Номер патенту: 109175

Опубліковано: 27.07.2015

Автор: Станков Борис Миколайович

Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Баржебуксирний склад, що складається з буксира-штовхача та баржі, які зістиковані за допомогою автоматичного зчіпного пристрою, два рухомі упори якого встановлені на протилежних бортах носової частини буксира-штовхача у шпангоутній площині з можливістю керованого осьового висування для стиковки та утягування усередину для відстиковки суден, причому кормовий кінець кожного з упорів має форму клина, а у кормовій частині баржі виконані ніша для уміщення носової частині буксира-штовхача та два канали в протилежних бортових стінках ніші для зчеплення з рухомими упорами, при цьому кормова стінка кожного з каналів виконана зубчастою, який відрізняється тим, що ніша у кормовій частині баржі виконана з похилою до основної площини баржі поверхнею, канали для зчеплення з рухомими упорами виконані похилими до основної площини баржі, причому кут нахилу складає від 30 до 60 градусів, а носова частина буксира-штовхача виконана з похилими до основної площини форштевнем і розвалом бортів.

Текст

Реферат: Винахід належить до суднобудування. Баржебуксирний склад складається з буксира-штовхача та баржі, які зістиковані за допомогою автоматичного зчіпного пристрою. Два рухомі упори останнього встановлені на протилежних бортах носової частини буксира-штовхача у шпангоутній площині з можливістю керованого осьового висування для стиковки та утягування усередину для відстиковки суден. Кормовий кінець кожного з упорів має форму клина. У кормовій частині баржі виконані ніша для уміщення носової частині буксира-штовхача та два канали в протилежних бортових стінках ніші для зчеплення з рухомими упорами. Кормова стінка кожного з каналів виконана зубчастою. Ніша у кормовій частині баржі виконана з похилою до основної площини баржі поверхнею. Канали для зчеплення з рухомими упорами виконані похилими до основної площини баржі. Носова частина буксира-штовхача виконана з похилими до основної площини форштевнем і розвалом бортів. Технічним результатом є підвищення техніко-експлуатаційних якостей. UA 109175 C2 (12) UA 109175 C2 UA 109175 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до суднобудування та стосується до корпусних конструкцій суден баржебуксирного складу із несамохідного транспортного засобу - баржі та самохідного буксира, який штовхає баржу поперед себе. Баржебуксирний склад є самостійною транспортною системою з численними функціями. Основні режими його роботи: формування складу (з'єднування або стиковка буксира-штовхача та баржі); рух складу (штовхання баржі); роз'єднування (відстиковка) суден; самостійний рух буксира-штовхача поза складом для забезпечення його ефективної роботи. Так, під час перебування баржі на рейді або у причалу (навантаження або розвантаження) буксир-штовхач здійснює переходи на бункеровку та технічне обслуговування. Об'єднання буксира та баржі заради штовхання спочатку здійснювалось швартуванням носа буксира до корми баржі за допомогою тросів. Це з'єднання застосовують й дотепер на внутрішніх водних шляхах, в основному. Відоме з'єднання має недоліки. Оскільки в такому баржебуксирному складі судна тримаються лише силою натягу тросів, за зміною осадці суден (навантаження або розвантаження баржі), необхідно заново швартуватися та змінювати довжину тросів; на хитавиці надійність низька; швартування здійснюється вручну. Під час штовхання судна мають бути щільно приставлені одне до одного, тому носовій частині буксира та кормі баржі надають особливу форму з плоскою контактною ділянкою, так званим транцем, який облаштовують упорами. Але придатне це суднам внутрішнього плавання, в основному. На хвилюванні у тросах, що сполучають баржу з буксиром, виникають значні натуги, з-за чого можливі їх обрив або ослабляння. В результаті ніс буксира і корма баржі можуть співударятися та завдавати шкоди одне одному аж до зруйнування складу. Відомо також про найбільш досконалі засоби