Спосіб діагностики оклюзії стегново-підколінного сегмента артерій нижніх кінцівок та пристрій для пережимання глибокої артерії стегна

Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Текст

С МПК А 61 В 8/00 А 61 в пі/г СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ОЮІЮЗІЇ СТЕГНОВОЛІДКОЛІННОГО СЕГМЕНТА АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕЖИМАННЯ ГЛИБОКОЇ АРТЕРІЇ СТЕГНА Винахід стосується медицини, а саме хірургії та медичної техніки, та може бути використаний в діагностиці облітеруючого атеросклероза артерій нижніх кінцівок. Відомі способи діагностики оклюзії стегново-підколінного сегмента, які включають пальпацію, реовазографію, вимирювання сегментарного тиску, дуплексне сканування [ 1,2]. Недоліком цих способів є низька достовірність через відсутність кількісних показників компенсації гемодинаміки нижніх кінцівок шляхом колатерального кровообігу по глибокій артерії стегна. Відомі також пристрої для компресії артерн нижніх кінцівок, які представляють собою різноманітні зажими та манжети [3,4]. Недоліком цих пристроїв являється компресія сегмента кінцівки, а не окремої артерії, а також незручність роботи хірурга. Найбільш близьким з технічної сутності та прийнятим за прототип є спосіб діагностики оклюзії стегново-підколінного сегмента артерій нижніх кінцівок, який включає ультразвукове дуплексне сканування поверхневої стегневої артерії, глибокої артерії стегна та підколінної артерії [5]. За прототип пристрою для пережимання глибокої артерії стегна прийнято пристрій, який включає нерухому опору та рухомі зажими, які закріплені на штативі [6]. Недоліком як способа, так і пристрою с низька точність діагностики, обумовлена відсутністю об'єктивних критеріїв оцінки компенсації кровообігу по підколінній артерії при оклюзії поверхневої стегнової артерії через глибоку артерію стегна та незручність використання пристрою. Завданням винаходу є розробка такого способу та пристрсю для діагностики оклюзії стегново-підколінного сегмента артерій нижніх кінцівок, який за рахунок кількісної оцінки компенсаторного кровотоку по глибокій артерії стегна забезпечував би підвищення точності діагностики, зручності роботи хірурга та дозволяв встановлювати показання для оперативних втручань на глибокій артерії стегна. Поставлене завдання вирішується тим, що в способі діагностики оклюзії стегново-підколінного сегмента артерій нижніх кінцівок, який включає ультразвукове вимірювання об4 ємної швидкості кровотоку по підколінній артерії, згідно винаходу, тимчасово пережимають глибоку артерію стегна, виконують повторне вимірювання об'ємної швидкості кровотоку по підколінній артерії та по величині її зміни діагностують ступінь компенсації кровотоку через глибоку артерію стегна. Поставлене завдання вирішується також тим, що в пристрої для пережимання глибокої артерії стегна, який містить опору та рухомі прижими, що встановлені на кронштейні, згідно Biraaxrw, опора є виконаною у вигляді жолобоподібної шини, яка виготовлена з еластично-пружного матеріалу, а кронштейн представляє собою плоске кільце змінюваного діаметра , на бокових стінках якого є повздовжні вирізи, в які встановлені з можливістю повздовжнього переміщення гайки з вкрученими в них гвинтами-прижимами. Тимчасове пережимання гли* іокої артерії стегна з повторним вимірюванням об'ємної швидкості кровотоку дозволяє за величиною зміни цього папаметпя nnfiw™ об*ZYr^znTziz Z :;C ::CBGK uho колатерального кровотоку по глиоокш артерії стегна, чим і з\ мовлене підвищення точності діагностики. Виконання опори пристрою у вигляді жолобоподібної шини, яка виготовлена з еластично-пружного матеріапу , а кронштейна у вигляді плоского кільця змінюваного діаметра, на бокових стінках якого є повздовжні вирізи, в які встановлені з можливістю повздовжнього переміщення гайки з вкрученими в них гвинтами-прижимами, дозволяє точно пережати артерію шляхом компресії перпендикулярно поверхні стегна, що підвищує точність дослідження та зручність роботи хірурга. Винахід пояснюється кресленнями, де: - на фіг. 1 схематично представлений загальний вид пристрою; - на фіг. 2 представлений пристрій фіг. 1, вид зверху; - на фіг. З представлений пристрій фіг. 1, вид збоку. Пристрій для пережимання глибокої артерії стегна містить опору 1, яка виконана у вигляді жолобоподібної шини з еластично-пружного матеріалу. На шині 1 закріплене плоске кільце 2 змінюваного