Стос множини целюлозовмісних абсорбуючих рушників і спосіб виготовлення стосу

Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Стос множини целюлозовмісних абсорбуючих рушників (3) для видавального пристрою (1), причому рушники є відокремлюваними при видачі, який відрізняється тим, що:

рушники (3) виготовлені сухим крепуванням, причому щільність стосу (2) складає щонайменше 0,37 г/см3 і переважно більше 0,39 г/см, при цьому:

рушники (3) виготовлені з нетканого матеріалу, стос (2) має щільність щонайменше 0,20 г/см3, переважно більше 0,25 г/см3 і більш переважно більше 0,32 г/см3, або:

рушники (3) виготовлені за допомогою технології зневоднення без стиснення, стос (2) має щільність щонайменше 0,20 г/см3, переважно більше 0,25 г/см3 і більш переважно більше 0,32 г/см3, або:

рушники (3) виготовлені вологим крепуванням, причому щільність стосу (2) складає щонайменше 0,30 г/см3, переважно більше 0,40 г/см3 і більш переважно більше 0,50 г/см3.

2. Стос за п. 1, в якому технологія зневоднення без стиснення являє собою технологію крізного повітряного сушіння (TAD) або крізного повітряного сушіння без крепування (UCTAD) або системи формування серветки (ATMOS).

3. Стос за п. 1 або 2, в якому рушники (3) можуть бути відділені по одному від стосу (2) при видачі.

4. Стос за будь-яким з пп. 1-3, в якому стос (2) містить щонайменше 50 рушників (3).

5. Стос за будь-яким з попередніх пунктів, в якому рушники (3) для видачі взаємно складені або розміщені в безперервному полотні, яке перфороване між окремими рушниками (3).

6. Транспортна упаковка (802), що містить множину повторно заповнюваних стосів (2) целюлозовмісних абсорбуючих рушників (3) для видавального пристрою (1), в якій рушники є відокремлюваними при видачі, причому транспортна упаковка виконана з можливістю встановлення на прямокутному піддоні (801) з площею дна 1200 мм ´ 800 мм і в межах об'єму, що утворюється площею дна і висотою (Н) транспортної упаковки, яка відрізняється тим, що вага транспортної упаковки, поділена на об'єм транспортної упаковки, дає щільність транспортної упаковки, причому:

рушники (3) виготовлені сухим крепуванням, причому транспортна щільність є щонайменше 0,39 г/см3 і переважно більше 0,46 г/см3, або:

рушники (3) виготовлені з нетканого матеріалу, причому транспортна щільність є щонайменше 0,32 г/см3, переважно більше 0,39 г/см3 і більш переважно більше 0,46 г/см3, або:

рушники (3) виготовлені за допомогою технології зневоднення без стиснення, причому транспортна щільність є щонайменше 0,32 г/см3, переважно більше 0,39 г/см3 і більш переважно більше за 0,46 г/см3, або:

рушники (3) виготовлені вологим крепуванням, причому транспортна щільність є щонайменше 0,38 г/см3, переважно більше 0,46 г/см3 і більш переважно більше 0,55 г/см3.

7. Спосіб виготовлення стосу (2) множини целюлозовмісних рушників (3) для видавального пристрою (1), в якому стос (2) кондиціонують до заданого рівня вологості, при цьому спосіб містить етап, на якому прикладають заданий тиск на заданий час, причому тиск і час залежать від матеріалу в рушнику (3) і рівня вологості матеріалу, і того, що стиснутий стос рушників повинен бути відокремлюваним при видачі, причому:

рушники (3) виготовляють сухим крепуванням, причому щільність стосу (2) складає щонайменше 0,37 г/см3 і переважно більше 0,39 г/см3 або:

рушники (3) виготовляють з нетканого матеріалу, при цьому стос (2) має щільність щонайменше 0,20 г/см3, переважно більше 0,25 г/см3 і більш переважно більше 0,32 г/см3, або:

рушники (3) виготовляють за допомогою технології зневоднення без стиснення, стос (2) має щільність щонайменше 0,20 г/см3, переважно більше 0,25 г/см3 і більш переважно більше 0,32 г/см3, або:

рушники (3) виготовляють вологим крепуванням, причому щільність стосу складає щонайменше 0,30 г/см3, переважно більше 0,40 г/см3 і більш переважно більше 0,50 г/см3.

