Обертальний пусковий механізм системи для переміщення дверей зі спрямовувальними стулками, зокрема, у транспортних засобах

Номер патенту: 114783

Опубліковано: 10.08.2017

Автори: Туркатті Джіянні, Сесса Массімо

Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Обертальний пусковий механізм системи (1) для переміщення дверей (2) зі спрямовувальними стулками, зокрема, у транспортних засобах, при цьому обертальний пусковий механізм системи (1) визначає вісь обертання (3) і включає:

вал (4) статора, співвісний з віссю (3) обертання і виконаний обмеженим таким чином, щоб не обертатися навколо осі (3) обертання, зовнішній корпус (5), з'єднаний з валом (4) статора таким чином, щоб обертатися навколо осі (3) обертання, при цьому корпус (5) має циліндричну зовнішню стінку (6), співвісну з віссю (3) обертання, кільцевий поршень (7) гідродинамічного лінійного приводу (8), розташований в кільцевій камері (9) високого тиску, утвореної між валом (4) статора і зовнішньою стінкою (6), при цьому поршень (7) знаходиться в герметичному ковзному контакті із валом (4) статора і з зовнішньою стінкою, (6) і виконаний з можливістю поступального переміщення паралельно осі (3) обертання трубчастий ротор (10) гвинтової передачі (11), що розташований в кільцевій камері (9) високого тиску і з'єднаний з поршнем (7) таким чином, щоб поступально переміщатись разом з поршнем (7) паралельно осі (3) обертання, де вал (4) статора, через один або кілька перших елементів кочення (12), входить в зчеплення з гвинтовою доріжкою (13) кочення, утвореною на роторі (10), так що поступальне переміщення ротора (10) відносно вала (4) статора спричиняє одночасне обертання ротора (10) відносно вала статора (4) навколо осі обертання (3), де ротор (10) зачіплюється з лінійним направляючим елементом (15) корпусу (5), для поступального переміщення ротора (10) відносно корпусу (5) паралельно осі обертання (3), і корпусу (5), який обертається разом з ротором (10) відносно вала статора (4) навколо осі обертання (3), який відрізняється тим, що даний ротор (10) зачіплюється з лінійним направляючим елементом (15) за допомогою одного або більше других елементів (14) кочення, гідродинамічний лінійний привід (8) являє собою привід двобічної дії і камери високого тиску (9), що розділена поршнем (7) на першу камеру високого тиску (9А) і другу камеру високого тиску (9В), що розташовані на протилежних сторонах поршня (7), вал статора (4) безпосередньо визначає частину як першої, так і другої камер високого тиску (9А, 9В), ротор (10), лінійний направляючий елемент (15) і перший та другий елементи кочення (12, 14) розміщені всередині кільцевої камери високого тиску (9).

2. Обертальний пусковий механізм системи (1) за п. 1, який відрізняється тим, що перші елементи кочення (12) містять штифт (17), з'єднаний з валом статора (4), і втулку (18) з можливістю обертання на штифті (17) за допомогою розміщення між ними групи роликів, і поверхнею копіра (19), що зчіплюється з доріжкою кочення (13) ротора (10) в контакті кочення.

3. Обертальний пусковий механізм системи (1) за будь-яким з пп. 1-2, який відрізняється тим, що другі елементи кочення (14) містять штифт (17) утворений на або з'єднаний з трубчастим ротором (10), і втулку (18) з можливістю обертання на штифті (17) за допомогою розміщення між ними групи роликів, і поверхню копіра (19), яка зчіплюється з лінійним направляючим елементом (15) корпусу (5) в контакті кочення.

4. Обертальний пусковий механізм системи (1) за п. 2 або п. 3, який відрізняється тим, що спрямованість штифтів (17) перших і других елементів кочення (12, 14) і місцевої осі кочення втулки (18) є, по суті, радіальними відносно осі обертання (3).

5. Обертальний пусковий механізм системи (1) за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що є два перші елементи кочення (12), розташовані в діаметрально протилежних позиціях щодо осі обертання (3).

6. Обертальний пусковий механізм системи (1) за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється тим, що є два других елементи кочення (14), розташовані в діаметрально протилежних позиціях щодо осі обертання (3).

