Спосіб дезактивації радіоактивних шламів з ємностей тимчасового зберігання рідких радіоактивних відходів

Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб дезактивації радіоактивних шламів з ємностей тимчасового зберігання рідких радіоактивних відходів (РРВ), що включає отримання зневодненого радіоактивного осаду і фільтрату, підготовку зневодненого радіоактивного осаду до складування, цементування радіоактивного залишку сумішшю цементу і рідкої фази та здійснення витримки отриманої суміші, який відрізняється тим, що перед отриманням зневодненого радіоактивного осаду і фільтрату радіоактивні шлами в ємностях їх накопичення спочатку розмивають гідромеханічним впливом зворотного розчину та стисненого повітря, а потім здійснюють відбір і подавання розмитої суспензії радіоактивних шламів на отримання напірно-вакуумним фільтруванням зневодненого радіоактивного кека-1 і фільтрату-1, при цьому зневоднений радіоактивний кек-1 готують до складування шляхом: промивання отриманого зневодненого кека-1 дистилятом з отриманням промитого дистилятом кека-2 і фільтрату-2, обробка промитого дистилятом кека-2 гарячою водяною парою з отриманням обробленого гарячою водяною парою кека-3 і фільтрату-3, промивання обробленого гарячою водяною парою кека-3 розчином кислоти з отриманням промитого кислотою кека-4 і фільтрату-4, промивання обробленого розчином кислоти кека-4 дистилятом з отриманням промитого дистилятом кека-5 і фільтрату-5, обробка промитого дистилятом кека-5 розчином лугу з отриманням промитого лугом кека-6 і фільтрату-6, промивання обробленого розчином лугу кека-6 дистилятом з отриманням промитого дистилятом кека-7 і фільтрату-7, просушування промитого дистилятом кека-7 стисненим повітрям з отриманням нерадіоактивного залишку, вивантаження нерадіоактивного залишку і складування його на полігоні для нерадіоактивних відходів, накопичення і взаємної нейтралізації фільтратів 4…7 з отриманням радіоактивної суспензії, згущення радіоактивної суспензії з отриманням згущеного продукту із заданим вмістом рідкої фази та надосадового розчину, накопичення фільтратів-1…3 і деструкції органічних сполук, які містяться в цій суміші, комбінованим окиснювачем у вигляді суміші озонованого кисню и розчину перекису водню з отриманням радіоактивної суспензії, очищеного від органічних сполук розчину та газоподібних речовин, переважно оксиду вуглецю, причому підготовку радіоактивного залишку здійснюють накопиченням заданої порції радіоактивної суспензії у контейнері, а при цементуванні сумішшю цементу і рідкої фази як рідку фазу використовують вищезгадану згущену радіоактивну суспензію.

Текст

Реферат: Спосіб дезактивації радіоактивних шламів з ємностей тимчасового зберігання рідких радіоактивних відходів включає отримання зневодненого радіоактивного осаду і фільтрату, підготовку зневодненого радіоактивного осаду до складування, цементування радіоактивного залишку сумішшю цементу і рідкої фази та здійснення витримки отриманої суміші. Перед отриманням зневодненого радіоактивного осаду і фільтрату радіоактивні шлами в ємностях їх накопичення спочатку розмивають гідромеханічним впливом зворотного розчину та стисненого повітря, а потім здійснюють відбір і подавання розмитої суспензії радіоактивних шламів на отримання напірно-вакуумним фільтруванням зневодненого радіоактивного кека-1 і фільтрату-1 шляхом послідовної їх обробки до отримання кека-7 і фільтрату-7. Далі здійснюють просушування промитого дистилятом кека-7 стисненим повітрям з отриманням нерадіоактивного залишку, вивантаження нерадіоактивного залишку і складування його на полігоні для нерадіоактивних відходів. Також здійснюють накопичення і взаємну нейтралізацію фільтратів 4…7 з отриманням радіоактивної суспензії, згущення радіоактивної суспензії з отриманням згущеного продукту із заданим вмістом рідкої фази та надосадового розчину, накопичення фільтратів-1…3 і деструкції органічних сполук, які містяться в цій суміші, комбінованим окиснювачем у вигляді суміші озонованого кисню и розчину