щонайменше 30 °C, між повітрям, що циркулює в блоці 11 кулера від входу 12 повітря блоку кулера до виходів 13, 13' повітря блоку кулера (див. Фіг. 3b). На Фіг. 5a-5d, відповідно, наведені види у перспективі пристрою 1 для охолодження або заморожування контейнера 2, показаного на Фіг. 3a і Фіг. 3b. Як видно на фігурах, вентилятори 6, 6' для нагнітання повітря з великою швидкістю в кільцеву камеру 7 обладнані зовнішніми 3 UA 116137 C2 5 10 15 20 двигунами 17, 17', щоб утримувати тепло, генероване останніми під час роботи, поза шляхом повітряного потоку. Числові посилання 1 пристрій для охолодження або заморожування контейнера 2 контейнер 3 прийомний відділ контейнера 4 основа 5, 5' входи повітря 6, 6' вентилятори 7 кільцева камера 8 внутрішня поверхня контейнера 9 центральний патрубок 10 ділянка виходу повітря 11 блок кулера 12 вхід повітря блоку кулера 13, 13' виходи повітря блоку кулера 14 система труб 15, 15' короткі сторони блоку кулера 16 охолоджувальні ребра 17, 17' зовнішні двигуни ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 35 40 45 50 55 1. Пристрій (1) для охолодження або заморожування щонайменше одного контейнера (2), зокрема склянки або кухля, за допомогою холодного повітря, що містить основу (4) із приймальним відділенням (3) контейнера, щонайменше один вхід (5) повітря та кільцеву камеру (7), де приймальне відділення (3) контейнера містить щонайменше один вхід (5) повітря, через який холодне повітря може бути введене в кільцеву камеру (7), причому приймальне відділення (3) контейнера містить ділянку (10) виходу повітря, яка містить патрубок (9), який проходить вгору щонайменше в один контейнер (2), при цьому патрубок (9) виконаний з можливістю відкачування повітря щонайменше з одного контейнера (2), який відрізняється тим, що щонайменше один вхід (5) повітря розташований на зовнішній окружності кільцевої камери (7) так, щоб впускати повітря в кільцеву камеру (7) по дотичній, таким чином створюючи ефект закручування, який генерується відцентровою силою, з якою повітря протікає через контейнер, який підлягає охолодженню. 2. Пристрій (1) за п. 1, який відрізняється тим, що ефект закручування створюється в холодному повітрі, що вводиться по дотичній у кільцеву камеру (7) і щонайменше в один контейнер (2), який підлягає охолодженню. 3. Пристрій (1) за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що пристрій (1) додатково містить блок (11) кулера, в якому повітря охолоджується до попередньо заданої температури, при цьому попередньо задана температура становить менше ніж -10 °C, зокрема знаходиться в діапазоні між -20 °С і -25 °C. 4. Пристрій (1) за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що два входи (5, 5') повітря розташовані на зовнішній окружності кільцевої камери (7), причому два входи (5, 5') повітря розташовані на протилежних сторонах з кутом приблизно 180° між ними. 5. Пристрій (1) за п. 4, який відрізняється тим, що кожен із двох входів (5, 5') повітря оснащений вентилятором (6, 6') для введення холодного повітря в кільцеву камеру (7) з великою швидкістю. 6. Пристрій (1) за п. 5, який відрізняється тим, що кожен вентилятор (6, 6') обладнаний зовнішнім двигуном (17, 17'). 7. Пристрій (1) за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняється тим, що блок (11) кулера має вхід (12) повітря блока кулера, який пов'язаний з ділянкою (10) виходу повітря приймального відділення (3) контейнера, і має щонайменше один вихід (13) повітря блока кулера, який пов'язаний щонайменше з одним входом (5) повітря приймального відділення (3) контейнера. 8. Пристрій (1) за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняється тим, що повітря, введене з патрубка (9) у блок (11) кулера, спрямовується через блок (11) кулера уздовж його поздовжнього напрямку, причому перепад температур (ΔT) повітря, яке пропускається через блок (11) кулера від входу (12) повітря блока кулера щонайменше до двох виходів (13, 13') повітря блока кулера, становить щонайменше 30 °C. 4 UA 116137 C2 5 10 15 9. Пристрій (1) за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняється тим, що блок (11) кулера розділений на безліч секцій, через які повітря, яке вводиться з патрубка (9), спрямовується таким чином, що воно пропускається через блок (11) кулера кілька разів. 10. Пристрій (1) за будь-яким із пп. 1-9, який відрізняється тим, що приймальне відділення (3) контейнера містить засоби освітлення, зокрема щонайменше один світловипромінювальний діод. 11. Пристрій (1) за будь-яким із пп. 1-10, який відрізняється тим, що приймальне відділення (3) контейнера містить датчик, зокрема ультразвуковий датчик, виконаний з можливістю виявлення розташування щонайменше одного контейнера (2) у приймальному відділенні (3) контейнера. 12. Пристрій (1) за п. 11, який відрізняється тим, що при виявленні щонайменше одного контейнера (2), розташованого у приймальному відділенні (3) контейнера, ініціюється початок роботи пристрою (1) для охолодження або заморожування щонайменше одного контейнера (2). 13. Пристрій (1) за будь-яким із пп. 1-12, який відрізняється тим, що блок (11) кулера містить випарник, який механічно охолоджується зовнішнім охолоджувальним пристроєм або який має термоелектричне охолодження за допомогою елемента Пельтьє. 14. Пристрій (1) за будь-яким із пп. 1-13, який відрізняється тим, що пристрій (1) скомпонований у вигляді виконаного як одне ціле пристрою, окремого пристрою або переносного пристрою і/або виконаний у вигляді охолоджувальної або морозильної камери для однієї склянки або у вигляді охолоджувальної або морозильної камери для декількох склянок. 5 UA 116137 C2 6 UA 116137 C2 7 UA 116137 C2 8 UA 116137 C2 9 UA 116137 C2 10 UA 116137 C2 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 11

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for cooling or frosting a container

Автори англійською

Schoonen, Wilhelmus Franciscus

Автори російською

Схонэн Вильгельмус Францискус

МПК / Мітки

МПК: F25D 17/06, F25D 31/00

Мітки: заморожування, охолодження, контейнера, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/13-116137-pristrijj-dlya-okholodzhennya-abo-zamorozhuvannya-kontejjnera.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для охолодження або заморожування контейнера</a>

Подібні патенти