Ланка трубопроводу для транспортування твердих частинок нагрітого матеріалу

Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ланка трубопроводу (22) для транспортування нагрітих дрібних частинок матеріалу, наприклад дрібних фракцій залізної руди, у потоці газу-носія в транспортному трубопроводі, при цьому ланка трубопроводу (22) включає:

(a) відрізок (2) зовнішньої труби;

(b) відрізок (4) внутрішньої труби, який утворює прохідний канал (6) для нагрітих твердих частинок матеріалу та газу-носія, при цьому відрізок (4) внутрішньої труби розміщений усередині відрізка (2) зовнішньої труби, а відрізок (4) внутрішньої труби виконаний зі зносостійкого матеріалу або обладнаний внутрішньою футерівкою зі зносостійкого матеріалу;

(с) опорні засоби, які підтримують відрізок (4) внутрішньої труби відносно відрізка (2) зовнішньої труби таким чином, що відрізок (4) внутрішньої труби може подовжуватися під дією змін температури матеріалу, транспортованого по ланці (22) трубопроводу, відносно відрізка (2) зовнішньої труби в осьовому напрямку, при цьому опорні засоби включають перші опорні засоби, розміщені на одному кінці ланки (22) трубопроводу, що включають опорний елемент, у якому може бути розміщений кінець відрізка (4а) внутрішньої труби сусідньої ланки (22а) трубопроводу, при встановленні сусідньої ланки (22а) трубопроводу в процесі складання трубопроводу торцем до торця відносно вищевказаної ланки (22) трубопроводу, і який може допустити в сусідній ланці (22а) трубопроводу осьове подовження відрізка (4а) внутрішньої труби відносно відрізка (2) зовнішньої труби під впливом змін температури матеріалу, транспортованого по сусідній ланці (22а) трубопроводу.

2. Ланка трубопроводу за п. 1, яка відрізняється тим, що опорний елемент охоплює ззовні та проходить уздовж осі від одного кінця відрізка (4) внутрішньої труби ланки (22) трубопроводу, і може вміщати в себе та охоплювати кінець відрізка (4а) внутрішньої труби сусідньої ланки (22а) трубопроводу при встановленні сусідньої ланки (22а) трубопроводу в процесі складання трубопроводу торцем до торця відносно вищевказаної ланки трубопроводу і може допустити осьове розширення щонайменше відрізка (4) внутрішньої труби цієї ланки, у той час як зазначені кінці відрізків труб залишаються охопленими усередині опорного елемента.

3. Ланка трубопроводу за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що опорний елемент утворює ущільнення разом з кінцями відрізків (4, 4а) внутрішньої труби ланки (22) трубопроводу та сусідньої ланки (22а) трубопроводу.

4. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що опорний елемент має звернену усередину циліндричну поверхню, яка служить для контактування із зовнішніми поверхнями кінців відрізків (4, 4а) внутрішньої труби ланки (22) і сусідньої ланки (22а) трубопроводу.

5. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що опорний елемент виконаний у вигляді перехідної втулки (8) з поверненою усередину циліндричною поверхнею.

6. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізняється тим, що опорний елемент безпосередньо приєднаний тільки до відрізка (2) зовнішньої труби зазначеної ланки (22) трубопроводу.

7. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізняється тим, що опорний елемент безпосередньо з'єднаний як з відрізком (2) зовнішньої труби, так і з відрізком (4) внутрішньої труби, за рахунок чого кінець відрізка (4) внутрішньої труби, але не інша частина відрізка (4) внутрішньої труби, утримується від осьового переміщення по відношенню до зовнішнього відрізка труби на відповідному кінці ланки (22) трубопроводу.

8. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізняється тим, що перші опорні засоби, крім того, підтримують відрізок (4) внутрішньої труби відносно відрізка (2) зовнішньої труби.

9. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 1-8, яка відрізняється тим, що перші опорні засоби утворюють бар'єр для протікання газу в осьовому напрямку уздовж кільцевого зазору, сформованого між відрізками (4, 2) внутрішньої та зовнішньої труб ланки (22) трубопроводу.

10. Ланка трубопроводу за п. 9, яка відрізняється тим, що перші опорні засоби включають перегородку (10) у вигляді зрізаного конуса, який має торець більшого діаметра, приварений або приєднаний іншим способом до відрізка (2) зовнішньої труби зазначеної ланки (22) трубопроводу, і торець із меншим діаметром, приварений або приєднаний іншим способом до опорного елемента.

11. Ланка трубопроводу за п. 10, яка відрізняється тим, що перегородка (10) має вигляд зрізаного конуса, установленого таким чином, що його торець більшого діаметра розміщений на кінці відрізка (2) зовнішньої труби, а торець меншого діаметра розміщений усередині кінцевої ділянки внутрішньої області ланки (4) трубопроводу.

12. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 1-11, яка відрізняється тим, що опорні засоби включають другі опорні засоби, розміщені в певному місці по довжині ланки (22) трубопроводу між кінцями ланки (22) трубопроводу, які підтримують відрізок (4) внутрішньої труби відносно відрізка (2) зовнішньої труби, дозволяючи осьове розширення відрізка (4) внутрішньої труби відносно відрізка (2) зовнішньої труби.

13. Ланка трубопроводу за п. 12, яка відрізняється тим, що другі опорні засоби, крім того, підтримують відрізок (4) внутрішньої труби відносно відрізка (2) зовнішньої труби так, щоб відрізок (4) внутрішньої труби міг розширюватися в радіальному напрямку відносно відрізка (2) зовнішньої труби.

14. Ланка трубопроводу за п. 12 або п. 13, яка відрізняється тим, що другі опорні засоби приварені або приєднані іншим способом до відрізка (2) зовнішньої труби та до відрізка (4) внутрішньої труби.

15. Ланка трубопроводу за п. 12 або п. 13, яка відрізняється тим, що другі опорні засоби приварені або приєднані іншим способом тільки до відрізка (2) зовнішньої труби.

16. Ланка трубопроводу за п. 12 або п. 13, яка відрізняється тим, що другі опорні засоби приварені або приєднані іншим способом тільки до відрізка (4) внутрішньої труби.

17. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 12-16, яка відрізняється тим, що другі опорні засоби функціонують як пружина, що чинить опір радіальному розширенню відрізка внутрішньої труби відносно відрізка зовнішньої труби.

18. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 12-17, яка відрізняється тим, що другі опорні засоби виконані у вигляді великої кількості стрижнів (14), кожний з яких зігнутий так, щоб він діяв як пружина, при цьому зазначені вигнуті стрижні розміщені на відстані один від одного по довжині окружності відрізків (4, 2) внутрішньої та зовнішньої труб у певному місці по довжині ланки (22) трубопроводу.

19. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 1-18, яка відрізняється тим, що як стійкий до стирання матеріал відрізка (4) внутрішньої труби використовують білий чавун.

20. Ланка трубопроводу за п. 19, яка відрізняється тим, що відрізок (4) внутрішньої труби виготовлений зі зносостійкого та/або стійкого до стирання матеріалу, наприклад з білого чавуну.

21. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 1-20, яка відрізняється тим, що відрізок (2) зовнішньої труби виконаний зі сталі.

22. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 1-21, яка відрізняється тим, що ланка (22) трубопроводу, крім того, обладнана тепловою ізоляцією, розміщеною в зазорі між відрізками (4, 2) внутрішньої та зовнішньої труб.

23. Транспортний трубопровід для переміщення нагрітих твердих частинок матеріалу в потоці газу-носія, який включає велику кількість ланок (22), що відповідають будь-якому з пп. 1-22.

24. Транспортний трубопровід за п. 23, який відрізняється тим, що ланки (22) трубопроводу розташовані безперервним ланцюгом торець до торця, при цьому торці сусідніх відрізків (22) зовнішніх труб зварені разом або з'єднані іншим чином, а кінець одного з пари сусідніх відрізків (4, 4а) внутрішньої труби входить усередину опорного елемента іншого з пари сусідніх відрізків (4, 4а) внутрішньої труби та контактує з цим опорним елементом.

25. Спосіб транспортування нагрітих твердих частинок матеріалу в потоці газу-носія в установці для прямого плавлення, призначеній для виробництва розплавленого металу з металовмісного вихідного матеріалу, зокрема, транспортування від апарата попередньої обробки до засобів подачі твердого матеріалу, виконаних у вигляді фурм для інжектування зазначеного матеріалу в конвертер прямого плавлення, який відрізняється тим, що матеріал транспортують щонайменше по одному транспортному трубопроводу, який відповідає п. 23 або п. 24.

26. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що тверді частинки матеріалу є дрібними фракціями залізної руди зі ступенем відновлення, що становить від 0 до 100 %, краще, зі ступенем відновлення від 8 до 95 %.

27. Спосіб за п. 25 або п. 26, який відрізняється тим, що матеріал із твердих частинок перебуває при температурі від 200 до 850 °С, краще, при температурі від 300 до 850 °С.

28. Спосіб за будь-яким з пп. 25-27, який відрізняється тим, що газом-носієм є, принаймні в основному, азот.

29. Спосіб за будь-яким з пп. 25-28, який відрізняється тим, що нагріті дрібні фракції транспортують по транспортному трубопроводу з мінімальною швидкістю, що становить щонайменше 19 м/с, у потоці газу-носія, та інжектують в конвертер прямого плавлення потоком газу-носія, який має на зрізі фурми швидкість в інтервалі від 70 до 120 м/с.