8. Спосіб за п. 7, в якому технологія зневоднення без стиснення є технологією TAD або UCTAD, або ATMOS.

9. Спосіб за п. 8, в якому стос (2) стискають з нестиснутого стану.

10. Спосіб за будь-яким з пп. 7-9, в якому заданий тиск не перевищує Ρ=200´105 Па.

Текст

Дивитися

Реферат: Стос множини целюлозовмісних абсорбуючих рушників (3) для видавального пристрою (1), причому рушники (3) є відокремлюваними при видачі. Стос (2) стиснутий до заданої щільності залежно від вибору матеріалу. Винахід також стосується способу виготовлення такого стосу. UA 108528 C2 (12) UA 108528 C2 UA 108528 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ОПИС ГАЛУЗЬ ТЕХНІКИ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ ВИНАХІД Даний винахід стосується стосу множини целюлозовмісних абсорбуючих рушників для видавального пристрою, причому рушники є відокремлюваними при видачі. Даний винахід також стосується способу виготовлення стосу множини целюлозовмісних рушників для видавального пристрою. РІВЕНЬ ТЕХНІКИ Транспортування пачок тонкого паперу і подібних виробів, складених або розкладених, включає в себе транспортування істотних кількостей повітря між листами і шарами виробів. Звичайно, щільність для загального сухого крепування і TAD (крізного повітряного сушіння) в 3 3 складених виробах доходить до близько 0,19 г/см і 0,15 г/см , відповідно. Для складених виробів, звичайні верхні кінцеві дані про щільність знаходяться в діапазонах: 3 - Вологе крепування: 0,26 г/см . 3 - Сухе крепування: 0,19 г/см . 3 - TAD: 0,15 г/см . 3 - NW: 0,18 г/см . Давно назріла необхідність зменшення об'єму стосів целюлозовмісних рушників для рук. Були виконані деякі спроби по стисненню стосу рушників для рук і далі їх обгортанню захисною обгорткою для збереження їх в деякому стиснутому стані під час транспортування і зберігання. Це відоме, наприклад, з EP 1860033 A1. СУТЬ ВИНАХОДУ Шляхом сильного стиснення виробів до упаковування їх в транспортних блоках на піддонах виконуються істотні економії витрат за рахунок збільшеної щільності і зменшених розмірів упаковки і установки більшої кількості виробів на піддоні і грузовику. Задачею даного винаходу є значне зменшення об'єму укладених в стос абсорбуючих рушників без погіршення характеристики видачі і без погіршення характеристики, що стосується функції рушників, такої як хороша абсорбція і вологоміцність. При рішенні цієї задачі можна зменшувати розмір видавального пристрою з фіксованою місткістю і/або збільшувати місткість сьогоднішньої системи. Зменшення висоти стосу також сприятливе для логістики і навколишнього середовища. Винахід, таким чином, стосується стосу множини целюлозовмісних абсорбуючих рушників для видавального пристрою, який відрізняється тим, що стос має високу щільність залежно від вибору матеріалу. Рушники (або серветка) є відокремлюваними по одному від стосу при видачі. Тут, "відокремлювані" значить, що рушники можуть бути видалені по одному зі стосу руками користувача. У результаті, повинно бути можливим відділяти рушники зі стиснутого стосу один від одного при видачі так, що користувач не буде отримувати купу або пачку рушників, коли він намагається витягнути один. У результаті, листи повинні бути вільними або легко вивільнюваними один від одного для вислизання із залишку стосу. Тут, "целюлозовмісний" стосується матеріалу, що містить целюлозу в різній кількості. Якщо кількість целюлози перевищує 50 %, тоді матеріал називається матеріалом на основі целюлози. Згідно з одним варіантом виконання винаходу стос містить щонайменше 50 рушників. Згідно з винаходом вибір матеріалу надає наступні дані: - рушники (3) виготовлені сухим крепуванням, і причому щільність стосу (2) є щонайменше 3 3 3 0,25 г/см , і переважно більше 0,37 г/см , і більш переважно більше 0,39 г/см , або про те, що: - рушники (3) виготовлені з нетканого матеріалу, і що стос (2) має щільність щонайменше 3 3 3 0,20 г/см , і переважно більше 0,25 г/см , і більш переважно більше 0,32 г/см , або