7. Обертальний пусковий механізм системи (1) за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що поверхні копіра доріжки кочення (13) і/або лінійного направляючого елемента (15) є випуклими або округленими в напрямку місцевої осі кочення елементів кочення (12, 14).

8. Обертальний пусковий механізм системи (1) за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється тим, що зовнішній корпус (5) утворений циліндричною зовнішньою стінкою (6) і двома протилежними верхніми стінками (16), з'єднаними з зовнішньою стінкою (6) за допомогою безлічі гвинтів (20), де верхні стінки (16) підтримують вал статора (4) в радіальному і осьовому напрямку за допомогою осьових підшипників (21), в які впирається кромка (22) вала статора (4), де одна з верхніх стінок (16) має центральний отвір, через який кінець (26) вала (4) статора виходить за межі корпусу (5).

9. Обертальний пусковий механізм системи (1) за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється тим, що лінійний направляючий елемент (15) містить циліндричну трубу, розташовану в кільцевому просторі між зовнішньою стінкою (6) і ротором (10), де циліндрична трубка з двома лінійними канавками (25), що проходять паралельно осі обертання (3) і утворюють доріжки кочення для других елементів кочення (14), де

циліндрична трубка зв'язана з першою верхньою стінкою (16') корпусу (5) таким чином, щоб обертатися як єдине ціле за допомогою геометричного з'єднання між одним або декількома осьовими виступами (23) першої верхньої стінки (16') і одним або декількома відповідними осьовими канавками (24) циліндричної трубки або навпаки.

10. Обертальний пусковий механізм системи (1) за будь-яким з пп. 1-9, який відрізняється тим, що гідродинамічний лінійний привід (8) складається з пневматичної системи демпфування, яка уповільнює рух поршня (7), коли він входить в зону кінцевого обмежувача.

11. Обертальний пусковий механізм системи (1) за п.10, де корпус (5) утворює:

перший канал (31) для подачі та випуску текучого середовища під тиском зі взаємодією з першим отвором в камеру високого тиску (9), і

другий канал (32) для подачі та випуску зі взаємодією з другим отвором в камеру високого тиску (9), де другий канал (32) має дросельний поділ щодо першого каналу (31),

і де поршень (7) утворює ізоляційну стінку (34), яка, коли поршень (7) переміщається в зону кінцевого обмежувача, герметично зчіплюється з ізоляційним посадочним місцем (35), що проходить між першим отвором і другим отвором, так щоб відокремити об'єм повітря в камері високого тиску (9) від першого отвору і змусити його виходити тільки через другий отвір і другий канал (32).

12. Обертальний пусковий механізм системи (1) за п. 11, який відрізняється тим, що другий канал (32) з'єднується з першим каналом (31) в точці нижче за потоком відносно дроселювання, якщо дивитися у напрямку випуску.

