Пристрій та спосіб нарізання за заданими розмірами відрізків полотна крейдованого декоративного паперу та застосування пристрою

Номер патенту: 111805

Опубліковано: 10.06.2016

Автор: Ціннеккер Кнут

Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій (100) для нарізання за заданими розмірами відрізків (5, 6) полотна крейдованого декоративного паперу, з лінією (10) обробки із блоками (11-13) для цілей декорування та просочення безперервного паперового полотна (15) для формування полотна (1) декоративного паперу, та принаймні одним блоком (30, 31) поперечної різки для цілей нарізання відрізків (5, 6) полотна декоративного паперу визначеної довжини (l1, l2) із полотна (1) декоративного паперу,

який відрізняється тим, що

у напрямку подачі, попереду принаймні одного блока (30, 31) поперечної різки, розташований принаймні один блок (18) поздовжньої різки для цілей розділення полотна (1) декоративного паперу принаймні на два безперервних куски (2, 3) полотна декоративного паперу, та забезпечений принаймні одним блоком (25) зміни напрямку, який відділяє два куски (2, 3) полотна декоративного наперу один від одного та подає кожний із них на окремий блок (30, 31) поперечної різки.

2. Пристрій за пунктом 1,

який відрізняється тим, що

принаймні один блок (25) зміни напрямку, налагоджений таким чином, щоб вирівнювати принаймні два куски (2, 3) полотна декоративного паперу паралельно один одному між блоком (18) поздовжньої різки та блоками (30, 31) поперечної різки.

3. Пристрій за пунктом 2,

який відрізняється тим, що

принаймні один блок (25) зміни напрямку має два елементи (26, 27) зміни напрямку, що розташовані на відстані один від одного, які в кожному випадку відхиляють один кусок (3) полотна декоративного паперу приблизно на 40-90°, переважно на 90° від його напрямку подачі.

4. Пристрій за пунктом 3,

який відрізняється тим, що

елемент (26, 27) зміни напрямку має напрямну поверхню (28) вигнутої форми для куска (3) полотна декоративного паперу, зокрема на циліндрі зміни напрямку, жорстко розташованому на осі, а в області напрямної поверхні (28) утворюють повітряну подушку, таким чином, щоб забезпечити безконтактну зміну напрямку куска (3) полотна декоративного паперу.

5. Пристрій за пунктом 4,

який відрізняється тим, що

напрямна поверхня (28) має отвори (29), що дозволяють проходити повітрю під підвищеним тиском; при цьому отвори (29) розташовані на стороні, яка повернена від куска (3) полотна декоративного паперу, та знаходяться у функціональному сполученні із джерелом підвищеного тиску.

6. Пристрій за одним із пунктів 1-5,

який відрізняється тим, що

блок (25) зміни напрямку розробляють таким чином, щоб піднімати кусок (3) полотна декоративного паперу, нарізаний із паперового полотна (15) та розташований паралельно до, та на відстані від паперового полотна (15), із площини паперового полотна (15) у певній ділянці в безпосередній близькості від блока (25) зміни напрямку, та опускати його на попередню площину знову, таким чином, щоб утворювався прохід (36) у піднятій ділянці куска (3) полотна декоративного паперу.

7. Пристрій за пунктом 6,

який відрізняється тим, що

для цілей регулювання висоти куска (3) полотна декоративного наперу, елемент (26) зміни напрямку, обернений до паперового полотна (15), розробляють таким чином, що його можна регулювати по висоті.

8. Пристрій за одним із пунктів 1-7,

який відрізняється тим, що

принаймні один блок (18) поздовжньої різки та принаймні один блок (25) зміни напрямку розташовані таким чином, що вони можуть регулюватись у напрямку, перпендикулярному поздовжньому напрямку полотна (1) декоративного паперу.

9. Пристрій за одним із пунктів 1-8,

який відрізняється тим, що

забезпечений блоком управління (22), який призначений для регулювання положення принаймні одного блока (18) поздовжньої різки в залежності від формату полотна (1) декоративного паперу та відрізків (5, 6) полотна декоративного паперу, та для управління блоками (30, 31) поперечної різки, таким чином, що відбувається оптимізація полотна (1) декоративного паперу в сенсі формування відрізків (5, 6) полотна декоративного паперу, які є настільки бездефектними, наскільки це є можливим, та вільними від відходів.

10. Пристрій за пунктом 9,

який відрізняється тим, що

блок управління (22) містить засіб зберігання даних із комбінаціями форматів відрізків (5, 6) полотна декоративного паперу.

11. Спосіб нарізання за заданими розмірами відрізків (5, 6) полотна крейдованого декоративного наперу, у якому по лінії (10) обробки безперервне паперове полотно (15) на початку декорують та просочують, а потім із полотна (1) декоративного паперу нарізають відрізки (5, 6) полотна декоративного паперу визначеної довжини (11, 12) за допомогою принаймні одного блока (30, 31) поперечної різки,

який відрізняється тим, що

у ділянці попереду принаймні одного блока (30, 31) поперечної різки, полотно (1) декоративного паперу розділяють принаймні на два безперервні куски (2, 3) полотна декоративного паперу за допомогою принаймні одного блока (18) поздовжньої різки, та принаймні два куски (2, 3) полотна декоративного паперу подають на окремі блоки (30, 31) поперечної різки.

12. Спосіб за пунктом 11,

який відрізняється тим, що

ширина (В) полотна (1) декоративного паперу в ділянці лінії (10) обробки має принаймні 50 %, переважно більше ніж 75 %, особливо переважно принаймні 90 % спроектованої ширини блоків (11-13) на лінії (10) обробки.

13. Спосіб за пунктом 11 або 12,

який відрізняється тим, що

куски (2, 3) полотна декоративного паперу безперервно подаються принаймні між блоком (18) поздовжньої різки та пов'язаними блоками (30, 31) поперечної різки.

