Є ще 5 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пилосос, що включає корпус, двигун, розташований в межах згаданого корпусу, і має шахту виходу, вентилятор з'єднаний з порожниною шахти виходу, а вхід виконаний через резервуар з водою, а потім через сепаратор, з можливістю відокремити воду, пил, інші частинки, що потрапили із зовнішнього простору, елементи сепаратора закріплені на валу високообертового двигуна перед вентилятором і розміщені в резервуарі з водою вище її рівня, резервуар з'єднаний з корпусом за допомогою контуру, що ущільнює, який відрізняється тим, що не менш ніж один активний робочий елемент сепаратора складається з кільця, сполученого з маточиною не менш ніж трьома спицями, на якому консольно в осьовому напрямку рівномірно по колу встановлені лопатки, які мають аеродинамічний профіль з округленими в перерізі і передньою, і задньою кромками і негативний кут атаки щодо зовнішнього контуру кільця та утворюють порожнину всередині контуру, також сепаратор включає торцеву кришку знизу і відбійну профільовану шайбу збоку корпусу відцентрового вентилятора.

2. Пилосос за п. 1, який відрізняється тим, що лопатки мають аеродинамічний профіль, з одного боку опуклий, а з іншого боку увігнутий, та встановлені консольно в осьовому напрямку рівномірно по колу і симетрично з різних сторін відносно площини кільця, розташованої перпендикулярно осі обертання сепаратора.

3. Пилосос за п. 2, який відрізняється тим, що кільце виконано в перерізі в напрямку площини осі обертання аеродинамічно профільованим, обидві сторони опуклі, з максимальною висотою профілю на відстані 25-40 % від зовнішнього контуру.

4. Пилосос за п. 2, який відрізняється тим, що спиці виконані у вигляді планок з більшим розміром перерізу в осьовому напрямку і з'єднані з внутрішніми кромками лопаток.

5. Пилосос з п. 4, який відрізняється тим, що спиці виконані у вигляді планок, вигнутих по радіусу в площині кільця і з'єднаних з внутрішніми кромками лопаток з відповідністю куту атаки лопаток, і рівні їм по висоті.

6. Пилосос за п. 4, який відрізняється тим, що на маточині і на спицях активних елементів сепаратора з одного торця виконані шипи, а з іншого торця глухі співвісні отвори, з можливістю взаємної фіксації активних елементів сепаратора між собою та з торцевою кришкою в заданому положенні.

7. Пилосос за п. 1, який відрізняється тим, що кільце виконано в перерізі в напрямку площини осі обертання аеродинамічно профільованим, одна сторона опукла, а протилежна плоска і лопатки встановлені консольно в осьовому напрямку рівномірно по колу тільки на опуклій стороні кільця.

8. Пилосос за п. 1, який відрізняється тим, що вхідний отвір корпусу відцентрового вентилятора виконано з кільцевим посиленим контуром, що виступає ззовні, а відбійна профільована шайба виконана у вигляді кільця з кільцевими стінками, укріпленого на спицях до маточини, причому зовнішня стінка конусна з збільшенням діаметра ззовні, а внутрішня стінка вертикальна, які охоплюють з гарантованим зазором кільцевий контур отвору корпусу вентилятора, що виступає ззовні.

9. Пилосос за п. 1, який відрізняється тим, що резервуар прозорий, круглий на вигляді зверху, верхня частина має сферичну форму і один отвір в середній частині відносно вертикальної осі сфери, та другий, з трубою що опускається в порожнину не менше ніж до середини, зміщений до краю ємності, і контури отворів мають опірну кромку, з можливістю сполучення з ущільнювальною прокладкою на корпусі пилососа та відцентрового вентилятора, а нижня частина резервуара має в середній частині сферичну височину, від якої по конусу вниз йде днище до циліндричних стінок, які сполучаються з верхньою частиною ємності фланцем з ущільнювальним кільцем розбірним з'єднанням з різьбовим кріпленням, фланець сполучений з опірноцентруючим пояском на корпусі пилососа та з'єднувальними стопорами.

