Спосіб підвищення імунологічної адаптації організму молодняку перепелів промислового вирощування до дії стресу

Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення імунологічної адаптації організму молодняку перепелів промислового вирощування до дії стресу, що включає застосування про- та пребіотиків, який відрізняється тим, що молодняку перепелів з 5 по 30 добу після народження щоденно згодовують БАКД "ПрайміксБіонорм-К", змішану з кормом у кількості 0,02 г/кг маси тіла на добу.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення імунологічної адаптації організму молодняку перепелів промислового вирощування до дії стресу включає застосування про- та пребіотиків, зокрема молодняку перепелів з 5 по 30 добу після народження щоденно згодовують БАКД "ПрайміксБіонорм-К", змішану з кормом у кількості 0,02 г/кг маси тіла на добу. UA 118397 U (12) UA 118397 U UA 118397 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, зокрема ветеринарної імунології, а саме до способів підвищення імунологічної адаптації організму перепелів та профілактики розвитку стресових явищ, пов'язаних з технологією їх вирощування. Спосіб може бути застосований в птахівничих господарствах з різними формами власності, діяльність яких спрямована на вирощування поголів'я перепелів різного напрямку продуктивності, з метою інтенсифікації галузі. На сьогоднішній день вирощування і розведення перепелів є високо рентабельною галуззю птахівництва, оскільки їх організм характеризується інтенсивним метаболізмом, що обумовлює швидкість росту, розвитку та рівень несучості. Проте, адекватність технологій утримання та годівлі перепелів не завжди відповідає їх фізіологічним потребам та філогенетично сформованим механізмам підтримання структурно-функціонального гомеостазу і адаптаційного потенціалу. Дія таких технологічних стрес-факторів, як висока щільність утримання, зміна мікроклімату виробничих приміщень, зміна умов утримання та складу раціону знижують рівень адаптаційних реакцій організму перепелів, що зумовлює зменшення яєчної і м'ясної продуктивності. На сьогодні визначено окремі механізми формування постнатальної адаптації організму молодняку перепелів як на рівні макроорганізму, так і на рівні окремих органів і систем, проте актуальними залишаються дослідження імунофізіологічної адаптації організму перепелів за дії стресу. Такий підхід вимагає науково обґрунтованої розробки ефективних схем утримання та годівлі перепелів, а також визначення способів усунення розвитку стресових станів за включення в раціон біологічно активних добавок, до яких належать добавки на основі мікробних культур. Використання таких добавок має позитивний вплив на імунну систему організму птиці, відновлення мікрофлори травного каналу і при цьому продукти птахівництва залишаються екологічно чистими й нешкідливими. Відомий спосіб підвищення антиоксидантного статусу та адаптаційних можливостей організму перепелів породи "Фараон" за нітратного навантаження та розвитку окисного стресу, який включає згодовування насіння амаранту сорту Ультра (Amaranthus Hybridus) із розрахунку 10 % у складі комбікорму (Патенти України на винахід № 44615 та № 49848). Відомий спосіб сприяє гальмуванню швидкості утворення продуктів ліпопероксидації та підвищенню активності антиоксидантних ферментів у підшлунковій залозі, сприяє стабілізації окиснювальних процесів у печінці за рахунок зменшення вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів та підвищенню середньодобових приростів живої маси на 17,5 % та збереженості поголів'я на 7,5 %. Недоліком відомого способу є труднощі при вирощуванні насіння амаранту, необхідність пролонгованого використання добавки, а також мінімізація нітратного навантаження на організм перепелів промислового вирощування. Відомий спосіб комплексного лікування ентеритів та кишкових інфекцій птиці, а також при стресах (вакцинації, переміщенні птиці, зміні корму, режиму освітлення тощо) та профілактики дисбіотичних порушень у перепелів шляхом згодовування пробіотика на основі молочнокислих бактерій, виготовленого в ННЦ "ІЕКВМ", який відрізняється тим, що виготовлений сухий пробіотик перед застосуванням розводять дистильованою або кип'яченою водою, струшують до утворення однорідної суспензії, розчиняють