формування баржебуксирного складу, які не мають згаданих недоліків. Це автоматичні зчіпні пристрої, що здатні забезпечувати як стиковку баржі з буксиромштовхачем на різних осадках суден та умовах транспорту вантажів, так і відстиковку суден. Автоматичні зчіпні пристрої містять рухомі упори, які керуються гідравлічними або електричними засобами та розташовуються на протилежних бортах носовій частини буксираштовхача у шпангоутній площини. Для забезпечення стиковки на різних осадках суден рухомі упори мають можливість керованого осьового висування від бортів буксира-штовхача та входу до спеціальних відповідних гнізд на кормі баржі. Стиковка суден ефективна завдяки силам тертя, що виникають між поверхнями кінців рухомих упорів та гнізд, до яких кінці упорів щільно притиснуті у висунутій позиції. Для відстиковки суден рухомі упори під керуванням утягуються від бортів буксираштовхача. Автоматичні зчіпні пристрої, як правило, допускають під час руху складу відносне вільне повертання баржі та буксира-штовхача щодо одне одного навколо поперечної горизонтальної осі, але не допускають відносних переміщень суден. Цим досягається зменшення зусиль в елементах зчіпного пристрою та корпусних конструкціях суден, оскільки вони не сприймають зусиль від кільової хитавиці. Однак діапазон кутів повертання суден щодо одне одного на кільовій хитавиці доводиться ураховувати при виборі величини зазору між поверхнями ніші баржі і носової частини буксира-штовхача. Застосування автоматичних зчіпних пристроїв поставило ряд особливих вимог до корпусних конструкцій суден баржебуксирного складу. Уже більш 50-ти років, як це відомо заявнику, у кормі баржі виробляють нішу, до відкритого простору якої буксир-штовхач прямує для формування складу. Гнізда для зчеплення з рухомими упорами виконують на протилежних внутрішніх бортах ніші. Особливі вимоги до корпуса буксира-штовхача, а саме до його форштевня та обводів, також уплинули на його форму, оскільки між внутрішньою поверхнею ніші та зовнішньою поверхнею носа буксира завжди має бути забезпеченим зазор. Визначений зазор має виключити можливість контакту поверхонь корпусів суден в усіх їх наявних в експлуатації відносних положеннях. Для зниження опору складу величина зазору має бути якнайменша. Для зберігання величини мінімального зазору приблизно постійною на різних відносних положеннях суден буксири-штовхачі виконують з вертикальним форштевнем і вертикальними твірними поверхні його носової частини. Відповідно, внутрішню поверхню ніші баржі також виконують з вертикальною твірною. Баржебуксирні склади відомі. Відомо про баржебуксирний склад, у якому буксир-штовхач та баржа зістиковані за допомогою автоматичного зчіпного пристрою (патент Великобританії № 1386185 від 16.01.1973 1 UA 109175 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 на винахід "Пристрій для з'єднання буксира-штовхача та баржі", пріоритет PCT/JP/1972/22361/72, МПК В63В 21/56). У кормовій частині баржі виконана відкрита вертикальна ніша, до якої буксир-штовхач входить носовою частиною для формування складу. Буксир-штовхач виконаний з вертикальним форштевнем. Автоматичний зчіпний пристрій містить два рухомі упори, які керовані гідравлічними засобами та розташовані по супротивних бортах носової частини буксира-штовхача у шпангоутній площині. Кожен з рухомих упорів має можливість керованого осьового висування від бортів для з'єднування і утягування до середини для роз'єднування суден. Кінці рухомих упорів мають форму башмаків і покриті матеріалом з великим коефіцієнтом тертя. Для зчеплення з рухомими упорами у внутрішній стінці ніші виконані два відкриті суцільні вертикальні канали, по одному на кожному з протилежних бортів ніші. Горизонтальний переріз кожного з каналів має форму трапеції. У кожного з каналів є дві внутрішні та дві зовнішні грані, при цьому відстань між внутрішніми гранями каналу менше відстані між зовнішніми гранями башмаків, а відстань між зовнішніми гранями каналу більш, ніж відстань між зовнішніми гранями