14. Спосіб за одним із пунктів 11-13,

який відрізняється тим, що

на момент часу до стадії виготовлення, під час стадії налаштування блока (18) поздовжньої різки, ширина куска (3) полотна декоративного паперу, вирізаного із паперового полотна (15) та із зміненим напрямком, безперервно підвищується від початкового значення (b3), більшого ніж нуль, до заданої кінцевої ширини (b2).

15. Застосування пристрою (100) за одним із пунктів 1-10 для цілей формування відрізків (5, 6) полотна декоративного паперу для нанесення покриття на меблеві матеріали або покриття для підлоги.

Текст

Реферат: UA 111805 C2 (2016.01) D21H 23/70 (2006.01) D21H 23/72 (2006.01) D21H 23/74 (2006.01) D21H 27/00 D21H 27/18 (2006.01) D21F 9/00 D21F 11/00 B65H 35/02 (2006.01) B26D 7/18 (2006.01) B26D 1/24 (2006.01) B26D 5/00 B26D 7/26 (2006.01) B23K 26/08 (2014.01) B23K 26/40 (2014.01) B26D 9/00 B23K 26/38 (2014.01) UA 111805 C2 Винахід належить до пристрою (100) для нарізання за заданими розмірами відрізків (5, 6) полотна крейдованого декоративного паперу, з лінією (10) обробки із блоками (11-13) для цілей декорування та просочення безперервного паперового полотна (15) для формування полотна (1) декоративного паперу, та принаймні одним блоком (30, 31) поперечної різки для цілей нарізання із полотна (1) декоративного паперу відрізків (5, 6) полотна декоративного паперу визначеної довжини (11, 12). Відповідно до винаходу передбачена можливість розташування у напрямку подачі принаймні одного блока (18) поздовжньої різки попереду принаймні одного блока (30, 31) поперечної різки, для цілей розділення полотна (1) декоративного паперу принаймні на два безперервні куски (2, 3) полотна декоративного паперу, а також передбачений принаймні один блок (25) зміни напрямку, який відділяє два куски (2, 3) полотна декоративного паперу один від одного та подає кожний із них на окремий блок (30, 31) поперечної різки. UA 111805 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід відноситься до пристрою та способу нарізання за заданими розмірами відрізків полотна крейдованого декоративного паперу відповідно до обмежуючих частин двох незалежних пунктів формули винаходу. Крім того, винахід відноситься до застосування пристрою для нарізання за заданими розмірами відрізків полотна крейдованого декоративного паперу відповідно до винаходу. Пристрій та спосіб для нарізання за заданими розмірами відрізків полотна крейдованого декоративного паперу відповідно до обмежуючих частин двох незалежних пунктів формули винаходу вже є відомими із рівня техніки із застосування на практиці. При цьому безперервне паперове полотно подається по лінії обробки, де паперове полотно проходить через різні секції обробки. Вказані різні секції обробки містять принаймні один блок для нанесення декорування, зокрема у вигляді друкованого зображення, на паперове полотно, блок просочування для цілей просочення та/або нанесення покриття на друкованого зображення, а також блок поперечної різки, за допомогою якого із полотна декоративного паперу можуть нарізатись окремі відрізки полотна декоративного паперу визначеної довжини. При цьому є важливим те, що блоки розташовані вздовж по лінії обробки (для цілей нанесення покриття та просочування, так само, як і додаткові блоки за необхідності), розроблені та налагоджені для максимального формату для обробки з точки зору ширини паперового полотна. Пристрої, відомі із рівня техніки, тобто, блоки обробки, дійсно також забезпечені, та при цьому вони є підходящими для забезпечення можливості обробляти паперові полотна, що мають ширину, меншу від максимальної ширини; однак, в цих обставинах визнають, що відповідні секції обробки не працюють в оптимальному режимі по відношенню до їх відповідної ефективності; наприклад, встановлене підвищене споживання речовин для просочування, оскільки вказані речовини не застосовуються під час просочування паперового полотна із меншою шириною. Внаслідок вказаного, кошти на виготовлення одиниці площі поверхні у випадку паперового полотна із шириною, що є меншою, порівняно із максимальною шириною, є вищими за кошти на виготовлення у випадку паперового полотна максимальної ширини. Особливо це стосується випадку оброблюваного паперового полотна, що є більш вузьким, у порівнянні з максимальною шириною, яка може бути оброблена. Крім того, зокрема також є звичайним, що під час виготовлення відрізків полотна декоративного паперу різної ширини, відповідні відрізки різної ширини обробляють один за одним на пристрої, відомому із рівня техніки, де в кожному випадку є необхідною зміна формату, тобто, заміна застосовуваного паперового полотна (відповідно до різної ширини паперових полотен, які необхідні). Зокрема, якщо в кожному випадку відповідні розміри партії є відносно малими, то така процедура призводить до відносно високих коштів на обробку, а також до довгих простоїв на пристрої, що також призводить до збільшення коштів на виготовлення. РОЗКРИТТЯ СУТІ ВИНАХОДУ Починаючи із попереднього рівня техніки, як було представлено, задачею, покладеною в основу винаходу, є розробка пристрою та способу нарізання за заданими розмірами відрізків полотна крейдованого декоративного паперу, що представлені відповідно до обмежуючих частин двох незалежних пунктів формули винаходу, таким чином, щоб кошти на виготовлення відрізків полотна декоративного паперу, що мають меншу ширину порівняно із спроектованою шириною блоків обробки, були меншими порівняно із попереднім рівнем техніки. Крім того, зусилля на обробку та часи простою мають бути зменшені при обробці паперових полотен із різною шириною. Відповідно до винаходу ця задача досягаються за допомогою пристрою для нарізання за заданими розмірами відрізків полотна крейдованого декоративного паперу із ознаками