прокип'яченою охолодженою водою в два прийоми (Патенти України на винахід № 31154, № 32186, № 31154). У раціон перепелів пробіотик 3 уводять з питною водою або в суміші з кормом із розрахунку 0,01-0,5 см на 1 голову за день протягом 5 діб за два цикли, з інтервалом 10 діб. Відомий спосіб сприяє покращенню загального стану птиці, підвищенню яйценосності перепелів до 82 % проти контролю 65 %. Недоліком способу є показання до застосування, які обмежуються лише профілактикою дисбіотичних порушень, а також складність приготування кормової добавки у вигляді суспензії в умовах господарства, обмежений термін придатності готового розчину. Відомі способи підвищення стану резистентності, фізіологічного статусу організму, м'ясної продуктивності та несучості перепелів породи "Фараон" та яєчно-м'ясного напряму продуктивності у період двократного пересаджування з різних кліток на 23 і 45 добу життя, шляхом застосування пробіотика "Лактобіфадол" щоденно з першої до 65 доби життя у складі раціону з розрахунку 1 г на 1 кг комбікорму (ТУ 9384-001-11934563-03 від 29.09.2003). Відомий спосіб включає в період двократного перегрупування з різних кліток підвищення маси тіла перепелів породи "Фараон" на 8,87 %, яєчно-м'ясного напряму продуктивності на 6,3 % на 45 добу життя з вираженим стимулюючим ефектом на несучість, яка на 55 добу склала 80-85 %, тоді коли у контролі максимальну несучість на рівні 60-65 % відзначали лише на 60 день. Недоліком способу є складність придбання та економічно невиправдана схема застосування пробіотика для перепелів породи "Фараон", порівняно з перепелами яєчно-м'ясного напряму продуктивності. 1 UA 118397 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 У ветеринарній медицині близькими по суті до способу, що заявляється, є спосіб корекції кишкового мікробіоценозу, підвищення стану природної резистентності, рівня продуктивності, ефективності обмінних процесів японських перепелів, який досягається тим, що з першої до 42 доби життя перепелам згодовують пробіотик "Пробіолакт" (ТУ 9291-001-64038840-2010, виробник ООО НПО "Біотехнології Кавказу", Краснодарський край) в дозі 0,2 % на одиницю корму, а в 42-добовому віці проводять перегруповування птиці і формування гнізд для отримання яєць (Петенко А.И., Особенность формирования микробиоценозов ЖКТ и эффективность обменных процессов у перепелов при использовании пробиотических кормовых добавок / Петенко А.И., Лысенко Ю.А.// Ж. "Ветеринария Кубани", № 4. - 2012. - С. 24-26). "Пробіолакт" суха пробіотична кормова добавка, яка складається з мікроорганізмів: Lactococcuslactissubsp. lactis. Lactobacillusdelbrueckiisubsp. bulgaricus. Lactobacillusacidophilus, Lactobacilluscaseii симбіотичних біфідобактерій Bifidobactenumbifidum. Bifidobacteriumlongum. 9 Bifidobacteriumadolescentis у загальній кількості 2,5×10 КУО/г. Відомий спосіб сприяє підвищенню інтенсивності росту, збереженості поголів'я птиці на 2-4 %, маси тіла - на 5,4-6,0 % протягом періоду вирощування, а на 42 добу життя після формування гнізд сприяє оптимізації гематологічних показників у крові перепелів, підвищенню кількості біфідобактерій в 6,6-8,6 разів, лактобактерій - в 1,6-8,3 разів в 1 г хімусу, порівняно з контролем. Недоліком способу є висока ціна, складність придбання, низький відсоток збереженості, необхідність його пролонгованого застосування у раціонах перепелів. Найбільш близькими по суті до способу, що заявляється, є спосіб покращення фізіологічного стану, підвищення природної резистентності та енергії росту і розвитку перепелів в умовах напівінтенсивної та інтенсивної технології виробництва продукції, що включає згодовування пробіотика "Протекто-актив", який містить живі клітини молочнокислих бактерій 6 9 Lactobacillusbulgaricusdelbrueckii в кількості 10 -10 клітин/г (Патент України № 53456). Відомий спосіб сприяє підвищенню кількості гемоглобіну з 133,2±1,49 до 135,92±1,29 г/л, еритроцитів - з 3,22±0,08 до 3,39±0,07 Т/л, лейкоцитів з 12,3±0,16 до 12,5±0,12 Г/л. Спосіб включає використання сухого пробіотика шляхом його додавання до складу преміксу в кількості 1000 г/т, який розмішують з сухим комбікормом, і його згодовування щоденно з першої до 56 доби життя перепелів в умовах напівінтенсивної та інтенсивної