діаметра, на бокових стінках якого є повздовжні вирізи 3, 4, в яких встановлені з можливістю повздовжнього переміщення гайки 5, 6 з закрученими в них гвинтами 7, 8, які виконують роль прижимів. Гвинти 7, 8 мають великі циліндричні шляпки 9, 10 з накаткою, що забезпечує їхнє легке обертання, а на кінцях гвинтів 9, '0 є упори 11, 12 з гумовими прокладками , встановлені з можливістю обертання, що попереджує "закручування" тканин при зжиманні. Шина 1 може бути виготовлена, наприклад, з поліетилену високого тиску чи губчатої гуми. Всі інші деталі та пристрої можуть бути виготовлені з нержавіючої сталі. Кільце 2 виготовляється роз'ємним та ііого діаметр може бути змінений шляхом переміщення кінців 13, 14 на шині 1 та закріплення їх гайками 15, 16. Гайки 5, 6 зиготовляють роз ємними з меншим діаметром в середній частині, якою і встановлюють в вирізах 3. 4 кільця 2 по сковзькій посадці. Спосіб здійснюють таким чином . Хворого кладуть в положення лежачи на спині, нога зігнута в колінному суглобі. Пристрій для пережимання глибокої артерії стегна одягають на ногу таким чином, щоби жолобоподібна шина 1 знаходилась під стегном, плоске кільце 2 навколо верхньої третини стегна, не дотикаючись його. Для цього після послаблення гайок 15, 16 кінці 13, 14 кільця 2 переміщують на шині 1, після чого гайки 15, 16 щільно закручують. Один з гвинтів 7 або 8; в залежності від вимірювань на правій чи лівій кінцівці, переміщують у вирізі 3 або 4 шляхом послаблення та переміщення гайки 5 або 6 з послідуючим закріпленням її таким чином, щоб упор 11 або 12 гвинта 7 або 8 був розташований в проекції судинно-нервового пучка стегна. Ультразвукову ехолокацію артерій та вимірювання об'ємної швидкості кровотоку /ОШК/ проводять за допомогою апарата дуплексного сканування типу "ULTRAMARK-9" фірми ATL (США). Лінійний датчик апарата з частотою 5 мГц розташовують в області підколінної ямки, в дуплексному режимі проводять ехолокацію підколінної артерії (ПКА) та вимірюють ОШК по ній. Після цього датчик ультразвукового апарата переміщують на передньо-медіальну поверхню верхньої третини стегна і а проводять ехолокацію глибокої артерії стегна (ГАС). Під контролем ультразвукового зображення шляхом закручування гвинта 7 або 8 упором 11 або 12 проводять компресію ГАС до повного припинення кровотоку по ній. Повторно вимірюють ОШК на ПКА. Результати вимірювань порівнюють. При прохідній поверхневій стегновій артерії (ПСА) та функціонально достатній ГАС ОШК по ПКА зростає на 50-60%. При оклюзії ПСА та зниженні ОШК по ПКА на: - 70-80% - діагностують компенсацію колатерального кровотоку по ГАС; - 50-69% діагностують субкомпенсацію колатерального кровотоку по ГАС ; - менше за 50% - діагностують декомпенсацію колатерального кровотоку по ГАС . При відсутності змін кровотока по ПКА діагностують оклюзію ГАС. Результати досліджень представлені в таблиці : Таблиця 1. Зміни ОПІК по ПКА при компресії ГАС та ступінь компенсації кровопостачання нижньої кінцівки через ГАС при оклюзії ПСА. Хворий І\х№ ОШК поП КА вихідна ОШК по ПКА після пережим. Ступінь зміни ОШК по ПКА Результат (мл\хв) ГАС (мл\хв) (%> К., 1284 258 413 +60 ПБА прохід. ГАБ функц. С, 1176 98 29 -70 ПБА оклюз. ГАБ компенс. 111,1189 76 34 -55 ПБА оклюз. ГАБ субкомп. П., 877 49 28 -43 ПБА оклюз. ГАБ декомп. К., 4594 37 37 ПБА оклюз. ГАБ оглюз. Приклад 1. Хворий П., 1939 р. народа., іст. хвор. №877, поступив в судинне відділення інститута 24.02,1998 р. з скарженнями на біль в правій нижній кінцівці, яка виникала при ходьбі через 50-100 м. При клінічному дослідженні права гомілка холодна на дотик, трофічні розлади у вигляді виразки на першому пальці стопи. При вимірюванні сегментарного систолічного тиску на гомілкових артеріях виявлено зниження більше, ніж в два рази. Діагноз: облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок 111ст. За результатами ультразвукового дуплексного сканування була визначена оклюзія ПСА, колатеральний тип кровотоку по ПКА. Згідно винаходу, хворому проведена діагностика ступеня компенсації кровообігу нижньої кінцівки по ГАС. ОШК по ПКА до компресії ГАС складала 49 мл\хв., після компресії ГАС - 28 мл\хв., ступінь зниження кровотоку - 43%. Діагностовано декомпенсацію колатерального кровотоку по ГАС. Хворому виконано операцію стегново-підколінного аутовенозного шунтування з ендартеректомією з ГАС. В післяопераційному періоді кровоток по ПКА збільшився до 