Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для стаціонарного акустичного контролю підземних сховищ, заповнених рідиною, який має наземну реєструючу апаратуру із першим блоком ущільнення, підсилювачем, фільтром, третім і четвертим формувачами, лічильниками відстані і часу, індикаторами відстані та часу, з другою схемою вікна дозволу, еталонним генератором, слідкуючою системою положення кіл комутації, з індикатором номера акустичного перетворювача, при цьому перший блок ущільнення з'єднаний з підсилювачем, а вихід підсилювача приєднаний через фільтр до входів третього і четвертого формувачів, вихід третього формувача приєднаний до входу лічильника відстані, вихід четвертого формувача з'єднаний з керуючим входом другої схеми вікна дозволу, еталонний генератор через другу схему вікна дозволу приєднаний до входу лічильника часу, вихід першого блока ущільнення приєднаний до кола обнулювання лічильників і до слідкуючої системи положення кіл комутації, яка з'єднана з індикатором номера акустичного перетворювача, а свердловинний зонд, з'єднаний з наземною реєструючою апаратурою каротажним кабелем,  включає захисний кожух, другий блок ущільнення, блок керування, перший, другий, третій та четвертий акустичний перетворювачі, блок збудження зондуючих сигналів, підсилювач зворотних сигналів, калібратор з акустичним випромінювачем і приймачем, блок збудження випромінювача калібратора і підсилювач сигналів калібратора, перший і другий формувачі, першу схему вікна дозволу, тригер дозволу, схему затримки, чекаючий мультивібратор, схему вікна керування, тригер-подільник, схему "і", блок комутації, датчик положення кіл комутації, при цьому акустичні перетворювачі приєднані до входу підсилювача зворотних сигналів, вихід якого з'єднаний із входом першого формувача, вихід першого формувача через схему вікна керування приєднаний до встановлювального входу тригера дозволу, акустичний приймач калібратора з'єднаний з входом підсилювача сигналів калібратора, вихід якого приєднаний до входу другого формувача, вихід другого формувача через першу схему вікна дозволу з'єднаний з блоком збудження випромінювача калібратора, одночасно вихід другого формувача з'єднаний з керуючим входом тригера-подільника, прямий вихід тригера-подільника приєднаний до входу другого блока ущільнення, вхід чекаючого мультивібратора з'єднаний з блоком керування, а вихід - з керуючим входом схеми вікна керування, прямий вихід тригера дозволу приєднаний до керуючого входу першої схеми вікна дозволу, а його інверсний вихід приєднаний до одного з входів схеми "і", другий вхід якої з'єднаний з інверсним виходом тригера-подільника, вихід схеми "і" приєднаний до керуючого входу тригера-подільника, встановлювальний вхід якого з'єднаний з блоком керування, вхід схеми затримки також з'єднаний з блоком керування, вихід схеми затримки одночасно приєднаний до керуючих входів тригера-подільника, тригера дозволу, до входів блока збудження випромінювача калібратора і блока збудження зондуючого сигналу, вихід блока збудження зондуючих сигналів з'єднаний з входом блока комутації, а його виходи приєднані до акустичних перетворювачів і до датчика положення кіл комутації, вихід датчика положення кіл комутації з'єднаний з другим блоком ущільнення, керуючий вхід блока комутації з'єднаний з блоком керування, блок керування з'єднаний з другим блоком ущільнення, вихід якого через каротажний кабель з'єднаний з першим блоком ущільнення, при цьому захисний кожух свердловинного зонда виконаний у вигляді порожнистого циліндра, надітого і закріпленого на одній із секцій розсольної колони, калібратор виконаний у вигляді окремої збірки і закріплений поблизу захисного кожуха свердловинного зонда на поверхні розсольної колони, а каротажний кабель, що з'єднує свердловинний зонд з наземною реєструючою апаратурою, та кабель зв'язку, що з'єднує захисний кожух з калібратором, закріплені на поверхні розсольної колони пружинними фіксаторами, а для переходу їх через муфти використаний пристрій попередження пошкодження кабелю, який відрізняється тим, що свердловинний зонд додатково має другий калібратор, діодний розподільник, дві відкидні підпружинені штанги, перший і другий електромеханічні розмикачі, при цьому блок збудження випромінювача калібратора з'єднаний через блок комутації з акустичними випромінювачами першого і другого калібраторів, а вихід акустичного приймача другого калібратора, підключений до входу підсилювача сигналів калібратора, діодний розподільник підключений до каналу живлення, а його вихід з'єднаний з другим блоком ущільнення і одночасно з першим і другим електромеханічними розмикачами, а наземна реєструюча апаратура додатково має лічильно-обчислювальний блок з індикаторами, вхід якого одночасно з'єднаний з виходами лічильників відстані та часу і системою положення кіл комутації, а до його виходу підключені індикатори відстані до стелини і до дна сховища, до границі розділу продукт-розсіл, а також індикатори швидкості пробігу звукових хвиль в продукті та в розсолі.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на одному з кінців двох відкидних підпружинених штанг, попарно і ортогонально, закріплені акустичні перетворювачі.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що відкидні підпружинені штанги та електромеханічні розмикачі закріплені на збірках поруч з першим та другим калібраторами, при цьому друга збірка закріплена на кінцевій секції розсольної колони.