Текст

1. Ланка трубопроводу (22) для транспортування нагрітих дрібних частинок матеріалу, наприклад дрібних фракцій залізної руди, у потоці газуносія в транспортному трубопроводі, при цьому ланка трубопроводу (22) включає: (a) відрізок (2) зовнішньої труби; (b) відрізок (4) внутрішньої труби, який утворює прохідний канал (6) для нагрітих твердих частинок матеріалу та газу-носія, при цьому відрізок (4) внутрішньої труби розміщений усередині відрізка (2) зовнішньої труби, а відрізок (4) внутрішньої труби виконаний зі зносостійкого матеріалу або обладнаний внутрішньою футерівкою зі зносостійкого матеріалу; (с) опорні засоби, які підтримують відрізок (4) внутрішньої труби відносно відрізка (2) зовнішньої труби таким чином, що відрізок (4) внутрішньої труби може подовжуватися під дією змін температури матеріалу, транспортованого по ланці (22) трубопроводу, відносно відрізка (2) зовнішньої труби в осьовому напрямку, при цьому опорні засоби включають перші опорні засоби, розміщені на одному кінці ланки (22) трубопроводу, що включають опорний елемент, у якому може бути розміщений кінець відрізка (4а) внутрішньої труби сусідньої ланки (22а) трубопроводу, при встановленні сусідньої ланки (22а) трубопроводу в процесі складання трубопроводу торцем до торця відносно вищевказаної ланки (22) трубопроводу, і який може допустити в сусідній ланці (22а) трубопроводу осьове подовження відрізка (4а) внутрішньої 2 (19) 1 3 того, підтримують відрізок (4) внутрішньої труби відносно відрізка (2) зовнішньої труби. 9. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 1-8, яка відрізняється тим, що перші опорні засоби утворюють бар'єр для протікання газу в осьовому напрямку уздовж кільцевого зазору, сформованого між відрізками (4, 2) внутрішньої та зовнішньої труб ланки (22) трубопроводу. 10. Ланка трубопроводу за п. 9, яка відрізняється тим, що перші опорні засоби включають перегородку (10) у вигляді зрізаного конуса, який має торець більшого діаметра, приварений або приєднаний іншим способом до відрізка (2) зовнішньої труби зазначеної ланки (22) трубопроводу, і торець із меншим діаметром, приварений або приєднаний іншим способом до опорного елемента. 11. Ланка трубопроводу за п. 10, яка відрізняється тим, що перегородка (10) має вигляд зрізаного конуса, установленого таким чином, що його торець більшого діаметра розміщений на кінці відрізка (2) зовнішньої труби, а торець меншого діаметра розміщений усередині кінцевої ділянки внутрішньої області ланки (4) трубопроводу. 12. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 1-11, яка відрізняється тим, що опорні засоби включають другі опорні засоби, розміщені в певному місці по довжині ланки (22) трубопроводу між кінцями ланки (22) трубопроводу, які підтримують відрізок (4) внутрішньої труби відносно відрізка (2) зовнішньої труби, дозволяючи осьове розширення відрізка (4) внутрішньої труби відносно відрізка (2) зовнішньої труби. 13. Ланка трубопроводу за п. 12, яка відрізняється тим, що другі опорні засоби, крім того, підтримують відрізок (4) внутрішньої труби відносно відрізка (2) зовнішньої труби так, щоб відрізок (4) внутрішньої труби міг розширюватися в радіальному напрямку відносно відрізка (2) зовнішньої труби. 14. Ланка трубопроводу за п. 12 або п. 13, яка відрізняється тим, що другі опорні засоби приварені або приєднані іншим способом до відрізка (2) зовнішньої труби та до відрізка (4) внутрішньої труби. 15. Ланка трубопроводу за п. 12 або п. 13, яка відрізняється тим, що другі опорні засоби приварені або приєднані іншим способом тільки до відрізка (2) зовнішньої труби. 16. Ланка трубопроводу за п. 12 або п. 13, яка відрізняється тим, що другі опорні засоби приварені або приєднані іншим способом тільки до відрізка (4) внутрішньої труби. 17. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 12-16, яка відрізняється тим, що другі опорні засоби функціонують як пружина, що чинить опір радіальному розширенню відрізка внутрішньої труби відносно відрізка зовнішньої труби. 18. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 12-17, яка відрізняється тим, що другі опорні засоби виконані у вигляді великої кількості стрижнів (14), кожний з яких зігнутий так, щоб він діяв як пружина, при цьому зазначені вигнуті стрижні розміщені на відстані один від одного по довжині окружності 90459 4 відрізків (4, 2) внутрішньої та зовнішньої труб у певному місці по довжині ланки (22) трубопроводу. 19. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 1-18, яка відрізняється тим, що як стійкий до стирання матеріал відрізка (4) внутрішньої труби використовують білий чавун. 20. Ланка трубопроводу за п. 19, яка відрізняється тим, що відрізок (4) внутрішньої труби виготовлений зі зносостійкого та/або стійкого до стирання матеріалу, наприклад з білого чавуну. 21. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 1-20, яка відрізняється тим, що відрізок (2) зовнішньої труби виконаний зі сталі. 22. Ланка трубопроводу за будь-яким з пп. 1-21, яка відрізняється тим, що ланка (22) трубопроводу, крім того, обладнана тепловою ізоляцією, розміщеною в зазорі між відрізками (4, 2) внутрішньої та зовнішньої труб. 23. Транспортний трубопровід для переміщення нагрітих твердих частинок матеріалу в потоці газуносія, який включає велику кількість ланок (22), що відповідають будь-якому з пп. 1-22. 24. Транспортний трубопровід за п. 23, який відрізняється тим, що ланки (22) трубопроводу розташовані безперервним ланцюгом торець до торця, при цьому торці сусідніх відрізків (22) зовнішніх труб зварені разом або з'єднані іншим чином, а кінець одного з пари сусідніх відрізків (4, 4а) внутрішньої труби входить усередину опорного елемента іншого з пари сусідніх відрізків (4, 4а) внутрішньої труби та контактує з цим опорним елементом. 25. Спосіб транспортування нагрітих твердих частинок матеріалу в потоці газу-носія в установці для прямого плавлення, призначеній для виробництва розплавленого металу з металовмісного вихідного матеріалу, зокрема, транспортування від апарата попередньої обробки до засобів подачі твердого матеріалу, виконаних у вигляді фурм для інжектування зазначеного матеріалу в конвертер прямого плавлення, який відрізняється тим, що матеріал транспортують щонайменше по одному транспортному трубопроводу, який відповідає п. 23 або п. 24. 26. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що тверді частинки матеріалу є дрібними фракціями залізної руди зі ступенем відновлення, що становить від 0 до 100 %, краще, зі ступенем відновлення від 8 до 95 %. 