Засіб індикації закупорювального пристрою для пляшки з рідиною

Номер патенту: 101929

Опубліковано: 12.10.2015

Автори: Говорун Віктор Іванович, Хортієв Артем Олександрович

Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Засіб індикації закупорювального пристрою для пляшки з рідиною, в якому закупорювальний пристрій містить кришку з осьовим тримачем, який виконано у вигляді пальця, на який встановлюється згаданий засіб індикації, який містить:

хвостовик, який розташовано з одного боку засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на згаданому осьовому тримачі,

індикаційний блок розтинання, який розташовано опозитно згаданому хвостовику, який відрізняється тим, що засіб індикації містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока, при цьому згаданий кріпильний елемент виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор для сполучення з кріпильним отвором індикаційного блока.

2. Засіб за п. 1, в якому індикаційний блок вільно встановлено на кріпильному елементі.

3. Засіб за п. 1, в хвостовику якого виконано додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору і утворює стопорну кромку, при цьому осьовий тримач встановлено в посадковому отворі з натягом.

4. Засіб за будь-яким з вищевказаних пп. 1-3, в якому посадковий отвір хвостовика забезпечено конічним проточуванням, яке звернено в бік осьового тримача.

5. Засіб за будь-яким з вищевказаних пп. 1-4, в якому на хвостовику виконано щонайменше один проріз, який розташовано радіально посадковому отвору.

6. Засіб за будь-яким з вищевказаних пп. 1-5, який додатково містить щонайменше один стопор осьового тримача, який розташовано в додатковому отворі хвостовика.

7. Засіб за п. 6 у якому додатковий отвір виконано глухим, при цьому на торцевій поверхні глухого додаткового отвору розташовано щонайменше один стопор осьового тримача.

