Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Текст

Дивитися

ЦІ* С/игс^ БІЛЬЯРДНИЙ 15/00,15/06 СТІЛ Винахід відноситься до більярда, зокрема до більярдних столів. Відомий більярдний стіл("Перебудовний більярд зі знімальними бортами більярдного столу", заявка на патент на винахід Франції № 2704444 АІ, МПК A63D 15/00,15/06, дата подачі документа для всезагального ознайомлення 04.11.94, винахідник Bernard Holland), який має опорну раму, стільницю прямокутної форми, що утворює ігрове поле, борти для обмеження ігрового поля, які кріпляться кріпильними болтами до стільниці по її периметру і які мають на передніх стінках пружні амортизатори, лузи для прийому більярдних куль, розташовані у бортах по периметру стільниці, а також тканинне покриття верхньої поверхні стільниці і тканинне покриття передніх поверхонь бортів. Борти опираються на раму і з'єднані з останньою, а стільницю прикріплено до бортів знизу за допомогою вертикально розташованих болтів. Стільницю виконано у вигляді цільної дошки і вона не зв'язана з рамою, а відносно бортів є підвісним елементом. Недоліком відомого більярдного столу є неможливість забезпечення потрібних геометричних параметрів ігрового п о л я б і л ь я р д н ог о с т о л у , щ о ро б и т ь й о го н е п р и д ат н и м для професіональної гри у більярд. Пояснюється це такими конструктивними недоліками. У зв'язку з тим, що борти опираються безпосередньо на опорну раму, а стільниця стосовно бортів є підвісним елементом і вона не має засобів для регулювання її положення по висоті відносно виконувати утворює опорної юстирування ігрове поле, більярдного столу, рами, немає горизонтальності як при можливості стільниці, початковому що встановленні так і в процесі його експлуатації. 2 Окрім цього, при такій підвісці стільниця поступово розхитується в горизонтальній площині і втрачає необхідну для професіональної гри стійкість. У зв'язку з тим, що стільницю зроблено у вигляді цільної дошки, як правило, з матеріалу (дерево чи деревно стружкова плита), який не має високої міцності і поперечної твердості, то під дією власної ваги вона прогинається в серединній частині, що призводить до утворення нахилу від периферії до центру. Внаслідок цього не забезпечується площинність верхньої поверхні стільниці і відповідно ігрового поля, що скривляє геометричні параметри (площинність} останнього. У зв'язку з тим, що борти прикріплено до стільниці по її периметру за допомогою вертикально розташованих кріпильних болтів, то останні, оскільки вони працюють на згин, при ударах більярдних куль об борти у процесі гри в більярд згинаються, борти при цьому розхитуються, втрачають стійкість і вигинаються назовні, викривлюючи геометричні параметри ігрового поля, Отже, згадані конструктивні недоліки і їх наслідки унеможливлюють використання відомого більярдного столу для професіональної гри у більярд. В основу винаходу покладено завдання вдосконалити конструкцію більярдного столу і шляхом забезпечення юстирування горизонтальності і підвищення поперечної твердості стільниці, а також підвищення міцності кріплення бортів до стільниці забезпечити потрібні геометричні параметри ігрового поля більярдного столу для професіональної гри в більярд. Поставлене завдання вирішується тим, що в більярдному столі, який має опорну раму, стільницю прямокутної форми, що утворює ігрове поле, борти для обмеження ігрового поля, які кріпляться кріпильними болтами до стільниці по її периметру з і які мають на передніх стінках пружні амортизатори, лузи для прийому більярдних куль, розташовані у бортах по периметру стільниці, а також тканинне покриття верхньої поверхні стільниці і тканинне покриття передніх поверхонь бортів, згідно з винаходом, стільницю встановлено безпосередньо на опорній рамі