27. Спосіб за п. 25 або п. 26, який відрізняється тим, що матеріал із твердих частинок перебуває при температурі від 200 до 850 °С, краще, при температурі від 300 до 850 °С. 28. Спосіб за будь-яким з пп. 25-27, який відрізняється тим, що газом-носієм є, принаймні в основному, азот. 29. Спосіб за будь-яким з пп. 25-28, який відрізняється тим, що нагріті дрібні фракції транспортують по транспортному трубопроводу з мінімальною швидкістю, що становить щонайменше 19 м/с, у потоці газу-носія, та інжектують в конвертер прямого плавлення потоком газу-носія, який має на зрізі фурми швидкість в інтервалі від 70 до 120 м/с. Даний винахід стосується ланки трубопроводу, використовуваної для переміщення в транспортному трубопроводі нагрітих твердих частинок матеріалу, наприклад дрібних фракцій нагрітої залізної руди, у потоці газу-носія, при цьому трубопровід для транспортування нагрітих частинок твердого матеріалу змонтований з великої кількості таких ланок. Крім того, винахід стосується способу транспортування нагрітих твердих частинок матеріалу в потоці газу-носія, здійснюваного в установці прямого плавлення, призначеної для виробництва розплавленого металу з металовмісного вихідного матеріалу, зокрема, для транспортування від апарата попередньої обробки до засобів подачі твердого матеріалу в металургійну посудину або конвертер прямого плавлення, виконаних у вигляді фурм для інжектування твердого матеріалу. У попередній заявці на патент Австралії, поданій заявником одночасно із заявкою, що розглядається, описана установка для прямої плавки, призначена для виробництва розплавленого металу, наприклад розплавленого заліза, з металовмісного вихідного матеріалу, наприклад дрібних фракцій залізної руди, яка включає: (a) апарат попередньої обробки, використовуваний для попередньої обробки металовмісного вихідного матеріалу та одержання попередньо обробленого вихідного матеріалу з температурою, щонайменше рівною 200°С; (b) металургійна посудина або конвертер прямого плавлення, призначена для плавлення металовмісного вихідного матеріалу з одержанням розплаву металу, при цьому конвертер пристосований для розміщення розплавленої ванни металу та шлаків і обладнаний засобами подачі твердого матеріалу, що служать для приймання та наступної подачі в конвертер попередньо обробленого вихідного матеріалу при тиску, що перевищує атмосферний, і температурі, яка становить щонайменше 200°С; (c) обладнання для транспортування нагрітого вихідного матеріалу, призначене для переміщення попередньо обробленого вихідного матеріалу з апарата попередньої обробки до засобів подачі твердого матеріалу, якими обладнаний конвертер прямої плавки, при цьому обладнання для транспортування включає: (і) засоби накопичення нагрітого вихідного матеріалу, використовувані для накопичення попередньо обробленого металовмісного вихідного матеріалу при температурі щонайменше 200°С і при тиску, що перевищує атмосферний; (іі) трубопровід для транспортування нагрітого вихідного матеріалу, призначений для переміщення попередньо обробленого металовмісного вихідного матеріалу, що має температуру щонайменше 200°С і находиться під тиском, до засобів подачі твердого матеріалу, якими обладнаний конвертер прямої плавки; (ііі) засоби підвищення тиску, які служать для подачі газу під тиском, що перевищує атмосферний, до засобів накопичення нагрітого вихідного матеріалу, з метою підвищення тиску в зазначених засобах накопичення, а також до трубопроводу для транспортування нагрітого вихідного матеріалу з метою його використання як газу-носія, приз наченого для транспортування попередньо обробленого металовмісного вихідного матеріалу по трубопроводу до засобів подачі твердої фази в конвертер. Промислова установка прямого плавлення, що створюється зараз і розкрита у вищезгаданій попередній заявці на видачу патенту Австралії, буде включати апарат попередньої обробки, використовуваний для попереднього нагрівання дрібних фракцій залізної руди з верхнім розміром 6-8мм (розмір верхнього продукту поділу по фракціях) до температури близько 680°С. Нагріта залізна руда буде транспортуватися в нагрітому стані, тобто, при температурі близько 680°С, з використанням обладнання для транспортування нагрітого вихідного матеріалу, до засобів подачі твердого матеріалу, якими обладнаний конвертер прямого плавлення, і після цього буде інжектуватися в конвертер нагрітим і завислим у газі-носії, що має швидкість в інтервалі від 70 до 120м/с. Використовувані зараз конструкції установок містять чотири пристрої для подачі твердої фази, виконані у вигляді фурм для інжектування твердої фази, і два транспортних трубопроводи для підведення нагрітих дрібних фракцій руди до фурм, при цьому один транспортний трубопровід забезпечує підведення нагрітих дрібних фракцій руди до двох фурм. Дана установка призначена для обробки значної кількості дрібних фракцій залізної руди. Конкретно, зараз кожен транспортний трубопровід забезпечує транспортування 110-120 тонн/годину нагрітих дрібних фракцій руди до кожної пари фурм, при цьому дрібні фракції руди транспортуються по трубопроводах потоком газоподібного азоту, підводжуваного при температурі 20°С з витратою 3100Нм3/годину. В описаній вище установці для прямого плавлення мають місце значні проблеми для обладнання, що забезпечує переміщення нагрітого вихідного матеріалу, пов'язані із транспортуванням матеріалів. Зокрема, дрібні фракції залізної руди є абразивними частинками і, отже, важливою проблемою конструкції є механічне зношування транспортних трубопроводів. Крім того, оскільки установка прямого плавлення призначена для проведення тривалих кампаній плавки (звичайно протягом більше 12 місяців), температура транспортних трубопроводів при проведенні однієї кампанії не буде залишатися постійною і, відповідно, компенсація теплового розширення при збереженні герметичної цілісності трубопроводу є іншою важливою проблемою транспортних трубопроводів. Крім того, при проведенні кампанії плавки тиск усередині транспортних трубопроводів не залишається постійним і може істотно змінюватися, особливо у тих випадках, коли роблять різкі навмисні підвищення та зниження тиску усередині трубопроводу з метою ліквідації засмічень у транспортних трубопроводах. Відповідно, для транспортних трубопроводів ще одна важлива проблема полягає в необхідності компенсації змін тиску усередині транспортних трубопроводів при збереженні герметичної цілісності трубопроводу. Об'єктом даного винаходу є транспортні трубопроводи і, зокрема, ланки трубопроводу, вико 7 ристовувані в конструкції транспортних трубопроводів, що входять до складу обладнання для транспортування нагрітого вихідного матеріалу, призначеного для використання в описаній вище установці прямого плавлення. Даний винахід не обмежений даним застосуванням і поширюється взагалі на трубопроводи, що транспортують нагріті тверді частинки матеріалу, і ланки трубопроводів, використовувані в конструкції транспортних трубопроводів. Об'єктом даного винаходу є транспортні трубопроводи і, зокрема, ланки трубопроводу, використовувані в конструкції транспортних трубопроводів. Даний винахід вирішує задачу, яка полягає у тому, що потрібне надійне з'єднання трубних ланок у лінії транспортування, яке може задовільно працювати в умовах високих температур, що виникають при переривистому транспортуванні матеріалу, що складається з гарячих частинок. Відповідно до даного винаходу, забезпечується трубопровідна ланка для переміщення в транспортному трубопроводі, у потоці газу-носія, нагрітих твердих частинок матеріалу, наприклад нагрітих дрібних фракцій залізної руди, при цьому зазначена ланка трубопроводу включає: (a) відрізок зовнішньої труби; (b) відрізок