Медичний продукт на основі клітин людини для корекції остеорепаративних процесів

Є ще 5 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Медичний продукт на основі клітин людини для корекції остеорепаративних процесів при незрощених переломах кісток, несправжніх суглобах або аваскулярних остеонекрозах, який як активний компонент містить життєздатні культивовані аутологічні індуковані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини, остеопрогеніторні клітини періосту та ендотеліальні клітини-попередники в суміші у співвідношенні (0,5-10):(0,5-10):(0,5-10) для кожного типу клітин відповідно, та який виготовляють у вигляді клітинної суспензії.

2. Медичний продукт на основі клітин людини для корекції остеорепаративних процесів при незрощених переломах кісток, несправжніх суглобах або аваскулярних остеонекрозах, який як активний компонент містить життєздатні культивовані аутологічні індуковані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини, остеопрогеніторні клітини періосту та ендотеліальні клітини-попередники в суміші у співвідношенні (0,5-10):(0,5-10):(0,5-10) для кожного типу клітин відповідно, та який виготовляють у вигляді самополімеризуючого фібринового або колагенового гідрогелю з клітинами.

3. Медичний продукт на основі клітин людини для корекції остеорепаративних процесів при незрощених переломах кісток, несправжніх суглобах або аваскулярних остеонекрозах, який складається з: (1) активного компонента, яким є життєздатні культивовані аутологічні індуковані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини, остеопрогеніторні клітини періосту та ендотеліальні клітини-попередники в суміші у співвідношенні (0,5-10):(0,5-10):(0,5-10) для кожного типу клітин відповідно, (2) самополімеризуючого фібринового або колагенового гідрогелю та (3) безклітинного і неімуногенного носія на основі остеопластичного матеріалу, виготовленого з алогенної або ксеногенної кістки у вигляді кісткового блока необхідного розміру та форми або кісткових чипсів, або кісткової крихти, та який виготовляють у вигляді тривимірного остеопрогеніторного трансплантата (3D-ОПТ).

4. Медичний продукт на основі клітин людини за п. 3, який відрізняється тим, що суміш культивованих клітин всіх трьох клітинних типів в самополімеризуючому фібриновому або колагеновому гідрогелі засівають безпосередньо перед інкубацією в носій.

5. Медичний продукт на основі клітин людини за п. 3, який відрізняється тим, що тримірний остеопрогеніторний трансплантат протягом 3-60 діб інкубується в умовах мультигазового інкубатора.

6. Спосіб корекції остеорепаративних процесів при незрощених переломах кісток, несправжніх суглобах або аваскулярних остеонекрозах із застосуванням медичного продукту за п. 1 або 2, який виконують шляхом ін’єкції, або із застосуванням медичного продукту за п. 3, який виконують оперативним шляхом.

Текст

Реферат: Винахід належить до медичного продукту на основі клітин людини для корекції остеорепаративних процесів при незрощених переломах кісток, несправжніх суглобах або аваскулярних остеонекрозах, який як активний компонент містить життєздатні культивовані аутологічні індуковані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини, остеопрогеніторні клітини періосту та ендотеліальні клітини-попередники в суміші у співвідношенні (0,5-10):(0,510):(0,5-10) для кожного типу клітин відповідно, та який виготовляють у вигляді клітинної суспензії, у вигляді самополімеризуючого фібринового або колагенового гідрогелю з клітинами або у вигляді тримірного остеопрогеніторного трансплантата (3D-ОПТ). 0 UA 115089 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до регенеративної медицини і біотехнології, а також до травматології та ортопедії, ветеринарії і може бути використаний для замісної клітинної терапії або тканинної інженерії кістки з метою подальшої трансплантації для відновлення дефектів кісткової тканини як у людини, так і у тварин, а також для відновлення порушених процесів остеорепарації, які виникають внаслідок травм, порушення кровообігу в голівці стегнової кістки, або в іншій другій кістці. Об'єктом способу є: - Клітинні/тканинні трансплантати або продукти та/або препарати пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, що відповідає термінам законодавства Україні [Закон України № 1007XIV від 16.07.1999 "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині"; Наказ МОЗ України № 630 від 10.10.2007 "Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних трансплантатів та експертизи матеріалів клінічних випробувань й унесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.02.2006 № 66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за № 252/12126"; Ліцензійні умови провадження господарської діяльності Банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини]; Медичні продукти на основі клітин людини, що відповідає в термінах Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency, ЕМEА) визначенню "Human Cellbased Medicinal Products (CBMP)" [ЕМEА/CHMP Guideline on Human Cell-Based Medicinal Products (EMEA/CHMP/410869/2006)]; Клітини, тканини, і клітинні та тканинні продукти людини, що відповідає в термінах Управління з контролю за продуктами і ліками США (Food and Drug Administration, FDA) визначенню "Human cells, tissues, and cellular and tissue-based products (HCT/Ps)" [21CFR1271. Code of Federal Regulations. Title 21 Food and drugs. Chapt. 1-Food and Drag Administration: Department of health and human services. Subchapt. L-Regulations under certain other acts administered by the Food and Drug Administration. Part 1271-Human cells, tissues, and cellular and tissue-based products: Subpart D-Current Good Tissue Practice. - [valid from 2001-01 19, revised as of 2011-04-01]. - Title 21, Vol. 8. - 66 FR 5466, Jan. 19, 2001]. Біомедичні клітинні продукти, що відповідає в термінах законодавства Російської Федерації визначенню "Биомедицинский клеточный продукт" [Федеральный закон № 717040-6 "О биомедицинских клеточных продуктах". Відомий спосіб лікування несправжніх суглобів полягає в тому, що в ділянку несправжнього суглоба в операційну зону здійснюється внесення трансплантата, що являє собою демінералізований кістковий алотрансплантат з трубчастої кістки, заселений аутологічними однорідними мезенхімальними стовбуровими клітинами (мультипотентними мезенхімальними 3 стромальними/стовбуровими клітинами) (МСК, або ММСК), зі щільністю клітин 7-10 млн/см . Біотрансплантат при кістковій пластині поміщають в паз кістки після резекції несправжнього суглоба або економною обробки кісткових фрагментів до кровототечі з них, додатково параоссально поміщають цілісний біотрансплантат розміром, достатнім для покриття сформованого кісткового паза, фіксуючи його циркулярними швами. Це дозволяє створити умови для формування додаткових осередків кісткоутворення [Патент Російської Федерації RU № 2309756 "Спосіб лікування несправжніх суглобів шляхом трансплантації аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин, біотрансплантат для йото застосування"]. Недоліком способу є те, що біотрансплантат, який помішується в ділянку містить неіндуковані МСК, які при відсутності індукуючого впливу від клітин періосту та ендосту замість деференціювання в кісткові клітини будуть формувати клітини неспецифічної сполученої тканини. Також недоліком цього способу є відсутність створення умов для швидкої васкуляризації біотрансплантата, що може призвести до загибелі значної частини клітин, які були поміщені на демінералізований кістковий алотрансплантат.Відомий спосіб лікування аваскулярного остеонекрозу голівки стегна полягає в тому, що в ділянку остеонекрозу 1 та 2 ступенів після формування декомпресуючого тунелю за допомогою 6 кісткового трепану та закриття отвору за допомогою кісткового воску, вводилось 2×10 кістковомозкових МСК у вигляді суспензії [Treatment of early stage osteonecrosis of the femoral head with autologous implantation of bone marrow-derived and cultured mesenchymal stem cells //Dewei Zhao, Daping Cui, Benjie Wang, Fengde Tian, Lin Guo, Lei Yang, Baoyi Liu, Xiaobing Yu //Bone. - 2012. - № 50. - P. 325-330.]. Недоліком способу є те, що клітини вводяться в ділянку остеонекрозу у вигляді суспензії, що не дозволяє створити тривимірну кісткову структуру у ділянці введення клітин. Також недоліком цього способу є те, що закриття отвору декомпресуючого тунелю кістковим воском запобігає зниженню внутрішньокісткового тиску та відновленню кровопостачання пошкодженої ділянки голівки стегна. 