Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Закупорювальний ковпачок для ємності, що містить внутрішню втулку із засобами фіксації на ємності, зовнішню кришку з відривним елементом, сполучену з внутрішньою втулкою, причому зовнішня кришка з'єднана з відривним елементом за допомогою ослабленого перерізу, який відрізняється тим, що внутрішня втулка виконана у вигляді порожнистого циліндричного елемента з відкритими торцевими поверхнями, причому на нижній частині зазначеної втулки виконані зовнішні виступи, а відривний елемент виконаний з внутрішніми виступами для сполучення із зовнішніми виступами втулки.

2. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відрізняється тим, що відривний елемент виконаний у вигляді кільця, що має мінімально дві частини, з'єднані ослабленою ділянкою.

3. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішня кришка виконана з пластмаси.

4. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішня кришка додатково містить металевий кожух, що охоплює її зовнішню поверхню.

5. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відрізняється тим, що кришка додатково містить прокладку, сполучену з її внутрішньою торцевою поверхнею.

6. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відрізняється тим, що кришка додатково містить кільцеве ущільнення, виконане на її внутрішній торцевій поверхні.

7. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відрізняється тим, що на внутрішній поверхні зовнішньої кришки виконані ребра, які взаємодіють з опорною торцевою поверхнею внутрішньої втулки.