про те, що: - рушники (3) виготовлені за допомогою технології зневоднення без стиснення, і що стос (2) 3 3 має щільність щонайменше 0,20 г/см , і переважно більше 0,25 г/см і більш переважно більше 3 0,32 г/см , або про те, що: - рушники (3) виготовлені вологим крепуванням, і причому щільність стосу (2) є щонайменше 3 3 3 0,30 г/см , і переважно більше 0,40 г/см , і більш переважно більше 0,50 г/см . Спосіб вологого крепування або вологого пресування відомий з, наприклад, WО 02/40774. Технологією зневоднення без стиснення може бути TAD (крізне повітряне сушіння), UCTAD (крізне повітряне сушіння без крепування) або ATMOS (передова система формування серветки). Ці способи відомі з відомого рівня техніки, наприклад, TAD відомий з US5853547; а ATMOS з US 7744726, US7550061 і US7527709; і UCTAD з EP 1156925 і WO 02/40774. Згідно з одним прикладом винаходу, рушники складені для цілей видачі. Тут, "складені" значить, що рушники складені так, що вони "зачіплюють" один одного, щоб дозволяти одному рушнику бути частково розданим або готовим до видачі, коли виданий попередній рушник. 1 UA 108528 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Даний винахід включає спосіб виготовлення стосу множини целюлозовмісних рушників для видавального пристрою, в якому стос кондиціонують до заданого рівня вологості і далі стискають до вище описаної щільності залежно від вибору матеріалу. Спосіб містить етап, на якому прикладають заданий тиск протягом заданого часу, причому тиск і час залежать від матеріалу в рушнику і рівня вологості матеріалу і того, що стиснутий стос рушників повинен бути відокремлюваним при видачі. Стос може бути стиснутий з нестиснутого стану або частково стиснутого стану. Згідно з одним прикладом способу, рівень вологості не повинен перевищувати 5 %. Згідно з варіантом виконання способу, заданий тиск не повинен перевищувати Р 200 бар 2 або 200×105 Па (Н/м ). Спосіб визначення щільності стосу/пачки: 3 Щільність визначається як вага, ділена на об'єм, і вказується в кг/м . Стос вимірюється при прийомі, тобто якщо вона має яку-небудь обгортку, ця обгортка залишається на пачці і включається в результат. Пачка кондиціонується в кліматі зі стандартними умовами (23ºC/50 % RH) протягом щонайменше 24 год. Вага вимірюється з точністю до 0,1 г за допомогою відповідної каліброваної шкали. Вважається, що пачка має по суті плоскі поверхні, які утворюють зовнішні межі її об'єму. Відносне положення і розмір цих поверхонь визначаються за допомогою пластин і штангенциркуля, як описано нижче: Пачка розміщується між двома плоскими пластинами з відповідного жорсткого матеріалу для запобігання згинанню (квадратні стальні пластини 200×300 мм і 8 мм товщиною). Пластини прикріплюються на напрямних стрижнях, так, що вони залишаються паралельними (з точністю до +/-1 мм), при цьому верхня пластина може переміщуватися вздовж цих напрямних. Пачка розміщується між пластинами, при цьому верхня пластина спирається на пачку так, що її вага спирається на стос. Стальна пластина, описана вище, має вагу близько 4 кг (відповідну силі 40 Н), яка буде до найзвичайнісіньких стосів прикладати тиск близько 2 кПа (+/- 0,5 кПа). У випадку, якщо тиск знаходиться за межами цього діапазону, навантаження пластин потрібно відповідно регулювати. Відстань між пластинами (яка визначає висоту стосу) визначається за допомогою штангенциркуля або інших відповідних пристроїв з точністю до 1 %. Зовнішні розміри стосу в двох інших головних напрямках (ширина і довжина) визначаються також за допомогою штангенциркуля, поки стос знаходиться в затиску, як описано вище. Вимірювання довжини і ширини виконується в щонайменше п'яти різних положеннях, рівно розподілених вздовж висоти стосу, і по суті без стиснення стосу штангенциркулем. Об'єм визначається як об'єм прямокутного паралелепіпеда, який описує стос - визначається за допомогою штангенциркуля, як описано вище - тобто висота × довжина × ширина. Прийнятний штангенциркуль постачається компанією