перекису водню з отриманням радіоактивної суспензії, очищеного від органічних сполук розчину та газоподібних речовин, переважно оксиду вуглецю. Підготовку радіоактивного залишку здійснюють накопиченням заданої порції радіоактивної суспензії у контейнері, а при цементуванні сумішшю цементу і рідкої фази як рідку фазу використовують вищезгадану згущену радіоактивну суспензію. UA 93510 U (12) UA 93510 U UA 93510 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сфери обробки матеріалів з радіоактивним забрудненням, зокрема до способів переробки твердих радіоактивних осадів, і може бути використаний для дезактивації радіоактивних мулів та донних відкладень, зокрема накопичених шламів з ємностей тимчасового зберігання рідких радіоактивних відходів. Найбільш близьким за технічною суттю і за ефектом, що досягається, є спосіб переробки радіоактивних мулів і донних відкладень (див., наприклад, опис винаходу до патенту RU № 2249867 СІ, МПК 7 G21F9/20, G21F9/16, G21F9/28. Автори: Варлаков А.П. (RU). Карлин С.В. (RU), Баринов А.С. (RU), Дмитриев С.А. (RU), Лифанов Ф.А. (RU), Резник А.А. (RU), Красников П.В. (RU), Прилепо Ю.П. (RU). Патентовласник: ГУП г. Москвы объединенный экологотехнологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды "Радон" (RU), ФГУП Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях "РОСЭНЕРГОАТОМ" (RU), Закрытое акционерное общество "PAOTEX" (RU). Відомий спосіб переробки радіоактивних мулів і донних відкладень включає отримання зневодненого радіоактивного осаду і фільтрату на фільтруючій центрифузі; здійснення нагріву зневодненого радіоактивного осаду при температурі 500-600 °C; подрібнення продукту нагріву до шматків розміром не більше 30 мм; цементування подрібнених шматків високопроникним цементним розчином, який являє собою суміш цементу з питомою 2 поверхнею не менше 8000 см /г і рідкої фази при ваговому співвідношенні рідка фаза/цемент = 0,6/1,4 та здійснення витримки отриманої суміші. Переваги винаходу полягають у зниженні обсягу радіоактивних відходів, підвищенні радіаційної безпеки способу і зниженні його енергоємності. Недоліком даного способу переробки радіоактивних мулів і донних відкладень є великий обсяг твердих радіоактивних відходів, що утворюються при їх переробці. Ознаками найближчого аналога (прототипу), які збігаються зі способом дезактивації радіоактивних шламів з ємностей тимчасового зберігання РРВ, що заявляється, є: отримання зневодненого радіоактивного осаду і фільтрату; підготовка зневодненого радіоактивного осаду до складування; цементування радіоактивного залишку сумішшю цементу і рідкої фази; здійснення витримки отриманої суміші. Ознаки технічного рішення, що заявляється, які відрізняють його від найближчого аналога (прототипу): розмивання радіоактивних шламів в ємностях їх накопичення гідромеханічним впливом зворотного розчину та стисненого повітря; відбір і подавання розмитої суспензії радіоактивних шламів на отримання зневодненого радіоактивного осаду і фільтрату у вигляді кека-1 і фільтрату-1; підготовка зневодненого радіоактивного кека-1 до цементування шляхом: промивання отриманого зневодненого кека-1 дистилятом з отриманням промитого дистилятом кека-2 і фільтрату-2, обробка промитого дистилятом кека-2 гарячою водяною парою з отриманням обробленого гарячою водяною парою кека-3 і фільтрату-3, промивання обробленого гарячою водяною парою кека-3 розчином кислоти з отриманням промитого кислотою кека-4 і фільтрату-4; промивання обробленого розчином кислоти кека-4 дистилятом з отриманням промитого дистилятом кека-5 і фільтрату-5; обробка промитого дистилятом кека-5 розчином лугу з отриманням промитого лугом кека-6 і фільтрату-6; промивання обробленого розчином лугу кека-6 дистилятом з отриманням промитого дистилятом кека-7 і фільтрату-7; просушування промитого дистилятом кека-7 стисненим повітрям з отриманням нерадіоактивного залишку; вивантаження нерадіоактивного залишку і складування його на полігоні для нерадіоактивних відходів; накопичення і взаємна нейтралізація