Ключ для відкорковування закупорювального ковпачка пляшки, закупорювальний вузол, що містить ковпачок і ключ для відкорковування, спосіб реалізації закупорювального вузла, складовий додатковий ковпачок, пляшка,

Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ключ для відкорковування закупорювального ковпачка пляшки, що має верхню поверхню і нижню поверхню, причому вказаний ключ для відкорковування містить корпус (30), забезпечений першим зубцем, що має поверхню контакту з вказаною нижньою поверхнею, і передавальну рукоятку (32), з'єднану з корпусом і забезпечену захоплювальною ділянкою (52) і робочою ділянкою (54), виконаною з можливістю заходити в упор у вказану верхню поверхню, який відрізняється тим, що забезпечений двома іншими зубцями (40, 42), які мають поверхню контакту з вказаною нижньою поверхнею і які зміщені в окружному напрямі з обох сторін від положення, діаметрально протилежного першому зубцю, під кутом менше 90°, що переважно знаходиться між 40° і 80°, а більш переважно між 40° і 50°.

2. Ключ для відкорковування за п. 1, який відрізняється тим, що вказана передавальна рукоятка (32) з'єднана з вказаним корпусом (30) з можливістю повороту навколо осі (56) таким чином, що, коли передавальну рукоятку повертають за допомогою захоплювальної ділянки (52), робоча ділянка (54) заходить в упор на верхню поверхню ковпачка, причому, коли передавальну рукоятку продовжують повертати, зусилля, що передається на рівні вказаної осі (56), спричиняє легке обертання вказаного першого зубця (38).

3. Ключ для відкорковування за одним з пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що перший зубець (38) розташований радіально по одній лінії з вказаною передавальною рукояткою (32).

4. Ключ для відкорковування за одним з пп. 1-3, який відрізняється тим, що корпус (30) містить кільцеву юбку (36), причому зубець або зубці (38, 40, 42) виконані на аксіальному кінці юбки (36) і проходять радіально всередину.

5. Ключ для відкорковування за одним з пп. 1-4, який відрізняється тим, що корпус (30) містить радіальну ділянку (34), забезпечену щонайменше одним гнучким елементом (46, 48), реалізованим на радіальній ділянці (34), і виконаний з можливістю заходити в упор на верхню поверхню закупорювального ковпачка.

6. Ключ для відкорковування за одним з пп. 1-5, який відрізняється тим, що передавальна рукоятка (32) містить уступ (60), адаптований до контркільця пляшки.

7. Ключ для відкорковування за одним з пп. 1-6, який відрізняється тим, що додатково містить оболонку (66), призначену для покривання пляшки.

8. Ключ для відкорковування за одним з пп. 1-7, який відрізняється тим, що виконаний щонайменше з синтетичного матеріалу.

9. Ключ для відкорковування за одним з пп. 1-8, який відрізняється тим, що вказані робочі ділянки (54) передавальної рукоятки (32) і корпус (30) обладнані контрольними засобами першого відкорковування (55, 85), які перешкоджають поверненню вказаної передавальної рукоятки (32) в початкове положення після того, як відкорковування здійснене.

10. Ключ для відкорковування за п. 9, який відрізняється тим, що робоча ділянка (54) має щонайменше одну бічну стінку, причому вказаний корпус (30) забезпечений щонайменше однією аксіальною гнучкою лапкою (81), розташованою навпроти вказаної бічної стінки, причому вказані засоби першого відкорковування є щонайменше першим виступом (55), розташованим на вказаній бічній стінці, і щонайменше другим виступом (85), розташованим на вказаній аксіальній лапці (81), причому вказані перший і другий виступи розташовані таким чином, що перший виступ початково розташований над другим виступом і має навпроти нього похило нахилену поверхню, потім, коли передавальна рукоятка (32) приводиться в дію для відкорковування ковпачка, платформа першого виступу заходить в контакт з платформою другого виступу, при цьому перший виступ продовжує своє переміщення вниз, тоді як другий виступ зсувається в зовнішньому напрямі під дією проходження першого виступу, завдяки еластичності вказаних гнучких ланок (81), і потім, коли робоча ділянка (54) досягне ковпачка (14), перший виступ займає досить низьке положення для того, щоб більше не контактувати з другим виступом, і, таким чином, гнучкі лапки (81) повертаються в своє початкове положення внаслідок гнучкого повернення, причому перший виступ і другий виступ мають навпроти один одного звичайно горизонтальні поверхні, які служать аксіальним упором і перешкоджають першому виступу підійматися вище другого виступу і, як наслідок, передавальна рукоятка (32) повертається у своє вихідне положення.

11. Закупорювальний вузол, що містить ковпачок (14) і ключ (10) для відкорковування, причому вказаний ковпачок, призначений для встановлення на шийці пляшки, має верхню поверхню і нижню поверхню, який відрізняється тим, що вказаний ключ для відкорковування забезпечений корпусом (30), який містить блок засобів аксіального утримання вказаного корпусу на ковпачку і передавальну рукоятку (32), що з'єднана з корпусом і має захоплювальну ділянку (52) і робочу ділянку (54), виконану з можливістю заходити в упор на верхню поверхню закупорювального ковпачка.

12. Закупорювальний вузол за п. 11, який відрізняється тим, що вказаний блок засобів аксіального утримання містить перший зубець (38) і щонайменше два інших зубці (40, 42), зміщених в окружному напрямі з обох сторін від положення, діаметрально протилежного першому зубцю, причому кут зміщення менше 90°, що звичайно лежить між 40° і 80°, причому вказані зубці мають поверхню контакту з нижньою поверхнею вказаного ковпачка.

13. Закупорювальний вузол за одним з пп. 11 або 12, в якому вказана передавальна рукоятка (32) з'єднана з вказаним корпусом з можливістю повороту навколо осі (56) так, щоб, коли передавальну рукоятку повертають за допомогою захоплювальної ділянки (52), вказана робоча ділянка (54) заходила в упор на верхню поверхню вказаного ковпачка, а коли продовжують повертати вказану передавальну рукоятку, зусилля, що передається на рівні вказаної осі, спричиняє легке обертання вказаного першого зубця (38).

14. Спосіб реалізації закупорювального вузла, що містить ковпачок (14) і ключ (10) для відкорковування, в якому ковпачок встановлюють на шийку (18) пляшки, а ключ (10) для відкорковування забезпечують корпусом (30), що містить блок засобів аксіального утримання (38, 40, 42) вказаного корпусу на ковпачку, і передавальною рукояткою (32), що з'єднана з вказаним корпусом і має захоплювальну ділянку (52) і робочу ділянку (54), виконану з можливістю заходити в упор на верхню поверхню закупорювального ковпачка (14), який відрізняється тим, що містить етапи, на яких:

а) забезпечують закупорювальний ковпачок (14), що має верхню поверхню і нижню поверхню;

б) фіксують вказаний закупорювальний ковпачок (14) на шийці (18) пляшки;

в) забезпечують корпус (30) з віссю (16), який містить щонайменше стрижень (56), орієнтований перпендикулярно вказаній осі таким чином, що бічна ділянка (39) надає блок засобів аксіального утримання (38, 40, 42), призначених для взаємодії з нижньою поверхнею вказаного закупорювального ковпачка (14);

г) аксіально зближують вказаний корпус і вказаний ковпачок до того моменту, як вказані засоби аксіального утримання почнуть взаємодіяти з нижньою поверхнею вказаного закупорювального ковпачка, з метою перешкодити вказаному корпусу від'єднатися від закупорювального ковпачка;

