Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Домішка для формувального піску, що включає пустотні мікросфери силікату алюмінію між 90-99 % загальної маси домішки та пом'якшуючий флюсу між 1-10 % загальної маси домішки.

2. Домішка за п. 1, в якій пустотні мікросфери силікату алюмінію мають вміст алюмінію між 15-45 мас. %.

3. Домішка за п. 1, в якій пом'якшуючий флюс є карбонатом лужного або лужноземельного елемента.

4. Домішка за п. 3, в якій карбонатом лужного або лужноземельного елемента є карбонат літію або карбонат стронцію.

5. Застосування домішки за будь-яким з пп. 1-4 в приготуванні формувальних пісків.

Текст

Реферат: Даний винахід належить до галузі домішок для формувальних пісків, що використовуються у виробництві ливарних форм та стержнів. Більш конкретно, даний винахід стосується домішок, щоб запобігати жилкуванню при виробництві металевих деталей, формувального піску, що включає вказану домішку, стержня або форми, які виготовлені з формувального піску, та металевої деталі, виготовленої шляхом використання одного із вказаних стержнів або форм. UA 106559 C2 (12) UA 106559 C2 UA 106559 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Галузь техніки винаходу Даний винахід стосується галузі домішок для формувальних пісків, що використовуються на виробництві ливарних форм та стержнів. Більш конкретно, даний винахід стосується домішок, щоб запобігати жилкуванню на виробництві металевих деталей, формувального піску, що включає вказану домішку, стержень або форми, які виготовлені з формувального піску, та металевої деталі, виготовленої шляхом використання одного з вказаних стержнів або форм. Рівень техніки Лиття, одержане з використанням стержнів та форм, виготовлених з формувальних пісків в основному має ряд дефектів форми, що мають бути пізніше піддаватися машинній обробці, щоб одержати деталі з відповідними розмірами. Ці дефекти виникають через надмірне нагрівання стержень або форми, що спричинені дією розплавленого металу, який вливається в них, що спричиняє їх розширення, та, як наслідок, появу тріщин на поверхні. Розплавлений метал проникає в ці тріщини, таким чином формуючи перегородки або пластинки на поверхні одержаної деталі. Така небажана дія відома як жилкування або "щурячий хвіст". Стержень або форми виготовляються сьогодні змішуванням пісків з газово-вулканізованими або тепло-вулканізованими смолами, або самовстановлювальними смолами, рядом домішок, призначених для покращення характеристик одержаного кінцевої деталі, що далі буде використовуватись. Деякі рішення є відомими для керування або зменшення жилкування. Одне з таких рішень полягає в використання оксидів заліза як домішок в підготовчих або формувальних пісках. Оксиди заліза, які використовуються з цією метою, призначені для мінімізації недоліків, утворених розширенням кварцу, що міститься в пісках, червоного, чорного або жовтого оксидів заліза або оксидів заліза з Сієра-Леоне, об'єднаних у суміш у відсотковому відношенні між 1 та 3 мас. %. Такі оксиди діють як формувальний фактор фаяліту, так само, як під час формування тріщини в стержні, в'язкий фаяліт заповнює тріщини, тим самим мінімізуючи жилкування. Незважаючи на це, в доповнення до неусунення жилкування в багатьох випадках, такий метод має недоліки зменшення оксидом заліза механічного опору стержень та, до того ж, утворення збільшенням фаяліту тенденції проникнення, спричиняючи нерівності на зовнішній поверхні одержаної деталі, які мають в подальшому бути обробленими. Патент WO 2009155242 описує протижилкувальну домішку, що базується на використанні оксиду заліза, до якої доданий скляний компонент. Вказаний скляний компонент формує розплавлене скло між гранулами піску, який підвищує пластичність, зменшує подрібнювання стержнів, та, отже, випадки жилкування. Проблема аналогічна – зменшення механічного опору стержень. Інше існуюче рішення описує використання деревного борошна або вуглецевого пилу як домішок. Деревне борошно або вугілля додається до формувального піску в відсотковому відношенні від 1 до 3 мас. %. Таке борошно горить протягом плавлення, залишаючи пустими порожнини, розподіленими по всьому суцільному об'єму стержень, що дозволяє розширення кремнію, щоб потрапляти в ці порожнини без потреби у розширенні їх зовнішньої сторони, таким чином запобігаючи появі тріщин, що спричиняють жилкування. Основний недолік такого методу в тому, що після спалювання борошна, виробляється велика кількість газу, яка, коли поширюється, може приводити до розмірних проблем в одержаних деталях. З домішками такого типу, механічний опір стержень також зменшується. Патент US 4,735,973 описує використання домішок оксиду титану. Домішки представленні у відсотковому відношенні від 0,5 до 5 мас. % від всього піску і така домішка вміщує від 15 до 95 мас. % оксиду титану. За цим методом, відбувається температурне розширення, як наслідок попереджено жилкування, механічний опір стержень зберігається і тому не збільшується виділення газу. Недолік цього методу в тому, що одержані стержень мають тенденцію до проникнення, застосування фарб або інших методів обробки до поверхні одержаного стержень є необхідним передлиттям деталі. Інший спосіб для методів обробки жилкування описані в документах WO02087807, WO2009062074 та WO2009046128. Ці описані домішки мають різні композиції, спільні характерні риси яких в тому, що вони включають матеріали, що містять оксиди літію та оксиди заліза. Інше рішення для керування жилкуванням в приготуванні металевих деталей описано в патенті EP0891954 та в ES2116245, що мають найближче відношення до даного винаходу. Рішення цих патентів охоплює використання пустотних мікросфер силікату алюмінію як протижилкувальної домішки. EP0891954 описує використання пустотних мікросфер силікату алюмінію, які додаються до піску в відсотковому відношенню маси від 1 до 30 %. Мікросфери мають вміщувати між 20-35 мас. % алюмінію. Такі пустотні мікросфери запобігають появі тріщин в стержнях та формах через їх здатність зморщуватися та руйнуватися в результаті нагрівання, створеного розплавленим металом. Коли вони руйнуються та зморщуються, пустоти, які їх 1 UA 106559 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 залишають, втягують розширення кремнію, запобігаючи або зменшуючи появу тріщин, що ведуть до жилкування. Проблема цих пустотних мікросфер така, що коли вони використовуються в кількості, меншій, ніж 10 % маси в пісковій суміші, вони не дають оптимального результату, наприклад, вони не завжди запобігають жилкуванню в необхідній мірі. З іншого боку, коли використовують високе відсоткове відношення пустотних мікросфер (понад 10 мас. %, зазвичай між 20-35 мас. %), проблема жилкування вирішується, але стержень та форми одержують гірші характеристики. Таким чином є потреба вдосконалювати домішки, що базуються на пустотних мікросферах силікату алюмінію, які дозволяють зменшити вміст формувального піску до менше ніж 10 мас. %, в порядку, щоб одержати стержень та форми, що мають відповідні механічні характеристики, але без ефекту попередження жилкування в кінцевій деталі, які зменшуються або на які здійснюється вплив. Так автори винаходу розкривають, що додаванням маленької кількості флюсу до пустотних мікросфер, отримують домішки, які дозволяють зниження кількості мікросфер в пісковій суміші до менше ніж 10 мас. %. Це дозволяє одержувати форми та стержень, що мають відповідні механічні характеристики, але які неочікувано також дозволяють довершити відсутність жилкування в кінцевих металевих деталях. Використання домішки за винаходом також дозволяє одержувати металеві деталі з гладкою поверхнею або оболонкою. Короткий опис креслень Фігура 1 показує зображення металевої деталі, в якій викликано дефект жилкування використанням стержень, що складається зі 100 % піску, як може бути видно. Фігура 2 показує графічне зображення відсоткової усадки різних мікросфер залежно від температури Температура кінцевої усадки кожного типу мікросфер відображена. Фігура 3 показує графічне зображення відсоткової усадки різних мікросфер залежно від температури та в наявності 6 мас. % карбонату літію та 6 мас. % карбонату стронцію. Фігура 4 показує зображення металевої деталі, одержаної шляхом використання