Ланка ланцюга, опорний ланцюг та опорний пристрій

Номер патенту: 111902

Опубліковано: 24.06.2016

Автор: Еверс Райнгард

Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ланка (21) ланцюга для опорного ланцюга (18) для підтримки ременя (12) стиснення у пристрої (10) розподілення для розділення матеріалів різної плинності, що має опорну поверхню (22) і внутрішню поверхню (23), протилежну опорній поверхні (22), яка відрізняється тим, що має виступаючий опорний елемент (25), виконаний щонайменше на одній торцевій поверхні (24) ланки (21) ланцюга так, щоб утворити вигнуту ділянку, причому внутрішня поверхня (23) має увігнуту зону (30) контакту, а опорна поверхня (22) є опукло вигнутою.

2. Ланка ланцюга за п. 1, яка відрізняється тим, що опорний елемент (25) виконаний без виступів від опорної поверхні (22).

3. Ланка ланцюга за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що опорний елемент (25) є опуклим в щонайменше першій перехідній зоні (27) між опорною поверхнею (22) і торцевою поверхнею (24).

4. Ланка ланцюга за п. 3, яка відрізняється тим, що щонайменше одна друга перехідна зона (28) між першою перехідною зоною (27) і внутрішньою поверхнею (23) є округленою.

5. Ланка ланцюга за п. 4, яка відрізняється тим, що контур торця (24) має щонайменше одну точку перегину (29) між першою перехідною зоною (27) і другою перехідною зоною (28).

6. Ланка ланцюга за будь-яким із пп. 1-5, яка відрізняється тим, що її сформовано у вигляді однієї деталі.

7. Ланка ланцюга за будь-яким із пп. 1-6, яка відрізняється тим, що ланка (21) ланцюга має щонайменше два отвори (32) для проходження одного із штирів ланцюга, кожний з яких шарнірно з'єднує ланки (21) одну з одною.

8. Опорний ланцюг (18) для опорного пристрою для підтримки ременя (12) стиснення у пристрої (10) розподілення для розділення матеріалів різної плинності, в якому опорний ланцюг (18) являє собою шарнірний ланцюг, який має окремі ланки (21) ланцюга, шарнірно з'єднані одна з одною, в якому ланки (21) ланцюга нанизано на штирі ланцюга, що проходять поперек напрямку F транспортування, який відрізняється тим, що ланки (21) ланцюга виконані за будь-яким із пп. 1-7.

9. Опорний пристрій для підтримування ременя (12) стиснення у пристрї (10) розподілення для розділення матеріалів різної плинності, що містить корпус з бічними стінками, обертальний порожнистий барабан (11) з перфорованою циліндричною поверхнею, безперервний ремінь (12) стиснення, який виконаний з можливістю стиснення зовні з боку циліндричної поверхні шляхом намотування навколо частини зовнішньої поверхні порожнистого барабана (11), ділянку (16) втягування продукту, зачисний засіб для зняття стиснутого матеріалу на порожнистому барабані (11), причому безперервний ремінь (12) стиснення підтримано за допомогою щонайменше двох роликів (14, 19), один з яких виконаний з можливістю бути стиснутим окремо ременем (12) стиснення пружно проти порожнистого барабана (11), а сам опорний пристрій ще містить опорний ланцюг (18), який відрізняється тим, що опорний ланцюг (18) виконано згідно з п. 8.

10. Опорний пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що щонайменше один з роликів (19, 20) виконаний у вигляді ланцюгової шестірні (31), причому ця шестірня (31) має множину зон (33) прийому, виконаних відповідно до внутрішніх поверхонь (23) ланок (21) ланцюга для забезпечення зовнішньої поверхні ланцюга після прийому ланок (21) щонайменше по суті плоскої.

11. Опорний пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що має розташований між зонами (33) прийому щонайменше один зчіпний елемент (34), призначений для зчеплення в проміжку (26) кожних двох ланок (21) ланцюга, причому проміжок обмежений відповідними торцевими поверхнями (24) і опорними елементами (25).

