Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб запобігання та/або зниження наслідків пренатального стресу у ссавців, що включає введення ссавцеві фармакологічного засобу, який відрізняється тим, що фармакологічний засіб, який обмежує активацію стресреалізуючих механізмів центральної нервової системи (ЦНС) на рівні гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи, вводять у період вагітності особині жіночої статі ссавця, що піддається впливу стресогенних чинників.

2. Спосіб згідно з п. 1, який відрізняється тим, що фармакологічним засобом, що обмежує активацію стрес-реалізуючих механізмів центральної нервової системи (ЦНС) на рівні гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи є фенібут та/або метилдопа, та/або їх фармацевтично придатні солі.

3. Спосіб, згідно з п. 2, який відрізняється тим, що фенібут застосовують в кількості від 1 до 200 мг/кг на добу.

4. Спосіб, згідно з п. 2, який відрізняється тим, що метилдопу застосовують в кількості від 4 до 800 мг/кг на добу.

5. Спосіб, згідно з п. 1, який відрізняється тим, що наслідками пренатального стресу є розлади репродукції та адаптації.

Текст

Реферат: Спосіб запобігання та/або зниження наслідків пренатального стресу у ссавців включає введення ссавцеві фармакологічного засобу. Фармакологічний засіб, який обмежує активацію стресреалізуючих механізмів центральної нервової системи (ЦНС) на рівні гіпоталамогіпофізарно-адренокортикальної системи вводять у період вагітності особині жіночої статі ссавця, що піддається впливу стресогенних чинників. UA 115488 U (12) UA 115488 U UA 115488 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі фармацевтики, медицини, зокрема способів попередження ендокринних захворювань та розладів, перинатології, попередження наслідків пренатального стресу у ссавців. Стрес під час вагітності викликає комплекс нейрогормональних зрушень в організмі матері і плоду, які із залученням імпринтингових механізмів програмують порушення нейроендокринної регуляції багатьох фізіологічних функцій у дорослих нащадків, включаючи поведінку, процеси репродукції та гормональної адаптації. На сьогоднішній день актуальним є розкриття фундаментальних механізмів впливу пренатального стресу на становлення нейроендокринної регуляції фізіологічних процесів та виявлення ефективних нейротропних засобів запобігання цим порушенням з метою розробки способів попередження розвитку синдрому пренатального стресу. В результаті проведених досліджень було виявлено можливість фармацевтичного впливу на нейротрансмітерні системи головного мозку, які відповідають за пренатальне програмування розвитку нейроендокринної регуляції систем репродукції, стрес-реактивності та статевої поведінки за нормальних умов та під впливом стресогенних чинників. На основі отриманих даних було розроблено спосіб фармацевтичного запобігання наслідкам пренатального стресу, а саме шляхом застосування препаратів антагоністу норадреналіну та агоністу гамма-аміномасляної кислоти вдалося підвищити ефективність профілактики синдрому пренатального стресу. Відомим аналогом є спосіб полегшення симптомів і станів, викликаних стресом описаний в заявці ЕР 2744488 (09.07.2014, NESTEC), який полягає у застосуванні фармацевтичних композицій, які включають алканоламіди жирних кислот, зокрема (Z)-(R)-9-октадеценамід, N-(2гідроксіетил, 1-метилу). Даний метод призначений для використання у дорослих особин і не стосується запобігання негативним наслідкам пренатального стресу. Відомим аналогом є Goelman G. та ін. у статті Functional connectivity in prenatally stressed rats with and without maternal treatment with ladostigil, a brain-selective monoamine oxidase inhibitor. (G.Goelman, R. Ilinca, I. Zohar, [et al.] //Eur J Neurosci. 2014. -V. 40, N. 5, P. 2734-2743) описують спосіб, який включає стресування вагітних щурів на тлі попереднього введення інгібітора моноаміноксидази - ладостигілу. Результатом є запобігання депресивним розладам у нащадків. Недоліком аналога є те, що превентивний ефект застосування інгібітора моноаміноксидази полягає у попередженні депресивної поведінки і не стосується викликаних пренатальним стресом адаптаційних та репродуктивних нейроендокринних порушень, зокрема статевої поведінки. Відомим аналогом є спосіб полегшення симптомів, викликаних стресом, застосуванням ЛЗ із етомоксиром ((2)-(Р)-9-октадеценамід, N-(2-гідроксіетил, 1-метил)) описаний в заявці RU 2014110056. Даний спосіб призначений для використання у дорослих особин і не стосується запобігання негативним наслідкам пренатального стресу. Відомим аналогом є Boulle F. та ін. у статті "Prenatal stress and early-life exposure to fluoxetine have enduring effects on anxiety and hippocampal BDNF gene expression in adult male offspring" (doi: 10.1002/dev.21385. Epub 2015 Nov 26)_дослідили, як застосування зворотного інгібітора захоплення серотоніну (SSRI) під час розвитку організму може змінити вплив материнського стресу на поведінку та пов'язані з цим молекулярні процеси в потомстві. Для цього пренатально стресованому та нестресованому чоловічому потомству щурів вводили інгібітор зворотного захоплення серотоніну fluoxetine (5 мг / кг / день) або плацебо, через лактацію. В основу корисної моделі поставлена задача розробити спосіб попередження та запобігання та/або зниження наслідків пренатального стресу у ссавців. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб запобігання та/або зниження наслідків пренатального стресу у ссавців включає введення ссавцеві фармакологічного засобу, що обмежує активацію стресреалізуючих механізмів центральної нервової системи (ЦНС) на рівні гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи. Цей фармакологічний засіб вводять у період вагітності особині жіночої статі ссавця що піддається впливу стресогенних чинників. Згідно з корисною моделлю, фармакологічним засобом, що обмежує активацію стресреалізуючих механізмів центральної нервової системи (ЦНС) на рівні гіпоталамо-гіпофізарноадренокортикальної системи є фенібут та/або метилдопа та/або їх фармацевтично придатні солі. Згідно з корисною моделлю, фенібут застосовують в кількості від 1 до 200 мг/кг на добу. Згідно з корисною моделлю, метилдопу застосовують в кількості від 4 до 800 мг/кг на добу. Також переважними наслідками пренатального стресу, що попереджаються, є розлади репродукції та адаптації. 1 UA 115488 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 При здійсненні заявленого способу, виявлялося, що у потомства особини жіночої статі ссавця, яка піддавалася впливу стресогенних чинників і отримувала фармакологічні засоби згідно з корисною моделлю, що обмежували активацію стресреалізуючих механізмів центральної нервової системи (ЦНС) на рівні гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи, наслідки пренатального стресу не спостерігалися або були суттєво знижені, що підтверджується результатами експериментів, що описуються далі у розділі детального викладення корисної моделі та, зокрема, наведеними прикладами. Корисна модель пояснюється кресленнями, де: Фіг.1 вплив пренатального стресу на тлі дії метилдопи на вміст кортикостерону в плазмі крові дорослих щурів (6 міс.) до та після одногодинної іммобілізації. Стовпчики відображають концентрацію кортикостерону в плазмі крові до та після одногодинної іммобілізації у трьох групах самців щурів - контрольних, пренатально стресованих та пренатально стресованих на тлі введення метилдопи. Зірочками позначено достовірність різниць даних у групах. 1- інтактні тварини (контроль). 2- пренатально стресовані, 3- пренатально стресовані на тлі введення метилдопи. *-Р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00

Мітки: пренатального, запобігання, наслідкам, спосіб, стресу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-115488-sposib-zapobigannya-naslidkam-prenatalnogo-stresu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб запобігання наслідкам пренатального стресу</a>

Подібні патенти