Mitutoyo з артикульним номером № 552-150-10, який може постачатися з кроками вимірювання 200 мм. Кінець способу. Винахід також стосується транспортної упаковки, що містить множину стосів целюлозовмісних абсорбуючих рушників, що поповняються для видавального пристрою. Рушники є відокремлюваними при видачі, при цьому транспортна упаковка виконана встановлюваною на прямокутному піддоні з площею дна 1200 мм × 800 мм, і в межах об'єму, що утворюється площею дна і висотою транспортної упаковки. Вага транспортної упаковки, ділена на об'єм транспортної упаковки, дає щільність транспортної упаковки. Транспортна щільність залежить від матеріалу таким чином: - рушники виготовлені сухим крепуванням і причому транспортна щільність є щонайменше 3 3 3 0,32 г/см , і переважно більше 0,39 г/см , і більш переважно більше 0,46 г/см , або так, що: - рушники виготовлені з нетканого матеріалу, і причому транспортна щільність є 3 3 3 щонайменше 0,32 г/см , і переважно більше 0,39 г/см , і більш переважно більше 0,46 г/см , або так, що: - рушники виготовлені за допомогою технології зневоднення без стиснення, і причому 3 3 транспортна щільність є щонайменше 0,32 г/см , і переважно більше 0,39 г/см і більш 3 переважно більше 0,46 г/см , або так, що: - рушники виготовлені вологим крепуванням, і причому транспортна щільність є 3 3 3 щонайменше 0,38 г/см , і переважно більше 0,46 г/см , і більш переважно більше 0,55 г/см . КОРОТКИЙ ОПИС КРЕСЛЕНЬ 2 UA 108528 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід далі буде описаний з посиланням на креслення, на яких: Фіг. 1 являє собою схематичний вигляд видавального пристрою зі стосом множини абсорбуючих рушників відповідно до винаходу. Фіг. 2 являє собою схематичний вигляд видавального пристрою зі стосом множини складених абсорбуючих рушників відповідно до винаходу. Фіг. 3 ілюструє перший приклад способу стиснення стосу абсорбуючих рушників згідно з винаходом. Фіг. 4 ілюструє другий приклад способу стиснення стосу абсорбуючих рушників згідно з винаходом. Фіг. 5 ілюструє третій приклад способу стиснення стосу абсорбуючих рушників згідно з винаходом. Фіг. 6 ілюструє четвертий приклад способу стиснення стосів абсорбуючих рушників згідно з винаходом. Фіг. 7 ілюструє п'ятий приклад способу стиснення стосів абсорбуючих рушників згідно з винаходом. Фіг. 8 схематично показує транспортну упаковку, що містить множину стосів целюлозовмісних абсорбуючих рушників, що поповняються для видавального пристрою згідно з винаходом. ДОКЛАДНИЙ ОПИС КРЕСЛЕНЬ Фіг. 1 схематично показує поперечний переріз видавального пристрою 1 для зберігання стосу 2 множини целюлозовмісних абсорбуючих рушників 3. Видавальний пристрій забезпечений отвором 4, через який окремі рушники можуть бути витягнуті користувачем. Фіг. 2 показує видавальний пристрій з такою ж конструкцією, як на Фіг. 1, і забезпечений тими ж посилальними позиціями. Стос 2 множини целюлозовмісних абсорбуючих рушників 3 зберігається у видавальному пристрої 1. Стос, який показаний на Фіг. 2, відрізняється від стосу згідно з Фіг. 1 тим, що рушники складені, це означає, що частина 33 переднього кінця рушника в стосі, як видно в напрямку назовні з видавального пристрою на Фіг. 2, заломлена за частину 34 заднього кінця рушника в стосі. Коли рушник, який частково продовжується назовні з отвору, як показаний на Фіг. 2, витягується з видавального пристрою 1, частина 33 переднього кінця наступного рушника в стосі буде витягуватися вздовж так, що частина 33 переднього кінця вказаного наступного рушника в стосі виступає назовні отвори. Рушники можуть бути С-подібно складені, це означає, що рушник складений вдвічі з кожним другим рушником, що має отвір "направо" і кожним іншим другим, що має отвір "наліво" так, що укладені в стос рушники захоплюють один одного. Рушники також можуть бути Z-подібно складені, тобто складені утроє і виконані так, що вони захоплюють один одного. Додаткові можливості складання і укладення в стос, відомі з відомого