Спосіб визначення швидкостей руху транспортних засобів при зіткненні

Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2001010402

(54) (57)

Дата прийняття

рішення

01 березня 2001 р.

1. Спосіб визначення швидкостей руху транспортних засобів при зіткненні, що включаєвизначення енергетичних витрат по переміщенню кожного з цих транспортних засобів у процесі їхнього відкидання після зіткнення, які дорівнюють роботам сил опору їхнім переміщенням у плоских рухах, визначення лінійних швидкостей відкидання, еквівалентних цим енергетичним витратам, по яких знаходять шукані швидкості, який відрізняється тим, що визначають роботи деформацій ушкоджених деталей кожного транспортного засобу, який брав участь у зіткненні, які додають до відповідних робіт сил опору їх переміщенням у плоских рухах, а лінійні  швидкості відкидання визначають з урахуванням  сумарних енергетичних витрат.,

2. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що для визначення роботи деформацій ушкоджених деталей кожного з і-тих транспортних засобів, що брали участь у зіткненні, визначають рубежі текучості sт рубежі міцності sв , інтенсивності деформацій eіт і eів , що відповідають рубежам текучості sт і міцності sв , показники т зміцнення матеріалів, з яких виготовлені ушкоджені деталі транспортних засобів, і з урахуванням вищевказаних показників знаходять осереднену   питому роботу деформацій Wj для кожної j-тої ушкодженої деталі за співвідношенням:

вимірюють об'єм V def j деформованих і зруйнованих частин кожної j-тої ушкодженої деталі і визначають роботу деформацій W def j кожної j-тої деталі по співвідношенню:

W def j = Wj V def j ,

а роботу деформацій W def j кожного з і-тих транспортних засобів, що брали участь у зіткненні, знаходять за допомогою співвідношення:

,

де n - кількість ушкоджених деталей у кожному з і-тих транспортних засобів.

3. Спосіб по п.2, який відрізняється тим, що для визначення роботи деформацій W defj окремої  j-тої ушкодженої деталі кожного з транспортних засобів, які брали участь у зіткненні, рихтують цю деталь до максимально можливого відновлення її первісної форми, у процесі рихтування вимірюють квазистатичні зусилля і відповідні їм переміщення, по яких визначають роботу деформацій W rehj окремої j-тої ушкодженої деталі при відновленні її форми, а роботу деформацій окремої j-тої деталі при одержанні нею ушкоджень під час зіткнення знаходять по співвідношенню:

Wdefj = Wrehj K,

де K-коефіцієнт, що враховує ударне навантаження деталі під час зіткнення транспортних засобів.

 4. Спосіб по П.1, який відрізняється тим, що в сумарні енергетичні витрати включають роботи перекидання транспортних засобів і роботи сил опору по їх переміщеннях у перекинутих положеннях в процесі відкидання.