д) забезпечують передавальну рукоятку (32), що містить захоплювальну ділянку (52) і робочу ділянку (54), розділену зоною, що має просвердлений отвір (58), причому вказана робоча ділянка містить поперечну нижню стінку (59), виконану з можливістю заходити в упор у верхню поверхню вказаного закупорювального ковпачка, і кінцеву стінку (53), при цьому у вказаній робочій ділянці виконують крізний проріз (57), що зв'язує вказаний просвердлений отвір з вказаною кінцевою стінкою, причому просвердлений отвір має діаметр, дещо перевищуючий діаметр вказаного стрижня, а вказаний проріз має ширину, дещо меншу діаметра вказаного стрижня;

е) підводять вказану передавальну рукоятку перед пляшкою, забезпеченою вказаним закупорювальним ковпачком і вказаним корпусом, таким чином, щоб вказаний крізний проріз припадав прямо на вказаний стрижень, і заглиблюють вказану передавальну рукоятку в бічну сторону до того, поки вказаний стрижень не виявиться всередині вказаного просвердленого отвору.

15. Спосіб реалізації за п. 14, який відрізняється тим, що передавальна рукоятка має крізний проріз (57', 57"), щонайменше одна з кромок якого має язичок (51, 51'), направлений навскоси від прорізу так, щоб на етапі е) він згинався для вільного проходження стрижня (56) в напрямі просвердленого отвору (58), але при цьому і протистоїть всім переміщенням в напрямі, зворотному вказаному стрижню.

16. Спосіб реалізації за одним з пп. 14, 15, який відрізняється тим, що корпус забезпечують аксіальними, рівномірно розподіленими затисками (89), нижні кінці яких впираються у верхню поверхню вказаного ковпачка таким чином, що спрощується стійке позиціонування корпусу на ковпачку, змонтованому на шийці, зокрема на етапі е).

17. Спосіб реалізації за одним з пп. 14-16, який відрізняється тим, що між етапами г) і д) вводять етапи, на яких:

г') забезпечують додаткову оболонку (90), що містить головку і бічну юбку, яка має виріз або вікно, перед стрижнем, коли вказана додаткова оболонка встановлюється на ковпачок;

г") насаджують вказану оболонку навколо вказаного корпусу так, щоб вказане вікно виявлялося перед вказаним стрижнем;

г"') наносять вказану оболонку на вказаний ковпачок і закріпляють його на шийці шляхом утворення обтиснення на контркільці (19).

18. Складовий додатковий ковпачок, що містить додаткову оболонку (90), забезпечену головкою і бічною юбкою, і корпус (30), що має головку і бічну ділянку (39), що розташовується коаксіально всередині вказаної оболонки так, що головка вказаного корпусу жорстко утримується, звичайно приклеюванням, на головці вказаної оболонки, причому корпус містить щонайменше один стрижень (56), орієнтований перпендикулярно до осі (16), а у вказаній бічній юбці виконане вікно перед вказаним стрижнем, причому вказана бічна ділянка (39) є гнучкою і забезпечена блоком засобів аксіального утримання (38, 40, 42), призначених для взаємодії з нижньою поверхнею закупорювального ковпачка (14), встановленого на шийці пляшки.

19. Складовий додатковий ковпачок за п. 18, який відрізняється тим, що вказаний блок засобів аксіального утримання містить перший зубець (38) і щонайменше два інших зубці (40, 42), зміщених в окружному напрямі з обох сторін від положення, діаметрально протилежного першому зубцю, причому кут зміщення менше 90° і звичайно лежить між 40° і 80°, причому зубці мають поверхню контакту з нижньою поверхнею вказаного ковпачка.

20. Складовий додатковий ковпачок за одним з пп. 18, 19, в якому вказаний перший зубець (38) знаходиться на одній лінії радіально з серединою стрижня (56).

21. Пляшка, що містить питну рідину, зокрема газовану рідину, обладнана закупорювальним вузлом за одним з пп. 11-13 або додатковим ковпачком за одним з пп. 18-20.