Текст

Реферат: Закупорювальний ковпачок для ємності містить внутрішню втулку із засобами фіксації на ємності, зовнішню кришку з відривним елементом, сполучену з внутрішньою втулкою. Внутрішня втулка виконана у вигляді порожнистого циліндричного елемента з відкритими торцевими поверхнями. При цьому на нижній частині зазначеної втулки виконані зовнішні виступи, а відривний елемент виконаний з внутрішніми виступами для сполучення із зовнішніми виступами втулки. UA 109804 U (12) UA 109804 U UA 109804 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до закупорювальних пристроїв для ємностей, переважно таких як пляшки з якісними спиртними напоями. Подібні пристрої повинні бути обладнані засобом для індикації першого розкриття пляшки і запобігання повторному закупорюванню пляшки цим закупорювальним пристроєм без такої індикації. Відомі аналогічні закупорювальні пристрої із засобами індикації першого розкриття пляшки, серед яких найближчими є наступні. Відомий закупорювальний ковпачок для ємності, що містить зовнішню втулку із засобами фіксації на ємності, розташованими в нижній частині зазначеної втулки, і зовнішніми виступами в її середній частині, розташованими по її периметру, і внутрішню втулку, вставлену в зовнішню втулку і сполучену з зовнішньою кришкою. Зовнішня кришка містить відривний елемент, сполучений внутрішніми виступами із зовнішніми виступами зовнішньої втулки. Зовнішня кришка з'єднана з відривним елементом за допомогою ослабленого перерізу (патент України № 13328, опублікований 15.03.2006). Недоліком відомого аналога є відносна складність конструкції, обумовлена наявністю одночасно зовнішньої втулки, що служить для сполучення як з вінчиком ємності, так і з відривним елементом, і внутрішньої втулки, яка служить для сполучення із зовнішньою кришкою. Так само розташування засобів фіксації на ємності не дозволяє використовувати аналогічний ковпачок для вінчиків ємностей, засоби фіксації яких для ковпачка розташовані у верхній частині вінчика, ближче до його виливного отвору. За найближчий аналог прийнятий закупорювальний ковпачок для ємності, що містить внутрішню втулку із засобами фіксації на ємності, зовнішню кришку з відривним елементом, з'єднану з внутрішньою втулкою, причому зовнішня кришка з'єднана з відривним елементом за допомогою ослабленого перерізу (патент RU 50 206 U1 на корисну модель, опублікований 27.12.2005). Внутрішня втулка /виконана у вигляді циліндричної деталі з внутрішньою різьбою, яка взаємодіє з різьбою на зовнішній поверхні вінчика ємності. При цьому верхня торцева поверхня втулки виконана закритою і містить на внутрішній поверхні кільце ущільнювача, поєднане з виливним отвором ємності. Так само відривний елемент в нижній частині зовнішньої кришки пов'язаний з вінчиком ємності за допомогою нижньої кромки, загнутої за нижню частину кільцевого виступу на зовнішній поверхні вінчика ємності. Найближчий аналог має досить просту конструкцію, яка так само спрощує її складання. Недоліком прототипу є недостатньо надійна фіксація відривного елемента на вінчику ємності, що може призвести до його прокручування разом із зовнішньою кришкою при її обертанні для розкорковування ємності. Так само забезпечення індикації першого розкриття тільки за рахунок відділення відривного елемента від зовнішньої кришки при руйнуванні ослабленого перерізу і розташування його на вінчику нижче закупорювального ковпачка, не є достатньо інформативним з точки зору індикації першого розкриття. В основу корисної моделі поставлена задача спростити конструкцію закупорювального ковпачка та її збирання, а так само підвищити надійність її фіксації на ємності з одночасним забезпеченням індикації першого розкриття ємності і неможливості повторного використання закупорювального ковпачка без такої індикації шляхом зміни конструкції внутрішньої втулки і зовнішньої кришки і сполучення їх конструктивних елементів між собою. Додатковою задачею є забезпечення герметичності закупорювання ємності ковпачком запропонованої конструкції. Поставлена задача вирішується таким чином, що у закупорювальному ковпачку для ємності, що містить внутрішню втулку із засобами фіксації на ємності, зовнішню кришку з відривним елементом, з'єднану з внутрішньою втулкою, причому зовнішня кришка з'єднана з відривним елементом за допомогою ослабленого перерізу, згідно з корисною моделлю, внутрішня втулка виконана у вигляді порожнистого циліндричного елемента з відкритими торцевими поверхнями, причому на нижній частині зазначеної втулки виконані зовнішні виступи, а відривний елемент виконаний з внутрішніми виступами для сполучення з зовнішніми виступами втулки. Згідно з корисною моделлю, відривний елемент може бути виконаний у вигляді кільця, що має мінімально дві частини, з'єднані ослабленою ділянкою. Згідно з корисною моделлю, зовнішня кришка може бути виконана з пластмаси, Згідно з корисною моделлю, додатково містити металевий кожух, що охоплює її зовнішню поверхню. Згідно з корисною моделлю, кришка додатково може містити прокладку, сполучену з її внутрішньою торцевою поверхнею. Згідно з корисною моделлю, містити кільцеве ущільнення, виконане на її внутрішній торцевій поверхні. Згідно з корисною моделлю, на внутрішній поверхні зовнішньої кришки можуть бути виконані ребра, які взаємодіють з опорною торцевою поверхнею внутрішньої втулки. 