1 UA 115089 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Суть розробленого способу полягає у створенні умов для підновлення остеорепаративних процесів в пошкодженій кістковій тканині шляхом відновлення клітинних джерел остеорепарації, яке досягається завдяки використанню клітинних технологій та методів тканинної інженерії кістки, зокрема шляхом ін'єкційної трансплантації клітин або трансплантації оригінального тримірного остеопрогеніторного трансплантата (3D-OПТ). Спосіб можна поділити на наступні стадії: 1. Забір анатомічного матеріалу в операційній/маніпуляційній: аспірат кісткового мозку, фрагмент підшкірно-жирової клітковини/ліпоаспірат, фрагмент кістки, периферична кров. 2. Ізоляція, культивування, нарощування клітин в біотехнологічній лабораторії: кістковомозкові мультипотентні мезенхімальні стовбурові/стромальні клітини (ММСК), жирові ММСК, клітини періосту, ендотеліальні клітини-попередники. Приготування тримірного остеопрогеніторного трансплантата (3D-OПТ) в біотехнологічній лабораторії. 3. Зберігання культивованих клітин за умов ультранизьких температур. 4. Трансплантація тримірного остеопрогеніторного трансплантата (3D-OПТ) в операційній при незрощенні переломів (несправжніх суглобах), дефектах кістки та аваскулярних остеонекрозах голівки стегнової кістки. Стадія 1 виконується наступним чином: І. Забір анатомічного матеріалу в операційній/маніпуляційній: аспірат кісткового мозку, фрагмент підшкірно-жирової клітковини/ліпоаспірат, фрагмент кістки, периферична кров 1. В умовах операційної під спинномозковою і (або) регіональною анестезією і (або) їх комбінацією обробляється операційне поле антисептичним розчином в області передньої верхньої вісті крила клубової кістки (праворуч або ліворуч) і (або) грудини. Голкою для забору кісткового мозку здійснюється прокол шкіри, підшкірно-жирової клітковини (далі "ПЖК"), кортикального шару кістки на глибину 1-1,5 см і за допомогою ширина з попередньо набраним розчином антикоагулянту здійснюється аспірація червоного кісткового мозку в необхідному обсязі віл 1 мл до 50 мл. 2. В умовах операційної підспинномозковою і (або) регіональною анестезією і (або) їх комбінацією обробляється операційне поле антисептичним розчином, в ділянці забору, наприклад, в середній третині зовнішньої поверхні правої або лівої гомілки, скальпелем виконується розтин шкіри достатнього розміру. За допомогою хірургічних інструментів оголюється малогомілкова кістка. За допомогою долота здійснюється забір необхідної кількості малогомілкової кістки, наприклад фрагмента розміром 1,0 см×0,2 см×0,2 см. 3. В умовах операційної підспинномозковою і (або) регіональною анестезіями і (або) їх комбінацією обробляється операційне поле антисептичним розчином, в ділянці забору, наприклад в передній черевній сипці, виконуються 1-2 проколи голкою 18G. Через отримані порти проколи, виконується рівномірна послідовна вакуумна шприцева екстракція ПЖК у вигляді ліпоаспірату в об'ємі 5 мл або 200 мл за допомогою канюлі, наприклад, 2,4 мм в діаметрі. 4. В умовах операційної підспинномозковою і (або) регіональною анестезіями (або) їх комбінацією обробляється операційне поле антисептичним розчином в області, наприклад, передньої черевної стінки. Скальпелем здійснюється надріз шкіри та з його боків зрізується 3 3 фрагмент ПЖК, наприклад в об'ємі 1 см або 10 см . 5. Рани закриваються згідно з загальноприйнятими хірургічними процедурами. 6. На місця проколів/надрізів накладаються поодинокі вузлові шви. 7. Змиваються залишки антисептика та залишки біологічних рідин на поверхні шкіри фізіологічним розчином з подальшою обробкою розчином антисептику для місцевого застосування. 8. На місця проколів/надрізів накладають стерильні салфетки та пластир. 9. За допомогою шприца, що містить розчин антикоагулянту, забирають від 1 мл до 40 мл периферичної крові з вени пацієнта. 10. Транспортування анатомічного матеріалу із операційної/маніпуляційної в біотехнологічну лабораторію здійснюється на холоду (+4+6 °C) в спеціальних термоізоляційних контейнерах протягом не більше однієї години з моменту забору матеріалу. 11. Шприци з ліпоаспіратом, шприци з аспіратом кісткового мозку, шприци з периферичною кров'ю і контейнер з фрагментом ПЖК передаються на холод (+4+6 °C) в передатковий шлюз біотехнологічної лабораторії для подальшої обробки. 12. Весь видатковий матеріал, що мав контакт з тканинами пацієнта, та біовідходи знезаражуються шляхом замочування в ємкості з розчином дезінфектанту протягом 1 години, а потім утилізуються належним чином. 13. До кожного зразка вихідного матеріалу заповнюється супроводжувальна картка. 