башмаків на утягнутому положенні рухомих упорів. Стінки каналу покрити матеріалом з великим коефіцієнтом тертя. Зчеплення ефективне завдяки силам тертя між поверхнями башмаків рухомих упорів та внутрішніми поверхнями каналів. Оскільки ніша та канали у кормі відомої баржі мають вертикальне розміщення, уздовж вертикалі здійснюється й відносне зміщення суден на різних позиціях стиковки, які відповідають різним станам навантаження баржі. Зі суттєвими ознаками винаходу, який заявляється, збігаються отакі ознаки знаного баржебуксирного складу: буксир-штовхач та баржа зістиковані за допомогою автоматичного зчіпного пристрою; два рухомі упори розміщені по бортах носової частини буксира у шпангоутній площині; кожен з рухомих упорів має можливість керованого осьового висування від борту буксира-штовхача для стиковки та утягування усередину для відстиковки суден; у кормовій частині баржі виконана відкрита ніша для уміщення носової частини буксира-штовхача при формуванні складу; у внутрішній стінці ніші виконані два канали, по одному на кожному з протилежних бортів ніші; канали мають внутрішні грані; горизонтальний переріз каналу має форму трапеції. Відомий баржебуксирний склад має недостатню транспортну ефективність у частині самостійного руху буксира-штовхача поза складом. Його технічне рішення спричиняє зниження експлуатаційних якостей буксира-штовхача у самостійному русі, бо його форштевень вертикальний для забезпечення мінімального зазору з вертикальною нішею баржі. Однак саме застосування носової частини буксира-штовхача з вертикальним форштевнем істотно змінює техніко-експлуатаційні якості буксира-штовхача поза складом. Носова частина буксира-штовхача з вертикальним або близьким до вертикального форштевнем набуває при цьому великої повноти. З-за неї центр навантаженого об'єму зміщується до носа буксира-штовхача, незважаючи на важке устаткування (двигуни, механізми, рушії) у центральній та кормовій частинах судна. Хоча повна носова частина сприяє зменшенню зазору між буксиром-штовхачем та баржею, з-за зміщеного центра ваги вона затрудняє забезпечення посадкибуксира на рівний кіль. До того ж у самостійному русі поза складом відомий буксир-штовхач виявляє низьку швидкість ходу, на морському хвилюванні підлягає заливанню та має низькі льодоходні якості. Інакше кажучи, його експлуатаційні якості не відповідають повною мірою сучасним вимогам до транспортних систем. Відомий також про баржебуксирний склад, у якому буксир-штовхач та баржа зістиковані за допомогою автоматичного зчіпного пристрою (патент США № 2011/0120363 від 06.01.2011 на винахід "Пристрій для зчеплення буксира та баржі", МПК В63В 35/70, пріоритет PCT/JP/2008/001897). У кормовій частині відомої баржі виконана відкрита вертикальна ніша для уміщення носа буксира-штовхача при формуванні складу. В кожному із протилежних бортів ніші сформований вертикальний ряд відкритих півсферичних гнізд, розташованих із визначеним кроком. Буксир-штовхач виконаний з вертикальним форштевнем. Автоматичний зчіпний пристрій містить три зчіпні вузли, що керуються гідравлічними засобами. Два бокові зчіпні вузли розміщені на протилежних бортах носової частини буксираштовхача у шпангоутній площини, третій - на його носі у діаметральній площині. Кожен із бокових зчіпних вузлів містить рухомий упор, який має можливість керованого осьового висування для з'єднання та утягування усередину для роз'єднання суден. 