рівня техніки, можуть бути доповнені стисненням згідно з винаходом. У результаті, стоси 2, що стосуються типу, який показаний на Фіг. 1 і 2, мають рушники, що згинаються і що складаються за принципом, відомим раніше. Тут головна різниця полягає в тому, що стоси відповідно до даного винаходу стискуються у великій мірі в порівнянні зі стосами згідно з відомим рівнем техніки. Стоси 2 стискуються при таких умовах, що стоси можуть розміщуватися і використовуватися у видавальних пристроях без погіршення характеристики видачі і без погіршення характеристики, що стосується функції рушників, такої як, хороша абсорбція і вологоміцність. Стос згідно з винаходом стискується до заданої щільності залежно від вибору матеріалу. Вказана щільність обчислюється шляхом вимірювання ваги і об'єму стосу. Стос може складатися зі з'єднаного полотна, розміщеного зигзагоподібно, з окремими рушниками вздовж полотна, відділеними і відокремлюваними при видачі. Цей варіант виконання не показаний на кресленнях. Стос також може бути утворений з безперервного полотна, яке забезпечене перфораціями між кожним індивідуальним рушником, за допомогою чого окремі рушники можуть витягуватися з видавального пристрою шляхом розриву вздовж перфорацій. Альтернативно, стос може бути утворений з безперервного полотна без перфорацій. Замість цього видавальний пристрій забезпечений відривним краєм, таким як зубчатий край, вздовж якого полотно може бути розрізане користувачем для забезпечення окремих рушників. Згідно з винаходом, рушники або серветки, розміщені, як описано вище, є відокремлюваними по одному при видачі. Згідно з винаходом вибір матеріалу представляє наступні дані: - рушники (3) виготовляються сухим крепуванням, і причому щільність стосу (2) є 3 3 3 щонайменше 0,25 г/см , і переважно більше 0,37 г/см , і більш переважно більше 0,39 г/см , або про те, що: 3 UA 108528 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - рушники (3) виготовляються з нетканого матеріалу, і що стос (2) має щільність 3 3 3 щонайменше 0,20 г/см , і переважно більше 0,25 г/см , і більш переважно більше 0,32 г/см , або про те, що: - рушники (3) виготовляються за допомогою технології зневоднення без стиснення, і що стос 3 3 (2) має щільність щонайменше 0,20 г/см , і переважно більше 0,25 г/смі більш переважно 3 більше 0,32 г/см , або про те, що: - рушники (3) виготовляються вологим крепуванням, і причому щільність стосу (2) є 3 3 3 щонайменше 0,30 г/см , і переважно більше 0,40 г/см , і більш переважно більше 0,50 г/см . На Фіг. 3 показаний перший приклад способу стиснення стосів абсорбуючих рушників. Стоси ущільнюються між конвеєрними ременями 6 і 7, які підтримуються навантаженими тиском роликами 8. На Фіг. 3 верхній ремінь 7 розміщений під нахилом, при цьому стоси поступово ущільнюються між конвеєрними ременями 7 і 8. Стос 2 кондиціонують до заданого рівня вологості і далі стискають до щільності 3 щонайменше 0,31 г/см . Спосіб містить етап, на якому прикладають заданий тиск протягом заданого часу. Тиск і час залежать від матеріалу в рушнику 3 і рівня вологості матеріалу. Один важливий параметр полягає в тому, що стос рушників повинен бути відокремлюваним при видачі. Альтернативно, не показано, верхній ремінь може бути горизонтальним, і нижній ремінь, розміщений під нахилом, або обидва ремені можуть розміщуватися під нахилом. На Фіг. 4 проілюстрований другий приклад способу ущільнення стосу рушників. Стоси ущільнюються за допомогою навантажуваних тиском обертових роликів, розміщених послідовно один за одним. У показаному варіанті виконання ролики розміщуються у верхній послідовності 11 і в нижній послідовності 12. Верхня послідовність на Фіг. 4 розміщена під нахилом, а нижня послідовність розміщена вздовж горизонтальної лінії, за допомогою чого стоси поступово ущільнюються між верхньою і нижньою послідовностями роликів 10. Альтернативно, не показано, верхня послідовність роликів може бути горизонтальною, і нижня послідовність, розміщена під