Пристрій для закріплення краю підлогового покриття у профільованій конструкції

Номер патенту: 102027

Опубліковано: 27.05.2013

Автор: Зондерманн Франк

Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для рознімного закріплення забезпеченого профілюванням краю (1) підлогового покриття (2) в профільованій конструкції (3), що обмежує підлогове покриття, причому профільована конструкція містить, зокрема, захисний профіль (3) для кромки східця з кутиковим профілем (7) для проступу і основним профілем (9), що закріплюється на східці (8), а кутиковий профіль (7) для проступу має полицю (10) проступу із захисною планкою (11) і упорну полицю (12) східця, який відрізняється тим, що містить змінну вставку (4), яка підганяється по своєму положенню до профільованої конструкції (3) і встановлюється з можливістю знімання, виконану у вигляді профільованої рейки, у якій щонайменше на одному з її обох протилежних один одному подовжніх країв виконане взаємодіюче з профілюванням (5) краю (1) підлогового покриття кріплення (6), яке виконане щонайменше частково відповідним до профілювання (5).

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) повністю або частково встановлена між полицею (10) проступу і основним профілем (9), а на обох своїх протилежних один одному подовжніх краях містить відмінні один від одного кріплення для використання з різними профілями з'єднань паз-гребінь.

3. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) утримується на профільованій конструкції (3) за допомогою фіксатора (13).

4. Пристрій за п. 3, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) як елемент фіксатора на ділянці стикувального кріплення (6) має анкерне кріплення (18) з основним профілем (9) і/або полицею (10) проступу.

5. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) містить щонайменше одне опорне ребро (15), що має на своєму вільному опорному краї (16) растровий фіксатор (17'), який взаємодіє з відповідним растровим фіксатором (17") на основному профілі (9).

6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що опорне ребро (15) містить поперечину (14), що служить для сприйняття горизонтально спрямованих сил, до якої прилягає стикувальне кріплення (6).

7. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) виконана у вигляді безперервнолитого профілю з алюмінію або пластмаси.

8. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що профілювання (5) виконане у вигляді з'єднання (19) паз-гребінь і має щонайменше один виступ (21), який виступає відносно площини (20) з'єднання паз-грeбінь, або, відповідно, щонайменше одне заглиблення (22).

9. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що стикувальне кріплення (6) містить щонайменше одне утримувальне ребро або один утримувальний виступ для забезпечення з'єднання (19) паз-гребінь зверху, і/або які щонайменше частково захоплюють виступ (21) позаду або входять в заглиблення (22).

10. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що щонайменше в одному утримувальному ребрі (23) виконані задані місця (24) руйнування для скорочення висоти.

11. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) по суті виконана U-подібною, і одна полиця її U-подібного профілю виконана як утримувальне ребро (23), а інша полиця її U-подібного профілю - як опорне ребро (15).

12. Пристрій за п. 11, який відрізняється тим, що обидва ребра (23, 15) сполучені між собою поперечиною (14) і мають задані місця (24) руйнування.

13. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) має щонайменше один отвір (25) для свого установлення за допомогою кріпильного засобу (26) на прямому краї (1) підлогового покриття (2).

14. Пристрій за одним з попередніх пп. 1-3, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) утримується на основному профілі за допомогою системи (33, 34) з рейковою напрямною.

15. Пристрій за п. 14, який відрізняється тим, що система з рейковою напрямною має в поперечному перерізі кулясту форму рейки.

16. Пристрій за п. 14, який відрізняється тим, що система з рейковою напрямною є з'єднанням у вигляді ластівчина хвоста (34).