Текст

Реферат: Пилосос, що включає корпус, двигун, розташований в межах згаданого корпусу, і має шахту виходу, вентилятор з'єднаний з порожниною шахти виходу, а вхід виконаний через резервуар з водою, а потім через сепаратор, з можливістю відокремити воду, пил, інші частинки, що потрапили із зовнішнього простору, елементи сепаратора закріплені на валу високообертового двигуна перед вентилятором і розміщені в резервуарі з водою вище її рівня, резервуар з'єднаний з корпусом за допомогою контуру, що ущільнює, причому не менш ніж один активний робочий елемент сепаратора складається з кільця, сполученого з маточиною не менш ніж трьома спицями, на якому консольно в осьовому напрямку рівномірно по колу встановлені лопатки, які мають аеродинамічний профіль з округленими в перерізі і передньою і задньою кромками, і негативний кут атаки щодо зовнішнього контуру кільця та утворюють порожнину всередині контуру, також сепаратор включає торцеву кришку знизу і відбійну профільовану шайбу збоку корпусу відцентрового вентилятора. UA 103302 U (12) UA 103302 U UA 103302 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель стосується пристроїв для видалення бруду в приміщеннях, а також очищення забрудненого повітря, наприклад пилососів. Відомий пристрій рідинного очищення повітря описаний в патенті України № 72262, опублікованому 15.02.2005 року, індекс МПК B01D 46/00, B01D 45/12, що включає вхід для забрудненого повітря, вихід для очищеного повітря і відсік очищення забрудненого повітря, що обертається, в якому використана рідина, яка міститься всередині відсіку, що обертається, при цьому відсік, що обертається, сполучений із входом для забрудненого повітря і з виходом для очищеного повітря таким чином, що вони обертаються разом, і де відсік, що обертається, включає: перший елемент, що визначає зовнішню форму відсіку, що обертається, де перший елемент має внутрішню поверхню, на якій знаходиться рідинна плівка, другий елемент для передачі повітря, де другий елемент розміщений всередині першого елемента, велику кількість перших перегородок, що проходять радіально від другого елемента до першого елемента, і ступінь очищення повітря, де згаданий ступінь обмежений частиною першого елемента, частиною другого елемента і парою перших перегородок, при цьому частина першого елемента визначає зовнішню форму згаданого ступеня, а частина другого елемента визначає внутрішню форму згаданого ступеня. Пристрій додатково включає кожух, який захищає відсік, що обертається, при цьому згаданий кожух розташований зовні відсіку, що обертається, підшипник, що забезпечує обертання відсіку, що обертається, де згаданий підшипник підтримує відсік, що обертається, і мотор, що забезпечує обертання згаданого відсіку, що обертається, навколо осі обертання, причому згаданий мотор агрегований з підшипником. Згаданий ступінь включає камеру для очищення повітря, де згадана камера в радіальному напрямку обмежена частиною першого елемента і частиною другого елемента, а в осьовому напрямку - першими перегородками, перепускні канали для передачі повітря, де згадані перепускні канали розташовані всередині внутрішньої порожнини другого елемента і де згадані перепускні канали проходять в згадану камеру, при цьому перепускні канали утворені за допомогою другої перегородки, яка розташована у внутрішній порожнині, де згадана друга перегородка розділяє внутрішню порожнину другого елемента в осьовому напрямку через задані осьові проміжки, і перший отвір і другий отвір, утворені в згаданій частині другого елемента, де перший отвір з'єднує перший із перепускних каналів із камерою, а другий отвір з'єднує другий із перепускних каналів із камерою. Перший елемент додатково містить (а) третій отвір для залиття рідини в камеру і (b) четвертий отвір для зливу рідини з камери. Ступінь додатково включає третій елемент, який виступає в радіальному напрямку від другого елемента на першу задану висоту, при цьому не перекриваючи камеру, і де третій елемент розташований всередині камери. Ступінь додатково включає четвертий елемент, який виступає в радіальному напрямку від другого елемента на другу задану висоту, при цьому не перекриваючи камеру, і де згаданий четвертий елемент розташований на другому елементі на заданій осьовій відстані від третього елемента, при цьому четвертий елемент розташований всередині камери, а перша задана висота забезпечує перший зазор між третім елементом і рідинною плівкою, а друга задана висота забезпечує другий зазор між четвертим елементом і рідинною плівкою. Відсік, що обертається, має циліндричну форму і встановлений із можливістю обертання навколо осі. Згадана рідина є водою. Згадана рідина є рідиною, яка містить воду і речовину, яка вибрана з групи, яка включає FeSO4, LiOH і NaOH. Також описаний спосіб рідинного очищення повітря, який включає: (a) створення відсіку з входом і виходом; (b) заповнення відсіку заданою кількістю рідини, яка повинна знаходитися всередині