Спосіб збереження та обробки медичних даних стоматологічного пацієнта

Номер патенту: 109720

Опубліковано: 25.08.2016

Автор: Соломійчук Ярослав Юрійович

Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб збереження та оброки медичних даних стоматологічного пацієнта, що включає проведення стоматологічного обстеження пацієнта, внесення результатів обстеження в електронну медичну карту пацієнта, відповідно до попередньо присвоєного коду, автоматичне збереження оновленої електронної карти пацієнта в базах даних сервера апаратно-програмного комплексу, причому медичне обстеження включає фотографування обличчя та зубних рядів пацієнта та проведення рентгенологічних досліджень зубощелепної зони пацієнта, який відрізняється тим, що результати обстеження у вигляді фотографії зубних рядів та обличчя пацієнта та/або ортопантомограми, та/або файлів комп'ютерної томографії, та/або відеофайлів передають на сервер в оцифрованому вигляді, одночасно засоби формування вихідних даних якого присвоюють кожному отриманому цифровому файлу ідентифікатор, який включає дату/час проведення обстеження та код пацієнта, в режимі реального часу зберігають вказані цифрові файли в електронній медичній карті пацієнта в базах даних сервера, надають віддалений доступ до даних електронної медичної карти іншим користувачам за допомогою електронного пристрою, який містить встановлений програмний додаток, далі визначають діагностичні параметри, для цього здійснюють обробку вказаних цифрових файлів з результатами обстеження в спеціалізованому програмному забезпеченні, визначають та аналізують параметри анатомічних утворів та структур за допомогою електронних лінійки та транспортира, зберігають визначені параметри в електронній медичній карті пацієнта в базах даних сервера.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що електронна медична карта стоматологічного пацієнта включає блок збереження даних контактної інформації пацієнта, блок збереження даних про етапи лікування.

3. Спосіб за п. , який відрізняється тим, що цифрові файли результатів обстеження зберігають в блоці збереження даних про етапи лікування електронної медичної карти пацієнта, код якого міститься в ідентифікаторі вказаного цифрового файла, та одночасно здійснюють резервне копіювання вказаних цифрових файлів, далі при необхідності обробляють та/або редагують цифрові зображення з вказаних цифрових файлів, які далі автоматично зберігають в блоці збереження даних про етапи лікування та в базах даних сервера.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при відкритті сеансу віддаленого доступу повідомляють про наданий доступ, використовуючи засоби телекомунікаційних мереж, та активують візуальну відмітку на інтерфейсі WEB-сервісу про відкриття доступу до даних електронної медичної карти певного пацієнта.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що засоби апаратно-програмного комплексу здійснюють пошук, сортування, фільтрацію та вивід на екран комп'ютеризованого пристрою даних електронної медичної карти відповідно запиту введеного зареєстрованим користувачем.

6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що забезпечують кожному пацієнту віддалений доступ до даних його електронної медичної карти.