стержень, підготовленого з домішкою згідно з винаходом, де видно відсутність жилкування. Фігура 5 показує графічне зображення одержання газу протягом підготовки металевої деталі з різними стержнями без домішок, з різними промисловими домішками та згідно з винаходом. Фігура 6 показує графічне зображення міцності на розрив стержнів з різними відсотками домішок згідно з винаходом (приклад 5 94 %+6 % CO3Li2) після виходу з боксу, на 24 годину, та на 24 годину з 100 % відносної вологості Фігура 7 показує графічне зображення стійкості до зношування з різними відсотками домішки згідно з винаходом (приклад 5 94 мас. %+6 мас. % CO3Li2) після виходу з боксу, на 24 годину, та на 24 годину з 100 % відносної вологості. Детальний опис винаходу Основний об'єкт даного винаходу складається з домішки для формувального піску, що містить пустотні мікросфери силікату алюмінію між 90-99 % загальної маси домішки та флюсу між 1-10 % загальної маси домішки. В конкретному втіленні, домішка включає між 94-97 мас. % пустотних мікросфер силікату алюмінію та між 3-6 мас. % флюсу. Домішка, що описана вище (далі – домішка згідно з винаходом), використовує суміш піску, щоб приготувати ливарні форми або стержень. Домішка неочікувано зменшує появу тріщин в формах та стержнях протягом лиття та формування металевої деталі, в більшості випадків запобігає їх появі. Жилкування на кінцевій металевій деталі попереджено. Пустотні мікросфери силікату алюмінію є першим компонентом домішки згідно з винаходом. Як обговорювалось раніше, ці мікросфери мають властивість втягувати розширення силікату, коли стержень або форма нагріваються через контакт з розплавленим металом. Будь-який тип пустотних мікросфер силікату алюмінію може бути використано в підготовленні домішки згідно з винаходом, включаючи ті, що з високим вмістом алюмінію. Мікросфери домішки згідно з винаходом можуть мати вміст алюмінію між 15-45 мас.% маси. Переважне втілення розглядає використання мікросфер з вмістом алюмінію між 18-40 мас. %. Пустотні мікросфери можуть вміщувати інші незначні елементи або компоненти в їх композиції, крім силікату алюмінію, такі як Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O або TiO2, які можуть дещо змінювати температурні характеристики мікросфер, але в будь-якому випадку наявність цих елементів не буде впливати на протижилкувальні властивості домішки згідно з винаходом. Інший компонент домішки згідно з винаходом - це флюс. Винахідники спостерігали, що він має властивість змінювати температурні властивості мікросфер. Флюс має ефект знижування точки плавлення мікросфер, робить їх м'якшими та руйнування (пролом) швидшим. Це дозволяє оптимізувати ефект втягування розширення піску. Винахідники також спостерігали, що наявність флюсу дозволяє роботу з пустотними мікросферами силікату алюмінію будь-якого типу. В той 2 UA 106559 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 час, як патент ES2116245 застерігає проти роботи з мікросферами, що мають високий вміст алюмінію (35-40 мас. %), через те, що вони створюють проблеми жилкування на кінцевій деталі, винахідники демонструють, що додавання флюсу дозволяє використання мікросфер будь-якого типу, включаючи такі, що мають високий вміст алюмінію, так розширюючи діапазон мікросфер, з якими може бути приготовлено домішку. Переважне втілення винаходу розглядає використання карбонату лужного або лужноземельного елементу як флюсу. Більш переважно, вказані карбонати можуть бути карбонатом літію та/або карбонатом стронцію. Використання домішки згідно з винаходом демонструє, що воно не тільки здатне подолати проблему жилкування на виробництві металевих деталей, але й також досягати того, що поверхня або оболонка вказаних деталей позбавлені шорсткості. Домішка згідно з винаходом використовує суміш пісків. Вказані піски, що називаються формувальними пісками, використовуються для приготування ливарних форм та стержнів. Інший об'єкт даного винаходу це, таким чином, формувальний пісок, що містить між 90 та 99 мас. % піску та між 1-10 мас. % домішки згідно з винаходом. Формувальний пісок переважно включає між 94-97 мас. % піску