Текст

Реферат: Пристрій для рознімного закріплення профільованого краю (1) підлогового покриття (2) на профільованій конструкції (3), що обмежує підлогове покриття, причому профільована конструкція містить, зокрема, захисний профіль (3) для кромки східця з кутиковим профілем (7) для проступу і основним профілем (9), що закріплюється на східці (8), а кутиковий профіль (7) для проступу має полицю (10) проступу із захисною планкою (11) і упорну полицю (12) східця, причому передбачена змінна вставка (4), яка підганяється по своєму положенню до профільованої конструкції (3) і виконана у вигляді профільованої рейки, що встановлюється з можливістю знімання, у якій щонайменше на одному з її обох протилежних один одному подовжніх країв виконане взаємодіюче з профілюванням (5) краю (1) підлогового покриття кріплення (6), яке виконане щонайменше частково відповідним до профілювання (5). UA 102027 C2 (12) UA 102027 C2 UA 102027 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Опис Винахід належить до пристроїв для рознімного закріплення профільованого краю підлогового покриття в профільованій конструкції, яка обмежує підлогове покриття, причому профільована конструкція є, зокрема, профілем для захисту кромки східця з кутиковим профілем для захисту проступа і закріплюваним на східці основним профілем, а кутиковий профіль для захисту проступа має полицю проступа із захисною планкою і упорну полицю. З рівня техніки відомі профільовані конструкції, передбачені по краях підлогового покриття, щоб захистити підлогове покриття від того, щоб воно на краю змогло відділитися від підлоги. Край підлогового покриття підданий особливому навантаженню, оскільки він легко може виявитися незахищеним слабким місцем для відходження від підлоги. Тому в критичних місцях застосовуються профільовані конструкції, які використовуються, наприклад, на краях східців або на переходах до інших покриттів підлоги. З ЕР 773335 відомий захисний профіль для кромки східця, що складається з двох елементів, а саме, із захисного кутикового профілю для проступа східця і основного профілю. На захисному кутиковому профілі для проступа виконана полиця проступа, що має на своєму вільному кінці захисну планку для сходового покриття. Кутиковий профіль для проступа встановлюється на східці на основному профілі, що закріплюється на ділянці кромки, і має упорну полицю кутика східця, що виступає вниз під прямим кутом до полиці проступу, а також дистанційовану від неї додаткову поперечину. Сходове покриття після встановлення кутикового профілю для проступа перекривається на заздалегідь визначену величину захисною планкою, так що відривання або відставання краю сходового покриття гарантовано попереджається. Цей пристрій працює задовільно, зокрема, тоді, коли сходове покриття є стискуваним на певну величину, так, що зовнішній край захисної планки може дещо заглибитися в покриття, і таким чином попереджається виникнення відчутного стику між поверхнею покриття і кутиковим профілем для проступа. У разі паркетної підлоги або підлогового покриття з ламінату заглиблення в підлогове покриття неможливе, якщо крайова ділянка не має відповідної фрезерованої виїмки для захисної планки. Однак виконати її на будмайданчику можливо лише в складних умовах або взагалі неможливо. Тому в основу винаходу покладена задача створення пристрою для закріплення підлогового покриття на профільованій конструкції, за допомогою якого профільований край покриття підлоги може утримуватися надійно і довго, запобігаючи контактним поштовхам. Задача згідно з винаходом вирішується за допомогою змінної вставки, що підганяється по своєму положенню до профільованої конструкції і виконаної у вигляді профільованої рейки з можливістю знімання, у якої щонайменше на одному з її обох протилежних один одному подовжніх країв виконане взаємодіюче з профілем краю підлогового покриття кріплення, яке виконане щонайменше частково стикувальним цьому профілю. Завдяки тому, що край підлогового покриття має профіль, який може взаємодіяти з відповідним стикувальним кріпленням, забезпечується надійне утримання вільного краю підлогового покриття і попереджається його відривання від підлоги. У переважному варіанті виконання змінна вставка повністю або частково встановлюється між полицею східця і основним профілем, причому змінна