Текст

Реферат: Спосіб збереження та оброки медичних даних стоматологічного пацієнта включає проведення стоматологічного обстеження пацієнта, внесення результатів обстеження в електронну медичну карту пацієнта, відповідно до попередньо присвоєного коду, автоматичне збереження оновленої електронної карти пацієнта в базах даних сервера апаратно-програмного комплексу. Медичне обстеження включає фотографування обличчя та зубних рядів пацієнта та проведення рентгенологічних досліджень зубощелепної зони пацієнта. Результати обстеження у вигляді фотографії зубних рядів та обличчя пацієнта та/або ортопантомограми, та/або файлів комп'ютерної томографії, та/або відеофайлів передають на сервер в оцифрованому вигляді. Одночасно засоби формування вихідних даних якого присвоюють кожному отриманому цифровому файлу ідентифікатор, який включає дату/час проведення обстеження та код пацієнта. В режимі реального часу зберігають вказані цифрові файли в електронній медичній карті пацієнта в базах даних сервера. Надають віддалений доступ до даних електронної медичної карти іншим користувачам за допомогою електронного пристрою, який містить встановлений програмний додаток. Далі визначають діагностичні параметри, для цього здійснюють обробку вказаних цифрових файлів з результатами обстеження в спеціалізованому програмному забезпеченні, визначають та аналізують параметри анатомічних утворів та структур за допомогою електронних лінійки та транспортира, зберігають визначені параметри в електронній медичній карті пацієнта в базах даних сервера. UA 109720 U (12) UA 109720 U UA 109720 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до комп'ютеризованих систем запису, обробки та збереження даних, і може бути використана в стоматологічній практиці для визначення медичних даних, які не можливо визначити при зовнішньому візуальному огляді, збереження їх в електронній медичній картці стоматологічного пацієнта та надання можливості обміну даними, збереженими в електронній медичній картці між лікарями-спеціалістами за допомогою локальних і глобальних мереж передачі даних. Відомий спосіб автоматизації загальної функціональної діагностики (Патент РФ №2205447, МПК G06F17/40, опубл. 27.05.2003 p.), який полягає у створенні бази даних фахівців, бази даних пацієнтів, бази даних історій хвороб, бази критеріальних діагностичних ознак, бази даних про рекомендовані засоби і методи лікування і бази відео- і графічних даних, у накопиченні цих даних, їх кодуванні і обробці з прийняттям рішень. Даний спосіб не передбачає передачі даних або надання доступу до історій хвороб пацієнтів та вибраного методу лікування іншим спеціалістам, які знаходяться на відстані від робочого місця проведення загальної функціональної діагностики. Відомий спосіб формування медичної карти амбулаторного хворого (Патент України № 8377, МПК G06F 15/76, G06F 17/18, G06K 1/00, G06K 9/00, опубл. 15.08.2005, бюл. № 8), що заснований на диференційованій ідентифікації її структурно-інформаційних складових, в якому складову медичної карти - текстовий запис лікарського огляду хворого на амбулаторному прийомі поліклінічних закладів - формують шляхом вимірювання основних показників стану хворого, а саме: вимірюванням антропологічних, спірографічних, електрокардіографічних, сфігмоманометричних даних, даних аналізів, ультразвукових досліджень, які вводять в банк медичних даних комп'ютера-сервера, присвоюють їй код і при черговому огляді хворого виводять на екран дисплея термінального комп'ютера робочого місця лікаря єдиним структурно-інформаційним елементом, використовуючи присвоєний код. Код включає текст запису лікарського огляду хворого (скарги, дані обстеження, діагноз, призначені лікувальні процедури, консультації). В основному спосіб базується на введенні вручну в карту пацієнта визначених показників огляду. При такому формуванні медичної карти можуть виникнути помилки (зв'язані з людським фактором) правильності записів, що може призвести до встановлення невірного діагнозу. Також недоліками відомого способу є те, що: - в медичній карті не передбачено зберігання даних в цифровому форматі, наприклад, таких як фотографії, ортопантомограми та/або файлів комп'ютерної томографії; Крім того, метод базується виключно на текстовому записі параметрів лікарського огляду хворого, які визначені авторами як найбільш інформативних. Тобто, апріорно автори звузили можливості застосування самого методу, так як інші види медичного обстеження, крім вказаних, не приймається до уваги; - неможливість давати доступ до даних електронної медичної карти іншим лікарямспеціалістам, які знаходяться на відстані від комп'ютеризованої системи даного медичного закладу. Дане технічне рішення вибране за прототип. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу збереження та обробки медичних даних, в якому шляхом удосконалення технології, основаної на новій сукупності дій, досягається автоматичне збереження визначених діагностичних параметрів в електронній карті пацієнта та забезпечення доступу до медичних даних з електронної карти стоматологічного пацієнта іншим користувачам (лікарям-спеціалістам) незалежно від їх географічного перебування за допомогою локальних і глобальних мереж передачі даних. Поставлена задача вирішується тим, що запропонований спосіб збереження та оброки медичних даних стоматологічного пацієнта, що включає проведення стоматологічного обстеження пацієнта, внесення результатів обстеження в електронну медичну карту пацієнта, відповідно до попередньо присвоєного коду, автоматичне збереження оновленої електронної карти пацієнта в базах даних сервера апаратно-програмного комплексу, причому медичне обстеження включає фотографування обличчя та зубних рядів пацієнта та проведення рентгенологічних досліджень зубощелепної зони пацієнта, згідно з корисною моделлю, результати обстеження у вигляді фотографії зубних рядів та обличчя пацієнта та/або ортопантомограми та/або файлів комп'ютерної томографії та/або відеофайлів передають на сервер в оцифрованому вигляді, одночасно засоби формування вихідних даних якого присвоюють кожному отриманому цифровому файлу ідентифікатор, який включає дату/час проведення обстеження та код пацієнта, в режимі реального часу зберігають вказані цифрові файли в електронній медичній карті пацієнта в базах даних сервера, надають віддалений доступ до даних електронної медичної карти іншим користувачам за допомогою електронного пристрою, який містить встановлений програмний додаток, далі визначають діагностичні 1 UA 109720 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 параметри, для цього здійснюють обробку вказаних цифрових файлів з результатами обстеження в спеціалізованому програмному забезпеченні, визначають та аналізують параметри анатомічних утворів та структур за допомогою електронних лінійки та транспортира, зберігають визначені параметри в електронній медичній карті пацієнта в базах даних сервера. Крім того, електронна медична карта стоматологічного пацієнта включає блок збереження даних контактної інформації пацієнта, блок збереження даних про етапи лікування. Крім того, цифрові файли результатів обстеження зберігають в блоці збереження даних про етапи лікування електронної медичної карти пацієнта, код якого міститься в ідентифікаторі вказаного цифрового файла, та одночасно здійснюють резервне копіювання вказаних цифрових файлів, далі при необхідності обробляють та/або редагують цифрові зображення з вказаних цифрових файлів, які далі автоматично зберігають в блоці збереження даних про етапи лікування та в базах даних сервера. Крім того, при відкритті сеансу віддаленого доступу повідомляють про наданий доступ, використовуючи засоби телекомунікаційних мереж, та активують візуальну відмітку на інтерфейсі WEB-сервісу про відкриття доступу до даних електронної медичної карти певного пацієнта. Крім того, засоби апаратно-програмного комплексу здійснюють пошук, сортування, фільтрацію та вивід на екран комп'ютеризованого пристрою даних електронної медичної карти відповідно запиту введеного зареєстрованим користувачем. Крім того, забезпечують кожному пацієнту віддалений доступ до даних його електронної медичної карти. Новим в запропонованому способі є те, що результати обстеження стоматологічного пацієнта у вигляді фотографії зубних рядів та обличчя пацієнта та/або ортопантомограми, та/або файлів комп'ютерної томографії, та/або відеофайлів передають за допомогою мереж передачі даних на сервер в оцифрованому вигляді. Дані зображення або файли