12. Опорний пристрій за п. 11, який відрізняється тим, що зчіпний елемент виконаний відповідним торцевим поверхням, що утворюють проміжок.

Текст

Реферат: Винахід стосується ланки (21) ланцюга для опорного ланцюга (18) для підтримки ременя (12) стиснення в пристрої (10) розподілення для відокремлення матеріалів різної плинності. Ланка (21) ланцюга має опорну поверхню (22) і внутрішню поверхню (23), що протилежна опорній поверхні (22). Відмінності полягають у тому, що виступаючий опорний елемент (25) виконано на щонайменше одній торцевій поверхні таким чином, щоб утворити вигнуту ділянку. Крім того, винахід стосується опорного ланцюга (18) для опорного пристрою для підтримування ременя (12) стиснення в пристрої (10) розподілення для відокремлення матеріалів з різною плинністю. Опорний ланцюг є шарнірним ланцюгом, що має окремі ланки (21), які шарнірно приєднані одна до іншої. Такі ланки (21) нанизані на штирі, що простягаються поперек напряму F транспортування. Винахід також стосується опорного пристрою, що містить опорний ланцюг згідно з винаходом. UA 111902 C2 (12) UA 111902 C2 UA 111902 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Даний винахід стосується ланки ланцюга опорного ланцюга для підтримки ременя стиснення у пристрої розподілення для відокремлення матеріалів різної плинності, причому ланка ланцюга має опорну поверхню і внутрішню поверхню, протилежну опорній поверхні. Крім того, винахід стосується опорного ланцюга для опорного пристрою, що призначений для підтримки ременю стиснення у пристрої розподілення для відокремлення матеріалів різної плинності, причому опорний ланцюг є шарнірним ланцюгом, який має окремі ланки ланцюга, шарнірно з'єднані одна з одною, а ланки ланцюга нанизані на штирі ланцюга, які простягаються поперек напрямку F транспортування. Даний винахід також стосується опорного пристрою для підтримки ременю стиснення у пристрої розподілення для відокремлення матеріалів різної плинності, який має корпус із боковими стінками і обертальний порожній барабан з перфорованою циліндричною поверхнею, безперервний ремінь стиснення, який ззовні може бути притиснутий до циліндричної поверхні намотуванням на частину периметру порожнього барабану, ділянку приймання продукту, зачисний засіб для знімання матеріалу, притиснутого до порожнього барабану, причому безперервний ремінь стиснення підтримується щонайменше двома роликами, один з яких виконаний таким, щоб забезпечити окремо пружне притискування ременем стиснення до порожнього барабану, і, крім того, цей опорний пристрій включає опорний ланцюг. Такі ланки ланцюга, опорні ланцюги і опорні пристрої використовують у пристроях розподілення, які також називають сепараторами. Пристрої розподілення зазвичай включають порожні барабани з перфорованою циліндричною поверхнею, за допомогою яких матеріал, притиснутий ззовні безперервним ременем з еластичного матеріалу, має бути відокремленим. Компоненти матеріалу, який потребує відокремлення і має більшу плинність, ніж інші компоненти матеріалу, які будуть відокремлюватись, втискують через перфорації периферійної поверхні у внутрішню порожнину, в той час як компоненти із меншою плинністю залишаються на зовнішній поверхні порожнього барабану, і їх зчищають скрепером. Наприклад, пристрій розподілення можна використовувати для відокремлення м'ясних компонентів від шкіри, жил, кісток або кісток риби. В заявці DE 20 2004 014 365, яка була подана компанією заявника, описано такий опорний пристрій із опорним ланцюгом для підтримання ременя стискування. Відомий опорний ланцюг включає велику кількість ланок ланцюга, які мають центральну виїмку, в який входить зуб ланцюгової шестерні. Недоліком цієї конструкції є те, що структура лан ок ланцюга послаблюється через центральні виїмки, які можуть привести до скорочення строку експлуатації цих ланок