Текст

Реферат: Обертальний пусковий механізм системи (1) для переміщення дверей (2) зі спрямовувальними стулками, зокрема, в транспортних засобах, при цьому обертальний пусковий механізм системи (1), визначає вісь обертання (3) і включає: вал (4) статора, співвісний з віссю (3) обертання і виконаний обмеженим таким чином, щоб не обертатися навколо осі (3) обертання, зовнішній корпус (5) з'єднаний з валом (4) статора таким чином, щоб обертатися навколо осі (3) обертання, при цьому корпусу (5) має циліндричну зовнішню стінку (6) співвісну з віссю (3) обертання, кільцевий поршень (7) гідродинамічного лінійного приводу (8), розташований в кільцевій камері (9) високого тиску, утвореної між валом (4) статора і зовнішньою стінкою (6), при цьому поршень (7) знаходиться в герметичному ковзному контакті із валом (4) статора і з зовнішньою стінкою (6), і виконаний з можливістю поступального переміщення паралельно осі (3) обертання трубчастий ротор (10) гвинтової передачі (11), що розташований в кільцевій камері (9) високого тиску і з'єднаний з поршнем (7) таким чином, щоб поступально переміщатись разом з поршнем (7) паралельно осі (3) обертання, де вал (4) статора, через один або кілька перших елементів кочення (12), входить в зчеплення з гвинтовою доріжкою (13) кочення, утвореній на роторі (10), так, що поступальне переміщення ротора (10) відносно вала (4) статора спричиняє одночасне обертання ротора (10) відносно вала статора (4) навколо осі обертання (3), де ротор (10), зачіплюється з лінійним направляючим елементом (15) корпусу (5), для поступального переміщення ротора(10) відносно корпусу (5) паралельно осі обертання (3), і корпусу (5), який обертається разом з ротором (10) відносно вала статора (4) навколо осі обертання (3), ротор (10) зачіплюється з лінійним направляючим елементом (15) за допомогою одного або більше других елементів (14) кочення, гідродинамічний лінійний привід (8) являє собою привід двобічної дії і камери високого тиску (9), що розділена поршнем (7) на першу камеру високого тиску (9А), і другу камеру високого тиску (9В), що розташовані на протилежних UA 114783 C2 (12) UA 114783 C2 сторонах поршня (7), вал статора (4) безпосередньо визначає частину як першої, так і другої камер високого тиску (9А, 9В), ротор (10), лінійний направляючий елемент (15) і перший та другий елементи кочення (12, 14) розміщені всередині кільцевої камері високого тиску (9). UA 114783 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Даний винахід стосується обертального пускового механізму системи для переміщення дверей зі спрямовувальними стулками, зокрема, у транспортних засобах, наприклад автобусах і потягах. Спрямовувальні стулки дверей транспортного засобу, наприклад в автобусі, з'єднані зі спрямовувальним кронштейном або безпосередньо з обертальною колоною і можуть переміщатись через обертання поворотної колони, та можуть переходити в стан відкривання та закривання. У першій відомій конструкції, рухи обертальної колони здійснюються за допомогою обертальної системи управління, що з зовнішнього корпусу обмежена конструкцією транспортного засобу, а вихідний вал підтримується в зовнішньому корпусі і підключається до поворотної колони, щоб обертатися як єдине ціле. Таким, чином рух стулок відбувається у відповідь на обертання вихідного вала, тоді як корпус залишається нерухомим. У першій конструкції, як відомо, використовують обертальні системи управління з пневматичним лінійним приводом і гвинтовою передачею, яка перетворює лінійний рух лінійного приводу в обертальний рух вихідного вала. У другій відомій конструкції рух обертальної колони здійснюються за допомогою обертального пускового механізму з зовнішнім корпусом, який самостійно утворює обертальні колони, а також нерухомий вал підтримується в зовнішньому корпусі і затиснутий структурою транспортного засобу. На відміну від першої конструкції, рух стулки відбувається у відповідь на обертання зовнішнього корпусу, в той час як вал залишається нерухомим. У цій другій конфігурації, як відомо, застосовується електричний обертальний пусковий механізм системи, так як відома гідродинамічна пускова система має діаметри, які є занадто великими, щоб самим по собі виступати в якості поворотної колони. Тим не менш, існує необхідність для використання переваг гідродинамічного обертального пускового механізму системи, зокрема пневматичної, а також для практичного застосування, де зовнішній корпус пускового