відсіку; (c) обертання відсіку разом із входом і виходом; (d) утворення відцентрової сили; (e) утворення рідинної плівки з використанням відцентрової сили; (f) подачу забрудненого повітря через вхід у відсік; (g) приведення забрудненого повітря в контакт із рідинною плівкою у відсіку; і (h) відведення очищеного повітря, де згаданий спосіб додатково включає передачу забрудненого повітря в осьовому напрямку вздовж відсіку, передачу забрудненого повітря радіально назовні у відсік через перший отвір, утворений у внутрішній стінці відсіку, передачу повітря, яке знаходиться в контакті з рідинною плівкою, в осьовому напрямку, передачу повітря радіально всередину у відсік через другий отвір, утворений у внутрішній стінці відсіку, і передачу повітря в осьовому напрямку. 1 UA 103302 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Спосіб додатково включає запуск мотора для обертання відсіку і обертання лопатевого колеса, яке створює перепад тиску між тиском повітря у відсіку і тиском навколишнього середовища і забезпечує подачу забрудненого повітря у відсік. Також додатково включає передачу повітря з одного ступеня в інший ступінь відсіку. Спосіб, що включає: створення контакту рідинної плівки з внутрішньою поверхнею першого елемента, де перший елемент визначає зовнішню форму відсіку; включає: обертання лопатевого колеса, яке створює перепад тиску між тиском повітря у відсіку і тиском навколишнього середовища, передачу забрудненого повітря в першу камеру, передачу забрудненого повітря через перший отвір і передачу забрудненого повітря в перший перепускний канал, утворений всередині другого елемента, де другий елемент визначає внутрішню форму відсіку; включає: передачу забрудненого повітря через другий отвір, виконаний у другому елементі, передачу згаданого забрудненого повітря у другу камеру, обробку забрудненого повітря шляхом створення безперервного контакту між забрудненим повітрям і рідинною плівкою з використанням третіх елементів, де треті елементи виступають радіально всередину другої камери, мають задану висоту і розташовані через задані проміжки в осьовому напрямку вздовж відсіку, і передачу обробленого повітря через третій отвір, виконаний у другому елементі; і включає: передачу очищеного повітря у другий перепускний канал, утворений всередині другого елемента, відділеного від перепускного каналу перегородкою, і передачу очищеного повітря через четвертий отвір. Рідинна плівка містить (а) воду або (b) воду і речовину, яка вибрана з групи, яка включає FeSO4, LiOH і NaOH. Спосіб рідинного очищення повітря, який включає: створення відсіку, що обертається, із входом, виходом і щонайменше однією камерою між згаданими входом і виходом, де згадана камера, що обертається, обмежена в радіальному напрямку внутрішньою і зовнішньою стінками, а в осьовому напрямку першою перегородкою і другою перегородкою, при цьому відсік, що обертається, додатково включає перший внутрішній прохід і другий внутрішній прохід, де згадані перший і другий внутрішні проходи утворені внутрішньою стінкою і охоплені нею, при цьому перший внутрішній прохід сполучений з камерою через першу велику кількість отворів, які утворені у внутрішній стінці, другий внутрішній прохід сполучений з камерою через другу велику кількість отворів, які утворені у внутрішній стінці, при цьому перший внутрішній прохід і другий внутрішній прохід розділені третьою перегородкою, заповнення заданою рідиною щонайменше однієї камери, при цьому згадана рідина розміщується всередині щонайменше однієї камери, обертання відсіку для утворення рідинної плівки, що обертається, щонайменше в одній з камер, пропускання забрудненого повітря в осьовому напрямку через вхід, пропускання забрудненого повітря в осьовому напрямку через перший внутрішній прохід, а в радіальному напрямку назовні через першу велику кількість отворів в щонайменше одну камеру, забезпечуючи взаємодію з рідинною плівкою для вироблення очищеного повітря, пропускання очищеного повітря радіально всередину з камери через другу велику кількість отворів у другий внутрішній прохід, пропускання очищеного повітря в осьовому напрямку через другий внутрішній прохід і випуск очищеного повітря через вихід. Додатково включає сполучення лопатевого колеса з виходом таким чином, щоб направляти потік повітря щонайменше через одну камеру. Камера, що обертається, додатково містить елементи, які радіально виступають із внутрішньої стінки для перегороджування потоку повітря всередині камери таким чином, щоб збільшити вплив рідинної плівки на забруднене повітря. Недоліками є те, що конструкція складна, має велику кількість послідовно з'єднаних камер з отворами в перегородках, що знижує надійність роботи і ускладнює обслуговування, так як необхідно регулярно очищати бруд у важкодоступних місцях. Відомий пилосос з зменшеним сепаратором, описаний у патенті США № 5901386, що був опублікований 11.05.1999 року, індекс МПК: A47L 5/36; A47L 9/10; A47L 