Біговий протектор пневматичної шини для сільськогосподарського трактора

Номер патенту: 111848

Опубліковано: 24.06.2016

Автори: Бюффето Бенуа, Ларреген Арно, Верват Патрік

Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пневматична шина (1) для транспортного засобу сільськогосподарського призначення, яка містить:

- біговий протектор шини (2), що містить множину ребер (3, 4);

- ребро (3), радіально витягнуте назовні від поверхні основи (5) бігового протектора шини (2) на висоту ребра (Н), витягнуте в осьовому напрямку всередину від осьового краю (6) бігового протектора шини (2) і витягнуте по окружності, згідно з переважним напрямком обертання пневматичної шини (1), між передньою поверхнею (31) і задньою поверхнею (32);

- ребро (3), що містить у будь-якій площині осі (PXY), паралельній осі обертання пневматичної шини, профіль передньої поверхні (311), що являє собою перетин передньої поверхні (31) і площини осі (PXY), і профіль задньої поверхні (321), що являє собою перетин задньої поверхні (32) і площини осі (PXY), яка відрізняється тим, що кут (А), утворений прямою (Т), дотичною до профілю передньої поверхні (311) в точці (М) профілю передньої поверхні (311), відносно екваторіальної площини (Р) пневматичної шини, що проходить через середину бігового протектора шини (2), безперервно збільшується від найбільш зовнішньої, розташованої в осьовому напрямку, точки (Е) профілю передньої поверхні (311) при збільшенні осьової відстані (L) між точкою (М) профілю передньої поверхні і найбільш зовнішньою, розташованою в осьовому напрямку, точкою (Е) профілю передньої поверхні (311), причому кут (А) досягає максимального значення (Аm) в точці перегину (І) профілю передньої поверхні (311), а радіус зігнутої частини (R) в будь-якій точці (М) профілю передньої поверхні (311), розташованій в осьовому напрямку між найбільш зовнішньою, розташованою в осьовому напрямку, точкою (Е) і точкою перегину (І), становить щонайменше 0,4 висоти (Н) ребра (31).

2. Пневматична шина (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що осьова відстань (L1) між точкою перегину (І) профілю передньої поверхні (311) і екваторіальною площиною (Р) пневматичної шини дорівнює щонайменше 0,8 осьової відстані (L2) між найбільш зовнішньою, розташованою в осьовому напрямку, точкою (Е) профілю передньої поверхні (311) і екваторіальною площиною (Р) пневматичної шини.

3. Пневматична шина (1) за будь-яким з пп. 1 або 2, яка відрізняється тим, що осьова відстань (L1) між точкою перегину (І) профілю передньої поверхні (311) і екваторіальною площиною (Р) пневматичної шини не перевищує 0,95 осьової відстані (L2) між найбільш зовнішньою, розташованою в осьовому напрямку, точкою (Е) профілю передньої поверхні (311) і екваторіальною площиною (Р) пневматичної шини.

4. Пневматична шина (1) за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що відстань по окружності (D1) між найбільш зовнішньою, розташованою в осьовому напрямку, точкою (Е) профілю передньої поверхні (311) і профілем задньої поверхні (321) не перевищує 0,5 відстані (D2) між точкою перегину (І) профілю передньої поверхні (311) і профілем задньої поверхні (321), виміряної перпендикулярно профілю задньої поверхні (321).

5. Пневматична шина (1) за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що кут (А), утворений прямою (Т), дотичною до профілю передньої поверхні (311), в найбільш зовнішній, розташованій в осьовому напрямку, точці (Е) профілю передньої поверхні (311), відносно екваторіальної площини (Р) пневматичної шини, не перевищує 5°.

6. Пневматична шина (1) за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізняється тим, що кут (А), утворений прямою (Т), дотичною до профілю передньої поверхні (311), в точці перегину (І) профілю передньої поверхні (311), відносно екваторіальної площини (Р) пневматичної шини, дорівнює щонайменше 40°, переважно дорівнює щонайменше 45°.

7. Пневматична шина (1) за будь-яким з пп. 1-6, яка відрізняється тим, що кут (А), утворений прямою (Т), дотичною до профілю передньої поверхні (311), в точці перегину (І) профілю передньої поверхні (311), відносно екваторіальної площини (Р) пневматичної шини, не перевищує 75°, переважно найбільше дорівнює 55°.

8. Пневматична шина (1) за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізняється тим, що передня поверхня (31) з'єднана з поверхнею основи (5) за допомогою безперервного з'єднання і по дотичній до поверхні основи (5).

9. Пневматична шина (1) за будь-яким з пп. 1-8, яка відрізняється тим, що множина ребер становить перший і другий ряди ребер (3, 4), розташовані у вигляді шевронів відносно екваторіальної площини (Р) пневматичної шини.