2 UA 115089 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Стадія 2 виконується наступним чином: II. Ізоляція, культивування, нарощування клітин в біотехнологічній лабораторії: кістковомозкові ММСК, жирові ММСК, клітини періосту, ендотеліальні клітини-попередники. Приготування тримірного остеопрогеніторного трансплантату (3D-OПТ) в біотехнологічній лабораторії 1. Тримірний остеопрогеніторний трансплантат (3D-OПТ) складається з культивованих аутологічних або алогенних: кістковомозкових або жирових ММСК, або з ММСК одержаних з інших тканин дорослого організму, культивованих клітин періосту, культивованих ендотеліальних клітин-попередників (ЕКП) з периферичної крові або інших джерел, фібринового або колагенового гідрогелю та носія для клітин (скаффолда). 2. Для отримання культури ММСК аспірат кісткового мозку пацієнта, то було забрано з додаванням розчину антикоагулянту, у кількості 0,01 мл до 20 мл вминали по культуральних 2 2 6 4 2 флаконах площею від 25 см до 175 см з розрахунку 10 -10 ядровмісних клітин па 1 см флакона та культивували в поживному середовищі, що містило ростове середовище наступного складу: живильне середовище DMEM:F12 або alpha MEM з додаванням 5-20 % ембріональної телячої сироватки, або 5-20 % пулованого тромбоцитарного лізату людини, або 5-20 % пулованої сироватки людини, або 5-20 % аутологічного тромбоцитарного лізату людини, або 520 % аутологічної сироватки людини, 0,1-10 нг/мл основного фактора росту фібробластів, 1001000 мМ розчину L-глутаміну, 0,1-100 МО розчину антикоагулянту та 1-1000 МО/мл розчину антибіотиків/антимікотиків. 3. Клітини культивували в мультигазовому інкубаторі при 24-41 °C та насичуючій вологості 60-99 % в атмосфері 1-20 % СО2 (вуглекисню) та 0,1-21 % О2 (кисню) протягом 3-60 діб. 4. Надалі клітини первинної культури розсівали для нарощування (пасирували) по 7 культуральним флаконам для отримання необхідної терапевтичної дози, наприклад 2×10 клітин. Пасирування, або субкультивування, клітин по культуральних флаконах проводиться з використанням суміші розчинів протеолітичних ферментів або безферментних дезагрегуючих розчинів. 5. Підрахунок кількості життєздатних клітин в суспензії проводять в камері Горяєва або в автоматичному лічильнику клітин будь-якого виробника з використанням 3 %-ої оцтової кислоти (підрахунок всіх клітин, що містять ядро) та 0,4 %-го розчину трипанового синього (підрахунок зафарбованих загиблих клітин). Життєздатність клітин розраховується як кількість життєздатних клітин, поділена на загальне число клітин в камері Горяєва. Клітини, що пофарбовані трипановим синім, вважаються нежиттєздатними. 6. Надалі клітини переносять до кріосередовища та зберігають при температурі від мінус 18 до мінус 196 °C протягом тривалого часу. 7. Для отримання клітин періосту кістковий відщеп будь-якої кістки пацієнта обробляли за допомогою 0,01 %-1 % розчином суміші протеолітичних ферментів при температурі 24-41 °C та 5-1000 об./хв., протягом 5-1440 хв. 8. Для отримання жирових ММСК або ММСК з інших тканин, ліпоаспірат або фрагмент тканини пацієнта обробляли за допомогою 0,01 %-1 % розчином суміші протеолітичних ферментів при температурі 24-41 °C та 5-1000 об./хв., протягом 5-1440 хв. 9. Для отримання культури ЕКП 0,1 мл або 20 мл крові людини яку було забрано з додаванням розчину антикоагулянту, у кількості від 0,1 мл до 40 мл вмішали по культуральних 2 2 6 4 2 флаконах площею від 25 см до 175 см з розрахунку 10 -10 ядровмісних клітин на 1 см флакона та культивували в ростовому середовищі, що містило: живильне середовище MCDB, DMEM:F12, або alpha MEM з додаванням 5-20 % ембріональної телячої сироватки, або 5-20 % пулованого тромбоцитарного лізату людини або 5-20 % пулованої сироватки людини, або 520 % аутологічного тромбоцитарного лізату людини, або 5-20 % аутологічної сироватки людини, коктейлю, що містить 0,1 10 нг/мл суміші факторів росту, 100-1000 мМ розчину L-глутаміну, 0,1100 МО розчину антикоагулянту та 1-1000 МО/мл розчину антибіотиків/антимікотиків. 10. Надалі отриману клітинну суспензію вміщали по культуральних флаконах та культивували в ростовому середовищі наступного складу: живильне середовище MCDB, DMEM:F12 або alpha MEM з додаванням 5-20 % ембріональної телячої сироватки, або 5-20 % пулованого тромбоцитарного лізату людини, або 5-20 % пулованої сироватки людний, або 520 % аутологічного тромбоцитарного лізату людини, або 5-20 %) аутологічної сироватки людини, коктейлю, що містить 0,1-10 нг/мл суміші факторів росту, 100-1000 мМ розчину Lглутаміну, 0,1-100 МО розчину антикоагулянту та 1-1000 МО/мл розчину антибіотиків/антимікотиків. 