Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Курильний виріб з фільтром, який містить:

першу ділянку фільтрувальною матеріалу (30, 80, 85) для видалення твердих частинок з потоку диму,

другу ділянку фільтрувального матеріалу (45) нижче за потоком від першої ділянки, що має більш низьку фільтруючу ефективність у порівнянні з першою ділянкою фільтрувального матеріалу,

конструкцію (40) для охолодження потоку диму нижче за потоком від першої ділянки фільтрувального матеріалу перед його надходженням у другу ділянку, і

штранг курильного матеріалу (15), обгорнутий обгортковим папером (26) і виконаний з можливістю формування палаючої жаринки на одному його кінці при підпалюванні, при цьому обгортковий папір включає прикріплені до нього теплопровідні смужки (110) для посилення передачі тепла від палаючої жаринки до першої ділянки фільтрувального матеріалу, і зазначений штранг курильного матеріалу має щонайменше один, який проходить через нього канал (70, 115) для посилення передачі тепла від палаючої жаринки до першої ділянки фільтрувального матеріалу.

2. Курильний виріб за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один канал може містити кілька каналів (115), радіально розташованих по колу штранга курильного матеріалу.

3. Курильний виріб за п. 1, який відрізняється тим, що конструкція для охолодження диму включає камеру (40) охолодження.

4. Курильний виріб за п. 3, який відрізняється тим, що додатково містить ділянку адсорбуючого матеріалу (50) в камері охолодження або нижче за потоком від неї.

5. Курильний виріб за п. 1, який відрізняється тим, що конструкція для охолодження диму має перфорації в обгортковому папері, який оточує фільтруючу секцію.

6. Курильний виріб за п. 1, який відрізняється тим, що конструкція для охолодження диму має щонайменше один просвіт (65) в обгортковому папері, який оточує фільтруючу секцію.

7. Курильний виріб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що додатково містить розчинник (35).

8. Курильний виріб за п. 7, який відрізняється тим, що розчинник (35) примикає нижче за потоком до першої ділянки фільтрувального матеріалу (30).

9. Курильний виріб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що штранг курильного матеріалу містить гранульовану тютюнову суміш.

10. Курильний виріб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що штранг курильного матеріалу додатково містить вуглець.

11. Курильний виріб за будь-яким з пп. 1-10, який відрізняється тим, що фільтруюча секція виконана з можливістю змінювати склад потоку диму в процесі куріння курильного виробу.

12. Курильний виріб за п. 11, який відрізняється тим, що перша фільтруюча ділянка утворює кільцевий шар навколо отвору, який закупорюється в міру викурювання курильного виробу.

13. Курильний виріб за будь-яким з пп. 1-12, який відрізняється тим, що фільтруюча секція виконана з можливістю направляти потік диму на першу ділянку фільтрувального матеріалу.

14. Курильний виріб за будь-яким з пп. 1-13, який відрізняється тим, що перша ділянка фільтрувального матеріалу обгорнута ізолюючим матеріалом.

15. Курильний виріб за будь-яким з пп. 1-14, який відрізняється тим, що перша ділянка фільтрувального матеріалу має затримуючу здатність, яка перевищує 30 відсотків.

16. Курильний виріб за будь-яким з пп. 1-15, який відрізняється тим, що перша ділянка фільтрувального матеріалу має затримуючу здатність, що перевищує 70 відсотків.

17. Курильний виріб за будь-яким з пп. 1-16, який відрізняється тим, що виконаний так, що перша ділянка фільтрувального матеріалу видаляє тільки речовини з температурою кипіння більше заздалегідь встановленого рівня, де заздалегідь встановленим рівнем температури є один з рівнів, що дорівнює приблизно 250 °С, 300 °С, 350 °C, 400 °С, 450 °С або 500 °С.

