Пристрій, який містить циліндр, наприклад розтискний пристрій

Номер патенту: 104811

Опубліковано: 11.03.2014

Автор: Якобс Адріанус Корнеліс Марія

Є ще 5 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій, такий як розтискний пристрій, що містить:

корпус циліндра;

плунжер, який гідравлічно переміщується в корпусі циліндра і має на собі шток поршня, що входить всередину корпусу циліндра для формування циліндра з корпусом циліндра;

який відрізняється тим, що містить вивільнювану і радіально регульовану рукоятку, виконану з можливістю кріплення на пристрої щонайменше в двох радіальних положеннях відносно циліндра.

2. Пристрій за п. 1, який додатково містить:

подовжувач, що утворює механічно висувний вузол з щонайменше одним елементом з групи, що містить циліндр і шток;

і замок, що приводиться в дію індивідуально, на вузлі для механічного задавання навантажуваної заздалегідь встановленої довжини пристрою, необхідної для використання циліндра.

3. Пристрій за п. 2, в якому подовжувач виконаний з можливістю телескопічного ковзання назовні і всередину відносно штока ручним і механічним способом.

4. Пристрій за п. 2, в якому подовжувач виконаний з можливістю щонайменше осьового переміщення відносно корпусу циліндра і з можливістю замкнення на корпусі циліндра.

5. Пристрій за п. 4, в якому на корпусі циліндра виконана напрямна для лінійного осьового руху подовження відносно корпусу циліндра.

6. Пристрій за п. 5, що додатково містить з'єднувач для вибіркового і вивільнюваного кріплення рукоятки в одному вибраному положенні з щонайменше двох положень.

7. Пристрій за п. 6, в якому з'єднувач містить кільце, розташоване навколо корпусу циліндра, яке з'єднане з напрямною і має щонайменше дві орієнтовані назовні точки зачеплення, що відповідають вказаним щонайменше двом положенням.

8. Пристрій за п. 7, в якому точки зачеплення містять заглиблення для прийому кульки в з'єднаному положенні, і в якому з'єднувач містить керуючий елемент, з'єднаний з рукояткою для вибіркового утиснення кульки у відповідне заглиблення, та інше заглиблення, що має відповідну кульці форму, в рукоятці або на рукоятці для вибіркового блокування або звільнення обертання рукоятки відносно кільця.

9. Пристрій за п. 2, в якому замок містить:

щонайменше два упори на зовнішній стороні корпусу циліндра на відстані один від одного в осьовому напрямку циліндра; і

щонайменше один блокуючий блок на подовжувачі, який виконаний з можливістю радіального руху так, щоб в положенні, радіально виступаючому від подовжувача, прилягати максимум до одного упора, а в радіально втягнутому положенні, не взаємодіяти з упорами.

10. Пристрій за п. 9, в якому упор містить циліндричні потовщені ділянки на зовнішній стороні циліндра.

11. Пристрій за п. 9 або п. 10, в якому блокуючий блок містить щонайменше два сегменти, які притиснуті притискним засобом, зокрема пружиною, у вихідне положення.

12. Пристрій за п. 2 або п. 9, в якому замок містить розчіплювальний механізм.

13. Пристрій за п. 12, в якому розчіплювальним механізмом є керований контр-механізм, який в приведеному в дію стані примусово переводить блокуючий блок в кінцеве положення.

14. Пристрій за будь-яким із пп. 9 або 11-13, в якому кінцевим положенням є виступаюче положення, а вихідним положенням є втягнуте положення.

15. Пристрій за п. 13, в якому контр-механізм містить:

кільце, з багатогранною формою внутрішньої периферії; і

щонайменше дві кульки, розташовані вздовж внутрішньої периферії кільця на відстані одна від одної і притиснуті до сегментів.

16. Пристрій за будь-яким із пп. 9-15, в якому упори мають щонайменше одну похилу сторону.

17. Пристрій за п. 1 або п. 4, в якому подовжувач містить втулку, в яку або з якої ковзає циліндр, коли замок деактивований.

18. Пристрій за будь-яким із пп. 1-17, в якому циліндр є циліндром подвійної дії.

19. Пристрій за п. 4 або п. 18, в якому напрямною є гідравлічна лінія, розташована вздовж корпусу циліндра або пристрій містить таку гідравлічну лінію.