нахилом, або обидві послідовності можуть розміщуватися під нахилом. На Фіг. 5 схематично проілюстровано, як стос 2 може стискуватися між двома пластинами 14 і 15 за допомогою гідравлічного преса або будь-якого іншого преса, такого як механічний прес, по можливості ексцентриковий прес. У варіанті виконання згідно з Фіг. 5 стоси 2 ущільнюються по одному між цими двома пластинами. На Фіг. 6 схематично показаний четвертий спосіб стиснення стосів 2. Тут два стоси 2 одночасно ущільнюються між двома пластинами 14 і 15. На Фіг. 7 схематично показаний перетворений спосіб, де два стоси 2 і 2' розміщують один зверху іншого і стискають разом. На Фіг. 8 схематично показана транспортна упаковка 802, що містить множину поповнюваних стосів 2 целюлозовмісних абсорбуючих рушників 3 для видавального пристрою 1. Рушники є відокремлюваними при видачі, при цьому транспортна упаковка виконана встановлюваною на прямокутному піддоні 801 з площею дна 1200 мм × 800 мм і в межах об'єму, визначеного площею дна і висотою Н транспортної упаковки. Вага транспортної упаковки, ділена на об'єм транспортної упаковки, дає щільність транспортної упаковки. Транспортна щільність залежить від матеріалу таким чином: - рушники 3 виготовляються сухим крепуванням, і причому транспортна щільність є 3 3 3 щонайменше 0,32 г/см , і переважно більше 0,39 г/см , і більш переважно більше 0,46 г/см , або що: - рушники 3 виготовляються з нетканого матеріалу, і причому транспортна щільність є 3 3 3 щонайменше 0,32 г/см , і переважно більше 0,39 г/см , і більш переважно більше 0,46 г/см , або що: - рушники 3 виготовляються за допомогою технології зневоднення без стиснення, і причому 3 3 транспортна щільність є щонайменше 0,32 г/см , і переважно більше 0,39 г/см і більш 3 переважно більше 0,46 г/см , або що: - рушники 3 виготовляються вологим крепуванням, і причому транспортна щільність є 3 3 3 щонайменше 0,38 г/см , і переважно більше 0,46 г/см , і більш переважно більше 0,55 г/см . Потрібно зазначити, що поповнювані стоси стосуються стосів або пачок, які описані в зв'язку з Фіг. 1-7, але також рулонів. Даний винахід не обмежений вищеописаними варіантами виконання. Множина альтернатив і перетворень можливі в межах об'єму охорони наступної далі формули винаходу. Повинно бути зрозумілим з опису, що вираз "рушник" включає різні типи целюлозовмісних матеріалів, таких, як, наприклад, серветка. 4 UA 108528 C2 5 Альтернативний спосіб ущільнення стосів рушників полягає у використанні вакууму або будь-якого іншого засобу прикладення тиску до стосів. Всі засоби прикладення тиску/стиснення стосів можуть бути об'єднані з попереднім календарним плануванням і можуть бути виконані в декілька етапів. Всі засоби прикладення тиску/стиснення стосів можуть бути об'єднані з регулюванням вологості виробу на різних рівнях, до, після або під час стиснення. Стиснення може виконуватися покроково, лінійно або нелінійно. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1. Стос множини целюлозовмісних абсорбуючих рушників (3) для видавального пристрою (1), причому рушники є відокремлюваними при видачі, який відрізняється тим, що: рушники (3) виготовлені сухим крепуванням, причому щільність стосу (2) складає щонайменше 3 0,37 г/см і переважно більше 0,39 г/см, при цьому: 3 рушники (3) виготовлені з нетканого матеріалу, стос (2) має щільність щонайменше 0,20 г/см , 3 3 переважно більше 0,25 г/см і більш переважно більше 0,32 г/см , або: рушники (3) виготовлені за допомогою технології зневоднення без стиснення, стос (2) має 3 3 щільність щонайменше 0,20 г/см , переважно більше 0,25 г/см і більш переважно більше 0,32 3 г/см , або: рушники (3) виготовлені вологим крепуванням, причому щільність стосу (2) складає 3 3 3 щонайменше 0,30 г/см , переважно більше 0,40 г/см і більш переважно більше 0,50 г/см . 2. Стос за п. 1, в якому технологія зневоднення без стиснення являє собою технологію крізного повітряного сушіння (TAD) або крізного повітряного сушіння без крепування (UCTAD) або системи формування серветки (ATMOS). 