Закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною

Номер патенту: 101660

Опубліковано: 25.09.2015

Автори: Говорун Віктор Іванович, Хортієв Артем Олександрович

Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною, який містить:

кришку, яка містить:

внутрішню різьбу,

внутрішній осьовий тримач, який виконано у вигляді пальця,

роздавальний пристрій, який містить:

зовнішню різьбу, яка взаємодіє зі згаданою внутрішньою різьбою згаданої кришки,

роздавальний отвір для згаданої рідини,

отвір для згаданого осьового тримача,

щонайменше один засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки,

пробку з наскрізним отвором, яка пов'язана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою,

засіб індикації розкриття, який розташовано всередині згаданого наскрізного отвору пробки та містить:

хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі,

індикаційний блок розкриття, який розташовано опозитно згаданому хвостовику,

який відрізняється тим, що у верхній частині індикаційного блока розташовано щонайменше два обмежувачі для контакту зі стінками отвору пробки.

2. Пристрій за п. 1, в хвостовику виконано додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору і утворює стопорну кромку, при цьому осьовий тримач встановлено в посадковому отворі з натягом.

3. Пристрій за п. 2, в якому осьовий тримач забезпечено щонайменше одним стопорним елементом.

4. Пристрій за п. 1, в якому посадковий отвір хвостовика забезпечено конічним проточуванням, зверненого в бік осьового тримача.

5. Пристрій за будь-яким з вищевказаних пунктів 1-4, в якому засіб індикації містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока.

6. Пристрій за п. 5, в якому кріпильний елемент виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор для сполучення з кріпильним отвором індикаційного блока.

7. Пристрій за п. 1, в якому на хвостовику виконано щонайменше один проріз, який розташовано радіально посадковому отвору.

8. Пристрій за п. 1, який додатково містить щонайменше один стопор осьового тримача, який розташовано в додатковому отворі.

9. Пристрій за п. 8, у якому додатковий отвір виконано глухим.

10. Пристрій за п. 9, в якому на торцевій поверхні глухого додаткового отвору розташовано щонайменше один стопор осьового тримача.