Текст

Реферат: Винахід стосується пристрою, наприклад розтискного пристрою. Пристрій містить корпус циліндра; плунжер, що гідравлічно переміщується в корпусі циліндра і має на собі шток плунжера, який входить всередину корпуса циліндра для формування циліндра з корпусом циліндра; подовжувач, який утворює механічно висувний вузол з щонайменше одним елементом з групи, що містить циліндр і шток; і замок, що приводиться в дію індивідуально, на вузлі для механічного задавання навантажуваної заздалегідь встановленої довжини пристрою, необхідної для використання циліндра. UA 104811 C2 (12) UA 104811 C2 UA 104811 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Галузь винаходу Даний винахід стосується пристрою з гідравлічним циліндром, наприклад, розтискного пристрою, що використовується різними рятувальними службами у всьому світі. Такі пристрої, наприклад, відомі з ЕР-А 1-0.412.434, відносно яких щонайменше ознаки відмітної частини прикладеного незалежного пункту формули є новими. Розтискні пристрої використовуються, наприклад, для вивільнення жертв, що застрягли в автомобілях, які потрапили в аварію або в інших подібних ситуаціях, за рахунок розтискання або підйому важких структурних деталей. Таке зміщення вантажів потрібно проводити швидко і безпечно, і для цієї мети необхідні гідравлічні циліндри, що прикладають достатню силу. Ці гідравлічні циліндри характеризуються плунжером зі штоком поршня, який при використанні системи керування (наприклад, інтегрованої системи керування), може стопоритися безступінчастим способом, що змінюється в будь-якому необхідному положенні. Вантаж, зміщений таким способом, фіксується і його зворотний рух запобігається за допомогою вбудованих гідравлічних зворотних клапанів. Однак, у відомих пристроях є щонайменше один недолік, який полягає в тому, що простота використання і швидкість роботи не високі. Даний винахід був створений з метою підвищення маневреності і швидкості і простоти використання. Згідно з даним винаходом пристрій має ознаку, згідно з якою пристрій містить вивільнювану і радіально регульовану рукоятку, яку можна закріплювати на пристрої щонайменше в двох радіальних положеннях відносно циліндра. Така рукоятка корисна для полегшення перенесення пристрою, а можливість радіального регулювання запобігає перешкодам з боку рукоятки, коли пристрій встановлений в місце використання і гідравлічний циліндр вступає в роботу. Відоме використання різних циліндрів різної довжини. Однак, таке рішення вимагає додаткового простору для зберігання і збільшення вантажопідйомності автомобіля, на якому такі інструменти транспортуються. Відоме також застосування телескопічних циліндрів або циліндрів з плунжерами, що висуваються з двох сторін. Недоліком плунжерів, які телескопічно висуваються, є невелика сила на кінці кінцевого плунжера в порівнянні з силою першого, найбільшого плунжера. Приведення в дію телескопічного плунжера далі вимагає великої кількості мастила, тому відповідний насос повинен мати великий масляний резервуар. У циліндрах з двома висувними плунжерами швидкість установки залежить від подачі мастила насосом. У багатьох випадках необхідна подача гідравлічного плунжера під навантаженням (притиснення до деталей, що розтискаються, наприклад, в аварійному автомобілі) невелика, але хід (довжина висування), який необхідно вибрати гідравлічно, все одно необхідний, щоб усунути різниці між власною довжиною циліндра в зсунутому стані і простором між деталями, що розтискаються, перш ніж до деталей, що розтискаються, можна буде прикласти силу. Метою даного винаходу є усунення недоліків відомих рішень, для чого пропонується пристрій, зокрема, розтискний пристрій, який має ознаки, визначені в єдиному незалежному пункті формули. Таким чином, пропонується пристрій за переважним варіантом даного винаходу, в якому реалізована комбінація потужного гідравлічного механізму з можливістю швидкої і простої механічної попередньої установки довжини пристрою, яка наближається до необхідної довжини для швидкого прикладання гідравлічної сили, наприклад, до деталей, що розтискаються. Це досягається на основі подовження, за допомогою якого така попередня настройка