вставка на обох своїх протилежних один одному подовжніх краях, переважно, містить відмінні один від одного кріплення для використання з різними профілями з'єднань паз-гребінь. За допомогою цього особливого пристрою досягається надійне і стійке позиціонування змінної вставки на захисному профілі для кромки східця. У особливо переважному варіанті виконання змінна вставка на профільованій конструкції утримується за допомогою фіксатора. Завдяки цьому спочатку в профільованій конструкції можна довільно встановити змінну вставку, а потім прикріпити край підлогового покриття, або ж спочатку встановити зв'язок з крайовим профілем, а потім приєднати профільовану конструкцію. При цьому переважно, щоб змінна вставка як елемент фіксатора на ділянці стикувального кріплення мала анкерне кріплення з основним профілем і/або полицею східця. Це унеможливлює зміни підлогового покриття відносно пристрою. Переважно змінна вставка забезпечена щонайменше одним опорним ребром, що має на своєму вільному опорному краї фіксатор, який взаємодіє з відповідним фіксатором на основному профілі. Це опорне ребро може підтримувати кутиковий профіль для проступа на ділянці полиці східця або захисної планки, так що полиця східця не може бути стоптана. Ця небезпека була б реальною, оскільки у винаході вона більше не перекриває підлогове покриття, а лише впирається в його край і більше не розташовується на ньому. Фіксатор забезпечує довговічне закріплення положення, так що змінна вставка не може зісковзнути. 1 UA 102027 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Переважним чином на опорному ребрі виконана поперечина, що служить для сприйняття горизонтально направлених сил, і до якої прилягає стикувальне кріплення. Завдяки цьому сили, які діють на підлогове покриття через стикувальне кріплення і поперечину, а також опорне ребро, можуть передаватися пристрою. Як прийнятний варіант виконання можна передбачити виготовлення змінної вставки у вигляді безперервнолитого профілю з алюмінію або пластмаси. Завдяки цьому виготовлення не вимагає великих витрат. Профілювання краю підлогового покриття і, тим самим, відповідне частково стикувальне кріплення можуть бути повністю або частково виконані у вигляді з'єднання паз-гребінь, що має щонайменше один виступ, який виступає відносно площини паз-гребінь, або щонайменше одне заглиблення. При цьому сприятливо, щоб стикувальне кріплення містило щонайменше одне утримувальне ребро або один утримувальний виступ, що забезпечує з'єднання паз-гребінь зверху і/або які щонайменше частково підпирають виступ, або входять в заглиблення. Такий варіант виконання, переважно, може бути створений таким, щоб щонайменше на одному утримувальному ребрі або утримувальному виступі для зменшення висоти були утворені задані місця руйнування. При цьому утримувальне ребро в стані постачання може мати висоту, яка по суті відповідає товщині або зразковій товщині звичайного профілю. У цьому випадку в залежності від особливого варіанту виконання конструкції паз-гребінь це утримувальне ребро може бути скорочене по своїй висоті настільки, що воно зможе належним чином входити в заглиблення або заходити за виступ і, таким чином, являє собою надійне кріплення. Навіть в тому випадку, якщо з'єднання паз-гребінь містить гребінь у вигляді звичайного виступаючого ребра, утримувальне ребро, виконане на змінній вставці, здатній зафіксувати крайову ділянку підлогового покриття настільки, щоб воно могло розташовуватися на гребені і при цьому надавати натиск, спрямований вниз. Особливо проста конструкція може полягати в тому, щоб змінна вставка по суті була виконана U-подібною, U-подібна сторона була виконана як утримувальне ребро, а інша Uподібна сторона - як опорне ребро. Обидві сторони в цьому варіанті виконання сполучені між собою поперечиною. Сприятливим може бути при цьому те, що обидві сторони мають задані місця руйнування, так що вони можуть підганятися під висоту підлогового покриття і тим самим використовуватися в різних профільованих конструкціях. Нарешті, в одному з чергових варіантів виконання змінна вставка може мати отвір для свого встановлення за допомогою кріпильного засобу на прямому краї підлогового покриття, тобто, якщо підлогове покриття з краю не буде мати ніякого виступаючого профілювання, а буде мати гладку торцеву