механізму діє безпосередньо, як обертальна колонка для стулки дверей транспортного засобу. Задачею цього винаходу є забезпечення гідродинамічного обертального пускового механізму системи для переміщення дверей з спрямувальними стулками, зокрема, у транспортних засобах, наприклад автобусах, що мають невеликий зовнішній діаметр, щоб зовнішній корпус міг виступати як обертальна колона. Ще однією задачею винаходу є створення енергоефективного обертального пускового механізму системи зі спрощеною і міцною структурою Ця та інші задачі вирішуються за допомогою обертального пускового механізму системи для переміщення дверей зі спрямовувальними стулками, зокрема, для транспортних засобів, обертальний пусковий механізм системи визначає вісь обертання, що включає: - співвісний з віссю обертання вал статора і затиснутий таким чином, щоб уникнути обертання навколо осі обертання; - зовнішній корпус з'єднаний з валом статора обертальним способом навколо осі обертального корпусу, що має циліндричну зовнішню співвісну стіну з віссю обертання; - гідродинамічний лінійний пусковий механізм з кільцевим поршнем, розташований в кільцевій камері тиску, утвореної між валом статора і зовнішньою стіною, поршень знаходиться в герметичному ковзному контакті із валом з зовнішньою стінкою і виконаний з можливістю поступального переміщення паралельно осі обертання; - трубчастий ротор гвинтової передачі розташований в кільцевій камері тиску і з'єднаний з поршнем, таким чином щоб переміщатись разом з поршнем паралельно осі обертання. де вал статора, за допомогою одного або кількох елементів кочення, зчіплюється з гвинтовою доріжкою кочення, що утворена в роторі, таким чином переміщення ротора відносно вала статора викликає одночасне обертання ротора відносно вала статора навколо осі обертання, де ротор, за допомогою одного або кількох елементів кочення, зчіплюється з лінійним направляючим елементом таким чином, що ротор може переміщатись відносно корпусу паралельно осі обертання і корпус обертається разом з ротором відносно вала статора навколо осі обертання. Завдяки розташуванню вала статора в структурі гідродинамічних циліндрів і конструкції гвинтової доріжки в трубчастому роторі, замість вала статора можна зменшити діаметр вала статора і зовнішній діаметр корпусу, який утворює гідродинамічні циліндри. Це дозволяє зменшити радіальний розмір відносно до обертальних систем пускових механізмів із рівня техніки і дозволяє використовувати зовнішній корпус як обертальну колону стулок дверей для транспортних засобів. Крім того, розташування роторів в кільцевій камері тиску гідродинамічної 1 UA 114783 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 групи призводить до структурних спрощень та економії матеріалу та часу для обробки та монтування пускового механізму. Для кращого розуміння винаходу і оцінки його переваг, деякі варіанти прикладів, що не обмежують винахід описано нижче з посиланням на креслення, де: Фіг. 1 вигляд у перспективі обертального пускового механізму системи, утворюючи обертальну колону транспортного засобу; Фіг. 2 є збільшеним виглядом обертального пускового механізму системи згідно з варіантом; Фіг. 3 вигляд обертального пускового механізму системи згідно з варіантом, де зовнішня стіна була видалена; На фіг. 4 представлений вигляд обертального пускового механізму системи фіг. 3, де лінійні направляючі корпуси видалені, що робить кільцевий ротор видимим; Фіг. 5 частковий вигляд обертального пускового механізму системи фіг. 3, у поздовжньому розрізі; На фіг. 6 показано вигляд обертального пускового механізму системи в поздовжньому розрізі в першій робочій конфігурації (поршень втягнений назад); Фіг. 7 вигляд обертального пускового механізму системи для переміщення в поздовжньому перерізі на другій робочій конфігурації (поршень вперед); На фіг. 8 показаний вигляд обертального пускового механізму системи у поперечному розрізі, з виділеними елементами кочення охоплені поперечно-гвинтовим коченням доріжки ротора, згідно з варіантом; На фіг. 9 показаний вигляд обертального пускового механізму системи у поперечному розрізі, з виділеними елементами кочення охоплені поперечно-гвинтовим коченням доріжки ротора, згідно з варіантом. Зазначення фігур обертального пускового механізму системи 1 для переміщення дверей 2 зі спрямовувальними стулками, зокрема, для транспортних засобів, вказані під номером 1. Обертальний пусковий механізм системи 1 визначає вісь