технології виробництва. Недоліком відомого способу є достатньо велика кількість пробіотика, який необхідно застосувати. Також, найбільш близькими по суті до способу, що заявляється, є спосіб корекції фізіологічного стану та кількості мікроорганізмів в кишечнику перепелів промислового вирощування, який включає застосування перепелам з першої до 20 доби життя пребіотика "Лактофільтрум" (Патент RU № 2167669). Відомий спосіб сприяє збільшенню кількості лакто- і біфідобактерій на 10 добу згодовування на 53,2 %, на 15 добу - на 71,4 %, на 20 добу - на 85,3 %, що було вищим від контролю на 59,3 %. Діючою речовиною пребіотика є лігнін, який є ентеросорбентом, та лактулоза, як поживне середовище для росту і розвитку власної мікрофлори. Недоліком відомого способу є відсутність рекомендованої схеми застосування добавки для птиці, відсутність інформації про ефективність його використання для підвищення імунологічної адаптації організму перепелів за дії технологічного стресу. Заявлений спосіб і найближчі аналоги мають спільні суттєві ознаки, а саме: для підвищення імунологічної адаптації організму молодняку перепелів до дії стресу включає застосування прота пребіотиків. Заявлений нами спосіб усуває недоліки найближчих аналогів, оскільки БАКД, яку згодовують молодняку перепелів містить як про-, так і пребіотик, тобто симбіотик, що забезпечує підвищення стану природної резистентності, активізацію місцевих захисних механізмів у кишечнику за рахунок нормалізації кількісного складу основних представників мікрофлори та підвищення функціонального стану імунних структур кишечнику, обумовлює збільшення приросту маси тіла перепелів, підвищення збереженості та продуктивності поголів'я птиці в умовах дії технологічного стресу. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити новий ефективний спосіб підвищення природної резистентності, реактивності лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовою оболонкою кишечнику та нормалізації складу мікрофлори кишечнику молодняку перепелів промислового вирощування до дії стресу, зручний і економічно вигідний для птахівничих господарств, в яких він застосовується. Технічний результат досягають тим, що молодняку перепелів з 5 по 30 добу після народження щоденно згодовують БАКД "ПрайміксБіонорм-К", змішану з кормом, у кількості 0,02 г/кг маси тіла на добу. Технічний результат заявленого способу обумовлений введенням в раціон БАКД "ПрайміксБіонорм-К", а саме дією компонентів, що входять до його складу (живі ліофілізовані 2 UA 118397 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 біфідобактерії Bifidobacteriumbifidum, Bifidobacteriumadolescentis, Bifidobacteriumlongum, 9 Bifidobacteriuminfantis, з активністю не менше 1×10 КУО/1г, живі ліофілізовані молочнокислі мікроорганізми в тому числі Lactobacillusacidophilus, Lactobacillusbulgaricus, Lactobacillusplantarum, Lactobacillusrhamnosus, Lactobacillussalivarius, Lactobacilluscasei, LactobacillusSakei, Enterococcusfaecium, Lactococcuslactis, Lactococcuscremoris, 9 Streptococcusthermophilus з активністю не менше 1×10 КУО/1г, пребіотик фруктоолігосахариди (лактулоза), целюлоза мікрокристалічна, як поживне середовище для росту і розвитку мікроорганізмів, натрію глутамат на стан резистентності організму, кількісний склад нормофлори та функціональну активність імунних структур кишечнику молодняку перепелів промислового вирощування за дії технологічного стресу. Доцільність застосування БАКД "ПрайміксБіонорм-К" молодняку перепелів породи "Фараон" з 5 по 30 добу життя обумовлено наявністю біологічних періодів і критичних фаз їх життя, що характеризують морфологічні, функціональні та метаболічні зміни організму і припадають на першу, 29, 41 і 71 добу, що пов'язано зі стресом при вилупленні з яєць, в результаті зміни раціону, внаслідок ювенальної линьки і в результаті переведення у доросле стадо. Кожний етап розвитку та життя організму перепелів характеризується певними фізіологічними особливостями, а в умовах інтенсивного промислового виробництва їх організм піддається постійній дії несприятливих стресових факторів, у зв'язку з чим знижується імунний статус організму і підвищується сприйнятливість до різноманітних інфекцій і, тим самим, значно скорочується термін продуктивного