Текст

1. Пристрій для стаціонарного акустичного контролю підземних сховищ, заповнених рідиною, який має наземну реєструючу апаратуру із першим блоком ущільнення, підсилювачем, фільтром, третім і четвертим формувачами, лічильниками відстані і часу, індикаторами відстані та часу, з другою схемою вікна дозволу, еталонним генератором, слідкуючою системою положення кіл комутації, з індикатором номера акустичного перетворювача, при цьому перший блок ущільнення з'єднаний з підсилювачем, а вихід підсилювача приєднаний через фільтр до входів третього і четвертого формувачів, вихід третього формувача приєднаний до входу лічильника відстані, вихід четвертого формувача з'єднаний з керуючим входом другої схеми вікна дозволу, еталонний генератор через другу схему вікна дозволу приєднаний до входу лічильника часу, вихід першого блока ущільнення приєднаний до кола обнулювання лічильників і до слідкуючої ПІДЗЕМНИХ (11) 1 КОНТРОЛЮ UA (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СТАЦІОНАРНОГО ЗАПОВНЕНИХ РІДИНОЮ (19) ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 3 82483 4 зондуючих сигналів з'єднаний з входом блока комутації, а його виходи приєднані до акустичних перетворювачів і до датчика положення кіл комутації, вихід датчика положення кіл комутації з'єднаний з другим блоком ущільнення, керуючий вхід блока комутації з'єднаний з блоком керування, блок керування з'єднаний з другим блоком ущільнення, вихід якого через каротажний кабель з'єднаний з першим блоком ущільнення, при цьому захисний кожух свердловинного зонда виконаний у вигляді порожнистого циліндра, надітого і закріпленого на одній із секцій розсольної колони, калібратор виконаний у вигляді окремої збірки і закріплений поблизу захисного кожуха свердловинного зонда на поверхні розсольної колони, а каротажний кабель, що з'єднує свердловинний зонд з наземною реєструючою апаратурою, та кабель зв'язку, що з'єднує захисний кожух з калібратором, закріплені на поверхні розсольної колони пружинними фіксаторами, а для переходу їх через муфти використаний пристрій попередження пошкодження кабелю, який відрізняється тим, що свердловинний зонд додатково має другий калібратор, діодний розподільник, дві відкидні підпружинені штанги, перший і другий електромеханічні розмикачі, при цьому блок збудження випромінювача калібратора з'єднаний через блок комутації з акустичними випромінювачами першого і другого калібраторів, а вихід акустичного приймача другого калібратора, підключений до входу підсилювача сигналів калібратора, діодний розподільник підключений до каналу живлення, а його вихід з'єднаний з другим блоком ущільнення і одночасно з першим і другим електромеханічними розмикачами, а наземна реєструюча апаратура додатково має лічильнообчислювальний блок з індикаторами, вхід якого одночасно з'єднаний з виходами лічильників відстані та часу і системою положення кіл комутації, а до його виходу підключені індикатори відстані до стелини і до дна сховища, до границі розділу продукт-розсіл, а також індикатори швидкості пробігу звукових хвиль в продукті та в розсолі. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на одному з кінців двох відкидних підпружинених штанг, попарно і ортогонально, закріплені акустичні перетворювачі. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що відкидні підпружинені штанги та електромеханічні розмикачі закріплені на збірках поруч з першим та другим калібраторами, при цьому друга збірка закріплена на кінцевій секції розсольної колони. Пропонований винахід відноситься до пристроїв, призначених для акустичних вимірів в підземних порожнинах, що використовують як сховища для рідин, які мають різні значення хвильового опору. Пропонований пристрій, зокрема, може бути використаний для контролю підземного сховища (камери), що заповнене хлорнатрієвим розсіл ом і рідким вуглеводним, шляхом визначення в реальному масштабі часу, положення границі розділу двох рідин відносно потолочини і дна камери. Для вирішення задач щодо експлуатації підземних сховищ, широко використовують пружні коливання і метод звукової локації. У основі методу лежить фізичне явище - відбиття звукового сигналу від границі розділу двох середовищ з різними хвильовими опорами. Метод реалізується пристроями, до яких відносяться різного типу рівнеміри та профілеміри. Якщо перші із них працюють в середовищах газу та рідини, з границею розділу між ними, то другі в середовищах газу чи рідини, де другим середовищем є тверде тіло. Використання методу звукової локації, обумовлене можливістю фіксації відбитого від границі розділу зондуючого сигналу. Для цього, його рівень повинен перевершувати шумові перешкоди. Амплітуда відбитого сигналу визначається залежністю А=Ао·Кп·Кв, де: Ао - амплітуда зондуючого сигналу. Кп - коефіцієнт поглинання. Кв - коефіцієнт відбиття. Коефіцієнт поглинання звукового сигналу для використовуваних частот, на яких працюють вказані пристрої, відносно не значний, і тому головне значення для визначення відстані до границі розділу між двома середовищами має коефіцієнт відбиття. Останній визначається, як вже було сказано, відношенням хвильових опорів контактуючих середовищ. При роботі рівнеміра в контактуючій парі рідина-газ (повітря) коефіцієнт відбиття має значення близьке до одиниці, тому виміри при використані рівнемірів найбільш надійні. Коефіцієнт відбиття на границі розсіл -сіль (стінка порожнини) з урахуванням геометрії поверхні лежить в діапазоні 0,6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for stationary acoustic control of underground storages filled with liquid

Автори англійською

Hovdiak Roman Mykhailovych, Hutsaliuk Volodymyr Mykhailovych, Dubrovskyi Leonard Kostiantynovych, Nechaiev Yurii Andriiovych, Chabanovych Liubomyr Bohdanovych, Shelkovskyi Borys Ivanovych, Hnedko Mykola Antonovych

Назва патенту російською

Устройство для стационарного акустического контроля подземных хранилищ, заполненных жидкостью

Автори російською

Говдяк Роман Михайлович, Гуцалюк Владимир Михайлович, Дубровский Леонард Константинович, Нечаев Юрий Андреевич, Чабанович Любомир Богданович, Шелковский Борис Иванович, Гнедко Николай Антонович

МПК / Мітки

МПК: G01V 1/40

Мітки: акустичного, сховищ, заповнених, стаціонарного, підземних, пристрій, рідиною, контролю

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-82483-pristrijj-dlya-stacionarnogo-akustichnogo-kontrolyu-pidzemnikh-skhovishh-zapovnenikh-ridinoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для стаціонарного акустичного контролю підземних сховищ, заповнених рідиною</a>

Подібні патенти