Текст

, що зв'язує вказаний просвердлений отвір з вказаною кінцевою стінкою, причому просвердлений отвір має діаметр, дещо перевищуючий діаметр вказаного стрижня, а вказаний проріз має ширину, дещо меншу діаметра вказаного стрижня; е) підводять вказану передавальну рукоятку перед пляшкою, забезпеченою вказаним закупорювальним ковпачком і вказаним корпусом, таким чином, щоб вказаний крізний проріз припадав прямо на вказаний стрижень, і заглиблюють вказану передавальну рукоятку в бічну сторону до того, поки вказаний стрижень не виявиться всередині вказаного просвердленого отвору. 15. Спосіб реалізації за п. 14, який відрізняється тим, що передавальна рукоятка має крізний проріз (57', 57"), щонайменше одна з кромок якого має язичок (51, 51'), направлений навскоси від прорізу так, щоб на етапі е) він згинався для вільного проходження стрижня (56) в напрямі просвердленого отвору (58), але при цьому і протистоїть всім переміщенням в напрямі, зворотному вказаному стрижню. 16. Спосіб реалізації за одним з пп. 14, 15, який відрізняється тим, що корпус забезпечують аксіальними, рівномірно розподіленими затисками (89), нижні кінці яких впираються у верхню поверхню вказаного ковпачка таким чином, що спрощується стійке позиціонування корпусу на ковпачку, змонтованому на шийці, зокрема на етапі е). 17. Спосіб реалізації за одним з пп. 14-16, який відрізняється тим, що між етапами г) і д) вводять етапи, на яких: г') забезпечують додаткову оболонку (90), що містить головку і бічну юбку, яка має виріз або вікно, 5 96000 6 перед стрижнем, коли вказана додаткова оболонка встановлюється на ковпачок; г") насаджують вказану оболонку навколо вказаного корпусу так, щоб вказане вікно виявлялося перед вказаним стрижнем; г"') наносять вказану оболонку на вказаний ковпачок і закріпляють його на шийці шляхом утворення обтиснення на контркільці (19). 18. Складовий додатковий ковпачок, що містить додаткову оболонку (90), забезпечену головкою і бічною юбкою, і корпус (30), що має головку і бічну ділянку (39), що розташовується коаксіально всередині вказаної оболонки так, що головка вказаного корпусу жорстко утримується, звичайно приклеюванням, на головці вказаної оболонки, причому корпус містить щонайменше один стрижень (56), орієнтований перпендикулярно до осі (16), а у вказаній бічній юбці виконане вікно перед вказаним стрижнем, причому вказана бічна ділянка (39) є гнучкою і забезпечена блоком засобів аксіального утримання (38, 40, 42), призначених для взаємодії з нижньою поверхнею закупорювального ковпачка (14), встановленого на шийці пляшки. 19. Складовий додатковий ковпачок за п. 18, який відрізняється тим, що вказаний блок засобів аксіального утримання містить перший зубець (38) і щонайменше два інших зубці (40, 42), зміщених в окружному напрямі з обох сторін від положення, діаметрально протилежного першому зубцю, причому кут зміщення менше 90° і звичайно лежить між 40° і 80°, причому зубці мають поверхню контакту з нижньою поверхнею вказаного ковпачка. 20. Складовий додатковий ковпачок за одним з пп. 18, 19, в якому вказаний перший зубець (38) знаходиться на одній лінії радіально з серединою стрижня (56). 21. Пляшка, що містить питну рідину, зокрема газовану рідину, обладнана закупорювальним вузлом за одним з пп. 11-13 або додатковим ковпачком за одним з пп. 18-20. Даний винахід належить до галузі закупорювання і відкорковування пляшок, що містять питну рідину. Більш конкретно, даний винахід стосується ключа для відкорковування закупорювального ковпачка шийкової масі ніш або шийки пляшки, закупорювального вузла, що містить закупорювальний ковпачок і вказаний ключ, способу його виробництва, а також складового додаткового закупорювального ковпачка, призначеного для виконання такою закупорювального вузла. Для виконання закупорювання пляшки, використовують звичайно металевий ковпачок, забезпечений герметичною прокладкою, створюючою бар'єр між рідиною, що міститься всередині, і навколишнім середовищем. Для відкорковування однієї пляшки, забезпеченої таким ковпачком, звичайно використовують ключ, який містить рукоятку і головку, в якій передбачений отвір таким чином, щоб здійснювати упор на нижню поверхню і верхню поверхню ковпачка. Американський патент US 2 548 697 розкриває ключ, передбачений для можливості деформації і підведення закупорювального ковпачка з шийки пляшки з урахуванням повторного використання вказаного ковпачка. Цей ключ містить корпус з першим зубцем, що має поверхню контакту з нижньою поверхнею закупорювального ковпачка, і передавальну рукоятку, з'єднану з корпусом і забезпечену захоплювальною ділянкою і робочою ділянкою, викопаною з можливістю упора на верхню поверхню закупорювального ковпачка. Якою б не була рукоятка і головка з отвором або якою б не була конструкція, схожа па конструкцію по US 2 548 697, такі ключі є ефективними і для відкорковування, але їх не можливо пристосувати у випадку, коли хочуть інтегрувати систему відкорковування в пляшку. Даний винахід спрямований, таким чином, на усунення цього недоліку. Meтою даного винаходу також є ключ для закупорювального ковпачка пляшки, який був би зручним, ефективним і економічним. Згідно з першим аспектом, об'єктом винаходу є ключ для відкорковування закупорювального ковпачка пляшки, причому вказаний ковпачок має верхню поверхню і нижню поверхню, а вказаний ключ містить корпус, забезпечений першим зубцем, що мас поверхню контакту з вказаною нижньою поверхнею, і передавальну рукоятку, з'єднану з корпусом і забезпечену захоплювальною ділянкою і робочою ділянкою, виконаною з можливістю заходиш в упор у верхню поверхню. Вказаний ключ також забезпечений іншими зубцями, які мають поверхню контакту з вказаною нижньою поверхнею і які зміщені в окружному напрямі з обох сторін від положення, діаметрально протилежного першому зубцю, під кутом менше 90°, що звичайно лежить між 40° і 80°, а переважно між 40° і 50°. Переважно, вказана передавальна рукоятка з'єднана з вказаним корпусом так, щоб мати можливість обертатися навколо деякої осі або жорсткої осі корпусу таким чином, щоб коли передавальну рукоятку повертають за допомогою захоплювальної ділянки, вказана робоча ділянка заходить в упор па верхню поверхню вказаного ковпачка, а коли продовжують повертати вказану передавальну рукоятку, зусилля, що передасться на рівні вказаної осі, спричиняє легке обертання вказаного першого зубця. З таким ключем стає можливим домагатися відкорковування ковпачка, встановленого на шийці пляшки дуже простим і ефективним чином. Дійсно, коли передавальна рукоятка, з'єднана з корпусом, заходить в упор на верхню поверхню закупорювального ковпачка і при цьому споживач продовжує повертати передавальну рукоятку, зубець має 7 тенденцію переміщатися вгору, що спричиняє відкорковування пляшки. Більше того наявність корпусу, що включає в себе перший зубець і два інших зубці, дозволяє змонтувати ключ на пляшку після встановлення ковпачка і перед продажем вказаної пляшки. Сукупність зубців утворює засіб або швидше сукупність засобів аксіального утримання ключа на ковпачку, їх розташування таке, що таке утримання може забезпечуватися аж до відкорковування пляшки. Таким чином, ми отримуємо пляшку з інтегрованим засобом відкорковування. Переважно, перший зубець розташований в одну лінію з передавальною рукояткою без зміщення відносно окружного напряму. Інакше кажучи, він розташований радіально по одній лінії з вказаною передавальною рукояткою. Звичайно, ковпачок має зовнішню бічну стінку між вказаною верхньою поверхнею і вказаною нижньою поверхнею, причому остання звичайно є кінцевою стінкою вказаної зовнішньої бічної стінки. Переважно, вказані зубці розташовані па корпусі таким чином, що вони можуть переміщатися радіально в зовнішньому напрямі для подолання, при його першому зануренні, зовнішньої бічної стінки ковпачка, потім, коли вказана бічна зовнішня стінка подолана, переміститися радіально всередину, в положення, при якому він виявляється в контакті з вказаною нижньою поверхнею. Переважно, корпус містить аксіальну ділянку у вигляді кільцевої спідниці, причому зубці виконані на аксіальному кінці спідниці. Спідниця с гнучкою або забезпечена аксіальними прорізами, створюючими гнучкі аксіальні ділянки, на кінцях яких знаходяться вказані зубці. Зубці проходять радіально всередину. Очевидно, що вказаний корпус, який є корпусом ключа, може мати радіальну ділянку і ділянку, більш ажурну. Він може бути представлений просто у вигляді трьох жорстко сполучених рукавів, причому кожний рукав забезпечений на своєму кінці зубцем. Внаслідок ролі, яку виконує перший зубець в переважному варіанті за винаходом, рукав, сполучений з першим зубцем має переважно твердість, що перевищує твердість двох інших рукавів, які навпаки, повинні мати деяку гнучкість для того, щоб полегшити встановлення ключа на ковпачку. В одному з способів втілення, корпус містить поперечну стінку, яка падалі називається "радіальною ділянкою", забезпеченою, щонайменше, одним еластичним елементом, виконаним на радіальній ділянці і з можливістю заходити в упор на верхню поверхню закупорювального ковпачка. Еластичний елемент дозволяє збільшити стійкість ключа, коли він встановлений на ковпачку, обмежуючи по суті, ризик його пошкодження, якщо його форма по суті дещо опукла. Переважно, щоб шийка пляшки була б по суті обладнана кільцем з скла, причому передавальна рукоятка містить уступи, профіль яких відповідає формі вказаного кільця з скла. Згідно з одним з способів втілення, ключ додатково містить оболонку, призначену для покривання пляшки. 