Спосіб виготовлення площинної дерев’яної основи для підлогового покриття

Номер патенту: 111125

Опубліковано: 25.10.2016

Автор: Чан Линь Хо

Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття, який передбачає скріплення між собою декількох складових дерев'яних елементів, які попередньо висушують і обробляють шляхом шліфування, який відрізняється тим, що із оброблених декількох складових дерев'яних елементів здійснюють формування бруса-заготовки (5), який складають із двох паралельно розташованих верхньої (6) і нижньої (7) дощок, між якими укладають групу внутрішніх дощок (8), де кожна дошка (8) із цієї групи внутрішніх дощок (8) є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельно розташованих верхньої (6) і нижньої (7) дощок, при цьому перед початком формування бруса-заготовки (5), на внутрішні поверхні двох паралельно розташованих верхньої (6) і нижньої (7) дощок, які стикаються з поверхнями внутрішніх дощок (8), наносять клейову речовину, і після формування бруса-заготовки (5) його встановлюють під вертикальний прес і витримують під пресом, де відбувається скріплення та склеювання двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7) з групою внутрішніх дощок (8), а після витримування під пресом брус-заготівку (5) звільняють із-під преса і здійснюють повздовжнє розпилювання бруса-заготовки (5) на декілька площинних дерев'яних основ для підлогового покриття (10, кожна із яких після розпилювання утворена із двох паралельних бокових планок (2, 3) та із групи внутрішніх планок (4), де всі внутрішні планки (4) розташовані та щільно закріплені між двома паралельними боковими планками (2, 3) в певному порядку, і кожна із внутрішніх планок (4) є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельних бокових планок (2, 3).

2. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття за п. 1, який відрізняється тим, що при складанні бруса-заготовки (5), усі внутрішні дошки (8) розташовують паралельно між собою та перпендикулярно відносно двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7), а кількість внутрішніх дощок (8) складає від 10 до 150 одиниць.

3. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття за п. 1, який відрізняється тим, що при складанні бруса-заготовки (5) усі внутрішні дошки (8) розташовують паралельно між собою та паралельно відносно двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7), а кількість внутрішніх дощок (8) складає від 5 до 150 одиниць, при цьому внутрішні дошки (8) укладають не менш ніж двома шарами між двома паралельно розташованими верхньою і нижньою дошками (6, 7).

4. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття за п. 1, який відрізняється тим, що перед процесом пресування сформованого бруса-заготовки (5), до кожної з двох торцевих поверхонь сформованого бруса-заготовки (5) додатково прикріплюють торцеву дошку (9), яка розташовується перпендикулярно стосовно двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7), і кожна із двох торцевих дощок (9) повністю закриває відповідну торцеву поверхню сформованого бруса-заготовки (5).

5. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття за п. 1, який відрізняється тим, що для утворення бруса-заготовки (5) та для виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття (1) використовують верхню дошку (6), нижню дошку (7) та групу внутрішніх дощок (8), які виконані однакової ширини.

6. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття за п. 1, який відрізняється тим, що при утворенні бруса-заготовки (5) сукупний об'єм групи внутрішніх дощок (8) складає не менш ніж 2/3 об'єму від загального об'єму всіх дощок бруса-заготовки (5).

7. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття за п. 1, який відрізняється тим, що після розпилювання бруса-заготовки (5), кожну із утворених площинних дерев'яних основ для підлогового покриття (1) додатково оброблюють шляхом обрізання та/або шліфування.

8. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття за будь-яким з п. 1 чи п. 2, який відрізняється тим, що на площині, яка розташована всередині бруса-заготівки (5) кожної із двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7), виконують з'єднувальні пази (11), кожен із яких розташований по всій довжині кожної із двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7), при цьому на площинах, які розташовані на верхніх і нижніх поверхнях усіх внутрішніх дощок (8), виконують з'єднувальні шипи (10), і з'єднувальні пази (11) двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7) разом із з'єднувальними шипами (10) внутрішніх дощок (8) утворюють додаткові шипові з'єднання двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7) із групою внутрішніх дощок (8).