Текст

Реферат: Засіб індикації містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока, при цьому згаданий кріпильний елемент виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор для сполучення з кріпильним отвором індикаційного блока. UA 101929 U (54) ЗАСІБ ІНДИКАЦІЇ ЗАКУПОРЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ПЛЯШКИ З РІДИНОЮ UA 101929 U UA 101929 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до засобу індикації закупорювального пристрою для пляшки з рідиною. Відомі засоби індикації закупорювальних пристроїв, див. №№ PCT/GB2004/000189, UA88425. У котрих закупорювальні пристрої із засобом індикації встановлюються на горловину для пляшки з рідиною і утворюють вузол її закупорювання. В процесі першого відкриття кришки закупореної пляшки з рідиною відбувається одноразове випадання індикаційного блока засобу індикації з закупорювального пристрою, внаслідок чого індикаційний блок засобу індикації сигналізує про перше розтинання пляшки з рідиною. При подальшому закритті та відкритті кришки закупорювального пристрою індикаційний блок продовжує сигналізувати про розтинання пляшки з рідиною. Технічне рішення по патенту № UA88425 вибране як прототип. У відомому технічному рішенні розкрито закупорювальний пристрій та засіб індикації розтинання пляшки з рідиною. Відомий засіб індикації закупорювального пристрою для пляшки з рідиною, у якому закупорювальний пристрій містить кришку з осьовим тримачем, виконаним у вигляді пальця, на котрий встановлюється вищезгаданий засіб індикації, що містить: хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації вищезгаданого осьового тримача, індикаційний блок розтинання, який розташовано опозитно згаданому хвостовику. Конструктивною особливістю відомого технічного рішення є те, що засіб індикації розтинання пляшки з рідиною зроблено монолітним та містить: хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі, індикаційний блок розтинання, який розташовано опозитно згаданому хвостовику. У процесі складання закупорювального пристрою індикаційний блок може бути використаний в різного роду акціях, і тому індикаційний блок може містити додаткові відмінні елементи. Також індикаційний блок може містити різні світлові елементи або додаткові смакові і ароматичні засоби. Тому у процесі складання закупорювального пристрою необхідно використовувати засіб індикації з різним виконанням індикаційних блоків, а це призводить до додаткових витрат з виготовлення додаткового набору форм засобів індикації, їх сортування та обліку, особливо при використанні автоматизованої лінії складання закупорювальних пристроїв. Також це призводить до перевитрати матеріалів, так як зазвичай додатковий набір засобів індикації виготовляється з певним заділом. Задачею запропонованої корисної моделі є спрощення виготовлення засобу індикації закупорювального пристрою для пляшки з рідиною. Також задачею запропонованої корисної моделі є запобігання можливості несанкціонованого спрацьовування засобу індикації закупорювального пристрою та, в результаті, підвищення надійності роботи засобу індикації закупорювального пристрою для пляшки з рідиною. Інші задачі і переваги запропонованої корисної моделі будуть виявлені нижче у міру викладу опису та фігур. Для вирішення поставленої задачі відомий засіб індикації закупорювального пристрою для пляшки з рідиною, у якому закупорювальний пристрій містить кришку з осьовим тримачем, виконаним у вигляді пальця, на котрий встановлюється вищезгаданий засіб індикації, який містить: хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі, індикаційний блок розтинання, який розташовано опозитно згаданому хвостовику, відповідно до корисної моделі, що заявляється, засіб індикації містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока, при цьому згаданий кріпильний елемент виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор для сполучення з кріпильним отвором індикаційного блока. Згідно з запропонованою корисною моделлю засіб індикації містить кріпильний елемент, що робить розбірним засіб індикації і дозволяє збирати засіб індикації з заданим індикаційним блоком. В результаті чого в автоматизованій складальній лінії закупорювальних пристроїв додатково встановлюється автоматизована лінія по складанню засобів індикації, на якій відбувається складання засобів індикації з певним індикаційним блоком, які передаються на складальну лінію закупорювальних пристроїв, на якій засіб індикації встановлюється в закупорювальний пристрій. Це зменшує витрати по розробці і виготовленню додаткового набору форм для виробництва засобів індикації з певним індикаційним блоком і забезпечує більший рівень автоматизації лінії по складанню закупорювальних пристроїв при оперативному 1 UA 101929 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 підборі засобу індикації з заданим індикаційним блоком, що спрощує виготовлення закупорювального пристрою, вузла закупорювання і засобу індикації розтинання пляшки з рідиною, а також підвищує ефективність роботи складальної лінії закупорювальних пристроїв. Слід окремо зазначити, що, згідно з запропонованою корисною моделлю, можливе ручне складання засобів індикації на складальній лінії закупорювальних пристроїв, що робить запропоновану корисну модель легко впроваджуваною в технологічний цикл виготовлення закупорювальних пристроїв. Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, індикаційний блок вільно встановлено на згаданому кріпильному елементі. Вільне встановлення на кріпильному елементі індикаційного блока зменшує його навантаження, що виникає в процесі транспортування закупорювального пристрою або вузла закупорювання, на з'єднання хвостовика засобу індикації з осьовим тримачем, що в результаті підвищує надійність з'єднання закупорювального пристрою і засобу індикації і тим самим запобігає несанкціоноване спрацьовування засобу індикації закупорювального пристрою в процесі транспортування закупорювального пристрою від місця його виготовлення до розливної лінії, на якій відбувається посадка закупорювального пристрою на горловину пляшки з рідиною, а також запобігає несанкціоноване спрацьовування засобу індикації в процесі транспортування до споживача закупореною пляшки з рідиною. Виконання кріпильного елемента у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор для сполучення з кріпильним отвором індикаційного блока спрощує складання засобу індикації на складальної лінії і збільшує надійність експлуатації засобу індикації, а також забезпечує додаткову можливість вільного встановлення індикаційного блока на пальці, в результаті чого індикаційний блок передає менше навантажень на з'єднання хвостовика з осьовим тримачем, що запобігає можливість несанкціонованого спрацювання засобу індикації закупорювального пристрою. Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, в хвостовику виконано додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору і утворює стопорну кромку, при цьому осьовий тримач встановлено в посадковому отворі з натягом. Виконання в хвостовику додаткового отвору, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору, забезпечує безперешкодне складання осьового тримача з хвостовиком, оскільки при здійсненні зазначеного складання повітря, що знаходиться в посадковому отворі, вільно відводиться з нього через додатковий отвір. Разом з тим забезпечується збільшення площі контакту осьового тримача з посадковим отвором, при цьому завдяки наявності стопорної кромки, утвореної в місці перетину додаткового і посадкового отворів, і встановлення осьового тримача в посадковому отворі з натягом забезпечується підвищення надійності з'єднання осьового тримача і засобу індикації. Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, осьовий тримач забезпечено щонайменше одним стопорним елементом. Наявність стопорного елемента збільшує надійність з'єднання осьового тримача зі стопорною кромкою посадкового отвору, що також призводить до збільшення надійності з'єднання засобу індикації з закупорювальним пристроєм. Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, посадковий отвір хвостовика забезпечено конічним проточування, зверненого в бік осьового тримача. Наявність конічного проточування полегшує процес встановлення на осьовому тримачі засобу індикації, що спрощує технологічний цикл складання закупорювального пристрою, що також є перевагою запропонованої корисної моделі. Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, на хвостовику виконано щонайменше один проріз, який розташовано радіально посадковому отвору. Наявність радіально розташованого прорізу зменшує навантаження на хвостовик в процесі встановлення з натягом осьового тримача в посадковому отворі. Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, пристрій додатково містить щонайменше один стопор осьового тримача, який розташовано в додатковому отворі хвостовика. Наявність стопора осьового тримача збільшує надійність з'єднання осьового тримача з посадковим отвором, що тим самим підвищує надійність з'єднання осьового тримача із засобом індикації. Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, додатковий отвір виконано глухим, при цьому на торцевій поверхні глухого додаткового отвору розташовано щонайменше один стопор осьового тримача. Виконання додаткового отвору глухим і розташуванням на його торцевій поверхні стопора осьового тримача збільшує надійність з'єднання осьового тримача з посадковим отвором, що тим самим підвищує надійність з'єднання осьового тримача із засобом індикації. 2 UA 101929 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 При розгляді варіантів здійснення запропонованої корисної моделі використовується вузька термінологія. Однак дійсна корисна модель не обмежується прийнятими термінами і слід мати на увазі, що кожен такий термін охоплює всі еквівалентні елементи, які працюють аналогічним чином і використовуються для вирішення тих же завдань. Фіг. 1 - зображено в перерізі вигляд спереду закупорювального пристрою у зібраному стані. Фіг. 2 - зображено загальний вигляд закупорювального пристрою фіг. 1. Фіг. 3 - зображено в перерізі закупорювальний пристрій фіг. 2, який посаджено на горловину пляшки з відокремленою кришкою від роздавального пристрою. Фіг. 4 - зображено в перерізі закупорювальний пристрій фіг. 2, який посаджено на горловину пляшки з посадженою кришкою на роздавальний пристрій. Фіг. 5 - зображено загальний вигляд засобу індикації закупорювального пристрою фіг. 2. Фіг. 6 - зображено в перерізі вигляд спереду засобу індикації розтинання фіг. 5. Фіг. 7 - зображено в перетині вид збоку засобу індикації розтинання фіг. 6. Фіг. 8 - зображено вигляд спереду засобу індикації розтинання, в якому на хвостовику виконано