96000 8 Згідно з одним з способів втілення, ключ виконується, щонайменше, з одного синтетичною матеріалу, наприклад, формуванням. Очевидно, що також можливо передбачити інші матеріали, наприклад, метал або дерево. Переважно, корпус і передавальна рукоятка забезпечені засобами, які перешкоджають поверненню передавальної рукоятки в своє початкове положення після того, як було здійснено відкорковування. При наявності таких засобів, передавальна рукоятка в залежності від свого положення, яке вона приймає відносно пляшки, вказує, що ковпачок був як мінімум протиснений і деформований, і що герметичність пляшки порушена. Таким чином, рукоятка служить доказом першого відкриття, чи було воно бажаним чи ні. Зокрема, у разі небажаного відкриття, при маніпуляціях з пляшкою, це с простим доказом серед маси закритих пляшок, запропонованих до продажу, що дозволяє ізолювати дефектні пляшки. Таким чином, згідно з окремим варіантом втілення, передавальна рукоятка має виступ на робочій ділянці, який називається "перший виступ", звичайно у верхній частині кінця однієї або декількох бічних стінок вказаної робочої ділянки. Перші виступи взаємодіють з виступами, які називаються "другими виступами", звичайно змонтованими на одній або декількох гнучких лапках, аксіально сполучених з радіальною ділянкою - або поперечною стінкою - корпусу, розташованих навпроти вказаних бічних стінок. У представленому тут прикладі, поперечна стінка забезпечена двома гнучкими аксіальними лапками, які оточують вказану робочу ділянку і які розташовані навпроти двох бічних стінок вказаної робочої ділянки. Перед відкорковуванням, передавальна рукоятка розташована по суті вертикально так, що вона якомога більше відповідає профілю пляшки. Перші виступи, виконані на робочій ділянці, розташовані над другими виступами, причому кожний виступ має похило нахилену поверхню (відносно горизонталі), що служить платформою таким чином, що коли рукоятка приводиться в дію для відкорковування ковпачка, платформа перших виступів заходить в коні акт з платформами других виступів, потім перші виступи продовжують своє переміщення вниз, тоді як другі виступи зсуваються в зовнішньому напрямі під дією проходження перших виступів, завдяки еластичності вказаних гнучких лапок. Перед тим, як робоча ділянка досягне ковпачка, перший виступ прийде в досить низьке положення для того, щоб більше не контактувати з другим виступом і таким чином, гнучкі лапки повертаються в своє початкове положення внаслідок гнучкого повернення. Перші виступи і другі виступи, таким чином, мають навпроти поверхні, звичайно горизонтальні, які служать аксіальним упором і перешкоджають першим виступам підійматися вище других виступів і як наслідок, передавальна рукоятка повертається в своє початкове положення. Очевидно, можливо забезпечити вказану бічну стінку або бічні стінки робочої ділянки і одну або декілька вказаних аксіальних гнучких лапок декількома першими і другими виступами, так щоб здійснити множину антиповоротиих прорізів. Таке рі 9 шення є переважним, оскільки зусилля, що впливають, наприклад, на кінець захоплювального рукава, в той час як цей рукав виявляється в положенні, відмінному від настановного положення, можуть бути значно збільшені, що може спричинити розрив вказаних антиповоротних прорізів і таким чином, лишитися функції "контрольних засобів першого відкорковування", яка була на них покладена. З іншого боку, збільшення антиповоротних прорізів дозволить досягнути нерухомості рукоятки в положенні близькому до найбільш крайнього положення, яке вона повинна приймати. Згідно з другим аспектом винахід також стосується закупорювального вузла, що містить такий ковпачок, призначений для встановлення на шийці пляшки, причому вказаний ковпачок має верхню поверхню і нижню поверхню, і ключ для відкорковування, забезпечений корпусом, що містить засіб або швидше блок засобів аксіального утримання вказаного корпусу на ковпачку і передавальну рукоятку, з'єднану з корпусом, і забезпечену захоплювальною ділянкою і робочою ділянкою, виконаною з можливістю заходити в упор на верхню поверхню закупорювального ковпачка. Переважно, вказаний блок засобів аксіального утримання містить перший зубець і, щонайменше, два інших зубці, зміщених в окружному напрямі з обох сторін від положення діаметрально протилежного першому зубцю, причому кут зміщення нижче 90°, що звичайно лежить між 40° і 80°. Вказані зубці мають поверхню контакту з нижньою поверхнею вказаного ковпачка. Переважно, вказана передавальна рукоятка з'єднана з вказаним корпусом так, щоб мати можливість обертатися навколо деякої осі або жорсткої осі корпусу так, щоб при повороті передавальної рукоятки за допомогою захоплювальної ділянки, вказана робоча ділянка заходила в упор на верхню поверхню вказаного ковпачка, а коли продовжують повертати вказану передавальну рукоятку, зусилля, що передасться на рівні вказаної осі, спричиняє легке обертання вказаного першого зубця. Згідно з іншим аспектом винахід стосується способу реалізації закупорювального вузла, що містить ковпачок і ключ для відкорковування. Ковпачок встановлюється на шийці пляшки, а ключ забезпечений корпусом, що містить блок засобів його аксіального утримання на ковпачку і передавальною рукояткою, сполученою з корпусом, і забезпеченою захоплювальною ділянкою і робочою ділянкою, виконаною з можливістю заходити в упор на верхню поверхню закупорювального ковпачка. Цей спосіб відрізняється шляхом виконання наступних етапів: а) забезпечують закупорювальний ковпачок, що має верхню і нижню поверхні, наприклад, коронний ковпачок, поперечна стінка якого утворює вказану верхню поверхню, а нижні кінці бічної або аксіальної стінки утворюють вказану нижню поверхню; б) фіксують вказаний закупорювальний ковпачок на шийці пляшки за допомогою звичайних засобів: наприклад, заглиблюють з силою вказаний ковпачок в шийку пляшки; 96000 10 в) забезпечують корпус з віссю, що містить, щонайменше, стрижень, орієнтований перпендикулярно вказаній осі, так що бічна ділянка надає блок засобів аксіального утримання, призначений для взаємодії з нижньою поверхнею вказаного закупорювального ковпачка: наприклад, забезпечують корпус, який має гнучкі рукава або бічну спідницю з розрізами, так щоб вона була локально гнучкою, ділянки спідниці або рукава забезпечені множиною зубців, що мають поверхню, призначену для заходження в упор в нижні кінці бічної стінки коронного ковпачка; г) аксіально зближують вказаний корпус і вказаний ковпачок, поки вказаний корпус не впреться у вказаний закупорювальний ковпачок, причому вказані засоби аксіального утримання взаємодіють з нижньою поверхнею вказаного закупорювального ковпачка; д) забезпечують передавальну рукоятку, що містить захоплювальну ділянку і робочу ділянку, розділену зоною, що має просвердлений отвір, причому вказана робоча ділянка містить поперечну нижню стінку, виконану з можливістю заходити в упор у верхню поверхню вказаного закупорювального ковпачка і кінцеву сішку, при цьому у вказаній робочій ділянці виконаний крізний проріз, що зв'язує вказаний просвердлений отвір з вказаною кінцевою стінкою, причому просвердлений отвір має діаметр дещо перевищуючий діаметр вказаного стрижня, причому вказаний проріз має ширину дещо меншу вказаного стрижня. е) підводять вказану передавальну рукоятку перед пляшкою, забезпеченою вказаним закупорювальним ковпачком і вказаним корпусом, таким чином, щоб вказаний крізний проріз припадав прямо на вказаний стрижень, і заглиблюють вказану передавальну рукоятку в бічну сторону до того, як вказаний стрижень виявиться всередині вказаного просвердленого отвору. Матеріал передавальної рукоятки, щонайменше, на рівні робочої ділянки с таким же, що і матеріал крізного прорізу, досить гнучкий, щоб дозволити проходження стрижня в проріз, а потім його захоплення шляхом защеплювання. Для того щоб уникнути легкого видалення передавальної рукоятки, після того як стрижень потрапить в просвердлений отвір, можна змінити форму кромок крізного прорізу, наприклад, приєднавши м'який язичок, спрямований навскоси від прорізу так, щоб він згинався для вільного проходження стрижня в напрямі крізного отвору, але при цьому протистояв всім переміщенням в напрямі, зворотному вказаному стрижню. Для того щоб спростити астановлення на місці передавальної рукоятки на корпусі в межах економічно задовільного виробництва, корпус переважно забезпечують, щонайменше, звичайно трьома, аксіальними і рівномірно розподіленими затисками, нижні кінці яких впираються у верхню поверхню вказаного ковпачка, і які спрощують належне позиціонування корпусу на ковпачку, змонтованому на шийці, і, зокрема, належне розташування в одну лінію осі шийки і осі закупорювального ковпачка з віссю корпусу, а також точне аксіальне розташування корпусу відносно ковпачка. 