Сердечник для виробу у формі листа, намотаного на цей сердечник, і рулон, одержаний з таким сердечником

Номер патенту: 110104

Опубліковано: 25.11.2015

Автори: Лоран П'єр, Рюппель Ремі, Брондль Дам'єн, Сігваль Рене, Оф Бенуа

Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Сердечник (5) із здатною до розривання циліндричною стінкою (8), на який намотаний виріб (4) у формі листа, такий як адсорбційний папір, для формування рулону, сердечник якого має довжину, яка принаймні дорівнює половині його довжини, і який необхідно розривати для одержання доступу до листового виробу зсередини, при цьому циліндрична стінка (8) виготовлена з двох накладених одна на іншу смуг (10, 11), які є, відповідно, зовнішньою смугою (10), яка контактує з виробом, і внутрішньою смугою (11), при цьому смуги намотані по спіралі одна на іншу і прикріплені одна до іншої, при цьому ділянка налягання країв смуги є частиною, яка проходить від одного з поздовжніх країв внутрішньої смуги (11) до поздовжнього краю зовнішньої смуги (10), при цьому згадана ділянка налягання країв смуги має першу частину і другу частину, при цьому згадана перша частина формує вухо, яке слабко прикріплене або не прикріплене по визначеній ширині від згаданого поздовжнього краю для надання можливості доступу до нього зсередини сердечника, при цьому друга частина формує ділянку кріплення смуги і виконана з можливістю вивільнення при прикладанні осьової сили, яка становить 1000 сантіН - 3000 сантіН, переважно 1000 сантіН-2000 сантіН і, найпереважніше, 1000 сантіН-1300 сантіН, і при цьому перша ділянка (12) кріплення і друга ділянка (12а) кріплення сформовані між двома смугами (10, 11) принаймні з кожної сторони з'єднання між витками (21), при цьому принаймні одна згадана ділянка кріплення виконана з можливістю вивільнення при прикладанні згаданої осьової сили, яка становить менше ніж 3000 сантіН, який відрізняється тим, що або ширина L2 внутрішньої смуги (11) і ширина L1 зовнішньої смуги (10) визначені таким чином, що L2>L1 і вільне вухо (19), сформоване одним поздовжнім краєм (16) намотаної по спіралі внутрішньої смуги (11), налягає на протилежний інший її поздовжній край (17); або L2<L1 і вільне вухо (19), сформоване одним поздовжнім краєм (16) намотаної по спіралі внутрішньої смуги (11), розташоване на відстані паралельно їй від протилежного іншого її поздовжнього краю (17) з формуванням зазору; або L1=L2 і вільне вухо (19), сформоване одним поздовжнім краєм (16) намотаної по спіралі внутрішньої смуги (11), поміщене поруч з протилежним іншим її поздовжнім краєм (17), при цьому витки намотані з однаковим кроком, а згадане вільне і доступне вухо (19) внутрішньої смуги сформоване безпосередньо біля з'єднання між витками (21) двох повернутих один до іншого поздовжніх країв намотаної по спіралі зовнішньої смуги (10).

2. Сердечник за п. 1, який відрізняється тим, що перша і друга ділянки (12, 12а) кріплення смуг проходять по ширині накладених смуг (10, 11) за виключенням вільного вуха (19).

3. Сердечник за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що кріплення на ділянці налягання країв смуги реалізоване клейовим з'єднанням.

4. Сердечник за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що перша і друга ділянки (12, 12А) кріплення мають різні характеристики з'єднання.

5. Сердечник за п. 3 або п. 4, який відрізняється тим, що ширина ділянок (12, 12А), на яких з'єднані між собою намотані і накладені одна на іншу смуги (10, 11), перевищує ширину вільного вуха (19).

6. Сердечник за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що кріплення реалізоване нагріванням термоплавких елементів.

7. Сердечник за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що кріплення реалізоване механічним з'єднанням.

8. Сердечник за п. 1, який відрізняється тим, що обидва поздовжні краї (16, 17) внутрішньої смуги (11) формують вільні вуха (19, 19А), при цьому ділянки кріплення розташовані, відповідно, з кожної сторони з'єднання (21) між витками зовнішньої смуги (10), на якому лежить центральна частина (32) внутрішньої смуги (11).