використання. Постнатальний розвиток організму перепелів характеризується станом пониженої імунної резистентності, особливо це стосується фізіологічних критичних періодів їх росту і розвитку, коли інтенсивно проходять метаболічні процеси і організм молодняку перепелів є чутливим до дії різних стрес-факторів. Перепели дуже чутливі до дії таких факторів, як різке коливання температури у приміщенні, порушення режимів освітлення, погіршення якості годівлі, переміщення птиці, що призводить до зниження відтворювальних якостей батьківського стада птиці (заплідненості, виведення молодняку та життєздатності у перші дні після виводу) і продуктивності (погіршення конверсії корму і зниження середньодобових приростів). При цьому відновлення продуктивності відбувається довго, протягом 3-5 днів. Дія стрес-факторів викликає також додаткову витрату енергетичних і поживних речовин. Найбільш чутливою до різного роду стресів є імунна система: у результаті її розбалансування знижується природна резистентність птиці до різних захворювань. За дії стресу змінюється функціональний стан в усіх органах і тканинах організму перепелів, проте в системі травлення найчастіше, оскільки ці птахи дуже чутливі до зміни годівлі, а також якості кормів, і, навіть незначна кількість токсичних речовин в кормах може призвести до розвитку стресового синдрому, захворювання та загибелі птиці. Незважаючи на фізіологічну особливість перепелів - підвищену температура їхнього тіла, у зв'язку з чим вони мають більш інтенсивний обмін речовин, це не захищає їх від широко розповсюджених у птахівництві шлунково-кишкових захворювань, що тягне за собою зниження продуктивності, безпеки і тим самим завдає значні економічні збитки галузі. Зміна годівлі, пересадка перепелів з брудерів в клітки викликає порушення мікробіоценозу шлунково-кишкового тракту у перепелів різного віку, що супроводжується діарейним симптомокомплексом і характеризується збільшенням кількості S.aureus, зниженням кількості біфідобактерій і лактобацил. Проблема підвищення стресостійкості і продуктивності перепелів, пошук та використання різноманітних біологічно активних речовин органічної природи, які б дозволяли подовжити період використання птиці з постійно високою продуктивністю є дуже актуальним. У цьому напрямку проводяться дослідження, які звертають особливу увагу на створення ефективного імунітету в цього виду птахів, передбачають забезпечення повноцінного живлення перепелів, у тому числі при внесенні до раціону біологічно активних речовин (БАР), що регулюють і корегують імунобіологічні процеси в організмі. У зв'язку з цим загострюються питання щодо способів конструювання і відновлення корисної мікрофлори, тобто мікроекології та ендоекології макроорганізму. У науковій літературі й офіційних документах, що мають відношення до проблем мікроекології, а також у повсякденному житті широкої популярності набуває біотерапія. Пробіотикотерапія є єдиною альтернативою антибіотикам і дає змогу знизити захворювання шлунково-кишкового тракту й підвищити продуктивність птиці. Пробіотикокорекція функціонального стану мікробоценозу та імунної системи травного каналу птиці у взаємозв'язку з підвищенням показників резистентності організму сприятиме покращенню інтенсивності процесів травлення та засвоєння поживних речовин корму, і, як наслідок, позитивно впливатиме на збереженість поголів'я, продуктивність молодняку птиці. БАКД "ПрайміксБіонорм-К", відповідно до її функцій, властивостей та особливостей застосування, належить до групи зоотехнічних добавок стабілізаторів мікрофлори кишечнику, 3 UA 118397 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 що протидіє розмноженню патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, сприяє нормалізації функціонування травної системи, і має гепатопротекторну дію, а також є безпечним регулятором імунної системи організму тварин, тобто є імуномодулятором і має імунотропні властивості (підвищує функціональний стан організму птиці після вакцинації та при стресах, пов'язаних зі зміною раціону чи способу годівлі, при транспортуванні, переміщеннях, змінах в навколишньому середовищі), не має анаболічної дії, а сприяє покращенню конверсії корму та якості продукції, збільшенню середньодобових приростів