11. Клітини культивували в мультигазовому інкубаторі при 24-41 °C та насичуючій вологості 60-99 % в атмосфері 1-20 % СО2 (вуглекисню) та 0,1-21 % О2 (кисню) протягом 3-60 діб. 3 UA 115089 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 12. Надалі клітини первинної культури розсівали для нарощування по культуральних флаконах та культивували в ростовому середовищі наступного складу: живильне середовище, DMEM:F12 або alpha MEM з додаванням 5-20 % ембріональної телячої сироватки, або 5-20 % пулованого тромбоцитарного лізату людини, або 5-20 % пулованої сироватки людини, або 520 % аутологічного тромбоцитарного лізату людини, або 5-20 % аутологічної сироватки людини, 0,1-10 нг/мл основного фактору росту фібробластів, 100-1000 мМ розчину L-глутаміну, 0,1-100 МО розчину коагулянту та 1-1000 МО/мл розчину антибіотиків/антимікотиків. 13. Надалі клітини переносять до кріосередовища та зберігають при температурі мінус від 18 до мінус 196 °C протягом тривалого часу. 14. Для приготування тримірного 3D-ОПТ суміш культивованих ММСК, клітин періосту та ЕКП у співвідношенні від 0,5-10:0,5 до 10:0,5:10 (0,5-10):(0,5-10):(0,5-10) відповідно поетапно засівають або в суспензії, або в фібриновому/колагеновому гідрогелі (рис. 1) у відповідним чином оброблений та стерилізований будь-яким методом безклітинний, неімуногенний, алогенний або ксеногенний, кістковий блок необхідною розміру та форми (рис. 2), або на кісткові чіпси (рис. 3), або на кісткову крихту. 15. Надалі засіяний клітинами 3D-ОПТ інкубують в мультигазовому інкубаторі при 24-41 °C та насичуючій вологості 60-99 % в атмосфері 1-20 % СО2 (вуглекисню) та 0,1-21 % O2 (кисню) протягом 3-60 діб в ростовому середовищі наступного складу: живильне середовище DMEM:F12 або alpha MEM з додаванням 5-20 % ембріональної телячої сироватки, або 5-20 % пулованого тромбоцитарного лізату людини, або 5-20 % пулованої сироватки людини, або 520 % аутологічного тромбоцитарного лізату людини, або 5-20 % аутологічної сироватки людини, 0,1-100 нг/мл основного фактора росту фібробластів, 100-1000 мМ розчину L-глутаміну, 0,1-100 МО розчину антикоагулянту та 1-1000 МО/мл розчину антибіотиків/антимікотиків. 16. 3D-ОПТ транспортують на холоду в ємкості з транспортним середовищем, що містить DMEM:F12 або alpha MEM та 1-1000 МО/мл розчину антибіотиків/антимікотиків протягом необхідного часу, наприклад однієї або 24 годин. 17. На всіх етапах підготовки 3D-ОПТ та його остаточного виготовлення проводиться процес з контролю якості культивованих клітин та засіву трансплантата - відсутність інфекцій, відповідність клітинному типу, нормальний каріотип, життєздатність, мультипотентність, активність, ефективність засіву та ін. (рис. 4). Стадія 3 виконується наступним чином: III. Зберігання культивованих клітин за умов ультранизьких температур 1. Кріоконсервуючий розчин для тривалого зберігання культивованих клітин містить живильне середовище DMEM, DMEM:F12 або alpha MEM з додаванням 5-50 % ембріональної телячої сироватки, або 5-50 % пулованого тромбоцитарного лізату людини, або 5-50 % пулованої сироватки людини, або 5-50 % аутологічного тромбоцитарного лізату людини, або 550 % аутологічної сироватки людини, або ембріональної телячої сироватки з додаванням 550 % кріопротектора, наприклад ДМСО, або використовують будь-яке відоме синтетичне кріосередовище з чи без ксеногенних субстанцій. 2. Отриману після зняття з поверхні культурального флакона та ретельно промиту ізотонічним розчином суспензію культивованих клітин, призначених для низькотемпературного консервування, після підрахунку кількості ядерних клітин, змішують з кріоконсервуючим розчином та еквілібрують протягом 3-40 хв. при +2 °C… +25 °C. 3 8 3. Клітини фасують у кріопробірки ємкістю 2,0-5,0 мл в концентрації 10 -10 клітин/мл. 4. Кріопробірки з клітинною суспензією зберігають протягом тривалого часу, наприклад 1-10 років, в кріосховищах, наприклад в судинах Дюара, в умовах рідкого азоту за температури мінус 196 °C. Стадія 4 виконується наступним чином: IV. Трансплантація ММСК при незрощенні переломів (несправжніх суглобах), дефектах кістки та остеонекрозах голівки стегнової