поверхню. У одному з чергових варіантів виконання змінна вставка може утримуватися на основному профілі за допомогою системи з рейковою напрямною. Таким чином, змінна вставка може бути змонтована з основним профілем заздалегідь, причому маніпулювання спрощується, оскільки доводиться обходитися тільки одним монтажним елементом, що складається із змінної вставки і основного профілю. При цьому зручно, щоб система з рейковою напрямною мала в поперечному перерізі кулясту форму рейки. Однак може виявитися також вигідним передбачити для системи з рейковою напрямною з'єднання у вигляді ластівчиного хвоста. За допомогою обох видів з'єднання може бути здійснене просте, легке, швидке, а також міцне з'єднання змінної вставки з основним профілем. Перевага кулястої форми в порівнянні з ластівчиним хвостом убачається в удароміцності форми, оскільки ніякий край або кут не може отримати пошкодження під час інсталяції. У той же час ластівчин хвіст виготовляється швидко, що сприяє відповідному зниженню витрат. Крім того, при кулястій формі змінна вставка під натиском може бути втиснена у відповідно виконаний паз в основному профілі, так що точного встановлення не потрібно, оскільки взаємопов'язані окремі елементи знаходять прийнятне місце в примусовому порядку. Нижче винахід більш детально пояснюється на прикладах виконання, зображених на кресленнях, на яких: фіг. 1 зображено пристрій згідно з винаходом виконаний як захисний профіль для кромки східця з прикріпленим підлоговим покриттям. фіг. 2а-2с - деталі по фіг. 1, фіг. 3 - інший приклад виконання винаходу застосовно до захисного профілю для кромки східця з іншим профілюванням підлогового покриття, фіг. 4 - інший приклад виконання з іншим профілюванням краю підлогового покриття, фіг. 5 - вигляд у перспективі U-подібної змінної вставки з отвором, 2 UA 102027 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 фіг. 6 - змінна вставка на фіг. 5 в зібраному стані при використанні з підлоговим покриттям, край якого має пряму торцеву поверхню, фіг. 7 - ще один варіант виконання з горизонтальною U-подібною змінною вставкою, фіг. 8 - варіант виконання змінної вставки з двостороннім профілюванням для сторони з пазом, а також для сторони з гребенем, фіг. 9 - варіант виконання змінної вставки з профілюванням з обох сторін для використання з різними типами профілювання, і фіг. 10 - різні затискачі для закріплення змінної вставки на основному профілі. На фіг. 1 зображений пристрій для рознімного закріплення краю 1 підлогового покриття 2 на профільованій конструкції 3. Підлогове покриття складається із зібраних елементів, що мають з краю профілювання в значенні системи паз-гребінь, що забезпечує міцне з'єднання окремих елементів. Профільована конструкція 3 в зображеному прикладі виконання являє собою захисний профіль для кромки східця, що містить кутиковий профіль 7 для проступа і основний профіль 9, який закріплюється на поверхні східця 8. Кутиковий профіль 7 для проступа має по суті горизонтальну полицю 10 проступа із захисною планкою 11 і упорну полицю 12 східця, яка проходить вертикально. Упорна полиця 12 східця має профілювання 12', яке взаємодіє з відповідним профілюванням 12'' лобової кромки основного профілю 9. Кутиковий профіль 7 для проступа оснащений на своїй нижній стороні упорним ребром 27, що притискається до протилежного ребра 28, яке виступає вгору від базового профілю 9. Між обома ребрами виконаний фіксатор 29. Таким чином, кутиковий профіль 7 для проступа може фіксуватися на основному профілі 9 на будь-якій висоті, так що тим самим здійснюється підгонка під товщину підлогового покриття 2. Профільована конструкція 3, виконана як захисний профіль для кромки східця, згідно з винаходом містить змінну вставку 4 у вигляді профільованої рейки, яка є знімною і встановлюється в своєму положенні з можливістю підгонки відносно профільованої конструкції 3. Крім того, на змінній вставці 4 виконане кріплення 6, яке щонайменше частково відповідає профілюванню 5 краю 1 підлогового покриття 2 і взаємодіє одним з обох своїх протилежних один одному подовжніх країв з профілюванням 5 краю 1 підлогового покриття 2. Як показують інші варіанти виконання, що пояснюються нижче, кріплення 6 може бути також виконане таким чином, щоб воно було лише частково відповідним профілюванню 5 або контуру