1 UA 109804 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Внутрішні виступи на відривному елементі і зовнішні виступи в нижній частині втулки можуть бути виконані у вигляді похилих зубців. Зубці на відривному елементі можуть бути виконані протилежними зубцям у нижній частині втулки. Нижче надано приклад виконання закупорювального ковпачка згідно з корисною моделлю і опис його застосування. Опис пояснюється кресленнями, на яких зображено наступне: - На фіг. 1 представлений загальний вигляд закупорювального ковпачка згідно з одним з варіантів виконання корисної моделі, - На фіг. 2 представлено переріз А-А на фіг. 1, - На фіг. 3 представлений вид з боку вінчика ємності, який може бути закритий закупорювальним ковпачком згідно з одним з варіантів виконання корисної моделі, представленого на фіг. 1, - На фіг. 4 представлений загальний вигляд закупорювального ковпачка згідно з ще одним з варіантів виконання корисної моделі, - На фіг. 5 представлено переріз А-А на фіг. 4, - На фіг. 6 представлений загальний вигляд закупорювального ковпачка згідно з ще одним з варіантів виконання корисної моделі, - На фіг. 7 представлено переріз А-А на фіг. 6, - На фіг. 8 представлений вид збоку вінчика ємності, який може бути закритий закупорювальним ковпачком згідно будь-якого з варіантів виконання корисної моделі, представлених на фіг. 4, фіг. 6, - На фіг. 9 представлений загальний вигляд зовнішньої кришки закупорювального ковпачка відповідно до фіг. 1, фіг. 4, - На фіг. 10 представлений загальний вигляд зовнішньої кришки закупорювального ковпачка з металевим кожухом відповідно до фіг. 6, - На фіг. 11 представлений загальний вигляд внутрішньої втулки закупорювального ковпачка для будь-якого з варіантів виконання закупорювального ковпачка, - На фіг. 12 представлений загальний вигляд закупорювального ковпачка згідно з варіантами виконання корисної моделі, представлених на фіг. 1, фіг. 4, зі знятою зовнішньою кришкою і відсутнім відривним елементом, - На фіг. 13 представлений вигляд з боку закупорювального ковпачка згідно з варіантами виконання корисної моделі, представлених на фіг. 1, фіг. 4, зі знятою зовнішньою кришкою і відсутнім відривним елементом, - На фіг. 14 представлений вигляд з боку закупорювального ковпачка згідно з варіантами виконання корисної моделі, представлених на фіг. 1, фіг. 4, з зовнішньої кришкою, нагвинчену на внутрішню втулку, і відсутнім відривним елементом. Наведені приклади і креслення не обмежують варіанти виконання ковпачка згідно з корисною моделлю, а тільки пояснюють її. Закупорювальний ковпачок для ємності містить внутрішню втулку 1 із засобами фіксації на ємності і зовнішню кришку 2 з відривним елементом 3, з'єднану з внутрішньою втулкою 1. Внутрішня втулка 1 виконана у вигляді порожнистого циліндричного елемента з відкритими торцевими поверхнями. Засоби фіксації внутрішньої втулки 1 на ємності можуть містити вертикальні виступи 4 на внутрішній поверхні внутрішньої втулки 1, розташовані по її периметру, і кільцеподібні горизонтальні виступи 5, розташовані по периметру верхньої торцевої поверхні і спрямовані всередину втулки 1. На нижній частині внутрішньої втулки 1 виконані зовнішні виступи 6. Зовнішня кришка 2 може бути виконана з пластмаси і може додатково містити металевий кожух 7 (фіг. 6, 7, 10), що охоплює її зовнішню поверхню, прокладку 8 (фіг. 2, 7), пов'язану з її внутрішньою торцевою поверхнею або кільцеве ущільнення 9 (фіг. 5), виконане на її внутрішній торцевій поверхні. Так само на внутрішній поверхні зовнішньої кришки 2 можуть бути виконані ребра 10, взаємодіючі з опорною торцевою поверхнею 11 внутрішньої втулки 1. З'єднання зовнішньої кришки 2 і внутрішньої втулки 1 може бути виконано, наприклад, різьбовим. Зовнішня кришка 2 з'єднана з відривним елементом 3 за допомогою ослабленого перерізу 12. Відривний елемент 3 розташований в нижній частині зовнішньої кришки 2 і виконаний з внутрішніми виступами 13 для сполучення з зовнішніми виступами 6 внутрішньої втулки 1, розташованими в її нижній частині. Внутрішні виступи 13 на відривному елементі 3 і зовнішні виступи 6 в нижній частині втулки 1 можуть бути виконані у вигляді похилих зубців. В цьому випадку зубці на відривному елементі 3 виконані протилежними зубцям в нижній частині втулки 1. Відривний елемент 3 може бути виконаний у вигляді кільця, що має, як мінімум, дві частини 14, з'єднані ослабленою ділянкою 15. 2 UA 109804 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Використовують закупорювальний пристрій описаної вище конструкції наступним чином. При закупорюванні ємності закупорювальний пристрій розташовують на її вінчику 16 таким чином, що вертикальні виступи 4 на внутрішній поверхні внутрішньої втулки 1 розташовуються між вертикальними виступами 17 на зовнішній поверхні вінчика 16, а кільцеподібні горизонтальні виступи 5, розташовані по периметру верхньої торцевої втулки 1, входять в сполучення з кільцевих пазом 18 на зовнішній поверхні вінчика 16, розташованим вище вертикальних виступів 17, жорстко фіксуючи таким чином внутрішню втулку 1 на вінчику 16 ємності в радіальному і в осьовому напрямку. При цьому прокладка 8 контактує з торцевою поверхнею вінчика 19, ущільнюючи, таким чином, ємність, закупорену заявленим ковпачком. Як варіант виконання, ущільнення