пункту 1 формули винаходу, в якому принаймні один блок поздовжньої різки розташований попереду принаймні одного блоку поперечної різки у напрямку подачі з метою розділення полотна декоративного паперу принаймні на два безперервні куски полотна декоративного паперу, та в якому забезпечений принаймні один блок зміни напрямку, який відділяє два куски полотна декоративного паперу один від одного та подає кожний із них на окремий блок поперечної різки. Іншими словами, концепція, покладена в основу винаходу, полягає в тому, що обробка полотна декоративного паперу настільки широкого, наскільки це є можливим, на блоках обробки лінії обробки, для того, щоб блоки обробки вздовж лінії обробки могли завжди працювати відповідно до їх оптимальної ефективності, тобто, близько до їх проектних значень, відносно максимальної ширини полотна декоративного паперу, яке має бути оброблене. Далі по ходу лінії обробки, таке полотно декоративного паперу забезпечують орнаментом та просочують, після цього розділяються у поздовжньому напрямку принаймні на два куски полотна декоративного паперу за допомогою блоку поздовжньої різки, таким чином, що із одержаних кусків полотна декоративного паперу можуть нарізатись відрізки полотна декоративного паперу визначеної довжини та ширини за допомогою відповідних блоків 1 UA 111805 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 поперечної різки. В якості прикладу, який не є обмежуючим, з метою роз'яснення, може бути наведений приклад варіанту здійснення, у якому присутні два пристосування для нарізання відрізків полотна декоративного паперу за заданими розмірами, де в одному пристосуванні для нарізання необхідне паперове полотно шириною 1,50 м, та в іншому пристосуванні для нарізання необхідне паперове полотно шириною 1 м. Як приклад, блоки обробки на лінії обробки мають бути налагоджені до максимальної (проектної) ширини паперового полотна, що становить 3 м. Таким чином, відповідно до винаходу, наприклад, паперове полотно шириною, що становить 2,5 м, може бути оброблене на пристрої відповідно до винаходу, де вказане полотно розділяється за допомогою блоку поздовжньої різки на два бажані формати шириною 1,5 м та шириною 1 м, після нанесення орнаменту та просочування. Пристрій відповідно до винаходу, таким чином, дає можливість в один і той же час обробляти два (різні) відрізки, що з огляду на час простою, який в іншому випадку є необхідним для заміни двох застосовуваних паперових полотен шириною 1,5 м та шириною 1 м, є не тільки значно швидше, а також є більш економічним, оскільки блоки обробки на лінії обробки мають лише один раз обробляти паперове полотно шириною 2,5 м, в той час, як в іншому випадку необхідно подавати два паперових полотна шириною 1,5 м та шириною 1 м, і при цьому блоки обробки під час обробки паперових полотен, які в кожному випадку є більш вузькими по ширині порівняно із паперовим полотном шириною 2,5 м, працюють в діапазоні меншої ефективності та підвищеного споживання матеріалів. Переважні варіанти здійснення пристрою для нарізання за заданими розмірами відрізків полотна крейдованого декоративного паперу відповідно до винаходу представлені в залежних пунктах формули винаходу. В переважному варіанті пристрою відповідно до винаходу пропонується, що принаймні один блок зміни напрямку налагоджений таким чином, щоб вирівнювати принаймні два куски полотна декоративного паперу паралельно один одному між блоком поздовжньої різки та блоком поперечної різки. За допомогою цього лінія обробки, що вже існує, збільшується саме відносно своєї ширини, або, у випадку, коли куски полотна декоративного паперу розташовані один над одним, відносно своєї висоти, таким чином, що технічні приміщення, що вже існують, можуть звичайно бути обладнані пристроєм відповідно до винаходу без капітальної перебудови та/або без потреби у більшому просторі. По відношенню до загальної довжини такої установка для обробки необхідно також відмітити, що в результаті необхідного додаткового блоку для цілей поздовжнього різання полотна декоративного паперу, її загальна довжина, порівняно із попереднім рівнем техніки, збільшується лише, наприклад, приблизно на 4 м. Враховуючи типову загальну довжину такої установки для обробки, що знаходиться у діапазоні між 80 м та 100 м, такий необхідний додатковий простір звичайно може бути реалізований без великих додаткових коштів на інфраструктуру в технічному приміщенні. Для того щоб одержати найменший із можливих кут зміни напрямку куска полотна декоративного паперу та, таким чином, зменшити навантаження на кусок полотна декоративного паперу та на блоки зміни напрямку, які працюють разом із ним, є переважним передбачати можливість наявності двох елементів зміни напрямку, таким чином, щоб вони віддалялись один від одного, кожний із яких змінює напрямок куска полотна декоративного паперу приблизно від 40° до 90°, переважно на 90°, від його напрямку подачі. Така конструкція елементів зміни напрямку дає можливість паралельного розташування двох кусків полотна декоративного паперу, якщо, у випадку двох кусків полотна декоративного паперу, один із двох кусків полотна декоративного паперу не відхиляється від свого початкового напрямку подачі. Крім того, варіювання відстані між двома елементами зміни напрямку дає можливість простого регулювання різних відстаней між два кусками полотна декоративного паперу. В переважній компоновці конструкції елементу зміни напрямку, останній має вигнуту напрямну поверхню відносно куска полотна декоративного паперу, зокрема на циліндрі зміни напрямку, що жорстко розташований на осі, де в області напрямної поверхні утворюється повітряна подушка, таким чином, щоб забезпечити безконтактну зміну напрямку куска полотна декоративного паперу. Зокрема, застосування