фільтратів 4…7 з отриманням радіоактивної суспензії; згущення радіоактивної суспензії з отриманням згущеного продукту із заданим вмістом рідкої фази та надосадового розчину; накопичення фільтратів-1…3 і деструкція органічних сполук, які містяться в цій суміші, комбінованим окислювачем у вигляді суміші озонованого кисню и розчину перекису водню з отриманням радіоактивної суспензії, очищеного від органічних сполук розчину та газоподібних речовин, переважно оксиду вуглецю; 1 UA 93510 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 підготовка радіоактивного осаду накопиченням заданої порції радіоактивної суспензії у контейнері; використання при цементуванні сумішшю цементу і рідкої фази в якості рідкої фази вищезгаданої згущеної радіоактивної суспензії. В основу корисної моделі поставлена задача за рахунок удосконалення операцій технологічного процесу переробки шламів з ємностей тимчасового зберігання забезпечити значне зниження обсягу твердих радіоактивних відходів, що утворюються в результаті переробки радіоактивних шламів. Очікуваним технічним результатом технічного рішення, що заявляється, (способу дезактивації радіоактивних шламів з ємностей тимчасового зберігання рідких радіоактивних відходів (РРВ)) є значне зменшення обсягів залишкових твердих радіоактивних відходів, що утворюються в результаті переробки РРВ та направляються на захоронення або тривале зберігання. Зазначений технічний результат досягається за рахунок того, що в способі дезактивації радіоактивних шламів з ємностей тимчасового зберігання РРВ, що включає отримання зневодненого радіоактивного осаду і фільтрату, підготовка зневодненого радіоактивного осаду до складування, цементування радіоактивного залишку сумішшю цементу і рідкої фази та здійснення витримки отриманої суміші, відповідно до технічного рішення, що заявляється, перед отриманням зневодненого радіоактивного осаду і фільтрату радіоактивні шлами в ємностях їх накопичення спочатку розмивають гідромеханічним впливом зворотного розчину та стисненого повітря, а потім здійснюють відбір і подавання розмитої суспензії радіоактивних шламів на отримання напірно-вакуумним фільтруванням зневодненого радіоактивного кека-1 і фільтрату-1; зневоднений радіоактивний кек-1 готують до цементування шляхом: промивання отриманого зневодненого кека-1 дистилятом з отриманням промитого дистилятом кека-2 і фільтрату-2; обробка промитого дистилятом кека-2 гарячою водяною парою з отриманням обробленого гарячою водяною парою кека-3 і фільтрату-3; промивання обробленого гарячою водяною парою кека-3 розчином кислоти з отриманням промитого кислотою кека-4 і фільтрату-4; промивання обробленого розчином кислоти кека-4 дистилятом з отриманням промитого дистилятом кека-5 і фільтрату-5; обробка промитого дистилятом кека-5 розчином лугу з отриманням промитого лугом кека-6 і фільтрату-6; промивання обробленого розчином лугу кека-6 дистилятом з отриманням промитого дистилятом кека-7 і фільтрату-7; просушування промитого дистилятом кека-7 стисненим повітрям з отриманням нерадіоактивного залишку; вивантаження нерадіоактивного залишку і складування його на полігоні для нерадіоактивних відходів; накопичення і взаємної нейтралізації фільтратів 4…7 з отриманням радіоактивної суспензії; згущення радіоактивної суспензії з отриманням згущеного продукту із заданим вмістом рідкої фази та надосадового розчину; накопичення фільтратів-1…3 та надосадового розчину і деструкції органічних сполук, які містяться в цій суміші, комбінованим окислювачем у вигляді суміші озонованого кисню и розчину перекису водню з отриманням радіоактивної суспензії, очищеного від органічних сполук розчину та газоподібних речовин, переважно оксиду вуглецю; підготовка радіоактивного осаду накопиченням заданої порції радіоактивної суспензії у контейнері; використання при цементуванні сумішшю цементу і рідкої фази в якості рідкої фази вищезгаданої згущеної радіоактивної суспензії. Суть технічного рішення, що заявляється, полягає в наступному. В способі дезактивації