Текст

Реферат: Курильний виріб, що має фільтруючу секцію, включає першу ділянку фільтрувального матеріалу для видалення твердих частинок з потоку диму, при цьому штранг курильного виробу виконаний з можливістю посилення передачі тепла до першої ділянки курильного матеріалу. UA 110516 C2 (12) UA 110516 C2 UA 110516 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Галузь техніки Даний винахід належить до курильних виробів і, зокрема, до модифікації диму в курильних виробах. Рівень техніки Курильні вироби, що містять модифікатори диму, відомі в рівні техніки. Як приклад можна привести адсорбенти (поверхневі поглиначі) та абсорбенти (об'ємні поглиначі), розташовані в фільтруючій секції або тютюновому штрангу курильного виробу. Фільтри твердих частинок поглинають компоненти диму, що знаходяться у фазі твердих частинок його потоку. Часто використовуються абсорбенти, які призначені для поглинання компонентів диму, що знаходяться в газовій фазі потоку диму. У той час як адсорбенти і абсорбенти видаляють компоненти диму з потоку диму, що проходить через курильний виріб, конструкція курильного виробу не дозволяє управляти розподілом температури диму. В результаті, не відбувається видалення складових частин диму, коли бажано їх видалити. Короткий виклад суті винаходу У цьому винаході пропонується курильний виріб, що включає фільтруючу секцію, яка містить ділянку фільтрувального матеріалу для видалення твердих частинок з потоку диму, при цьому конструкція курильного виробу забезпечує поліпшену передачу тепла до першої ділянки фільтрувального матеріалу. В одному варіанті виконання, використовується штранг курильного матеріалу, обгорнутий обгортковим папером і пристосований для формування палаючої жаринки на одному своєму кінці при підпалюванні, при цьому обгортковий папір має прикріплені до нього теплопровідні смужки для посилення теплопередачі від жаринки до першої ділянки фільтрувального матеріалу. У штрангу курильного матеріалу може бути щонайменше один, який проходить через нього канал для посилення теплопередачі від вугілля до першої ділянки фільтрувального матеріалу. Щонайменше один канал може містити кілька каналів, радіально розташованих по колу штрангу курильного матеріалу. В одному варіанті виконання, потік диму охолоджується нижче за потоком від першої ділянки фільтрувального матеріалу, наприклад, за допомогою камери охолодження. У камері охолодження або після неї може бути розташована ділянка поглинаючого матеріалу. У обгортковому папері, який оточує фільтруючу секцію, можуть бути перфорації для охолодження диму. Може бути використаний розчинник, наприклад, нижче за потоком від першої ділянки фільтрувального матеріалу. Штранг курильного матеріалу може містити гранульовану тютюнову суміш, а також може містити вуглець. Нижче за потоком від першої ділянки фільтрувального матеріалу може перебувати друга ділянка фільтрувального матеріалу, що має більш низьку фільтруючу ефективність порівняно з фільтруючою ефективністю першої ділянки. Перша ділянка фільтрувального матеріалу може мати затримуючу здатність більше 30 відсотків, або навіть більше 70 відсотків. Курильний виріб може бути виконаний так, що перша ділянка фільтрувального матеріалу видаляє тільки речовину з температурою кипіння, що дорівнює або більше встановленої величини, наприклад, приблизно 250 °C, 300 °C, 350 °C, 400 °C, 450 °C або 500 °C. Короткий опис креслень Для кращого розуміння цього винаходу далі, як приклад, наводиться опис декількох приватних варіантів його виконання з посиланням на докладені креслення, на яких: на фіг. 1 представлений вид збоку поперечного перерізу курильного виробу, відповідно до одного варіанту виконання даного винаходу; на фіг. 2 представлений вид збоку поперечного перерізу курильного виробу, відповідно до альтернативного варіанту виконання даного винаходу; на фіг. 3 представлений вид збоку поперечного перерізу курильного виробу, відповідно до альтернативного варіанту виконання даного винаходу; на фіг. 4 представлений вид збоку поперечного перерізу курильного виробу, відповідно до альтернативного варіанту виконання даного винаходу; на фіг. 5 представлений вид збоку поперечного перерізу курильного виробу, відповідно до іншого варіанту виконання даного винаходу; і на фіг. 6 представлений вид збоку поперечного перерізу курильного виробу, відповідно до іншого варіанту виконання даного винаходу; 1 UA 110516 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 на фіг. 7 представлений вид з торця курильного виробу відповідно до одного