Текст

Реферат: Даний винахід стосується пневматичної шини для транспортного засобу сільськогосподарського призначення, зокрема бігового протектора такої пневматичної шини. Його технічною задачею є зменшення несприятливого впливу соломи, що залишилася після жнив, на передні сторони ребер бігового протектора шини на рівні їх зовнішніх осьових країв і знизити, таким чином, ризик відривання зовнішніх осьових країв ребер. Дана задача була вирішена за допомогою пневматичної шини, що містить біговий протектор шини з множиною ребер, причому ребро (3) містить у будь-якій площині осі (PXY), паралельній осі обертання пневматичної шини, профіль передньої поверхні (311) і профіль задньої поверхні (321). Згідно з винаходом, кут (А), утворений прямою (Т), дотичною до профілю передньої поверхні (311), в точці (М) профілю передньої поверхні (311) відносно екваторіальної площини (Р), безперервно збільшується, починаючи від точки (Е), найбільш зовні розташованої в осьовому напрямку точки профілю передньої поверхні (311), при збільшенні осьової відстані (L) між точкою (М) профілю передньої поверхні і точкою (Е), найбільш зовні розташованою в осьовому напрямку точкою профілю передньої поверхні (311); причому кут (А) досягає максимального значення (А m) в точці перегину (І) профілю передньої поверхні (311), а радіус зігнутої частини (R) в будь-якій точці (М) профілю передньої поверхні (311), розташованій в осьовому напрямку між найбільш UA 111848 C2 (12) UA 111848 C2 зовні розташованою в осьовому напрямку точкою (Е) і точкою перегину (І) щонайменше дорівнює 0,4 висоти ребра. UA 111848 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Даний винахід стосується пневматичної шини для транспортного засобу сільськогосподарського призначення, такого як сільськогосподарський трактор або агропромисловий транспортний засіб. Він стосується, зокрема, бігового протектора такої пневматичної шини, призначеної для здійснення контакту з поверхнею землі за допомогою бігової поверхні. Надалі напрямок по окружності, осьовий і радіальний напрямки позначають, відповідно: напрямок, дотичний відносно бігової поверхні пневматичної шини і орієнтований згідно з напрямком обертання пневматичної шини; напрямок, паралельний осі обертання пневматичної шини; напрямок, перпендикулярний осі обертання пневматичної шини. Екваторіальна площина пневматичної шини являє собою площину, що проходить через середину бігового протектора пневматичної шини і перпендикулярно осі обертання пневматичної шини. Площина осі являє собою площину, паралельну осі обертання пневматичної шини, вона визначена напрямком по окружності і осьовим напрямком. Пневматична шина для сільськогосподарського трактора призначена для руху по ґрунтах різного типу, таких як більш або менш щільний ґрунт полів, неасфальтовані під'їзні шляхи до полів і асфальтовані поверхні доріг. З урахуванням різного застосування - на полі і на дорозі пневматична шина для сільськогосподарського трактора, зокрема її біговий протектор, повинен являти собою компроміс робочих характеристик між виконанням тягових робіт на полі, стійкістю до виривання, зносостійкістю на дорогах, опором котінню, хорошими умовами вібростійкості на дорозі. Для задоволення сукупності робочих характеристик біговий протектор пневматичної шини для сільськогосподарського трактора містить, як правило, множину ребер. Ребра являють собою рельєфні відносно поверхні основи бігового протектора шини елементи, виконані обертанням навколо осі обертання пневматичної шини і радіально витягнуті до бігової поверхні. Ребро, як правило, має форму загалом витягнутого паралелепіпеда, утвореного щонайменше однією прямолінійною або криволінійною ділянкою і відділеного від сусідніх ребер канавками. Ребро може бути утворене послідовністю прямолінійних ділянок, як це описано в документах US 3603370, US 4383567, EP 795427, або мати криволінійну форму, як це представлено в документах US 4446902, EP 903249, EP 1831034. У радіальному напрямку ребро витягнуте від поверхні основи до бігової поверхні, причому радіальна відстань між поверхнею основи і біговою поверхнею визначає висоту ребра. Зовні розташована в радіальному напрямку сторона ребра, що належить до бігової поверхні, яка контактує з поверхнею землі під час проходження ребра по поверхні контакту пневматичної шини з поверхнею землі, називається контактною поверхнею ребра. В осьовому напрямку ребро витягнуте всередину від осьового краю бігового протектора шини. Звичайно ребро витягнуте в осьовому напрямку всередину від зовні розташованої в осьовому напрямку поверхні краю до внутрішньо розташованої в осьовому напрямку поверхні краю, ближчої до екваторіальної площини пневматичної шини. У напрямку по окружності ребро витягнуте, згідно з переважним напрямком обертання пневматичної шини, між передньою поверхнею і задньою поверхнею. Під переважним напрямком обертання розуміється напрямок обертання, що рекомендується виготовлювачем пневматичної шини для оптимального застосування пневматичної шини. Наприклад, у випадку бігового протектора шини, що містить два