Текст

Реферат: Засіб індикації закупорювального пристрою містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока. В хвостовику виконано додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною посадкового отвору і утворює стопорну кромку, при цьому осьовий тримач встановлено в посадковому отворі з натягом. UA 101660 U (54) ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ З РІДИНОЮ UA 101660 U UA 101660 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до закупорювального пристрою для пляшки з рідиною. Відомі закупорювальні пристрої із засобом для індикації розкриття, див. №№ PCT/GB2004/000189, UA88425. Ці закупорювальні пристрої встановлюються на горловину для пляшки з рідиною і утворюють вузол її закупорювання. В процесі першого відкриття кришки закупореної пляшки з рідиною відбувається одноразове випадання індикаційного блока засобу індикації з закупорювального пристрою, внаслідок чого індикаційний блок засобу індикації сигналізує про перше розкриття пляшки з рідиною. При подальшому закритті та відкритті кришки закупорювального пристрою індикаційний блок продовжує сигналізувати про розкриття пляшки з рідиною. Технічне рішення по патенту № UA88425 вибране як прототип. У відомому технічному рішенні розкрито закупорювальний пристрій та засіб індикації розкриття пляшки з рідиною. Відомий закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною містить: кришку, яка містить: внутрішню різьбу, внутрішній осьовий тримач, який виконано у вигляді пальця, роздавальний пристрій, який містить: зовнішню різьбу, яке взаємодіє із згаданою внутрішньою різьбою згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, отвір для згаданого осьового тримача, щонайменше один засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з наскрізним отвором, яка сполучена з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою, засіб індикації розкриття, який розташовано всередині згаданого наскрізного отвору пробки та містить: хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі, індикаційний блок розкриття, який розташовано опозитно згаданому хвостовику. Відомий засіб індикації розкриття пляшки з рідиною, який містить: хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі, індикаційний блок розкриття, який розташовано опозитно згаданому хвостовику. Відомий вузол закупорювання пляшки з рідиною, характеризується наявністю горловини пляшки, на яку посаджено вищезазначений закупорювальний пристрій, який містить вищезазначений засіб індикації. У відомому технічному рішенні при посадці хвостовика засобу індикації на осьовий тримач засобу індикації в посадковому отворі хвостовика знаходиться повітря, яке перешкоджає складанню хвостовика з осьовим тримачем. Тому осьовий тримач у відомому пристрої виконує з хрестоподібним поперечним перерізом для відводу повітря, що призводить до ненадійного з'єднання закупорювального пристрою і засобу індикації. В результаті цього підвищується ймовірність порушення зазначеного з'єднання і несанкціонованого спрацьовування засобу індикації закупорювального пристрою в процесі транспортування закупорювального пристрою від місця його виготовлення до розливної лінії, на якій відбувається посадка закупорювального пристрою на горловину пляшки з рідиною. Також можливе несанкціоноване спрацьовування засобу індикації в процесі транспортування до споживача закупореної пляшки з рідиною. Все це призводить до зниження споживчих якостей кінцевого продукту (тобто закупореної пляшки з рідиною) і зменшує надійність використання засобу індикації розкриття пляшки з рідиною. Задачею запропонованої корисної моделі є запобігання можливості несанкціонованого спрацьовування засобу індикації закупорювального пристрою і, в результаті, підвищення надійності закупорювального пристрою для пляшки з рідиною. Інші задачі і переваги корисної моделі будуть виявлені нижче у міру викладу опису та фігур. Для вирішення поставленої задачі у відомому закупорювальному пристрою для пляшки з рідиною, який містить: кришку, який містить: внутрішню різьбу, внутрішній осьовий тримач, який виконано у вигляді пальця, роздавальний пристрій, який містить: зовнішню різьбу, яке взаємодіє зі згаданим внутрішнім різьбленням згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, отвір для згаданого осьового тримача, 1 UA 101660 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 щонайменше один засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з наскрізним отвором, яка пов'язана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою, засіб індикації розкриття, який розташовано всередині згаданого наскрізного отвору пробки та містить: хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі, індикаційний блок розкриття, який розташовано опозитно згаданому хвостовику, відповідно до запропонованої корисної моделі, у верхній частині індикаційного блока розташовано щонайменше два обмежувача для контакту зі стінками отвору пробки. Розташування у верхній частині індикаційного блока обмежувачів для контакту зі стінками отвору пробки дозволяє зменшити амплітуду коливань засобу індикації, які виникають у процесі транспортування зібраного закупорювального пристрою або вузла закупорювання. Зменшення коливань засобу індикації зменшує напругу на з'єднання хвостовика з осьовим тримачем, що запобігає можливості несанкціонованого спрацювання засобу індикації закупорювального пристрою і вузла закупорювання пляшки з рідиною і підвищує надійність з'єднання засобу індикації і закупорювального пристрою. Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, в хвостовику виконано додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору і утворює стопорну кромку, при цьому осьовий тримач встановлено в посадковому отворі з натягом. Виконання в хвостовику додаткового отвору, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору, забезпечує безперешкодне складання осьового тримача з хвостовиком, оскільки при здійсненні зазначеного складання повітря, що знаходиться в посадковому отворі, вільно відводиться з нього через додатковий отвір. Разом з тим забезпечується збільшення площі контакту осьового тримача з посадковим отвором, при цьому, завдяки наявності стопорної кромки, утвореної в місці перетину додаткового і посадкового отворів, і встановлення осьового тримача в посадковому отворі з натягом забезпечується підвищення надійності з'єднання осьового тримача і засобу індикації, що запобігає можливості несанкціонованого спрацювання засобу індикації. Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, осьовий тримач забезпечено щонайменше одним стопорним елементом. Наявність стопорного елемента збільшує надійність з'єднання осьового тримача зі стопорною кромкою посадкового отвору, що також призводить до збільшення надійності з'єднання засобу індикації з закупорювальним пристроєм. Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, посадковий отвір хвостовика забезпечено конічним проточуванням, зверненого в бік осьового тримача. Наявність конічного проточування полегшує процес встановлення на осьовому тримачі засобу індикації, що спрощує і збільшує надійність технологічного циклу складання закупорювального пристрою, що також є перевагою запропонованої корисної моделі. Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, засіб індикації містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока. Наявність кріпильного елемента робить засіб індикації розбірним, що забезпечує в процесі складання закупорювального пристрою встановлювати в засіб індикації з необхідним індикаційним блоком. Це зменшує витрати на розробку, виготовлення додаткового набору форм для виробництва засобів індикації. Забезпечує більший рівень автоматизації лінії по складанню закупорювальних пристроїв. Забезпечує збільшення взаємозамінності елементів засобів індикації, що дозволяє збільшити або підбирати заданий набір засобів індикації. Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, кріпильний елемент виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор для сполучення з кріпильним отвором індикаційного блока. Це спрощує складання засобу індикації на складальній лінії і збільшує надійність експлуатації засобу індикації. Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, на хвостовику виконано, щонайменше, один проріз, який розташовано радіально посадковому отвору. Наявність радіально розташованого прорізу зменшує навантаження на хвостовик в процесі встановлення з натягом осьового тримача в посадковому отворі на складальній лінії закупорювального пристрою. Це збільшує ефективність роботи складальної лінії. Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, пристрій додатково містить, щонайменше, один стопор осьового тримача, який розташовано в додатковому отворі. Наявність стопора осьового тримача збільшує надійність з'єднання осьового тримача з посадковим отвором, що тим самим підвищує надійність з'єднання осьового тримача із засобом індикації. 