Текст

Реферат: Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття передбачає скріплення між собою декількох складових дерев'яних елементів, які попередньо висушують і обробляють шляхом шліфування, причому із оброблених декількох складових дерев'яних елементів здійснюють формування бруса-заготовки (5), який складають із двох паралельно розташованих верхньої (6) і нижньої (7) дощок, між якими укладають групу внутрішніх дощок (8), де кожна дошка (8) із цієї групи внутрішніх дощок (8) є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельно розташованих верхньої (6) і нижньої (7) дощок, при цьому перед початком формування бруса-заготовки (5), на внутрішні поверхні двох паралельно розташованих верхньої (6) і нижньої (7) дощок, які стикаються з поверхнями внутрішніх дощок (8), наносять клейову речовину, і після формування бруса-заготовки (5) його встановлюють під вертикальний прес і витримують під пресом, де відбувається скріплення та склеювання двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7) з групою внутрішніх дощок (8), а після витримування під пресом, брус-заготівку (5) звільняють із-під преса і здійснюють повздовжнє розпилювання бруса-заготовки (5) на декілька площинних дерев'яних основ для підлогового покриття (10, кожна із яких після розпилювання утворена із двох паралельних бокових планок (2, 3) та із групи внутрішніх планок (4), де всі внутрішні планки (4) розташовані та щільно закріплені між двома паралельними боковими планками (2, 3) в певному порядку, і кожна із внутрішніх планок (4) є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельних бокових планок (2, 3). UA 111125 U (54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛОЩИННОЇ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ПОКРИТТЯ UA 111125 U UA 111125 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до деревообробної та будівельної галузей, а саме - до способу виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття. Корисна модель може бути використана в процесі і для виготовлення кінцевого продукту - тришарового підлогового покриття, ламінату. Найбільш близьким до запропонованої площинної дерев'яної основи для підлогового покриття є способі виготовлення середнього шару тришарового паркету, який описаний у способі виготовлення тришарового паркету. Такий спосіб виготовлення середнього шару тришарового паркету передбачає скріплення між собою декількох складових дерев'яних елементів, які попередньо висушують і обробляють шляхом шліфування (Патент України на корисну модель № 107386, м. кл. В27М 3/04, E04F 15/00, публ. 10.06.2016, бюл. № 11 [1]). В цілому зазначений спосіб виготовлення середнього шару тришарового паркету призначений для реалізації способу виготовлення тришарового паркету із використанням всіх відходів для виготовлення нижнього шару кінцевого виробу, але такий описаний спосіб виготовлення середнього шару тришарового паркету не дозволяє одержати площинну дерев'яну основу для підлогового покриття зі зменшеною властивістю можливої деформації під час її використання, зменшити собівартість її виготовлення та урізноманітнити асортимент основ для підлогового покриття, і як наслідок описаний спосіб виготовлення середнього шару тришарового паркету не дозволяє зменшити вірогідність деформації, зменшити собівартість і урізноманітнити асортимент кінцевих виробів - тришарових підлогових покриттів. В основу корисної моделі поставлена задача створення такого способу виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття, який би за рахунок сукупності усіх суттєвих ознак та за рахунок його нових ознак, дозволив б одержати площинну дерев'яну основу для підлогового покриття зі зменшеною властивістю можливої деформації під час її використання, зменшити собівартість її виготовлення та урізноманітнити асортимент основ для підлогового покриття, і як наслідок зменшити вірогідність деформації, зменшити собівартість і урізноманітнити асортимент кінцевих виробів - тришарових підлогових покриттів. Поставлене завдання вирішується тим, що спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття передбачає скріплення між собою декількох складових дерев'яних елементів, які попередньо висушують і обробляють шляхом шліфування. Новим є те, що із оброблених декількох складових дерев'яних елементів здійснюють формування бруса-заготовки (5), який складають із двох паралельно розташованих верхньої (6) і нижньої (7) дощок, між якими укладають групу внутрішніх дощок (8), де кожна дошка (8) із цієї групи внутрішніх дощок (8) є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельно розташованих верхньої (6) і нижньої (7) дощок. При цьому перед початком формування бруса-заготовки (5), на