та збереженості поголів'я. Отже наведені відомості свідчать, що застосування заявленого способу підвищує функціональний стан резистентності організму молодняку перепелів породи "Фараон" та реактивності лімфоїдної тканини їх кишечнику на тлі усунення розладів мікробіоценозу прискорює ріст, підвищує продуктивність та збереженість поголів'я, сприяє нормалізації перебігу адаптаційно-компенсаторних реакцій у критичні періоди постнатального онтогенезу і є антистресовою профілактикою в умовах промислового вирощування цього виду птиці. При проведенні патентно-інформаційного пошуку авторами і заявником виявлені технічні рішення (Патент України № 53456 та патент RU № 2167669), які містять найбільшу кількість ознак, спільних з заявленим способом: включають застосування молодняку перепелів про- та пребіотиків. Але наявність зазначених ознак, спільних з прототипом, недостатня для одержання технічного результату, який забезпечує заявлений спосіб. Технічних рішень, які б за сукупністю ознак повністю співпадали із заявленим, не виявлено. Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, зокрема ветеринарної імунології, а саме до способів підвищення імунологічної адаптації організму перепелів та профілактики розвитку стресових явищ, пов'язаних з технологією їх вирощування. Спосіб може бути застосований в птахівничих господарствах з різними формами власності, діяльність яких спрямована на вирощування поголів'я перепелів різного напрямку продуктивності, з метою інтенсифікації галузі та підвищення імунологічної адаптації організму молодняку перепелів промислового вирощування до дії стресу, а тому відповідає критерію корисної моделі "Промислова придатність". Таким чином, заявлене технічне рішення є новим, промислово придатним, тобто відповідає всім умовам патентоспроможності корисної моделі згідно зі статтею 7 розділу II закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" № 1771-III-2000 р. Заявлений спосіб здійснюють наступним чином: в господарствах, які займаються вирощуванням та утриманням перепелів з метою підвищення функціонального стану резистентності їх організму, реактивності лімфоїдної тканини кишечнику на тлі усунення розладів мікробіоценозу, прискорення росту та нормалізації перебігу адаптаційнокомпенсаторних реакцій у критичні періоди постнатального онтогенезу, антистресової профілактики в умовах промислового вирощування, починаючи з 5-добового віку до 30добового віку згодовують БАКД "ПрайміксБіонорм-К" у вигляді сухого порошку з розрахунку 0,02 г/кг маси тіла на добу. Для здійснення способу заздалегідь приймають заходи для придбання необхідної кількості кормової добавки "ПрайміксБіонорм-К" виробництва ТОВ НВП "Аріадна", м. Одеса у вигляді сухого порошку з розрахунку 0,02 г/кг маси тіла на добу в кількості, згідно з поголів'ям птиці. Термін зберігання порошку в оригінальній упаковці (пакети з фольги по 1,5; 3,0; 10,0; 100,0; 500,0 г) у сухому провітрюваному приміщенні при температурі не вище 25° С складає 12 місяців. Розкриту упаковку зберігають при температурі 4° С не більше 30 діб. Для згодовування добавки використовують існуючі технології змішування спочатку з невеликою кількістю корму, а потім отриману суміш додають до основної маси корму та перемішують, не допускаючи нагрівання до температури вище 40° С. Молодняк перепелів перегруповують на 10 добу життя (у зв'язку зі зміною температурного режиму) та на 40 добу життя (розподіл за статевою ознакою) зі зміною годівлі, яка проходить на 21 добу життя (стартерний комбікорм змінюють на комбікорм для відгодівлі) та 40 добу життя (комбікорм для відгодівлі змінюють на комбікорм для несучок). Ефективність заявленого способу і його переваги перед прототипом підтверджені прикладом конкретного виконання способу. Дослід проведено в умовах птахофабрики ПП "Залізний Б.Я." с. Долиняни Городоцького району Львівської області, на клінічно здоровому молодняку перепелів (Coturnix Coturnix) родини фазанових, роду курячих породи "Фараон" м'ясного напрямку продуктивності 5-240добового віку, з яких в однодобовому віці було сформовано дві групи - контрольна (К) і дослідна (Д) по 100 голів в кожній групі, підібраних за принципом аналогів. 