11 Переважно, що вказаний блок засобів аксіального утримання містить перший зубець і, щонайменше, два інших зубці, зміщених в окружному напрямі по обох сторонах від положення, діаметрально протилежного першому зубцю, причому кут зміщення менше 90°, що звичайно лежить між 40° і 80°. Переважно, що захоплювальна ділянка, по суті, перпендикулярна до робочої ділянки так, що вона є, по суті, вертикальною при бічному поглибленні передавальної рукоятки в напрямі корпусу, і коли передавальна рукоятка стає жорстко сполученою з корпусом, вона має форму дуже близьку до профілю пляшки. Переважно, що корпус і передавальна рукоятка забезпечені засобами, які перешкоджають поверненню передавальної рукоятки, після здійсненого відкорковування, в своє початкове положення. Згідно з одним з варіантів втілення винаходу, закупорювальний вузол закривають додатковою оболонкою, звичайно додаткова оболонка с оболонкою, якою закривають пляшки для газованих напоїв. Таким чином, між етапами г) і д), вводять етап, на якому: г') забезпечують оболонкою, що містить головку і бічну спідницю, що має виріз або вікно перед стрижнем, коли вказана оболонка встановлюється на ковпачок, наприклад, вказана оболонка виходить шляхом приклеювання листової заготовки в якій вирізано вказане вікно перед приданням йому форми зрізаного конуса. Також це може бути оболонка, звичайно з сплаву олова, якій додається кругла форма і яка встановлюється на патрон, щоб виконати виріз вказаного вікна, наприклад, шляхом зовнішнього впливу на циліндричну спідницю оболонки обертальним інструментом, профіль якого і планетарне рушення адаптовані до форми вказаного вирізу. г") насаджують вказану оболонку навколо вказаного корпусу так, щоб вказане вікно доводилося прямо на вказаний стрижень; г'") наносять вказану оболонку на вказаний ковпачок і закріпляють його на шийці шляхом утворення обтиснення на контр - кільці. Однак, попередній спосіб переважно замінюється способом, що дозволяє розширені рамки виробництва, при якому використовують складові оболонки, в яких з'єднання між власне оболонкою і вказаним корпусом виконується перед встановленням на шийку пляшки. Таким чином, винахід стосується також складового додаткового ковпачку, що містить оболонку, забезпечену головкою і бічною спідницею, і корпус, такий як описано раніше, забезпечений головкою і бічною ділянкою, що розташовується коаксіально всередині вказаної оболонки, так, що головка вказаного корпусу жорстко утримується звичайно приклеюванням, на головці вказаної оболонки, причому вказаний корпус містить, щонайменше, один стрижень, орієнтований перпендикулярно до осі, а у вказаній бічній спідниці виконане вікно прямо перед вказаним стрижнем, причому вказана бічна ділянка є гнучкою і забезпечена блоком засобів аксіального утримання, призначених для взаємодії з нижньою 96000 12 поверхнею закупорювального ковпачка, встановленого на шийці пляшки. Як раніше було описано, гнучка бічна ділянка може бути виконана у вигляді гнучкого рукава або гнучкої бічної спідниці, прорізаної так, щоб бути локально гнучкою, причому ділянки спідниці або рукава мають множину зубців з поверхнею, призначеною для заходження в упор в нижню поверхню ковпачка закупорювального ковпачка. Переважно, що вказаний блок засобів аксіального утримання містить перший зубець і, щонайменше, два інших зубці, зміщених в окружному напрямі з обох сторін від положення діаметрально протилежного першому зубцю, причому кут зміщення менше 90°, і звичайно лежить між 40° і 80°. Вказані зубці мають поверхню контакту з нижньою поверхнею вказаного ковпачка. Вказаний корпус повинен жорстко сполучатися з передавальною рукояткою за допомогою вказаного стрижня, навколо якого можна обертати вказану передавальну рукоятку за допомогою захоплювальної ділянки, причому робоча ділянка вказаної передавальної рукоятки заходить в упор у верхню поверхню ковпачка. Переважно, що перший зубець розташовується на корпусі, таким чином, що коли продовжують обертати вказану передавальну рукоятку, зусилля, що передасться па рівні вказаного стрижня, спричиняє легке обертання вказаного першого зубця. Ця ситуація сприятлива, коли вказаний перший зубець знаходиться на одній лінії радіально з серединою стрижня, площина, перпендикулярна до відрізка в його середині, переважно проходить по осі корпусу. Коли вказана композитна оболонка встановлена па шийці і жорстко закріплена па ній завдяки взаємодії між засобами радіального утримання корпусу і нижньою поверхнею закупорювального ковпачка. приступають до місцеположення передавальної рукоятки, відповідно до вже описаних етапів д) і е). Винахід також стосується пляшки, що містить питну рідину, зокрема газовану рідину, забезпечену закупорювальним вузлом або додатковим ковпачком, описаним раніше. Даний винахід буде більш зрозумілий при вивченні варіантів втілення, наведених в рамках прикладів, що не є обмежувальними, і проілюстрованих па прикладених кресленнях, на яких: Фіг. 1 і Фіг. 2 є виглядами в розрізі відповідно в площині І-І і ІІ-ІІ ключа для відкорковування згідно з першим варіантом втілення винаходу, змонтованого на шийні пляшки; Фіг. 3 і 4 є виглядами в перспективі ключа за Фіг. 1 і 2; Фіг. 5 с виглядом в розрізі ключа для відкорковування згідно з другим варіантом втілення винаходу; Фіг. 6а є виглядом діаметрального розрізу закупорювального вузла згідно з винаходом, що містить закупорювальний ковпачок, ключ для відкорковування і оболонку; Фіг. 6b показує, на вигляді праворуч в розрізі в площині III- III, деталь закупорювального вузла за Фіг. 6а, на рівні кінця робочої ділянки; 13 Фіг. 7а і 7b ілюструють варіанти робочої ділянки передавальної рукоятки за Фіг. 6а, на рівні крізного прорізу; Фіг. 8а і 8b ілюструють, в перспективі, дві половини закупорювального вузла згідно з винаходом близького до представленого на Фіг. 6а. На Фіг. 1-4, показаний ключ для відкорковування пляшки 12, на якій встановлений закупорювальний ковпачок 14. На Фіг. 1 і 2, ключ для відкорковування 10 представлений в передбачуваному вертикальному положенні. Пляшка 12 і вісь 16, представлені тут паралельно. Вона містить шийку 18, верхній кінець якої закритий закупорювальним ковпачком 14. Закупорювальний ковпачок 14 містить поперечну стінку або радіальну ділянку 20, що перекриває верхній кінець шийки 18 і аксіальну ділянку 22, призначену для того, щоб бути притиснутою по контуру шийки. Аксіальна ділянка 22 в основному виконується в формі множини зубців. Ковпачок 14 містить також ущільнювальну прокладку 24, відлиту або приєднану до радіальної ділянки 20 і до аксіальної ділянки 22. Ущільнювальна прокладка 24 впирається на верхній кінець шийки 18. Вона, наприклад, виконується з поліетилену (РЕ). Ущільнювальна прокладка 24 тут виконана по суті плоскою. Як варіант, вона може додатково містити коротку спідницю аксіально виступаючу всередину шийки 18 пляшки 12. Ключ для відкорковування 10, коаксіальний з віссю 16, містить в основному оболонку або корпус 30 і передавальну рукоятку 32, з'єднану з корпусом 30 для того, щоб дозволити відкорковування або закупорювання пляшки 12. Корпус 30 містить поперечну стінку або радіальну ділянку 34, відцентровану по осі 16 і аксіальну ділянку в формі кільцевої спідниці 36, що проходить аксіально вниз від кромки більшого діаметра радіальної ділянки 34. Радіальна ділянка 34 зміщена аксіально вгору відносно ковпачка 14. Таким чином, виконується аксіальний простір між ділянкою 34 корпусу 30 і радіальною ділянкою 20 ковпачка 14. Корпус 30 містить також зубці 38, 40 і 42 виконані на нижньому вільному кінці спідниці 36 і що проходять радіально всередину. Зубці 38, 40 і 42 розташовані в одній і тій же радіальній площині. Більш точно, зубці 38, 40 і 42 містять кожний радіальну поверхню 38а, 40а і 42а, що продовжуються радіально всередину внутрішньої кромки спідниці 36, яка продовжується на рівні кромки малого діаметра, поверхнею в формі зрізаного конуса 38b, 40b і 42b, що розширяється назовні і що з'єднується із зовнішньою кромкою 36 спідниці. Радіальні поверхні 38а, 40а і 42а утворюють