Універсальний переналагоджувальний свердлильний кондуктор

Є ще 5 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Універсальний переналагоджувальний свердлильний кондуктор, що містить кондукторну плиту, в якій виконано один або декілька отворів для встановлення змінних кондукторних втулок з наскрізним осьовим отвором кожна, діаметр якого співпадає з діаметром висвердлюваного отвору заготовки, та засоби лінійного і кутового зміщення положення змінних кондукторних втулок з можливістю фіксування їх кріпильними елементами, який відрізняється тим, що містить додаткову кондукторну плиту, обидві плити виконані П-подібного профілю, нанизані на два стрижні правильної геометричної форми з можливістю їх незалежного переміщення і закріплення на певній відстані одна від одної, утворюючи кондукторну рамку, яка додатково скріплена знімними ручками-перемичками по кінцях, елементи базування змінних кондукторних втулок циліндричної або конусної форми в межах вищезгаданої кондукторної рамки у вигляді знімного тримача вищезгаданих втулок, який жорстко кріпиться до хвостовика у вигляді планки прямокутного перерізу, яка пропущена через два вікна нижньої частини кондукторної плити і затиснута до її робочої поверхні через жорстку еластичну прокладку багатопозиційним різьбовим затискачем, що складається з проміжної і затискної плит, взаємодія яких між собою і кондукторною плитою здійснюється болтами, причому вертикальне переміщення затискної плити обмежене двома брусками, встановленими з внутрішньої сторони кондукторної плити зверху, а горизонтальне переміщення плит обмежене внутрішніми поверхнями П-подібного профілю і циліндричними стрижнями, встановленими нормально до робочої поверхні кондукторної плити і дотично з півотворами, вибраними на торцевих поверхнях проміжної і затискної плити парами, і дзеркально-симетрично один одному, та кріпильними елементами у вигляді різьбового з'єднання, якими встановлюється лінійне і кутове положення елементів базування змінних кондукторних втулок на робочій поверхні кондукторних плит.