обертання 3 і включає вал 4 статора, співвісний з віссю 3 обертання і виконаний обмеженим таким чином, щоб не обертатися навколо осі (3) обертання, Обертальний пусковий механізм системи 1 також включає зовнішній корпус5, з'єднаний з валом 4 статора таким чином, щоб обертатися навколо осі 3 обертання, при цьому корпусу 5 має циліндричну зовнішню стінку 6, співвісну з віссю 3 обертання Кільцевий поршень 7 гідродинамічного лінійного приводу 8, розташований в кільцевій камері 9 високого тиску, утвореної між валом 4 статора і зовнішньою стінкою 6. Поршень 7 знаходиться в герметичному ковзному контакті із валом 4 статора і з зовнішньою стінкою 6 і виконаний з можливістю поступального переміщення паралельно осі 3 обертання. Трубчастий ротор 10 гвинтової передачі 11, що розташований в кільцевій камері 9 високого тиску і з'єднаний з поршнем 7 таким чином, щоб поступально переміщатись разом з поршнем 7 паралельно осі 3 обертання. Вал 4 статора, через один або кілька перших елементів кочення 12, входить в зчеплення з гвинтовою доріжкою 13 кочення, утвореною на роторі 10, так що поступальне переміщення ротора 10 відносно вала 4 статора спричиняє одночасне обертання ротора 10 відносно вала статора 4 навколо осі обертання 3. Крім того, ротор 10, зачіплюється з лінійним направляючим елементом 15 корпусу 5 за допомогою одного або більше других елементів 14 кочення, для поступального переміщення ротора 10 відносно корпусу 5 паралельно осі обертання 3, І корпусу 5 обертається разом з ротором 10 відносно вала статора 4 навколо осі обертання 3, Завдяки компонуванню вала 4 статора в структурі гідродинамічних циліндрів і на конструкції гвинтової доріжки 13 трубчастого ротора 10, можна зменшити діаметр вала статора 4 і зовнішній діаметр корпусу 5, що утворює гідродинамічні циліндри. Це дозволяє зменшити радіальні об'єми в порівняні з обертальними пусковими механізмами рівня техніки і дозволяє використовувати зовнішній корпус як обертальну колону для стулок дверей транспортних засобів. Крім того, розташування ротора 10 в кільцевій камері 9 високого тиску гідродинамічної групи призводить до структурних спрощень та економії матеріалу та часу для обробки і складання пускового механізму системи 1. Згідно з втіленням, гідродинамічний лінійний привід 8 являє собою привід двобічної дії і камери високого тиску 9 розділена поршнем 7 на першу камеру високого тиску 9А і другу камеру високого тиску 9В, що розташовані на протилежних сторонах поршня 7 У цьому випадку вал 4 статора безпосередньо визначає частину як першої, так і другої камер високого тиску 9 А, 9 В. Переважно ротор 10, лінійний направляючий елемент 15, перший і другий елементи кочення 12, 14 розміщені всередині кільцевої камері високого тиску 9. 2 UA 114783 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Таким чином, область перетворення поступального руху в обертальний рух повністю розташована в камері високого тиску 9 гідродинамічного лінійного приводу 8, що дозволяє використовувати один зовнішній корпус 5 для всього обертального пускового механізму системи 1, верхню стінку 16 і бічну стінку (зовнішня стіна 6) яка також може безпосередньо визначити камеру 9 високого тиску. Це також зменшує осьові розміри всього обертального пускового механізму системи, спрощує і полегшує його структуру і полегшує обробку і збирання. Згідно з іншим варіантом, перші елементи кочення 12 містять штифт 17, з'єднаний з валом статора 4 і втулку 18 з можливістю обертання на штифті 17 за допомогою розміщення між ними групи роликів і поверхнею копіра 19, що зчіплюється з доріжкою кочення 13 ротора 10 в контакті кочення. Перші елементи кочення 12, виготовлені з підшипників кочення за допомогою (циліндричних) роликів внутрішнього кріплення (штифт 17) з'єднані з валом 4 статора і зовнішнім кільцем, де (втулка 18) утворює поверхню копіра 19 в з'єднанні з камерою поверхні доріжки кочення 13 трубчастого ротора 10. Крім того, другі елементи кочення 14 містять штифт 17, утворений на або з'єднаний з трубчастим ротором 10, і втулку 18 з можливістю обертання на штифті 17 за допомогою розміщення між ними групи роликів і поверхню копіра (19), яка зчіплюється з лінійним направляючим елементом 15 корпусу 5 в контакті кочення. Переважно, спрямованість штифтів 17 перших і других елементів кочення 12, 14 і місцевої осі кочення втулки 18 є, по суті, радіальними відносно осі обертання 3, що в свою чергу відповідає поздовжній осі вала 4 статора. Можна