2 UA 101660 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, додатковий отвір виконано глухим. Виконання в хвостовику засобу індикації глухого додаткового отвору, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору і утворює стопорну кромку, дозволяє збільшити жорсткість хвостовика і збільшити ефективність складання закупорювального пристрою на складальній лінії. Також, згідно з запропонованою корисною моделлю, на торцевій поверхні глухого додаткового отвору розташовано щонайменше один стопор осьового тримача. Виконання додаткового отвору глухим і розташуванням на його торцевій поверхні стопора осьового тримача збільшує надійність з'єднання осьового тримача з посадковим отвором, що тим самим підвищує надійність з'єднання осьового тримача із засобом індикації. При розгляді варіантів здійснення запропонованої корисної моделі використовується вузька термінологія. Однак дана корисна модель не обмежується прийнятими термінами і слід мати на увазі, що кожен такий термін охоплює всі еквівалентні елементи, які працюють аналогічним чином і використовуються для вирішення тих же задач. Фіг. 1 - зображено у перерізі вигляд спереду закупорювального пристрою. Фіг. 2 - зображено загальний вигляд закупорювального пристрою фіг. 1. Фіг. 3 - зображено у перерізі загальний вигляд вузла закупорювання пляшки з рідиною, в якому кришка закупорювального пристрою від'єднана від роздавального пристрою. Фіг. 4 - зображено у перерізі загальний вигляд вузла закупорювання пляшки з рідиною, в якому кришка закупорювального пристрою посаджена на роздавальний пристрій. Фіг. 5 - зображено загальний вигляд засобу індикації закупорювального пристрою. Фіг. 6 - зображено у перерізі вигляд спереду засобу індикації фіг. 5. Фіг. 7 - зображено у перерізі вигляд збоку засобу індикації фіг. 6. Фіг. 8 - зображено вигляд спереду засобу індикації розкриття закупорювального пристрою, в якому на хвостовику виконано проріз, який розташовано радіально посадковому отвору. Фіг. 9 - зображено у перерізі вигляд збоку засобу індикації фіг. 8. Фіг. 10 - зображено вигляд зверху засобу індикації фіг. 8. Фіг. 11 - зображено вигляд спереду засобу індикації, в хвостовику якого виконано глухий додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною посадкового отвору. Фіг. 12 - зображено у перерізі вигляд збоку засобу індикації фіг. 11. Фіг. 13 - зображено вигляд зверху засобу індикації фіг. 12. Фіг. 14 - зображено у перерізі вигляд спереду закупорювального пристрою із засобом індикації, в хвостовику якого виконано глухий додатковий отвір на торцевій поверхні якого розташовано стопор осьового тримача. Фіг. 15 - зображено у перерізі вигляд спереду засобу індикації фіг. 14. Фіг. 16 - зображено у перерізі вигляд збоку засобу індикації фіг. 15. Фіг. 17 - зображено загальний вигляд засобу індикації в додатковому отворі якого розташовано стопори осьового тримача. Фіг. 18 - зображено у перерізі вигляд спереду засобу індикації фіг. 18. Фіг. 19 - зображено у перерізі вигляд збоку засобу індикації фіг. 19. Згідно з запропонованою корисною моделлю закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною, який містить кришку 1 див. фіг. 1, 2, містить: внутрішню різьбу 2, внутрішній осьовий тримач 3, який виконано у вигляді пальця. Роздавальний пристрій 4, який містить: зовнішню різьбу 5, яка взаємодіє з внутрішньою різьбою 2 кришки 1, роздавальний отвір 6 для рідини і отвір 7 для осьового тримача 3. Засіб фіксації 8 роздавального пристрою 4 на горловині 23 пляшки 24 див. фіг. 3, 4. Пробку 9 з наскрізним отвором 10, яка пов'язана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою 4. Засіб індикації 11 розкриття, розташовано всередині наскрізного отвору 10 пробки 9 і містить хвостовик 12, який розташовано з одного боку засобу індикації 11, в якому виконано посадковий отвір 13 для закріплення засобу індикації 11 на осьовому тримачі 3. Також засіб індикації 11 містить індикаційний блок 14, який розташовано опозитно згаданому хвостовику 12 і два обмежувачі 27, які розташовані у верхній частині індикаційного блока 14, при цьому обмежувачі 27 контактують зі стінками отвору 10 пробки 9. У хвостовику 12 засобу індикації 11 виконано додатковий отвір 15, який сполучається з нижньою частиною посадкового отвору 13 і утворює стопорну кромку 16. При цьому осьовий тримач 3 встановлено в посадковому отворі 13 з натягом і забезпечено стопорним елементом 17. Посадковий отвір 13 хвостовика 12 забезпечено конічним проточуванням 18, зверненого в бік осьового тримача 3. На фігурі 3 зображено вузол закупорювання пляшки 24, в якому на горловину 23 пляшки 24 посаджено закупорювальний пристрій, в якому кришка 1 від'єднана від роздавального пристрою 4, в результаті чого індикаційний блок 14 сигналізує про розкриття 24 пляшки з рідиною, а хвостовик 12 контактує з краєм отвору 10 пробки 9. 