залежно від фактору навантаження. Більше того, через наявність проміжків між ланками опорного ланцюга частини ременя стиснення можуть випадково, особливо при великому компресійному навантаженні, попасти в проміжки між ланками ланцюга, що може привести до пошкодження ременя стиснення. Таким чином, задачею даного винаходу є створення ланки ланцюга великої міцності для опорного ланцюга, яка в той же час надійно запобігає пошкожденню ременя стиснення. Крім того, в задачу винаходу також входить створення відповідного опорного ланцюга і відповідного опорного пристрою для пристрою розподілення. Поставлена задача вирішена ланкою ланцюга, ознаки якої були вказані вище, і відрізняється тим, що виступаючий опорний елемент виконаний щонайменш з однієї торцевої поверхні ланки так, що він утворює вигнуту ділянку. З одного боку, це надає перевагу в тому, що проміжок між двома сусідніми ланками зведено до мінімуму на стороні ланки, яка звернена до ременя стиснення. З другого боку, проміжок з внутрішньої сторони ланки, тобто зі сторони внутрішньої поверхні, розширено. Іншими словами, проміжок між опорними елементами кожних двох ланок ланцюга встановлено як мінімальний, в той же час проміжок між торцевими поверхнями ланок ланцюга у напрямку внутрішньої поверхні, тобто у напрямку приводної або несучої сторони, виконаний збільшеним. Завдяки мінімізованій відстані між опорними елементами вони утворюють суттєво повністю щільну поверхню, так що ремінь стиснення контактує, щонайменш по суті з повною поверхнею, що складається з опорних поверхонь елементів ланцюга на опорних поверхнях елементів ланцюга. З одного боку, завдяки цьому досягається рівномірний розподіл сил, і з іншого - забезпечується надійне запобігання небажаному проникненню ременя стиснення між опорними елементами і, таким чином, унеможливлюється будь-яке пошкодження ременя стиснення. В той же час, проміжок, що розширюється у напрямку внутрішньої поверхні, надає простору для руху ланок ланцюга навколо опорного, приводного ролика або чогось подібного без защемлення. Одне із доцільних втілень винаходу передбачає, що опорний елемент виконаний без виступів на опорній поверхні. В такому виконанні поверхня є гладкою і щільною. З одного боку, 1 UA 111902 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 це забезпечує контакт ременя стиснення по всій цільній опорній поверхні, а, с другого боку, це зменшує знос ременя стиснення і ефективно запобігає його пошкодженню. В переважному варіанті втілення винаходу опорний елемент є опуклим, щонайменше, у першій перехідній зоні між опорною поверхнею і торцевою поверхнею. Іншими словами, опорний елемент зігнутий назовні в першій перехідній зоні. Опукла форма опорного елемента ефективно мінімізує вищезгаданий проміжок між відповідними кінцями опорних зон кожної пари ланок ланцюга. Відповідно ще одного з переважних варіантів зді йснення даного винаходу, друга перехідний зона між першою перехідною зоною і внутрішньою поверхнею закруглена. Більш того, друга перехідна зона переважно виконана у формі дуги кола. Закруглена внутрішня поверхня зменшує тертя між відповідними опорними поверхнями під час обертання ланок ланцюга навколо шестерні, а положення ланок ланцюга можуть бути змінені з мінімальним тертям завдяки закругленими внутрішніми поверхнями. Крім того, доцільним є такий варіант здійснення винаходу, в якому контур торцевої поверхні має принаймні одну точку перегину між першою перехідною зоною та другої перехідною зоною. Завдяки точці перегину, контур торця має, щонайменше, одну точку, в якій змінюється характер кривизни з правосторонньої кривизни до лівосторонньої кривизни або навпаки, в результаті чого проміжок, обмежений торцями кожної пари ланок ланцюга, є відповідно звуженим таким чином, що проміжо к зменшується по відношенню щонайменш однієї сторони і розширюється в