поверхні контакту з нижньою поверхнею аксіальної ділянки 22 ковпачка 14. Радіальний розмір поверхонь 38а, 40а і 42а більше розміру аксіальних ділянок 22 ковпачка 14. Поверхні в формі зрізаних конусів 38b, 40b і 42b утворюють опорні поверхні на J верхню поверхню 44 окружного кільця з скла 18а шийки 18 пляшки 12. Зубці 38, 40 і 42 корпусу 30 мають діаметр менше, ніж діаметр аксіальної ділянки 22 ковпачка 14, для того, щоб існувала діаметральна або раді 96000 14 альна взаємодія між цими двома деталями. Зубці 38, 40 і 42 утворюють також засоби аксіального утримання корпусу 30, і більш загалом ключа 10, на ковпачку 14 і на пляшці 12. Як буде далі більш детально описано, коли застосовують ключ для відкорковування 10, зубець 38 дозволяє здійснити відкорковування 14. Корпус 30 містить також прорізи 70, 72 і 74, виконані в товщині спідниці 36. Прорізи 70, в кількості, що дорівнює двом, проходять аксіально, починаючи від вільного нижнього кінця спідниці 36 майже по всій її висоті. Кожний проріз 70 розташований під кутом в безпосередній близькості з одним з вільних окружних кінців зубця 38. Іншим словами, прорізи 70 утворюють на спідниці 36, язички, які містять на своїх вільних кінцях зубець 38. Схожим чином, прорізи 72 і 74 сполучені із зубцями 40 і 42 відповідно. Однак, прорізи 72 і 74 мають скорочений аксіальний розмір відносно розміру прорізів 70. Прорізи 72 і 74 проходять тут від вільного нижнього кіпця спідниці 36 до половини її висоти. Корпус 30 містить також пластинки або еластичні лапки 46 і 48, які звичайно мають гнучку форму. Лапки 46 і 48 проходять від нижньої поверхні радіальної ділянки 34 корпусу 30 до заходження в упор на верхню поверхню радіальної ділянки 20 ковпачка 14. Місце стику лапок 46, 48 знаходиться поблизу спідниці 36. Лапки 46 і 48 є симетричними між собою відносно аксіальної серединної площини Р з віссю 16. Для того щоб здійснити з'єднання передавальної рукоятки з корпусом 30, корпус також містить вісь або стрижень 56, виконаний на спідниці 36, аксіально поблизу радіального положення 34. Стрижень 56 проходить перпендикулярно площині на Фіг.1. Спідниця 36 уривається в одній точці по її колу і обмежена в окружному напрямі двома аксіальними поверхнями (не позначені посилальними номерами), що проходять по всій висоті вказаної спідниці. Стрижень 56 проходить поперечно між цим двома аксіальними поверхнями. Стрижень 56 і зубець 38 знаходяться в серединній площині Р з віссю 16, як буде описано далі більш детально. Зубець 38 і передавальна рукоятка 32 радіально розташовані по одній лінії, без окружного зміщення. Потрібно відмітити, на Фіг. 1, ізольована секція зубця 38 може уявитися дивною: насправді, як можна побачити на аналогічній конфігурації на Фіг. 8b, крюк 38, окружна протяжність якого явно більше товщини передавальної рукоятки і складає звичайно від 2 до 5 вказаної товщини, утворює свого роду "міст" між двома положеннями спідниці 36, які проходять по обох сторонах від передавальної рукоятки 32, одне з них приховане за важелем на даній фігурі. Передавальний важіль 32 містить аксіальну захоплювальну ділянку 52 і робочу ділянку 54, що продовжується радіально всередину верхнього кінця захоплювальної ділянки. Звичайно він має Lподібну форму. Захоплювальна ділянка 52 передавальної рукоятки 32 виконана у вигляді штока, який проходить аксіально вниз, вздовж пляшки 12. Під штоком тут мається на увазі будь-який елемент з 15 довгастою і тонкою формою, яким би не був поперечний переріз, який може бути незалежно прямокутним, круглим, паралелепіпедним, овальним і. т. д. Передавальна рукоятка 32 містить уступ 60, що узгоджується з формою кільця 18а з скла шийки 18 пляшки. Уступ 60 дозволяє встановиш захоплювальну ділянку 52 навпроти пляшки 12. Захоплювальна ділянка 52 містить на своєму верхньому кінці, С-подібну виїмку (не позначена посилальним номером), адаптовану до діаметра стрижня 56 для встановлення передавальної рукоятки 32 на вказаному стрижні 56 шляхом защеплювання. Зрозуміло, що можна передбачити встановлення передавальної і рукоятки 32 на корпусі 30 будь-яким іншим відповідним способом. Робоча ділянка 54 передавального важеля 32 має загальну прямокутну форму і проходить радіально всередину спідниці 36 через простір, виконаний між двома аксіальними поверхнями, що обмежує по колу вказану спідницю. Робоча ділянка 54 містить радіальну нижню поверхню 62, вільний кінець якої або точка 63 призначена для заходження в упор на верхню поверхню радіальної ділянки 20 ковпачка 14. Розмір робочої ділянки 54 вибраний таким чином, щоб точка 63 виявилася по суті на рівні осі 16. Передавальна рукоятка 32 переважно може бути виконана як єдина деталь відливанням з синтетичного матеріалу. Аналогічним чином, ковпачок 30 також виконується з відливанням з синтетичного матеріалу, наприклад, РОМ або PC, так щоб отримати моноблочну деталь. Передавальна рукоятка 32 і ковпачок 30 можуть бути виконані з одного і того ж матеріалу або з різних матеріалів, наприклад, з металу або з рослинних матеріалів. Відкорковування ковпачка 14 відбувається таким чином. На першому етапі встановлюють ключ для відкорковування 10 на шийці 12 так, щоб сталося защеплювання зубців 38, 40 і 42 на ковпачку 14, причому радіальні поверхні контакту 38а, 40а і 42а впираються в нижню поверхню аксіальної ділянки 22 ковпачка 14. У цьому положенні поверхні в формі зрізаного конуса 38b, 40b і 42b впираються у верхню поверхню 44 контр-кільця 18а пляшки 12 Установка ключа для відкорковування 10 спрощується в результаті наявності прорізів 70, 72 і 74. Потім повертають передавальну рукоятку 56 за допомогою захоплювальної ділянки 52, для того, щоб робоча ділянка 54, а більш точно точка 63 впиралася у верхню поверхню ковпачка 14. Коли ми продовжуємо повергати передавальну рукоятку 32, зусилля, виникаюче на рівні стрижня 56, передається зубцю 38, що спричиняє легке обертання вказаного зубця назовні, а більш точно язичка спідниці 36, обмеженої прорізами 70. Таким чином, досягається одночасне радіальне переміщення назовні і аксіальне переміщення вгору зубця 38. При цьому обертанні язичка спідниці 36, що включає зубець 38, ковпачок 14 дещо радіально виступає відносно частини спідниці, що залишилася 36. Коли продовжують повертати передавальну рукоятку 32, відбувається відкорковування пляшки 96000 16 12. Ключ для відкорковування 10 відразу ж витягується з пляшки 12, причому ковпачок 14 залишається захопленим ключем за допомогою крюків 38, 40 і 42. Таким чином, при використанні ключа для відкривання 10, передавальна рукоятка 32 переміщається між не робочим положенням і робочим положенням, в якому точка 63 робочої ділянки 54 давить на верхню поверхню ковпачка 14, і в якій зубець 38 здійснює зусилля на нижню поверхню ковпачка 14. Зубці 40 і 42 дозволяють самі по собі забезпечувати утримання на місці корпусу 30 на пляшці 12, завдяки тому, що передбачені поверхні 40b, 42b відповідно до форми верхньої поверхні 44 кільця з скла 18а пляшки 12. Розташування зубця 38 і передавальної рукоятки 32 в одній і тій же аксіальній площині Р дозволяє досягти належного відкорковування ковпачка 14. Насправді, зусилля, що здійснюється споживачем на передавальну рукоятку 32, коли робоча ділянка 54 впирається в ковпачок 14, передається напряму до зубця 38. Крім цього, заявник встановив, що відсутність зубця, розташованого радіально відносно зубця 38, дозволяє спростити відкорковування. Заявник також зазначив, що розташування зубців 40 і 42 дозволяє досягнути належного утримання на місці корпусу 30 на ковпачку 14, коли вони зміщені в окружному напрямі з обох сторін від положення, діаметрально протилежного першому зубцю, під кутом менше 90°, і що звичайно лежить між 40° і 80°, і переважно між 40° і 50°, наприклад. 