радіоактивних шламів з ємностей тимчасового зберігання РРВ, при розмиванні радіоактивних шламів в ємностях їх накопичення гідромеханічним впливом зворотного розчину та стисненого повітря, при відборі і поданні розмитої суспензії радіоактивних шламів на отримання напірновакуумним фільтруванням зневодненого радіоактивного осаду і фільтрату у вигляді кека-1 і фільтрату-1, при підготовленні зневодненого радіоактивного кека-1 до цементування шляхом промивання отриманого зневодненого кека-1 дистилятом з отриманням промитого дистилятом кека-2 і фільтрату-2, обробка промитого дистилятом кека-2 гарячою водяною парою з отриманням обробленого гарячою водяною парою кека-3 і фільтрату-3, промивання 2 UA 93510 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 обробленого гарячою водяною парою кека-3 розчином кислоти з отриманням промитого кислотою кека-4 і фільтрату-4, промивання обробленого розчином кислоти кека-4 дистилятом з отриманням промитого дистилятом кека-5 і фільтрату-5, обробка промитого дистилятом кека-5 розчином лугу з отриманням промитого лугом кека-6 і фільтрату-6, промивання обробленого розчином лугу кека-6 дистилятом з отриманням промитого дистилятом кека-7 і фільтрату-7, просушування промитого дистилятом кека-7 стисненим повітрям з отриманням нерадіоактивного залишку, вивантаження нерадіоактивного залишку і складування його на полігоні для нерадіоактивних відходів, накопичення і взаємна нейтралізація фільтратів 4…7 з отриманням радіоактивної суспензії, згущення радіоактивної суспензії з отриманням згущеного продукту із заданим вмістом рідкої фази та надосадового розчину, накопичення фільтратів-1…3 і деструкція органічних сполук, які містяться в цій суміші, комбінованим окислювачем у вигляді суміші озонованого кисню и розчину перекису водню з отриманням радіоактивної суспензії, очищеного від органічних сполук розчину та газоподібних речовин, переважно оксиду вуглецю, при здійсненні підготовки радіоактивного осаду накопиченням заданої порції радіоактивної суспензії у контейнері, при використовуванні для цементування суміші цементу і рідкої фази в якості рідкої фази вищезгаданої згущеної радіоактивної суспензії, за рахунок удосконалення операцій технологічного процесу переробки шламів з ємностей тимчасового зберігання забезпечується значне зменшення обсягів залишкових твердих радіоактивних відходів, що утворюються в результаті переробки РРВ та направляються на захоронення або тривале зберігання. Таким чином, сукупність відмінних ознак технічного рішення, що заявляється, (способу дезактивації радіоактивних шламів з ємностей тимчасового зберігання РРВ) забезпечує досягнення зазначеного вище технічного результату. Крім того, суть технічного рішення, що заявляється, (способу дезактивації радіоактивних шламів з ємностей тимчасового зберігання РРВ) пояснюється принциповою схемою його здійснення, наведеною на фіг. 1-5. На фіг. 1 зображена принципова блок-схема процесу дезактивації радіоактивних шламів з ємностей тимчасового зберігання РРВ. На фіг. 2 показана принципова технологічна схема Блока розмиванням радіоактивних шламів в ємностях тимчасового зберігання РРВ. На фіг. 3 показана принципова технологічна схема Модуля дезактивації розмитих шламів. На фіг. 4 показана принципова технологічна схема Блока деструкції органічних сполук. На фіг. 5 показана принципова технологічна схема Блока підготовки та цементування радіоактивної суспензії. Застосування способу дезактивації радіоактивних шламів з ємностей тимчасового зберігання РРВ ілюструється наступним прикладом конкретного здійснення. В ємності тимчасового зберігання РРВ, які містять донні відкладення у вигляді радіоактивних шламів, подають стиснене повітря. Під дією стисненого повітря здійснюють розмивання радіоактивних шламів та утворюють суспензію розмитих шламів. Крім того, якщо радіоактивні шлами не піддаються розмиванню стисненим повітрям, розмивання додатково здійснюють гідромеханічним впливом з циркуляцією суспензії, що при цьому утворюється (див. фіг. 1 і 2). Розмиті