з'єднання паз-гребінь. У зображеному варіанті виконання профілювання є складовою частиною особливого з'єднання 19 паз-гребінь, гребінь 19' якого виступає уперед на краю підлогового покриття 2. Крім того, профілювання 5 має при цьому нішу, внаслідок чого на краї підлогового покриття з'являється уступ. На цьому уступі виконаний виступ 21, який виступає над площиною 20 пазагребеня. За виступом 21 виконане заглиблення 22. Стикувальне кріплення 6 змінної вставки 4 в прикладі виконання, зображеному на фіг. 1, виконане таким чином, що його контур відповідає зв'язаній деталі з'єднання 19 паз-гребінь. Тому кріплення 6, як видно на фрагменті III фіг. 2с, містить на своєму вільному кінці, поверненому до підлогового покриття, утримувальний ребро 23, охоплюючий виступ 21 і з'єднання 19 паз-гребінь, що входить в заглиблення. Зокрема, змінна вставка 4 складається з профілю, який може знайти застосування як рейка або в окремих деталях. Кріплення, виконане на профілі, продовжене, як, зокрема, видно, на фіг. 1, на його сторонах, повернених до захисного профілю для кромки східця, вгору і охоплює при цьому гребінь 19'. У порядку прилягання до нього проходить по суті в горизонтальному напрямку поперечина 14, на якій на відстані від кріплення 6 по суті в правому куті виконане опорне ребро 15. Опорне ребро 15, що має на своєму вільному опорному краї 16 растровий фіксатор 17', взаємодіє з відповідним растровим фіксатором 17'' на основному профілі 9. Профіль змінної вставки 4 в прикладі виконання, зображеному на фіг. 1, частково розташований між полицею 10 проступу і основним профілем 9 і заходить своєю ділянкою, виконаною як стикувальне кріплення 6, на одному з обох протилежних один одному подовжніх країв в підлогове покриття 2. Таким чином, виступ 21, повернений відносно виступаючого гребеня 19' назад в підлогове покриття 2, впирається в заглиблення 22. Змінна вставка 4 сполучена з профільованою конструкцією 3 з можливістю знімання і утримується на ній за допомогою фіксатора 13. Фіксатор в зображеному прикладі виконання в трьох місцях. Ці місця позначені на фіг. 1 як фрагмент I, фрагмент II і фрагмент III і зображені на відповідних фіг. 2а-2с. На фіг. 2а фрагмент I відтворений в збільшеному вигляді. Поперечина 14 змінної вставки 4 в цьому варіанті виконання притискається по суті площинним чином під полицею 10 проступу і 3 UA 102027 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 захисною планкою 11. На ділянці полиці 10 проступу поперечина 14 містить фіксатор 13, що складається зі стопорного ребра і відповідно виконаного паза. У зображеному прикладі виконання стопорне ребро виконане на поперечині 14, а паз, відповідно, на нижній стороні полиці східця. Переважно, цей фіксатор по суті знаходиться над опорним ребром 15, яке виступає вертикально вниз відносно поперечини 14. На фіг. 2b зображений фрагмент II, в якому нижня кінцева ділянка опорного ребра 15 показана відповідним фіксатором 13. Опорний край 16 опорного ребра 15 забезпечений растровим фіксатором 17', який взаємодіє з відповідним растровим фіксатором 17" на поверхні основного профілю 9. Розміри відносно положення вибрані таким чином, що фіксатор 13 на поперечині 14 спрацьовує в дію в тому випадку, коли знаходяться в зачепленні растрові фіксатори 17', 17". На фіг. 2с у фрагменті III зображений третій фіксатор 13. При цьому змінна вставка 4 як елемент фіксатора містить на ділянці стикувального кріплення 6 анкерне кріплення 18, в якому пази на основному профілі забезпечують зачеплення для кріпильного виступу. У порядку доповнення або заміни змінна вставка 4 може мати анкерне кріплення 18 для полиці 10 проступу (не показано). Завдяки анкерному кріпленню в трьох точках змінна вставка 4 незалежно від свого зчеплення з профілем підлогового покриття утримується в положенні самостійно і надійно, якщо кутиковий профіль для проступа зафіксований на основному профілі. При цьому можна вибрати фіксоване положення, в якому профіль змінної вставки 4, кріпиться під натиском між полицею 10 проступу і основним профілем 9. Завдяки фіксації змінної вставки 4 поперечина 14 може сприймати сили, направлені горизонтально, які від підлогового покриття через стикувальне кріплення 6 і опорне ребро 15 передаються профільованій конструкції 3 у вигляді захисного профілю для кромки східця. У особливих