Номер патенту: 107826

Опубліковано: 24.06.2016

Автор: Станков Костянтин Сергійович

Є ще 5 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Фінансовий органайзер, що складається з палітурки, блока аркушів та засобу скріплення, який відрізняється тим, що зовнішня форма палітурки виражена у вигляді кейса, а органайзер має окремий блок вмістин для збереження грошових коштів або цінних паперів та запірний пристрій для палітурки, а блок аркушів поділено на розділи, що містять разом або окремо дані про доходи, витрати та плановані накопичення користувача органайзера, поля для запису користувачем органайзера інформації про доходи, витрати та плановані накопичення, а також поля для визначення опису призначення грошових коштів або цінних паперів, вартісних параметрів, візуалізації для збереження мотивації та додаткових відомостей про об'єкт накопичення.

2. Фінансовий органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що аркуші та/або вмістини містять поля для інформації для багаторазового використання у вигляді прозорих кишень.

3. Фінансовий органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що аркуші та/або вмістини містять поля для інформації для одноразового використання, які виокремлені на поверхні аркушів та/або вмістин візуально.

4. Фінансовий органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що вмістини для збереження грошових коштів або цінних паперів складаються з двох частин: лицьової та зворотної сторін, які разом являють собою пакет, а лицьова сторона пакета вмістин для збереження грошових коштів або цінних паперів поділена на три частини: верхня ліва, верхня права та нижня.

5. Фінансовий органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що вмістини для збереження грошових коштів або цінних паперів мають застібку.

6. Фінансовий органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що блок аркушів та вмістин для збереження грошових коштів або цінних паперів скріплені з палітуркою за допомогою швидкозшивача.