9/18; A47L 9/22; B01D 47/02 згідно з яким, пилосос включає: головний корпус; двигун розташовується в межах згаданого головного корпусу; корпус повітродувки, розташований в межах згаданого корпусу, має магістралі для витяжного вентилятора: згаданий корпус вентилятора має більш низьку поверхню з виступаючою частиною; 2 UA 103302 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 елемент хрестовини, приєднаний до згаданого двигуна і має заплечик, пристосований, щоб сполучатися зі згаданим, щоб сформувати лабіринтове ущільнення між корпусом вентилятора і елементом хрестовини; і сепаратор з'єднаний зі згаданим елементом хрестовини і з'єднаний з валом згаданого двигуна для того, щоб відокремити забруднюючі речовини з повітря і захистити ротор вентилятора. Сепаратор має корпус, що тягнеться між верхнім кінцем і більш низьким рівнем, має висоту сепаратора, і має діаметр зверху між 1,25 дюймами і 3,0 дюймами, а відношення згаданого діаметра до висоти сепаратора знаходиться в діапазоні від 1,2 до 1, до від 1,6 до 1. Корпус сепаратора включає безліч поздовжніх щілин, з залишеними проміжками певної ширини і згаданий корпус включає бічну стінку, яка визначає глибину кожної з згаданих щілин, таким чином, що сепаратор, має глибину до ширини щілини у відношенні один до двох. Сепаратор включає від двадцяти до п'ятидесяти щілин. Резервуар з рідиною з'єднаний зі згаданими каналами корпуса, і кількість рідини з можливістю забезпечити злив, що б рівень згаданої кількості рідини забезпечував проміжок від згаданого сепаратора в діапазоні від одного до шести дюймів. Згаданий сепаратор закріплений на осі обертання електродвигуна для того, щоб сепаратор обертався зі швидкістю, що перевищує 20 000 обертів за хвилину. Найбільш близьким є другий варіант по патенту США № 5901386 згідно з яким, пилосос містить: корпус; двигун, розташований в межах згаданого корпусу і має шахту виходу; вентилятор з'єднаний зі згаданою шахтою виходу для того, щоб генерувати вакуум, і створює повітряний потік через повітрозабірник у згаданому корпусі; сепаратор з'єднаний зі згаданою шахтою для того, щоб відокремити пил і земляні частинки, що потрапили з повітря через усмоктувальний отвір, сепаратор, що має корпус, що тягнеться між верхнім кінцем і більш низьким рівнем, щоб визначити висоту сепаратора, і має діаметр у згаданому верхньому кінці між 1,25 дюймами і 3,0 дюймами, таким чином, що відношення згаданого діаметра до згаданої висоти сепаратора знаходиться в діапазоні від 1,2 до 1,0, до від 1,6 до 1,0; Резервуар з рідиною з'єднаний зі згаданими каналами корпуса, і кількість рідини залито із забезпеченням того, що б рівень згаданої кількості рідини забезпечував проміжок від згаданого сепаратора в діапазоні від одного до шести дюймів. Заявлений апарат, у якому корпус згаданого сепаратора включає безліч поздовжніх щілин уздовж утворюючої бічної стінки, залишені проміжки мають певну ширину, корпус з урахуванням бічної стіни, визначають глибину кожної зі згаданих щілин, таким чином, що у сепаратора глибина щілини відноситься до ширини як один до двох. Сепаратор встановлений на поздовжній осі обертання зазначеного електроприводу, який обертається зі швидкістю більше 20 000 обертів за хвилину. Екран корпусу для можливості частково захистити більш низьку частину згаданого вентилятора, щоб захистити згаданий вентилятор від контакту зі згаданою рідиною, має конусний вхід, який звужується з осьовим отвором певного діаметра. Елемент хрестовини, встановленої для обертання зі згаданим сепаратором, щоб запобігти входу рідких матеріалів зі згаданого рідкого резервуара в вентилятор, хрестовина має заплечик з другим визначеним діаметром, який менше, ніж стандартний діаметр, таким чином, що лабіринтове ущільнення формується між згаданим кільцевим фланцем і згаданим заплечиком, коли згаданий сепаратор встановлюється в межах згаданого екрана корпусу. Зазначена хрестовина сепаратора обертається, щоб зробити зустрічний повітряний потік, для того, щоб запобігти проникненню води, пилу і земляних макрочасток від обходу згаданого сепаратора і обходу згаданого екрана Екран корпусу складається з сформованого диском корпусу, що має зовнішню периферію з кільцевим заплечиком, що тягнеться поперек суміжного каналу корпусу до згаданої зовнішньої периферії. Зазначений елемент хрестовини включає центральний сформований диском корпус зі згаданим заплечиком, будучи розташованим по зовнішній периферії заплечика і корпусу, який є некомпланарним. Пластина адаптера вентилятора вставлена між згаданим елементом хрестовини і екраном і з'єднана зі згаданою шахтою виходу згаданого двигуна для обертального переміщення зі згаданим виходом, шахтою. Сепаратор виготовлений пресуванням, як єдиний вузол з скловолоконної армованої пластмаси. Загальними суттєвими ознаками є те, що пилосос включає корпус, двигун, розташований в межах згаданого корпусу, і має шахту виходу, вентилятор з'єднаний з порожниною шахти 3 UA 103302 