варіанту виконання даного винаходу; на фіг. 8 представлений вид в плані обгорткового паперу тютюнового штрангу, у відповідності з варіантом виконання даного винаходу; і на фіг. 9 представлений вид з торця курильного виробу відповідно до іншого варіанту виконання даного винаходу. Детальний опис предмета винаходу На фіг. 1 показана циліндрична сигарета 10, відповідно до одного варіанту виконання даного винаходу. Сигарета 10 має тютюновий штранг 15 і фільтруючу секцію 20. Тютюновий штранг 15 і фільтруюча секція 20, показані на фіг. 1, скріплені один з одним ободковим папером 25, хоча в альтернативних варіантах можуть бути використані й інші засоби прикріплення тютюнового штрангу до фільтруючої секції, відомі в рівні техніки. Фільтруюча секція 20 обгорнута відрізком ободкового паперу 25, довжина якого більше довжини фільтруючої секції 20 і яка приєднує тютюновий штранг 15 до фільтруючої секції 20 відомим способом. Тютюновий штранг 15, показаний на фіг. 1, може бути коротше звичайного, добре відомого тютюнового штрангу. Тютюновий штранг 15 може бути сформований з відновленого або гранульованого тютюну, оточеного обгортковим папером 26. Обгортковий папір 26 може бути виконаний з будь-якого відомого паперу, придатного для обгортання тютюнових штрангів. Обгортковий папір може мати природну проникність від 0 до 25 од. Кореста (далі позначається як CU - від англ. Coresta units), хоча більш кращим є інтервал 2-10 CU. При використанні електроіскрової перфорації може бути досягнута більш висока проникність. Тютюновий штранг може мати довжину від 10 до 50 міліметрів (далі - мм), хоча найбільш кращою довжиною є 30-40 мм. Окружність тютюнового штрангу 15 може становити від 14 до 28 мм, хоча більш кращим є 17-25 мм. До тютюну в процесі виготовлення тютюнового штрангу 15 може бути додано сполучну речовину для спрощення роботи з тютюном і формування його в штранги. Також до тютюну може бути доданий вуглець в гранульованій формі, наприклад, активоване вугілля або інша вуглецева добавка, відома в рівні техніки, для поліпшення технологічності тютюнового штрангу, сприяння горінню і підвищенню теплоти горіння, а також як адсорбент деяких складових частин диму. Обгортка 26, яка оточує тютюновий штранг 15, виконується з паперу з низькою проникністю, хоча, крім паперу, можуть використовуватися й інші обгорткові матеріали, відомі в рівні техніки. Відомо, що проникність, або пористість, об'єкта впливає на швидкість його горіння. Завдяки низькій проникності обгорткового паперу 26, тютюновий штранг 15 горить повільніше, ніж горів би тютюновий штранг, обгорнутий в обгортку з високою проникністю. У разі якщо тютюновий штранг 15 коротше звичайно використовуваних тютюнових штрангів, знижена швидкість горіння збільшує число затяжок, які може зробити користувач при курінні сигарети 10. Фільтр 20 сигарети 10 може бути обгорнутий, крім ободкового паперу 25, в обгортку 27 фільтра. Проникність обгортки 27 фільтра може становити від 0 до 2000 од. Кореста. Перша секція 20 включає ділянку матеріалу 30 з високою фільтруючою ефективністю (далі ФЕ). Ділянка матеріалу 30 з високою ФЕ розташована на кінці що знаходиться вище за потоком фільтруючої секції 20 і примикає до тютюнового штрангу 15. Матеріал 30 з високою ФЕ може мати термостійкість, оскільки він повинен піддаватися впливу високих температур, і може являти собою набивання кембриджського фільтра, сформовану із скловолокна. Матеріал 30 з високою ФЕ також може включати, наприклад, цеоліти, які вибірково видаляють окремі компоненти диму. Ділянка матеріалу з високою ФЕ може мати довжину від 1 до 15 мм. Величина фільтруючої ефективності та (або) затримуючої здатності матеріалу з високою ФЕ може вибиратися для досягнення високого рівня фільтрації твердих частинок. Відповідно з варіантами виконання винаходу, затримуюча здатність становить більше 30 % і, краще, більше 70 % твердих частинок, хоча ефективність винаходу зберігається при затримуючій здатності, що перевищує 40 %, 50 %, 60 %, 80 % і (або) 90 %. Оскільки ділянка з високою ФЕ матеріалу 30 в процесі використання стає гарячою, між матеріалом з високою ФЕ і ободковим папером 25 може бути поміщений ізолюючий шар 31 для зниження ризику опіку користувача при контакті з фільтруючою секцією 20. В області матеріалу 30 з високою ФЕ може розташовуватися матеріал 35, що містить розчинник, або формувач аерозолю. Матеріал 35, що містить розчинник, може містити гліцерин, хоча в рівній мірі можуть бути використані і інші відомі в рівні техніки розріджувачі. Матеріал 35, що містить розчинник, надає інші засоби для модифікації складу диму введенням в нього інших складових частин і, тим самим, розбавляючи димовий аерозоль. 