такої повітряної подушки, яка запобігає тому, щоб кусок полотна декоративного паперу знаходився безпосередньо на напрямній поверхні, дає можливість відносно міцної зносостійкості та/або довгого терміну експлуатації елемента зміни напрямку, оскільки після нанесення покриття на кусок полотна декоративного паперу останній містить на своїй поверхні, наприклад, тверді зносостійкі матеріали, такі як корунд, що у випадку безпосереднього контакту із напрямною поверхнею можуть призводити до швидкого зносу напрямної поверхні. Для цілей утворення повітряної подушки, зокрема коли застосовують циліндр зміни напрямку, може бути передбачена можливість, щоб напрямна поверхня мала отвори, що 2 UA 111805 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 дозволяють проходити повітрю, що знаходиться під підвищеним тиском; отвори при цьому розташовані на стороні, яка повернена від куска полотна декоративного паперу, та знаходяться у функціональному сполученні із джерелом підвищеного тиску. За допомогою підходящої конфігурації отворів, тобто, їх форми, до того ж можливо, наприклад, одержати спрямування куска полотна декоративного паперу, або додаткову силу у напрямку подачі. В дуже особливо переважному варіанті здійснення винаходу передбачена можливість, щоб блок зміни напрямку був розроблений таким чином, щоб піднімати кусок полотна декоративного паперу, вирізаний із паперового полотна, та розташовувати його, тобто спрямовувати його, паралельно та на відстані від паперового полотна, із площини паперового полотна у певній ділянці в безпосередній близькості від блоку зміни напрямку, та знову опускати його на попередню площину, таким чином, що у піднятій ділянці куска полотна декоративного паперу утворюється прохід. Підставою для цієї модифікації є те, що часто оператору необхідно отримати доступ із ділянки між двома кусками полотна декоративного паперу, що розташовані паралельно, до ділянки на початку лінії обробки, таким чином, щоб здійснювати, наприклад, введення даних в пристрій, або подібне. Запропонована модифікація дає можливість не тільки розташовувати кусок полотна декоративного паперу паралельно до початкового паперового полотна, яке підлягає відхиленню від початкового напрямку паперового полотна, але в один і той же час піднімати його у вигляді містка, таким чином, що оператор може, з однієї сторони, залишатись або рухатись між двома кусками полотна декоративного паперу, та з іншої сторони, може отримати доступ за найкоротшим із можливих маршрутів до початку лінії обробки, за допомогою проходячи через прохід, утворений за допомогою піднятого блоку зміни напрямку, без необхідності проходити навколо кінця лінії обробки. В результаті, за допомогою вказаного, зокрема оптимізованих скорочених маршрутів, є можливим вживати належні заходи настільки швидко, наскільки це є можливим, у випадку перебоїв у виробництві, таким чином, що кошти на ремонт та/або витрати кусків полотна декоративного паперу, що не можуть бути використані, зменшуються. У компоновці конструкції блоку зміни напрямку, що регулюється по висоті, передбачена можливість, що з метою регулювання висоти куска полотна декоративного паперу, елемент зміни напрямку, обернений до паперового полотна, призначений для регулювання по висоті. Таким чином, є достатнім, щоб лише один елемент блоку зміни напрямку був розроблений для регулювання по висоті, так, щоб утворювати прохід для обслуговуючого персоналу, що забезпечується під час процесу виготовлення. Крім того, дуже особливо переважною є компоновка пристрою відповідно до винаходу, у якій принаймні один блок поздовжньої різки та принаймні один блок зміни напрямку розташовані таким чином, що вони можуть регулюватись у напрямку, перпендикулярному поздовжньому напрямку полотна декоративного паперу. Така конструкція, зокрема, дає можливість регулювати пристрій відповідно до різної ширини кусків полотна декоративного паперу. Звичайно, таке регулювання відбувається з допомогою електроприводів, або пневматичних чи гідравлічних засобів, за допомогою введення даних у модуль управління оператора, або на панель управління. У цьому випадку, зокрема, може бути передбачена можливість, щоб блок поздовжньої різки та принаймні один блок зміни напрямку були з'єднані один з одним (з метою здійснення управління) таким чином, що автоматичне регулювання блоку зміни напрямку відбувається в залежності від положення блоку поздовжньої різки. Додатковий елемент винаходу полягає у оптимізації формату оброблюваного полотна декоративного паперу таким чином, що блок поздовжньої різки та блоки поперечної різки працюють таким чином, щоб нарізати окремі відрізки полотна декоративного паперу із кусків полотна декоративного паперу таким чином, щоб виникало настільки мало відходів, наскільки це є можливим, тобто, так, щоб полотно декоративного паперу могло застосовуватись настільки повно, наскільки це є можливим, з метою виготовлення відрізків полотна декоративного паперу із підходящими форматами. З цією метою передбачений пристрій, що містить блок управління, який призначений для цілі регулювання принаймні одного блоку поздовжньої різки стосовно його положення, в залежності від формату полотна декоративного паперу та відрізків полотна декоративного паперу, а також для цілі управління блоками поперечної різки таким чином, що відбувається оптимізація полотна декоративного паперу в сенсі формування відрізків полотна декоративного паперу, які є настільки бездефектними, наскільки це є можливим, та вільними від відходів. В окремому варіанті блоку управління може бути передбачений блок управління, що містить засіб для зберігання даних із форматами та комбінаціями форматів відрізків полотна декоративного паперу. Вказане означає, що дуже велика різноманітність