внутрішньої труби, який утворює прохідний канал для нагрітих твердих частинок матеріалу та газу-носія і розміщений усередині відрізка зовнішньої труби, при цьому відрізок внутрішньої труби виконаний з матеріалу, стійкого до стирання, або обладнаний внутрішньою футерівкою з матеріалу, стійкого до стирання; (c) опорні засоби, що підтримують відрізок внутрішньої труби відносно відрізка зовнішньої труби так, що відрізок внутрішньої труби може розширюватися (подовжуватися) під дією змін температури матеріалу, транспортованого по ланці трубопроводу, відносно відрізка зовнішньої труби в осьовому напрямку, при цьому опорні засоби містять перші опорні засоби, розміщені на одному кінці ланки трубопроводу, що включають опорний елемент, в якому може бути розміщений кінець відрізка внутрішньої труби сусідньої ланки трубопроводу, при встановленні сусідньої ланки трубопроводу (в процесі складання трубопроводу) торцем до торця відносно вищевказаної ланки трубопроводу, і який може допустити в сусідній ланці трубопроводу осьове подовження відрізка внутрішньої труби відносно відрізка зовнішньої труби під впливом змін температури матеріалу, транспортованого по сусідній ланці трубопроводу. Краще, зазначений опорний елемент охоплює ззовні та проходить уздовж осі від одного кінця відрізка внутрішньої труби ланки трубопроводу, і може вміщати та охоплювати кінець відрізка внутрішньої труби сусідньої ланки трубопроводу при встановленні сусідньої ланки трубопроводу, в процесі складання трубопроводу, торцем до торця відносно вищевказаної ланки трубопроводу, і може допустити осьове розширення щонайменше відрізка внутрішньої труби цієї ланки, у той час як зазначені кінці відрізків труб залишаються охопленими усередині опорного елемента. 90459 8 Описане вище взаємне розташування елементів конструкції забезпечує розміщення відрізків внутрішньої труби зазначених ланки трубопроводу та сусідньої ланки трубопроводу нерозривним ланцюгом торець до торця із зазором між торцями відрізків внутрішньої труби, яке може допустити осьове переміщення одного або обох відрізків внутрішньої труби відносно відрізка зовнішньої труби або відрізків зовнішньої труби, обумовлене тепловим розширенням або стисненням відрізка внутрішньої труби або відрізків внутрішньої труби, із збереженням в той же час належного ущільнення між кінцями зазначених відрізків внутрішньої труби. Краще, опорний елемент утворює ущільнення разом з кінцями відрізків внутрішньої труби зазначеної ланки трубопроводу та зазначеної сусідньої ланки трубопроводу. Краще, опорний елемент має повернену усередину циліндричну поверхню, яка служить для контактування із зовнішніми поверхнями кінців відрізків внутрішньої труби зазначеної ланки трубопроводу та сусідньої ланки трубопроводу. Краще, опорний елемент виконаний у вигляді перехідної втулки з поверненою усередину циліндричною поверхнею. В одному прикладі втілення опорний елемент безпосередньо приєднаний тільки до відрізка зовнішньої труби зазначеної ланки трубопроводу, за рахунок чого відрізок внутрішньої труби може переміщатися в осьовому напрямку по відношенню до опорного елемента та відрізка зовнішньої труби у відповідь на теплове розширення або стиснення внутрішньої ділянки труби. Краще, перші опорні засоби, крім того, підтримують відрізок внутрішньої труби відносно відрізка зовнішньої труби так, щоб відрізок внутрішньої труби міг розширюватися в радіальному напрямку відносно відрізка зовнішньої труби. Краще, перші опорні засоби створюють бар'єр (перешкоду) для переміщення газу по осі уздовж зазору, утвореного між відрізками внутрішньої та зовнішньої труб ланок трубопроводу. У тому випадку, коли газ-носій витікає в зазначений зазор з відрізків внутрішньої труби транспортного трубопроводу, течія газу в осьовому напрямку уздовж цього зазору може привести до скривлення (випинання) відрізків зовнішньої труби ланок трубопроводу та утворення гарячих плям на поверхні відрізків зовнішньої труби. Гарячі плями є серйозною проблемою з погляду безпеки та можуть впливати на життєздатність транспортного трубопроводу, і необхідна заміна ушкоджених ланок трубопроводу. Забезпечуючи кожен сегмент труби бар'єром, можна утримати потік газу, що протікає усередині кожної ланки труби, в цій ланці і тим самим мінімізувати вплив витоків газу-носія в зазор між відрізками внутрішньої та зовнішньої труб ланок трубопроводу. Краще, перші опорні засоби включають перегородку у вигляді зрізаного конуса, який має торець з більшим діаметром, приварений чи приєднаний іншим способом до відрізка зовнішньої труби зазначеної ланки (22) трубопроводу, і то 9 рець меншого діаметра, приварений або приєднаний іншим способом до опорного елемента. Краще, перегородка у вигляді зрізаного конуса, встановленого таким чином, що його торець з більшим діаметром розміщений на кінці відрізка зовнішньої труби, а торець із меншим діаметром розміщений усередині кінцевої ділянки внутрішнього об'єму ланки трубопроводу. В іншому прикладі втілення опорний елемент безпосередньо приєднаний як до відрізка зовнішньої труби, так і до відрізка внутрішньої труби, за рахунок чого кінець відрізка внутрішньої труби (але не інша частина відрізка внутрішньої труби) на відповідному кінці ланки трубопроводу утримується від осьового подовження в осьовому напрямку відносно відрізка зовнішньої труби. При такому виконанні переміщення в осьовому напрямку, викликане тепловим розширенням або стисненням внутрішньої ділянки труби, обмежено іншим кінцем ланки трубопроводу труби. Краще, опорні засоби включають другі опорні засоби, розміщені в певному місці по довжині ланки трубопроводу між кінцями ланки трубопроводу, які підтримують відрізок внутрішньої труби відносно відрізка зовнішньої труби, допускаючи осьове розширення відрізка внутрішньої труби відносно відрізка зовнішньої труби. Краще, другі опорні засоби також підтримують відрізок внутрішньої труби відносно відрізка зовнішньої труби так, щоб відрізок внутрішньої труби міг розширюватися в радіальному напрямку відносно відрізка зовнішньої труби. В одному прикладі втілення другі опорні засоби приварені або приєднані іншим способом до відрізка зовнішньої труби та відрізка внутрішньої труби. В іншому прикладі втілення другі опорні засоби приварені або приєднані іншим способом тільки до зовнішньої ділянки труби, в результаті чого відрізок внутрішньої труби може переміщатися в осьовому напрямку відносно відрізка зовнішньої труби та других опорних засобів. В наступному прикладі втілення другі опорні засоби приварені або приєднані іншим способом тільки до відрізка внутрішньої труби, тим самим відрізок внутрішньої труби та другі опорні засоби можуть переміщатися в осьовому напрямку відносно відрізка зовнішньої труби. Краще, другі опорні засоби функціонують як пружина, що створює опір радіальному розширенню відрізка внутрішньої труби відносно відрізка зовнішньої труби. Ще краще, другі опорні засоби виконані у вигляді великої кількості стрижнів, кожний з яких зігнутий таким чином, щоб він діяв як пружина, при цьому стрижні розміщені з певними інтервалами по довжині окружності відрізків внутрішньої та зовнішньої труб у певному місці уздовж довжини ланки трубопроводу. Краще, відрізок (4) внутрішньої труби виготовлений зі зносостійкого та/або стійкого проти стирання матеріалу, наприклад із чавуну, і не обладнаний внутрішньою та/або зовнішньою футерівкою. 