бік до іншої сторони. Відповідно до ще одного переважного варіанта здійснення, внутрішня поверхня включає увігнуту зону контакту. Увігнута зона контакту виконана відповідно формі ланцюгової шестерні так, що ланка ланцюга охоплює всю поверхню на відповідній ділянці шестерні. Це забезпечує рівномірний розподіл сили по всій ланки ланцюга, що дозволяє надійно запобігти випадків, пов'язаних з виникненням будь-які високих рівнів навантаження, які можуть призвести до руйнування ланки ланцюга. Крім того, доцільним є варіант здійснення винаходу, який передбачає, що опорна поверхня є опукло вигнутою. Це надає перевагу в тому, що такі опорні поверхні елементів ланцюга утворюють поверхню, яка щонайменш по суті, є суцільною, і вигнута назовні при обертанні навколо ланцюгової шестерні. Таким чином, ремінь стиснення розміщується по суті по суцільній поверхні, утвореної опорними поверхнями елементів ланцюга, навіть коли ланки ланцюга обертаються навколо ланцюгової шестерні. Відповідно до ще одного варіанта здійснення даного винаходу, ланку ланцюга виконано у вигляді однієї деталі, що дозволяє, з одного боку, звести до мінімуму виробничі витрати для ланки ланцюга, а, з іншого боку, завдяки цілісності конструкції ланка ланцюга витримує високі механічні навантаження. Задача винаходу додатково вирішується також і опорним ланцюгом, ланки якої виконанні так, як про це йдеться у пп.1-9. Щоб уникнути повторення щодо переваг можливо зробити посилання на переваги вищевказаних конструкцій ланки ланцюга згідно винаходу. Задача винаходу також вирішується за допомогою опорного пристрою, який має вищевказані ознаки і який відрізняється тим, що в ньому використаний опорний ланцюг за π 10. Щоб уникнути повторення щодо переваг, можливо зробити посилання на переваги конструкцій опорного ланцюга згідно винаходу. В ще одному з переважних варіантів здійснення винаходу передбачено, що, щонайменш один з роликів опорного пристрою виконаний у вигляді ланцюгової шестерні, що містить множину зон прийому, сформованих відповідно до внутрішньої поверхні ланок ланцюга для прийому ланок с утворенням по суті плоскої поверхні. Завдяки цьому забезпечується по суті суцільна поверхня контакту внутрішніх поверхонь ланків ланцюга з зонами прийому, що, в свою чергу, гарантує, що ланки ланцюга будуть передавати сили рівномірно на шестерню через зони прийому. Таким чином, будь-які високі рівні навантаження ланок ланцюга і / або шестерні, якщо і відбуваються, будуть надійно попереджені, і, отже, небезпека пошкодження ланки ланцюга практично виключена. Іншими словами, внутрішні поверхні ланок ланцюга регулюються відповідно з геометрією зону прийому або зони прийому регулюються відповідно з геометрією внутрішньої поверхні ланок ланцюга. Зони прийому, а також внутрішні поверхні можуть мати будь-яку форму щодо їх геометрії за умови, що існує відповідність між зонами прийому і внутрішньої поверхні ланок ланцюга, яка дозволяє забезпечити входження ланок ланцюга с утворенням по суті або повністю плоскої поверхні. Наприклад, внутрішні поверхні можуть бути увігнутими, в той час як зони прийому є відповідно опуклими або навпаки. Зони прийому і внутрішні поверхні ланок ланцюга також можуть бути виконані у вигляді плоских поверхонь. У цьому випадку, поперечний переріз шестерні по суті представляє собою багатокутник. Однак 2 UA 111902 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 зони прийому шестерні, а також внутрішні поверхні ланок ланцюга не обмежується виключно вищезазначеними конфігураціями. Відповідно з ще одним варіантом здійснення даного винаходу, опорний пристрій відрізняється тим, у кожному випадку він має розташований між зонами прийому щонайменше один зчіпний елемент, призначений для зчеплення в проміжку між кожними двома з ланок ланцюга, причому цей проміжок обмежений відповідними торцевими поверхнями