ряди ребер в формі V або шевронів, пневматична шина має переважний напрямок обертання згідно з гострим кінцем шевронів. Передньою поверхнею, по визначенню, є сторона, зовні розташоване в радіальному напрямку ребро або ребро передньої поверхні якої вступає насамперед в контакт з поверхнею землі під час проходження ребра в контактну поверхню пневматичної шини з поверхнею землі під час обертання пневматичної шини. Задня поверхня, по визначенню, є стороною, зовні розташоване в радіальному напрямку ребро або ребро задньої поверхні якої вступає в останню чергу з поверхнею землі під час проходження ребра в контактну поверхню пневматичної шини з поверхнею землі під час обертання пневматичної шини. Згідно з напрямком обертання, передня поверхня називається передньою відносно задньої поверхні. Передня і задня поверхні можуть бути описані за допомогою кривих перерізу ребра з площиною осі, паралельної осі обертання пневматичної шини і, що розрізає ребро. Ребро містить, таким чином, у будь-якій площині осі профіль передньої поверхні (переріз передньої поверхні і площини осі) і профіль задньої поверхні (переріз задньої поверхні і площини осі). Визначення профілів передньої поверхні і задньої поверхні у будь-якій площині осі, що розрізає ребро і, що знаходиться між поверхнею основи і біговою поверхнею, дозволяє визначити передню і задню поверхні. 1 UA 111848 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Ребро звичайно має середній кут нахилу відносно напрямку окружності, близько 45°, причому середній кут нахилу являє собою кут, який утворюється прямою, яка проходить через осьові краї ребра. Дійсно, даний середній кут нахилу дозволяє, зокрема, забезпечити компроміс між виконанням тягових робіт на полі і хорошими умовами вібростійкості на дорозі. Виконання тягових робіт на полі тим краще, якщо ребро є радіальним, тобто його середній кут нахилу становить майже 90°, в той час як хороші умови вібростійкості тим краще, якщо ребро є подовжнім, тобто його середній кут нахилу становить майже 0°. Відомо, що виконання тягових робіт на полі в більшій мірі визначається кутом ребра на рівні заплечика, що привело деяких розробників пневматичної шини запропонувати дуже сильно викривлену форму ребра, що приводить по суті до радіального ребра із заплечиком і по суті подовжньому посередині бігового протектора шини. Біговий протектор пневматичної шини для сільськогосподарського трактора звичайно містить два ряди ребер, опис яких був наведений раніше. Таке розміщення ребер, нахилених відносно напрямку по окружності, забезпечує біговому протектору шини V-подібну форму, яка звичайно називається шевронним малюнком. Два ряди ребер являють собою симетрію відносно екваторіальної площини пневматичної шини частіше всього зі зміщенням по окружності між двома рядами ребер, обертання навколо осі пневматичної шини однієї половини, що утворюється внаслідок бігового протектора шини відносно іншої половини бігового протектора шини. Крім того, ребра можуть бути безперервними або переривчастими і розосередженими по окружності з постійним або змінним кроком. Були запропоновані різні розробки бігового протектора шини з ребрами в рамках робіт, що проводяться по поліпшенню робочих характеристик, як це показується як приклад в нижчевказаних документах. У документі US 4131148 описується поверхня основи з фасками для підвищення тягових зусиль на поле і поліпшення самоочищення бігового протектора шини. У документі US 4611647 пропонується ребро з передньою поверхнею, ободовий профіль якої в круговій площині паралельний екваторіальній площині, опукле і криволінійне для підвищення зносостійкості, продуктивності і терміну експлуатації. У документі US 5010935 приводиться опис ребра, передня поверхня якого має увігнутий ободовий профіль з подвійною похилою площиною, для підвищення тягових зусиль на полі і стійкості до відривання. У документі JP 11115417 приводиться опис ребра, передня поверхня якого має опуклий ободовий профіль з подвійною похилою площиною, для підвищення тягових зусиль на поле і поліпшення самоочищення бігового протектора шини. Однак, бігові протектори шин зі звичайними ребрами можуть бути чутливими до окремих несприятливих впливів: несприятливому впливу соломи, що залишилася на полях після жнив. Солома являє собою ділянку стебла рослини, вільний кінець якої має гостру кромку. Загострений вільний кінець соломи, який вступає в контакт з передньою поверхнею ребра, неглибоко проколює її в одному місці, що приводить до локального відривання полімерного матеріалу або еластомерного матеріалу на базі еластомеру, що є структурною складовою ребра. Повторювані несприятливі впливи на передні сторони ребер соломинками можуть привести до істотного пошкодження зовнішнього вигляду ребер і навіть утворення виривів на рівні зовні розташованих в осьовому напрямку країв ребер. Дані пошкодження здатні спричинити рекламації з боку користувачів і заміну пневматичної шини. Технічною задачею даного винаходу є зниження несприятливого впливу на передні поверхні ребер бігового протектора пневматичної шини