застосовувати два перші елементи кочення 12, розташовані в діаметрально протилежних позиціях щодо осі обертання 3 або три елементи кочення з кутовим нахилом 120°. Поверхні копіра доріжки 13 кочення і/або лінійного направляючого елемента 15 є випуклими або округленими в напрямку осі кочення, щоб уникнути тертя ковзання за рахунок кочення диференціала між радіально зовнішньою областю втулки і її радіально внутрішньою областю. Згідно з варіантом втілення, зовнішній корпус 5 утворений циліндричною зовнішньою стінкою (6) і двома протилежними верхніми стінками 16, з'єднаними з зовнішньою стінкою 6 за допомогою безлічі гвинтів 20. Верхні стінки 16 підтримують вал 4 статора в радіальному і осьовому напрямку за допомогою осьових підшипників 21, в які впирається кромка 22 вала 4 статора. Лінійний направляючий елемент 15 містить циліндричну трубу, розташовану в кільцевому просторі між зовнішньою стінкою 6 і ротором 10, де циліндрична трубка з двома лінійними канавками 25, що проходять паралельно осі 3 обертання і утворюють доріжки кочення для других елементів кочення14. Циліндрична трубка лінійного направляючого елемента 15 зв'язана з першою верхньою стінкою 16', таким чином, щоб обертатися як єдине ціле за допомогою геометричного з'єднання між одним або декількома осьовими виступами 23 першої верхньої стінки 16' і одним або декількома відповідними осьовими канавками (24) циліндричної трубки або навпаки, циліндрична трубка корпусу (5). Лінійний направляючий елемент 15 зв'язаний з корпусом 5, щоб переміщувати пристрій через спресовування з'єднання із зовнішньою стіною 6 або через підключення до першої верхньої стінки 16' через гвинти. Одна з верхніх стінок 16 (переважно перша верхня стінка 16' з якою зв'язаний лінійний направляючий елемент 15) має центральний отвір, через який кінцева частина 26 вала 4 статора виходить за межі корпусу 5. Кінцева частина 26 вала статора 4 може бути рифленою або профільованою для забезпечення шарнірного нерозривного з'єднання з користувачем, зокрема з транспортним засобом, наприклад автобусом або вагоном. Поршень 7 може включати кільцеподібне тіло в одній частині або складатись з багатьох частин, з'єднаних разом, і що утворює: - окружність зовнішньої поверхні 27, переважно з однією або більше основ, які отримують зовнішню кільцеву прокладку 28, для розсування охоплених циліндричною внутрішньою поверхнею зовнішньої стінки 6 і - окружність внутрішньої поверхні 29, з однією або більше основ, які отримують внутрішню кільцеву прокладку 30, для розсування охоплених циліндричною зовнішньою поверхнею 31 вал статора 4. Ротор 10 включає трубчасту частину, яка утворює поперечно-гвинтове кочення доріжки 13 і які можуть утворюватись у вигляді єдиної деталі (або монолітно) з поршнем 7 або з'єднані для того, щоб обертатись і переміститись в комплект з ним. 3 UA 114783 C2 5 10 15 20 25 30 35 Зворотний рух поршня 7 отримується шляхом пневматичного або гідродинамічного контролю (наддуву другої камери тиску 9В у випадку подвійної дії (показано на кресленні) або, навпаки, через обертальну пружину діючи на поршень (не показано). Згідно ще з одним аспектом винаходу, гідродинамічний лінійний привід 8 складається з пневматичної системи демпфування, яка уповільнює рух поршня 7, коли він входить в зону кінцевого обмежувача. У одному з втілень, корпус 5, зокрема верхньої стінки 16, 16, утворює перший канал 31 для подачі та випуску текучого середовища під тиском з взаємодією з першим отвором в камеру високого тиску 9 і другий канал 32 для подачі й випуску з взаємодією з другим отвором в камеру високого тиску (9), де другий канал (32) має дросельний поділ (через регулювальний гвинт 33) щодо першого каналу 31. Крім того, поршень 7 утворює ізоляційну стінку 34, яка, коли поршень 7 переміщається в зону кінцевого обмежувача, герметично зчіплюється з ізоляційним посадочним місцем 35 (можливо оснащеним прокладкою). Кільцева ізоляційна стінка 34 яка, коли поршень 7 переміщається в зону кінцевого обмежувача проходить між першим отвором і другим отвором, зчіплюється з ізоляційним посадочним місцем 35 для того, щоб відокремити об'єм повітря в камері високого тиску 9 від першого отвору і змусити його виходити тільки через другий отвір і другий канал 32. Таким чином, швидкість поршня 7 падає, коли він зупиняється. Згідно з варіантом, другий канал 32 з'єднується з першим каналом 31 в точці нижче за потоком відносно дроселювання, якщо дивитися у напрямку