завантажують з зовнішнього пристрою та/або носія інформації (флеш-пам'яті, оптичного диска, фотоапарата, комп'ютера, комп'ютерного томографа, централізованої бази даних клінік/лікарень або іншого). Лікарю-стоматологу не потрібно вручну описувати проблему/хворобу пацієнта, а йому достатньо зберігати в електронній медичній карті цифрову фотографію та/або інші файли в цифровому форматі, по яких далі визначати діагностичні параметри, на основі яких ставитиправильний діагноз і призначати необхідне та своєчасне лікування проблеми/хвороби. Ще однією перевагою запропонованого способу є те, що засоби формування вихідних даних сервера автоматично присвоюють кожному цифровому файлу, що містить результати обстеження, ідентифікатор, який включає дату/час проведення обстеження та код пацієнта. Використання такого процесу надалі забезпечує 100 % точність збереження даних в медичній карті саме того пацієнта, код якого міститься в ідентифікаторі. Інтеграція в ідентифікатор дати та часу обстеження має такі переваги: - швидко та точно здійснювати пошук, сортування, фільтрацію та вивід на екран комп'ютеризованого пристрою даних електронної медичної карти відповідно запиту введеного зареєстрованим користувачем; - спостерігати за результатами лікування пацієнта на кожному пройденому етапу, який має присвоєну йому дату/час. Підвищенню точності та достовірності визначення клінічних параметрів за результатами обстеження сприяє використання діагностичної консолі, наприклад комп'ютера зі спеціалізованим програмним забезпеченням для автоматизованого аналізу отриманих цифрових зображень та файлів. Така консоль дозволяє інтерактивно (наприклад, за допомогою маніпулятора "миші") окреслити на зображенні, що виведене на екран монітора, області і структури, які цікавлять, а комп'ютер проведе необхідні виміри (густин, кутів, площ об'єктів, їх лінійних розмірів, об'ємів) анатомічних утворів. На відміну від прототипу, де вся медична інформація про хворих в межах однієї медичної установи, вводилась в базу даних комп'ютера-сервера і виводилась звідти, при необхідності, на екран термінального комп'ютера лікарського кабінету за допомогою клавіатури, запропонований спосіб надає можливість надавати доступ до даних медичної карти і лікарям (користувачам), і пацієнтам не залежно від їх географічного положення за допомогою локальних і глобальних мереж передачі даних. Слід зазначити, що електронна медична карта забезпечена інструментальними засобами навігації, пошуку, виводу на екран комп'ютеризованого пристрою даних з медичної карти, передачі даних по мережі Інтернет та створення взаємозв'язку між блоками карти. Ще однією відмінністю запропонованого способу є те, що інші лікарі-спеціалісти можуть отримати доступ до карти пацієнта не лише з комп'ютерів локальної мережі однієї клініки, але і з 2 UA 109720 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 комп'ютерів з встановленим програмним додатком (або з інших електронних пристроїв) за допомогою віддаленого доступу через мережу Інтернет або інші мережі передачі даних. А для підвищення швидкості виводу на екран комп'ютеризованого пристрою даних з електронної карти вибраного пацієнта, засоби апаратно-програмного комплексу здійснюють пошук, сортування, фільтрацію та вивід на екран комп'ютеризованого пристрою даних електронної медичної карти відповідно запиту введеного зареєстрованим лікарем-спеціалістом. Також при реалізації запропонованого способу, пацієнти мають можливість доступу до даних та результатів лікування своєї електронної медичної карти. Запропонована корисна модель пояснюється наступним ілюстративним матеріалом: на фіг. 1 зображено фотографії зубних рядів пацієнта, на фіг. 2 - фотографії обличчя пацієнта, на фіг. 3 - приклад обробки фотографії зубного ряду пацієнта, на фіг. 4 - цифрова ортопантомограма пацієнта, на фіг. 5 - екран з зображеннями з файла комп'ютерної томографії, а на фіг. 6 - один з прикладів виконання сторінки медичної карти. Далі будуть наведені відомості, що підтверджують можливість втілення корисної моделі на одному з переважних прикладів його реалізації. Даний приклад наведено для розуміння суті та властивостей корисної моделі і не несе в собі за мету обмеження втілення запропонованого способу. Фахівцю