45°. Заявник також зазначив, що для досягнення належного відкорковування при переміщенні зубця 38 під дією передавальної рукоятки 32, окружний розмір вказаного зубця 38 переважно лежить між 10 і 15 % окружного розміру спідниці 36. Переважно, окружний розмір зубців 40, 42 дорівнює приблизно половині окружного розміру зубця 38. Кутовий розмір зубця 38 може бути приблизно порядку 45°. Згідно з одним з варіантів втілення легко можна зробити висновок, що можна, не виходячи за рамки винаходу, передбачити різну кількість зубців або ще радіальний валик, суцільний або сегментований. Однак, як вказано раніше, застосування трьох зубців дозволяє досягти особливо ефективного відкорковування і стійкого позиціонування ключа для відкорковування 10 на і пляшці 12. Варіант втілення винаходу, проілюстрований на Фіг. 5, на якій ідентичні елементи мають такі ж посилальні номери, відрізняється тим, що ключ для відкорковування додатково має оболонку 66 в основному кільцевої форми, яка продовжує в нижньому напрямі нижній кінець спідниці 36. Оболонка 66 впирається в кільце з скла 18а і радіально проходить вздовж пляшки 12 поблизу неї. Для того щоб спростити її встановлення навколо пляшки 12, оболонка 66 переважно розрізана. Оболонка 66 може служити чохлом для пляшки 12, а також нести інформацію, що стосується рідини, яка міститься в пляшці 12, і бути легко видимою. Для цього, аксіальний розмір оболонки 66 переважно лежить між 50 і 300 % від аксіального 17 розміру корпусу 30. Однак, також можливо передбачити оболонку, що перекриває пляшку до її дна. У цьому варіанті реалізації, оболонка 66 є частиною спідниці 36 для того, щоб досягти моноблочності корпусу 30. Легко зазначити, що також можливо викопати дві різні деталі і передбачити з'єднання оболонки 66 на корпусі. Завдяки винаходу, отримують ключ для відкорковування, який простий в застосуванні і ефективний. Існування, щонайменше, одного зубця, створюючого засіб аксіального утримання корпусу на ковпачку, дозволяє встановити ключ для відкорковування на пляшці перед її надходженням в продаж. Таким чином отримують пляшку, забезпечену закупорювальним вузлом, утвореним з ковпачка і ключа для відкорковування, який може бути куплений споживачем і відкритий без додаткового зовнішнього пристосування. Також легко можна зазначити, що такий закупорювальний вузол можна передбачити на пляшках, передбачених для розливу різних видів рідини, таких як вода, вино, соки, алкогольні напої, газовані напої типу содової або шампанського. Також, у випадку напоїв типу шампанського, домагаються необхідної безпеки відкриття при відкорковуванні пляшки, уникаючи захисту для пробки. Варіант втілення, проілюстрований на Фіг. 6а, на якій ідентичні елементи мають ті ж посилальні номери, що і раніше, потрібним чином адаптований до пляшок для газованих напоїв, таких як шампанське або газовані вина. Закупорювальний вузол містить ковпачок 14, встановлений на шийці 18 пляшки, ключ для відкорковування, який містить корпус 30 і передавальну рукоятку 32, закриту ковпачком або додатковою оболонкою 90. Корпус 30 містить поперечну стінку або бічну ділянку 34 у вигляді верхівкової поперечної стінки, відцентрованої по осі 16 і горизонтально орієнтованому стрижню 56, тобто перпендикулярно осі 16 шийки. Також він містить кільцеву спідницю 36, що проходить аксіально вниз від периферії радіальної ділянки 34. Ця спідниця 36 прорізана таким чином, що вона показує, щонайменше, гнучкі аксіальні ділянки, забезпечені на своїх кінцях засобами радіального утримання, такі як зубці 38, 40 і 42, описані в попередніх прикладах, які аксіально впираються в нижню поверхню ковпачка 14. Радіальні ділянки 34 аксіально зміщені вгору відносно ковпачка 14. Еластичні пластини, в основному зігненої форми, проходять від нижньої поверхні радіальної ділянки 34 до того, як вони впруться у верхню поверхню радіальної ділянки 20 ковпачка 14. Корпус також забезпечений трьома затисками 89, розташованими на однаковій відстані один від одного, що спрощує потрібне позиціонування корпусу на ковпачку, встановленому на шийці. Дві аксіальні гнучкі лапки 81, також сполучені з нижньою поверхнею радіальної ділянки 34, охоплюють робочу ділянку 54 передавальної рукоятки 32. Гнучкі аксіальні лапки 81 мають виступ, який називається другим виступом 85. Блок засобів аксіального утримання містить перший зубець 38 і, щонайменше, два інших зубці, зміщених в окружному напрямі з обох сторін від положення, діаметрально протилежного першому 96000 18 зубцю, при цьому кут зміщення с меншим 90°, а переважно лежить між 40° і 80°. Перший зубець розташований на корпусі таким чином, що коли продовжують повертати передавальну рукоятку 32, зусилля передачі на рівні 56 спричиняє легке обертання вказаного першого зубця, причому останній знаходиться радіально на одній лінії з центром стрижня 56, серединну площину якого перетинає вісь 16. Передавальна рукоятка 32 містить захоплювальну ділянку 52 і робочу ділянку 54, розділену зоною, що містить просвердлений отвір 58. Вказана робоча ділянка містить поперечну стінку або нижню радіальну поверхню 62, кінець якої 63 виконаний з можливістю заходити в упор на верхню поверхню ковпачка 14, кінцеву стінку 53 і дві бічні стінки. Робоча ділянка 54 забезпечена крізним прорізом 57, зв'язуючим просвердлений отвір 58 з кінцевою стінкою 53. Кінцева стінка 53 є стінкою, яка направлена до осі, коли передавальна рукоятка 32 встановлена на корпусі. Просвердлений отвір 58 має діаметр, що дещо перевищує діаметр стрижня 56. Проріз 57 має ширину, дещо меншу діаметра стрижня 56. Рукоятка 32 виконана з пластику, досить гнучкого для того, щоб під час встановлення передавальної рукоятки на корпусі 30, кромки прорізу розсовувалися, щоб надати можливість проходу стрижня до того, як він виявиться в просвердленому отворі. Для того, щоб уникнути безперешкодного видалення рукоятки 32, коли стрижень 56 виявиться в просвердленому отворі 58, можна змінити форму кромок крізного прорізу, як показано в двох варіантах на Фіг. 7а і 7b, приєднавши м'який язичок 51, 51’, направлений навскоси від прорізу 57', 57" так, щоб він згинався для вільного проходження стрижня 56 в напрямі крізного отвору 58, і при цьому цей язичок протистоїть всім переміщенням в напрямі, зворотному вказаному стрижню 56. Захоплення стрижня 56 в отворі 58 доповнюється в цих двох варіантах наявністю радіального валика 61. Закупорювальний вузол може також бути реалізований після заповнення пляшки і може залишатися в такому положенні під час транспортування і зберігання пляшки перед її відкриттям завдяки зубцям 38, 40 і 42, які мають верхню поверхню 38а, 40а і 42а, що являють собою аксіальний упор проти нижніх поверхонь ковпачка. Функція верхньої поверхні 38а також полягає в захопленні вгору однієї частини ковпачка при відкорковуванні. Дійсно, при відкорковуванні, підведення захоплювальної ділянки 52 здійснюється шляхом опускання робочої ділянки до входження в контакт з ковпачком, а потім шляхом створення зусилля у верхньому напрямі, який передається стрижнем до зубця 38, який має тенденцію підводити частину ковпачка, тоді як нижні поверхні 40b і 42b двох інших зубців 40 і 42 заходять в контакт з верхньою частиною кільця з скла 18а. Таким чином, забезпечується стійкість корпусу при місцеположенні передавальної рукоятки за допомогою нижніх кінців аксіальних затисків 89 і при відкорковуванні за допомогою нижніх поверхонь 40b і 42b вказаних зубців. 19 Кінці робочої ділянки 54 також мають виступи 55 на бічних стінках, які називаються першими виступами. Перші виступи 55 взаємодіють з другими виступами 85. Перед відкорковуванням, перші виступи 55 розташовані над другими виступами 85, причому кожний виступ має навпроти один одного похило нахилену поверхню, що служить платформою так, що коли захоплювальна ділянка 52 підведена для відкорковування ковпачка, перші виступи 55, що заходять в контакт з платформою другого виступу 85, йдуть за його переміщенням в нижньому напрямі, тоді як другі виступи 85 відходять назовні під дією проходу перших виступів 55 завдяки еластичності гнучких лапок 81. До того, як робоча ділянка 54 досягне ковпачка, перші виступи 55 досягають положення досить Низького, для того, щоб більше не мати контакту з другими виступами 85 таким чином, щоб гнучкі лапки 81 поверталися б в своє первинне положення внаслідок гнучкого повернення. Перші виступи 55 і другі виступи 85 мають навпроти один одного звичайно горизонтальні поверхні, які служать аксіальним упором, перешкоджаючи першим виступам 55 пі 96000 20 дійматися над другими виступами 85 і, як наслідок, передавальна рукоятка 32 повертається в своє початкове положення. Оболонка 90 являє собою додаткову оболонку для пляшки шампанського. Вона утворена головкою і спідницею, з металу, пластику або металопластику, отриманого з плівки або моношарового листа або багатошарового листа. Заздалегідь при наданні спідниці форми зрізаного конуса, вирізають плівку або лист так, щоб отримати вікно, що надає можливість зведеного доступу до робочої ділянки 54. Це вікно мас розміри, відповідні звичайно безперервним розмірам спідниці 36 ковпачка 30, обмежені двома аксіальними поверхнями, які втримують стрижень 56. Оболонка 90 затягується на контр-кільці 19. Варіант втілення, проілюстрований на Фіг.8а і 8b, на яких ідентичні елементи мають ті ж посилальні номери, що і раніше, близький до попереднього варіанту втілення винаходу. У цьому варіанті втілення, зубець 38 утворює окружний міст між двома ділянками спідниці 36, додаючи гнучкість завдяки наявності прорізів 70. 21 96000 22 23 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 96000 Підписне 24 Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cap lifter for plugging cap of bottle, plugging unit with plugging cap and cap lifter, method of manufacture of plugging unit, additional cap, bottle equipped with plugging unit