і опорними елементами. Сили передаються за допомогою зчіпного елемента в або проти напрямку транспортування F за допомогою торцевих поверхонь між ланками ланцюга і шестерні. Таким чином, ланки ланцюга можуть переміщуватись або гальмуватись за допомогою ланцюгової шестерні. Крім того, переважні та / або доцільні ознаки і варіанти здійснення винаходу випливають із залежних пунктах формули винаходу і опису. Особливо переважні варіанти описані більш детально з посиланням на наведене креслення. Креслення включає фігури, на яких: Фіг. 1 демонструє схематичне зображення пристрою розподілення, що має опорний ланцюг як частину опорного пристрою в вигляді збоку, Фіг.2 - вид зверху ланки ланцюга, Фіг.З - вид в перспективі ланки ланцюга, Фіг.4 - загальний вид шестерні з секцією опорного ланцюга, що рухається навколо неї, Фіг. 5 - вид в перспективі ланцюгової шестерні і Фіг.6 - вид в перспективі шестерні з секцією опорного ланцюга, що рухається навколо неї. Показаний опорний ланцюг призначений для підтримки ременя стиснення в пристрої розподілення для відокремлення матеріалів різної плинності. Зрозуміло, що такий опорний ланцюг може бути використаним і в інших областях, і для інших цілей. Для кращого розуміння першим буде описано з посиланням на Фіг. 1 пристрій 10 розподілення, що має опорний ланцюг згідно з винаходом, описаний більш детально нижче, а також опорний пристрій і ланки ланцюга згідно з винаходом. Пристрій 10 розподілення містить обертовий порожній барабан 11, який має перфоровану циліндричну поверхню. Порожній барабан 11, який виконаний з можливістю обертання в рамі (не показана на фіг. 1), частиною своєї зовнішньої поверхні загорнутий безперервною стрічкою компресійного ременя 12 (також званий як ремінь стиснення), який виготовлений з еластичного матеріалу такого як гума, поліуретан і т.п., або у вигляді суцільного полотна або плетеного. Крім того, ремінь стиснення має будь-яку іншу структуру, наприклад, ремінь стиснення може бути виготовленим у вигляді багатошарової стрічки, тобто стрічки, яка складається з множини шарів з однакового або різного матеріалу, які розташовані один над іншим. Опорний пристрій 13 забезпечує підтримку ременя 12 стиснення з метою запобігання захоплень продукту в область петлі. Ремінь 12 стиснення направляється за допомогою опорних роликів 14, 15, з яких ролик 15 виконаний у вигляді приводного ролика тиску, за допомогою якого ремінь 12 може бути притиснутий до полого барабана 11. Ролик 14 виконаний у вигляді натяжного ролика і виконаний таким чином, що ремінь 12 стиснення формує ділянку 16 затискання з порожнистим барабаном для втягування продукту. Направляючий ролик 17 слугує у якості відхиляючого ролика і розподільника для того, щоб забезпечити дистанціювання ділянок повернення ременю 12 і опорного пристрою 13. Розташований у верхній частині периферії полого барабана 11 зачисний засіб (не показаний) містить лезо зачистки, яке взаємодіє з зовнішньої циліндричною поверхнею полого барабана 11. Опорний пристрій 13 або опорний елемент виконаний в цьому варіанті втілення як опорний ланцюг 18, який підтримується несучими роликами 19, 20, виконаними таким чином, що ролик 19 є приводним, а ролик 20 є натяжним, і за допомогою яких можливо регулювати силу притискування, яку чинить опорний ланцюг 18 на ремінь 12 стиснення. Це особливо вигідно в тому випадку, якщо ролик 20 взаємодіє з роликом 19 так, що сила притискування опорного ланцюга 18 на ремінь 12 перенастроюється шляхом переміщення ролика 20, наприклад, за допомогою гідравлічної системи, або із застосуванням однієї або множини пружин. В результаті цього, можливо коли, наприклад, ремінь 12 притискається поза полого барабана 11 внаслідок механічного опору стисненого матеріалу, ролик 20 спрямовує його у бік полого барабана 11, в результаті чого, і таким чином, сила