кістки 1. Трансплантація МАІСК ін'єкційним методом у вигляді суспензії або самполімеризуючого у місці введення гідрогелю при незрощенні переломів або несправжніх суглобах. Даний спосіб трансплантації використовується при незрощенні переломів і (або) несправжніх суглобах, коли між кістковими фрагментами мається діастаз не більше 1 см і відсутній склероз кісткових фрагментів. У даному випадку відновлення остеорепаративних процесів при незрощенні переломів і (або) несправжніх суглобах виконується у два етапи. Під час першого етапу здійснюється забір анатомічного матеріалу для подальшого отримання ММСК, та при необхідності виконуються підготовчі операції – позаосередковий черезкістковий остеосинтез кісткових фрагментів апаратом шпицевого або шпице-стрижневого, або стрижневого типу (далі ПЧКО) та усунення кутових деформацій при їхній наявності. Другий етап, 4 UA 115089 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 власне трансплантація ММСК у вигляді клітинної суспензії або самполімеризуючого у місці введення гідрогелю, здійснюється після отримання необхідної кількості клітин. Трансплантація клітин здійснюється строго в міжфрагментарну ділянку таким чином, щоб трансплантовані клітини інфільтрували всю цю ділянку. Введення клітин у вигляді суспензії або самполімеризуючого у місці введення гідрогелю здійснюється в асептичних умовах після обробки місця трансплантації розчином антисептиків. Спочатку інфільтрується міжфрагментарний рубець, який прилягає безпосередньо до кісткових фрагментів, для чого ін'єкційна голка вводиться таким чином, щоб вона впиралася в кістковий фрагмент, після чого суспензія або самполімеризуючий у місці введення гідрогель вводиться уздовж кісткового фрагмента. Після інфільтрації тканин, прилеглих до кісткових фрагментів, суспензія або самполімеризуючий у місці введення гідрогель вводиться в решту міжфрагментарного рубця, "таким чином, щоб увесь рубець був інфільтрований клітинами. 2. Трансплантація ММСК оперативним методом у вигляді тривимірного остеопрогеніторного трансплантата (3D-OПТ) здійснюється при незрощенні переломів і (або) несправжніх суглобах з наявністю склерозу кісткових фрагментів на протязі та при дефектах кісткової тканини. У даному випадку відновлення остеорепаративних процесів при незрощенні переломів і (або) несправжніх суглобах та відновлення кісткової тканини при наявності її дефекту виконується у два етапи. Під час першого етапу здійснюється забір анатомічного матеріалу для подальшого отримання ММСК, та при необхідності виконуються підготовчі операції - видалення металоконструкції з позаосередковим черезкістковим остеосинтезом кісткових фрагментів апаратом шпицевого або шпице-стрижневого, або стрижневого типу (далі ІІЧКО), при наявності рубцевих і (або) рубцево-виразкових дефектів шкіри над місцем незрощення перелому або дефекту кістки здійснюється пластичне заміщення шкіряних дефектів. Обсяг 3D-OПТ визначається індивідуально у кожному випадку. Трансплантація виконується після виготовлення 3D-OПТ необхідного розміру і отримання необхідної кількості клітин. Другий етап, власне трансплантація 3D-OПТ, виконується в умовах операційної при відповідному анестезіологічному забезпеченні. Трансплантація починається з підготовки реципієнтного ложа. Поздовжнім і (або) дугоподібним розрізом оголюється область незрощення перелому або дефекту кістки. Акуратно, якомога менше, відокремлюються кісткові фрагменти від навколишніх м'яких тканин, наприклад, распатором, виділяється ділянка перелому або кісткового дефекту. Всю рубцеву тканину, що знаходиться між кістковими фрагментами, ретельно січуть. Всі внутрішні поверхні кісткових фрагментів і кістковомозкових каналів звільняється від рубців, кістковомозкові канали розкриваються. Безпосередньо перед трансплантацією реципієнтне ложе промивається розчинами антисептиків, висушується і обкладається стерильними серветками (рис. 5). При тривалому незрощенні переломів і (або) несправжніх суглобах і тангенціальних (крайових) дефектах кістки використовується 3D-OПТ, виготовлений на основі остеопластичного матеріалу кісткових чипсів та/або кісткової крихти. Кісткові чипси/крихта щільно укладаються в реципієнтне ложе між кістковими фрагментами таким чином, щоб вони тісно контактували з кістковою тканиною реципієнтного ложа і між собою (рис. 6). Фіксація кісткових фрагментів здійснюється за допомогою