2 UA 109175 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Кормовий кінець кожного з бокових рухомих упорів має півсферичну форму для забезпечення щільного контакту з подібними півсферичними гніздами на бортовій стінці ніші. Зовнішній кінець носового упора має форму клина. У самій глибокій точці ніші, діаметр якої збільшений для запобігання контакту з тими частинами бокових упорів, що стирчать, вертикально розташована зубчаста рейка, крок гнізд якої подібний до кроку півсферичних гнізд бокових рядів. Зі суттєвими ознаками винаходу, що заявляється, збігаються отакі ознаки знаного баржебуксирного складу: буксир-штовхач та баржа зістиковані за допомогою автоматичного зчіпного пристрою; два його рухомі упори, які мають можливість керованого осьового висування від бортів буксира-штовхача для стикування та утягування усередину для відстиковки суден, встановлені на протилежних бортах носової частини буксира у шпангоутній площині; у кормовій частині баржі виконана ніша для уміщення носової частини буксира-штовхача при формуванні складу; у бортових стінках ніші для контакту з боковими рухомими упорами із визначеним кроком виконані два ряди відкритих гнізд, по одному ряду на кожному з бортів ніші. Відомий баржебуксирний склад має недоліки. Стиковка за допомогою трьох рухомих упорів фіксує судна більш жорстко, що виключає їх відносні переміщення у любому з напрямків та повертання навколо любої з осей. Це сполучення суден дійсно забезпечує мінімальну величину зазору між ними під час руху складу, що, у свою чергу, знижує опір руху, але воно дозволяє складу сприйняти зусилля від усіх видів хитавиці та передати їх на корпусні конструкції суден. Стиковка суден на різних станах завантаження баржі можлива тільки з вертикальним зміщенням внаслідок вертикально розташованих ніші та рядів гнізд для контактів з боковими упорами. Оскільки у відомого буксира-штовхача форштевень вертикальний, виконується умова мінімального зазору між поверхнями відомих суден. Однак саме з-за вертикального форштевня центр ваги відомого буксира-штовхача неминуче зміщується до переду. Це знижає його експлуатаційні, мореплавні та льодові якості у самостійному русі поза складом. Крім того, у відомого буксира-штовхача з вертикальним форштевнем відсутній розвал бортів, що на хвилюванні спричиняє заливання палуби у носовій частині та погіршує льодохідні якості. Відомо також про баржебуксирний склад, у якому буксир-штовхач та баржа зістиковані за допомогою автоматичного зчіпного пристрою (патент ЕПВ № 0076325 від 07.04.1982 на винахід "Пристрій для з'єднання буксира-штовхача та баржі", МПК В63В 21/56, пріоритет PCT/JP82/00108). За сукупністю суттєвих ознак відомий баржебуксирний склад прийнятий як найближчий аналог винаходу, який заявляється. У кормовій частині відомої баржі виконана відкрита вертикальна ніша для уміщення носової частини буксира-штовхача при формуванні складу. У внутрішніх бортах ніші виконані два відкриті вертикальні канали, по одному на кожному з протилежних бортів ніші. Канали, які забезпечують зчеплення із буксиром-штовхачем, розташовані впоперек діаметральної осі баржі. Автоматичний зчіпний пристрій містить два рухомі упори, які керуються гідравлічними засобами та встановлені по бортах носової частини буксира, при цьому вісь кожного з упорів поперечна подовжній осі буксира-штовхача. Кожен із рухомих упорів має можливість керованого осьового висування з відносним поворотом для забезпечення щільного зчеплення з каналом та утягування до середини для роз'єднання суден. Горизонтальний переріз кожного з каналів має форму асиметричної трапеції, оскільки носова стінка каналу виконана вертикальною та плоскою, але не паралельною шпангоутній площині. У кормовій стінці каналу зверху донизу і з визначеним кроком сформований ряд однакових зуб'їв трикутної форми, тобто кормова стінка каналу має зубчасту поверхню для зчеплення з кормовим кінцем упора. Кормовий кінець кожного з упорів у боковій проекції має форму п'ятикутника, при цьому носова, верхня та нижня грані сполучені під прямими кутами, а дві грані, що направлені до корми, утворюють виступ у формі клина. Носова грань упора виконана похилою відповідно до форми носової стінки каналу для забезпечення передачи зусиль штовхання від буксираштовхача до баржі. Зчеплення ефективне завдяки силам тертя, що виникають між поверхнями упорів та каналів, оскільки кожен з рухомих упорів має можливість відносного повертання на необхідний кут даже на сильному хвилюванні. 