внутрішні поверхні двох паралельно розташованих верхньої (6) і нижньої (7) дощок, які стикаються з поверхнями внутрішніх дощок (8), наносять клейову речовину, і після формування бруса-заготовки (5) його встановлюють під вертикальний прес і витримують під пресом, де відбувається скріплення та склеювання двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7) з групою внутрішніх дощок (8). Після витримування під пресом, брус-заготівку (5) звільняють із-під преса і здійснюють повздовжнє розпилювання бруса-заготовки (5) на декілька площинних дерев'яних основ для підлогового покриття (10, кожна із яких після розпилювання утворена із двох паралельних бокових планок (2, 3) та із групи внутрішніх планок (4), де всі внутрішні планки (4) розташовані та щільно закріплені між двома паралельними боковими планками (2, 3) в певному порядку, і кожна із внутрішніх планок (4) є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельних бокових планок (2, 3). Додатково запропонований спосіб характеризується наступними уточнюючими новими ознаками. При складанні бруса-заготовки (5), усі внутрішні дошки (8) розташовують паралельно між собою та перпендикулярно відносно двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7), а кількість внутрішніх дощок (8) складає від 10 до 150 одиниць. При складанні бруса-заготовки (5), усі внутрішні дошки (8) розташовують паралельно між собою та паралельно відносно двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7), а кількість внутрішніх дощок (8) складає від 5 до 150 одиниць, при цьому внутрішні дошки (8) укладають не менш, ніж двома шарами між двома паралельно розташованими верхньою і нижньою дошками (6, 7). Перед процесом пресування сформованого бруса-заготовки (5), до кожної з двох торцевих поверхонь сформованого бруса-заготовки (5) додатково прикріплюють торцеву дошку (9), яка розташовується перпендикулярно стосовно двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7), і кожна із двох торцевих дощок (9) повністю закриває відповідну торцеву поверхню сформованого бруса-заготовки (5). 1 UA 111125 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Для утворення бруса-заготовки (5) та для виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття (1) використовують верхню дошку (6), нижню дошку (7) та групу внутрішніх дощок (8), які виконані однакової ширини. При утворенні бруса-заготовки (5) сукупний об'єм групи внутрішніх дощок (8) складає не менш ніж 2/3 об'єму від загального об'єму всіх дощок бруса-заготовки (5). Після розпилювання бруса-заготовки (5), кожну із утворених площинних дерев'яних основ для підлогового покриття (1) додатково оброблюють шляхом обрізання та/або шліфування. На площині, яка розташована всередину бруса-заготівки (5) кожної із двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6,7) виконують з'єднувальні пази (11), кожен із яких розташований по всій довжині кожної із двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7), при цьому на площинах, які розташовані на верхніх і нижніх поверхнях усіх внутрішніх дощок (8) виконують з'єднувальні шипи (10), і з'єднувальні пази (11) двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7) разом із з'єднувальними шипами (10) внутрішніх дощок (8) утворюють додаткові шипові з'єднання двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7) із групою внутрішніх дощок (8). Промислова здатність запропонованого способу виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття описана нижче, а також ілюстрована на фіг. 1 - фіг. 8. Фіг. 1 - зображення всіх елементів брусу-заготівки перед формуванням, де усі внутрішні дошки розташовані паралельно між собою та перпендикулярно відносно двох паралельних верхньої і нижньої дощок. Фіг. 2 - зображення всіх елементів брусу-заготівки перед формуванням, де усі внутрішні дошки розташовані паралельно між собою та перпендикулярно відносно двох паралельних верхньої і нижньої дощок. Фіг. 3 - сформований брусу-заготівка, де усі внутрішні дошки розташовані паралельно між собою та перпендикулярно відносно двох паралельних верхньої і нижньої дощок. Фіг. 4. - сформований брусу-заготівка, де усі внутрішні дошки розташовані паралельно між собою та перпендикулярно відносно двох паралельних верхньої і нижньої дощок. Фіг. 5 - сформований брусу-заготівка з додатковими торцевими дошками. Фіг. 6 - зображення ліній розпилювання брусів-заготівок на окремі площинні дерев'яні основи для підлогового покриття. Фіг. 7 - зображення декількох одиниць площинної дерев'яної основи для підлогового покриття. Фіг. 8 - шипове з'єднання паралельних бокових дощок 6, 7 із групою внутрішніх дощок 8 в брусі-заготівки 5 та шипове з'єднання бокових планок 2, 3 із групою внутрішніх планок 4 в площинній дерев'яній основі для підлогового покриття 1. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1 передбачає скріплення між собою декількох складових дерев'яних елементів, які попередньо висушують і обробляють шляхом шліфування. Способом передбачено що із оброблених декількох складових дерев'яних елементів здійснюють формування бруса-заготовки 5. Обробленими складовими дерев'яними елементами є дошки, які попередньо висушені, оброблені шляхом шліфування та порізані на дошки різної довжини та/або ширини. В окремих випадках виконання способу для утворення бруса-заготовки 5 та для виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1 використовують верхню дошку 6, нижню дошку 7 та групу внутрішніх дощок 8, які виконані однакової ширини. Також в якості складових дерев'яних елементів для формування бруса-заготовки 5 можуть бути використані дошки, які є обрізними залишками деревообробного виробництва, або дошки, які мають не високу промислову якість та придатність з точки зору їх застосування як облицювального матеріалу. Брус-заготівку 5 складають із двох паралельно розташованих верхньої дошки 6 і нижньої дошки 7, які і є основною бруса-заготовки 5 (фіг. 1 - фіг. 4). Розташування двох паралельних верхньої і нижньої дощок 6, 7 є горизонтальним, і між ними укладають групу внутрішніх дощок 8. Кожна дошка 8 із групи внутрішніх дощок є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельно розташованих верхньої дошки 6 і нижньої дошки 7 (фіг. 1 - фіг. 4). Перед початком формування бруса-заготовки 5, на внутрішні поверхні верхньої дошки 6 та нижньої дошки 7, які стикаються з поверхнями внутрішніх дощок 8, наносять клейову речовину (фіг. 1 - фіг. 2). Клейова речовина може бути будь яким клеєм, який промислово застосовують для склеювання деревини. Попередній процес склеювання дощок 6, 7, 8 бруса - заготівки 5 може відбуватися в природних умовах при температурі від + 18° С до + 40° С, але не обмежуючись цим. Термін попереднього склеювання дощок 6, 7, 8 бруса - заготівки 5 може складати від 15 до 60 хвилин, але не обмежуючись цим. 2 UA 111125 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Після формування бруса-заготовки 5 його встановлюють під вертикальний прес і витримують під пресом, де відбувається скріплення та кінцеве склеювання двох паралельно розташованих верхньої дошки 6 і нижньої дошки 7 з групою внутрішніх дощок 8. Тиск преса, який може бути застосований для скріплення та кінцеве склеювання дощок 6, 7, 8, може бути 6 2 тон на 1 м (6 Мпа), але не обмежуючись цим параметром. Термін витримування брусазаготівки 5 під пресом може складати від 15 до 60 хвилин, але не обмежуючись цим. Після витримування під пресом, брус-заготівку 5 звільняють і-під преса і здійснюють повздовжнє розпилювання бруса-заготовки 5 на декілька площинних дерев'яних основ для підлогового покриття 1 (фіг. 6, фіг. 7). Виготовлена таким чином кожна площинна дерев'яна основа для підлогового покриття 1 утворена із двох паралельних бокових планок 2, 3 та із групи внутрішніх планок 4, де всі внутрішні планки 4 розташовані та щільно закріплені між двома паралельними боковими планками 2, 3 в певному порядку, і кожна із внутрішніх планок 4 є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельних бокових планок 2, 3 (Фіг. 7). Після розпилювання бруса-заготовки 5, може бути здійсненний процес додаткової обробки кожної із утворених площинних дерев'яних основ для підлогового покриття 1. Така обробка можу бути виконана шляхом обрізання та/або шліфування. В окремих випадках виконання способу виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1, при складанні бруса-заготовки 5, усі внутрішні дошки 8 розташовують паралельно між собою та перпендикулярно відносно двох паралельно розташованих верхньої дошки 6 та нижньої дошки 7 (фіг. 1, фіг. 3), а кількість внутрішніх дощок 8 може складати від 5 до 150 одиниць, але не обмежуючись цим. При такому формуванні бурса-заготовки 5, в додаткових інших окремих випадках виконання способу, на площині, яка розташована всередину бруса-заготівки 5 кожної із двох паралельно розташованих верхньої дошки 6 та нижньої дошки 7 виконують з'єднувальні пази 10 (фіг. 8). Кожен такий з'єднувальний паз 10 розташований по всій довжині кожної із двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок 6,7. При цьому на площинах, які розташовані на верхніх і нижніх поверхнях усіх внутрішніх дощок 8 виконують з'єднувальні шипи 11, і з'єднувальні пази 11 двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок 6, 7 разом із з'єднувальними шипами 10 внутрішніх дощок 8 утворюють додаткові шипові з'єднання двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок 6, 7 із групою внутрішніх дощок 8. Також в окремих випадках виконання способу виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1, при складанні бруса-заготовки 5, усі внутрішні дошки 8 розташовують паралельно між собою та паралельно відносно двох паралельно розташованих верхньої дошки 6 та нижньої дошки 7, а кількість внутрішніх дощок 8 складає від 5 до 150 одиниць, але не обмежуючись цим (фіг. 2, фіг. 4). При використанні такого способу складання бруса-заготовки 5 внутрішні дошки 8 укладають не менш, ніж двома шарами між двома паралельно розташованими верхньою дошкою 6 та нижньою дошкою 7. Крім того в окремих випадках виконання способу виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1 перед процесом пресування сформованого бруса-заготовки 5, до кожної з двох торцевих поверхонь сформованого бруса-заготовки 5 додатково прикріплюють торцеву дошку 9 (фіг. 5), яка розташовується перпендикулярно стосовно двох паралельно розташованих верхньої дошки 6 і нижньої дошки 7. Кожна із двох торцевих дощок 9 повністю закриває відповідну торцеву поверхню сформованого бруса-заготовки 5. В окремих випадках виконання способу виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1 при утворенні бруса-заготовки 5 сукупний об'єм групи внутрішніх дощок 8 може складати не менш ніж 2/3 об'єму від загального об'єму всіх дощок бруса-заготовки 5. Як приклад промислового використання запропонованого способу можливо зазначити, що для виконання цього способу використовують дві паралельно розташованих верхню дошку 6 та нижню дошку 7 розміри яких можуть складати: довжина 124,5 см - 127 см, висота 2,8 см, ширина 18 см, але не обмежуючись зазначеним. В прикладі, коли група внутрішніх дощок 8 розташована перпендикулярно стосовно верхньої дошці 6 та нижній дошці 7 (фіг. 1, фіг. 3), розмір кожної дошки 8 може складати: 18 × 12 × 2,8 см, але не обмежуючись зазначеним. В описаному прикладі, після здійснення повздовжнього розпилювання бруса-заготовки 5 на декілька площинних дерев'яних основ для підлогового покриття 1 (фіг. 6, фіг. 7), в результаті розпилювання можуть одержувати 14-15 площинних дерев'яних основ для підлогового покриття 1, але не обмежуючись зазначеним. Відповідно, в результаті описаного прикладу заявленого способу розміри одержаної площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1 можуть бути наступними: довжина 123,5 см, але не обмежуючись цим, ширина - 18,0 см, але не обмежуючись цим, товщина-від 1,0 см до 1,2 см, але не обмежуючись цим. При цьому, при зазначених у цьому прикладі розмірах, 3 UA 111125 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ширина кожної із паралельних бокових планок 2 або 3 складає 3 см. У різних випадках виконання способу, всі зазначені розміри можуть бути різними, в залежності від технологічної необхідності та від початкових розмірів комплектуючих деталей для реалізації способу виготовлення. Продукт, який одержують в результаті способу - площинна дерев'яна основа для підлогового покриття 1 в подальшому може бути використана як середній шар для виготовлення тришарового підлогового покриття. Тобто площинну дерев'яну основу для підлогового покриття 1 в подальшому скріплюють з верхнім та нижнім шаром підлогового покриття 1 і наприкінці одержують готовий виріб у вигляді тришарового підлогового покриття, в якому використана площинна дерев'яна основа для підлогового покриття 1. Сукупність усіх суттєвих ознак способу виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття, в тому числі нові ознаки, дозволяють при його застосуванні одержати технічний результат - одержати площинну дерев'яну основу для підлогового покриття зі зменшеною властивістю можливої деформації під час її використання, зменшити собівартість її виготовлення та урізноманітнити асортимент основ для підлогового покриття, і як наслідок зменшити вірогідність деформації, зменшити собівартість і урізноманітнити асортимент кінцевих виробів - тришарових підлогових покриттів. Відомо, що деревина є гігроскопічним матеріалом, який має властивість поглинати і віддавати вологу з навколишнього середовища. Тому вологість деревини змінюється при зміні вологості і температури навколишнього середовища. При відносній вологості повітря 50 % і температурі 20 °C рівноважна вологість деревини складає 9 %, при вологості повітря 30 % і температурі 25 °C вологість деревини складе 5 %. Швидкість зміни вологості деревини залежить від породи. Наприклад, зміна рівноважної вологості деревини на 2 % (з 9 % до 11 %) для дуба відбудеться за 40 діб, а для бука за 12 діб. Відомо також, що деревина є анізотропним матеріалом, тобто її властивості в різних напрямках не є однаковими. Це цілком виявляється