Текст

Реферат: Універсальний переналагоджувальний свердлильний кондуктор у вигляді рамки з двома кондукторними плитами П-подібного профілю, що нанизані по двох стрижнях з можливістю їх взаємного зміщення і фіксування положення, оснащені багатопозиційним різьбовим затискачем хвостової частини знімних тримачів змінних кондукторних втулок кожна та елементів різьбових з'єднань, застосованих як основний визначник положення кожної змінної кондукторної втулки у процесі переналагоджування кондуктора. UA 111633 U (54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРЕНАЛАГОДЖУВАЛЬНИЙ СВЕРДЛИЛЬНИЙ КОНДУКТОР UA 111633 U UA 111633 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до ремонтно-відновлювальних робіт в енергетиці та макетуванні механічних вузлів і блоків радіоелектронної апаратури в умовах одиничного дрібносерійного виробництва. Аналогами корисної моделі є: переналагоджувальний свердлильний кондуктор, патент України 69569, В23В49/00, 2012 р., свердлильний переналагоджувальний кондуктор, патент України 93211, В23В49/00, 2014 р., кондукторна багатошпиндельна свердлильна головка, патент України 66543, В23В49/00, 2012 р. Характерною ознакою вищезгаданих аналогів є тенденція до універсальності, зокрема для застосування до однотипних деталей з різними розмірами. Це досягається включенням рухомої ланки з можливістю її закріплення у певному положенні. Такими пристроями оснащують стаціонарне свердлильне обладнання, що доцільно в умовах серійного і масового виробництва. На практиці виникає необхідність заміни одних вузлів іншими, їх раціонального розміщення або додаткового встановлення в межах вже раніше змонтованих на поверхні плоскої плити товщиною до 10 мм. Для цього достатньо електричної дрилі. Задачею корисної моделі є спрощення розмітки при виконанні свердлильних робіт. Поставлена задача вирішується застосуванням універсального переналагоджувального свердлильного кондуктора. До його складу входить кондукторна рамка, утворена двома кондукторними плитами 1 П-подібного профілю, де в кожній по щоках вибрано чотири фасонні отвори 2, переріз яких відповідає перерізу двох стрижнів 3 з отворами 4, якими кондукторні плити 1 фіксуються на певній відстані одна від іншої різьбовим з'єднанням 5 фіг. 1, фіг. 2. При цьому кожний наскрізний отвір і різьбовий отвір чергуються між собою, за визначеним кроком переміщення плит А. Два з болтів 5 вкручено у фігурні гайки 6, а один з нижньою конусною частиною центрує кондукторну плиту за допомогою конусного поглиблення у пластині 7, яка разом з гайками 6 жорстко змонтована на її робочій поверхні. Стрижні 3 додатково скріплені між собою знімними ручками-перемичкачами 8 та болтами 9 по торцях. У нижній частині кондукторної плити 1 вифрезеровано два вікна з контуром К, фіг. 2 через які вільно проходять елементи базування змінних кондукторних втулок 12 - хвостовик 10 і знімний тримач 11, фіг. 5 та фіг. 11. Монтування знімного тримача 11 до хвостовика 10 здійснюється різьбовим з єднанням 13 та планкою 14 з осьовим поздовжнім пазом відповідної ширини, фіг. 6. Відстань h між нижніми поверхнями деталей 10 та 11 повинна співпадати з сумарною товщиною підошви кондукторної плити 1 та жорсткої еластичної прокладки 15 з фасками 16 по боках, яка приклеєна до робочої поверхні плити 1, фіг. 4, фіг. 5. Пропущені через проміжок, утворений верхньою поверхнею жорсткої еластичної прокладки 15 та нижньої поверхні проміжної плити 17, хвостовики кожного з тримачів змінних кондукторних втулок 11затискаються болтами 18, які вкручуються у затискну плиту 19, що містить багатопозиційну різьбову решітку 20, фіг. 3. Вертикальне переміщення затискної плити 19 обмежене двома брусками 21 квадратного перерізу, які змонтовані з внутрішньої сторони П-подібної кондукторної плити 1 зверху. Її горизонтальне переміщення разом з проміжною плитою 17 обмежене внутрішніми поверхнями кондукторної плити 1 та парною кількістю циліндричних стрижнів 22, що змонтовані до неї нормально різьбовим з'єднанням 23, фіг. 1, фіг. 2. Їх циліндричні поверхні контактують із заглибленнями (півотворами), вибраними на торцях як проміжної 17 так і затискної 19 плит, фіг. 2, фіг. 3. Застосування універсального переналагоджувального свердлильного кондуктора відбувається наступним чином. Розсуваємо кондукторні плити 1 таким чином, щоб деталь 24 потрапила у проміжок між ними та стрижнями 3 фіг. 1. Встановлюємо верхній торець деталі 24 таким чином, щоб він знаходився на одному рівні з підошвами кондукторних плит. Вибираємо певну кількість знімних тримачів змінних кондукторних втулок відповідно до діаметра кожного отвору деталі 24 і таку ж кількість хвостовиків 10. Ділимо їх по дві частини та пропускаємо через вікна однієї та другої кондукторних плит. Приєднуємо за допомогою різьбового з'єднання 13 та планок 14 тримачі 11. Елементами різьбового з'єднання 25 центруємо кожний з них і відповідно і хвостовик 10 і повертаючи вліво чи вправо добиваємося рівномірного їх розподілу на поверхні жорсткої еластичної прокладки 15. Рівномірно затягуємо болти 18 до надійної фіксації хвостовиків 10, застосовуючи тарований торцевий ключ. Знімаємо всі різьбові з'єднання 25 та переносимо пристрій до заготовки, з попередньо висвердленим одним отвором. З'єднуємо кондуктор і заготовку, орієнтуємо його