варіантах виконання ребро анкерного кріплення 18 може мати довжину більшу показаної. У цьому випадку опорне ребро 15 так само, як і віддалене вниз ребро, що служить для анкерного кріплення 18, може мати задані місця руйнування, що дозволяє зменшувати висоту або проводити підгонку під товщину підлогового покриття. На фіг. 3 зображений черговий приклад виконання винаходу. У цьому прикладі виконання елементи, які служать для виконання тих же функцій, що і в пристрої на фіг. 1, позначені тими ж позиціями. У цьому варіанті виконання змінна вставка 4 по суті утворена Г-подібним профілем, причому поперечина 14 не притискається під полицею проступу, а по суті розташована безпосередньо над основним профілем 9. Опорне ребро 15 знов підтримується фіксаторами 13 або 17' і 17" як під полицею 10 проступу, так і на основному профілі 9. Поперечина 14 проходить в напрямку з'єднання 19 паз-гребінь краю підлогового покриття і має на своєму вільному кінці як стикувальне кріплення 6 поперечину, по суті направлену вертикально вгору. Ця поперечина впирається в заглиблення 22, передбачене в з'єднанні 19 паз-гребінь. Під цією поперечиною кріплення 6 виконане анкерне кріплення 18 фіксатора 13, так що закріплення в трьох точках забезпечене і в цьому варіанті виконання. Для підтримки полиці 10 проступу на з'єднання 19 паз-гребінь як подовжувач поперечини може бути укладене додаткове утримувальне ребро 6". На фіг. 4 зображений черговий варіант виконання знімної змінної вставки 4. Ознаки з тими ж позиціями відносно функції відповідають ознакам аналогічної дії на фіг. 1. Цей варіант виконання також використовує по суті Г-подібний профіль змінної вставки 4, причому, однак, основна полиця Г-подібного профілю, яка утворює поперечину 14, виявляється під полицею 10 проступу, або захисною планкою 11, і утримується за допомогою фіксатора 13 або анкерного кріплення на полиці 10 проступу. Опорне ребро 15, яке виступає вниз, спирається нижнім фіксатором 13 на основний профіль 9. Стикувальне кріплення 6 в цьому випадку виконане у вигляді виступаючого вниз утримувального ребра 6", яке за допомогою обламування показаного на фіг. 4 штрихами надлишку по довжині в заданому місці 24 руйнування укорочене до відповідних розмірів. При цьому поперечина притискається до профілювання 5 пристрою паз-гребінь і перешкоджає відриванню покриття. На фіг. 5 і 6 зображений ще один приклад виконання винаходу. Ознаки з тими ж позиціями відповідають таким на фіг. 1. Профіль змінної вставки 4, зображений в прикладі виконання по фіг. 5, в описаному тут вигляді по суті виконаний U-подібним, тобто як U-подібний профіль, причому одна полиця Uподібного профілю виконана як утримувальне ребро, а інша полиця U-подібного профілю - як опорне ребро. Виступаюче вниз утримувальне ребро 6" кріплення 6 має в цьому випадку таку ж довжину, що і опорне ребро 15. Анкерне закріплення змінної вставки на захисному профілі для кромки східця знов відбувається також за допомогою фіксатора 13, виконаного по краях U 4 UA 102027 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 подібного профілю, взаємодіючих з відповідними стопорними ребрами під полицею 10 проступу, або захисною планкою 11, і на основному профілі 9. Однак додатково в цьому профілі виконаний отвір 25, який пронизує обидві полиці U-подібного профілю, який служить для встановлення гвинта, за допомогою якого змінна вставка кріпиться на торцевій поверхні прямого краю підлогового покриття. Зокрема, цей варіант виконання, яким він зображений на фіг. 6, знаходить застосування при таких краях 1, бічна поверхня яких не має профілювання. Така змінна вставка 4 також легко підганяється під різні висоти підлогового покриття 2, оскільки її виступаючі вниз полиці Uподібного профілю, сполучені поперечиною 14 одна з одною, по мірі потреби з використанням заданих місць 24 руйнування може бути встановлене на відповідну висоту. Таким чином, цей варіант виконання кріплення прийнятний як для утримання підлогового покриття з гладкою крайовою поверхнею без необхідності укладання на підлогове покриття захисної планки 11 з утворенням утримувального ребра, так і, згідно з фіг. 4, для використання з профільованими краями з'єднання паз-гребінь, причому в цьому випадку утримувальне ребро 6" для забезпечення прилягаючого відповідного гребеня до укороченого