апарата зовнішньої фіксації спиненого або спице-стрижневого або стрижневого типу, або накісткової пластини. М'які тканини над трансплантатом пошарово вшиваються наглухо. Область трансплантації активно і пасивно дренується протягом необхідного часу. При повних (циркулярних) дефектах кісток використовується 3D-ОПТ у вигляді кісткового блока. Торці проксимального і дистального кісткових фрагментів обробляються за допомогою пилки таким чином, щоб торці кісткових фрагментів були перпендикулярні осі кістки. Кістковий блок помішується в дефект та фіксується до кісткових фрагментів за допомогою апаратів зовнішньої фіксації шпицевого або шпице-стрижневого або стрижневого типу, або за допомогою накісткових пластин, або інтрамедулярних штифтів (рис. 7). Між кістковими фрагментами і трансплантатом створюється компресія. М'які тканини над трансплантатом пошарово вшиваються наглухо. Область трансплантації активно і пасивно дренується протягом необхідного часу. ПРИКЛАД: Трансплантація тривимірного остеопрогеніторного трансплантата (3D-ОПТ) при аваскулярному остеонекрозі голівки стегнової кістки (трансцервікальна інтракапітальна трансплантація) Відновлення остеорепаративних процесів в осередку некротизованої ділянки голівки стегнової кістки відбувається у два етапи. Кожний етап здійснюється в операційній при 5 UA 115089 C2 5 10 15 20 25 30 35 відповідному анестезіологічному забезпеченні з використанням рентгенологічного контролю (електрооптичного перетворювача - далі ЕОП). Під час першого етапу, після обробки операційного поля здійснюється забір анатомічного матеріалу для подальшого отримання клітинних культур після чого по зовнішній поверхні стегна в проекції підвертлюговій ділянці стегнової кістки шпицею діаметром до 3 мм проколюється шкіра. Після того як шпиця упреться в кістку, шпиці надається напрямок, що відповідає напрямку шийки стегнової кістки і за допомогою дриля під контролем ЕОПу шпиця проводиться через шийку в голівку стегнової кістки. Шпиця повинна досягти ділянки остеонекрозу голівки стегнової кістки. За допомогою скальпеля шкіра розтинається уздовж шпиці на протязі 1 см. За допомогою канюльованих свердл, які проводяться по шпиці, поетапно формується кістковий канал необхідного діаметра, який починається в підвертлюговій ділянці стегнової кістки і закінчується в ділянці остеонекрозу голівки стегнової кістки. Шпиця видаляються, а шкіра вшивається. Після цього шпицею проколюють шкіру у проекції верхівки великого вертлюга стегнової кістки та під контролем ЕОПу шпиця проводиться вздовж стегнової кістки таким чином, щоб вона пройшла увесь вертлюг та увійшла в кістковомозковнй канал стегнової кістки. Скальпелем шкіра розтинається уздовж шпиці на протязі 1 см. За допомогою канюльованнх свердл, наприклад діаметром від 6 до 10 мм, які проводяться по шпиці, поетапно формується кістковий канал таким чином щоб канал починався на верхівці великого вертлюга стегнової кістки та закінчувався у кістковомозковому каналі стегнової кістки. Шпиця видаляються, а шкіра вшивається. Другий етап, власне трансплантація, виконується після отримання необхідної кількості клітин та виготовлення 3D-OПТ на основі кісткових чипсів та/або кісткової крихти. Кількість клітин та об'єм 3D-OПТ визначається індивідуально у кожному випадку. В операційній після відповідного знеболювання та обробки операційного поля антисептиками за допомогою скальпеля по зовнішній поверхні стегна в підвертлюговій ділянці здійснюється продовжний розтин шкіри та підлеглих тканин до кістки. В підвертлюговій ділянці знаходиться зовнішній отвір кісткового каналу. За допомогою свердл, наприклад, діаметром від 10 до 14 мм, під контролем ЕОПу, здійснюється розширення кісткового каналу у шийці та голівці стегнової кістки та, за допомогою хірургічного інструмента, здійснюється руйнування зони остеонекроза в голівці стегнової кістки. Зруйнована некротизована кісткова тканина видаляється. Через кістковий канал в утворену порожнину голівки та по ходу кісткового каналу вводиться 3D-ОПТ на основі кісткових чипсів/крихт. Кісткові чипси/крихти укладаються щільно, таким чином, щоб вони повністю зайняли порожнину, що утворилася в голівці після видалення некротизованої кісткової тканини, і кістковий канал в шийці стегнової кістки. У покладеному 3DОПТ на основі кісткових чипсів/крихт уздовж осі шийки стегнової кістки формується канал протягом всієї шийки стегнової кістки для оптимізації остеорепаративних процесів. Рана пошарово вшивається і активно і пасивно дренується протягом необхідного часу. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 40 45 50 55 60 1. Медичний продукт на основі клітин людини для корекції остеорепаративних процесів при незрощених переломах кісток, несправжніх суглобах або аваскулярних остеонекрозах, який як активний компонент містить життєздатні культивовані аутологічні індуковані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини, остеопрогеніторні клітини періосту та ендотеліальні клітинипопередники в суміші у співвідношенні (0,5-10):(0,5-10):(0,5-10) для кожного типу клітин відповідно, та який виготовляють у вигляді клітинної суспензії. 2. Медичний продукт на основі клітин людини для корекції остеорепаративних процесів при незрощених переломах кісток, несправжніх суглобах або аваскулярних остеонекрозах, який як активний компонент містить життєздатні культивовані аутологічні індуковані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини, остеопрогеніторні клітини періосту та ендотеліальні клітинипопередники в суміші у співвідношенні (0,5-10):(0,5-10):(0,5-10) для кожного типу клітин відповідно, та який виготовляють у вигляді самополімеризуючого фібринового або колагенового гідрогелю з клітинами. 3. Медичний продукт на основі клітин людини для корекції остеорепаративних процесів при незрощених переломах кісток, несправжніх суглобах або аваскулярних остеонекрозах, який складається з: (1) активного компонента, яким є життєздатні культивовані аутологічні індуковані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини, остеопрогеніторні клітини періосту та ендотеліальні клітини-попередники в суміші у співвідношенні (0,5-10):(0,5-10):(0,5-10) для кожного типу клітин відповідно, (2) самополімеризуючого фібринового або колагенового гідрогелю та (3) безклітинного і неімуногенного носія на основі остеопластичного матеріалу, 6 UA 115089 C2 5 10 виготовленого з алогенної або ксеногенної кістки у вигляді кісткового блока необхідного розміру та форми або кісткових чипсів, або кісткової крихти, та який виготовляють у вигляді тривимірного остеопрогеніторного трансплантата (3D-ОПТ). 4. Медичний продукт на основі клітин людини за п. 3, який відрізняється тим, що суміш культивованих клітин всіх трьох клітинних типів в самополімеризуючому фібриновому або колагеновому гідрогелі засівають безпосередньо перед інкубацією в носій. 5. Медичний продукт на основі клітин людини за п. 3, який відрізняється тим, що тримірний остеопрогеніторний трансплантат протягом 3-60 діб інкубується в умовах мультигазового інкубатора. 6. Спосіб корекції остеорепаративних процесів при незрощених переломах кісток, несправжніх суглобах або аваскулярних остеонекрозах із застосуванням медичного продукту за п. 1 або 2, який виконують шляхом ін’єкції, або із застосуванням медичного продукту за п. 3, який виконують оперативним шляхом. 7 UA 115089 C2 8 UA 115089 C2 9 UA 115089 C2 а - фенотип кістковомозкових ММСК, проточна цитометрія: клітини позитивні за CD105+CD90+CD73+, негативні за CD34-CD45-HLA-DR- (ідентифікація клітинного типу); б - остеогенне диференціювання кістковомозкових ММСК, фарб, алізариновим червоним (мультипотентність); в - адипогенне диференціювання кістковомозкових ММСК, фарб, масляним червоним, контрастування за Романовським (мультипотентність); г - продукція лужної фосфатази остеогенними клітинами періосту, BCIP/NBT (ідентифікація клітинного типу); д - формування капіляроподібних структур ендотеліальними клітинами-попередниками з периферичної крові в тримірному матриксі (ідентифікація клітинного типу); е - цитогенетичне дослідження культури ендотеліальних клітин-попередників з периферичної крові: нормальний чоловічій каріотип 46XY. 10 UA 115089 C2 Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 11

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/32, A61B 17/56, A61K 35/28, A61B 17/88, A61K 35/00

Мітки: клітин, процесів, продукт, людини, медичний, остеорепаративних, основі, корекції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/13-115089-medichnijj-produkt-na-osnovi-klitin-lyudini-dlya-korekci-osteoreparativnikh-procesiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Медичний продукт на основі клітин людини для корекції остеорепаративних процесів</a>

Подібні патенти