випуску, для того щоб забезпечити постачання та підвищення тиску робочого середовища (стиснене повітря) зазвичай через перший канал 31 і перший отвір, що дозволяє уникнути небажаного уповільнення на початкових етапах руху поршня 7 а, отже, руху дверей. Як показано на фіг. 6 і 7, такі поняття і структури як пневматичний демпфер описані аналогічним чином можна здійснювати в камерах високого тиску 9А, 9В подвійної дії. Переважно, кутові і осьові датчики положення можуть встановлюватись в корпусі 5 обертального пускового механізму системи 1 і взаємодіяти з кінцем 26 вала 4 статора, який виходить з корпусу 5. Такі датчики можуть містити, наприклад, потенціометричні, механічні, оптичні і/або індуктивні датчики. Обертальний пусковий механізм системи згідно, з даним винаходом, має цілий ряд переваг, зокрема малі радіальні розміри, міцна, але спрощена структура, а також висока енергетична ефективність в перетворенні поступального руху, що проводиться лінійним приводом в обертальний рух корпусу. Звичайно фахівець в даній області може вносити подальші зміни і варіанти, щоб обертальний пусковий механізм системи, згідно з даним винаходом, задовольняв можливості і конкретні вимоги, які в будь-якому випадку входять в об'єм охорони винаходу, як зазначено у формулі винаходу. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 40 45 50 55 60 1. Обертальний пусковий механізм системи (1) для переміщення дверей (2) зі спрямовувальними стулками, зокрема, у транспортних засобах, при цьому обертальний пусковий механізм системи (1) визначає вісь обертання (3) і включає: вал (4) статора, співвісний з віссю (3) обертання і виконаний обмеженим таким чином, щоб не обертатися навколо осі (3) обертання, зовнішній корпус (5), з'єднаний з валом (4) статора таким чином, щоб обертатися навколо осі (3) обертання, при цьому корпус (5) має циліндричну зовнішню стінку (6), співвісну з віссю (3) обертання, кільцевий поршень (7) гідродинамічного лінійного приводу (8), розташований в кільцевій камері (9) високого тиску, утвореної між валом (4) статора і зовнішньою стінкою (6), при цьому поршень (7) знаходиться в герметичному ковзному контакті із валом (4) статора і з зовнішньою стінкою, (6) і виконаний з можливістю поступального переміщення паралельно осі (3) обертання трубчастий ротор (10) гвинтової передачі (11), що розташований в кільцевій камері (9) високого тиску і з'єднаний з поршнем (7) таким чином, щоб поступально переміщатись разом з поршнем (7) паралельно осі (3) обертання, де вал (4) статора, через один або кілька перших елементів кочення (12), входить в зчеплення з гвинтовою доріжкою (13) кочення, утвореною на роторі (10), так що поступальне переміщення ротора (10) відносно вала (4) статора спричиняє одночасне обертання ротора (10) відносно вала статора (4) навколо осі обертання (3), де ротор (10) зачіплюється з лінійним направляючим елементом (15) корпусу (5), для поступального переміщення ротора (10) відносно корпусу (5) паралельно осі обертання (3), і корпусу (5), який обертається разом з ротором (10) відносно вала статора (4) навколо осі обертання (3), який відрізняється тим, що 4 UA 114783 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 даний ротор (10) зачіплюється з лінійним направляючим елементом (15) за допомогою одного або більше других елементів (14) кочення, гідродинамічний лінійний привід (8) являє собою привід двобічної дії і камери високого тиску (9), що розділена поршнем (7) на першу камеру високого тиску (9А) і другу камеру високого тиску (9В), що розташовані на протилежних сторонах поршня (7), вал статора (4) безпосередньо визначає частину як першої, так і другої камер високого тиску (9А, 9В), ротор (10), лінійний направляючий елемент (15) і перший та другий елементи кочення (12, 14) розміщені всередині кільцевої камери високого тиску (9). 2. Обертальний пусковий механізм системи (1) за п. 1, який відрізняється тим, що перші елементи кочення (12) містять штифт (17), з'єднаний з валом статора (4), і втулку (18) з можливістю обертання на штифті (17) за допомогою розміщення між ними групи роликів, і поверхнею копіра (19), що зчіплюється з доріжкою кочення (13) ротора (10) в контакті кочення. 3. Обертальний пусковий механізм системи (1) за будь-яким з пп. 1-2, який відрізняється тим, що другі елементи кочення (14) містять штифт (17) утворений на або з'єднаний з трубчастим ротором (10), і втулку (18) з можливістю обертання на штифті (17) за допомогою розміщення між ними групи роликів, і поверхню копіра (19), яка зчіплюється з лінійним направляючим елементом (15) корпусу (5) в контакті кочення. 