сільськогосподарського призначення на рівні їх зовні розташованих в осьовому напрямку країв соломинками, що залишилися після жнив, і зменшення, таким чином, ризику утворення виривів на зовні розташованих в осьовому напрямку краях ребер. Дана задача вирішується, згідно з винаходом, за допомогою пневматичної шини для транспортного засобу сільськогосподарського призначення, що містить: - біговий протектор шини, що містить множину ребер; - ребро, радіально витягнуте назовні від поверхні основи бігового протектора шини на висоту ребра, витягнуте в осьовому напрямку всередину від осьового краю бігового протектора шини і витягнуте по окружності, згідно з переважним напрямком обертання пневматичної шини, між передньою поверхнею і задньою поверхнею; - ребро, що містить у будь-якій площині осі, паралельній осі обертання пневматичної шини, профіль передньої поверхні (переріз передньої поверхні і площини осі) і профіль задньої поверхні (переріз задньої поверхні і площини осі); причому кут, утворений прямою, дотичною до профілю передньою поверхнею в точці профілю передньої поверхні, відносно екваторіальної площини пневматичної шини, що проходить через середину бігового протектора шини, безперервно збільшується від самої зовні розташованої в осьовому напрямку точки профілю 2 UA 111848 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 передньої поверхні при збільшенні осьової відстані між точкою профілю передньої поверхні і найбільш зовнішньою розташованою в осьовому напрямку точкою профілю передньої поверхні; причому кут досягає максимального значення в точці перегину профілю передньої поверхні, а радіус зігнутої частини в будь-якій точці профілю передньої поверхні, розташованої в осьовому напрямку між найбільш зовнішньою в осьовому напрямку точкою і точкою перегину, становить щонайменше 0,4 висоти ребра. Винахід в основному базується на формі ділянки зовні розташованої в осьовому напрямку передньої поверхні ребра. Опис ділянки зовні розташованої в осьовому напрямку передньої поверхні ребра наведено в описі профілю передньої поверхні в площині осі, що розрізає ребро. Площина осі, яка розглядається, радіально розташована між поверхнею основи і біговою поверхнею і знаходиться в радіальному напрямку зовні поверхні з'єднання між передньою поверхнею і поверхнею основи. Згідно з винаходом, кут, утворений прямою, дотичною до профілю передньої поверхні в точці профілю передньої поверхні, відносно екваторіальної площини пневматичної шини, що проходить через середину бігового протектора шини, безперервно збільшується від самої зовні розташованої в осьовому напрямку точки профілю передньої поверхні при збільшенні осьової відстані між точкою профілю передньої поверхні і найбільш зовнішньою в осьовому напрямку точкою профілю передньої поверхні. Іншими словами, в найбільш зовнішній в осьовому напрямку точці профілю передньої поверхні, тобто розташованої в осьовому напрямку на зовні осьовому краї ребра, пряма, дотична до профілю передньої поверхні, має мінімальне значення, що становить майже 0°. Кут, що утворюється прямою, дотичною до профілю передньої поверхні, вимірюється відносно екваторіальної площини або відносно напрямку по окружності; причому екваторіальна площина, по визначенню, являє собою ободову площину, що проходить через середину бігового протектора шини. Кут прямої, дотичної до профілю передньої поверхні, буде надалі безперервно збільшуватися у всіх точках профілю передньої поверхні до моменту досягнення максимального значення в точці профілю передньої поверхні, яка називається точкою перегину, в якій зігнута частина профілю передньої поверхні змінюється на протилежну. І, нарешті, кут дотичної прямої буде послідовно зменшуватися в осьовому напрямку всередину від даної точки перегину. Що стосується зігнутої частини, то ділянка профілю передньої поверхні, розташована між найбільш зовнішньою в осьовому напрямку точкою і точкою перегину, є опуклою, тобто центр зігнутої частини у всіх точках знаходиться позаду профілю передньої поверхні, з боку профілю задньої поверхні, а кривизна має постійний знак. Зігнута частина анулюється в точці перегину I. Всередину в осьовому напрямку від точки I центр зігнутої частини в точці профілю передньої поверхні розташований перед профілем передньої поверхні, з боку, протилежної профілю задньої поверхні, а зігнута частина має протилежний знак: ділянка профілю передньої поверхні, внутрішньо осьова відносно точки перегину, називається увігнутою. У крайньому випадку, зігнута частина на ділянці профілю передньої поверхні, внутрішньо осьовій відносно точки перегину, може бути нульовою, що відповідає прямолінійній ділянці профілю передньої поверхні. Форма профілю передньої поверхні в певній площині осі аналогічна у будь-якій площині осі, що розрізає ребро; причому передня поверхня містить в осьовому напрямку, з одного й іншого боку розділяючої лінії, прості поверхні, що мають зігнуті частини в площині осі, з протилежним знаком. Іншою істотною відмітною особливістю винаходу є радіус зігнутої частини в будь-якій точці профілю передньої