довжини може здійснюватися швидко. Таким чином, з'являється можливість в необхідному положенні установки спочатку висунути механічно регульовану частину приблизно до необхідної довжини пристрою, а потім висунути гідравлічний плунжер. При такій конструкції операція може бути виконана значно швидше, оскільки плунжер гідравлічного циліндра повинен виконати лише мінімальний хід без навантаження, перш ніж плунжер увійде в контакт з деталями, що розтискаються. Крім того, необхідна істотно менша подача мастила. Механічна настройка подовження за даним винаходом може здійснюватися за декілька секунд. Замикання на встановленій довжині пристрою відбувається переважно автоматично, наприклад, після звільнення керуючого елемента, і після цього гідравлічний плунжер можна вводити в контакт з деталями, що розтискаються. Це дозволяє створити свого роду швидке механічне регулювання перекриття різниці в довжині, після чого гідравлічний плунжер створює силу для зміщення вантажу. У переважному варіанті пристрій за даним винаходом має ознаку, згідно з яким подовжувач висувається і всувається телескопічно відносно штока поршня механічно і вручну. 1 UA 104811 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Пристрій за даним винаходом, однак, переважно має ознаку, згідно з якою подовжувач виконаний з можливістю щонайменше осьового переміщення відносно корпусу циліндра і з можливістю кріплення до цього корпусу. Таким чином, подовжувач містить свого роду втулку або циліндричний корпус циліндра, що може бути корисно при формуванні захисту циліндра без потенційного виникнення - як це має місце у вищеописаному варіанті - послаблення штока поршня, хоча жодна з цих опцій не вийде за межі об'єму захисту даного винаходу. У такому варіанті може бути корисно встановити на корпус циліндра напрямну для лінійного руху подовження відносно корпусу циліндра. Така напрямна може мати перевагу, яка полягає в тому, що деталі і компоненти на циліндрі, такі як гідравлічні з'єднання, і на подовжувачі не пошкоджуються, навіть коли пристрій видовжується або скорочується. У варіанті даного винаходу з вивільнюваною і радіально регульованою рукояткою, може бути корисним, якщо пристрій буде далі містити з'єднувач для вибіркового і вивільнюваного кріплення рукоятки в одному з вибраних положень з щонайменше двох таких положень. У рамках даного винаходу також можлива наявність більшої кількості положень. Добре визначені положення дозволяють здійснювати дуже зручне регулювання або поворот рукоятки в положення, яке створює найменші перешкоди при використанні так, щоб можна було з упевненістю не допустити перешкод з боку рукоятки, коли циліндр знаходиться в роботі. Такі перешкоди можуть створюватися положенням рукоятки, коли рукоятка розташована поруч з нерухомим елементом, який може заважати силі, що створюється циліндром. У ще одному варіанті пристрій за даним винаходом рукояткою можна повертати (прибираючи її в сторону) і з'єднувальний засіб може містити кільце, що проходить навколо корпусу циліндра, з'єднане з напрямною і має щонайменше дві орієнтовані назовні точки зачеплення, що відповідають описаним вище щонайменше двом положенням. Це рішення є дуже елегантним і простим. Напрямна може грати важливу роль в цьому варіанті, якщо вона є, оскільки в деяких варіантах кільце повинно мати можливість рухатися разом з рукояткою вздовж довжини циліндра, але повинно залишатися фіксованим в радіальному напрямку, щоб замикати радіально обертову рукоятку. Це можна реалізувати, якщо кільце потім з'єднується з напрямною. Для пристрою також може бути корисно мати ознаку, згідно з якою точки зачеплення мають заглиблення для прийому в нього кульки в з'єднаному положенні, і де з'єднувальний засіб містить керуючий елемент з'єднаний з рукояткою для вибіркового втиснення кульки у відповідне заглиблення, та інше заглиблення форму у відповідь відносно кульки в рукоятці або на рукоятці, щоб вибірково блокувати або розблокувати обертання рукоятки відносно кільця. Додатково або альтернативно, пристрій за даним винаходом з подовжувачем, регульованим вздовж або щонайменше відносно циліндра, може мати ознаку, згідно з якою замок містить щонайменше