у процесі деформації деревини. У подовжньому напрямку зміна розміру деревної планки менше в 10 разів, чим у поперечному. При зміні вологості паркетних планок на 1 % їхня ширина змінюється приблизно на 0,25 %. Виходячи із зазначеного, зрозуміло також те, що чим більшим ї розмір дерев'яної планки або дошки, тим більше вона схильна до процесів деформації. Відповідно, в запропонованому способі виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття, внаслідок того що при формуванні бруса-заготовки 5 використовують групу внутрішніх дощок 8, де кожна дошка 8 є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельно розташованих верхньої 6 і нижньої дощок 7, в одержаному відповідно до способу виробі, кожна із внутрішніх планок 4 є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельних бокових планок 2, 3, і у різних випадках виконання способу кількість внутрішніх дощок 8 може складати від 5 до 150 одиниць (відповідно така сама буде і кількість внутрішніх планок 4 у складі виготовленої площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1), значно зменшуються та знижуються процеси деформації деревини, і як наслідок, використання площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1 у кінцевому виробі (у тришаровому підлоговому покритті) також зменшує вірогідність деформації. Досягнення технічного результату підсилюється тим, що при утворенні бруса-заготовки 5 сукупний об'єм групи внутрішніх дощок 8 складає не менш ніж 2/3 об'єму від загального об'єму всіх дощок бруса-заготовки 5. Внаслідок цього у виготовленій, відповідно до запропонованого способу, площинної дерев'яна основі для підлогового покриття 1 загальна площа двох паралельних бокових планок 2, 3 у складі площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1 складає приблизно не більше ніж 1/3 частини від усієї площини виробу, а інший "масив тіла" дерев'яної основи для підлогового покриття 1 складається із певної кількості складених та скріплених внутрішніх планок 4, які є меншими за довжиною, ніж дві паралельних бокові планки 2, 3. І сукупна площа групи внутрішніх планок 4 складає на менш ніж 2/3 площі від загальної площі площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1. Відповідно, у випадку з'явлення процесів деформації у двох довгих за розміром паралельних бокових планках 2, 3, група внутрішніх планок 4, за рахунок їх невеликого розміру, та за рахунок їх переважної більшості у складі конструкції в цілому стримує площинну дерев'яну основу для підлогового покриття 1 від деформації. За рахунок зменшення по довжині розмірів внутрішніх дощок 8 відносно кожної із двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок 6, 7, у запропонованому способі для формування бруса-заготовки 5 з'являється можливість використовувати невеликі за розміром внутрішні дошки 8, які можуть бути виготовлені як із цільної дошки, так і використані будь-які залишки деревообробного виробництва - обрізки дощок. Таке технічне рішення дозволяє 4 UA 111125 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 зменшити собівартість кінцевого виробу під час здійснення способу виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття. І в цілому, за рахунок сукупності всіх суттєвих ознак запропонованого способу виготовлення, з'являється можливість урізноманітнити асортимент площинних дерев'яних основ для підлогового покриття. Технічний результат досягається саме в межах кількісних параметрів способу виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття, які наведені у формулі цієї корисної моделі. Запропонований спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття багаторазово випробуваний у промислових умовах, були проведені його широкі експериментально-виробничі дослідження та випробування, і в подальшому продукт, який виготовлений шляхом реалізації способу - площинна дерев'яна основа для підлогового покриття була використана для виготовлення кінцевих виробів - тришарових підлогових покриттів у промислових масштабах, що показало промислову здатність цього способу виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття. Джерело інформації: 1. ПатентУкраїни на корисну модель № 107386, м. кл. В27М 3/04, E04F 15/00, публ. 10.06.2016, бюл. № 11 - прототип. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття, який передбачає скріплення між собою декількох складових дерев'яних елементів, які попередньо висушують і обробляють шляхом шліфування, який відрізняється тим, що із оброблених декількох складових дерев'яних елементів здійснюють формування бруса-заготовки (5), який складають із двох паралельно розташованих верхньої (6) і нижньої (7) дощок, між якими укладають групу внутрішніх дощок (8), де кожна дошка (8) із цієї групи внутрішніх дощок (8) є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельно розташованих верхньої (6) і нижньої (7) дощок, при цьому перед початком формування бруса-заготовки (5), на внутрішні поверхні двох паралельно розташованих верхньої (6) і нижньої (7) дощок, які стикаються з поверхнями внутрішніх дощок (8), наносять клейову речовину, і після формування бруса-заготовки (5) його встановлюють під вертикальний прес і витримують під пресом, де відбувається скріплення та склеювання двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7) з групою внутрішніх дощок (8), а після витримування під пресом брус-заготівку (5) звільняють із-під преса і здійснюють повздовжнє розпилювання бруса-заготовки (5) на декілька площинних дерев'яних основ для підлогового покриття (10, кожна із яких після розпилювання утворена із двох паралельних бокових планок (2, 3) та із групи внутрішніх планок (4), де всі внутрішні планки (4) розташовані та щільно закріплені між двома паралельними боковими планками (2, 3) в певному порядку, і кожна із внутрішніх планок (4) є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельних бокових планок (2, 3). 2. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття за п. 1, який відрізняється тим, що при складанні бруса-заготовки (5), усі внутрішні дошки (8) розташовують паралельно між собою та перпендикулярно відносно двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7), а кількість внутрішніх дощок (8) складає від 10 до 150 одиниць. 3. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття за п. 1, який відрізняється тим, що при складанні бруса-заготовки (5) усі внутрішні дошки (8) розташовують паралельно між собою та паралельно відносно двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7), а кількість внутрішніх дощок (8) складає від 5 до 150 одиниць, при цьому внутрішні дошки (8) укладають не менш ніж двома шарами між двома паралельно розташованими верхньою і нижньою дошками (6, 7). 4. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття за п. 1, який відрізняється тим, що перед процесом пресування сформованого бруса-заготовки (5), до кожної з двох торцевих поверхонь сформованого бруса-заготовки (5) додатково прикріплюють торцеву дошку (9), яка розташовується перпендикулярно стосовно двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7), і кожна із двох торцевих дощок (9) повністю закриває відповідну торцеву поверхню сформованого бруса-заготовки (5). 5. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття за п. 1, який відрізняється тим, що для утворення бруса-заготовки (5) та для виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття (1) використовують верхню дошку (6), нижню дошку (7) та групу внутрішніх дощок (8), які виконані однакової ширини. 5 UA 111125 U 5 10 15 6. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття за п. 1, який відрізняється тим, що при утворенні бруса-заготовки (5) сукупний об'єм групи внутрішніх дощок (8) складає не менш ніж 2/3 об'єму від загального об'єму всіх дощок бруса-заготовки (5). 7. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття за п. 1, який відрізняється тим, що після розпилювання бруса-заготовки (5), кожну із утворених площинних дерев'яних основ для підлогового покриття (1) додатково оброблюють шляхом обрізання та/або шліфування. 8. Спосіб виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття за будь-яким з п. 1 чи п. 2, який відрізняється тим, що на площині, яка розташована всередині бруса-заготівки (5) кожної із двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7), виконують з'єднувальні пази (11), кожен із яких розташований по всій довжині кожної із двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7), при цьому на площинах, які розташовані на верхніх і нижніх поверхнях усіх внутрішніх дощок (8), виконують з'єднувальні шипи (10), і з'єднувальні пази (11) двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7) разом із з'єднувальними шипами (10) внутрішніх дощок (8) утворюють додаткові шипові з'єднання двох паралельно розташованих верхньої і нижньої дощок (6, 7) із групою внутрішніх дощок (8). 6 UA 111125 U 7 UA 111125 U 8 UA 111125 U 9 UA 111125 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 10

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B27M 3/04, B32B 21/13

Мітки: площинної, дерев'яної, виготовлення, підлогового, спосіб, основі, покриття

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-111125-sposib-vigotovlennya-ploshhinno-derevyano-osnovi-dlya-pidlogovogo-pokrittya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення площинної дерев’яної основи для підлогового покриття</a>

Подібні патенти