Текст

Реферат: Фінансовий органайзер складається з палітурки, блока аркушів та засобу скріплення. Зовнішня форма палітурки виражена у вигляді кейса. Органайзер має окремий блок вмістин для збереження грошових коштів або цінних паперів та запірний пристрій для палітурки. Блок аркушів поділено на розділи, що містять разом або окремо дані про доходи, витрати та плановані накопичення користувача органайзера, поля для запису користувачем органайзера інформації про доходи, витрати та плановані накопичення, а також поля для визначення опису призначення грошових коштів або цінних паперів, вартісних параметрів, візуалізації для збереження мотивації та додаткових відомостей про об'єкт накопичення. UA 107826 U (12) UA 107826 U UA 107826 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до засобів навчання накопиченню, організації, розміщення, оптимізації і зберігання грошових коштів і цінних паперів користувача та може бути використана у будь-якій діяльності, що вимагає групування витрат, накопичення та цільового розподілу грошових коштів. На сьогоднішній день відомий блокнот-органайзер, що містить обкладинку та внутрішній блок аркушів, причому обкладинка має лицьову та зворотну частини, де лицьова частина обкладинки виконана суцільно по лінії згину з корінцем, з яким по другій лінії згину з'єднано зворотну частину обкладинки, яка повторює за формою лицьову частину і несе в зоні лінії згину засіб скріплення внутрішнього блока аркушів, аркуші внутрішнього блока містять поля для фіксації інформації користувачем блокнота, та який поділений на відповідні розділи для фіксації інформації, розташовані послідовно, та, переважно, під назвами "Короткострокова ціль", "Середньострокова ціль", "Довгострокова ціль", причому кожний із розділів представлений у блокноті у вигляді відповідного заголовка, виконаного друкарським шрифтом у верхній частині відповідної сторінки та надрукованих на кожному із аркушів внутрішнього блока наступних полів: "викладення цілі", "початкова дата", "кінцева дата", "одержувані переваги", "вихідна точка", "план" та вільних полів, які виконані із можливістю фіксації інформації як на початку, так й протягом та по закінченні досягнення цілі, на лицьовій сторінці обкладинки розташовано переважно назву "Цілі", виконану друкарським шрифтом, на першому аркуші внутрішнього блока розташовано цитату, яка стосується постановки цілей із зазначенням її автора, виконану друкарським шрифтом, на другому аркуші внутрішнього блока розташовано взірець фіксації інформації у вільних полях, виконаний друкарським шрифтом, а на останньому аркуші внутрішнього блока розташовано перелік літературних джерел, які стосуються технік постановки цілей із зазначенням їх авторів, виконаний друкарським шрифтом (патент України на корисну модель № 74082, опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19). Органайзер простий та зручний у використанні для відстеження повсякденних планів та завдань, проте зовсім не розрахований на контроль за фінансами власника, що дозволило б розширяти навички планування власного бюджету. Відомий органайзер, що включає палітурку та внутрішні блоки аркушів, виконані з одного краю з наскрізними отворами, крізь які пропущені рознімні штирові тримачі засобу скріплення, і які поділені на розділи, аркуші яких містять інформацію для користувача органайзера та/або містять поля для запису інформації користувачем органайзера, органайзер додатково містить щонайменше один роздільник у вигляді еластичної стрічки та/або прозорої, та/або непрозорої закладки, та/або аркуша, який відрізняється тим, що виконаний вертикально орієнтованим і внутрішні блоки аркушів поділені щонайменше на п'ять частин по горизонталі та праворуч/ліворуч від роздільника розташовані на аркушах поля для запису завдань/цілей, що конструктивно розташовані таким чином, щоб бути перед очима користувача, а ліворуч/праворуч від роздільника розташовані на аркушах поля для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей, причому аркуші з записом етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей виконані таким чином, що верхній аркуш має менший розмір, ніж нижній або інші поаркушні мітки/наклейки, крім того органайзер укомплектований додатковими аркушами - чернетками для запису завдань/цілей та додатковими комплектами аркушів для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей. Аркуші з записом етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей містять маркування щодо процентного співвідношення виконаних завдань/цілей та/або виконані різними кольорами, та/або містять інше маркування, що відображає кількість етапів, що залишилися (патент України на корисну модель № 81353, опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12). Проте, незважаючи на комфортність у використанні та зручну структурованість, органайзер пристосований для буденних справ та їх виконання найбільш вигідним способом, але цілком не пристосований до збереження та захисту від небажаних осіб такої інформації як доходи, витрати та накопичення. Відомий пристрій для організації, зберігання, транспортування, використання та розкриття важливих документів фінансового планування та предметів, що містять, засоби для виявлення та документування інформації фінансового планування. Портативний корпус має розміри, які підходять для проведення зазначених коштів для виявлення та документування інформації фінансового планування разом з документами і пов'язаних з ними елементів, що визначені у ньому. Спосіб організації та спрощення життя людини за допомогою пристрою включає такі стадії: 1) заповнення згаданого засобу для виявлення та документування інформації фінансового планування; 2) його розміщення у портативний пристрій разом з документально підтвердженою інформацією фінансового планування та пов'язаних з ними елементів; 3) 1 UA 107826 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 транспортування