радіоактивні шлами у вигляді суспензії, що утворилася, з ємностей тимчасового зберігання РРВ відбирають і подають на переробку у Модуль дезактивації радіоактивних шламів. При гідромеханічному розмиванні шламів в ємності, у яких здійснюється процес розмивання, додатково надходять зворотні розчини: Фільтрати-4…7 з Модулю дезактивації розмитих шламів, очищений розчин з Блока деструкції органічних сполук та надосадовий розчин з Блока підготовки та цементування радіоактивної суспензії. Розмиту суспензію з Блока розмивання шламів направляють у Модуль дезактивації розмитих шламів на напірно-вакуумне фільтрування (див. фіг. 1 і 3). За допомогою тиску стисненого повітря і розрідження від вакуум-лінії на фільтруючій перегородці формують зневоднений радіоактивний кек-1. Фільтрат-1, який при цьому утворюється, накопичують спільно з фільтратами-2 і 3 для подальшої переробки. Сформований зневоднений радіоактивний кек-1 промивають дистилятом. Промивання здійснюють також напірно-вакуумним фільтруванням, отримуючи фільтрат-2 і промитий дистилятом кек-2. Фільтрат-2 накопичують спільно з фільтратами-1 і 3 для подальшої переробки. Промитий дистилятом кек-2 обробляють гарячою парою, видаляючи нерозчинні у воді органічні сполуки. При цьому отримують фільтрат3 і оброблений гарячою парою кек-3. Фільтрат-3 накопичують спільно з фільтратами-1 і 2 для подальшої переробки. Оброблений гарячою парою кек-3 промивають розчином кислоти, отримуючи кислий фільтрат-4 і промитий кислотою кек-4. Кислий фільтрат-4 спільно з фільтратами-5, 6 і 7 направляють на накопичення і взаємну нейтралізацію. Промитий розчином 3 UA 93510 U 5 10 15 20 25 30 35 кислоти кек-4 промивають дистилятом. При цьому отримують фільтрат-5 і промитий дистилятом кек-5. Кислий фільтрат-5 спільно з фільтратами-4, 6 і 7 направляють на накопичення і взаємну нейтралізацію. Промитий дистилятом кек-5 промивають розчином лугу, отримуючи лужний фільтрат-6 і промитий розчином лугу кек-6. Лужний фільтрат-6 спільно з фільтратами-4, 5 і 7 направляють на накопичення і взаємну нейтралізацію. Промитий дистилятом кек-6 промивають дистилятом. При цьому отримують промитий дистилятом кек-7 і лужний фільтрат-7. Лужний фільтрат-7 спільно з фільтратами-4, 5 і 6 направляють на накопичення і взаємну нейтралізацію. Кек-7 у вигляді нерадіоактивного залишку просушують стисненим повітрям і направляють на складування на полігоні для нерадіоактивних відходів. Накопичені фільтрати-1, 2 і 3 направляють у Блок деструкції органічних сполук. Накопичені і взаємно нейтралізовані фільтрати-4, 5, 6 і 7 у вигляді радіоактивної суспензії направляють у Блок підготовки та цементування радіоактивної суспензії. Накопичені фільтрати-1, 2 і 3, які містять видалені зі шламів органічні сполуки, з Модулю дезактивації розмитих шламів піддають деструкції у Блоці деструкції органічних сполук. Вихідний кисень піддають озонуванню і отримують озонований кисень. Озонований кисень змішують з розчином перекису водню і отриманий комбінований окислювач подають на деструкцію і окислення суміші фільтратів-1, 2 і 3. Під дією комбінованого окислювача органічні сполуки перетворюються на газоподібні продукти, переважно на оксид вуглецю, і воду. Газоподібні продукти направляють у спецвентиляцію. Очищений від органічних домішок розчин у вигляді радіоактивної суспензії, утриманої нерозчинними у воді оксидами, гідроксидами, гідроксосолями та ін., піддають згущенню. При цьому з окисленої суміші фільтратів-1, 2 і 3 отримують згущену радіоактивну суспензію і очищений розчин. Очищений розчин повертають у Блок розмивання шламів, а радіоактивну суспензію направляють у Блок підготовки та цементування радіоактивної суспензії. Радіоактивну суспензію з Блока деструкції органічних сполук і з Модулю дезактивації розмитих шламів накопичують і готують для цементування. Накопичену радіоактивну суспензію промивають дистилятом методом декантування і піддають згущенню до одержання заданого змісту твердої фази у осаді, що утримується. Очищений надосадовий розчин повертають