два упори на зовнішній стороні корпусу циліндра на відстані один від одного, в осьовому напрямку циліндра; і щонайменше один блокуючий блок на подовжувачі, який виконаний з можливістю радіального руху, щоб в положенні, радіально виступаючому від подовження, прилягати максимум до одного з упорів, а в радіально втягнутому положенні не взаємодіяти з упорами. У такому варіанті пристрій можна легко попередньо настроїти дискретними кроками так, щоб одержати щонайменше приблизно необхідну довжину, щоб прикласти силу гідравлічним циліндром, наприклад, до деталей, що розтискаються, наприклад, аварійного автомобіля. Упори в цьому випадку можуть містити циліндричні потовщені ділянки на зовнішній стороні циліндра, які можуть мати щонайменше похилу сторону, щоб спростити механічне (ручне) подовження пристрою. Блокуючий блок може містити щонайменше два сегменти, які можуть притискатися притискним засобом, зокрема, пружиною, у вихідне положення. Замок може містити звільняючий елемент. Звільняючий елемент може бути керованим контр-механізмом, який в приведеному в дію стані переводить блокуючий блок в кінцеве положення. З таким вихідним положенням і кінцевим положенням замок такої конструкції може працювати дуже легко, при тому що гарантовано досягається правильний стан замкнення, в якому пристрій готовий до швидкого гідравлічного навантаження. Кінцеве положення переважно є виступаючим положенням, а вихідне положення є втягнутим положенням. Ймовірно це суперечить очікуванням, але дозволяє чудово виконувати функцію замкнення. Контр-механізм може містити: кільце з багатокутною внутрішньою периферійною формою; і щонайменше дві кульки, які розташовані вздовж внутрішньої периферії кільця на відстані одна від одної, і які прилягають до сегментів. Вказані вихідне і кінцеве положення, таким чином, добре визначені і прості в експлуатації: замок може працювати при повороті кільця. Упори можуть мати щонайменше одну похилу сторону. У цьому випадку подовження здійснюється легко, оскільки похилі сторони сприяють відтисканню блокуючого блока. 2 UA 104811 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Далі, є варіант, в якому подовжувач містить втулку, в яку або з якої входить циліндр у вимкненому стані замка. Таким чином, подовжувач може служити захистом циліндра. У ще одному варіанті пристрій за даним винаходом може бути виконаний так, що циліндр є циліндром подвійної дії. Сила може додаватися і коли циліндр висувається, і коли циліндр всувається. Таким чином, пристрій можна використовувати не тільки для штовхання, але і для витягування. У варіанті з напрямною пристрій може бути виконаний так, що напрямна утворена гідравлічним каналом, що проходить вздовж корпусу циліндра. Такий канал служить для подачі і відведення гідравлічної рідини, але може служити і напрямною для рукоятки і кільця з'єднувача, щоб забезпечити можливість кутового регулювання рукоятки. Далі йде більш докладний опис ілюстративного варіанту даного винаходу з посиланнями на креслення, що служать лише ілюстрацією і не обмежують даний винахід, оскільки об'єм його захисту визначений в прикладеній формулі винаходу, зокрема, єдиним незалежним пунктом формули. Одні і ті ж або однакові деталі, компоненти і елементи на кресленнях позначені одними і тими ж позиціями. Фіг. 1 - вигляд в перспективі пристрою за даним винаходом в роботі. Фіг. 2 - вигляд в перспективі пристрою за фіг. 1 у висунутому положенні. Фіг. 3 - вигляд в перспективі пристрою за фіг. 1 в гідравлічно активованому стані. Фіг. 4 - вигляд в перспективі з частковим вирізом пристрою по вищеперелічених кресленнях. Фіг. 5 - переріз по лінії V-V на фіг. 4. Фіг. - 6 переріз, що відповідає фіг. 5, з відкритим замком. Фіг. 7 - вигляд в перспективі з частковим вирізом рукоятки із з'єднувачем для її кріплення, і Фіг. 8 - більш докладний вигляд з вирізом комбінації рукоятки і її блокуючого пристрою, а також замка. На фіг. 1, 2 і 3 показаний пристрій 1 за даним винаходом в різних робочих станах. Пристрій 1 використовується в показаному ілюстративному варіанті для розтискання дверного отвору між стояками 3, 4 аварійного автомобіля 2 для визволення пасажира (не показаний) з автомобіля 