утримувального ребра 6" зменшується в заданих місцях 24 руйнування до відповідного розміру. Зрозуміло, що таке нарізне з'єднання може використовуватися також при з'єднанні згідно з фіг. 4, причому при відомих умовах виступаючий уперед гребінь на ділянці гвинта може бути видалений. На фіг. 5 зображений додатковий отвір 25', який може бути використаний, якщо U-подібний профіль використовується, не стоячи, а лежачи, див. фіг. 7. Фіксатор 13 виконаний таким чином, щоб він навіть в лежачому положенні міг входити у відповідні пази під полицею 10 проступу і на основному профілі 9. В цьому варіанті виконання горизонтальні полиці U-подібного профілю захоплюють з'єднання паз-гребінь і обома або тільки однією полицею впираються в край підлогового покриття. З'єднання, зображене на фіг. 7, використовує при реалізації зображений на фіг. 5 варіант виконання з отвором 25', передбаченим на основі U-подібної змінної вставки по суті в площині симетрії. Полиці 27 і 28 охоплюють гребінь з'єднання паз-гребінь і притискаються до власне бічної поверхні краю підлогового покриття, причому ширина гребеня може враховуватися шляхом укорочення полиць. На фіг. 8 зображений черговий варіант виконання змінної вставки 4. В цьому варіанті виконання змінної вставки профілювання для сторони паза, як і гребеня, виконане на подовжній стороні профілю, що утворює змінну вставку. Таким чином, змінна вставка може використовуватися незалежно від характеру профілювання без необхідності стеження робітником за тим, чи прилягає до захисного профілю для кромки східця сторона паза або сторона гребеня. На фіг. 9 зображений варіант виконання змінної вставки 4 з двостороннім профілюванням для використання з різними типами 31 і 32 профілювання, існуючими для різних видів підлогового покриття. Нарешті, на фіг. 10 як приклад зображені різні системи 33, 34 з напрямною рейкою для закріплення змінної вставки 4 на основному профілі. Така система з напрямною рейкою приходить на місце фіксатора або анкерного кріплення. Затискач згідно з прикладом а) містить на опорному ребрі 15 по суті стопорний виступ 33' у вигляді частини циліндра, що втискується під натиском у відповідно виконаний паз 33" в основному профілі 9. При відповідному виконанні звуження 35 існує можливість бічного заштовхування змінної вставки в основний профіль. Варіант виконання згідно з прикладом б) передбачає з'єднання 34 у вигляді ластівчиного хвоста, при якому в основному профілі 9 виконана напрямна 34" ластівчиного хвоста, а на опорному ребрі 15 виконаний ластівчин хвіст 34'. У обох варіантах виконання має місце надійне і постійне встановлення змінної вставки в правильному положенні. Зрозуміло, що приклади виконання відносно їх розмірів, показаних на фігурах, не обов'язково повинні відповідати дійсним розмірам. Так, наприклад, в прикладах виконання на фіг. 8 і 9 потрібно потурбуватися про те, щоб розміри змінної вставки в достатній мірі враховували місце під полицею східця. Крім того, необхідно констатувати, що профільована конструкція, зображена на фіг. 1-4, не обмежена фіксуючим з'єднанням, а містить також таку конструкцію, в якій між кутом 7 східці і основним профілем 9 використовується нарізне з'єднання, як це показано на фіг. 10. Перелік посилальних позицій 1 край 2 підлогове покриття 5 UA 102027 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 3 профільована конструкція 4 змінна вставка 5 профілювання 6 кріплення 7 кутиковий профіль для проступа 8 східець 9 основний профіль 10 полиця проступа 11 захисна планка 12 упорна полиця 13 фіксатор 14 поперечина 15 опорне ребро 16 опорний край 17 растровий фіксатор (17', 17") 18 анкерне кріплення 19 з'єднання паз-гребінь 19' гребінь 20 площина паз-гребінь 21 виступ 22 заглиблення 23 утримувальне ребро 24 задані місця руйнування 25 отвір 26 кріпильний засіб 27 упорне ребро 28 протилежне ребро 29 фіксатор ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Пристрій для рознімного закріплення забезпеченого профілюванням краю (1) підлогового покриття (2) в профільованій конструкції (3), що обмежує підлогове покриття, причому профільована конструкція містить, зокрема, захисний профіль (3) для кромки східця з кутиковим профілем (7) для проступу і основним профілем (9), що закріплюється на східці (8), а кутиковий профіль (7) для проступу має полицю (10) проступу із захисною планкою (11) і упорну полицю (12) східця, який відрізняється тим, що містить змінну вставку (4), яка підганяється по своєму положенню до профільованої конструкції (3) і встановлюється з можливістю знімання, виконану у вигляді профільованої рейки, у якій щонайменше на одному з її обох протилежних один одному подовжніх країв виконане взаємодіюче з профілюванням (5) краю (1) підлогового покриття кріплення (6), яке виконане щонайменше частково відповідним до профілювання (5). 