3 UA 101660 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 На фігурі 4 зображено вузол закупорювання пляшки 24, в якому на горловину 23 пляшки 24 посаджено закупорювальний пристрій, в якому кришка 1 з'єднана з роздавальним пристроєм 4, при цьому індикаційний блок 14 сигналізує про розкриття 24 пляшки з рідиною, а хвостовик 12 контактує з краєм отвору 10 пробки 9. На фігурах 5-7 зображено засіб індикації 11, в хвостовику 12 якого виконано додатковий отвір 15, який сполучається з нижньою частиною посадкового отвору 13 і утворює стопорну кромку 16 для встановлення з натягом осьового тримача 3 в посадковому отворі 13. Посадковий отвір 13 хвостовика 12 забезпечено конічним проточуванням 18, зверненого в бік осьового тримача 3. У верхній частині індикаційного блока 14 розташовано два обмежувача 27 для контакту зі стінками отвору 10 пробки 9. На фігурах 8-10 зображено варіант реалізації корисної моделі, згідно з яким на хвостовику 12 виконано проріз 22, який розташовано радіально посадковому отвору 13. На фігурах 11-13 зображено варіант реалізації корисної моделі, згідно з яким додатковий отвір 15 виконано в хвостовику 12 глухим, при цьому глухий додатковий отвір 15 повідомляється з нижньою частиною посадкового отвору 13 і утворює стопорну кромку 16 для встановлення з натягом осьового тримача 3 в посадковому отворі 13. На фігурах 14-16 зображено варіант реалізації корисної моделі, згідно з яким у хвостовику 12 засобу індикації 11 виконано глухий додатковий отвір 15. При цьому на торцевій поверхні 26 глухого додаткового отвору 15 розташовано стопор 25 осьового тримача 3. На фігурах 17-19 зображено варіант реалізації корисної моделі, згідно з яким у хвостовику 12 засобу індикації 11 виконано наскрізний додатковий отвір 15, який сполучається з нижньою частиною посадкового отвору 13 і утворює стопорну кромку 16 для встановлення з натягом осьового тримача 3 в посадковому отворі 13. При цьому в наскрізному додатковому отворі 15 розташовано стопори 25 осьового тримача 3. Для виготовлення закупорювального пристрою, згідно з запропонованою корисною моделлю, спочатку окремо виготовляють: кришку 1 містить: внутрішню різьбу 2 і внутрішній осьовий тримач 3, виконано у вигляді пальця; роздавальний пристрій 4, який містить: зовнішню різьбу 5, роздавальний отвір 6, отвір 7 і засіб фіксації 8 на горловині 23 пляшки 24; пробку 9 з наскрізним отвором 10; засіб індикації 11, який містить: хвостовик 12 з посадковим 13 і додатковим отвором 15, який сполучається з нижньою частиною посадкового отвору 13 і утворює стопорну крайку 16, і індикаційний блок 14 у верхній частині якого розташовано два обмежувачі 27 для контакту зі стінками отвору 10 пробки 9. Після цього на складальної лінії виготовляють закупорювальний пристрій. Спочатку здійснюють посадку кришки 1 на зовнішню різьбу 5 роздавального пристрою 4 і здійснюють сполучення пробки 9 з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою 4. Потім здійснюють встановлення засобу індикації 11 на осьовий тримач 3 кришки 1. Для чого через наскрізний отвір 10 пробки 9 хвостовик 13 встановлюють на осьовий тримач 3 кришки 1 і осьовий тримач 3 встановлюється з натягом в посадковому отворі 13 зі стопорною кромкою 16, при цьому два обмежувачі 27 контактують зі стінками отвору 10 пробки 9. В результаті цього обмежувачі 27 не дають можливості бовтатися засобу індикації 11 в процесі транспортування закупорювального пристрою або вузла закупорювання пляшки з рідиною, що запобігає можливості несанкціонованого спрацювання засобу індикації 11. Слід окремо зазначити, що, згідно з запропонованою корисною моделлю, можливі різні варіанти її реалізації, а саме: осьовий тримач 3 забезпечено стопорним елементом 17 фіг. 1-4; на хвостовику 12 засобу індикації 11 виконано проріз 22, який розташовано радіально посадкового отвору 13 фіг. 