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 виходу, а вхід виконаний через резервуар з водою, а потім через сепаратор, з можливістю відокремити воду, пил, інші частинки, що потрапили із зовнішнього простору, елементи сепаратора закріплені на валу високообертового двигуна перед вентилятором і розміщені в резервуарі з водою вище її рівня, резервуар з'єднаний з корпусом за допомогою контуру, що ущільнює. Недоліками є підвищена складність додаткового захисту вентилятора і електродвигуна, у зв'язку з очевидною недостатньою ефективністю робочих елементів сепаратора - щілин в бічних стінках, тобто захист виконується тільки за рахунок створення дефлектора. Задачею є підвищення ефективності захисту сепаратором ротора вентилятора і електродвигуна від попадання води та бруду, за рахунок аеродинамічної ефективності при простій конструкції, як елементів самого сепаратора, так і додаткового захисту. Відмітними суттєвими ознаками є те, що пилосос, що включає, корпус, двигун, розташований в межах згаданого корпусу, і має шахту виходу, вентилятор з'єднаний з порожниною шахти виходу, а вхід виконаний через резервуар з водою, а потім через сепаратор, з можливістю відокремити воду, пил, інші частинки, що потрапили із зовнішнього простору, елементи сепаратора закріплені на валу високообертового двигуна перед вентилятором і розміщені в резервуарі з водою вище її рівня, резервуар з'єднаний з корпусом за допомогою контуру, що ущільнює, причому не менш ніж один активний робочий елемент сепаратора складається з кільця, сполученого з маточиною не менш ніж трьома спицями, на якому консольно в осьовому напрямку рівномірно по колу встановлені лопатки, які мають аеродинамічний профіль з округленими в перерізі і передньою, і задньою кромками і негативний кут атаки щодо зовнішнього контуру кільця, та утворюють порожнину всередині контуру, також сепаратор включає торцеву кришку знизу і відбійну профільовану шайбу збоку корпусу і ротора відцентрового вентилятора. Лопатки мають аеродинамічний профіль з одного боку опуклий, а з іншого боку увігнутий та встановлені консольно в осьовому напрямку рівномірно по колу і симетрично з різних сторін відносно площини кільця, розташованої перпендикулярно осі обертання сепаратора. Кільце виконано в перерізі в напрямку площин, що проходить через вісь обертання, аеродінамічно профільованим, обидві сторони опуклі, з максимальною висотою профілю на відстані 25-40 % від зовнішнього контуру. Спиці виконані у вигляді планок з більшим розміром перерізу в осьовому напрямку і з'єднані з внутрішніми кромками лопаток. Спиці виконані у вигляді планок, вигнутих по радіусу в площині кільця і з'єднаних з внутрішніми кромками лопаток з відповідністю куту атаки лопаток, і рівні їм по висоті. На маточині і на спицях активних елементів сепаратора з одного торця виконані шипи, а з іншого торця глухі співвісні отвори, з можливістю взаємної фіксації активних елементів сепаратора між собою та з торцевою кришкою в заданому положенні. Кільце виконано в перерізі в напрямку площини, що проходить через вісь обертання, аеродінамічно профільованим, одна сторона опукла, а протилежна плоска і лопатки встановлені консольно в осьовому напрямку рівномірно по колу тільки на опуклій стороні кільця. Вхідний отвір корпусу відцентрового вентилятора виконано з кільцевим посиленим контуром, що виступає ззовні, а відбійна профільована шайба виконана у вигляді кільця з кільцевими стінками, укріпленого на спицях до маточини, причому зовнішня стінка конусна з збільшенням діаметра ззовні, а внутрішня стінка вертикальна, які охоплюють з гарантованим зазором кільцевий контур отвору корпусу вентилятора, що виступає ззовні. Резервуар прозорий, круглий на вигляді зверху, верхня частина має сферичну форму і один отвір в середній частині відносно вертикальної осі сфери, та другий, з трубою що опускається в порожнину не менше ніж до середини, зміщений до краю ємності, і контури отворів мають опірну кромку, з можливістю сполучення з ущільнювальною прокладкою на корпусі пилососа та відцентрового вентилятора, а нижня частина резервуара має в середній частині сферичну височину, від якої по конусу вниз йде днище до циліндричних стінок, які сполучаються з верхньою частиною ємності фланцем з ущільнювальним кільцем розбірним з'єднанням з різьбовим кріпленням, фланець сполучений з опірноцентруючим пояском на корпусі пилососа та з'єднувальними стопорами. Відмітними суттєвими ознаками, дійсними у всіх випадках, є те, що не менш ніж один активний робочий елемент сепаратора складається з кільця, сполученого з маточиною не менш ніж трьома спицями, на якому консольно в осьовому напрямку рівномірно по колу встановлені лопатки, які мають аеродинамічний профіль з округленими в перерізі і передньою, і задньою кромками і негативний кут атаки, щодо зовнішнього контуру кільця, та утворюють порожнину 4 UA 103302 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 всередині контуру, також