з даного прикладу має бути зрозумілим всі доповнення та модифікації, які не виходять за межі суті корисної моделі. Запропонований спосіб реалізують наступним чином. В контексті заявленої корисної моделі: - під користувачами розуміють лікарів-стоматологів та інших лікарів-спеціалістів, які приймають участь в визначенні клінічних діагнозів на підставі отриманих значень доказових параметрів при обробці результатів обстеження. При цьому всі дані зазначених лікарів збережені в базі даних сервера апаратно-програмного комплексу; - під цифровими файлами розуміють цифрові фотографії зубних рядів та обличчя пацієнта та/або ортопантомограми, та/або файлів комп'ютерної томографії, та/або відеофайлів, яким присвоєний ідентифікатор, який включає дату/час проведення обстеження та код пацієнта. Використовуючи програмні засоби, створюють щонайменше програмний модуль, який розміщують на сервері апаратно-програмного комплексу. Даний програмний модуль керує роботою всіх баз даних та Web-сервісом, який призначений для автоматичного запису та збереження даних для формування електронної медичної карти стоматологічного пацієнта за допомогою мережі Інтернет та Web-сторінок лікарів та лікувальних закладів, які залучені в роботі запропонованого способу. Крім стандартних засобів для забезпечення функціонування отримання, збереження та обробки даних, сервер додатково включає засоби формування вихідних даних, додатковою функцією яких є генерація ідентифікатора та присвоєння ідентифікатора кожному отриманому цифровому файлу. Даний ідентифікатор включає дату/час проведення обстеження та код пацієнта, який включає дату/час проведення обстеження та код пацієнта. Також в сервер інтегровані спеціально розроблені програмні онлайн-форми для занесення даних в бази даних та запису даних для формування/ведення електронної медичної карти стоматологічного пацієнта. Сервер апаратно-програмного комплексу призначений. 1. Для формування та ведення персональної електронної медичної карти стоматологічного пацієнта, яка включає необхідну інформацію про пацієнта; результати обстеження пацієнта, які включають цифрові фотографії зубів, зубних рядів та обличчя пацієнта та/або ортопантомограми, та/або файли комп'ютерної томографії, та/або інші файли (наприклад відеофайли, файли презентацій та інші файли), які зберігають в блоці збереження даних про етапи лікування; та інші дані. 2. Для присвоєння кожній електронній медичній карті пацієнта коду, який надалі включають в ідентифікатор кожного цифрового файла для даного пацієнта. 3. Для реалізації роботи баз даних. За допомогою електронної медичної карти стоматологічного пацієнта можливо здійснювати такі дії: - записувати нові дані, планувати лікування, обробляти і зберігати інформацію про встановлений діагноз, поточний клінічний стан та процес лікування пацієнта в автоматично створених "папках"/розділах/блоках карти; - незалежно від того, чи пацієнт змінює лікаря/клініку чи ні, головні дані стоматологічного обстеження (а саме, цифрова ортопантомограма та/або файли комп'ютерної томографії) та процес лікування залишається в його персональній карті та за згодою пацієнта, вони можуть бути використані іншими спеціалістами-лікарями або при іншій необхідності; 3 UA 109720 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - надається можливість спеціалістам-лікарям спостерігати за здоров'ям пацієнтів в динаміці за допомогою мережі Інтернет; - надається можливість надсилати цифрові фотографії зубів, зубних рядів та/або обличчя пацієнта та/або цифрову ортопантомограму, та/або файли комп'ютерної томографії, та/або інші файли по електронній пошті, у вигляді MMS повідомлень або з використанням соціальних мереж. - додавати/видаляти до електронної медичної карти пацієнта суміжних спеціалістів-лікарів, які беруть участь у лікуванні пацієнта (наприклад, для створення лікувальної команди, яка складається з ортопеда, хірурга, пародонтолога, імплантолога та інших); - аналізувати виконану роботу (по фотографіях, ортопантомограмах та/або файлах комп'ютерної томографії та інших файлах); - ділитися досвідом на професійному форумі; - залишати контактну інформацію кожному лікарю про себе; - створювати портфоліо спеціаліста в рекламних цілях та інше. Всі введені