проріз, який розташовано радіально посадковому отвору. Фіг. 9 - зображено в перерізі вигляд збоку засобу індикації розтинання фіг. 8. Фіг. 10 - зображено вигляд спереду засобу індикації розтинання, в якому в хвостовику виконано глухий додатковий отвір. Фіг. 11 - зображено вигляд збоку засобу індикації розтинання фіг. 10. Фіг. 12 - зображено загальний вигляд засобу індикації в розібраному стані. Фіг. 13 - зображено засіб індикації фіг. 12 в зібраному стані. Фіг. 14 - зображено в перетині вигляд спереду засобу індикації фіг. 12. Фіг. 15 - зображено вигляд спереду закупорювального пристрою в хвостовику, засобу індикації якого виконано додатковий глухий отвір, на торцевій поверхні якого розташовано стопор, при цьому індикаційний блок вільно встановлено на кріпильному елементі. Фіг. 16 - зображено в перерізі вигляд спереду засобу індикації, який зображено на фіг. 15. Фіг. 17 - зображено в перерізі вигляд збоку засобу індикації фіг. 16. Фіг. 18 - зображено загальний вигляд засобу індикації, у хвостовику якого виконано наскрізний додатковий отвір, в якому розташовано стопори під осьовий тримач. Фіг. 19 - зображено в перерізі вигляд спереду засобу індикації фіг. 18. Фіг. 20 - зображено в перерізі вигляд збоку засобу індикації фіг. 19. Фіг. 21 - зображено в перерізі вигляд спереду засобу індикації, в хвостовику якого виконано ненаскрізний додатковий боковий отвір, в якому з усіх його сторін розташовано стопори під осьової тримач. Фіг. 22 - зображено в перерізі вигляд збоку засобу індикації фіг. 21. Згідно з запропонованою корисною моделлю закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною (див. фіг. 1, 2) містить кришку 1, яка містить: внутрішню різьбу 2, внутрішній осьовий тримач 3, який виконано у вигляді пальця. Роздавальний пристрій 4, який містить зовнішню різьбу 5, яка взаємодіє з внутрішньою різьбою 2 кришки 1. Також роздавальний пристрій 4 містить: роздавальний отвір 6 для рідини; отвір 7 осьового тримача 3 і засіб фіксації 8 роздавального пристрою 4 на горловині 23 пляшки 24 (див. фіг. 3, 4). Пробку 9 з наскрізним отвором 10, яка пов'язана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою 4. Засіб індикації 11, який розташовано всередині наскрізного отвору 10 пробки 9 і містить хвостовик 12 і індикаційний блок 14. У хвостовику 12 виконано посадковий отвір 13 для закріплення засобу індикації 11 на осьовому тримачі 3, а індикаційний блок 14 розташовано опозитно згаданому хвостовику 12. Засіб індикації 11 також містить кріпильний елемент 19 для кріплення індикаційного блока 14. На фігурі 3 зображено вузол закупорювання пляшки 24, в якому на горловину 23 пляшки 24 посаджено закупорювальний пристрій, в якому кришка 1 від'єднана від роздавального пристрою 4, в результаті чого індикаційний блок 14 сигналізує про розтинання 24 пляшки з рідиною. На фігурі 4 зображено вузол закупорювання пляшки 24, в якому на горловину 23 пляшки 24 посаджено закупорювальний пристрій, в якому кришка 1 з'єднана з роздавальним пристроєм 4, при цьому індикаційний блок 14 сигналізує про розтинання 24 пляшки з рідиною. На фігурах 5-7 зображено засіб індикації 11 в хвостовику 12 якого виконано додатковий отвір 15, який сполучається з нижньою частиною посадкового отвору 13 і утворює стопорну кромку 16, завдяки якій осьовий тримач 3 встановлюється в посадковому отворі 13 з натягом. При цьому додаткове розташування на осьовому тримачі 3 стопорного елемента 17 (див. фіг. 14) призводить до того, що стопорний елемент 17 взаємодіє зі стопорною кромкою 16, в результаті чого збільшується надійність з'єднання хвостовика 12 з осьовим тримачем 3, що запобігає можливості несанкціонованого спрацювання засобу індикації 11. Також посадковий 3 UA 101929 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 отвір 13 хвостовика 12 забезпечено конічним проточуванням 18, яке полегшує процес встановлення на осьовому тримачі 3 засобу індикації 11. На фігурах 8, 9 зображено засіб індикації 11, на хвостовику 12 якого виконано проріз 22, який розташовано радіально посадковому отвору 13. Наявність прорізу 22 зменшує навантаження на хвостовик 12 в процесі встановлення з натягом осьового тримача 3 в посадковому отворі 13 хвостовика 12. На фігурах 10-11 зображено засіб індикації 11, в хвостовику 12 якого виконано глухий додатковий отвір 15, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору 13 і утворює стопорну кромку 16. На фігурах 12-14 зображено засіб індикації 11, в якому кріпильний елемент 19 виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор 20 для сполучення з кріпильним отвором 21 індикаційного блока 14. На фіг. 15 зображено закупорювальний пристрій, в якому розташовано засіб індикації 11 (див. фіг. 16, 17), в хвостовику 12 якого виконано глухий додатковий отвір 15, на торцевій поверхні 26 якого розташовані стопори 25 осьового тримача 3. Індикаційний блок 14 вільно встановлено на кріпильному елементі 19. На фігурах 18-20 зображено засіб індикації 11, в хвостовику 12 якого виконано наскрізний додатковий отвір 15, в якому розташовано стопори 25 осьового тримача 3, що тим самим підвищує надійність з'єднання осьового тримача 3 із засобом індикації 11. На фігурах 21, 22 зображено засіб індикації 11, в хвостовику 12 якого виконано глухий додатковий отвір 15, в якому з усіх його сторін розташовано стопори 25 осьового тримача 3, що тим самим підвищує