сепаратор включає торцеву кришку знизу і відбійну профільовану шайбу збоку корпусу відцентрового вентилятора. Відмітними суттєвими ознаками, дійсними в окремих випадках, є те що, лопатки мають аеродинамічний профіль з одного боку опуклий, а з іншого боку увігнутий, та встановлені консольно в осьовому напрямку рівномірно по колу і симетрично з різних сторін відносно площини кільця, розташованої перпендикулярно осі обертання сепаратора. Кільце виконано в перерізі в напрямку площини осі обертання аеродінамічно профільованим, обидві сторони опуклі, з максимальною висотою профілю на відстані 25-40 % від зовнішнього контуру. Спиці виконані у вигляді планок з більшим розміром перерізу в осьовому напрямку і з'єднані з внутрішніми кромками лопаток. Спиці виконані у вигляді планок, вигнутих по радіусу в площині кільця і з'єднаних з внутрішніми кромками лопаток з відповідністю куту атаки лопаток, і рівні їм по висоті. На маточині і на спицях активних елементів сепаратора з одного торця виконані шипи, а з іншого торця глухі співвісні отвори, з можливістю взаємної фіксації активних елементів сепаратора між собою та з торцевою кришкою в заданому положенні. Кільце виконано в перерізі в напрямку площини осі обертання аеродінамічно профільованим, одна сторона опукла, а протилежна плоска і лопатки встановлені консольно в осьовому напрямку рівномірно по колу тільки на опуклій стороні кільця. Вхідний отвір корпусу відцентрового вентилятора виконано з кільцевим посиленим контуром, що виступає ззовні, а відбійна профільована шайба виконана у вигляді кільця з кільцевими стінками, укріпленого на спицях до маточини, причому зовнішня стінка конусна з збільшенням діаметра ззовні, а внутрішня стінка вертикальна, які охоплюють з гарантованим зазором кільцевий контур отвору корпусу вентилятора, що виступає ззовні. Резервуар прозорий, круглий на вигляді зверху, верхня частина має сферичну форму і один отвір в середній частині відносно вертикальної осі сфери, та другий, з трубою що опускається в порожнину не менше ніж до середини, зміщений до краю ємності, і контури отворів мають опірну кромку, з можливістю сполучення з ущільнювальною прокладкою на корпусі пилососа та відцентрового вентилятора, а нижня частина резервуара має в середній частині сферичну височину, від якої по конусу вниз йде днище до циліндричних стінок, які сполучаються з верхньою частиною ємності фланцем з ущільнювальним кільцем розбірним з'єднанням з різьбовим кріпленням, фланець сполучений з опірноцентруючим пояском на корпусі пилососа, та з'єднувальними стопорами. Завдяки тому, що пилосос включає корпус, двигун, розташований в межах згаданого корпусу, і має шахту виходу, вентилятор з'єднаний з порожниною шахти виходу, а вхід виконаний через резервуар з водою, а не менш ніж один активний робочий елемент сепаратора складається з кільця, сполученого з маточиною не менш ніж трьома спицями, на якому консольно в осьовому напрямку рівномірно по колу встановлені лопатки, які мають аеродинамічний профіль з округленими в перерізі і передньою, і задньою кромками і негативний кут атаки щодо зовнішнього контуру кільця, що утворюють порожнину всередині контуру, також сепаратор включає торцеву кришку знизу і відбійну профільовану шайбу збоку корпусу і ротора відцентрового вентилятора, досягнуте підвищення ефективності захисту сепаратором ротора вентилятора і електродвигуна від попадання в них води та бруду, так як при описаній простій конструкції досягнута висока аеродинамічна ефективність як елементів самого сепаратора, так і додаткового захисту - відбійною шайбою. На фіг. 1 зображений головний вигляд пилососа; На фіг. 2 зображений виносний елемент А, на якому показане відбійне кільце; На фіг. 3 зображений активний елемент сепаратора, вигляд з торця; На фіг. 4 зображений переріз Б-Б; На фіг. 5 зображений переріз Б-Б, варіант; На фіг. 6 зображений в аксонометрії вигляд на корпус відцентрового вентилятора без встановленого сепаратора; На фіг. 7 зображений в аксонометрії вигляд на сепаратор. Згідно з заявленим, пилосос включає корпус 1, електричний високообертовий двигун 2, розташований в межах сказаного корпусу 1, і має шахту 3 виходу з нього повітря, напір відцентрового вентилятора 4 з'єднаний з порожниною шахти виходу 3, а вхід 5 виконаний через резервуар 6 з водою, а потім через сепаратор 7, з можливістю відокремити воду, пил, інші частинки, що потрапили із зовнішнього простору. Елементи сепаратора 7 закріплені на валу 8 високообертового двигуна 2 перед відцентровим вентилятором 4 та розміщені в резервуарі 6 вище рівня залитої в нього води, резервуар 6 з'єднаний з корпусом за допомогою ущільнюючих 5 UA 103302 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 контурів, які містять ущільнювальні пружні прокладки 9 та 10, які сполучені з опірною кромкою 11 по контуру отворів 12 та 13 резервуара 6. Активний робочий елемент 14 сепаратора 7 складається з кільця 15 (див. фіг. 3 - фіг. 5), сполученого з