дані за допомогою програмних онлайн-форми, які інтегровані в web-сервіс сервера, автоматично зберігаються на сервері апаратно-програмного комплексу в базах даних. Після проведення медичного обстеження стоматологічного пацієнта результати обстеження у вигляді фотографії зубних рядів 1 (показані на фіг. 1) та фотографії обличчя пацієнта 2 (показані на фіг. 2) та/або ортопантомограми 3 (показана на фіг. 4) та/або файлів комп'ютерної томографії (зображення 4 з файла комп'ютерної томографії показані на фіг. 5) та/або відеофайлів передають на сервер в оцифрованому вигляді. Засоби формування вихідних даних сервера присвоюють кожному отриманому цифровому файлу ідентифікатор, який включає дату/час проведення обстеження та код пацієнта. Одночасно в режимі реального часу зберігають вказані цифрові файли в електронній медичній карті пацієнта (відповідно до коду) в базах даних сервера апаратно-програмного комплексу. Слід зазначити, що вказані результати обстеження доповнюють загально відомі стандартні стоматологічні обстеження, які також вносять в електронну карту. Обробку цифрових зображень здійснюють в спеціальному програмному забезпеченні, за допомогою якого визначають та аналізують параметри анатомічних утворів та структур за допомогою електронних лінійки та транспортира. На фіг. 3 показана електронна лінійка 5, за допомогою якої здійснюють вимірювання висоти/ширини зубів або інших анатомічних утворів. Далі надають віддалений доступ до даних електронної медичної карти іншим користувачам за допомогою електронного пристрою, який містить встановлений програмний додаток. Користувачі можуть не тільки зберігати нові медичні дані або доповнювати попередні, але й можуть визначати по цим результатам обстеження потрібні діагностичні параметри, для цього здійснюють обробку вказаних цифрових зображень та файлів з результатами обстеження в спеціалізованому програмному забезпеченні При обробці цифрової ортопантомограми 3 для встановлення діагнозу користувачі можуть виконувати такі дії: виконувати вимірювання лінійних розмірів і кутів, дивитись негативне зображення знімка, регулювати контрастність і яскравість, визначати відносну густину і ділянки з однаковою густиною тканин, користуватися спеціальними ефектами обробки зображення, робити помітки прямо на знімку та інше. Обробка цифрової ортопантомограми 3 дає змогу: - визначити наявність у пацієнта прихованих каріозних порожнин, пухлин і пухлиноподібних утворень; - побачити повну картину стану опорного апарата зубів при захворюваннях пародонта; - запобігти ускладненням при наявності індивідуальних анатомічних особливостей кісткових структур лицевого скелета (наявність додаткових корнів зубів, близьке розташування верхівок корнів до дна гайморової пазухи і т.д.); - оцінити стан зубощелепної системи в молочному, змінному і постійному прикусі; - слідкувати за динамікою ортодонтичного лікування; - вивчити стан елементів СНЩС (Скронево-нижньощелепного суглоба) при його захворюваннях і проведенні складного ортопедичного, а також ортодонтичного лікування; - прояснити стан при анатомічних особливостях і патології верхньощелепних пазух; - порівняти результат і оцінити динаміку проведеного лікування. Файли комп'ютерної томографії можуть бути записані в електронну карту безпосередньо з томографа або з баз даних клінік та/або діагностичних центрів. Файли комп'ютерної томографії використовуються для того, щоб побачити анатомічні особливості будови зубів, зубних коренів, каналів, з'ясувати стан кісткової тканини щелепи. При проведенні комп'ютерної томографії використовується той принцип, що структури організму (м'язи, кістки, порожнини) по-різному пропускають рентгенівські промені. Промінь проходить крізь тіло пацієнта і вловлюється спеціальним детектором. Таким чином, виконується серія знімків, на підставі яких комп'ютер будує 3D 4 UA 109720 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 модель - комп'ютерна томографія. Результат дослідження в цифровому вигляді зберігається в базі даних та/або на диску. Ці дані потрібні в подальшому лікуванні, можуть бути корисні іншим фахівцям. Приміром, знімок гайморових пазух може бути корисний на огляді у отоларинголога. Всі визначені параметри вводять в електрону карту пацієнта та