відрізків полотна декоративного паперу зберігається у блоці зберігання даних пристрою; які порівнюють із 3 UA 111805 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 форматом паперового полотна, яке має бути оброблене, таким чином, що за допомогою оптимізованого розташування відрізків полотна декоративного паперу (орієнтованих у поздовжньому напрямку або у поперечномy напрямку відносно паперового полотна, тобто, відносно куска полотна декоративного паперу) досягають оптимізації, в сенсі отримання настільки мало відходів, наскільки це є можливим. Спосіб нарізання за заданими розмірами відрізків полотна крейдованого декоративного паперу відповідно до винаходу, із ознаками незалежного пункту формули винаходу, відрізняється тим, що у ділянці попереду принаймні одного блоку поперечної різки, полотно декоративного паперу нарізають принаймні на два безперервних куски полотна декоративного паперу за допомогою принаймні одного блоку поздовжньої різки, та тим, що принаймні два куски полотна декоративного паперу подаються на окремі блоки поперечної різки. В переважному варіанті здійснення способу відповідно до винаходу пропонується, що ширина полотна декоративного паперу на ділянці лінії обробки становить принаймні 50 %, переважно більше ніж 75 %, особливо переважно принаймні 90 % від спроектованої ширини блоків на лінії обробки. Такий спосіб дає можливість оптимізації коштів під час виготовлення відрізків полотна декоративного паперу, оскільки блоки обробки працюють близько до високої ефективності, та при цьому споживання витратних матеріалів може бути мінімізоване по відношенню до площі поверхні, яка має бути оброблена. Для того щоб уникнути необхідності в буферних відсіках для проміжного зберігання кусків полотна декоративного паперу між блоком поздовжньої різки та пов'язаними з ним блоками поперечної різки, додатково пропонується, що куски полотна декоративного паперу подають безперервно між принаймні блоком поздовжньої різки та пов'язаними з ним блоками поперечної різки. Такий процес безперервної подачі також додатково зменшує механічне навантаження на куски полотна декоративного паперу, оскільки у порівнянні з періодичним процесом подачі, останні не прискорюються або сповільнюються та, таким чином, завжди можуть мати незмінний натяг полотна. Подача куска полотна декоративного паперу, вирізаного із паперового полотна, на блок зміни напрямку, в залежності від ширини куска полотна декоративного паперу, який був вирізаний, може бути ускладненою через те, що відрізаний кусок полотна декоративного паперу є відносно чутливим до механічної обробки. В цьому випадку, зокрема, сили, які діють на відрізаний кусок полотна декоративного паперу під час зміни напрямку та які представлені у ділянці блоку зміни напрямку, мають бути достатньо малими, таким чином, щоб не виникали пошкодження відрізаного куска полотна декоративного паперу. Якщо повинні бути здійснені спроби подати відрізаний кусок полотна декоративного паперу у блок зміни напрямку, де вказаний кусок має на меті мати свою кінцеву ширину з самого початку, то його обробка, у випадку відносно широкого куска полотна декоративного паперу, буде відносно ускладненою для оператора, та зокрема на кусок полотна декоративного паперу можуть діяти сили, що є досить високими, та можуть пошкодити останній. Таким чином в особливо переважній компоновці способу передбачена можливість, що на момент часу до стадії виготовлення, під час стадії налаштування блоку поздовжньої різки відносно ширини куска полотна декоративного паперу, відрізаного із паперового полотна та із зміненим напрямком, його ширина має безперервно підвищуватись від початкового значення, більшого ніж нуль, до заданої кінцевої ширини. Наочно, вказане означає, що клиноподібна частина куска полотна декоративного паперу подається через блок зміни напрямку до тих пір, поки не буде досягнута кінцева ширина відрізаного куска полотна декоративного паперу. Таке формування клиноподібної частини куска полотна декоративного паперу дає можливість, з однієї сторони, починати із частини, яка має відносно малу ширину, яка буде подаватись оператором на блок зміни напрямку порівняно простим чином, де далі по ходу ширина куска полотна декоративного паперу безперервно підвищується до кінцевого значення, та де сили, що діють на кусок полотна декоративного паперу, також підвищуються безперервно та рівномірно, таким чином, що можна уникнути будьякого пошкодження куска полотна декоративного паперу. Хоча в контексті наступного опису передбачаються лише два куски полотна декоративного паперу, які формуються із одного полотна декоративного паперу за допомогою поздовжнього розрізання, винахід також містить пристрої, у яких формуються більше ніж два куски полотна декоративного паперу із одного полотна декоративного паперу. На практиці вказане означає, що такий пристрій має, наприклад, два блоки поздовжньої різки, якщо із одного полотна декоративного паперу мають бути утворені три куски полотна декоративного паперу. Крім того, також є можливим пристрій, у якому, з метою оптимізація коштів, наприклад, формуються три куски полотна декоративного паперу для того щоб мати можливість застосовувати присутній формат паперового полотна в оптимальному режимі, при цьому відносно вузький кусок полотна 4 UA 111805 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 декоративного паперу утворює відходи, що в деяких обставинах є більш економічним, ніж застосування спеціального формату для виготовлення двох кусків полотна декоративного паперу. Вказане залежить від пристрою в кожному випадку. В останньому наведеному варіанті також необхідні два блоки поздовжньої різки, де відходи нарізаються із куска полотна декоративного паперу у вигляді стрічки за допомогою другого блоку