маточиною 16 спицями 17 та 18, на кільці 15 консольно в осьовому напрямку рівномірно по колу встановлені лопатки 19, також лопатки 20, які з'єднані з спицями 17 з одного торця і спицями 18 з протилежного торця. Лопатки 19 мають аеродинамічний профіль з округленими в перерізі і передньою, і задньою кромками, з одного боку опуклий, а з іншого боку увігнутий, і негативний кут атаки, з урахуванням напрямку обертання, щодо зовнішнього контуру кільця 15, що утворюють порожнину всередині контуру до маточини 16, також, сепаратор 7 включає торцеву кришку 21 знизу і відбійну профільовану шайбу 22 збоку корпусу відцентрового вентилятора 4. На фіг. 4 (також див. фіг. 3) показаний переріз А-А активного елемента 14 сепаратора 7, в якому лопатки 19 та 20 розташовані над та під кільцем симетрично відносно площини кільця 15, яке згідно з ознаками формули виконано в перерізі в напрямку, перпендикулярному осі обертання, аеродинамічно профільованим, обидві сторони опуклі, з максимальною висотою профілю на відстані 30 % від зовнішнього контуру. Спиці 17 та 18 виконані у вигляді планок з більшим розміром перерізу в напрямку, паралельному геометричній осі маточини 16 і з'єднані з внутрішніми кромками лопаток. Спиці 17 та 18 виконані у вигляді планок, вигнутих по радіусу в площині кільця і з'єднані з внутрішніми кромками лопаток 20 з відповідністю куту атаки лопаток, і рівні їм по висоті, тому показано на фіг. 3, що спиці 17 знаходяться в верхній частині товщини активного елемента 14, а спиці 18 - в нижній. А на фіг. 5 показаний переріз А-А активного елемента 14, в якому кільце 15 виконане в перерізі в напрямку, перпендикулярному осі обертання, аеродинамічно профільованим, одна сторона опукла, а протилежна плоска, і тільки на опуклій стороні консольно в осьовому напрямку геометричної осі маточини 16 рівномірно по колу встановлені лопатки 19 та 20, причому лопатки 20 виконані з з'єднанням зі спицями 17. Пласка сторона кільця є опірною поверхнею, яка сполучена з сусідніми активними елементами 14. На маточині 16 і на спицях 18 активних елементів 14 сепаратора 7 з одного торця виконані шипи 24, а з іншого торця глухі співвісні отвори 25, з можливістю взаємної фіксації активних елементів 14 сепаратора між собою та з торцевою кришкою 20 в заданому положенні. Вхідний отвір корпусу відцентрового вентилятора 4 виконано з кільцевим посиленим контуром 26, що виступає ззовні, а відбійна профільована шайба 22 виконана у вигляді кільця 27 з кільцевими стінками 28 та 29, укріпленого на спицях 30 до маточини 31, причому зовнішня стінка 29 конусна з збільшенням діаметра ззовні, а внутрішня стінка 28 вертикальна, які охоплюють з гарантованим зазором кільцевий контур 26 отвору корпусу відцентрового вентилятора 4, що виступає ззовні. Резервуар 6 прозорий, круглий на вигляді зверху, верхня частина 32 має сферичну форму і один отвір 12 в середній частині вертикальної осі сфери, та другий 13, з трубою 33 що опускається в порожнину не менше ніж до середини, зміщений до краю ємності, і контури отворів мають опірну кромку 11, з можливістю сполучення з ущільнювальними прокладками 9 та 10 на корпусі 1 пилососа та відцентрового вентилятора 4. Нижня частина 34 резервуара 6 має в середній частині сферичну височину 35, по розмірах близьку до розмірів сепаратора 7, від якої по конусу вниз йде днище 36 до циліндричних стінок 37, які сполучаються з верхньою частиною 32 ємності 6 фланцем 38 з ущільнювальним кільцем 39 розбірним з'єднанням з різьбовим кріпленням. Фланець 38 сполучений з опірноцентруючим пояском 40 на корпусі пилососа 1 та двома з'єднувальними стопорами 41. В роботі резервуар 6 заповнюється водою або необхідним розчином, який підвищує ефективність очищення, включається електричний високообертовий двигун 2, який приводить у рух відцентровий вентилятор 4 та сепаратор 7, потік забрудненого повітря усмоктується через вхідний отвір 5, перед яким традиційно для пилососів знаходиться щітка на трубі та еластичний шланг, це не показано, так як усім відомо. Повітря через трубу 33, яка є елементом резервуара, 6 попадає у турбулентні потоки води і пил, волоси, пісок та інший бруд, змочуються водою і зостаються там, а повітря направляється через сепаратор 7 до відцентрового вентилятора 4, причому активні елементи 14 створюють перепону попаданню брудної води у відцентровий вентилятор 4 сумісно з повітрям, так як порожнина сепаратора утворює місцеве сповільнювання потоку, а лопатки активних елементів як створюють потік на викидання забрудненої води у резервуар, так і обмежують протипотоком повітря, створеним лопатями з негативним кутом атаки, попадання води у порожнину сепаратора 7. 