поверхні, розташованій в осьовому напрямку між найбільш зовнішньою в осьовому напрямку точкою і точкою перегину, що становить щонайменше 0,4 висоти ребра. Висота ребра являє собою середню радіальну відстань між поверхнею основи бігового протектора шини і самої зовні розташованої в радіальному напрямку поверхнею ребра, що стосується бігової поверхні. Дана відмітна особливість гарантує мінімальну опуклість, що не дозволяє мати дуже маленький радіус зігнутої частини, що приводить до локального переривання дотичною і, таким чином, нерівній точці. Іншими словами, розробники прагнуть уникнути гострого ребра на зовні розташованому в осьовому напрямку краю передньої поверхні. Опукла форма передньої поверхні ребра на рівні його зовні розташованого в осьовому напрямку краю, переважно, дозволяє змістити в осьовому напрямку назовні загострений і несприятливо впливаючий кінець соломи, що потрапляє в цю зону, і видаляти її за межі бігового протектора шини. Дане зміщення кінця соломи дозволяє уникнути, щоб він проколов еластомерне з'єднання, з якого виконане ребро, що гарантує цілісність згаданого матеріалу в даній зоні краю ребра і, таким чином, механічну міцність краю ребра. Мінімальний радіус 3 UA 111848 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 зігнутої частини ребра, пропорційний висоті ребра, необхідні для того, щоб не допустити небажаної затримки кінця соломи гострим ребром, тобто зоною з'єднання без закругленого переходу або із закругленим переходом, з малим радіусом зігнутої частини, наприклад, менше 3 мм. Іншою перевагою винаходу є можливість забезпечити гарне видалення землі, що міститься в канавках, що розділяють два ребра, завдяки опуклій формі і відсутності гострого ребра зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра, яка полегшує проходження землі в осьовому напрямку за межі бігового протектора шини. Також переважно, щоб осьова відстань між точкою перегину профілю передньої поверхні і екваторіальною площиною пневматичної шини щонайменше дорівнювала 0,8 осьової відстані між найбільш зовнішньою в осьовому напрямку точкою профілю передньої поверхні і екваторіальною площиною пневматичної шини. Дійсно, тільки починаючи з деякої осьової відстані відносно екваторіальної площини несприятливий вплив на передню поверхню ребра кінцем соломинки вважається в основному таким, що наносить збиток. До даного значення опукла форма профілю передньої поверхні не є корисною, оскільки вона дуже віддалена від зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра. Крім того, осьова відстань, яка менша даного значення, зможе механічно послабити ребро і зробити його чутливим до виривів. Осьова відстань між точкою перегину профілю передньої поверхні і екваторіальною площиною пневматичної шини також, переважно, дорівнює 0,95 осьової відстані між найбільш зовнішньою в осьовому напрямку точкою профілю передньої поверхні і екваторіальною площиною пневматичної шини. У випадку, якщо дана максимальна осьова відстань більша, осьова довжина опуклої ділянки профілю передньої поверхні стане недостатнього для забезпечення захисту зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра, оскільки кількість кінців соломи, зміщених і віддалених, є недостатньою для досягнення значного зниження випадків несприятливого впливу на зовні розташовані в осьовому напрямку краї ребра. Згідно з переважним варіантом практичної реалізації, відстань по окружності між найбільш зовнішньою в осьовому напрямку точкою профілю передньої поверхні і профілем задньої поверхні найбільше дорівнює 0,5 відстані між точкою перегину профілю передньої поверхні і профілем задньої поверхні, виміряного перпендикулярно профілю задньої поверхні. Відстань по окружності між найбільш зовнішньою в осьовому напрямку точкою профілю передньої поверхні і профілем задньої поверхні, виміряна в напрямку по окружності, визначає товщину на зовні розташованому в осьовому напрямку краю ребра. Відстань між точкою перегину профілю передньої поверхні і профілем задньої поверхні, виміряна перпендикулярне профілю задньої поверхні, визначає товщину ребра на рівні точки перегину. Звичайно товщина ребра на рівні точки перегину досить мало змінюється для точок, внутрішньо розташованих в осьовому напрямку відносно точки перегину; товщина ребра по суті є постійною. Товщина на зовні розташованому в осьовому напрямку краю ребра вимагає присутності поверхні зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра і гарантує пружність на прогин зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра. Товщина на зовні розташованому в осьовому напрямку краю ребра, що має максимальне значення, гарантує одночасне зміщення кінця соломи і механічну міцність зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра. У крайньому випадку, коли відстань між найбільш зовнішньою в осьовому напрямку точкою профілю передньої поверхні і профілем задньої поверхні дорівнює нулю, поверхня зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра більше не існує, і передня поверхня безпосередньо з'єднана із задньою поверхнею на рівні зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра. Кут, утворений прямою, дотичною до профілю передньої поверхні, в найбільш зовнішній в осьовому напрямку точці профілю передньої поверхні, відносно екваторіальної площини пневматичної шини, переважно, що дорівнює найбільше 5°. Внаслідок цього пряма, дотична до профілю передньої поверхні в даній точці, є майже ободовою і, як наслідок, в площині поверхні зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра. Це гарантує послідовне і без ребра з'єднання передньою поверхнею з поверхнею зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра. Згідно з іншим переважним варіантом практичної реалізації, кут, утворений прямою, дотичною до профілю передньої поверхні в точці перегину профілю передньої поверхні, відносно екваторіальної площини пневматичної шини щонайменше дорівнює 40°, переважно, дорівнює щонайменше 45°. До даного мінімального значення середній напрямок ребра дуже сильно наближається до напрямку по окружності на рівні зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра, що погіршує звичайні робочі характеристики ребра. Також переважно, щоб кут, утворений прямою, дотичною до профілю передньої поверхні в точці перегину профілю передньої поверхні, відносно екваторіальної площини пневматичної 4 UA 111848 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 шини, дорівнював найбільше 75°, переважно, дорівнював найбільше 55°. У випадку, якщо дане максимальне значення більше, кінець соломи ризикує бути заблокованим в зв'язку з недостатнім нахилом ребра. І, нарешті, переважно, щоб передня поверхня була з'єднана з поверхнею суцільним і дотичним до поверхні основи з'єднанням. Дана відмітна особливість дозволяє уникнути якогонебудь гострого ребра у основи ребра, включаючи на рівні зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра, здатного створити перешкоду для зміщення кінця соломи. Біговий протектор шини пневматичної шини містить множину ребер, що складаються з першого і другого рядів ребер, розташованих в формі шевронів відносно екваторіальної площини пневматичної шини, і, переважно, що мають конфігурацію згідно з відмітними особливостями винаходу, описаними раніше. Даний винахід буде краще зрозуміло за допомогою нижченаведених фіг. 1-5, на яких: - Фіг. 1 зображує вигляд в ізометрії пневматичної шини згідно з винаходом; - Фіг. 2 зображує вигляд в ізометрії зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра еталонного зразка пневматичної шини; - Фіг. 3 являє собою вигляд в ізометрії зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра пневматичної шини згідно з винаходом; - Фіг. 4 являє собою вигляд в ізометрії ребра пневматичної шини згідно з винаходом; - Фіг. 5 зображує переріз в площині осі ребра пневматичної шини згідно з винаходом. На фіг. 1 зображений вигляд в ізометрії пневматичної шини 1 згідно з винаходом. Біговий протектор 2 пневматичної шини містить множину ребер (3, 4). У даному випадку множина ребер розподілена в першому ряду ребер 3, другому ряду ребер 4, симетричних відносно екваторіальної площини пневматичної шини і таких, що мають шевронне розташування. Ребро (3, 4) радіально витягнуте назовні від поверхні основи 5 бігового протектора шини 2, поверхні обертання навколо осі обертання пневматичної шини, на висоту ребра. Ребро 3 витягнуте в осьовому напрямку всередину від осьового краю 6 бігового протектора шини 2. Ребро 3 витягнуте по окружності, згідно з напрямком переважного обертання пневматичної шини 1, від передньої поверхні 31 до задньої поверхні 32. У пневматичній шині, зображеній на фіг. 1, переважний напрямок обертання визначений гострим кінцем шеврона, згідно з яким розташовані ребра. Фіг. 2 являє собою вигляд в ізометрії зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра пневматичної шини із звичайними характеристиками. Ребро 3 містить передню поверхню 31, задню поверхню 32 і сторону, розташовану в осьовому напрямку зовні осьового краю 6 бігового протектора шини. Ребро 3 радіально витягнуте назовні від поверхні основи 5 бігового протектора шини. Передня поверхня 6 з'єднана з поверхнею основи 5 поверхнею з'єднання 7, що містить закруглений перехід. У шині, що розглядається, передня поверхня 6 з'єднана з осьовим краєм 6 за допомогою гострого ребра, відмінного дуже невеликим радіусом з'єднання, наприклад, приблизно від 1 до 3 мм. Передня поверхня, зображена на фіг. 2, має криволінійну увігнуту форму, тобто центр зігнутої частини профілю передньої поверхні - переріз передньої поверхні площиною осі - в певній точці профілю передньої поверхні знаходиться спереду відносно передньої поверхні 31, з боку, протилежної задньої поверхні 32. У даній конструкції кінці соломи важко видаляються за межі бігового протектора шини. На фіг. 3 зображений вигляд в ізометрії зовні розташованого в осьовому напрямку краю ребра пневматичної шини згідно з винаходом. Починаючи від зовні розташованого в осьовому напрямку краю 6 ребра передня поверхня 31 має опуклу форму з центром зігнутої частини, розташованим позаду передньої поверхні 31, з боку задньої поверхні 32, потім після