2 UA 110516 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Матеріал 35, що містить розчинник, в альтернативному варіанті може бути розташований всередині камери 40 охолоджування нижче за потоком від ділянки 30 з високою ФЕ. Додаткові ділянки розбавлення можуть розташовуватися далі вниз за потоком від фільтруючої секції 20. Показана на фіг. 1 камера 40 охолодження утворює простір для циркуляції та охолодження диму, який проходить до виходу. Довжина камери 40 охолодження може становити від 10 до 30 мм. Слідом за камерою 40 охолоджування нижче за потоком знаходиться ділянка матеріалу 45 з низькою ФЕ. Матеріал 45 з низькою ФЕ може бути сформований з ниток матеріалу ацетату целюлози, хоча можуть бути використані і інші відомі фільтрувальні матеріали з низькою ФЕ. Фільтрувальний матеріал 45 з низькою ФЕ формують у вигляді вставки, що поглинає такі, що проходять через неї компоненти диму. Довжина ділянки матеріалу 45 з низькою ФЕ може становити від 10 до 30 мм. Усередині ділянки матеріалу 45 з низькою ФЕ може розташовуватися адсорбуючий матеріал 50, поглинаючий компоненти диму. Прикладом підходящих адсорбуючих матеріалів можуть слугувати гранули активованого вугілля, вуглецеві лусочки чи якийсь інший відомий матеріал для поглинання компонентів диму. На мундштучному кінці 60 курильного виробу 10 розташована мундштучна фільтруюча секція 55. Мундштучна фільтруюча секція може мати довжину від 5 до 15 мм. Мундштучна фільтруюча секція 55 може бути сформована з вставки з матеріалу з низькою ФЕ, всередині якої не вміщено матеріал адсорбенту. Мундштучна фільтруюча секція 55 запобігає потраплянню адсорбуючого матеріалу 50 в рот користувача. Хоча на фіг. 1 це і не показано, в мундштучну фільтруючу секцію 55 можуть бути поміщені ароматизатори. Цим можна компенсувати будь-яку зміну смаку, яка може бути викликана адсорбуючим матеріалом 50. У ободковому папері 25 уздовж її довжини виконаний просвіт 65, що дозволяє повітрю проникати в фільтруючу секцію 20, а деяким компонентам диму просочуватися з фільтруючої секції 20. На фіг. 2 представлений альтернативний варіант виконання сигарети 10. Фільтруюча секція 20 тут по суті та ж сама, що і фільтруюча секція 20, показана на фіг. 1. По поздовжній осі тютюнового штрангу 15 проходить отвір 70. Отвір 70 утворює прохід для диму, що проходить назад від палаючої жаринки 75 до ділянки матеріалу 30 з високою ФЕ. Отвір 70 може мати діаметр від 1 до 3 мм. Також можуть бути використано кілька отворів, в цілому паралельних один одному. Отвір 70 сприяє передачі тепла до фільтруючої секції 20. При формуванні тютюнового штрангу 15 з формованого або пресованого тютюнововуглецевого композиту, описаного вище з посиланням на фіг. 1, також може спроститися формування отвору 70, оскільки композитний матеріал сприятиме збереженню форми отвору. Для збереження форми отвору може бути використана добавка в різаний тютюн сполучної речовини, наприклад, гуарової смоли або адгезиву. На фіг. 3 представлена сигарета 10, аналогічна показаній на фіг. 2, але має модифіковану фільтруючу секцію 20. У ободковому папері 25 відсутні просвіти, наприклад, просвіти 65, показані на фіг. 2. Повітря просочується крізь ободковий папір 25 і папір 27 для обгортки фільтра, які, природно, мають пористість. Аналогічно, деякі компоненти диму можуть просочуватися з фільтруючої секції 20. На фіг. 4 представлена сигарета 10, аналогічна показаній на фіг. 1, що має альтернативну конструкцію фільтруючої секції 20. У цьому варіанті виконання, в камеру 40 охолоджування був поміщений адсорбуючий матеріал 50, наприклад, у формі гранул, що заповнюють, або в основному заповнюють, порожнину камери охолодження. Коли користувач запалює сигарету 10, показану на фіг. 1, в місці згоряння тютюнового штрангу 15 і обгорткового паперу 26, який оточує тютюновий штранг 15, утворюється палаюча жаринка 75. При виникненні перепаду тиску, який формується користувачем, що робить затяжку з боку мундштучної фільтруючої секції 55, сформований потік диму рухається в бік фільтруючої секції 20. Потік диму формується з різних компонентів, кожен з яких існує в газовій фазі і (або) у фазі твердих частинок. Кількість кожного компоненти диму в кожній фазі залежить від температури диму. Відносна кількість певного компоненту, що існує в газовій фазі, збільшується з підвищенням температури. У міру того, як дим переміщається по тютюнового