та 3-6 мас. % домішки згідно з винаходом. В контексті винаходу, будь-який звичайний тип піску може бути застосований в приготування ливарних форм та стержнів. Конкретно, можуть бути використаними піски для виготовлення ливарних стержнів та форм з вмістом кремнію більше ніж 95 мас. % та з різними розмірами зерна, розподіленим від AFA 40 до AFA 120. Формувальний пісок згідно з винаходом може також вміщувати інші загальновикористовувані компоненти, такі як ливарні агрегати, зв'язувальні речовини та інші додаткові компоненти, що використовують в цій галузі техніки. Інший об'єкт винаходу це застосування формувального піску винаходу для приготування ливарних форм та стержнів. Більш детально, об'єкт даного винаходу - це спосіб приготування ливарних форми або стержень, які включають: a) змішування формувального піску згідно з винаходом із зв'язувальною смолою, b) введення суміші a) у форму, щоб сформувати ливарне стержень або форму, c) поєднання вказаного ливарного стержень або форми з каталізатором тверднення, d) відділення стержень або форми, коли вони затвердіють. Етап а) включає змішування та гомогенізацію формувального піску, який включає в своєму складі пісок та домішку згідно з винаходом зі зв'язувальною смолою. Коли смоли тверднуть, вони допомагають зв'язуванню та зчепленню деталей та затвердінню форми та стержень. Будь-який тип смоли, що звичайно використовується в приготуванні ливарних стержнів та форм, може бути використаний на етапі а). Винахід розглядає використання фенольноуретанових смол, оброблених газами аміну; акрилово-епоксидних смол, оброблених газами форміату метилу або SO2; фенольно-лужних смол, оброблених газами метилу або SO 2; фуранових смол, фенольних смол, сечо-формольних смол гарячого стрижневого ящика або їх комбінацій; неорганічної системи INOTEC гарячого стрижневого ящика, або також пісків, попередньо покритих, наприклад, новолачними смолами. Коли формувальний пісок змішується зі смолою, має прийматися суміш, яка введена в форму, щоб забезпечити пісковій формі або стержню кінцевий контур. Контур, якого вони набувають, буде визначатися контуром кінцевої металевої деталі. Для надання пісковій форми або стержню щільності, каталізатор тверднення, який прискорює полімеризацію смоли, застосовується на етапі с). Будь-який тип каталізатора, що звичайно використовується в рівні техніки, може застосовуватись для цілей винаходу, зазвичай використовуються газові каталізатори, такі як аміни, SO 2, метил форміат або CO2. Коли їх ущільнюють та каталізують, піскова форма або стержень відокремлюються від використаної форми, щоб надати їм контуру та підготовити для використання на виробництві металевої деталі. Інший об'єкт даного винаходу це форма або стержень, що включають формувальний пісок згідно з винаходом, наприклад, формувальний пісок, що включає домішку згідно з винаходом. Стержень або форми згідно з винаходом мають механічне виконання, що безпосередньо відображує те, що стержень та форми виготовлені лише з піску, але з перевагою, що жилкування зовсім попереджене. Іншою перевагою стержнів та форм згідно з винаходом є відведення газу у виробленій деталі. Кількість газу не тільки значно зменшується (дивись Фігуру 5), але також виробництво газу стабілізується після 20 хвилин, аналогічно до інших промислових протижилкувальних домішок. Інший об'єкт винаходу - це спосіб підготовки металевого лиття, яке включає: a) введення стержень або форми згідно з винаходом в ливарний пристрій, 3 UA 106559 C2 5 10 15 b) розливання металу в рідкому стані в вказаний пристрій, c) дозвіл металу, розлитому в ливарний пристрій, охолодитися та затвердіти, d) відділення металевої деталі від ливарного пристрою. Стержень та форми згідно з винаходом дозволяють одержання, відповідно до способу з даного опису, деталі з різних металів та/або сплавів, таких як металів залізної групи, таких як сірий, вузловий чавун і сталь, або незалізних металів таких як наприклад мідь, бронза і олово. Кінцевий об'єкт даного винаходу це металева деталь, одержана відповідно до способу з даного опису. Металеві деталі згідно з винаходом - без жилкування