9. Рулон (3) адсорбційного паперу, який містить сердечник (5) із здатною до розривання циліндричною стінкою (8) і виріб (4), виготовлений з адсорбційного паперу, намотаного на сердечник, у якому сердечник (5) є сердечником за будь-яким із попередніх пунктів.

Текст

Дивитися

Реферат: Згідно з винаходом, сердечник (5) має циліндричну стінку (8), яка може розриватися в осьовому напрямі і виготовлена з двох накладених одна на іншу смуг, які є зовнішньою смугою (10), яка контактує з виробом, і внутрішньою смугою (11), при цьому ці смуги намотані одна на іншу і з'єднані між собою ділянками кріплення, наприклад ділянкою (12) з'єднання. Принаймні один з поздовжніх країв внутрішньої смуги (11) не прикріплений або слабко прикріплений по визначеній ширині для формування вільного і доступного вуха (19), яке повернуте до зовнішньої смуги (10), по принаймні частині гвинтової лінії UA 110104 C2 (12) UA 110104 C2 UA 110104 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Представлений винахід відноситься до сердечника для виробу у формі листа або подібного, намотаного на цей сердечник, і до рулону, таким чином сформованого з таким сердечником. В переважному, хоча не виключному застосуванні винаходу, виріб у формі листа на рулоні, є виробом для протирання, таким як серветки або туалетний папір, і виготовляється з адсорбційного паперу, наприклад целюлозної вати. Зазвичай, намотаний виріб міг би бути дещо іншого походження. В даний момент, рулони виробу у формі листа, намотаного на сердечник (також відомий як центральний циліндр або трубка), використовуються як для домашніх цілей так і для професійних цілей завдяки їх практичній, ефективній, економічно вигідній і гігієнічній природі. Ці рулони головним чином поміщаються на або у відповідні магазини, які можуть або подавати виріб зі сторони, де перший лист з лінією відриву або без лінії відриву намотаного виробу витягується ззовні рулону, або виріб може подаватися з центру, виходячи в осьовому напрямі з середини рулону. У випадку центральної подачі, перед або після встановлення нового рулону (намотаний виріб і сердечник) у магазин, сердечник, на який намотаний листовий виріб, повинен викидатися для надання доступу зсередини до першого листа виробу. Фактично, хоча, під час виготовлення рулонів і для виготовлення. їх твердішими для транспортування (захищені, зокрема, від роздавлювання), сердечник використовується для намотування одноразового листового виробу, виготовленого з целюлозної вати, однак, далі після використання виробу він не використовується і повинен викидатися. Тому, оскільки цей сердечник виготовляється з відносно товстого картонного матеріалу для формування циліндричної стінки намотуванням смуги картону по спіралі, його не можна порвати зсередини для виймання з рулону без потреби у застосуванні спеціальних рішень. Одним прикладом таких спеціальних рішень є виконання отворів у стінці сердечника, які проходять більш або менш паралельно спіралі, по якій намотані смуги або шари клеєного картону, які формують сердечник. Ці отвори головним чином розташовані на внутрішній смузі, яка не контактує з листом паперу, паралельно краям витків, і на ділянці, де сходяться витки. Іншим рішенням є частина у формі смуги, виготовленої з крафт-паперу, наприклад, прикріплена до твердішої картонної смуги циліндричної стінки сердечника, яка дозволяє розривати частину з крафт-паперу. У двох вищезгаданих рішеннях, руйнування циліндричної стінки сердечника ініціюється зсувною силою, яка прикладається в радіальному напрямі до геометричної осі сердечника. Це робить операцію виймання складною і важкою, оскільки доступ до сердечника або сильне стискання його для прикладання до нього витяжної сили може виконуватися тільки вздовж осі сердечника. Окрім того, відносно малий діаметр цього сердечника жодним чином не полегшує вірне захоплення відривних смуг або частин. Окрім того, під час використання, тиск, який прикладається витками виробу до стінки сердечника, і той факт, що різні смуги і/або частини, повністю з'єднані між собою по усіх їх протилежних поверхнях, дуже часто роблять важким захоплення однієї із смуг або частин для прикладання радіальної зсувної сили. В результаті, встановлення цих рулонів з центральною подачею в магазинах і підготовка їх до використання займає час, який витрачається на виймання сердечника і отримання доступу до листового виробу. В деяких