за допомогою горизонтально розташованих клинів і її зроблено по довжині у вигляді набору кількох каменю виготовлених плит, довжина із залізобетону яких відповідає чи натурального ширині стільниці, згадані плити встановлено боковими поверхнями у стик одна до одної, причому в торцях бокових поверхонь суміжних плит попарно замонолічено із завданим кроком установочні анкери з отворами, розташованими в горизонтальній площині співвісно і дзеркально один до одного, в яких встановлено стикувальні штифти, при цьому в торцях плит по периметру стільниці замонолічено із завданим кроком кріпильні анкери з різьбовими отворами, розташованими в горизонтальній площині, співвісно яким у бортах зроблено наскрізні отвори, а кріпильні болти пропущено через наскрізні отвори бортів і вкручено в різьбові отвори кріпильних анкерів плит для забезпечення кріплення бортів до стільниці по її периметру. Наведена нова сукупність суттєвих ознак заявлюваного б і л ь яр д н о г о с т ол у є д ос т а т н ь о ю у в с і х в и п а д к а х , н а які розповсюджується обсяг правового захисту, оскільки вирішує поставлене завдання. Так, встановлення стільниці безпосередньо на опорній рамі за допомогою підвищує горизонтально стійкість розташованих стільниці і клинів забезпечує значно можливість юстирування її горизонтальності відносно опорної рами. Виконання стільниці по довжині у вигляді набору кількох виготовлених із залізобетону чи натурального каменю плит, довжина яких відповідає ширині стільниці, а також з'єднання суміжних плит між собою за допомогою розташованих із 4 завданим кроком в їх бокових поверхнях установочних анкерів і стикувальних твердість штифтів стільниці. підвищує Внаслідок міцність цього і поперечну практично повністю виключається прогин серединної частини стільниці і забезпечується ідеальна площинність верхньої її поверхні і відповідно ігрового поля. Крім того, збірна технологічність, конструкція оскільки стільниці малогабаритні підвищує плити її набору можна виготовити з вищою точністю геометричних параметрів і з меншими затратами, ніж цільну стільницю. Кріплення бортів до стільниці по її периметру за допомо гою горизонтально розташованих кріпильних болтів і кріпильних анкерів з різьбовими отворами замонолічених у торцях плит підвищує міцність їх кріплення. Пояснюється це тим, що при грі в більярд при ударах більярдних кульок об борти горизонтально розташовані кріпильні болти працюють не на прогин, а на розтяг. Оскільки, як відомо із опору матеріалів, межа міцності на розтягування сталі (матеріал кріпильних болтів) вища, ніж межа міцності її на прогин, то міцність такого з'єднання бортів зі стільницею значно вища.При цьому розхитування і відгинання бортів назовні, тобто порушення їх геометричного положення, не відбувається. На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що нова сукупність суттєвих ознак заявлюваного винаходу має причинно-наслідковий зв'язок з технічним результатом, який досягається. Завдяки цій сукупності суттєвих ознак вдалося шляхом забезпечення юстирування горизонтальності і підвищення поперечної твердості стільниці забезпечити потрібні стабільні геометричні параметри ігрового поля більярдного зробити столу і його придатним для професіональної гри в більярд. Винахід пояснюється кресленнями. На фіг.і зображено більярдний стіл, вигляд збоку; на фіг.2 -вигляд А на фіг.і; на фіг.З - розріз Б-Б на фіг.2; на 5 фіг. 4 -стільницю в зібраному вигляді; на фіг.5 - розріз В-В на фіг.4; на фіг.6 - розріз Г-Г на фіг.4; на фіг.7 - розріз Д-Д на фіг.4. Більярдний стіл (фіг.1-7) має опорну раму 1(фіг.1,3), збірну стільницю 2 (фіг.3,4) прямокутної форми, що утворює ігрове поле 3 (фіг.2,3), збірні борти 4,5 (фіг.2,3) для обмеження ігрового поля 3, прикріплені кріпильними болтами 6 (фіг.