3 UA 109175 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Зі суттєвими ознаками винаходу, який заявляється, збігаються отакі ознаки відомого баржебуксирного складу: буксир-штовхач та баржа зістиковані за допомогою автоматичного зчіпного пристрою; у кормовій частині баржі виконана ніша для уміщення носової частини буксира-штовхача; у протилежних бортових стінках ніші виконані два канали, при цьому кормова стінка кожного з каналів виконана зубчастою; два рухомі упори встановлені на протилежних бортах носової частини буксира у шпангоутній площині; кожен з упорів має можливість керованого осьового висування для стиковки та утягування усередину для відстиковки суден; кормовий кінець кожного з упорів має форму клина. Виконання ніші з похилою до основної площини поверхнею задовольняє умову мінімального зазору між буксиром-штовхачем та баржею на різних осадках суден, що, у свою чергу, забезпечує баржебуксирному складу низький опір у русі. Крім того, виконання ніші похилою сприяю зменшенню зазору між носовою частиною буксира-штовхача та поверхнею ніші баржі. Виконання похилими каналів для зчеплення з рухомими упорами є умовою працездатності пристрою, який заявляється. Як відомо, носова частина буксира характеризується типом і кутами нахилу шпангоутів і форштевня, а також кутом входу конструктивної ватерлінії. Для носових частин буксирів частіше застосовують шпангоути V-подібні, рідше - U-подібні. Застосування V-подібних шпангоутів сприяє зменшенню або виключенню слемінгу, покращує схожість на хвилю та поменшує заливання палуби (Буксирные суда (проектирование и конструкции) /Богданов Б.В., Слуцкий А.В., Шмаков М.Г. и др. - Л.: Судостроение, 1974. - 280 с). Баржебуксирний склад, який заявляється, має буксир-штовхач з похилим форштевнем і розвалом бортів (V-подібні шпангоути). З-за зменшеного зазору між носовою частиною буксира-штовхача та поверхнею ніші баржебуксирний склад, який заявляється, має більш низький опір руху, - на 3-5 % нижче, ніж у відомих складів з вертикальним розташуванням каналів автоматичного зчіпного пристрою. Діапазон кутів нахилу від 30 до 60 градусів забезпечує можливість застосування носових обводів буксира-штовхача з похилим форштевнем і розвалом бортів, що характерне для сучасних морських суден, які мають високі експлуатаційні якості в самостійному русі. Буксир-штовхач з похилим форштевнем і розвалом бортів має більш гострі форми носової частини, що забезпечує йому високі ходові, мореплавні та льодові якості в самостійному русі поза складом. При інших рівних умовах, буксир-штовхач з похилим форштевнем і розвалом бортів у носовій частині має опір руху на вільному ході менший на 10-15 %, ніж відомі буксири-штовхачі с вертикальним форштевнем. Проте, якщо буксир-штовхач з похилим форштевнем спрямує для штовхання до вертикальної ніші баржі з вертикальними каналами в неї, між поверхнями суден різко зросте зазор, також зросте опір складу, а його ефективність різко впаде. У порівнянні з відомими буксирами-штовхачами, які мають форштевень вертикальний або такий, що наближається до вертикального, у буксира-штовхача з похилим форштевнем і розвалом бортів носової частини центр зануреного об'єму зміщений ближче до центральної частини судна, при інших рівних умовах. Таким чином, у буксира-штовхача з похилим форштевнем істотно полегшена належна посадка судна, що покращує його ходові якості. Поза тим, покращуються умови проектування буксира-штовхача, оскільки одною з проблем проектування є подовжній розподіл ваги та тоннажності, який забезпечує посадку судна на рівний кіль. Крім того, наявність у буксира-штовхача розвалу бортів поменшує заливання палуби у носовій частині на хвилюванні. До того ж, наявність похилого форштевня і розвалу бортів покращує льодохідні якості буксира-штовхача. Суть винаходу, який заявляється, пояснюють креслення, де зображені: на фіг. 1 - баржебуксирний склад, загальний вид (не зображені вантаж та окремі конструктивні елементи, які несуттєві для розуміння суті винаходу); на фіг. 2 - те ж саме, вид зверху; на фіг. 3 - буксир-штовхач, загальний вид; на фіг. 4 - кормова частина баржі; на