4 UA 118397 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Утримання птиці відповідало загальноприйнятим технологічним вимогам кліткового утримання з вільним доступом до напувалок та годівниць. З першої до 10 доби життя молодняк перепелів утримували під інфрачервоним світлом. Температурний та світловий режими відповідали рекомендованим нормам. Температура у пташинку складала 35 °C (перепели з першої до 7 доби життя), 30 °C (перепели з 7 до 14 доби життя), 22 °C (перепели з 14 до 240 доби життя). Освітлення у пташнику було цілодобово до 30 доби життя перепелів, а з 30 доби 17 годин/добу. Вся птиця одержувала стандартний комбікорм (СК), збалансований за поживними і біологічно активними речовинами, який рекомендований для даного віку, згідно з технологією утримання. Молодняк перепелів з першої до 21 доби життя отримував "Стартер", з 21 до 40 доби життя - "Гровер", з 40 до 240 доби життя самки отримували комбікорм для несучок БМВД FLL 2070/5/25 "Feedline", самців з 40 до 60 доби життя - "Гровер". Починаючи з 5-до 30-добового віку перепелам Д-групи згодовували БАКД "ПрайміксБіонорм-К" у вигляді сухого порошку з розрахунку 0,02 г/кг маси тіла на добу, який змішували спочатку з невеликою кількістю корму, а потім отриману суміш додавали до основної маси корму та перемішували, не допускаючи нагрівання до температури вище 40° С. Технологічним стресом слугувало перегруповування молодняку перепелів, яке проводили на 10 добу життя (у зв'язку зі зміною температурного режиму) з кліток у кількості 800 голів в клітки у кількості 250 голів та на 40 добу життя (розподіл за статевою ознакою та підготовка до яйцекладки) з кліток у кількості 250 голів в клітки у кількості 30 голів. Перед початком і у період проведення досліду проводили клініко-фізіологічне обстеження поголів'я перепелів. Матеріалом для досліджень слугувала кров, яку відбирали до ранкової годівлі та тонкі і товсті кишки з вмістом, які отримували після забою перепелів на 20, 40, 75 добу життя. У крові визначали фагоцитарну активність нейтрофілів (ФАІІ), фагоцитарний індекс (ФІ), у сироватці крові - лізоцимну активність (ЛАСК), бактерицидну активність (БАСК), кількість циркулюючих імунних комплексів (ІДК). Одержані результати досліджень наведені у таблиці 1. У вмісті сліпих кишок визначали загальну кількість лакто-, біфідобактерій, плісеневих грибів, загальну кількість кишкової палички, а також лактозопозитивних, лактозонегативних і гемолізуючих штамів кишкової палички. Одержані результати досліджень наведені у таблиці 2. Макроскопічно вивчали морфологію і топографію лімфатичних вузликів (ЛВ) та пейєрових бляшок (ПБ) у тонких кишках за методом Хелмана. Зважування перепелів проводили на 5, 20, 33, 53, 75, 90, 150 та 240 добу життя. Одержані результати досліджень наведені у таблиці 3. При дослідженні загальних фізіологічних показників в умовах перегруповування молодняку перепелів відмічалося прискорення дихання, скупчування птиці К і Д групи, проте не встановлено відхилень безумовно рефлекторної та умовно рефлекторної діяльності - птиця на дію зовнішніх подразників реагувала адекватно. Поїдання кормів, що входили до складу раціону К і Д групи перепелів, було задовільне, порушень функції шлунково-кишкового тракту не відмічалось. Збереженість поголів'я перепелів К і Д групи на 10 добу життя складало 95,0 % і 97,0 %, на 40 добу життя - 96,0 % і 98,0 %. За результатами отриманих досліджень було встановлено, що на 20 добу життя величина БАСК і ЛАСК у перепелів К групи складала 72,25±4,82 % і 23,28±3,09 %, тоді коли згодовування БАКД "ПрайміксБіонорм-К" перепелам Д групи з 5-добового віку сприяло підвищенню величини БАСК до 76,64±5,40 % та вірогідному збільшенню величини ЛАСК на 48,0 % (р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23K 50/70, A61K 31/7016, A61K 35/745, A61K 31/702, A61K 35/747, A61K 35/744

Мітки: спосіб, адаптації, промислового, вирощування, організму, молодняку, імунологічно, дії, стресу, підвищення, перепелів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-118397-sposib-pidvishhennya-imunologichno-adaptaci-organizmu-molodnyaku-perepeliv-promislovogo-viroshhuvannya-do-di-stresu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення імунологічної адаптації організму молодняку перепелів промислового вирощування до дії стресу</a>

Подібні патенти