3. Стос за п. 1 або 2, в якому рушники (3) можуть бути відділені по одному від стосу (2) при видачі. 4. Стос за будь-яким з пп. 1-3, в якому стос (2) містить щонайменше 50 рушників (3). 5. Стос за будь-яким з попередніх пунктів, в якому рушники (3) для видачі взаємно складені або розміщені в безперервному полотні, яке перфороване між окремими рушниками (3). 6. Транспортна упаковка (802), що містить множину повторно заповнюваних стосів (2) целюлозовмісних абсорбуючих рушників (3) для видавального пристрою (1), в якій рушники є відокремлюваними при видачі, причому транспортна упаковка виконана з можливістю встановлення на прямокутному піддоні (801) з площею дна 1200 мм  800 мм і в межах об'єму, що утворюється площею дна і висотою (Н) транспортної упаковки, яка відрізняється тим, що вага транспортної упаковки, поділена на об'єм транспортної упаковки, дає щільність транспортної упаковки, причому: рушники (3) виготовлені сухим крепуванням, причому транспортна щільність є щонайменше 3 3 0,39 г/см і переважно більше 0,46 г/см , або: рушники (3) виготовлені з нетканого матеріалу, причому транспортна щільність є щонайменше 3 3 3 0,32 г/см , переважно більше 0,39 г/см і більш переважно більше 0,46 г/см , або: рушники (3) виготовлені за допомогою технології зневоднення без стиснення, причому 3 3 транспортна щільність є щонайменше 0,32 г/см , переважно більше 0,39 г/см і більш переважно 3 більше за 0,46 г/см , або: рушники (3) виготовлені вологим крепуванням, причому транспортна щільність є щонайменше 3 3 3 0,38 г/см , переважно більше 0,46 г/см і більш переважно більше 0,55 г/см . 7. Спосіб виготовлення стосу (2) множини целюлозовмісних рушників (3) для видавального пристрою (1), в якому стос (2) кондиціонують до заданого рівня вологості, при цьому спосіб містить етап, на якому прикладають заданий тиск на заданий час, причому тиск і час залежать від матеріалу в рушнику (3) і рівня вологості матеріалу, і того, що стиснутий стос рушників повинен бути відокремлюваним при видачі, причому: рушники (3) виготовляють сухим крепуванням, причому щільність стосу (2) складає 3 3 щонайменше 0,37 г/см і переважно більше 0,39 г/см або: рушники (3) виготовляють з нетканого матеріалу, при цьому стос (2) має щільність щонайменше 3 3 3 0,20 г/см , переважно більше 0,25 г/см і більш переважно більше 0,32 г/см , або: рушники (3) виготовляють за допомогою технології зневоднення без стиснення, стос (2) має 3 3 щільність щонайменше 0,20 г/см , переважно більше 0,25 г/см і більш переважно більше 0,32 3 г/см , або: рушники (3) виготовляють вологим крепуванням, причому щільність стосу складає щонайменше 3 3 3 0,30 г/см , переважно більше 0,40 г/см і більш переважно більше 0,50 г/см . 5 UA 108528 C2 8. Спосіб за п. 7, в якому технологія зневоднення без стиснення є технологією TAD або UCTAD, або ATMOS. 9. Спосіб за п. 8, в якому стос (2) стискають з нестиснутого стану. 5 10. Спосіб за будь-яким з пп. 7-9, в якому заданий тиск не перевищує Ρ=20010 Па. 6 UA 108528 C2 7 UA 108528 C2 8 UA 108528 C2 Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 9

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A stack of plurality of cellulose-containing absorbent towels and a process for manufacturing the stack

Автори англійською

Falk, Magnus, Kling, Robert, Nelvig, Anna, Welander, Fredrik, Moller, Per, Bonnevier, Martin, Andersson, Anders

Автори російською

Фальк Магнус, Клинг Роберт, Нельвиг Анна, Веландер Фредрик, Меллер Пэр, Бонневиер Мартин, Андерссон Андерс

МПК / Мітки

МПК: B65B 63/00, A47K 10/00

Мітки: стос, множині, стосу, виготовлення, спосіб, рушників, абсорбуючих, целюлозовмісних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-108528-stos-mnozhini-celyulozovmisnikh-absorbuyuchikh-rushnikiv-i-sposib-vigotovlennya-stosu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стос множини целюлозовмісних абсорбуючих рушників і спосіб виготовлення стосу</a>

Подібні патенти