90459 10 Зокрема, стійкий до стирання матеріал є білим чавуном. Краще, ланка трубопроводу, крім того, обладнана тепловою ізоляцією, встановленою в зазорі між відрізками внутрішньої та зовнішньої труб. Звичайно, тверді частинки матеріалу є дрібними фракціями залізної руди, наприклад, дрібними фракціями залізної руди зі ступенем відновлення в інтервалі від 0 до 100%, краще, зі ступенем відновлення від 8 до 95%. Звичайно, температура матеріалу із твердих частинок становить від 200 до 850°С, краще, від 300 до 850°С. Відповідно до даного винаходу також забезпечується транспортний трубопровід для переміщення нагрітих твердих частинок матеріалу, наприклад дрібних фракцій залізної руди, у потоці газу-носія, при цьому транспортний трубопровід включає велику кількість описаних вище ланок трубопроводу, розміщених безперервним ланцюгом торець до торця, при цьому торці сусідніх відрізків зовнішньої труби приварені один до одного або з'єднані разом іншим способом, а кінець одного з кожної пари сусідніх відрізків внутрішньої труби входить в опорний елемент іншого з пари сусідніх відрізків внутрішньої труби і з'єднаний з цим опорним елементом. Як описано вище, транспортний трубопровід за даним винаходом призначений особливо (хоч ніяким чином не виключно) для транспортування дрібних фракцій залізної руди від апарата попередньої обробки до засобів подачі твердого матеріалу, виконаних у вигляді фурм для інжектування дрібних фракцій нагрітої залізної руди в конвертер прямого плавлення, що входить до складу установки для прямого плавлення. При такому виконанні, краще, дрібні фракції залізної руди попередньо нагрівають до температури 680°С в апараті попередньої обробки, як газносій використовують принаймні в основному N2 і подають його в транспортний трубопровід при температурі навколишнього середовища, а режим роботи регулюють таким чином, щоб дрібні фракції залізної руди переміщалися в потоці газу-носія по транспортному трубопроводу з мінімальною швидкістю, яка складає щонайменше 19м/с, та інжектувалися в конвертер прямого плавлення газомносієм, що має у вихідному перетині фурми швидкість в інтервалі від 70 до 120м/с. В основному верхній розмір дрібних фракцій залізної руди находиться в інтервалі значень від 6 до 8мм. Краще, щонайменше 30% дрібних фракцій залізної руди має розмір менше 0,5мм, у той же час 50% всіх частинок мають діаметр, який менший, ніж 0,8-1,0мм при широкому діапазоні гранулометричного складу частинок. Таким чином, наприклад, 95% частинок мають розмір менше 6,3мм. Кільцевий зазор між відрізками внутрішньої та зовнішньої труб звичайно теплоізолюють таким чином, щоб температура зовнішньої труби становила менше 100°С. Краще, статичний тиск як у зовнішньому, так і у внутрішньому відрізках труби транспортного трубопроводу є по суті однаковим. 11 Даний винахід далі розкритий більш детально за допомогою прикладу здійснення, з посиланням на прикладені креслення. Фіг.1 - схематичне зображення нижніх бункерів із затворами, шнекових конвеєрів, транспортних трубопроводів і зворотних трубопроводів, що утворюють частину обладнання для транспортування нагрітого залізовмісного вихідного матеріалу, яке входить до складу установки для прямого плавлення. Фіг.2 - поперечний переріз одного прикладу здійснення ланки трубопроводу відповідно до даного винаходу. Фіг.3а - поперечний переріз частково вирізаної центральної частини ланки трубопроводу, показаної на Фіг.2, з вилученим відрізком зовнішньої труби, що ілюструє в деталях другі опорні засоби, використовувані в ланці трубопроводу. Фіг.3b - наочне зображення других опорних засобів. Фіг.4 - Фіг.6 - три послідовних поперечні перерізи, що ілюструють шляхи проходження газуносія, який витікає з прохідного каналу, утвореного на одному кінці ланки трубопроводу усередині відрізків внутрішньої труби, в кільцевий зазор між відрізками внутрішньої та зовнішньої труби, а також ілюструють, яким чином газ може повертатися в прохідний канал на іншому кінці відрізка внутрішньої труби. Фіг.7 - поперечний переріз іншого прикладу втілення ланки трубопроводу відповідно до винаходу, що є модифікацію ланки трубопроводу, показаної на інших кресленнях, і включає скошену кромку, яка може бути виконана на відрізку внутрішньої труби. Нижченаведений опис находиться в контексті транспортних трубопроводів, які служать для переміщення дрібних фракцій залізної руди від апарата попередньої обробки до фурм для інжектування дрібних фракцій залізної руди в конвертер прямого плавлення, що входить до складу установки для прямого плавлення, розкритої у вищезгаданій попередній заявці на патент Австралії. Основними елементами зазначеної установки для прямого плавлення є такі: (a) апарат попередньої обробки (не показаний), виконаний у вигляді підігрівника, використовуваного для попереднього нагрівання дрібних фракцій залізної руди, які звичайно мають верхній розмір від 6 до 8мм, як правило, до температури близько 680°С; (b) конвертер прямого плавлення 5, призначений для плавлення попередньо нагрітих дрібних фракцій залізної руди з одержанням розплавленого заліза; (c) обладнання 7 для транспортування нагрітого залізовмісного вихідного матеріалу (на Фіг.1 показано лише частково), яке служить для накопичення попередньо нагрітих дрібних фракцій залізної руди та їхнього транспортування при підвищеному тиску до фурм для інжектування, якими обладнаний конвертер 5 прямого плавлення. Як конвертер 5 прямого плавлення може бути використаний будь-який придатний конвертер, призначений для проведення процесу прямого 90459 12 плавлення, наприклад, вищезгаданого процесу Hismelt. У попередній заявці №2003901693 на патент Австралії, поданій заявником, загалом описана конструкція конвертера, використовуваного при проведенні процесу Hismelt, і цей опис, наведений у зазначеній попередній заявці на патент Австралії, включений в даний опис за допомогою посилання. Конвертер, крім того, обладнаний дев'ятьма фурмами для інжектування твердого матеріалу, що проходять через бічні стінки в напрямку вниз та усередину конвертера, які служать для інжектування до ванни розплаву попередньо нагрітих дрібних фракцій залізної руди, твердого вуглецьвмісного матеріалу та флюсів, що находяться в струмені газу-носія, збідненого киснем. Фурми для інжектування твердої фази утворюють дві групи по чотири фурми, причому фурми 27 однієї групи забезпечують подачу попередньо нагрітих фракцій твердих частинок, а фурми іншої групи (не показані) при проведенні робочого процесу плавлення вдувають кам'яне вугілля та флюс (за допомогою системи інжектування вуглецьвмісного матеріалу та флюсу - не показана). Фурми двох зазначених груп розміщені в переміжному порядку, поперемінно навколо конвертера по його зовнішньому периметру. Обладнання 7 для транспортування нагрітого залізовмісного вихідного матеріалу, згадане вище в пункті (с), включає: (a) засоби