2. В ситуації, показаній на фіг. 1 пристрій 1 впирається в перший стояк 3. В пристрої по прототипу в цей час необхідно негайно збільшити гідравлічний тиск в циліндрі, розташованому в пристрої 1 і який більш детально описаний нижче. Згідно з даним винаходом і як показано на фіг. 2, використовується подовжувач 5 за допомогою якого пристрій 1 можна механічно і вручну подовжити, щоб перекрити відстань між стояками 3, 4 автомобіля швидше, ніж при використанні гідравлічного тиску. При досягненні пристроєм 1 необхідної довжини активується замок, який буде описаний нижче, щоб зафіксувати подовжувач 5 і циліндр 6 один відносно одного. Тільки після цього гідравлічний тиск в циліндрі підвищується за допомогою гідравлічних ліній 7, щоб висунути плунжер і з'єднаний з ним шток поршня з циліндра 6, щоб перекрити останню частину відстані між стояками 3, 4, як показано на фіг. 3. Пристрій 1 більш детально показаний на фіг. 4. Циліндр 6 можна засувати вручну в подовжувач 5 і висувати з нього, при цьому подовжувач сформований як труба або втулка, в яку входить циліндр 6. Коли досягнута необхідна довжина, відносне положення подовження 5 і циліндра 6 фіксується за допомогою замка, який буде описаний нижче, так, щоб цю зафіксовану зборку подовжувача 5 і циліндра 6 можна було навантажувати, коли шток 8 поршня висувається під дією гідравлічного тиску. На частині циліндра 6, яка виступає з подовження 5, розташована з'єднувальна частина 9, яку через з'єднувач 10 можна підключати до гідравлічних ліній (не показані). Далі на з'єднувальній частині 9 розташовані керуючі кнопки 11 для вмикання і вимкнення циліндра 6 і, більш конкретно, для керування рухом штока 8 поршня при його висуненні з циліндра 6 і втягуванні в циліндр 6. У показаному варіанті циліндр 6 є циліндром подвійної дії. Гідравлічна лінія 12 проходить для цього від з'єднувальної частини 9 до зовнішнього кінця циліндра 6, розташованого всередині подовження 5. З причин, які будуть описані нижче, ця гідравлічна лінія 12 є трубкою, яка зберігає свою форму, що пов'язано з подвійною функцією, яка виконується цією лінією як напрямна для лінійного переміщення циліндра 6 відносно подовження 5. На стороні з'єднувальної частини 9 розташоване з'єднання (не показане) з внутрішньою порожниною циліндра 6 так, що циліндр 6 фактично є циліндром подвійної дії. На фіг. 5 показаний замок в перерізі по лінії V-V на фіг. 4. Замок розташований на зовнішньому кінці подовження 5, де циліндр 6 можна вручну всувати в подовжувач 5 і висувати з нього. Замок забезпечує фіксацію положення подовження 5 і циліндра 6 один відносно одного. На фіг. 5 показаний замкнений стан замка, а на фіг. 6 показаний відкритий стан замка. Цей 3 UA 104811 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 замок містить чотири окремі елементи 15, 16, 17 і 18, на які впливає пружина 19 так, щоб відтискати сегменти 15-18 назовні. Зовні від периферії, визначеної сегментами 15-18, знаходяться вкладиші 20-23, між якими розташовані кульки 27-27, а кільце 28 з внутрішньою периферією восьмигранної форми розташоване зовні вкладишів 20-23 і кульок 24-27. Далі на кільці 28 є рукоятка 29, що дозволяє повертати кільце 28 з внутрішньою периферією багатогранної форми на кутову відстань з положення, показаного на фіг. 5, в положення, показане на фіг. 6. Пружина 30, розташована вздовж кільця прагне повернути кільце назад в положення рукоятки 29, показане на фіг. 5, тобто, під з'єднувальною пластиною 13, яка проходить до рукоятки 14, або, в будь-якому випадку, поруч з пластиною. Коли рукоятка 29 повернута з положення, показаного на фіг. 5, в положення, показане на фіг. 6, виникає простір, що дозволяє кулькам 24-27 зміститися назовні в кути багатогранної форми внутрішньої периферії кільця 28. Таким чином, деактивується контр-механізм, який фактично притискає всередину і утримує сегменти 15-18 в положенні, показаному на фіг. 5. Коли кульки 24-27 зміщені назовні, в кути багатогранної форми внутрішньої периферії кільця 28, сегменти 15-18 також зміщуються назовні пружиною 19 так, що виникає більший внутрішній простір, який визначається сегментами 15-18, і замок, таким чином, відкривається (в положенні