портативного пристрою в місце, де його вміст розкривають та використовують (заявка на патент США № 11/160,188, опубл. № 20060290135). Однак, така модель розрахована на використання для інформування про великомасштабні або сумарні фінансові операції та не пристосована для особистого використання в цілях розподілу власних коштів та контролю за ними і, відповідно, на розвиток навичок планування витрат та фінансової дисциплінованості. Відомий особистий блокнот для ведення обліку фінансів, що вибраний найближчим аналогом, що включає палітурку та внутрішній блок аркушів, який відрізняється тим, що внутрішній блок аркушів містить розділи "Вступ", "Роз'яснення щодо правил користування", щоденні таблиці обліку фінансів із переліком можливих статей витрат та доходів та вільними графами для доповнення переліку статей витрат та доходів для планування та контролю здійснення витрат і отримання доходів, підсумкову таблицю для кожного календарного місяця, виконану із можливістю заповнення на початку і наприкінці місяця. Аркуші із щоденними таблицями обліку фінансів виконані із можливістю вказівки дня тижня і дати (патент України на корисну модель № 67517, опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4). Значним недоліком такої моделі є форма її вираження. Блокнот зручний у користуванні, та не є дієвим способом забезпечення контролю за фінансами. Для користувача розрахунок здійснення заощаджень в паперовій формі - це, перш за все, варіант можливих дій, для реалізації яких нема дієвих механізмів. Навіть при постійному веденні такого блокнота плани щодо накопичення на визначену ціль або планування сум доходів та витрат залишаються на папері і не завжди реалізовуються. Визначений механізм досягнення мети такої моделі не включає в себе будь-який інших засобів для здійснення її цілей. В основу корисної моделі поставлено задачу створення інструменту, що забезпечить користувача засобом розподілення доходів, витрат та створить умови для цільового накопичення коштів та в найбільш зручній формі надаватиме власнику інформацію про такі, а також зберігатиме і захищатиме інформацію, кошти, цінні папери та важливі записи від будьякого втручання сторонніх осіб. Поставлена задача вирішується тим, що заявлено фінансовий органайзер, що складається з палітурки, блока аркушів та засобу скріплення та має окремий блок вмістин для збереження грошових коштів або цінних паперів та запірний пристрій для палітурки, де сама палітурка виконана у вигляді кейса, а блок аркушів поділено на розділи, що містять разом або окремо дані про доходи, витрати та плановані накопичення користувача органайзера, поля для запису користувачем органайзера інформації про доходи, витрати та плановані накопичення, а також поля для визначення опису призначення грошових коштів або цінних паперів, вартісних параметрів, візуалізації для збереження мотивації та додаткових відомостей про об'єкт накопичення. Аркуші та вмістини надаються у двох варіантах: з виділеними місцями для інформації, що мають вигляд прозорих кишень для паперових прямокутників (для багаторазового використання), та з окремими місцями, які виокремленні на поверхні візуально (для одноразового використання). Технологія використання моделі включає наступні етапи: для початку роботи користувач відкриває кейс та на "листі балансу" в окремому відповідному місці для інформації вказує суму щомісячного прибутку, на "конвертах-накопичувачах" в такому ж відповідному місці для інформації кріпить візуалізацію (фото, малюнок тощо), вказує призначення та остаточні суми заощаджень (або платежу), які необхідні для його оплати, додаткову інформацію (якщо необхідно), на "листі балансу" в стовпчику "вид щомісячних затрат" вказує призначення заощаджень (або платежу) та суму грошових коштів, що буде відкладатися кожен місяць у відповідний "конверт-накопичувач", зазначену суму помістити у відповідний пакет, на якому вказує суму з урахуванням попередніх відкладених у конверт коштів. Сума щомісячних витрат не повинна перевищувати суму щомісячного прибутку. Таким чином модель забезпечує свого власника, що не має спеціальних знань та навичок, дієвим засобом розподілу прибутку, врахування витрат та цільового використання грошей. Фінансовий органайзер навчає користувача основам фінансової грамотності, плануванню майбутніх витрат та фінансової дисципліни, а також у зручний спосіб надає відомості про доходи, витрати та накопичення, зберігає грошові кошти, цінні папери та інформацію щодо них від будь-якого втручання зі сторони небажаних осіб, систематизує та впорядковує фінансові дані користувача, що значно скорочує час на аналізування фінансового стану, а також дозволяє розділити різні види доходів за особистими критеріями користувача та забезпечує цільове накопичення та використання фінансів та цінних паперів користувача. Корисна модель, що заявляється, пояснюється кресленнями: 2 UA 107826 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 фіг. 1 - палітурка фінансового органайзера; фіг. 2 - лист з полями; фіг. 3 - лист з відділеннями; фіг. 4 - пакет з полями; фіг. 5 - пакет з відділеннями; фіг. 6 - відкритий пакет. Заявлена корисна модель складається з палітурки у вигляді кейса 1, що містить засіб кріплення 2 та запірний пристрій 3, аркушів з полями для інформації 4, вмістин 5 для збереження грошових коштів або цінних паперів. Вмістини складаються з двох частин: лицьової 6 та зворотної сторін 7. Аркуші 4 та лицьова сторона вмістин може містити поля з інформацією про вміст конверта, об'єкт витрат або накопичення 8, а також його візуалізацію 9. Аркуші та/або вмістини можуть містити поля для інформації для багаторазового використання у вигляді прозорих кишень 10, в які користувач поміщує паперові прямокутники з інформацією 11, яку можна легко замінити у випадку зміни даних і призначені для відомостей про доходи, витрати, накопичення. Поля з інформацією на лицьовій стороні вмістини