може бути досягнуто шляхом входження кільцевого виступу 9 у виливний отвір 20 вінчика 16 ємності, при сполученні з його стінками. Так само в заявленому ковпачку у закупореному положенні, ребра 10 взаємодіють з опорною торцевою поверхнею 11 внутрішньої втулки 1, а внутрішні виступи 13 на відривному елементі 3 розташовані між зовнішніми виступами 6 в нижній частині втулки 1. Для відкриття ємності обертають зовнішню кришку 2 за її бічну поверхню або за металевий кожух 7 при його наявності. При обертанні зовнішньої кришки 2 внутрішні виступи 13 на відривному елементі 3 входять в зачеплення з зовнішніми виступами 6 втулки 1, не дозволяючи відривному елементу 3 обертатися спільно із зовнішньою кришкою 2. При цьому вертикальні виступи 17 на зовнішній поверхні вінчика 16, що знаходяться в зачепленні з вертикальними виступами 4 на внутрішній поверхні внутрішньої втулки 1, не дозволяють внутрішній втулці 1 обертатися спільно із зовнішньої кришкою 2, що з'єднана з відривним елементом 3, та із зчепленими між собою внутрішніми виступами 13 і зовнішніми виступами 6. Таким чином, досягають можливості обертання тільки зовнішньої кришки 2, а сукупність елементів, таких як відривний елемент 3, зчеплений внутрішніми виступами 13 із зовнішніми виступами 6 внутрішньої втулки 1, яка в свою чергу жорстко закріплена на вінчику 16, залишається нерухомо розташованою на ньому. При подальшому обертанні зовнішньої кришки 2 і її русі вгору за рахунок різьбового сполучення з внутрішньою втулкою 1 відривний елемент 3 відділяється від зовнішньої кришки 2 шляхом руйнування ослабленого перерізу 12. За рахунок наявності ослабленого ділянки 15, що з'єднує частини кільця відривного елемента 3, останній розпадається на частини і може бути вилучений з вінчика 16 ємності. При подальшому обертанні зовнішньої кришки 2 вона виходить з нарізного сполучення з внутрішньою втулкою 1 і знімається з вінчика 16, таким чином звільняючи виливний отвір 20 і розкупорюючи ємність. При цьому внутрішня втулка 1 залишається на вінчику 16 і її зовнішні виступи 6 візуально видно навіть в разі повторного нагвинчування зовнішньої кришки 2 на внутрішню втулку 1 (фіг. 12-14), сигналізуючи таким чином про перше розкриття ємності. При цьому відривний елемент 3 так само вже не може бути повторно закріплений на вінчику 16 або прикріплений до нижньої частини зовнішньої кришки 2, що виключає повторне закупорювання цим ковпачком ємності без інформування про перше її розкриття. Запропонований закупорювальний ковпачок може бути виконаний з усіма перерахованими вище деталями як один блок, або може транспортуватися окремо до установки на ємності. Закупорювання ємності таким пристроєм виконується натисканням зверху вниз за допомогою закупорювальної машини. Таким чином, запропонована корисна модель дозволяє спростити конструкцію закупорювального ковпачка та підвищити надійність її фіксації на ємності з одночасним забезпеченням індикації першого розкриття ємності і неможливості повторного використання закупорювального ковпачка без такої індикації, а так само забезпечення герметичності закупорювання ємності ковпачком запропонованої конструкції. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 1. Закупорювальний ковпачок для ємності, що містить внутрішню втулку із засобами фіксації на ємності, зовнішню кришку з відривним елементом, сполучену з внутрішньою втулкою, причому зовнішня кришка з'єднана з відривним елементом за допомогою ослабленого перерізу, який відрізняється тим, що внутрішня втулка виконана у вигляді порожнистого циліндричного елемента з відкритими торцевими поверхнями, причому на нижній частині зазначеної втулки виконані зовнішні виступи, а відривний елемент виконаний з внутрішніми виступами для сполучення із зовнішніми виступами втулки. 2. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відрізняється тим, що відривний елемент виконаний у вигляді кільця, що має мінімально дві частини, з'єднані ослабленою ділянкою. 3 UA 109804 U 5 10 3. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішня кришка виконана з пластмаси. 4. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішня кришка додатково містить металевий кожух, що охоплює її зовнішню поверхню. 5. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відрізняється тим, що кришка додатково містить прокладку, сполучену з її внутрішньою торцевою поверхнею. 6. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відрізняється тим, що кришка додатково містить кільцеве ущільнення, виконане на її внутрішній торцевій поверхні. 7. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відрізняється тим, що на внутрішній поверхні зовнішньої кришки виконані ребра, які взаємодіють з опорною торцевою поверхнею внутрішньої втулки. 4 UA 109804 U 5 UA 109804 U 6 UA 109804 U 7 UA 109804 U 8 UA 109804 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 9

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Пахомов Дмитрий Иванович, Зощук Ярослав Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: B65D 41/32, B65D 50/08, B65D 49/00

Мітки: ємності, ковпачок, закупорювальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-109804-zakuporyuvalnijj-kovpachok-dlya-ehmnosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Закупорювальний ковпачок для ємності</a>

Подібні патенти