притискування опорного ланцюга 18 на ремінь 12 залишається постійною в цілому. Ролик 15 використовується в цьому варіанті здійснення в якості приводного ролика, як для ременя 12 стиснення, так і для опорного ланцюга 18 і, отже, збігається за дією з роликом 19. Синхронне обертання ременя 12 і опорного ланцюга 18 в зоні намотування досягається тим, що поруч з роликом 15, 19, ремінь 12 стиснення знаходиться в тісному контакті зі стороною опорного ланцюга 18, спрямовану назовні, в результаті чого, на 3 UA 111902 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 основі лише тертя ремінь 12 стиснення та опорний ланцюг 18 приводяться до руху з однаковою окружною швидкістю і, отже, однаково швидко обертаються в області петлі. На фіг. 2 і 3 показано ланку 21 ланцюга згідно з винаходом опорного ланцюга 18, утвореного з великої кількості ланок 21 ланцюга, у загальному вигляді і в перспективі. Ланка 21 ланцюга має опорну поверхню 22 і внутрішню поверхню 23 навпроти опорної поверхні 22. Опорні поверхні 22 ланок 21 ланцюга в опорному ланцюзі 18 розташовані в кожному випадку орієнтовані в напрямку ременя 12 стиснення і, таким чином, утворюють сторону опорного ланцюга 18, що притискає ремінь 12 до полого барабана 11. Внутрішні поверхні 23 ланок 21 утворюють несучі або приводні сторони і орієнтовані в кожному випадку (тобто виконані і розташовані) таким чином, що вони безпосередньо взаємодіють з відповідними опорними роликами 19, 20. Виступаючий опорний елемент 25, який виступає щонайменше від однієї торцевої поверхні 24 ланки ланцюга 21 так, щоб утворити вигін. Іншими словами, опорна поверхня 22 розширюється так, що елемент 25 виступає за межі торцевої поверхні 24. За допомогою опорних елементів 25, проміжок 26 (див фіг. 4 і 6) зводиться до мінімуму на стороні опорної поверхні 22 між кожними двома з ланок 21, в той же час як проміжок 26 зростає у напрямку до сторони внутрішньої поверхні 23. Таким чином, опорні поверхні 22 утворюють в основному щільну поверхню з опорними елементами 25, які, з одного боку, забезпечують рівномірно розподілений контактний тиск ременя 12 стиснення по всій поверхні і, отже, щільні контакти з ременем 12, та, з іншого боку, надійно запобігає від попадання ділянок ременя 12 в проміжок 26 Опорний елемент 25 переважно виконаний без утворення виступів на поверхні 22 і так, щоб поверхня 22 і опорний елемент 25 утворили гладку поверхню. "Гладка поверхня" розуміється не тільки як плоска поверхня, але також і як криволінійна поверхня. Опорний елемент 25 переважно має опуклу форму в першій перехідній зоні 27. Перехідна зона 27 є зоною між опорною поверхнею 22 і торцевою поверхнею 24, причому перехідна зона містить в кожному випадку ділянки опорної поверхні 22 і торцевої поверхні 24. В особливо переважному втілення, перехідна зона 27 має форму дуги кола для щонайменш однієї ділянки. Даний винахід, однак, не обмежується такими дугоподібними ділянками, навпаки перехідна зона 27 може мати інші опуклі контури. Перша перехідна зона 27 може альтернативно містити множину опуклих ділянок. Закруглена друга перехідна зона 28 переважно знаходиться між першою перехідною зоною 27 і внутрішньою поверхнею 23. Наприклад, перехідна зона 28, як показано на кресленні, має форму дуги кола. Альтернативно, друга перехідна зона 28 може мати увігнуту форму, тобто зігнуту всередину. Згідно з ще одним переважним варіантом здійснення винаходу, контур торця 24 має точку 29 перегину між першою перехідною зоною 27 і другою перехідної області 28. Точка 29 перегину визначає, що точку контуру торцевої поверхні 24, в якій алгебраїчний знак кривизни змінюється від негативного до позитивного або з позитивного на негативний. Контур може мати множину точок 29 перегину 29, якщо це необхідно. В ще одному переважному втіленні винаходу внутрішня поверхня 23 містить увігнуту зону 30 