З) до стільниці 2 по їі периметру і які мають на передніх стінках (бортів 4,5) пружні амортизатори (гума) 7, лузи 8,9 (фіг.2) для прийому більярдних куль 10, розташовані в бортах 4,5 по периметру стільниці 2, а також тканинне покриття (сукно) 11 (фіг.З) верхньої поверхні стільниці 2 і тканинне покриття (сукно) 4,5. Стільницю 2 (фіг.З) 12 передніх поверхонь бортів встановлено безпосередньо опорній рамі 1 за допомогою горизонтально клинів 13 і її зроблено кількох (приміром, п'яти) них із по довжині на розташованих у вигляді набору плит 14-18 (фіг.4), виготовле залізобетону або натурального каменю (наприклад, мармуру), довжина яких відповідає ширині стільниці 2. Згадані плити (14-18) встановлено боковими поверхнями у стик одна відносно одної.В торцях бокових поверхонь суміжних плит 1418 (фіг.4-6) замонолічено із завданим кроком У , що печують розрахункову стільниці 2, міцність і поперечну забез твердість установочні анкери 19,20 з гладкими отворами 21,22, розташованими в горизонтальній площині співвісно і дзеркально один відносно іншого, в яких по щільній або ковзній посадці встановлено стикувальні штифти торцях плит 14-18 (фіг.4,7) по периметру 23. В стільниці 2 замонолічено із завданим кроком XL_5 і Уг 3, що забезпечує розрахункову міцність кріплення бортів 4,5 до стільниці, кріпильні анкери розташованими в різьбовим отворам 24 з різьбовими горизонтальній 25 в бортах 4,5 отворами площині. зроблено 25, Співвісно наскрізні 6 отвори 26 (фіг.З). Кріпильні болти 6 пропущено через наскрізні отвори 26 бортів 4,5 і вкручено в різьбові отвори 25 кріпильних анкерів 24 плит 14-18 для забезпечення кріплення бортів 4,5 до стільниці 2 по Іі периметру. Лузи 8 (бортові - фіг.1,2) розташовно у серединних частинах бортів 4 (довгих) і вони мають скоби 27, до котрих прикріплено сітки 28 і щитки 29. Лузи 9 (кутові - фіг.1,2) розташовано в кутах сполучення бортів 6 (довгих) і бортів 5 (коротких) і вони мають скоби ЗО, до котрих прикріплено сітки 31 і щитки 32. Стільниця 2 (фіг.4) має поперечні циліндричні канали 33,34 під лузи 8,9. Знизу стільниці 2 (фіг.З) по її периметру прикріплено за допомогою шурупів 35 дерев'яну планку 36, до котрої гвіздками 37 прикріплено отвори тканинного покриття 11 верхньої поверхні стільниці 2. Опорна рама 1 (фіг.1) знизу має знімні і регульовані по висоті фігурні опори 38. Борти 4,5 (фіг.З) є збірними і складаються з кількох конструктивних елементів (деталей), виготовлених з дерева. Так, до складу кожного борту 4,5 входять несуча стійка (брус) 39, безпосередньо в котрій зроблено наскрізні отвори 26 для кріпильних болтів 6 і потайні гнізда 40 під головки кріпильних болтів 6, підлокітник 41, встановлений на стійці 39 і з'єднаний з останньою за допомогою поздовжнього шипа (рейки) 42, затисненого у поздовжніх пазах відповідно підлокітника 41 і стійки 39, держак (підгумник) 43 пружного амортизатора (гума) 7, скріплений з підлокітником 41 шурупами 44, вкладиш (рейка) 45, встановлений у поздовжньому пазу, розташованому поверх держака 43 для кріплення верхнього закоту тканинного покриття 12 бортів 4,5, а також бокове обличкування 46 і нижнє обличкування 47, що з'єднані між собою і які утворю 7 ють штору 48. Штора 48 нижнім обличкуванням 47 прикріплено до стійки 39 знизу шурупами 49. Пружні амортизатори 7 (фіг.З) встановлено на передні стінки бортів 4,5 безпосередньо у поздовжніх двогранних пазах, зроблених на передніх частинах держаків 43. Тканинне покриття 12 передніх поздовжній поверхонь бортів паз держака 43, 4,5 згори затиснено запасовано у вкладишем 45 і охоплено вкладиш 45 та пружний амортизатор 7 ззовні і закріплено на держакові 43 знизу гвіздками 50. Перший раз більярдний стіл збирають таким чином. По рівню встановлюють опорну раму І(фіг.