штрангу 15 до фільтруючої секції 20, температура диму знижується при його русі далі від палаючої жаринки 75. Зниження температури диму послаблюється,наприклад, змінами в розташованому нижче потоці диму. На потік впливає використання коротких, тонких тютюнових штрангів, каналів або отворів з низьким опором потоку в тютюні, і використання обгорткового паперу навколо тютюнового штрангу з 3 UA 110516 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 низькою проникністю. Також важливими є додаткові фактори, наприклад, використання теплопровідних матеріалів і зниження теплової маси тютюнового штрангу. Коли дим досягає ділянки матеріалу 30 з високою ФЕ, значна частина тих компонентів, які рухаються у фазі твердих частинок, буде видалена з потоку диму. Компоненти у фазі твердих частинок будуть мати більш високі температури плавлення, ніж компоненти, що переміщаються в газовій фазі. Відносно невелика кількість складових частин газової фази неминуче буде видалена з димового потоку матеріалом 30 з високою ФЕ. Однак частина цих компонентів може бути обернено залучена з фільтрувального матеріалу 30 з високою ФЕ по мірі того, як дим далі просмоктується крізь фільтруючу секцію 20. Потік диму проходить через матеріал 35, що містить розчинник, який розбавляє дим, додаючи інші компоненти в димовий аерозоль. Як було показано вище, матеріал 35, що містить розчинник, може бути розташований або всередині ділянки матеріалу 30 з високою ФЕ, або всередині камери 40 охолодження. Всередині камери 40 охолодження температура диму знижується. При цьому різні компоненти, що були до цього в газовій фазі, конденсуються в фазу твердих частинок. На швидкість охолодження диму впливають, наприклад, розташування наявних перфорацій, наприклад, просвіту 65 в ободковому папері 26, і природна проникність ободкового паперу 25 і паперу 27 обгортки фільтра, через які дим вентилюється навколишнім повітрям. Довжина просвітів 65 може становити від 1 до 30 мм. Для фахівців повинна бути очевидна важливість вибору ободкового паперу 25 і паперу 27 для обгортки фільтра, оскільки цим забезпечується охолодження диму і управління співвідношенням компонентів, укладених в газовій фазі і у фазі твердих частинок. Коли дим входить в ділянку матеріалу 45 з низькою ФЕ, компоненти фази твердих частинок видаляються. Кількість матеріалу твердих частинок, витягнута з потоку диму в ділянці матеріалу 45 з низькою ФЕ, нижче, ніж в ділянці матеріалу 30 з високою ФЕ, завдяки нижчій фільтруючій ефективності ділянки 45 в порівнянні з ділянкою 30. Усередині ділянки матеріалу 45 з низькою ФЕ може бути поміщений адсорбуючий матеріал 50, наприклад, активоване вугілля чи інший адсорбент компонентів диму, відомий в рівні техніки. Адсорбуючий матеріал 50 видаляє компоненти диму, що знаходяться головним чином в газовій фазі. Нарешті, дим прокачується через мундштучну фільтруючу секцію 55. Мундштучна фільтруюча секція 55 містить вставку з матеріалу з низькою ФЕ. Мундштучна фільтруюча секція 55 може бути просочена відомими ароматизаторами, особливо в тих випадках, коли вище за потоком використовувався вуглець або інші подібні адсорбенти. На фіг. 5 показана альтернативна конструкція фільтра. Фільтруюча секція 20 містить кільцеву ділянку з матеріалу 80 з високою ФЕ, розташовану там, де тютюновий штранг 15 впирається в фільтруючу секцію 20. Нижче за потоком від кільцевої фільтруючої секції 80 розташована ділянка матеріалу 85 з середньою ФЕ. Ділянка матеріалу 80 з високою ФЕ і ділянка матеріалу 85 з середньою ФЕ можуть бути обгорнуті в теплопровідний матеріал 90, який, у свою чергу, може бути обгорнутий в ізолюючий матеріал 95. Нижче за потоком від цього матеріалу 85 з середньою ФЕ розташована фільтруюча конструкція, в основному, аналогічна конструкції, описаній вище з посиланням на фіг. 1. Фільтруюча ефективність ділянки 85 вище, ніж ФЕ ділянки 45, але нижче, ніж ФЕ ділянки 80. Перед використанням, в центрі кільцевої ділянки 80 формується поздовжній отвір 86, що проходить по довжині кільцевої ділянки 80, ширина якого може складати приблизно 0,1-2 мм. У процесі використання, певні компоненти диму накопичуються в центральному отворі 86, зрештою частково блокуючи отвір 86 для проходження компонентів диму. Внаслідок цього, перепад тиску на фільтруючій ділянці 80 під час перших кількох затяжок, наприклад, поки фільтруюча ділянка 80 ще розігрівається, і поки довжина тютюнового штрангу 15 максимальна, буде відрізнятися від перепаду тиску через деякий час, коли фільтруюча ділянка 80 стане гарячою і коли