поздовжньої різки. Відповідно до винаходу пристрій та спосіб відноситься до застосування під час формування декоративних полотен для подальшого ламінування на меблеві матеріали або покриття для підлоги. Додаткові переваги, ознаки, та деталі винаходу слідують із наступного опису переважних прикладів варіанту здійснення, а також за допомогою фігур. Де у випадку останніх: Фіг. 1 показує схематичне представлення пристрою для нарізання за заданими розмірами відрізків полотна крейдованого декоративного паперу відповідно до винаходу. Фіг. 2 показує вертикальний розріз блоку зміни напрямку куска полотна декоративного паперу, який застосовують у пристрої відповідно до Фіг. 1. Фіг. 3 показує у вигляді зверху представлення полотна декоративного паперу з метою пояснення розташування різних форматів відрізків полотна декоративного паперу. Фіг. 4 показує схематичне представлення пристрою, що був модифікований порівняно із Фіг. 1, та Фіг. 5 показує вертикальний розріз пристрою, що знову був модифікований порівняно із Фігурами 1-4, а саме в безпосередній близькості від блоку зміни напрямку, що регулюється по висоті. Однакові елементи, або елементи із однаковою функцією, мають однакові посилальні позначення на фігурах. На Фіг. 1 у значно спрощеному вигляді представлений пристрій 100 для нарізання за заданими розмірами відрізків 5, 6 полотна крейдованого декоративного паперу. Відрізки 5, 6 полотна декоративного паперу, наприклад, мають різні куски l1 та l2, а також різну ширину b1 та b2. Відрізки 5, 6 полотна декоративного паперу утворені із кусків 2, 3 полотна декоративного паперу, які мають ширину b1 та b2, відповідно. Куски 2, 3 полотна декоративного паперу, в свою чергу, сформовані із полотна 1 декоративного паперу. З цією метою пристрій 100 має, наприклад, декілька блоків 11, 12, 13 обробки на лінії 10 обробки, при цьому з метою декорування та просочення безперервне паперове полотно 15 зберігається у вигляді рулону шириною B, де ширина B паперового полотна 15 відповідає сумі ширини b1 та b2 кусків полотна декоративного паперу 2, 3. Паперове полотно 15, тобто, полотно 1 декоративного паперу та куски 2, 3 полотна декоративного паперу безперервно подаються на пристрій 100 за допомогою транспортеру; при цьому останній є відомим із рівня техніки як такий, та із цієї причини не представлений. На кінці лінії 10 обробки, тобто, останній блок 13 обробки, з'єднаний з блоком (18) поздовжньої різки, який розділяє полотно 1 декоративного паперу на два куски 2, 3 полотна декоративного паперу. Блок 18 поздовжньої різки переважно має вигляд двох ріжучих дисків, що обертаються одночасно, або одного блоку лазерної різки. З метою формування різної ширини b1 та b2 кусків 2, 3 полотна декоративного паперу, блок 18 поздовжньої різки може бути відрегульований у напрямку подвійної стрілки 19, перпендикулярної поздовжньому напрямку полотна 1 декоративного паперу, та наприклад з'єднаний за допомогою приводу регулювання та електропроводу 21 із блоком управління 22 пристрою 100. У той час, як один кусок 2 полотна декоративного паперу не відхиляється від свого початкового напрямку подачі у напрямку стрілки 23, а навпаки транспортується далі по прямій, інший кусок 3 полотна декоративного паперу відхиляється за допомогою блоку 25 зміни напрямку від свого початкового напрямку, таким чином, що кусок 3 полотна декоративного паперу транспортується далі паралельно до куска 2 полотна декоративного паперу. З цією метою, блок 25 зміни напрямку містить два циліндри 26, 27 зміни напрямку, які представлені на Фіг. 1 лише схематично; із цих двох циліндрів, другий циліндр 27 зміни напрямку у напрямку подачі представлений більш детально на Фіг. 2. Два циліндри 26, 27 зміни напрямку виконані у вигляді жорстко розташованих циліндрів, та в кожному випадку змінюють напрямок куска 3 полотна декоративного паперу на кут α, що приблизно становить 40-90°, переважно в кожному випадку на 90°, від його відповідного напрямку подачі. З цією метою, циліндр 27 зміни напрямку має напрямну поверхню 28, яка виконана у вигляді зовнішнього кожуха циліндра 27 зміни напрямку, та у якому у ділянці, що знаходиться у активному контакті із куском 3 полотна декоративного паперу, забезпечені отвори 5 UA 111805 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 29; при цьому вказані отвори піддаються дії повітря під підвищеним тиском, із джерела підвищеного тиску, яке не представлено; при цьому повітря утворює повітряну подушку, яку не можна бачити на Фіг. 2, при цьому повітряна подушка розташована між напрямною поверхнею 28 та куском 3 полотна декоративного паперу, таким чином, що кусок 3 полотна декоративного паперу не вступає в контакт із напрямною поверхнею 28. Після цього обидва куски 2, 3 полотна декоративного паперу надходять у ділянку двох блоків 30, 31 поперечної різки, які можуть бути активовані окремо, та налагоджені таким чином, щоб формувати відрізки 5, 6 полотна декоративного паперу із різних кусків l1 та l2 відповідно. Крім того, обидва блоки 30, 31 поперечної різки також з'єднані за допомогою електропроводів 32, 33 із блоком управління 22, та можуть управлятись за допомогою останнього. Блок управління 22 слугує не тільки для управління та регулювання положення блоку 18 поздовжньої різки та блоків 30, 31 поперечної різки, але крім того, переважно має програму, або в якості альтернативи збережені дані, для того щоб регулювати положення та/або орієнтувати окремі відрізки 5, 6 полотна декоративного паперу стосовно відповідних кусків 2, 3 полотна декоративного паперу таким чином, щоб виготовлення відрізків 5, 6 полотна декоративного паперу забезпечувало можливість мати настільки мало відходів, наскільки це є можливим. У цьому відношенні посилаються на Фіг. 3, із якої можна бачити, що