і) в горизонтальному положенні шляхом регулювання висоти фігурних опор 38. Послідовно ставлять на опорну раму 1 плити 14-18 боковими поверхнями одна до одної і послідовно стикують їх за допомогою стикувальних штифтів 23 (фіг.5,6), що входять по щільній або ковзній посадці у гладкі отвори 21,22 установочних анкерів 19,20, замонолічених у згаданих плитах 14-18. Також по рівню виконують юстирування горизонтальності верхньої поверхні стільниці 2, яку утворюють верхні поверхні набору плит 14-18 (фіг.4) відносно опорної рами 1 за допомогою горизонтально розташованих клинів 13 (фіг.З). Верхню поверхню стільниці 1 і зазори в стиках між суміжними плитами 14-18 шпаклюють і шліфують. За рахунок цього досягають ідеальної площинності верхньої поверхні стільниці 1. Потім верхню поверхню стільниці 1 покривають тканинним покриттям 11 (фіг.З), а його закоти з натягом кріплять до планки 36 гвіздками 37. Після цього збирають і встановлюють збірні борти 4,5. Для ць ог о о кр ем о з 'є дн ую ть д ер жа к 43 ( фі г. З) з підлокітником 41 шурупами 44. Пружні амортизатори 7 встановлюють (з використанням клею) у поздовжніх двогранних пазах, зроблених на передніх частинах держаків 4 3. Тканинне покриття 12 передніх поверхонь бортів 4,5 запасовують згори у поздовжній паз держака 4 3, затискуюють 8 його вкладишем 45, охоплюють ним вкладиш 45 і пружний амортизатор 7 згори і потім кріплять з натягом на держакові 43 знизу гвіздками 5 0. Згадані елементи з'єднують зі стійкою 39. Для цього стійку 39 з'єднують з підлокітником 41 за допомогою поздовжнього шипа 4 2, який затискають (з використанням клею) у поздовжніх пазах, зроблених відповідно в підлокітнику 41 і стійці 39. Одержану збірну конструкцію кріплять до стільниці 2. Для цього кріпильні болти 6 пропускають через наскрізні отвори 26 стійки 3 9 бортів 4,5 і вкручують з натягом у різьбові отвори 25 кріпильних анкерів 24 плит 14-18 стільниці 2. Потім збирають штори 46 шляхом з'єднання (з використанням клею) бокового обличкування 4 6 з нижнім обличкуванням 47. Після цього штору 48 нижнім обличкуванням 4 7 кріплять до стійки 3 9 знизу шурупами 49. При цьому бокове обличкування 46 штори 48 своєю верхньою частиною входить у зазор між стійкою 3 9 і підлокітником 41 і закриває головки кріпильних болтів 6 ззовні, а нижнє обличкування 47 закриває стійку 39 бортів 4,5. Після збирання і встановлення бортів 4 , 5 на останні встановлюють (за допомогою шурупів) скоби 27,30 і кріплять до них відповідні сітки 28,31 і щитки 29,32. Потім, при необхідності, можна по рівню зробити додаткове юстирування горизонтальності ігрового поля 3 більярдного столу. Після цього більярдний стіл готовий до професіональної гри у більярд. Завдяки удосконаленню конструкції більярдного столу шляхом з абе зпеч енн я юс тир ува ння г ори зони тал ьнос ті і підвищення поперечної твердості стільниці стало можливим забезпечити потрібні стабільні геометричні параметри ігрового поля і зробити заявлюваний більярдний стіл придатним для професіональної гри в більярд. 9 Заявлюваний більярдний стіл можна виготовити промисловим способом на підприємствах будівельної індустрії або на будь-якому промисловому підприємстві. Більярдний стіл • \ 33 1 5 /6 І? -Єї -Ef Jf5 г4 23 /g Г~Г Більярдний cm і л Фіг.1 27 ю Фіг. 2 Більярдний стіл 6 - 6 11 3 50 12 44 45 Ці 42 26 Ф/г.З ?

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Billiard table

Автори англійською

Borsuk Oleksandr Oleksiiovych

Назва патенту російською

Бильярдный стол

Автори російською

Борсук Александр Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: A63D 15/00

Мітки: більярдний, стіл

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-33000-bilyardnijj-stil.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Більярдний стіл</a>

Подібні патенти