тютюновий штранг 15 щонайменше частково згорить і стане коротшим. У силу цього, в димі, що проходить через фільтруючу ділянку 80 після перших кількох затяжок, співвідношення між деякими компонентами диму відрізнятиметься від співвідношення компонентів диму, що проходить через фільтруючу ділянку в наступних затяжках. Це пов'язано з тим, що дим, який протягується через ділянку 80 від перших затяжок, проходитиме через центральний отвір 86 і, тому, буде в значній мірі не фільтрованим ділянкою 80. Однак у наступних затяжках дим буде простягатися крізь фільтрувальний матеріал, розташований в зовнішньому кільці кільцевої ділянки 80. Можуть бути також використані й інші, очевидні фахівцям, конструкції фільтруючої ділянки 80, що відрізняються за формою або складом. 4 UA 110516 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 У сигареті 10, показаній на фіг. 5, ділянка матеріалу 45 з низькою ФЕ може бути загорнута папером 96 для обгортки фільтра з високою пористістю між ділянкою 45 і папером 27 для обгортки фільтра, яка також може мати аналогічну пористість. Мундштучна фільтруюча секція 55 може бути загорнута папером 97 для обгортки фільтра, пористість якої нижче пористості паперу 96 для обгортки фільтра, в яку загорнута ділянка фільтрувального матеріалу 45 з низькою ФЕ. У різних компонентах всередині фільтруючої секції 20 можуть бути виконані різні модифікації як окремо, так і в комбінації. Наприклад, папір 27 для обгортки фільтра, який оточує камеру 40 охолодження, може бути просочений матеріалом, що формує аерозоль, наприклад гліцерином, або може бути доданий додатковий шар покриття матеріалу, в якому може міститися матеріал, який утворює аерозоль. На фіг. 6 показана сигарета 10 згідно із ще одним варіантом виконання. Сигарета 10 аналогічна показаній на фіг. 1, однак, в ній вище за потоком від ділянки матеріалу 30 з високою ФЕ поміщена кільцева шайба 100. Шайба 100 фокусує або направляє потік диму так, що він вдаряє в ділянку матеріалу 30 з високою ФЕ і підтримує швидкість частинок потоку диму так, щоб звести до мінімуму втрати тепла. Ділянка матеріалу 30 з високою ФЕ і шайба 100 можуть бути обгорнуті в теплопровідний матеріал 90, який, у свою чергу, може бути обгорнутий в ізолюючий матеріал 95. Шайба 100 може бути сформована з провідного матеріалу, що додатково покращує передачу тепла в фільтруючу секцію 20. Форма камери 40 охолодження може бути вибрана так, щоб створити перепад тиску, що сприяє формуванню аерозолю. В альтернативному варіанті, камера 40 охолодження може бути щонайменше частково заповнена адсорбуючим матеріалом, наприклад, вуглецем. Обгортковий папір 26, показаний на фіг. 1-6, може мати додаткові теплопровідні засоби, що проходять в поздовжньому напрямку. На фіг. 7 і 8 показані теплопровідні смужки 110. Теплопровідні смужки можуть проводити тепло від палаючої жаринки 75 до ділянки матеріалу 30, 80 з високою ФЕ, показаною на фіг. 1-6, тим самим підвищуючи температуру диму в точці, де він виходить з тютюнового штрангу 15 і входить в фільтруючу секцію 20. Теплопровідні смужки 110 можуть бути металевими або містити будь-який інший відповідний теплопровідний матеріал. Як альтернатива смужкам 110, показаним на фіг. 7 і 8, або на додаток до них, під обгортковим папером 26 може розташовуватися тонка прокладка, або ламінуючий шар з папером 26, які можуть являти собою алюмінований папір. Як альтернатива теплопровідними смужкам 110, показаним на фіг. 7 або 8, по довжині тютюнового штрангу 15 можуть бути сформовані теплопровідні канали 115. По цих каналах 115 дим може передаватися від палаючої жаринки 75 до фільтруючої секції 20 із зниженою втратою тепла. Смужки можуть бути виконані з паперу, відновленого тютюну чи іншого відповідного матеріалу, відомого фахівцям. Смужки можуть бути нанесені на обгортковий папір 26 до того, як він буде обгорнутий навколо тютюнового штрангу, або після цього. На фіг. 8 показаний обгортковий папір 26 з накладеними на нього смужками 110 до її намотування навколо тютюнового штрангу 15. Смужки 110 можуть проходити вздовж частини довжини тютюнового штрангу 15 або уздовж всієї його довжини. В альтернативному варіанті, канали 115 можуть бути сформовані приміщенням гофрованого внутрішнього обгорткового матеріалу 120 між обгортковим папером 26 і тютюновим штрангом 15, як це показано на фіг. 9. Хоча на фіг. 7 і 9 на торцевих видах сигарет 10 отвори 70 не показані, такі отвори можуть бути в різних варіантах виконання даного винаходу. Розподіл температури диму, що проходить уздовж сигарети 