та мають по суті гладку поверхню або оболонку, позбавлені шорсткості. Вказані металеві деталі можуть бути з металів залізної групи, таких як сірий, вузловий чавун і сталь, або незалізних металів як, наприклад, мідь, бронза і олово. Мета наданих нижче прикладів – проілюструвати винахід, але вони не повинні розглядатися такими, що обмежують його. Приклад 1: Температурний аналіз різних типів мікросфер Було проаналізовано температурне виконання різних типів пустотних мікросфер, склад яких деталізований у нижченаведеній Таблиці 1: Таблиця 1 Склад мікросфер у мас. % SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2 PPC 20 25 30 35 40 Приклад 1 55,7 28,8 6,4 0,75 1,55 0,43 4,36 1,39 0,62 Приклад 2 67,1 16,7 4,09 2,02 1,51 0,9 3,92 0,79 2,97 Приклад 3 59,1 27,8 4,66 1,85 0,97 0,58 2,25 1,04 1,75 Приклад 4 58,0 30,2 3,76 2,41 1,29 0,21 2,14 1,99 0 Приклад 5 55,6 38,3 1,91 0,96 0,4 0,35 0,57 1,07 0,84 Тест на плавкість був реалізований на високотемпературному мікроскопі MISURA. Високотемпературний мікроскоп – це обладнання, яке дозволяє спостереження зразку, коли він піддається дії нагрівального циклу. В той же час, це дозволяє записувати загальну побудову зразка протягом всього дослідження на плавкість на носій даних. Розвиток усадки зразка залежить від температури, визначеної з записаних зображень через обладнання аналізу зображення. Циліндрична кнопка 3 мм в діаметрі та 3 мм у висоту була сформована з кожного зразка пресуванням та була покладена на опору. Пізніше, в свою чергу, розміщений в тримачі зразку високотемпературного мікроскопу, де він піддавався дії нагрівального циклу зі швидкістю 25°C/хв.. До максимальної температури 1550°C. Усадково-температурна крива, на додаток до нижченаведеної температурної характеристики, визначалась із записаних зображень: - Початок усадки (TSS), приймається як такий, коли площа загальної будови тестового зразка була 99 % його початкової площі. - Кінець усадки (TES), приймається як такий, коли тестовий зразок припинив усадку. - Пом'якшення (TS), приймається як таке, коли краї тестового зразка починають ставати закругленими. - Сфера (TSp), приймається як така, коли тестовий зразок набуває контуру, близького до сфери. - ½ Сфера (T1/2), приймається як така, коли тестовий зразок набуває контуру, близького до півсфери. - Плавлення (ТМ), приймається як таке, коли тестовий зразок набуває контуру, близького до сферичного ковпачка, еквівалентного 1/3 об'єму сфери. Таблиця 2 та Фігура 2 відображують результати аналізів: 4 UA 106559 C2 Таблиця 2 Температурний аналіз мікросфер Характеристика температури Початок усадки (TSS) Кінець усадки (TES) Пом'якшення (TS) Сфера (TSp) Півсфера (T1/2) Плавлення (TM) 5 Приклад 1 Приклад 2 Приклад 3 Приклад 4 Приклад 5 1045 1295 1340 ------------- 935 1160 1250 1360 1430 1435 1025 1270 1445 ------------ 990 1235 1355 ------------ 1155 1550 ---------------- Приклад 2: Вплив карбонату літію та карбонату стронцію на температурні властивості мікросфер. Проаналізовані температурні властивості того ж самого зразка з Прикладу 1 з додаванням 6 мас. % карбонату літію та 6 мас. % карбонату стронцію, відповідно. Результати для зразків, до яких було додано 6 мас. % карбонату літію, представлені в нижченаведеній Таблиці 3: Таблиця 3 Температурний аналіз мікросфер з карбонатом літію Суміш а T Початок усадки (TSS) а T Кінець усадки (TES) а T Пом'якшення (TS) СФЕРА (TSp) ПІВСФЕРА (TSp) а T Плавлення (TM) 100 мас. % Приклад 5 94 мас. % Приклад 1+6 мас. % Co3Li 94 мас. % Приклад 94 мас. % Приклад 5+6 мас. % Co3Li 2+6мас. % Co3Li 1,155 1,085 1,215 890 1,550 1,210 1,320 1,035 1,240 1,350 1,155–1,170 1,270 1,295 1,340–5 1,350 1,210 1,230 10 Дані, що стосуються зразка 5 разом з 6 мас. % карбонату літію та 6 мас. % карбонату стронцію, представлені як в Таблиці 4, так і на Фігурі 3. Таблиця 4 Приклад 5 а T Початок усадки а T Кінець усадки а T Пом'якшення Плавлення 15 20 (94 мас. % Приклад 5+6 мас. % (94 мас. % Приклад 5+6 мас. % Co3Li) Co3Sr) 1,155°C 1,215ºC 1,095ºC 1,550°C ---- 1,320ºC 1,335ºC 1,350ºC 1,390ºC ---- Приклад 3: Приготування ливарних стержнів з різними домішками та розвиток жилкування та оболонки одержаних в одержаній деталі Стержнів приготовлені з 94 мас. % Echave C-70 піску, 1 мас. % ISOCURE FOCUS 418/618 фенольно-уретанової смоли, та 5 мас. % домішки (94 мас. % зразку мікросфер + 6 мас. % Co3Li). 