накопичення нагрітого вихідного матеріалу, використовувані для накопичення та зберігання попередньо нагрітих дрібних фракцій залізної руди під тиском; ці засоби частково показані на Фіг.1 і позначені в цілому на кресленні позицією 61; (b) ряд транспортних трубопроводів 11 (на схемі, представленій на Фіг.1, зображений тільки один з них) для переміщення попередньо нагрітих дрібних фракцій залізної руди під тиском із засобів 61 накопичення до фурм для інжектування твердого матеріалу; (c) джерело 13 газоподібного азоту та трубопроводи 15 подачі газоподібного азоту, використовуваного для створення тиску в засобах накопичення 61 і для транспортування попередньо оброблених дрібних фракцій залізної руди по транспортних трубопроводах 11; і (d) зворотний трубопровід 17 для повернення попередньо нагрітих дрібних фракцій залізної руди до підігрівника 3. Засоби 61 накопичення, які входять до складу обладнання 7 для транспортування нагрітого залізовмісного вихідного матеріалу, розділені на дві групи 9а та 9b, при цьому одна група за допомогою транспортного трубопроводу 11 приєднана до однієї пари фурм 27 для інжектування твердої фази, а інша група за допомогою іншого транспортного трубопроводу 11 підключена до іншої пари фурм 27 для інжектування твердої фази. При використанні обладнання дрібні фракції попередньо підігрітої залізної руди подають за допомогою шнекового транспортера (конвеєра) 39 до вхідних кінців 45 транспортних трубопроводів 11. До вхід 13 них кінців 45 транспортних трубопроводів 11 по трубопроводах 47 від джерела газоподібного азоту 13 подають також газоподібний азот, який находиться під тиском і при температурі навколишнього середовища, при цьому азот підхоплює та переносить дрібні фракції попередньо підігрітої залізної руди уздовж транспортних трубопроводів 11 до фурм 27 для інжектування твердої фази. Кожен транспортний трубопровід 11 в зоні розташування конвертера 5 прямого плавлення розділяється на дві гілки 11а та 11b, через які дрібні фракції попередньо підігрітої залізної руди подають до діаметрально протилежних пар фурм 27, що інжектують тверду фазу. Від кожного з транспортних трубопроводів 11 до підігрівника 3 проходить зворотний трубопровід 17. Зворотні трубопроводи 17 обладнані відповідним чином розміщеними запірними клапанами А, призначеними для регулювання витрати попередньо підігрітих дрібних фракцій залізної руди, що направляються у зворотні трубопроводи 17. Обладнання 7 для транспортування нагрітого залізовмісного вихідного матеріалу, крім того, включає засоби регулювання витрати попередньо нагрітих дрібних фракцій залізної руди, що переносяться по транспортним трубопроводам 11 від засобів 61 накопичення до фурм 27 інжектування твердої фази. В будь-якій конкретній ситуації фактичні витрати газу N2 і дрібних фракцій попередньо підігрітої залізної руди, що направляються до транспортних трубопроводів 11, будуть функціями ряду змінних, що включають гранулометричний склад дрібних фракцій залізної руди, температуру газу N2 та вибрані швидкості газу N2 у вихідному перетині фурм 27, що інжектують тверду фазу. В одному конкретному прикладі здійснення, змодельованому заявниками, задана програмою швидкість газоподібного азоту для захоплення татранспортування твердої фази становить 19м/с, а задана швидкість газу у вихідному зрізі фурм дорівнює 112м/с. При цьому кожна група 9а, 9b засобів 61 накопичення забезпечує подачу 123 тонн/годину дрібних фракцій попередньо підігрітої залізної руди (при температурі 680°С) до відповідного транспортного трубопроводу 11, причому джерела 13 газоподібного азоту забезпечують подачу до транспортного трубопроводу 11 газоподібного азоту з витратою 3100Нм3/годину при 20°С. Транспортні трубопроводи 11 змонтовані з великої кількості ланок трубопроводу, показаних на Фіг.2 - Фіг.6, розміщених торець до торця безперервним ланцюгом. Розміщення ланок трубопроводу безперервним ланцюгом частково ілюструється на Фіг.2. Зокрема, ліва сторона креслення ілюструє кінцеву ділянку однієї ланки 22а трубопроводу, який показаний на цій фігурі лише на обмеженій довжині і находиться в контактному зчепленні з ланкою 22 трубопроводу, що показана на Фіг.2 у деталях. Ланка 22 трубопроводу, представлена на Фіг.2 - Фіг.5, включає: (а) відрізок 2 зовнішньої труби, виготовлений зі сталі, наприклад, з вуглецевої сталі; 90459 14 (b) відрізок 4 внутрішньої труби, що утворює прохідний канал 6 для дрібних фракцій нагрітої залізної руди та газу-носія N2, при цьому відрізок 4 внутрішньої труби розміщений усередині відрізка 2 зовнішньої труби та виготовлений зі стійкого до стирання білого ливарного чавуну; (c) засоби для підтримання відрізка 4 внутрішньої труби відносно відрізка 2 зовнішньої труби; і (d) теплову ізоляцію в кільцевому зазорі між відрізками 2, 4 зовнішньої та внутрішньої труб. Опорні засоби виконують подвійну функцію підтримування відрізка 4 внутрішньої труби відносно відрізка 2 зовнішньої труби таким чином, що: (a) відрізок 4 внутрішньої труби може подовжуватися в осьовому напрямку під дією змін температури матеріалу, транспортованого по відрізку 4 внутрішньої труби; і (b) відрізок 4 внутрішньої труби може розширюватися в радіальному напрямку під дією змін температури або тиску у відрізку внутрішньої труби. Опорні засоби розміщені у двох місцях по довжині ланки трубопроводу. Одне місце розташування опорних засобів знаходиться з лівого боку від торця ланки трубопроводу, як це видно на Фіг.2. Перші опорні засоби включають опорний елемент у вигляді перехідної втулки 8, яка виконана з того ж матеріалу, що й відрізок 4 внутрішньої труби, і встановлена із щільним приляганням до кінця відрізка 4 внутрішньої труби з лівого боку (як показано на Фіг.2) або приварена до нього по окружності. Перші опорні засоби включають також елемент 10 у вигляді зрізаного конуса, що приварений до перехідної втулки 8 і до лівостороннього кінця відрізка 2 зовнішньої труби, і тим самим з'єднує втулку 8 із зовнішньою трубчастою частиною 2 і підтримує перехідну втулку 8 відносно відрізка 4 внутрішньої труби. Елемент 10 утворює бар'єр, тобто, перегородку, на цьому кінці ланки трубопроводу, яка перешкоджає протіканню газу уздовж кільцевого зазору, утвореного між відрізками 2, 4 зовнішньої та внутрішньої труб. Перехідна втулка 8 проходить уздовж осі від лівого кінця відрізка 4 внутрішньої труби, причому при використанні трубопроводу до перехідної втулки може заходити кінець відрізка 4а внутрішньої труби сусідньої ланки 22а трубопроводу. Перехідна втулка 8 виконана так, щоб внутрішня поверхня перехідної втулки 8 контактувала із зовнішньою поверхнею відрізка 4 внутрішньої труби ланки 22 трубопроводу та відрізка 4а внутрішньої труби сусідньої ланки 22а трубопроводу, і забезпечує переміщення з ковзанням відрізка 4а внутрішньої труби усередині перехідної втулки 8 в результаті теплового подовження/зменшення довжини відрізків внутрішньої труби, зберігаючи в той же час ущільнення, утворене разом з відрізками 4, 4а внутрішньої труби. Така конструкція є ефективним типом компенсувального стику (або температурного компенсатора). Відрізок 4 внутрішньої труби