10, і порядок розташування компонентів всередині сигарети 10 можуть бути змінені в межах області претензій винаходу, яка визначається прикладеною формулою. Також слід розуміти, що хоча наведений вище опис відноситься до сигарет, область претензій винаходу в рівній мірі може включати і інші відомі курильні вироби. Експериментальні дані Був проведений аналіз параметрів диму сигарети, аналогічної сигареті 10, показаній на фіг. 1. Ця сигарета відрізнялася від сигарети 10, показаній на фіг. 1 тим, що фільтруюча секція не містила розріджувачів, адсорбентів і вентиляційних просвітів. Вимірювані компоненти диму включали зважену фазу нікотину, зважену фазу води, смолу (вміст твердих сухих частинок без нікотину - від англ. Nicotine-Free Dry Particulate Matter (NFDPM)), бензо (а) пірен (В (а) Р) і катехол. У таблиці показані співвідношення В (а) Р з NFDPM і катехолу з NFDPM, а також кількість затяжок від кожної сигарети. Проводилось порівняння запропонованої у винаході сигарети і двох контрольних сигарет, результати якого показані у наведеній далі таблиці. 5 UA 110516 C2 3 Дослідження проводилося аналізом всмоктуваного обсягу 55 кубічних сантиметрів (см ) впродовж 2 секунд з тридцятисекундними інтервалами між всмоктуванням. Таблиця 1 Сигарета згідно винаходу Вентиляція фільтру Загальний вміст твердих частинок Нікотин Вода Вміст твердих сухих частинок без нікотину (NFDPM) Число затяжок Бензо(а)пірен (В(а)Р) В(а)Р/NFDPM Катехол Катехол/NFDPM 5 10 15 20 25 30 35 40 Контрольна сигарета 1 Контрольна сигарета 2 Hi Є Hi мг/сиг 19 20 45,8 мг/сиг мг/сиг 0,7 8,7 1,5 3,8 2,11 19,2 мг/сиг 9,7 14,7 24,5 7,1 9,1 7 нг/сиг 5,2 14,8 17,7 10 мкг/сиг -3 10 0,54 21,2 2,19 1,01 59,5 4,05 0,72 74,2 3,03 -6 У наведеній у якості прикладу винаходу сигареті, а також у Контрольній сигареті 1 і Контрольній сигареті 2 використовуються однакові тютюнові мішки, тютюновий штранг і довжина фільтру. У сигареті, названій "Контрольна сигарета 1", використовується звичайний фільтр з ацетату целюлози з вентиляційними прорізами, в якій загальний вміст твердих частинок (ТРМ) відповідає цьому показнику сигарети згідно винаходу. Сигарета, названа "Контрольна сигарета 2", аналогічна сигареті згідно винаходу, за винятком того, що ділянка фільтрувального матеріалу 30 з високою ФЕ була замінена фільтром з ацетату целюлози з низькою ефективністю. У сигареті згідно винаходу матеріал з високою ФЕ був виконаний зі скловолокна. Результати порівняння, наведені в Таблиці 1, показують, що у разі сигарети у відповідності з винаходом відносини В(а)Р і катехолу до NFDPM нижче, ніж у будь-якій з контрольних сигарет. В(а)Р і катехол мають відносно високі точки кипіння і тому видаляються у фазі твердих частинок в фільтрувальній частині з високою ФЕ. Таким чином, варіанти виконання винаходу можуть бути пристосовані для управління рівнями вмісту компонентів диму, відповідно до їх відносних температур кипіння. Наприклад, фільтруюча ділянка з високою ФЕ відповідно до варіантів виконання винаходу може бути використана для вибіркового видалення тільки компонентів диму, які мають відносно високі точки кипіння, наприклад, які перевищують певні температури, наприклад, які перевищують температури в фільтруючій ділянці 250 °C, 300 °C, 350 °C, 400 °C, 450 °C або 500 °C. Ці компоненти будуть знаходитися у фазі твердих частинок при проходженні фільтруючої ділянки 30, 80, 85 з високою ФЕ. Фільтрувальний матеріал 45 з низькою ФЕ, що включає адсорбуючий матеріал 50, охолоджуючи дим у камері 40 охолодження, може, згідно з деякими варіантами виконання винаходу, вибірково видаляти компоненти диму з відносно низькими точками кипіння, наприклад, компоненти, що мають температуру кипіння нижче приблизно 300 °C, 250 °C, 200 °C, 150 °C або 100 °C. Для розгляду різних аспектів винаходу і його представлення, даний опис показує на приватних прикладах різних варіантів виконання можливості реалізації винаходу та отримання високоякісних курильних виробів. Переваги та ознаки, наведені в описі, належать до варіантів виконання і не є вичерпними і (або) виключними. Вони представлені тільки для поліпшення розуміння та роз'яснення заявлених ознак. Слід мати на увазі, що переваги, варіанти виконання, приклади, функції, ознаки, конструкції та (або) інші особливості опису не повинні розглядатися як обмежуючі винахід, що визначається формулою, або еквівалентами формули, і що в рамках ділянки претензій і (або) суті винаходу можуть бути використані інші варіанти виконання та модифікації. Різні варіанти виконання можуть, відповідно, утримувати, складатися з, або в основному складатися з різних комбінацій розкритих елементів, компонентів, ознак, 6 UA 110516 C2 частин, кроків, засобів і т.