контакту. Особливо переважно, щоб увігнута зона контакту мала форму дуги кола, і, зокрема, мала радіус кривизни, який відповідає радіусу кривизни ланцюгової шестерні 31 (Фіг.4-6). В такому варіанті досягається найбільш повний поверхневий контакт між зоною 30 контакту і кожною секцією шестерні 31. Опорна поверхня 22 переважно опукло вигнута, і особливо переважно виконана у формі дуги кола з постійним радіусом кривизни. Таким чином, опорні поверхні 22 ланок 21 ланцюга, утворюють, по суті, циліндричну поверхню при намотуванні навколо одного з опорних роликів 14, 15, 19, 20. Ланка 21 ланцюга особливо переважно виконана у вигляді однієї деталі. Ланки 21 виробляють, наприклад, з одного шматка матеріалу або штампують з цілісного шматка. Ланки 21 в ще більш переважному втіленні виготовляють з еластичної хромонікелевої сталі. Ланка 21 ланцюга переважно має щонайменш два отвори 32. Використовуючи отвори 32, ланки 21 ланцюга розроблені і створені, щоб бути шарнірно з'єднаними одна з іншою за допомогою штирів ланцюга (не показано). Особливо переважно, ланки ланцюга 21 - як показано на фіг. 6 - розташовані вкладеними або просунутими по відношенню один до одного на штирі ланцюга таким чином, що встановлюється з'єднання з сусідніми ланками ланцюга. Переважно, ланка 21 ланцюга, як це показано на фіг. 2 і 3, виконана симетрично по відношенню до осі симетрії - не показано на кресленні - що проходить по центру між отворами 32. Як альтернатива, ланка 21 ланцюга може бути асиметричною. Наприклад, ланка 21 містить тільки один з опорних елементів 25 на одній ст ороні опорної поверхні 22. 4 UA 111902 C2 5 10 15 20 Фіг 4 і 6 демонструє фрагмент опорного ланцюга 18 у вигляді зверху або перспективному вигляді і відповідно шестерні з частиною опорного ланцюга 18, що проходить над нею. Опорний ланцюгів виконаний, як описано вище, як шарнірний ланцюг. Для цього, множину описаних вище ланок 21 ланцюга шарнірно з'єднують один з одним, причому ланки 21 ланцюга нагвинчують на штифтів ланцюга (не показано на кресленні), які проходять впоперек напрямку F транспортування. Опорний пристрій, якій описано вище з посиланням на фіг. 1, крім того, характеризується тим, що він містить опорний ланцюг 18 згідно винаходу. Принаймні один з роликів 15, 19, 20 переважно виконаний у вигляді шестерні 31, що містить множину зон 33 прийому, утворених відповідно до внутрішніх поверхонь 23 ланок 21 ланцюга; для більшої ясності, тільки дві зони прийому позначено відповідними позиціями і показані на фіг.5 як приклад. Зони 33 слугують для прийому ланок 21 ланцюга або їх внутрішні поверхні 23 з утворенням плоскої поверхні. Іншими словами, ланки 21 ланцюга взаємодіють з зонами 33 прийому по суті як щонайменш позитивно фіксуючий механізм. Зчіпний елемент 34 переважно розташований в кожному випадку між зонами 33 прийому; для більшої ясності, тільки два з таких елементи позначені відповідною позицією на фіг. 4-5. Елементи 34 виконані і призначенні для зачеплення у відповідному проміжку 26 кожних двох з ланок 21 ланцюга. Особливо переважно, щоб ланки 21 ланцюга і зчіпні елементи 34 були виконані відповідно один іншому у такий спосіб, щоб зчеплення було здійснено позитивно фіксуючим або у значній мірі позитивно фіксуючим. Для цього зчіпний елемент, крім того, виконаний переважно у відповідності з торцевою поверхнею 24, що формує проміжок 26. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 35 40 45 50 55 1. Ланка (21) ланцюга для опорного ланцюга (18) для підтримки ременя (12) стиснення у пристрої (10) розподілення для розділення матеріалів різної плинності, що має опорну поверхню (22) і внутрішню поверхню (23), протилежну опорній поверхні (22), яка відрізняється тим, що має виступаючий опорний елемент (25), виконаний щонайменше на одній торцевій поверхні (24) ланки (21) ланцюга так, щоб утворити вигнуту ділянку, причому внутрішня поверхня (23) має увігнуту зону (30) контакту, а опорна поверхня (22) є опукло вигнутою. 