Автори англійською

Barange, Jacques, Collard, Jerome, Gonzalez, Christian, Hainon, Laurent, Leduc, Nicolas, Christophe, Philippe

Назва патенту російською

Ключ дляоткрывания укупорочного колпачка бутылки, укупорочный узел, содержащий колпачок и ключ для открывания, способ реализации укупорочного узла, составной дополнительный колпачок, бутылка, оборудованная укупорочным узлом

Автори російською

Баранж Жак, Коллар Жером, Гонсалес Кристиан, Енон Лоран, Ледюк Николя, Кристоф Филипп

МПК / Мітки

МПК: B67B 7/00, B65D 51/24

Мітки: ковпачок, закупорювальний, відкорковування, вузла, пляшки, додатковий, реалізації, ковпачка, спосіб, містить, ключ, пляшка, вузол, складовий, закупорювального

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-96000-klyuch-dlya-vidkorkovuvannya-zakuporyuvalnogo-kovpachka-plyashki-zakuporyuvalnijj-vuzol-shho-mistit-kovpachok-i-klyuch-dlya-vidkorkovuvannya-sposib-realizaci-zakuporyuvalnogo-vuzla.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ключ для відкорковування закупорювального ковпачка пляшки, закупорювальний вузол, що містить ковпачок і ключ для відкорковування, спосіб реалізації закупорювального вузла, складовий додатковий ковпачок, пляшка,</a>

Подібні патенти