д. Крім того, винахід включає інші винаходи, не заявлені тут, але які можуть бути заявлені в майбутньому. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1. Курильний виріб з фільтром, який містить: першу ділянку фільтрувальною матеріалу (30, 80, 85) для видалення твердих частинок з потоку диму, другу ділянку фільтрувального матеріалу (45) нижче за потоком від першої ділянки, що має більш низьку фільтруючу ефективність у порівнянні з першою ділянкою фільтрувального матеріалу, конструкцію (40) для охолодження потоку диму нижче за потоком від першої ділянки фільтрувального матеріалу перед його надходженням у другу ділянку, і штранг курильного матеріалу (15), обгорнутий обгортковим папером (26) і виконаний з можливістю формування палаючої жаринки на одному його кінці при підпалюванні, при цьому обгортковий папір включає прикріплені до нього теплопровідні смужки (110) для посилення передачі тепла від палаючої жаринки до першої ділянки фільтрувального матеріалу, і зазначений штранг курильного матеріалу має щонайменше один, який проходить через нього канал (70, 115) для посилення передачі тепла від палаючої жаринки до першої ділянки фільтрувального матеріалу. 2. Курильний виріб за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один канал може містити кілька каналів (115), радіально розташованих по колу штранга курильного матеріалу. 3. Курильний виріб за п. 1, який відрізняється тим, що конструкція для охолодження диму включає камеру (40) охолодження. 4. Курильний виріб за п. 3, який відрізняється тим, що додатково містить ділянку адсорбуючого матеріалу (50) в камері охолодження або нижче за потоком від неї. 5. Курильний виріб за п. 1, який відрізняється тим, що конструкція для охолодження диму має перфорації в обгортковому папері, який оточує фільтруючу секцію. 6. Курильний виріб за п. 1, який відрізняється тим, що конструкція для охолодження диму має щонайменше один просвіт (65) в обгортковому папері, який оточує фільтруючу секцію. 7. Курильний виріб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що додатково містить розчинник (35). 8. Курильний виріб за п. 7, який відрізняється тим, що розчинник (35) примикає нижче за потоком до першої ділянки фільтрувального матеріалу (30). 9. Курильний виріб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що штранг курильного матеріалу містить гранульовану тютюнову суміш. 10. Курильний виріб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що штранг курильного матеріалу додатково містить вуглець. 11. Курильний виріб за будь-яким з пп. 1-10, який відрізняється тим, що фільтруюча секція виконана з можливістю змінювати склад потоку диму в процесі куріння курильного виробу. 12. Курильний виріб за п. 11, який відрізняється тим, що перша фільтруюча ділянка утворює кільцевий шар навколо отвору, який закупорюється в міру викурювання курильного виробу. 13. Курильний виріб за будь-яким з пп. 1-12, який відрізняється тим, що фільтруюча секція виконана з можливістю направляти потік диму на першу ділянку фільтрувального матеріалу. 14. Курильний виріб за будь-яким з пп. 1-13, який відрізняється тим, що перша ділянка фільтрувального матеріалу обгорнута ізолюючим матеріалом. 15. Курильний виріб за будь-яким з пп. 1-14, який відрізняється тим, що перша ділянка фільтрувального матеріалу має затримуючу здатність, яка перевищує 30 відсотків. 16. Курильний виріб за будь-яким з пп. 1-15, який відрізняється тим, що перша ділянка фільтрувального матеріалу має затримуючу здатність, що перевищує 70 відсотків. 17. Курильний виріб за будь-яким з пп. 1-16, який відрізняється тим, що виконаний так, що перша ділянка фільтрувального матеріалу видаляє тільки речовини з температурою кипіння більше заздалегідь встановленого рівня, де заздалегідь встановленим рівнем температури є один з рівнів, що дорівнює приблизно 250 °С, 300 °С, 350 °C, 400 °С, 450 °С або 500 °С. 7 UA 110516 C2 8 UA 110516 C2 9 UA 110516 C2 Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 10

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Smoking article

Автори англійською

Fiebelkorn, Richard

Автори російською

Фибелкорн Ричард

МПК / Мітки

МПК: A24D 1/00, A24D 3/04, A24B 3/14

Мітки: виріб, курильний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-110516-kurilnijj-virib.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Курильний виріб</a>

Подібні патенти