візуально згруповані в окремі області, розташовані зліва направо і зверху вниз. Таке групування даних дозволяє відокремити один рівень інформації від іншого, що важливо при аналізі різних аспектів накопичень. Верхня ліва область містить місця, в яких знаходиться основна (найважливіша) інформація про об'єкт накопичення чи витрат. Верхня права область являє собою виділене місце з лініями для заповнення. У ній міститься будь-яка додаткова інформація про об'єкт накопичення чи витрачання коштів залежно від їх призначення. Нижня область представлена у вигляді окремої частини пакета, призначена для кріплення та збереження візуалізації (фото, малюнка, будьякого іншого зображення) об'єкта накопичення чи витрат. Таке зображення слугує одразу двом цілям: містить додаткову інформацію візуального характеру (для збереження і підтримання мотивації користувача), призначеної для внесення та збереження повного обсягу інформації щодо вибраного об'єкта накопичення або платежу, а також дозволяє швидко знайти необхідний конверт за логічно-зрозумілим зображенням. Процес використання фінансового органайзера полягає в наступному: Після розблокування запірного механізму та відкриття кейса на аркуші у виділеному відповідному місці для інформації, вказати наприклад суму щомісячного доходу. На вмістині, в виділених відповідних місцях для інформації, вказати наприклад призначення платежу, остаточну суму платежу або накопичення, необхідних для оплати об'єкта, зазначеного на вмістині. За потреби розмістити на вмістині, в окремому відповідному місці для інформації, візуалізацію (фото, малюнок або інше зображення) об'єкта оплати або накопичення. Вказати на вмістині, в окремому відповідному місці для інформації, додаткову інформацію про об'єкт оплати або накопичення. Скопіювати призначення платежу або накопичення, вказане на вмістині, на лист з таблицею, в стовпчик з відповідним заголовком. Вказати порядковий номер вмістини, в якому знаходяться кошти і вихідна інформація про об'єкт витрачання або накопичення. Навпроти призначення платежу або накопичення, в наступному стовпці з відповідним заголовком, вказати суму грошових коштів, яка буде кожен місяць відкладатися у відповідну вмістину. Перевірити, щоб результат підсумовування щомісячних платежів по всіх рядках не перевищував суму щомісячного доходу. Покласти зазначену суму коштів або відповідний цінний папір у відповідну вмістину. Вказати на вмістині, в окремому відповідному місці для інформації, суму, що міститься в ній, з урахуванням тих грошових коштів або цінних паперів, що знаходилися в ній раніше. Вирахувати та вказати на вмістині, у відповідному виділеному місці, відсутню суму коштів, яка визначається як різниця між сумою платежу і сумою у вмістині. Вказати на аркуші, в полі з відповідним заголовком, частку щомісячного платежу в загальному доході, що обчислюється діленням суми щомісячного платежу на суму щомісячного доходу і результат помножити на 100. Перевірити, щоб результат підсумовування часток платежів у загальному доході по всіх рядках, не перевищував 100 %. Вказати на аркуші, в полі з відповідним заголовком, кількість платежів до досягнення мети (здійснення платежу або реалізації накопичення), яка обчислюється діленням відсутньої суми, зазначеної на відповідному пакеті, на суму щомісячного платежу, що відраховується на відповідні потреби. Результат округлюється в більшу сторону, до найближчого цілого числа. Після виконання вказаних операцій закрити кейс та заблокувати запірний пристрій. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 1. Фінансовий органайзер, що складається з палітурки, блока аркушів та засобу скріплення, який відрізняється тим, що зовнішня форма палітурки виражена у вигляді кейса, а органайзер 3 UA 107826 U 5 10 15 20 має окремий блок вмістин для збереження грошових коштів або цінних паперів та запірний пристрій для палітурки, а блок аркушів поділено на розділи, що містять разом або окремо дані про доходи, витрати та плановані накопичення користувача органайзера, поля для запису користувачем органайзера інформації про доходи, витрати та плановані накопичення, а також поля для визначення опису призначення грошових коштів або цінних паперів, вартісних параметрів, візуалізації для збереження мотивації та додаткових відомостей про об'єкт накопичення. 2. Фінансовий органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що аркуші та/або вмістини містять поля для інформації для багаторазового використання у вигляді прозорих кишень. 3. Фінансовий органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що аркуші та/або вмістини містять поля для інформації для одноразового використання, які виокремлені на поверхні аркушів та/або вмістин візуально. 4. Фінансовий органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що вмістини для збереження грошових коштів або цінних паперів складаються з двох частин: лицьової та зворотної сторін, які разом являють собою пакет, а лицьова сторона пакета вмістин для збереження грошових коштів або цінних паперів поділена на три частини: верхня ліва, верхня права та нижня. 5. Фінансовий органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що вмістини для збереження грошових коштів або цінних паперів мають застібку. 6. Фінансовий органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що блок аркушів та вмістин для збереження грошових коштів або цінних паперів скріплені з палітуркою за допомогою швидкозшивача. 4 UA 107826 U 5 UA 107826 U 6 UA 107826 U 7 UA 107826 U 8 UA 107826 U 9 UA 107826 U 10 UA 107826 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 11

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B42C 1/00, B42F 3/00, B42F 1/00, B42D 5/00

Мітки: органайзер, фінансовий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/13-107826-finansovijj-organajjzer.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фінансовий органайзер</a>

Подібні патенти