Текст

1. Спосіб визначення швидкостей руху транспортних засобів при зіткненні, що включає визначення енергетичних витрат по переміщенню кожного з цих транспортних засобів у процесі їхнього відкидання після зіткнення, які дорівнюють роботам сил опору їхнім переміщенням у плоских рухах, визначення лінійних швидкостей відкидання, еквівалентних цим енергетичним витратам, по яких знаходять шукані швидкості, який відрізняється тим, що визначають роботи деформацій ушкоджених деталей кожного транспортного засобу, який брав участь у зіткненні, які додають до відповідних робіт сил опору їх переміщенням у плоских рухах, а лінійні швидкості відкидання визначають з урахуванням сумарних енергетичних витрат. 2. Спосіб по п. 1, який відрізняється тим, що для визначення роботи деформацій ушкоджених деталей кожного з і-тих транспортних засобів, що брали участь у зіткненні, визначають рубежі текучості σт, рубежі міцності σв, інтенсивності деформацій εіт і εів, що відповідають рубежам текучості σт і міцності σв, показники m зміцнення матеріалів, з яких виготовлені ушкоджені деталі транспортних засобів, і з урахуванням вищевказаних показників знаходять осереднену питому роботу деформацій wj для кожної j-тої ушкодженої деталі за співвідношенням: 39037 нях, що накладаються на умови ДТП, таких, наприклад, коли відомі швидкість автомобіля до гальмування і довжина сліду юза до моменту наїзду [1], а також різновид цього способу, коли до двох згаданих обмежень додається третє, а саме, відоме стале уповільнення автомобіля при його гальмуванні [2]. Застосування цих способів дуже обмежене, оскільки на практиці досить часто експерт має справу з випадками, коли зазначені обмеження не виконуються. Крім того, ці способи мають істотний недолік: вони ігнорують факт ударної взаємодії двох автомобілів, що зіткнулися, в результаті якого вони ушкоджуються і відкидаються один від одного, виконуючи при цьому складні рухи. Щоб кількісно оцінити результати ушкоджень, а по ним і швидкість автомобіля при наїздах різного виду, іноді визначають об'єм деформованої частини автомобіля. Обчисливши енергію, необхідну для такого руйнування, її порівнюють з енергією, визначеною при наїзді автомобіля на плоску тверду поверхню в умовах полігонних випробувань, при яких фіксувалася швидкість наїзду, тим самим оцінювалася швидкість автомобіля при реальному зіткненні [3]. Такий спосіб оцінки швидкості автомобіля пов'язаний з істотними матеріальними витратами, тому що припускає наявність цілого спектра експериментальних даних полігонних випробувань автомобілів при різних швидкостях наїзду. Крім того, у принципі некоректно порівнювати роботу деформацій при реальному зіткненні двох автомобілів з енергією фронтального наїзду автомобіля на абсолютно тверду площину, що приводить до великих помилок в оцінці реальної швидкості руху автомобіля. Відомо спосіб визначення швидкостей руху автомобілів при зіткненні по їхній деформаціях, заснований на спеціальних, трудомістких і витратних випробуваннях автомобілів, що імітують їхні зіткнення при прямому зустрічному і перехресному під прямим кутом ударах [4], із застосуванням закону збереження кількості руху й енергетичного балансу механічної системи, що складає з двох автомобілів, які взаємодіють у процесі удару. Недоліками цього способу є висока вартість й обмеженість застосування в конкретних випадках зіткнення автомобілів, відмінних від умов випробувань. Відомо також спосіб визначення швидкостей руху транспортних засобів при їхньому зіткненні, що включає підрахунок робіт сил опору переміщенням автомобілів у плоских рухах у процесі їхнього відкидання після зіткнення, визначення лінійних швидкостей відкидання, еквівалентних цим роботам, по яких знаходяться шукані швидкості [3]. Цей спосіб обраний як прототип. Однак відомий спосіб визначення швидкостей руху транспортних засобів при зіткненні не дозволяє врахувати таких важливих факторів, що впливають на величини цих швидкостей, як наявність деформацій і ушкоджень у деталях транспортних засобів, їхнього перекидання з наступними переміщеннями в перекинутому стані в процесі відкидання після удару. Неврахування цих факторів спричиняє одержання невірних, занижених величин швидкостей, що може привести до помилкових висновків експертів-автотехників. Задачею винаходу є підвищення точності визначення швидкостей руху транспортних засобів при, різних видах зіткнень, що дозволило б більш об'єктивно оцінити обставини і причини ДТП, а також знизити вартість. Для вирішення поставленої задачі у відомому способі визначення швидкостей руху транспортних засобів при зіткненні, що включає визначення енергетичних витрат по переміщенню кожного з цих транспортних засобів у процесі їхнього відкидання після зіткнення, які дорівнюють роботам сил опору їхнім переміщенням у плоских рухах, визначення лінійних швидкостей відкидання, еквівалентних цим енергетичним витратам, по яких знаходяться шукані