рукоятки 29, показаному на фіг. 6). На зовнішній поверхні циліндра 6 розташовані потовщення 31, 32, 33, які формують упори, з якими входять в зачеплення сегменти 15-18, що входять у вужчі частини зовнішньої поверхні циліндра 6, розташовані між потовщеннями 31, 32, 33, коли рукоятка 29 знаходиться в положенні, показаному на фіг. 5. Сегменти 15-18, таким чином, в положенні рукоятки, показаному на фіг. 5, потрапляють у вужчі простори між потовщеннями 31-33, тоді як в положенні рукоятки, показаному на фіг. 6, в якому рукоятка 29 повернена відносно положення, показаного на фіг. 5, сегменти виходять з цих вужчих ділянок між потовщеннями 31-33. Отже, користувач може повернути рукоятку 29 на невелику кутову відстань, в результаті чого сегменти 15-18 вийдуть з вузьких частин між потовщеннями 31-33 на зовнішній поверхні циліндра 6. В цьому стані замок відкритий, і циліндр 6 може вільно ковзати в подовжувач 5 і з нього, щоб швидко задати попередню комбіновану довжину циліндра 6 з подовжувачем 5, без використання гідравліки. Коли буде досягнута необхідна комбінована довжина, користувач відпускає рукоятку 29, яка під дією пружини 30 повертається назад до з'єднувальної пластини 13, щоб притиснути всередину сегменти з кульками 24-27. Простір 31, далі залишається вільним для проходу гідравлічної трубки 12, що зберігає свою форму, яка також служить напрямною для лінійного переміщення циліндра 6 в подовжувач 5 і з нього. На вигляді в перспективі на фіг. 7 ця гідравлічна лінія 12, що зберігає форму, проходить по задній стороні і тому не видна. На фіг. 7 далі показані потовщені ділянки 31-33, кожна з яких має верхню сторону, на радіальну кромку 35 якої в активованому стані можуть спиратися сегменти по фіг. 5 і 6, тим самим утворюючи замок. На фіг. 7 далі показана рукоятка 14 на з'єднувальній пластині 13. У з'єднувальній пластині 13 сформований керуючий елемент 36. Коли він зсунутий в напрямку, показаному стрілкою А, кулька 37 випадає з заглиблення 38, при цьому таких заглиблень у зовнішній периферії круглого кільця 39, розташованого навколо циліндра 6, виконано щонайменше два, а в показаному варіанті навіть чотири, і кулька залишається нерухомою відносно циліндра, коли рукоятка 14 на з'єднувальній пластині 13 може повертатися навколо циліндра. Це може бути корисно, оскільки в деяких робочих ситуаціях доступного простору для рукоятки 14 може не вистачати, і рукоятку в цьому випадку можна просто повернути в сторону. Коли керуючий елемент 36 натиснутий в напрямку стрілки А, кулька 37 падає в паз 40, і з'єднувальну пластину 13 з рукояткою 14 можна повертати навколо циліндра 6. Оператор може відпустити елемент 36, і під дією пружини 41 він відтискається назад в напрямку, протилежному показаному стрілкою А. Кулька 37 притискається до зовнішньої периферії кільця 39, доки не буде виконаний поворот до іншого заглиблення 38. Потім кулька 37 падає в досягнуте заглиблення 38 і з'єднувальна пластина 13 і рукоятка 14 знову з'єднуються. На фіг. 8 приведений вигляд з частковим вирізом, що ілюструє відношення між багатьма з вищеописаних деталей і компонентів. На фіг. 8 показані тільки сегменти, які утворюють частину замка, але не показані кульки 24-27 і вкладиші 20-23. За допомогою роботи рукоятки 29 забезпечується можливість руху циліндра 6 в подовжувач 5 і з нього, а за допомогою роботи елемента 36 рукоятку 14 можна повертати навколо периферії циліндра для позиціонування її в потрібне положення, щоб рукоятка 14 не могла стати перешкодою для руху. Після вивчення вищенаведеного опису і креслень фахівцям будуть зрозумілі багато додаткових і альтернативних варіантів, які, проте, повинні вважатися такими, що входять в 4 UA 104811 C2 об'єм захисту даного винаходу, якщо такі варіанти не виходять по суті з об'єму захисту, визначеного прикладеною формулою. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1. Пристрій, такий як розтискний пристрій, що містить: корпус циліндра; плунжер, який гідравлічно переміщується в корпусі циліндра і має на собі шток поршня, що входить всередину корпусу циліндра для формування циліндра з корпусом циліндра; який відрізняється тим, що містить вивільнювану і радіально регульовану рукоятку, виконану з можливістю кріплення на пристрої щонайменше в двох радіальних положеннях відносно циліндра. 