фіг. 5 - те ж саме (баржа у розрізі); на фіг. 6 - зчеплення рухомого упора з каналом лівого борту баржі; на фіг. 7 - носова частина буксира-штовхача, теоретичне креслення, проекція "бік"; на фіг. 8 - те ж саме, проекція "корпус"; на фіг. 9 - те ж саме, проекція "напівширота"; 4 UA 109175 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 на фіг. 10 - баржебуксирний склад, який заявляється, з баржею у вантажі (баржа у розрізі, вантаж не зображений); на фіг. 11 - те ж саме, з баржею у баласті (баржа у розрізі, вантаж не зображений). Баржебуксирний склад, який заявляється, містить буксир-штовхач 1 та посувану ним баржу 2, які зістиковані за допомогою автоматичного зчіпного пристрою 3 (фіг. 1, 2). Одна частина функціональних вузлів автоматичного зчіпного пристрою 3, яка керується гідравлічними засобами, розміщена на носовій частині 4 буксира-штовхача 1. Друга частина функціональних вузлів автоматичного зчіпного пристрою 3 сформована у кормовій частині 5 посуваної баржі 2, а саме на її кормових виступах 6, 7. Кормові виступи 6, 7 частково підіймаються понад палубою та захищають кормову частину 5 баржі 2 з боків (фіг. 1, 2). На протилежних бортах носової частини 4 буксира-штовхача 1 у його шпангоутній площині 8 встановлені рухомі упори 9, 10 автоматичного зчіпного пристрою 3. Рухомі упори 9, 10 мають можливість керованого осьового висування для стиковки і утягування усередину для відстиковки суден 1, 2 (фіг. 2, 3). Носова частина 4 буксира-штовхача 1 виконана з похилим форштевнем 11 і розвалом бортів (фіг. 3). У кормовій частині 5 баржі 2 створена відкрита ніша 12 для уміщення носової частини 4 буксира-штовхача 1 при формуванні баржебуксирного складу і штовханні баржі 2. Ніша 12 розташована уздовж основної осі баржі 2, а її внутрішня поверхня має похилі твірні 13 (фіг. 4). Кути нахилу поверхонь носової частини 4 буксира-штовхача 1 та ніші 12 баржі 2 відповідають одне одному для забезпечення мінімального зазору між корпусами суден, при цьому можливість контакту поверхонь суден виключена (фіг. 2-4). Внутрішні поверхні кормових виступів 6, 7, повернутих до поздовжньої осі баржі 2, утворюють єдину поверхню з похилою поверхнею ніші 12 (фіг. 4, 5). У внутрішніх, повернутих одна до одної стінках кормових виступів 6, 7, виконані відкриті похилі канали 14, 15 для зчеплення з рухомими упорами 9, 10. Кут нахилу твірної кожного з каналів до основної осі баржі 2 складає від 30 до 60 градусів (фіг. 4, 5). Горизонтальний переріз кожного з каналів 14, 15 має форму асиметричної трапеції. Носова стінка кожного з каналів 14, 15 виконана вертикальною та плоскою, але вона не паралельна шпангоутній площині. Кормова стінка 16 каналу 14 виконана у вигляді суцільного, без проміжків, ряду однакових зуб'їв 17, 17', 17" …, кожен з яких вершиною повернутий до носа складу. Зуб'я 17 формують дві грані 18, 19, які находяться усередині каналу 14. Так само сформовані інші зуб'я. Таким чином, кормова стінка 16 14, 15 у цілому має ламану, точніше, зубчасту поверхню (фіг. 6). Так само виконана кормова стінка каналу 15. Внутрішній простір кожного з похилих каналів 14, 15 являє собою неперервний ряд гнізд, у якому одне гніздо нічим не відділяється від сусіднього. Кожне з гнізд 20, 20', 20" … сформовано двома сусідніми зуб'ями 17, 17', 17" …, відповідно. Форма кожного з гнізд 20, 20', 20" … відповідає формі кормового кінця кожного з рухомих упорів 9, 10 (фіг. 6). У боковій проекції кормовий кінець кожного з упорів має форму п'ятикутника, при цьому носова, верхня і нижня грані сполучені під прямими кутами, а дві направлені до корми грані створюють виступ у формі клина. Відповідно до форми носової стінки каналу, носова грань упора виконана похилою для забезпечення передачі зусиль штовхання від буксира-штовхача 1 до баржі 2. Похилий форштевень і похилі лінії носових батоксів І - III ілюструють розвал бортів у носовій частині (фіг. 7, проекція "бік"). Форму поверхні носової частини буксира-штовхача відображають носові шпангоути 11-20 (фіг. 8, проекція "корпус"), а також ватерлінії 0-5 (фіг. 9, проекція "напівширота"). Із фіг. 7-9 слідує, що форма носової частини буксира-штовхача у цілому типова для тих сучасних морських буксирів, які спеціально не назначені до штовхання барж, однак саме ця форма корпуса забезпечує буксиру-штовхачу хороші ходові, мореплавні і крижані якості у самостійному плаванні. Баржебуксирний склад, який заявляється, функціонує таким чином. Для формування баржебуксирного складу буксир-штовхач 1 уміщує носову частину 4 у відкритий простір ніші 12 баржі 2 до того моменту, поки його рухомі упори 9, 10 не опиняться навпроти каналів 14,15 у бортах ніші 12 (фіг. 1-2,11-12). Кожному можливому випадку відносного положення буксира-штовхача 1 та баржі 2 у різних станах її навантаження відповідає тільки одне положення рухомих упорів щодо довжини похилого каналу, в якому здійснюється зчеплення. Це положення буксир-штовхач 1 знаходить шляхом подовжнього переміщення. Оскільки рухомі упори 9, 10 та гнізда каналів 14, 15 розташовані симетрично щодо діаметральної площини складу, при досягненні необхідного 5 UA 109175 C2 5 10 15 взаємного положення буксира-штовхача 1 та баржі 2 рухомі упори 9, 10 опиняються навпроти відповідних гнізд, одночасно по обох бортах баржі 2. За допомогою керованого висування рухомі упори 9, 10 входять до гнізд 17 у каналах 14, 15 протилежних бортів баржі 2 (фіг. 6). На хитавиці рухомі упори 9, 10 можуть спочатку увійти до гнізд, розташованих не точно одне проти одного при статичному положенні суден. У цьому випадку до завершення стиковки рухомі упори 9, 10 у частково висунутому положенні мають можливість вислизнути з одних гнізд і увійти до інших. Можливість висковзання забезпечують кріплення рухомих упорів 9, 10, які не допускають прокручування упорів навколо осі висунення, але допускають повертання в невеликих межах у інших напрямках. У статичному положенні суден 1, 2 рухомі упори 9, 10 протилежних бортів займають гнізда, які розташовані точно одне навпроти одного. Після зайняття суднами статичного положення рухомі упори 9, 10 із зусиллям придавлюються до поверхонь гнізд, чим забезпечується зчеплення суден 1,2. Стиковка суден 1, 2 ефективна завдяки силам тертя, які виникають між поверхнями каналів 14, 15 та кормових кінців рухомих упорів 9, 10 (фіг. 10, 11). Під час руху баржебуксирного складу буксир-штовхач 1 находиться у стані зчеплення з баржею 2, яку він штовхає. Для відстиковки суден рухомі упори 9, 10 керовано утягуються до бортів буксира-штовхача 1, який отримує можливість самостійного пересування. 20 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 Баржебуксирний склад, що складається з буксира-штовхача та баржі, які зістиковані за допомогою автоматичного зчіпного пристрою, два рухомі упори якого встановлені на протилежних бортах носової частини буксира-штовхача у шпангоутній площині з можливістю керованого осьового висування для стиковки та утягування усередину для відстиковки суден, причому кормовий кінець кожного з упорів має форму клина, а у кормовій частині баржі виконані ніша для уміщення носової частині буксира-штовхача та два канали в протилежних бортових стінках ніші для зчеплення з рухомими упорами, при цьому кормова стінка кожного з каналів виконана зубчастою, який відрізняється тим, що ніша у кормовій частині баржі виконана з похилою до основної площини баржі поверхнею, канали для зчеплення з рухомими упорами виконані похилими до основної площини баржі, причому кут нахилу складає від 30 до 60 градусів, а носова частина буксира-штовхача виконана з похилими до основної площини форштевнем і розвалом бортів. 6 UA 109175 C2 7 UA 109175 C2 8 UA 109175 C2 9 UA 109175 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 10

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B63B 35/70, B63B 21/56

Мітки: склад, баржебуксирний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-109175-barzhebuksirnijj-sklad.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Баржебуксирний склад</a>

Подібні патенти