зберігають в базах даних сервера, причому зазначені клінічні параметри є необхідними для діагностики та вибору плану лікування. Необхідні цифрові зображення для опису/ведення електронної карти стоматологічного пацієнта, отримують стандартними/відомими методами та зберігають на цифровому носієві (цифровому фотоапараті, флеш-накопичувачу або іншому) і після кожного огляду та проведення фотографування пацієнта завантажують їх на web-сервіс сервера апаратнопрограмного комплексу в тимчасовий розділ сервісу "Фотопотік" (або напряму в етап лікування в картці пацієнта), з якого вже обирають ті фотографії та/або файли, які потрібні для обробки, щоб визначити необхідні параметри та описати клінічний стан пацієнта, які далі вносять в блок збереження даних про етапи лікування. Засоби сервера одночасно здійснюють резервне копіювання вказаних цифрових зображень, і при необхідності користувачі обробляють та/або редагують копії вказаних цифрових зображень, які далі автоматично зберігають разом з оригіналом вказаних цифрових зображень. Наприклад, після проведення дистанційного консиліуму клінічного стану пацієнта, на фотографіях відмічають ті зуб/зуби, які потребують лікування. Над кожною цифровою фотографією, яка завантажена з зовнішнього пристрою та/або з носія інформації, є можливість провести наступні маніпуляції: - перетягнути/зберегти її в картці пацієнта (прикріпити до пацієнта); - перетягнути/зберегти в блок збереження даних про етапи лікування; - завантажити як фотографію профайла; - видалити; - переглянути на повному екрані; - здійснювати експорт на зовнішні пристрої та/або носії інформації та/або інші web-сервіси. При необхідності, у процесі обробки та/або редагування копій вказаних цифрових зображень використовують онлайн фоторедактор. Для цього вибирають опцію - "Обробити у фоторедакторі". Відкривається вікно фоторедактора з обраною фотографією, з якою є можливість проводити наступні маніпуляції: - обрізати; - інвертувати; - використовувати олівець/пензлик для створення відміток або іншого; - повертати на 90°270°; - повертати на декілька градусів, використовуючи сітку горизонту; - додати текст; - додати маркери та інші помітки; - виділяти ділянки зображень та змінювати їх яскравість. Після обробки копія цифрового зображення (фотографія) автоматично зберігається разом з оригіналом вказаних цифрових зображень. На всіх етапах формування електронної медичної карти надають віддалений доступ до даних електронної карти пацієнта іншим лікарям-спеціалістам, використовуючи кнопки віддаленого доступу 6 та 7 (див. фіг. 6). Одночасно при відкритті сеансу віддаленого доступу повідомляють про наданий доступ, використовуючи засоби телекомунікаційних мереж, наприклад SMS-повідомленням. Після надання віддаленого доступу певному лікарю на інтерфейсі сервісу з'являється візуальна відмітка про відкриття доступу до даних електронної медичної карти певного пацієнта. Наприклад, після аналізу ортопантомограми 3 (на який виявлена необхідність видалення зуба пацієнту), доступ до даної ортопантомограми та інших первинних даних надають лікарю-хірургу для підтвердження або не підтвердження такого діагнозу та, наприклад, проведення процедури видалення зуба. Лікар-хірург після видалення зуба, в режимі онлайн на сервісі заповнює програмну онлайн-форму, де вводить необхідні дані в електронну карту пацієнта (наприклад, номер зуба, який був видалений, дату видалення, фотографію зубного ряду після видалення та рекомендації, які були надані пацієнту). На всіх етапах формування/ведення електронної медичної карти надають можливість доступу до даних своєї електронної медичної карти пацієнтам. Запропонований спосіб надає такі можливості: - автоматично зберігати визначені діагностичні параметри в електронній карті пацієнта, код якого міститься в ідентифікаторі цифрового зображення або файла; 5 UA 109720 U 5 10 створення візуальних зображень результатів обстеження стоматологічного пацієнта з метою проведення клінічного аналізу і наступного медичного втручання; - обробку і детальний аналіз цифрових зображень за допомогою комп'ютера, що значно підвищує точність і достовірність визначення необхідних медичних параметрів поточного стоматологічного пацієнта для прийняття клінічних діагнозів; - швидко створювати, записувати дані та описувати клінічні ситуації в електронну медичну карту стоматологічного пацієнта; - надати доступ іншим лікарям-спеціалістам до даних персональної електронної медичної карти стоматологічного пацієнта для аналізу результатів обстеження і корекції запланованого лікування; - надати віддалений доступ пацієнтам до даних своєї персональної електронної медичної карти; - аналізувати кінцевий результат в порівнянні з початковим, а також спостерігати за ним через роки та робити висновки про довгостроковість робіт (лікування). 