2. Пристрій за п. 1, який додатково містить: подовжувач, що утворює механічно висувний вузол з щонайменше одним елементом з групи, що містить циліндр і шток; і замок, що приводиться в дію індивідуально, на вузлі для механічного задавання навантажуваної заздалегідь встановленої довжини пристрою, необхідної для використання циліндра. 3. Пристрій за п. 2, в якому подовжувач виконаний з можливістю телескопічного ковзання назовні і всередину відносно штока ручним і механічним способом. 4. Пристрій за п. 2, в якому подовжувач виконаний з можливістю щонайменше осьового переміщення відносно корпусу циліндра і з можливістю замкнення на корпусі циліндра. 5. Пристрій за п. 4, в якому на корпусі циліндра виконана напрямна для лінійного осьового руху подовження відносно корпусу циліндра. 6. Пристрій за п. 5, що додатково містить з'єднувач для вибіркового і вивільнюваного кріплення рукоятки в одному вибраному положенні з щонайменше двох положень. 7. Пристрій за п. 6, в якому з'єднувач містить кільце, розташоване навколо корпусу циліндра, яке з'єднане з напрямною і має щонайменше дві орієнтовані назовні точки зачеплення, що відповідають вказаним щонайменше двом положенням. 8. Пристрій за п. 7, в якому точки зачеплення містять заглиблення для прийому кульки в з'єднаному положенні, і в якому з'єднувач містить керуючий елемент, з'єднаний з рукояткою для вибіркового утиснення кульки у відповідне заглиблення, та інше заглиблення, що має відповідну кульці форму, в рукоятці або на рукоятці для вибіркового блокування або звільнення обертання рукоятки відносно кільця. 9. Пристрій за п. 2, в якому замок містить: щонайменше два упори на зовнішній стороні корпусу циліндра на відстані один від одного в осьовому напрямку циліндра; і щонайменше один блокуючий блок на подовжувачі, який виконаний з можливістю радіального руху так, щоб в положенні, радіально виступаючому від подовжувача, прилягати максимум до одного упора, а в радіально втягнутому положенні, не взаємодіяти з упорами. 10. Пристрій за п. 9, в якому упор містить циліндричні потовщені ділянки на зовнішній стороні циліндра. 11. Пристрій за п. 9 або п. 10, в якому блокуючий блок містить щонайменше два сегменти, які притиснуті притискним засобом, зокрема пружиною, у вихідне положення. 12. Пристрій за п. 2 або п. 9, в якому замок містить розчіплювальний механізм. 13. Пристрій за п. 12, в якому розчіплювальним механізмом є керований контр-механізм, який в приведеному в дію стані примусово переводить блокуючий блок в кінцеве положення. 14. Пристрій за будь-яким із пп. 9 або 11-13, в якому кінцевим положенням є виступаюче положення, а вихідним положенням є втягнуте положення. 15. Пристрій за п. 13, в якому контр-механізм містить: кільце, з багатогранною формою внутрішньої периферії; і щонайменше дві кульки, розташовані вздовж внутрішньої периферії кільця на відстані одна від одної і притиснуті до сегментів. 16. Пристрій за будь-яким із пп. 9-15, в якому упори мають щонайменше одну похилу сторону. 17. Пристрій за п. 1 або п. 4, в якому подовжувач містить втулку, в яку або з якої ковзає циліндр, коли замок деактивований. 18. Пристрій за будь-яким із пп. 1-17, в якому циліндр є циліндром подвійної дії. 19. Пристрій за п. 4 або п. 18, в якому напрямною є гідравлічна лінія, розташована вздовж корпусу циліндра або пристрій містить таку гідравлічну лінію. 5 UA 104811 C2 6 UA 104811 C2 7 UA 104811 C2 8 UA 104811 C2 9 UA 104811 C2 10 UA 104811 C2 Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 11

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device comprising a cylinder, such as a spreader

Автори англійською

Jocobs, Adrianus, Cornelis, Maria

Автори російською

Якобс Адрианус Корнелис Мария

МПК / Мітки

МПК: A62B 3/00, B66F 3/00

Мітки: розтискний, пристрій, циліндр, наприклад, містить

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/13-104811-pristrijj-yakijj-mistit-cilindr-napriklad-roztisknijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій, який містить циліндр, наприклад розтискний пристрій</a>

Подібні патенти