з правого кінця ланки 22 трубопроводу, як це видно на Фіг.2, виходить за межі відрізка 2 зовнішньої труби та 15 утворює виступний кінець, який, у змонтованому трубопроводі, може входити усередину наступної ланки трубопроводу, встановленої торцем до торця стосовно ланки 22 трубопроводу (див. Фіг.6). При такому конструктивному виконанні відрізок 4 внутрішньої труби із правого кінця ланки трубопроводу може подовжуватися в осьовому напрямку з компенсацією теплового розширення або стискання цього відрізка в такий саме спосіб, як у випадку відрізка 4а внутрішньої труби ланки 22а трубопроводу з лівого кінця на Фіг.2. Місцем розташування других опорних засобів є середина довжини ланок трубопроводу, як це показано на Фіг.2. Другі опорні засоби включають гільзу 44 і три стрижні 14 з нержавіючої сталі, які приварені до гільзи 44 і проходять від неї назовні. Зазначені опорні засоби включають також опорні притискні башмаки 64 із криволінійною поверхнею, приварені до зовнішніх кінців стрижнів 14. Як найкраще видно на Фіг.3а та 3d, стрижні 14 розташовані на однаковій відстані один від одного по окружності зовнішньої поверхні гільзи 44. Гільза 44 прикріплена до відрізка 4 внутрішньої труби за допомогою встановлювального гвинта 46, виконаного із плоским кінцем і шестигранним залибленням під ключ (Фіг.3а та Фіг.3d), або тому подібних елементів кріплення. Другі опорні засоби побудовані так, що опорні притискні башмаки 64 із криволінійною поверхнею контактують з відрізком 2 зовнішньої труби ланки трубопроводу. В результаті відрізок 4 внутрішньої труби та опорні засоби можуть переміщатися в осьовому напрямку відносно відрізка 2 зовнішньої труби. Другі опорні засоби позиціюють відрізок 4 внутрішньої труби відносно відрізка 2 зовнішньої труби. Це є немаловажним, беручи до уваги довжину ланки трубопроводу та задачу даного винаходу із забезпечення конструкції пристрою, у якій відрізок 4 внутрішньої труби може переміщатися в осьовому та радіальному напрямках відносно відрізка 2 зовнішньої труби. Щодо останнього відзначеного моменту (переміщення в радіальному напрямку) слід зазначити, що стрижні 14 других опорних засобів виконані вигнутими з утворенням V-подібного профілю і тим самим функціонують як пружини, які можуть реагувати на зміни температури та тиску у відрізку 4 внутрішньої труби ланки трубопроводу 22 і створюють зворотне зусилля, що протидіє радіальному розширенню відрізка 4 внутрішньої труби в напрямку назовні. Як теплова ізоляція кільцевого зазору, розміщена між відрізками 4, 2 внутрішньої та зовнішньої труб, може бути використаний будь-який придатний ізоляційний матеріал. Теплова ізоляція 36, показана на Фіг.2, виконана із деревноволокнистого матеріалу, розміщеного уздовж значної частини довжини ланки трубопроводу. Крім того, конструктивне виконання, представлене на Фіг.2, включає також ізоляцію 38 "wet pack" ("вологу обгортку"), яка примикає до перегородки 10, що має форму зрізаного конуса. Як показано на Фіг.4 - Фіг.6, теплова ізоляція складається з плетеного керамічного 90459 16 волокна 40 у вигляді рогожі, намотаної ззовні навколо відрізків 4, 4а внутрішньої труби, та ізоляції 42 із силікату кальцію, що заповнює решту кільцевого зазору уздовж значної частини довжини ланки трубопроводу. Як і для прикладу здійснення, показаного на Фіг.2, конструктивне виконання, проілюстроване на Фіг.4 - Фіг.6, також передбачає наявність ізоляції 38 у вигляді "вологої обгортки", яка прилягає до елемента 10, що має форму зрізаного конуса. Фіг.4 - Фіг.6 демонструють функцію перегородки 10, що входить до складу перших опорних засобів, як бар'єра для потоку газу. Компенсувальний стик, утворений перехідною втулкою 8 і кінцями відрізків 4, 4а внутрішньої труби сусідніх ланок 22, 22а трубопроводу, не утворює газонепроникного ущільнення у всьому інтервалі робочих тисків транспортного трубопроводу. Відповідно, можуть виникнути ситуації, при яких газ-носій, що протікає по довжині транспортного трубопроводу усередині прохідного каналу 6, витікає із прохідного каналу 6 через компенсувальний стик і протікає через теплову ізоляцію, що заповнює кільцевий простір між відрізками 4, 2 внутрішньої та зовнішньої труб. Як показане вище, таке проходження газу є небажаним. Фіг.4 - Фіг.6 ілюструють, яким чином перегородка 10 запобігає протіканню газу уздовж транспортного трубопроводу по кільцевому зазору за перегородкою 10 і, в остаточному підсумку, спрямовує потік газу назад у прохідний канал 6. Таким чином, перегородка 10 мінімізує небажані наслідки витоків газу. На Фіг.7 показана скошена кромка, яка може бути виконана щонайменше на одному кінці відрізка 4 внутрішньої труби. Скіс 48, краще, виконаний під кутом близько 30° (але кромка може бути скошена під яким-небудь іншим кутом) і може знаходитися на одному або обох кінцях відрізка внутрішньої труби. У тому випадку, коли скіс 48 виконаний тільки на одному кінці відрізка внутрішньої труби, цей відрізок труби, краще, орієнтований так, щоб скіс 48 розташовувався нижче по ходу руху потоку від компенсувального стику. Зазначений скіс 48 проходить по торцевій поверхні відрізка внутрішньої труби від точки, прилеглої до зовнішньої поверхні цього відрізка, до точки, прилеглої до його внутрішньої поверхні. Точка, прилегла до зовнішньої поверхні відрізка труби, примикає до його торцевої поверхні, а точка, прилегла до внутрішньої поверхні, знаходиться усередині відрізка труби. В результаті, скіс 48 утворює частину внутрішньої поверхні відрізка труби, що при використанні трубопроводу забезпечує наявність об'єму для транспортуючого газу та дрібних фракцій. Зазначене розташування скосу 48 дозволяє будь-яким дрібним фракціям, які можуть накопичуватися в компенсувальному стику між сусідніми відрізками внутрішньої труби, переміщатися уздовж поверхні скосу 48 при будь-якому наступному подовженні відрізків внутрішньої труби. Скіс 48 допомагає запобігти накопиченню дрібних твердих частинок у компенсувальному стику, яке перешкоджає відносному переміщенню відрізків внутрішніх труб при їхньому температурному подовженні. 17 По відношенню до описаного вище прикладу здійснення даного винаходу може бути зроблена 90459 18 безліч модифікацій без виходу за межі обсягу та суті винаходу. 19 90459 20 21 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 90459 Підписне 22 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Section of pipeline for transportation of heated material solid particles

Автори англійською

Hoffhaus Karsten, Kazmeier Guenther, Flores-Verdugo Marco Aurelio

Назва патенту російською

Звено трубопровода для транспортировки твердых частиц нагретого материала

Автори російською

Хоффхауз Карстен, Кацмайер Гюнтер, Флорес-Фердуго Марко Аурелио

МПК / Мітки

МПК: F27D 3/18

Мітки: матеріалу, нагрітого, частинок, трубопроводу, транспортування, ланка, твердих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-90459-lanka-truboprovodu-dlya-transportuvannya-tverdikh-chastinok-nagritogo-materialu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ланка трубопроводу для транспортування твердих частинок нагрітого матеріалу</a>

Подібні патенти