у Блок розмивання шламів. Згущену радіоактивну суспензію у заданій кількості накопичують у контейнері. У задану кількість радіоактивної суспензії подають задану кількість цементу і здійснюють цементування радіоактивної суспензії у контейнері. Утриману суміш піддають витримці. Контейнер з іммобілізованими ТРВ направляють на довгострокове зберігання або на захоронення. Таким чином спосіб дезактивації радіоактивних шламів з ємностей тимчасового зберігання РРВ дозволяє приблизно в 900…1000 разів зменшити обсяги залишкових твердих радіоактивних відходів, що утворюються в результаті переробки РРВ та направляються на захоронення або тривале зберігання. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 50 55 60 Спосіб дезактивації радіоактивних шламів з ємностей тимчасового зберігання рідких радіоактивних відходів (РРВ), що включає отримання зневодненого радіоактивного осаду і фільтрату, підготовку зневодненого радіоактивного осаду до складування, цементування радіоактивного залишку сумішшю цементу і рідкої фази та здійснення витримки отриманої суміші, який відрізняється тим, що перед отриманням зневодненого радіоактивного осаду і фільтрату радіоактивні шлами в ємностях їх накопичення спочатку розмивають гідромеханічним впливом зворотного розчину та стисненого повітря, а потім здійснюють відбір і подавання розмитої суспензії радіоактивних шламів на отримання напірно-вакуумним фільтруванням зневодненого радіоактивного кека-1 і фільтрату-1, при цьому зневоднений радіоактивний кек-1 готують до складування шляхом: промивання отриманого зневодненого кека-1 дистилятом з отриманням промитого дистилятом кека-2 і фільтрату-2, обробка промитого дистилятом кека-2 гарячою водяною парою з отриманням обробленого гарячою водяною парою кека-3 і фільтрату3, промивання обробленого гарячою водяною парою кека-3 розчином кислоти з отриманням промитого кислотою кека-4 і фільтрату-4, промивання обробленого розчином кислоти кека-4 дистилятом з отриманням промитого дистилятом кека-5 і фільтрату-5, обробка промитого дистилятом кека-5 розчином лугу з отриманням промитого лугом кека-6 і фільтрату-6, промивання обробленого розчином лугу кека-6 дистилятом з отриманням промитого дистилятом кека-7 і фільтрату-7, просушування промитого дистилятом кека-7 стисненим повітрям з отриманням нерадіоактивного залишку, вивантаження нерадіоактивного залишку і складування його на полігоні для нерадіоактивних відходів, накопичення і взаємної 4 UA 93510 U 5 нейтралізації фільтратів 4…7 з отриманням радіоактивної суспензії, згущення радіоактивної суспензії з отриманням згущеного продукту із заданим вмістом рідкої фази та надосадового розчину, накопичення фільтратів-1…3 і деструкції органічних сполук, які містяться в цій суміші, комбінованим окиснювачем у вигляді суміші озонованого кисню и розчину перекису водню з отриманням радіоактивної суспензії, очищеного від органічних сполук розчину та газоподібних речовин, переважно оксиду вуглецю, причому підготовку радіоактивного залишку здійснюють накопиченням заданої порції радіоактивної суспензії у контейнері, а при цементуванні сумішшю цементу і рідкої фази як рідку фазу використовують вищезгадану згущену радіоактивну суспензію. 5 UA 93510 U 6 UA 93510 U 7 UA 93510 U 8 UA 93510 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 9

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Koriakin Volodymyr Mykhailovych, Haidin Oleksandr Volodymyrovych

Автори російською

Корякин Владимир Михайлович, Гайдин Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G21F 9/16, G21F 9/20, G21F 9/28

Мітки: відходів, радіоактивних, спосіб, дезактивації, ємностей, рідких, шламів, тимчасового, зберігання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-93510-sposib-dezaktivaci-radioaktivnikh-shlamiv-z-ehmnostejj-timchasovogo-zberigannya-ridkikh-radioaktivnikh-vidkhodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб дезактивації радіоактивних шламів з ємностей тимчасового зберігання рідких радіоактивних відходів</a>

Подібні патенти