152 мл\хв., ступінь збільшення кровотоку при компресії ГАС (52%) визнана функціонально достатньою. Приклад 2. Хворий К., 1932 р. народж., іст. хвор. № 4594, поступив в судинне відділення інституту 08Л2.1997р. з скарженнями на біль в прагій нижній кінцівці в стані спокою, неможливії, ходити. При клінічному дослідженні виявлено трофічну виразку на задній поверхні гомілки. Сегментарний систолічний тиск на гомілкових артеріях був знижений до рівня критичного. Діагноз: облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок 111 ст. Методом ультразвукового дуплексного сканування віявлено оклюзію ПСА, різке зниження кровотоку по ПКА. Згідно винаходу, хворому бу ю виконано дослідження ступеня компенсації кровотоку кінцівки по ГАБ. Вихідна ОШК по ПКА склала ^7 мл\?Ф, після пережимання ГАС - 37 мл\хв. Діагнозовано оклюзію ГАС. Хворому виконано операцію ендартеректомії з ГАС. В післяопераційному періоді ОШК по ПКА зросла до 93 мл\хв, колатеральний кровотік по ГАС (-60%) субкомпенсований. Запропонований спосіб діагностики оклюзії стегново-підколінного сегмента артерій нижніх кінцівок та пристрій для його виконання впроваджений у 10 хворих. Показана можливість неінвазивного визначення ступеня компенсації кровообігу нижньої кінцівки через ГАС, що дозволяє уточнювати показання та об'єм оперативного лікування, в той самий час, коли у хворих, які були досліджені за прототипом, можлива діагностика лише оклюзію ПСА та зниження кровотоку по ПКА. Застосування пристрою для компресії ГАС дозволило точно пережимати артерію та підвищило зручність роботи хірурга. Таким чином, порівняння з прототипом показує, що впровадження запропонованого способу діагностики та пристрою для його застосування дозволяє підвищити точність дослідження, зручність роботи хірурга, встановлювати показання до оперативного втручання на ГАС та може бути рекомендованим для діагностики оклюзії стегновопідколінного сегмента артерій нижніх кінцівок. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 1. Затевахин И.И., Дроздов С.А., Рудченко И.В., Горбунов И.Г., .роицкий А.В. Допплеросфигмоманометрия в диагностике облитерирующего атеросклероза . Хирургия.- 1989.- № 12- С. 7-11. 2.' Лапин М.Д., Дудкин Б.П., Долгих В.А., Воронцов В.В. Ультразвуковая ангиография в диагностике окклюзирующих заболеваний магистральных артерий нижних конечностей. Вестник хирургии.- 1988.- №9.- С.32-34. 3. Куперберг Е.Б., Гайдашев А.Э., Лаврентьев А.В., Тутова М.Г., Абрамов И.С., Пирцхалаишвили З.К. Клиническая допплерография окклюзирующих поражений артерий мозга и конечностей. Москва, ид-во НЦССХ им.А.Н.Бакулева РАМН.77 с. 4. БМЭ.-1978.-Т.8.-С291-293. 5. Никитин Ю.М., Труханов А.И. Ультразвуковая догшлеровская диагностика сосудистых заболеваний. М., Видар.-1998.-431 спрототип способу. 6. Шраер Т.И., Краковский И.А., Харин В.Д. Неинвазивная диагностика окклюзирующих поражений аортобедренного сегмента. Вестник хирургии.- 1988.- №9.- С 37-40 - прототип пристрою. діагі лстики очлюзі: сте гнев J-ПЇДКО .їх нього сегменту артерії" 1 нижкіх кіншво^ та HDMCTprf1 ял« 14 16 Авторы: А.А.Гуч, К.В.Сег'іосян, Г.Г.Бдайков, Е.Ц.Ковосад fo Спосіб діагностики ок/дазії стегнево-підкодінного сегменту артерій нижніх кінцівок та пристрій ДЛЯ p dpreh" стегні Фі г. 2 Авторы: А.А.Гуч, К.В.Сегбосян, Г.Г.Вдайков, Є.М.Новосад Спосіб діагностики оклюзіі стегнєБи-підколіт :jro сегменту артерій нижніх КІНЦІВОК тг прис трій ддя Фіг.З Авторы А.А.Гуч, К В.Сегбосян, Г.Г.Вяайков, Є.Ііі.Новосад

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Huch Alla Oleksiivna, Sehbosian Karen Vanikovych, Vlaikov Heorhii Heorhiiovych, Novosad Yevhen Mykhailovych

Автори російською

Гуч Алла Алексеевна, Сегбосян Карен Ваникович, Влайков Георгий Георгиевич, Новосад Евгений Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/04, A61N 5/00, A61B 5/021, A61B 5/00, A61B 17/12, A61B 8/00

Мітки: артерії, діагностики, спосіб, стегна, пережимання, стегново-підколінного, кінцівок, глибокої, сегмента, артерій, нижніх, оклюзії, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-31767-sposib-diagnostiki-oklyuzi-stegnovo-pidkolinnogo-segmenta-arterijj-nizhnikh-kincivok-ta-pristrijj-dlya-perezhimannya-gliboko-arteri-stegna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики оклюзії стегново-підколінного сегмента артерій нижніх кінцівок та пристрій для пережимання глибокої артерії стегна</a>

Подібні патенти