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 30 35 40 45 50 1. Спосіб збереження та оброки медичних даних стоматологічного пацієнта, що включає проведення стоматологічного обстеження пацієнта, внесення результатів обстеження в електронну медичну карту пацієнта, відповідно до попередньо присвоєного коду, автоматичне збереження оновленої електронної карти пацієнта в базах даних сервера апаратнопрограмного комплексу, причому медичне обстеження включає фотографування обличчя та зубних рядів пацієнта та проведення рентгенологічних досліджень зубощелепної зони пацієнта, який відрізняється тим, що результати обстеження у вигляді фотографії зубних рядів та обличчя пацієнта та/або ортопантомограми, та/або файлів комп'ютерної томографії, та/або відеофайлів передають на сервер в оцифрованому вигляді, одночасно засоби формування вихідних даних якого присвоюють кожному отриманому цифровому файлу ідентифікатор, який включає дату/час проведення обстеження та код пацієнта, в режимі реального часу зберігають вказані цифрові файли в електронній медичній карті пацієнта в базах даних сервера, надають віддалений доступ до даних електронної медичної карти іншим користувачам за допомогою електронного пристрою, який містить встановлений програмний додаток, далі визначають діагностичні параметри, для цього здійснюють обробку вказаних цифрових файлів з результатами обстеження в спеціалізованому програмному забезпеченні, визначають та аналізують параметри анатомічних утворів та структур за допомогою електронних лінійки та транспортира, зберігають визначені параметри в електронній медичній карті пацієнта в базах даних сервера. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що електронна медична карта стоматологічного пацієнта включає блок збереження даних контактної інформації пацієнта, блок збереження даних про етапи лікування. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що цифрові файли результатів обстеження зберігають в блоці збереження даних про етапи лікування електронної медичної карти пацієнта, код якого міститься в ідентифікаторі вказаного цифрового файла, та одночасно здійснюють резервне копіювання вказаних цифрових файлів, далі при необхідності обробляють та/або редагують цифрові зображення з вказаних цифрових файлів, які далі автоматично зберігають в блоці збереження даних про етапи лікування та в базах даних сервера. 4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при відкритті сеансу віддаленого доступу повідомляють про наданий доступ, використовуючи засоби телекомунікаційних мереж, та активують візуальну відмітку на інтерфейсі WEB-сервісу про відкриття доступу до даних електронної медичної карти певного пацієнта. 5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що засоби апаратно-програмного комплексу здійснюють пошук, сортування, фільтрацію та вивід на екран комп'ютеризованого пристрою даних електронної медичної карти відповідно запиту введеного зареєстрованим користувачем. 6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що забезпечують кожному пацієнту віддалений доступ до даних його електронної медичної карти. 6 UA 109720 U 7 UA 109720 U 8 UA 109720 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 9

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/00, A61C 19/00, G06Q 50/24, G06F 17/00, A61B 6/14

Мітки: обробки, даних, стоматологічного, спосіб, збереження, медичних, пацієнта

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-109720-sposib-zberezhennya-ta-obrobki-medichnikh-danikh-stomatologichnogo-paciehnta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб збереження та обробки медичних даних стоматологічного пацієнта</a>

Подібні патенти