надійність з'єднання осьового тримача 3 із засобом індикації 11. Для виготовлення закупорювального пристрої спочатку окремо виготовляють: кришку 1 з осьовим тримачем 3; роздавальний пристрій 4; пробку 9 з наскрізним отвором 10; хвостовик 12 засобу індикації 11; індикаційний блок 14 засобу індикації 11. Після цього на складальній лінії виготовляють закупорювальний пристрій. Спочатку здійснюють складання засобу індикації 11, згідно з яким до хвостовика 12 приєднують за допомогою кріпильного елемента 19 індикаційний блок 14 з необхідними параметрами і в результаті чого отримують засіб індикації 11 з хвостовиком 12 і індикаційним блоком 14, який розташовано опозитно хвостовику 12. Після цього на складальній лінії здійснюють складання закупорювального пристрою. Для чого здійснюють посадку кришки 1 на зовнішнє різьблення 5 роздавального пристрою 4 і здійснюють сполучення пробки 9 з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою 4. Потім здійснюють встановлення засобу індикації 11 на осьовий тримач 3 кришки 1 і отримують зібраний закупорювальний пристрій. Слід окремо зазначити, що можливі варіанти реалізації запропонованої корисної моделі, в залежності від існуючого технологічного обладнання і вимог до закупорювального пристрою з боку замовників, можливі наступні варіанти реалізації корисної моделі: у хвостовику 12 засобу індикації 11 виконано наскрізний (фіг. 5-9) або глухий (фіг. 8-9) додатковий отвір 15, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору 13 і утворює стопорну кромку 16, завдяки якій осьової тримач 3 встановлюється в посадковому отворі 13 з натягом; розташування у додатковому отворі 15 стопорів 25 осьового тримача 3 кришки 1 фіг. 15-22; вільним встановленням індикаційного блока 14 на кріпильному елементі 19 (фіг. 15-17); на хвостовику 12 засобу індикації 11 виконано проріз 22, який розташовано радіально посадковому отвору 13 фіг. 8-9. Виготовлений закупорювальний пристрій транспортується від лінії складання до розливної лінії, на якій відбувається посадка закупорювального пристрою на горловину 23 пляшки 24 з рідиною і в результаті чого утворюється вузол закупорювання 24 пляшки з рідиною. Після першого відкриття кришки 1 відбувається розгерметизація закупорювального вузла пляшки 24 та осьової тримач 3 виходить з посадкового отвору 13 хвостовика 12, що призводить до спрацьовування засобу індикації 11, в результаті чого індикаційний блок випадає з закупорювального пристрою (див. фіг. 3) і сигналізує про перше розтинання 24 пляшки з рідиною. При подальшому закритті і відкритті кришки 1 індикаційний блок 14 продовжує сигналізувати про розтинання 24 пляшки з рідиною (див. фіг. 4). Зрозуміло, що запропонована корисна модель не обмежується прикладами реалізації, які представлені вище. 4 UA 101929 U 5 Технічним результатом запропонованої корисної моделі є спрощення виготовлення засобу індикації закупорювального пристрою для пляшки з рідиною. Також технічним результатом запропонованої корисної моделі є запобігання можливості несанкціонованого спрацьовування засобу індикації закупорювального пристрою і, в результаті, підвищення надійності його роботи. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 25 1. Засіб індикації закупорювального пристрою для пляшки з рідиною, в якому закупорювальний пристрій містить кришку з осьовим тримачем, який виконано у вигляді пальця, на який встановлюється згаданий засіб індикації, який містить: хвостовик, який розташовано з одного боку засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на згаданому осьовому тримачі, індикаційний блок розтинання, який розташовано опозитно згаданому хвостовику, який відрізняється тим, що засіб індикації містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока, при цьому згаданий кріпильний елемент виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор для сполучення з кріпильним отвором індикаційного блока. 2. Засіб за п. 1, в якому індикаційний блок вільно встановлено на кріпильному елементі. 3. Засіб за п. 1, в хвостовику якого виконано додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору і утворює стопорну кромку, при цьому осьовий тримач встановлено в посадковому отворі з натягом. 4. Засіб за будь-яким з вищевказаних пп. 1-3, в якому посадковий отвір хвостовика забезпечено конічним проточуванням, яке звернено в бік осьового тримача. 5. Засіб за будь-яким з вищевказаних пп. 1-4, в якому на хвостовику виконано щонайменше один проріз, який розташовано радіально посадковому отвору. 6. Засіб за будь-яким з вищевказаних пп. 1-5, який додатково містить щонайменше один стопор осьового тримача, який розташовано в додатковому отворі хвостовика. 7. Засіб за п. 6 у якому додатковий отвір виконано глухим, при цьому на торцевій поверхні глухого додаткового отвору розташовано щонайменше один стопор осьового тримача. 5 UA 101929 U 6 UA 101929 U 7 UA 101929 U 8 UA 101929 U 9 UA 101929 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 10

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B67B 6/00

Мітки: індикації, пляшки, рідиною, закупорювального, пристрою, засіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-101929-zasib-indikaci-zakuporyuvalnogo-pristroyu-dlya-plyashki-z-ridinoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Засіб індикації закупорювального пристрою для пляшки з рідиною</a>

Подібні патенти