відрізок 5 полотна декоративного паперу шириною b1 та довжиною l1 є можливим або у результаті розташування двох відрізків 5 полотна декоративного паперу паралельно разом у поздовжньому напрямку, або паралельно разом у перпендикулярному напрямку. У цьому випадку кусок 2a полотна декоративного паперу або кусок 2b полотна декоративного паперу має або ширину 2  b1, або ширину l1. В залежності від того, який формат належить обробляти, на другому куску 3a, 3b, полотна декоративного паперу блоком управління 22 вирішується, яке із двох розташувань відрізків 5 полотна декоративного паперу є практичним таким чином, щоб утворювалось настільки мало відходів, наскільки це є можливим в загальному для двох кусків 2a, 2b, 3a, 3b полотна декоративного паперу, тобто так, щоб було можливим одержувати настільки багато відрізків 5, 6 полотна декоративного паперу, наскільки це є можливим. На Фіг. 4 можна бачити, що блок 18 поздовжньої різки, з точки зору поперечної протяжності паперового полотна 15, досягнув свого кінцевого положення, у якому кусок 3 полотна декоративного паперу має ширину b2. Під час стадії налаштування пристрою 100 передбачена можливість, щоб блок 18 поздовжньої різки проходив безперервно, перпендикулярно до протяжності паперового полотна 15, від свого початкового положення до свого кінцевого положення, у якому досягається ширина b2, яка являє собою ширину, що наявна на стадії виготовлення, Зокрема, в перший момент часу стадії налаштування, блок 18 поздовжньої різки має положення, у якому формується кусок 3 полотна декоративного паперу, який має ширину b3, яка, з однієї сторони, є більшою ніж нуль та, з іншої сторони, є меншою ніж b2. Починаючи із вказаного положення блоку 18 поздовжньої різки, останній проходить у напрямку до положення, під час чого ширина куска 3 полотна декоративного паперу безперервно підвищується до ширини b2. За допомогою цього, під час стадії налаштування формують клиноподібний кусок 3 полотна декоративного паперу, де вказаний кусок може особливо просто та легко бути вставлений оператором у ділянку блоку 25 зміни напрямку, де в той же час, сили, що діють на кусок 3 полотна декоративного паперу, є достатньо низькими, щоб завдати будь-якого пошкодження, наприклад, кусок 3 полотна декоративного паперу уникне деформація або розриву. На Фіг. 5 представлена додаткова модифікація пристрою 100, у якому розташований один циліндр 26 зміни напрямку блоку 25 зміни напрямку, тобто, циліндр прикріплений до рами 34, яка розташована таким чином, що її можна відрегулювати по вертикалі у напрямку подвійної стрілки 35. У цьому випадку регулювання рами 34 переважно відбувається за допомогою принаймні одного сервомотору з електричним приводом. Після того, як кусок 3 полотна декоративного паперу відповідно до наведених вище зауважень досягне своєї кінцевої ширини b2, та в результаті вказаного стадія виготовлення може починатись, після цього раму 34 піднімають із площини паперового полотна 15 таким чином, що утворюється прохід 36 під поверхнею куска 3 полотна декоративного паперу в ділянці блоку 25 зміни напрямку між двома кусками 2, 3 полотна декоративного паперу; при цьому оператор може рухатись під вказаним проходом без будь-яких труднощів. Оскільки піднімають лише один циліндр 26 зміни напрямку, то повернення куска 3 полотна декоративного паперу назад на рівень паперового полотна 15, тобто, на рівень іншого куска 2 полотна декоративного паперу, відбувається за допомогою іншого циліндру 27 зміни напрямку. Пристрій 100 в тій частині, в якій він був описаний, може варіюватись, тобто змінюватись різним чином, не виходячи за межі суті винаходу. 6 UA 111805 C2 5 1015 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ПОСИЛАЛЬНІ ПОЗНАЧЕННЯ 1 Полотно декоративного паперу 2 Кусок полотна декоративного паперу 3 Кусок полотна декоративного паперу 5 Відрізок полотна декоративного паперу 6 Відрізок полотна декоративного паперу 10 Лінія обробки 11 Блок обробки 12 Блок обробки 13 Блок обробки 15 Паперове полотно 18 Блок поздовжньої різки 19 Подвійна стрілка 21 Електропровід 22 Блок управління 23 Стрілка 25 Блок зміни напрямку 26 Циліндр зміни напрямку 27 Циліндр зміни напрямку 28 Напрямна поверхня 29 Отвір 30 Блок поперечної різки 31 Блок поперечної різки 32 Електропровід 33 Електропровід 34 Рама 35 Подвійна стрілка 36 Прохід В Ширина b1, b2 Ширина l1, l2 Довжина α Кут 100 Пристрій ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Пристрій (100) для нарізання за заданими розмірами відрізків (5, 6) полотна крейдованого декоративного паперу, з лінією (10) обробки із блоками (11-13) для цілей декорування та просочення безперервного паперового полотна (15) для формування полотна (1) декоративного паперу, та принаймні одним блоком (30, 31) поперечної різки для цілей нарізання відрізків (5, 6) полотна декоративного паперу визначеної довжини (l1, l2) із полотна (1) декоративного паперу, який відрізняється тим, що у напрямку подачі, попереду принаймні одного блока (30, 31) поперечної різки, розташований принаймні один блок (18) поздовжньої різки для цілей розділення полотна (1) декоративного паперу принаймні на два безперервних куски (2, 3) полотна декоративного паперу, та забезпечений принаймні одним блоком (25) зміни напрямку, який відділяє два куски (2, 3) полотна декоративного наперу один від одного та подає кожний із них на окремий блок (30, 31) поперечної різки. 2. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що принаймні один блок (25) зміни напрямку, налагоджений таким чином, щоб вирівнювати принаймні два куски (2, 3) полотна декоративного паперу паралельно один одному між блоком (18) поздовжньої різки та блоками (30, 31) поперечної різки. 