швидкості, у пропонованому способі визначають роботи деформацій ушкоджених деталей кожного транспортного засобу, який брав участь у зіткненні, котрі додають до відповідних робіт сил опору їхнім переміщенням у плоских рухах, а лінійні швидкості відкидання визначають з урахуванням сумарних енергетичних витрат. Друга відмінність полягає в тому, що для визначення роботи деформацій ушкоджених деталей кожного з і-тих транспортних засобів, що брали участь у зіткненні, визначають рубежі текучості σт, рубежі міцності σв, інтенсивності деформацій εіт і εів, що відповідають рубежам текучості σт и міцності σв, показники m зміцнення матеріалів, з яких виготовлені ушкоджені деталі транспортних засобів, і з урахуванням вищевказаних показників знаходять усереднену питому роботу деформацій wj для кожної j-тої ушкодженої деталі по співвідношенню: m+1 é ù æ ε iT + ε iB ö m ê ç ÷ - ε iT+1 ú ç ÷ 2 êε ú ø w j = σ T ê iT + è m ú, 2 ε iT (m + 1) ê ú ê ú ë û вимірюють об'єм Vdefj деформованих і зруйнованих частин кожної j-тої ушкодженої деталі і визначають роботу деформацій wdefj кожної j-тої деталі по співвідношенню: wdefj=wjVdefj, а роботу деформацій W defі кожного з і-тих транспортних засобів, які брали участь у зіткненні, знаходять с допомогою співвідношення: n Wdefi = å w defj , j=1 де n - кількість ушкоджених деталей у кожнім з і-тих транспортних засобів. Третя відмінність полягає в тому, що для визначення роботи деформацій wdefj окремої j-тої ушкодженої деталі кожного з транспортних засобів, що брали участь у зіткненні, рихтують цю деталь до максимально можливого відновлення її первісної форми, у процесі рихтування вимірюють зусилля і відповідні їм переміщення, по яких визначають роботу деформацій Wrehj окремої j-тої ушкодженої деталі при відновленні її форми, а роботу деформацій окремої j-тої деталі при одержанні нею ушкоджень під час зіткнення знаходять по співвідношенню: wdefj=Wrehjk, де k - коефіцієнт, що враховує ударне навантаження деталі під час зіткнення транспортних засобів. 2 39037 плоскі рухи і зайняли кінцеві положення 3 і 4 (фіг. 1). У приведеному прикладі чисельні значення геометричних параметрів складають: l1=4м; l2=5,6м; a=105°; b1=14°; b 2=15°; q1=89°=1,55рад; q2=58°=1,01рад. 1. Відповідно до способу визначають енергетичні витрати по переміщенню автомобіля 1 у процесі його відкидання після зіткнення, рівні роботам сил опору його переміщенню в плоскому русі, за формулою, яка отримана з залежності, приведеної в [3]: Wres1=m1gf1’(l1+a1q1), (1) де m 1=1380 кг - маса автомобіля 1; g=9,81м/с2 - прискорення вільного падіння; f1'=(0,32-0,48) - коефіцієнт тертя при бічному ковзанні коліс автомобіля 1 на мокрому дорожньому покритті; а1=1,5м відстань у плані від центра мас С1 до колеса автомобіля 1 (фіг. 1). Підстановка чисельних значень параметрів, що входять у формулу (1), дає такий результат: W res1=(27400-41100)Дж. 2. Визначають енергетичні витрати по переміщенню автомобіля 2 у процесі його відкидання після зіткнення, рівні роботам сил опору його переміщенню в плоскому русі, по формулі, аналогічному формулі (1): Wres2=m2gf2’(l2+a2q2), (2) де m 2=1200кг - маса автомобіля 2; f2'=f1'=(0,320,48) - коефіцієнт тертя при бічному ковзанні коліс автомобіля 2 на мокрому дорожньому покритті; a2=1,38м - відстань у плані від центра мас C2 до колеса автомобіля 2 (фіг. 1). Підстановка чисельних значень параметрів, що входять у формулу (2) дає наступний результат: W res2=(26300-39500)Дж. 3. Визначають усереднену питому роботу деформацій для матеріалів, з яких виготовлені ушкоджені деталі обох автомобілів. Питома робота деформації, тобто робота, віднесена до одиниця об'єму, може бути отримана в результаті випробувань зразків, виготовлених з цих матеріалів, на осьове розтягання з побудовою діаграм деформацій у координатах: по осі абсцис, відносна деформація ε - по осі ординат, умовні напруги σ [5], які потім перетворюють в узагальнені координати: інтенсивність деформацій εi - інтенсивність напруг σі [6]. Така типова діаграма зображена на фіг. 2 і характеризується трьома частками: 1) пружна ділянка ОА: 0£εi

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determination of speeds of motion of transport means at collision

Автори англійською

Baikov Valerii Pavlovych, Kyseliov Volodymyr Borysovych, Liubarskyi Kostiantyn Anatoliiovych

Назва патенту російською

Способ определения скорости движения транспортных средств при столкновении

Автори російською

Байков Валерий Павлович, Киселев Владимир Борисович, Любарский Константин Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 19/00, G01M 17/007

Мітки: транспортних, швидкостей, визначення, руху, засобів, зіткненні, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-39037-sposib-viznachennya-shvidkostejj-rukhu-transportnikh-zasobiv-pri-zitknenni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення швидкостей руху транспортних засобів при зіткненні</a>

Подібні патенти