8-10; додатковий отвір 15 виконано в хвостовику 12 глухим, при цьому глухий додатковий отвір 15 сполучається з нижньою частиною посадкового отвору 13 і утворює стопорну кромку 16 фіг. 1113; розташування на торцевій поверхні 26 глухого додаткового отвору 15 стопорів 25 осьового тримача 3 кришки 1 фіг. 14-16; додатковий отвір 15 виконано в хвостовику 12 наскрізним, при цьому в додатковому отворі 15 розташовано стопор 25 осьового тримача 3 кришки 1 фіг. 17-19; Після виготовлення закупорювального пристрою на складальної лінії його транспортують до розливної лінії, на якій відбувається посадка закупорювального пристрою на горловину 23 пляшки 24 з рідиною. В результаті чого утворюється вузол закупорювання пляшки 23 з рідиною. 4 UA 101660 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Потім закупорена пляшка з рідиною транспортується споживачеві. Після першого відкриття кришки 1 відбувається розгерметизація закупорювального вузла і осьового тримача 3 кришки 1 виходить з посадкового отвору 13, що призводить до спрацьовування засобу індикації 11 і в результаті чого відбувається випадання індикаційного блока 14 з закупорювального пристрою фіг. 3, при цьому хвостовик 12 контактує з краєм отвору 10 пробки 9 і не дозволяє повністю випасти засобу індикації 11 з закупорювального пристрою. Випадання індикаційного блока 14 з закупорювального пристрою сигналізує про перше розкриття 24 пляшки з рідиною. При подальшому закритті і відкритті кришки 1 індикаційний блок 14 продовжує сигналізувати про розкриття 24 пляшки з рідиною фіг 4. Зрозуміло, що запропонована корисна модель не обмежується прикладами, які представлені вище. Технічним результатом запропонованої корисної моделі є запобігання можливості несанкціонованого спрацьовування засобу індикації закупорювального пристрою і, в результаті, підвищення надійності закупорювального пристрої для пляшки з рідиною. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною, який містить: кришку, яка містить: внутрішню різьбу, внутрішній осьовий тримач, який виконано у вигляді пальця, роздавальний пристрій, який містить: зовнішню різьбу, яка взаємодіє зі згаданою внутрішньою різьбою згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, отвір для згаданого осьового тримача, щонайменше один засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з наскрізним отвором, яка пов'язана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою, засіб індикації розкриття, який розташовано всередині згаданого наскрізного отвору пробки та містить: хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі, індикаційний блок розкриття, який розташовано опозитно згаданому хвостовику, який відрізняється тим, що у верхній частині індикаційного блока розташовано щонайменше два обмежувачі для контакту зі стінками отвору пробки. 2. Пристрій за п. 1, в хвостовику виконано додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору і утворює стопорну кромку, при цьому осьовий тримач встановлено в посадковому отворі з натягом. 3. Пристрій за п. 2, в якому осьовий тримач забезпечено щонайменше одним стопорним елементом. 4. Пристрій за п. 1, в якому посадковий отвір хвостовика забезпечено конічним проточуванням, зверненого в бік осьового тримача. 5. Пристрій за будь-яким з вищевказаних пунктів 1-4, в якому засіб індикації містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока. 6. Пристрій за п. 5, в якому кріпильний елемент виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор для сполучення з кріпильним отвором індикаційного блока. 7. Пристрій за п. 1, в якому на хвостовику виконано щонайменше один проріз, який розташовано радіально посадковому отвору. 8. Пристрій за п. 1, який додатково містить щонайменше один стопор осьового тримача, який розташовано в додатковому отворі. 9. Пристрій за п. 8, у якому додатковий отвір виконано глухим. 10. Пристрій за п. 9, в якому на торцевій поверхні глухого додаткового отвору розташовано щонайменше один стопор осьового тримача. 5 UA 101660 U 6 UA 101660 U 7 UA 101660 U 8 UA 101660 U 9 UA 101660 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 10

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B67B 6/00

Мітки: закупорювальний, пляшки, рідиною, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-101660-zakuporyuvalnijj-pristrijj-dlya-plyashki-z-ridinoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною</a>

Подібні патенти