4. Обертальний пусковий механізм системи (1) за п. 2 або п. 3, який відрізняється тим, що спрямованість штифтів (17) перших і других елементів кочення (12, 14) і місцевої осі кочення втулки (18) є, по суті, радіальними відносно осі обертання (3). 5. Обертальний пусковий механізм системи (1) за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що є два перші елементи кочення (12), розташовані в діаметрально протилежних позиціях щодо осі обертання (3). 6. Обертальний пусковий механізм системи (1) за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється тим, що є два других елементи кочення (14), розташовані в діаметрально протилежних позиціях щодо осі обертання (3). 7. Обертальний пусковий механізм системи (1) за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що поверхні копіра доріжки кочення (13) і/або лінійного направляючого елемента (15) є випуклими або округленими в напрямку місцевої осі кочення елементів кочення (12, 14). 8. Обертальний пусковий механізм системи (1) за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється тим, що зовнішній корпус (5) утворений циліндричною зовнішньою стінкою (6) і двома протилежними верхніми стінками (16), з'єднаними з зовнішньою стінкою (6) за допомогою безлічі гвинтів (20), де верхні стінки (16) підтримують вал статора (4) в радіальному і осьовому напрямку за допомогою осьових підшипників (21), в які впирається кромка (22) вала статора (4), де одна з верхніх стінок (16) має центральний отвір, через який кінець (26) вала (4) статора виходить за межі корпусу (5). 9. Обертальний пусковий механізм системи (1) за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється тим, що лінійний направляючий елемент (15) містить циліндричну трубу, розташовану в кільцевому просторі між зовнішньою стінкою (6) і ротором (10), де циліндрична трубка з двома лінійними канавками (25), що проходять паралельно осі обертання (3) і утворюють доріжки кочення для других елементів кочення (14), де циліндрична трубка зв'язана з першою верхньою стінкою (16') корпусу (5) таким чином, щоб обертатися як єдине ціле за допомогою геометричного з'єднання між одним або декількома осьовими виступами (23) першої верхньої стінки (16') і одним або декількома відповідними осьовими канавками (24) циліндричної трубки або навпаки. 10. Обертальний пусковий механізм системи (1) за будь-яким з пп. 1-9, який відрізняється тим, що гідродинамічний лінійний привід (8) складається з пневматичної системи демпфування, яка уповільнює рух поршня (7), коли він входить в зону кінцевого обмежувача. 11. Обертальний пусковий механізм системи (1) за п. 10, де корпус (5) утворює: перший канал (31) для подачі та випуску текучого середовища під тиском зі взаємодією з першим отвором в камеру високого тиску (9), і другий канал (32) для подачі та випуску зі взаємодією з другим отвором в камеру високого тиску (9), де другий канал (32) має дросельний поділ щодо першого каналу (31), і де поршень (7) утворює ізоляційну стінку (34), яка, коли поршень (7) переміщається в зону кінцевого обмежувача, герметично зчіплюється з ізоляційним посадочним місцем (35), що проходить між першим отвором і другим отвором, так щоб відокремити об'єм повітря в камері високого тиску (9) від першого отвору і змусити його виходити тільки через другий отвір і другий канал (32). 12. Обертальний пусковий механізм системи (1) за п. 11, який відрізняється тим, що другий канал (32) з'єднується з першим каналом (31) в точці нижче за потоком відносно дроселювання, якщо дивитися у напрямку випуску. 5 UA 114783 C2 6 UA 114783 C2 7 UA 114783 C2 8 UA 114783 C2 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 9

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Sessa Massimo, Turcatti Gianni

МПК / Мітки

МПК: E05F 15/54, B60J 5/06

Мітки: стулками, спрямовувальними, транспортних, дверей, зокрема, пусковий, механізм, засобах, обертальний, системі, переміщення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-114783-obertalnijj-puskovijj-mekhanizm-sistemi-dlya-peremishhennya-dverejj-zi-spryamovuvalnimi-stulkami-zokrema-u-transportnikh-zasobakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Обертальний пусковий механізм системи для переміщення дверей зі спрямовувальними стулками, зокрема, у транспортних засобах</a>

Подібні патенти