зміни напрямку зігнутої частини вона стає щонайменше частково увігнутою з центром зігнутої частини, розташованим перед передньою поверхнею 31 зі сторони, протилежній задній стороні 32. З'єднання передньої поверхні 31 з осьовим краєм 6 здійснюється без гострого ребра. Також з'єднання між передньою стороною 31 і поверхнею основи 5 здійснюється за допомогою поверхні з'єднання 7 без гострого ребра. Відсутність якого-небудь гострого ребра на зовні розташованому в осьовому напрямку краї ребра не допускає затримання якого-небудь кінця соломи в цій зоні. На фіг. 4 зображений вигляд в ізометрії ребра 3 пневматичної шини згідно з винаходом з його передньої 31 і задньої 32 сторонами. Пунктирною лінією показаний осьовий переріз ребра 3 площиною PXY, паралельній осі обертання пневматичної шини. Профіль передньої поверхні 311 визначений перерізом передньої поверхні 31 з площиною осі PXY. Профіль задньої поверхні 321 визначений перерізом передньої поверхні 32 з площиною осі P XY. Точки Е і I являють собою, відповідно, найбільш зовні розташовану в осьовому напрямку точку і точку перегину профілю передньої поверхні 311. 5 UA 111848 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Фіг. 5 зображує переріз ребра пневматичної шини осьовою площиною PXY згідно з винаходом. У напрямку по окружності X ребро 3 витягнуте між профілем передньої поверхні 311 і профілем задньої поверхні 321. В осьовому напрямку Y профіль передньої поверхні 311 поруч із зовні розташованим в осьовому напрямку краєм ребра містить точку Е, що є точкою, найбільш зовні розташованою в осьовому напрямку і, що знаходиться на віддаленні осьової відстані L 2 від екваторіальної площини Р пневматичної шини, і точку перегину I, розташовану на віддаленні осьової відстані L1 від екваторіальної площини Р пневматичної шини. У будь-якій точці M, що має осьове розташування між точкою Е і I, дотична Т до профілю передньої поверхні 311 утворює кут А відносно екваторіальної площини P. Кут А дотичної Т безперервно збільшується при збільшенні осьової відстані L точки M відносно найбільш зовні розташованої в осьовому напрямку точки E. Вигнута частина в будь-якій точці M, що має осьове розташування між точками Е і I, визначена центром зігнутої частини С і радіусом зігнутої частини R. Згідно з винаходом, зігнута частина в будь-якій точці M є опуклою, тобто центр зігнутої частини розміщений по окружності позаду профілю передньої поверхні 311, з боку профілю задньої поверхні 321. У точці перегину I зігнута частина до профілю передньої поверхні 311 зникає для зміни напрямку в будь-якій внутрішній осьовій точці відносно точки перегину I; причому центр зігнутої частини, таким чином, розташований по окружності спереду профілю передньої поверхні 311, з боку, протилежної профілю задньої поверхні 321. Винахід, зокрема, розроблений для пневматичної шини сільськогосподарського призначення з розміром 520/85 R 42. Для даного розміру, що розглядається в певній площині осі, осьова відстань точки перегину профілю передньої поверхні відносно екваторіальної площини пневматичної шини становить від 0,8 до 0,95 осьової відстані самої зовні розташованої в осьовому напрямку точки відносно екваторіальної площини пневматичної шини. Радіус зігнутої частини в точці, розташованій по осі між найбільш зовнішньою в осьовому напрямку точкою і точкою перегину, становить щонайменше 24 мм, таким чином, 0,4 висоти ребра, причому висота дорівнює 60 мм. Для визначення кількісної сторони технічної ефективності винаходу автори порівняли середню кількість ударних впливів, що виробляються кінцями соломи на опуклу зовнішню осьову ділянку передньої поверхні ребра, з множиною ребер між еталонним зразком шини і шиною згідно з винаходом. Ними був констатований виграш, що становить 30 % середньої кількості ударних впливів на пневматичну шину, згідно з винаходом, в порівнянні з еталонним зразком пневматичної шини. Принцип зміни напрямку зігнутої частини поруч із зовні розташованим в осьовому напрямку краєм ребра може бути поширений на задню поверхню ребра. Даний винахід може бути поширений на біговий протектор шини, що містить більше двох рядів ребер. Винахід може також являти собою технічне розв'язання будь-яких проблем несприятливого впливу на ребро будь-яким наконечником, що має аналогічні соломі властивості, тобто наконечником, що має рухливість в обертанні навколо кінця, нерухомо закріпленого в землі, вільним гострим і агресивним кінцем і осьовою міцністю, достатньою для проколювання еластомерного з'єднання, з якого виконане ребро. І, нарешті, винахід може поширюватися на всі пневматичні шини, біговий протектор яких містить рельєфні конструктивні елементи, здатні забезпечити пересування по поверхні землі, що містить наконечники, які надають несприятливий вплив, такі як пневматична шина для цивільних інженерних транспортних засобів. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 50 55 60 1. Пневматична шина (1) для транспортного засобу сільськогосподарського призначення, яка містить: - біговий протектор шини (2), що містить множину ребер (3, 4); - ребро (3), радіально витягнуте назовні від поверхні основи (5) бігового протектора шини (2) на висоту ребра (Н), витягнуте в осьовому напрямку всередину від осьового краю (6) бігового протектора шини (2) і витягнуте по окружності, згідно з переважним напрямком обертання пневматичної шини (1), між передньою поверхнею (31) і задньою поверхнею (32); - ребро (3), що містить у будь-якій площині осі (PXY), паралельній осі обертання пневматичної шини, профіль передньої поверхні (311), що являє собою перетин передньої поверхні (31) і площини осі (PXY), і профіль задньої поверхні (321), що являє собою перетин задньої поверхні (32) і площини осі (PXY), яка відрізняється тим, що кут (А), утворений прямою (Т), дотичною до профілю передньої поверхні (311) в точці (М) профілю передньої поверхні (311), відносно 6 UA 111848 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 екваторіальної площини (Р) пневматичної шини, що проходить через середину бігового протектора шини (2), безперервно збільшується від найбільш зовнішньої, розташованої в осьовому напрямку, точки (Е) профілю передньої поверхні (311) при збільшенні осьової відстані (L) між точкою (М) профілю передньої поверхні і найбільш зовнішньою, розташованою в осьовому напрямку, точкою (Е) профілю передньої поверхні (311), причому кут (А) досягає максимального значення (Аm) в точці перегину (І) профілю передньої поверхні (311), а радіус зігнутої частини (R) в будь-якій точці (М) профілю передньої поверхні (311), розташованій в осьовому напрямку між найбільш зовнішньою, розташованою в осьовому напрямку, точкою (Е) і точкою перегину (І), становить щонайменше 0,4 висоти (Н) ребра (31). 2. Пневматична шина (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що осьова відстань (L1) між точкою перегину (І) профілю передньої поверхні (311) і екваторіальною площиною (Р) пневматичної шини дорівнює щонайменше 0,8 осьової відстані (L2) між найбільш зовнішньою, розташованою в осьовому напрямку, точкою (Е) профілю передньої поверхні (311) і екваторіальною площиною (Р) пневматичної шини. 3. Пневматична шина (1) за будь-яким з пп. 1 або 2, яка відрізняється тим, що осьова відстань (L1) між точкою перегину (І) профілю передньої поверхні (311) і екваторіальною площиною (Р) пневматичної шини не перевищує 0,95 осьової відстані (L2) між найбільш зовнішньою, розташованою в осьовому напрямку, точкою (Е) профілю передньої поверхні (311) і екваторіальною площиною (Р) пневматичної шини. 4. Пневматична шина (1) за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що відстань по окружності (D1) між найбільш зовнішньою, розташованою в осьовому напрямку, точкою (Е) профілю передньої поверхні (311) і профілем задньої поверхні (321) не перевищує 0,5 відстані (D2) між точкою перегину (І) профілю передньої поверхні (311) і профілем задньої поверхні (321), виміряної перпендикулярно профілю задньої поверхні (321). 5. Пневматична шина (1) за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що кут (А), утворений прямою (Т), дотичною до профілю передньої поверхні (311), в найбільш зовнішній, розташованій в осьовому напрямку, точці (Е) профілю передньої поверхні (311), відносно екваторіальної площини (Р) пневматичної шини, не перевищує 5°. 6. Пневматична шина (1) за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізняється тим, що кут (А), утворений прямою (Т), дотичною до профілю передньої поверхні (311), в точці перегину (І) профілю передньої поверхні (311), відносно екваторіальної площини (Р) пневматичної шини, дорівнює щонайменше 40°, переважно дорівнює щонайменше 45°. 7. Пневматична шина (1) за будь-яким з пп. 1-6, яка відрізняється тим, що кут (А), утворений прямою (Т), дотичною до профілю передньої поверхні (311), в точці перегину (І) профілю передньої поверхні (311), відносно екваторіальної площини (Р) пневматичної шини, не перевищує 75°, переважно найбільше дорівнює 55°. 8. Пневматична шина (1) за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізняється тим, що передня поверхня (31) з'єднана з поверхнею основи (5) за допомогою безперервного з'єднання і по дотичній до поверхні основи (5). 9. Пневматична шина (1) за будь-яким з пп. 1-8, яка відрізняється тим, що множина ребер становить перший і другий ряди ребер (3, 4), розташовані у вигляді шевронів відносно екваторіальної площини (Р) пневматичної шини. 7 UA 111848 C2 8 UA 111848 C2 9 UA 111848 C2 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 10

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Tire tread for a farm tractor

Автори англійською

Vervaet, Patrick, Buffetaud, Benoit, Larregain, Arnaud

Автори російською

Верват Патрик, Бюффето Бенуа, Ларреген Арно

МПК / Мітки

МПК: B60C 11/03, B60C 11/11

Мітки: біговий, пневматичної, шини, сільськогосподарського, протектор, трактора

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-111848-bigovijj-protektor-pnevmatichno-shini-dlya-silskogospodarskogo-traktora.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Біговий протектор пневматичної шини для сільськогосподарського трактора</a>

Подібні патенти