3. Пристрій за пунктом 2, який відрізняється тим, що принаймні один блок (25) зміни напрямку має два елементи (26, 27) зміни напрямку, що розташовані на відстані один від одного, які в кожному випадку відхиляють один кусок (3) полотна декоративного паперу приблизно на 40-90°, переважно на 90° від його напрямку подачі. 4. Пристрій за пунктом 3, який відрізняється тим, що 7 UA 111805 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 елемент (26, 27) зміни напрямку має напрямну поверхню (28) вигнутої форми для куска (3) полотна декоративного паперу, зокрема на циліндрі зміни напрямку, жорстко розташованому на осі, а в області напрямної поверхні (28) утворюють повітряну подушку, таким чином, щоб забезпечити безконтактну зміну напрямку куска (3) полотна декоративного паперу. 5. Пристрій за пунктом 4, який відрізняється тим, що напрямна поверхня (28) має отвори (29), що дозволяють проходити повітрю під підвищеним тиском; при цьому отвори (29) розташовані на стороні, яка повернена від куска (3) полотна декоративного паперу, та знаходяться у функціональному сполученні із джерелом підвищеного тиску. 6. Пристрій за одним із пунктів 1-5, який відрізняється тим, що блок (25) зміни напрямку розробляють таким чином, щоб піднімати кусок (3) полотна декоративного паперу, нарізаний із паперового полотна (15) та розташований паралельно до, та на відстані від паперового полотна (15), із площини паперового полотна (15) у певній ділянці в безпосередній близькості від блока (25) зміни напрямку, та опускати його на попередню площину знову, таким чином, щоб утворювався прохід (36) у піднятій ділянці куска (3) полотна декоративного паперу. 7. Пристрій за пунктом 6, який відрізняється тим, що для цілей регулювання висоти куска (3) полотна декоративного наперу, елемент (26) зміни напрямку, обернений до паперового полотна (15), розробляють таким чином, що його можна регулювати по висоті. 8. Пристрій за одним із пунктів 1-7, який відрізняється тим, що принаймні один блок (18) поздовжньої різки та принаймні один блок (25) зміни напрямку розташовані таким чином, що вони можуть регулюватись у напрямку, перпендикулярному поздовжньому напрямку полотна (1) декоративного паперу. 9. Пристрій за одним із пунктів 1-8, який відрізняється тим, що забезпечений блоком управління (22), який призначений для регулювання положення принаймні одного блока (18) поздовжньої різки в залежності від формату полотна (1) декоративного паперу та відрізків (5, 6) полотна декоративного паперу, та для управління блоками (30, 31) поперечної різки, таким чином, що відбувається оптимізація полотна (1) декоративного паперу в сенсі формування відрізків (5, 6) полотна декоративного паперу, які є настільки бездефектними, наскільки це є можливим, та вільними від відходів. 10. Пристрій за пунктом 9, який відрізняється тим, що блок управління (22) містить засіб зберігання даних із комбінаціями форматів відрізків (5, 6) полотна декоративного паперу. 11. Спосіб нарізання за заданими розмірами відрізків (5, 6) полотна крейдованого декоративного наперу, у якому по лінії (10) обробки безперервне паперове полотно (15) на початку декорують та просочують, а потім із полотна (1) декоративного паперу нарізають відрізки (5, 6) полотна декоративного паперу визначеної довжини (l1, l2) за допомогою принаймні одного блока (30, 31) поперечної різки, який відрізняється тим, що у ділянці попереду принаймні одного блока (30, 31) поперечної різки, полотно (1) декоративного паперу розділяють принаймні на два безперервні куски (2, 3) полотна декоративного паперу за допомогою принаймні одного блока (18) поздовжньої різки, та принаймні два куски (2, 3) полотна декоративного паперу подають на окремі блоки (30, 31) поперечної різки. 12. Спосіб за пунктом 11, який відрізняється тим, що ширина (В) полотна (1) декоративного паперу в ділянці лінії (10) обробки має принаймні 50 %, переважно більше ніж 75 %, особливо переважно принаймні 90 % спроектованої ширини блоків (11-13) на лінії (10) обробки. 13. Спосіб за пунктом 11 або 12, який відрізняється тим, що куски (2, 3) полотна декоративного паперу безперервно подаються принаймні між блоком (18) поздовжньої різки та пов'язаними блоками (30, 31) поперечної різки. 14. Спосіб за одним із пунктів 11-13, 8 UA 111805 C2 5 який відрізняється тим, що на момент часу до стадії виготовлення, під час стадії налаштування блока (18) поздовжньої різки, ширина куска (3) полотна декоративного паперу, вирізаного із паперового полотна (15) та із зміненим напрямком, безперервно підвищується від початкового значення (b3), більшого ніж нуль, до заданої кінцевої ширини (b2). 15. Застосування пристрою (100) за одним із пунктів 1-10 для цілей формування відрізків (5, 6) полотна декоративного паперу для нанесення покриття на меблеві матеріали або покриття для підлоги. 9 UA 111805 C2 Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 10

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device and method for cutting to size coated decorative paper web sections and use of a device

Автори англійською

Zinnacker, Knut

Автори російською

Циннеккур Кнут

МПК / Мітки

МПК: B26D 7/26, B26D 9/00, D21H 27/00, D21H 23/74, B23K 26/08, D21H 27/18, B23K 26/40, D21H 23/72, D21F 11/00, B26D 7/18, D21F 9/00, B65H 35/02, B26D 1/24, B26D 5/00, D21H 23/70, B23K 26/38

Мітки: декоративного, полотна, застосування, розмірами, пристрій, заданими, паперу, крейдованого, відрізків, пристрою, спосіб, нарізання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-111805-pristrijj-ta-sposib-narizannya-za-zadanimi-rozmirami-vidrizkiv-polotna-krejjdovanogo-dekorativnogo-paperu-ta-zastosuvannya-pristroyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій та спосіб нарізання за заданими розмірами відрізків полотна крейдованого декоративного паперу та застосування пристрою</a>

Подібні патенти