6 UA 103302 U 5 10 Вода, яка хлюпає по низу корпусу відцентрового вентилятора 4, відбивається відбійною шайбою 22, яка сполучена з кільцевим посиленим контуром 26. Вода не проходить скрізь ущільнювальний контур вздовж опірної кромки 11 і не попадає на підлогу. Для розвантаження ущільнювального контуру 11 при ударах та виключення перекосів, передбачений опірноцентруючий поясок 40 на корпусі пилососа 1. По закінченні роботи вимикається електричний високообертовий двигун 2, розчіпляються з'єднувальні стопори 41, виймається резервуар 6, з нього виливається вода, забруднена пилом та іншими частками, видаленими з повітря, що усмоктав пилосос. Резервуар промивається та, при необхідності продовження, заливається нова порція чистої води або розчину. Також пилосос всмоктує воду з підлоги, тому його можливо використовувати для миття, наприклад килимів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1. Пилосос, що включає корпус, двигун, розташований в межах згаданого корпусу, і має шахту виходу, вентилятор з'єднаний з порожниною шахти виходу, а вхід виконаний через резервуар з водою, а потім через сепаратор, з можливістю відокремити воду, пил, інші частинки, що потрапили із зовнішнього простору, елементи сепаратора закріплені на валу високообертового двигуна перед вентилятором і розміщені в резервуарі з водою вище її рівня, резервуар з'єднаний з корпусом за допомогою контуру, що ущільнює, який відрізняється тим, що не менш ніж один активний робочий елемент сепаратора складається з кільця, сполученого з маточиною не менш ніж трьома спицями, на якому консольно в осьовому напрямку рівномірно по колу встановлені лопатки, які мають аеродинамічний профіль з округленими в перерізі і передньою, і задньою кромками і негативний кут атаки щодо зовнішнього контуру кільця та утворюють порожнину всередині контуру, також сепаратор включає торцеву кришку знизу і відбійну профільовану шайбу збоку корпусу відцентрового вентилятора. 2. Пилосос за п. 1, який відрізняється тим, що лопатки мають аеродинамічний профіль, з одного боку опуклий, а з іншого боку увігнутий, та встановлені консольно в осьовому напрямку рівномірно по колу і симетрично з різних сторін відносно площини кільця, розташованої перпендикулярно осі обертання сепаратора. 3. Пилосос за п. 2, який відрізняється тим, що кільце виконано в перерізі в напрямку площини осі обертання аеродинамічно профільованим, обидві сторони опуклі, з максимальною висотою профілю на відстані 25-40 % від зовнішнього контуру. 4. Пилосос за п. 2, який відрізняється тим, що спиці виконані у вигляді планок з більшим розміром перерізу в осьовому напрямку і з'єднані з внутрішніми кромками лопаток. 5. Пилосос з п. 4, який відрізняється тим, що спиці виконані у вигляді планок, вигнутих по радіусу в площині кільця і з'єднаних з внутрішніми кромками лопаток з відповідністю куту атаки лопаток, і рівні їм по висоті. 6. Пилосос за п. 4, який відрізняється тим, що на маточині і на спицях активних елементів сепаратора з одного торця виконані шипи, а з іншого торця глухі співвісні отвори, з можливістю взаємної фіксації активних елементів сепаратора між собою та з торцевою кришкою в заданому положенні. 7. Пилосос за п. 1, який відрізняється тим, що кільце виконано в перерізі в напрямку площини осі обертання аеродинамічно профільованим, одна сторона опукла, а протилежна плоска і лопатки встановлені консольно в осьовому напрямку рівномірно по колу тільки на опуклій стороні кільця. 8. Пилосос за п. 1, який відрізняється тим, що вхідний отвір корпусу відцентрового вентилятора виконано з кільцевим посиленим контуром, що виступає ззовні, а відбійна профільована шайба виконана у вигляді кільця з кільцевими стінками, укріпленого на спицях до маточини, причому зовнішня стінка конусна з збільшенням діаметра ззовні, а внутрішня стінка вертикальна, які охоплюють з гарантованим зазором кільцевий контур отвору корпусу вентилятора, що виступає ззовні. 9. Пилосос за п. 1, який відрізняється тим, що резервуар прозорий, круглий на вигляді зверху, верхня частина має сферичну форму і один отвір в середній частині відносно вертикальної осі сфери, та другий, з трубою що опускається в порожнину не менше ніж до середини, зміщений до краю ємності, і контури отворів мають опірну кромку, з можливістю сполучення з ущільнювальною прокладкою на корпусі пилососа та відцентрового вентилятора, а нижня частина резервуара має в середній частині сферичну височину, від якої по конусу вниз йде днище до циліндричних стінок, які сполучаються з верхньою частиною ємності фланцем з 7 UA 103302 U ущільнювальним кільцем розбірним з'єднанням з різьбовим кріпленням, фланець сполучений з опірноцентруючим пояском на корпусі пилососа та з'єднувальними стопорами. 8 UA 103302 U 9 UA 103302 U 10 UA 103302 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 11

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Hoover

Автори англійською

Andriyevych Iurii Yefremovych

Назва патенту російською

Пылесос

Автори російською

Андреевич Юрий Ефремович

МПК / Мітки

МПК: A47L 9/00, A47L 7/00, B01D 45/12, A47L 5/00

Мітки: пилосос

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/13-103302-pilosos.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пилосос</a>

Подібні патенти