2. Ланка ланцюга за п. 1, яка відрізняється тим, що опорний елемент (25) виконаний без виступів від опорної поверхні (22). 3. Ланка ланцюга за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що опорний елемент (25) є опуклим в щонайменше першій перехідній зоні (27) між опорною поверхнею (22) і торцевою поверхнею (24). 4. Ланка ланцюга за п. 3, яка відрізняється тим, що щонайменше одна друга перехідна зона (28) між першою перехідною зоною (27) і внутрішньою поверхнею (23) є округленою. 5. Ланка ланцюга за п. 4, яка відрізняється тим, що контур торця (24) має щонайменше одну точку перегину (29) між першою перехідною зоною (27) і другою перехідною зоною (28). 6. Ланка ланцюга за будь-яким із пп. 1-5, яка відрізняється тим, що її сформовано у вигляді однієї деталі. 7. Ланка ланцюга за будь-яким із пп. 1-6, яка відрізняється тим, що ланка (21) ланцюга має щонайменше два отвори (32) для проходження одного із штирів ланцюга, кожний з яких шарнірно з'єднує ланки (21) одну з одною. 8. Опорний ланцюг (18) для опорного пристрою для підтримки ременя (12) стиснення у пристрої (10) розподілення для розділення матеріалів різної плинності, в якому опорний ланцюг (18) являє собою шарнірний ланцюг, який має окремі ланки (21) ланцюга, шарнірно з'єднані одна з одною, в якому ланки (21) ланцюга нанизано на штирі ланцюга, що проходять поперек напрямку F транспортування, який відрізняється тим, що ланки (21) ланцюга виконані за будь-яким із пп. 1-7. 9. Опорний пристрій для підтримування ременя (12) стиснення у пристрї (10) розподілення для розділення матеріалів різної плинності, що містить корпус з бічними стінками, обертальний порожнистий барабан (11) з перфорованою циліндричною поверхнею, безперервний ремінь (12) стиснення, який виконаний з можливістю стиснення зовні з боку циліндричної поверхні шляхом намотування навколо частини зовнішньої поверхні порожнистого барабана (11), ділянку (16) втягування продукту, зачисний засіб для зняття стиснутого матеріалу на порожнистому барабані (11), причому безперервний ремінь (12) стиснення підтримано за допомогою щонайменше двох роликів (14, 19), один з яких виконаний з можливістю бути стиснутим окремо ременем (12) стиснення пружно проти порожнистого барабана (11), а сам опорний пристрій ще 5 UA 111902 C2 5 10 містить опорний ланцюг (18), який відрізняється тим, що опорний ланцюг (18) виконано згідно з п. 8. 10. Опорний пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що щонайменше один з роликів (19, 20) виконаний у вигляді ланцюгової шестірні (31), причому ця шестірня (31) має множину зон (33) прийому, виконаних відповідно до внутрішніх поверхонь (23) ланок (21) ланцюга для забезпечення зовнішньої поверхні ланцюга після прийому ланок (21) щонайменше по суті плоскої. 11. Опорний пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що має розташований між зонами (33) прийому щонайменше один зчіпний елемент (34), призначений для зчеплення в проміжку (26) кожних двох ланок (21) ланцюга, причому проміжок обмежений відповідними торцевими поверхнями (24) і опорними елементами (25). 12. Опорний пристрій за п. 11, який відрізняється тим, що зчіпний елемент виконаний відповідним торцевим поверхням, що утворюють проміжок. 6 UA 111902 C2 7 UA 111902 C2 8 UA 111902 C2 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 9

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Evers, Reinhard

Автори російською

Эверс Райнгард

МПК / Мітки

МПК: B30B 9/24

Мітки: опорний, пристрій, ланцюга, ланка, ланцюг

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-111902-lanka-lancyuga-opornijj-lancyug-ta-opornijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ланка ланцюга, опорний ланцюг та опорний пристрій</a>

Подібні патенти