випадках, користувач, який встановлює новий рулон на місце, може не виймати сердечник, коли одна із смуг розривається в ньому по ширині, роблячи важким виймання решти. Документ WO 2009/109723, який належить заявнику, відноситься до паперового рулону, який має центральний отвір з підсилювальним елементом, на який намотаний папір. Підсилювальний елемент містить одне або два кільця, з'єднаних з крайнім внутрішнім витком рулону, які мають ширину, меншу за ширину рулону, і які мають засіб, такий як вухо, для виймання кільця шляхом прикладання витяжної сили вздовж осі рулону. Документ JP 11029263 описує паперову трубу з вивільнюваним внутрішнім шаром, яка робить дуже легким розмотування і видалення паперу на основі простого витягування внутрішньої периферійної поверхневої смуги паперу і яка полегшує плавне вивільнення намотаного матеріалу з внутрішньої сторони. Задачею представленого винаходу є послаблення недоліків рівня техніки стосовно сердечника з шириною, яка принаймні наближається до ширини рулону. Винахід відноситься до сердечника для виробу у формі листа, намотаного на цей сердечник, який подається з центру, тобто виготовлений у такий спосіб, що його циліндрична стінка може повністю розриватися і, тому, повністю вийматися. Сердечник має по суті таку ж довжину 1 UA 110104 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 що й рулон листового виробу. Він утримує цей виріб по усій своїй довжині або принаймні по половині своєї довжини. Для цього, надається сердечник із здатною до розривання циліндричною стінкою, на який намотаний виріб у формі листа, такий як адсорбційний папір, для формування рулону, сердечник якого має довжину, яка принаймні дорівнює половині його довжини, і який необхідно розривати для одержання доступу до листового виробу зсередини, при цьому циліндрична стінка виготовлена з двох накладених одна на іншу смуг, які є, відповідно, зовнішньою смугою, яка контактує з виробом, і внутрішньою смугою, при цьому смуги намотані по спіралі одна на іншу і прикріплені одна до іншої, при цьому ділянка налягання країв смуги є частиною, яка проходить від одного з поздовжніх країв внутрішньої смуги до поздовжнього краю зовнішньої смуги, при цьому згадана ділянка налягання країв смуги має першу частину і другу частину, при цьому згадана перша частина формує вухо, яке слабко прикріплене або не прикріплене по визначеній ширині від згаданого поздовжнього краю для надання можливості доступу до нього зсередини сердечника, при цьому друга частина формує ділянку кріплення смуги і виконана з можливістю вивільнення при прикладанні осьової сили, яка становить 1000 сантіН - 3000 сантіН, переважно 1000 сантіН - 2000 сантіН і, найпереважніше, 1000 сантіН -1300 сантіН, і при цьому перша ділянка кріплення і друга ділянка кріплення сформовані між двома смугами принаймні з кожної сторони з'єднання між витками, при цьому принаймні одна згадана ділянка кріплення виконана з можливістю вивільнення при прикладанні згаданої осьової сили, яка становить менше ніж 3000 сантіН, який відрізняється тим, що або ширина L2 внутрішньої смуги і ширина L1 зовнішньої смуги визначені таким чином, що L2>L1 і вільне вухо, сформоване одним поздовжнім краєм намотаної по спіралі внутрішньої смуги, налягає на протилежний інший її поздовжній край; або L2L1 і вільне вухо (19), сформоване одним поздовжнім краєм (16) намотаної по спіралі внутрішньої смуги (11), налягає на протилежний інший її поздовжній край (17); або L2

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Core for product in sheet form wound around this core, and roll formed with such core

Автори англійською

Brendle, Damien, Hoeft, Benoit, Laurent, Pierre, Sigwalt, Rene, Ruppel, Remy

Назва патенту російською

Сердечник для изделия в форме листа, намотанного на этот сердечник, и рулон, полученный с таким сердечником

Автори російською

Брондль Дамьен, Оф Бенуа, Лоран Пьер, Сигваль Рене, Рюппель Реми

МПК / Мітки

МПК: A47K 10/16, B65H 75/10

Мітки: намотаного, листа, сердечник, форми, виробу, таким, рулон, одержаний, сердечником

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-110104-serdechnik-dlya-virobu-u-formi-lista-namotanogo-na-cejj-serdechnik-i-rulon-oderzhanijj-z-takim-serdechnikom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Сердечник для виробу у формі листа, намотаного на цей сердечник, і рулон, одержаний з таким сердечником</a>

Подібні патенти