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) повністю або частково встановлена між полицею (10) проступу і основним профілем (9), а на обох своїх протилежних один одному подовжніх краях містить відмінні один від одного кріплення для використання з різними профілями з'єднань паз-гребінь. 3. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) утримується на профільованій конструкції (3) за допомогою фіксатора (13). 4. Пристрій за п. 3, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) як елемент фіксатора на ділянці стикувального кріплення (6) має анкерне кріплення (18) з основним профілем (9) і/або полицею (10) проступу. 5. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) містить щонайменше одне опорне ребро (15), що має на своєму вільному опорному краї (16) растровий фіксатор (17'), який взаємодіє з відповідним растровим фіксатором (17") на основному профілі (9). 6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що опорне ребро (15) містить поперечину (14), що служить для сприйняття горизонтально спрямованих сил, до якої прилягає стикувальне кріплення (6). 7. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) виконана у вигляді безперервнолитого профілю з алюмінію або пластмаси. 6 UA 102027 C2 5 10 15 20 8. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що профілювання (5) виконане у вигляді з'єднання (19) паз-гребінь і має щонайменше один виступ (21), який виступає відносно площини (20) з'єднання паз-грeбінь, або, відповідно, щонайменше одне заглиблення (22). 9. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що стикувальне кріплення (6) містить щонайменше одне утримувальне ребро або один утримувальний виступ для забезпечення з'єднання (19) паз-гребінь зверху, і/або які щонайменше частково захоплюють виступ (21) позаду або входять в заглиблення (22). 10. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що щонайменше в одному утримувальному ребрі (23) виконані задані місця (24) руйнування для скорочення висоти. 11. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) по суті виконана U-подібною, і одна полиця її U-подібного профілю виконана як утримувальне ребро (23), а інша полиця її U-подібного профілю - як опорне ребро (15). 12. Пристрій за п. 11, який відрізняється тим, що обидва ребра (23, 15) сполучені між собою поперечиною (14) і мають задані місця (24) руйнування. 13. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) має щонайменше один отвір (25) для свого установлення за допомогою кріпильного засобу (26) на прямому краї (1) підлогового покриття (2). 14. Пристрій за одним з попередніх пп. 1-3, який відрізняється тим, що змінна вставка (4) утримується на основному профілі за допомогою системи (33, 34) з рейковою напрямною. 15. Пристрій за п. 14, який відрізняється тим, що система з рейковою напрямною має в поперечному перерізі кулясту форму рейки. 16. Пристрій за п. 14, який відрізняється тим, що система з рейковою напрямною є з'єднанням у вигляді ластівчина хвоста (34). 7 UA 102027 C2 8 UA 102027 C2 9 UA 102027 C2 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 10

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for fixation of the edge of floor covering in profiled construction

Автори англійською

Sondermann, Frank

Назва патенту російською

Устройство для закрепления края полового покрытия в профилированной конструкции

Автори російською

Зондерманн Франк

МПК / Мітки

МПК: E04F 11/00

Мітки: пристрій, закріплення, покриття, конструкції, підлогового, краю, профільований

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-102027-pristrijj-dlya-zakriplennya-krayu-pidlogovogo-pokrittya-u-profilovanijj-konstrukci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для закріплення краю підлогового покриття у профільованій конструкції</a>

Подібні патенти