3 складові змішують в млині та суміш вводять до завантажувальної лійки піскометальної машини. Суміш вистрілюється до форми стержень, щоб одержати контур стержень, та оброблюється газом аміну. Готове стержень витягується до свого кінцевого контуру. Дослідження на жилкування було виконане та оболонка металевих деталей одержана з використанням різних домішок, згідно з винаходом, також були спостережені. Нижченаведена 5 UA 106559 C2 таблиця показує результати: Таблиця 5 Суміш 10 94 мас. % Зразок 1+6 мас. % Co3Li Домішка до піску Жилкування Оболонка 5 100 мас. % Зразок 5 10 % 7 1 5% 0 0 94 мас. % 94 мас. % 94 мас. % Зразок 5+6 Зразок 5+6 100 мас. % Зразок 2+6 мас. % мас. % Пісок мас. % Co3Li Co3Li Co3Li 5% 3% 5% 0% 0 1 0 10 0 0 0 0 Як могло бути спостережено, використання 6 мас. % карбонату літію як складової протижилкувальної домішки забезпечує металеві деталі без жилкування, не зважаючи на використання зразка мікросфери. Деталі також мають оболонку без проявів наявних дефектів. На відміну від цього, обидві деталі, що одержані формуванням з стержень з домішкою (100 мас. % пісок) або тільки з мікросферами як домішкою (100 мас. % зразку 5), забезпечують прийняті до уваги дефекти жилкування 10 та 7, відповідно (за шкалою жилкування 0-10). Обидві спричинені дії дозою карбонату літію, який є домішкою, що базується на мікросферах зразку 5, та кількості домішки на складі формувального піску, були пізніше досліджені. Результати показані в нижченаведеній таблиці: Таблиця 6 Зразок для дослідження % піску % домішки Склад домішки CO3Li Зразок 5 Одержані деталі Жилкування Оболонка 15 20 115 95 % 5% 116 97 % 3% 46 95 % 5% 49 90 % 10 % 80 100 % 0% 6% 94 % 6% 94 % 0% 100 % 0% 100 % 0% 0% 0 0 1 0 8 1 7 1 10 0 Приклад 4: Розвиток механічних характеристик стержнів Дослідження було реалізовано, щоб визначити абразивний опір і межу міцності стержень, одержаного з піску та різною кількістю домішки (94 мас. % мікросфери зразку 5+6 мас. % карбонату літію). Результати таких досліджень показані на Фігурах 6 та 7. Як можна побачити, наявність домішки не значно впливає на механічні характеристики одержаного стержень, характеристики опору до абразиву та межу міцності подібні до таких контрольних зразків без домішки досягнуто для різного відсоткового складу досліджуваної домішки. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 35 1. Домішка для формувального піску, що включає пустотні мікросфери силікату алюмінію між 90-99 % загальної маси домішки та пом'якшуючий флюсу між 1-10 % загальної маси домішки. 2. Домішка за п. 1, в якій пустотні мікросфери силікату алюмінію мають вміст алюмінію між 1545 мас. %. 3. Домішка за п. 1, в якій пом'якшуючий флюс є карбонатом лужного або лужноземельного елемента. 4. Домішка за п. 3, в якій карбонатом лужного або лужноземельного елемента є карбонат літію або карбонат стронцію. 5. Застосування домішки за будь-яким з пп. 1-4 в приготуванні формувальних пісків. 6 UA 106559 C2 7 UA 106559 C2 8 UA 106559 C2 9 UA 106559 C2 Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 10

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Anti-veining additive for the production of casting molds and cores

Автори англійською

Prat Urreiztieta, Santiago, Mendizabal Castillanos, Marca, Antonio, Puertollano Abascal, Maria, Jose, Reina Rivero, Jesus

Автори російською

Прат Уррейстьета Сантьяго, Мендисабаль Кастельянос Марко Антонио, Пуертольяно Абаскаль Мария Хосе, Рейна Риверо Хесус

МПК / Мітки

МПК: B22C 9/00, C04B 35/18, B22C 1/02, C04B 38/08

Мітки: ливарних, форм, протижилкувальна, стержнів, домішка, виготовлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-106559-protizhilkuvalna-domishka-dlya-vigotovlennya-livarnikh-form-abo-sterzhniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Протижилкувальна домішка для виготовлення ливарних форм або стержнів</a>

Подібні патенти