положення і застосовуючи змінні втулки 12 висвердлюємо безпосередньо, намічаємо або кернимо керном 26 по черзі всі отвори. В тому випадку, якщо операцію необхідно повторити декілька разів, кожне базування пристрою здійснюється по двох-трьох висвердлених у заготовці отворах. При цьому одна кондукторна 1 UA 111633 U 5 10 15 20 25 плита застосовується тільки для базування. Діаметр керна 26, фіг. 12 відповідає діаметру осьового отвору кондукторної втулки 12, фіг. 11. Позиції 27-30, зображені на фіг. 7, фіг. 8, фіг. 9 та фіг. 10, стосуються рекомендації з вибору форми знімних тримачів змінних кондукторних втулок 12. Основний комплект розрахований на отвори Ø та різьбу М діаметром від 5 мм до 10 мм, особливо на Ф6 та Мб і Ф8 та М8. Застосування пристрою для різьби або отвору діаметром від 5 мм до 8 мм можливе не тільки з допомогою зйомник тримачів 11, але і одночасному використанні знімного тримача 11, змінної втулки 12 та одного із стрижнів-вставок поз. 31-33, зображених на фіг. 13, фіг. 14, фіг. 15. Одночасно для діаметрів більших за 10 мм можуть бути використані вставки-пробки поз. 34 і 35 фіг. 16, фіг. 17. Для швидкого приблизного центрування замість елементів різьбового з'єднання можна застосовувати вставки у вигляді шнура, поз. 36 фіг. 18, шланга поз. 37, фіг. 19, та грибкове з'єднання, поз. 38 фіг. 20, з м'якої гуми. Окремий випадок складає різьба та отвори діаметром від 2 мм до 3 мм. Для цього кондукторні втулки матимуть форму зрізаного конуса, поз. 12, з осьовим наскрізним отвором та з різьбовою частиною, зафіксованою фігурною гайкою 39, фіг. 21 та фіг. 22. Їх центрування здійснюється стрижнями-вставками, що зображені поз. 31-33 на фіг. 13, 14, 15, з відповідними діаметром або різьбою. Для отворів менше 2 мм використовується керамічна конусна втулка 12 фіг. 23. Її знімання здійснюється струбциною, що складається з корпуса 40, який закладається на знімний тримач 11, воротка 41 зі ступінчастою циліндричною вставкою 42, фіг. 24. В обох цих випадках застосовують спеціальний знімач, а тримач 11 змінних кондукторних втулок 12 оснащений отвором у вигляді спареного конуса, фіг. 21. Рекомендована форма хвостовика 10 знімного тримача 11 змінних кондукторних втулок 12, який може контактувати з боковою стінкою контуру К, фіг. 2, матиме вигляд, зображений на фіг. 25 Переваги пропонованого універсального переналагоджувального свердлильного кондуктора полягає в простоті його конструкції, широкому діапазоні по діаметру отвору і різьби, суттєвому скороченні витрат часу на розмітку отворів, особливо, коли мова йде про кутові розміри, а також у ремонтопридатності та можливості заміни будь яких з деталей, що входять до його складу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 45 50 Універсальний переналагоджувальний свердлильний кондуктор, що містить кондукторну плиту, в якій виконано один або декілька отворів для встановлення змінних кондукторних втулок з наскрізним осьовим отвором кожна, діаметр якого співпадає з діаметром висвердлюваного отвору заготовки, та засоби лінійного і кутового зміщення положення змінних кондукторних втулок з можливістю фіксування їх кріпильними елементами, який відрізняється тим, що містить додаткову кондукторну плиту, обидві плити виконані П-подібного профілю, нанизані на два стрижні правильної геометричної форми з можливістю їх незалежного переміщення і закріплення на певній відстані одна від одної, утворюючи кондукторну рамку, яка додатково скріплена знімними ручками-перемичками по кінцях, елементи базування змінних кондукторних втулок циліндричної або конусної форми в межах вищезгаданої кондукторної рамки у вигляді знімного тримача вищезгаданих втулок, який жорстко кріпиться до хвостовика у вигляді планки прямокутного перерізу, яка пропущена через два вікна нижньої частини кондукторної плити і затиснута до її робочої поверхні через жорстку еластичну прокладку багатопозиційним різьбовим затискачем, що складається з проміжної і затискної плит, взаємодія яких між собою і кондукторною плитою здійснюється болтами, причому вертикальне переміщення затискної плити обмежене двома брусками, встановленими з внутрішньої сторони кондукторної плити зверху, а горизонтальне переміщення плит обмежене внутрішніми поверхнями П-подібного профілю і циліндричними стрижнями, встановленими нормально до робочої поверхні кондукторної плити і дотично з півотворами, вибраними на торцевих поверхнях проміжної і затискної плити парами, і дзеркально-симетрично один одному, та кріпильними елементами у вигляді різьбового з'єднання, якими встановлюється лінійне і кутове положення елементів базування змінних кондукторних втулок на робочій поверхні кондукторних плит. 2 UA 111633 U 3 UA 111633 U 4 UA 111633 U 5 UA 111633 U 6 UA 111633 U 7 UA 111633 U 8 UA 111633 U 9 UA 111633 U 10 UA 111633 U Комп’ютерна верстка Т. Вахричева Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 11

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23B 49/00

Мітки: кондуктор, свердлильний, переналагоджувальний, універсальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/13-111633-universalnijj-perenalagodzhuvalnijj-sverdlilnijj-konduktor.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Універсальний переналагоджувальний свердлильний кондуктор</a>

Подібні патенти