Зчленований транспортний засіб, наприклад зчленований автобус або зчленований рейковий транспортний засіб

Номер патенту: 105765

Опубліковано: 25.06.2014

Автор: Золотов Роман

Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Зчленований транспортний засіб, наприклад зчленований автобус або зчленований рейковий транспортний засіб, який складається щонайменше з двох рухомо з'єднаних між собою частин, причому для перекривання проміжку між двома частинами транспортного засобу, в зоні розташування бокових стінок частин транспортного засобу, з обох сторін, передбачено по одній боковій стінці гофрованого кожуха (10), яка простягається від торцевої сторони однієї частини транспортного засобу до торцевої сторони іншої частини транспортного засобу та має гофри або хвилі (11), U-подібні у поперечному перерізі передавальні профілі (18), які простягаються по всій висоті бокової стінки гофрованого кожуха (10) на переходах від однієї хвилі або гофра (11) до сусідньої хвилі або гофра (11), та розташовану на її внутрішній стороні приставку (30) до гофрованого кожуха, яка встановлена у поперечному напрямку до подовжньої осі транспортного засобу та виконана з рамних планок (32), розташованих з проміжками по її довжині і поєднаних між собою гофрами або хвилями (34а), який відрізняється тим, що кожна рамна планка (32) приставки (30) до гофрованого кожуха є опукло вигнутою та принаймні в місцях її входження у відповідний передавальний профіль (18) з′єднана з ним так, що утворюється замкнений контур.

2. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що рамні планки (32) мають U-подібний профіль поперечного перерізу, а окремі гофри або хвилі (11) бокової стінки гофрованого кожуха утримуються рамними планками (32) з U-подібним профілем.

3. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що рамні планки (32) мають U-подібний профіль поперечного перерізу.

4. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що рамні планки (32) приставки (30) до гофрованого кожуха з′єднані з гофрами або хвилями (11) по всій довжині.

5. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що кілька гофрованих або хвилеподібних елементів (34а) поєднані за допомогою рамних планок (32) по всій довжині рамних планок приставки (30) до гофрованого кожуха.

6. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що рамні планки (32) приставки (30) до гофрованого кожуха в зоні розташування бокової стінки (10) гофрованого кожуха з′єднані з хвилями (11) або гофрами при переході від однієї хвилі або гофра до сусідньої хвилі або гофра по всій висоті бокової стінки (10) гофрованого кожуха.

7. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що рамні планки бокової стінки (10) гофрованого кожуха в місці розташування приставки до гофрованого кожуха утворені закладними планками (15).

8. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що в місці розташування приставки (30) до гофрованого кожуха передбачені закладні планки (15), з'єднані з U-подібним в поперечному перерізі передавальним профілем (18).

9. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що окремі рамні планки (32) приставки (30) до гофрованого кожуха в змонтованому стані у верхній частині приставки (30) до гофрованого кожуха обладнані сергами (33), спрямованими в сторону бокової стінки (10) гофрованого кожуха, через які проходить еластичний тяговий орган (40) (експандер), з'єднаний на кінцях з торцевими сторонами частин транспортного засобу.

10. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що одна з середніх рамних планок (32) приставки (30) до гофрованого кожуха з обох сторін з'єднана за допомогою еластичного розтяжного елемента (42) з відповідною торцевою стороною частини транспортного засобу.

11. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що передбачений натяжний трос (45), який проходить переважно в горизонтальному напрямку і з'єднує принаймні одну з середніх рамних планок (32) приставки (30) до гофрованого кожуха з торцевими сторонами транспортного засобу.

12. Засіб за п. 11, який відрізняється тим, що прикріплення натяжного троса (45) здійснено переважно в місці найбільшого вигину приставки (30) до гофрованого кожуха.

Текст

Реферат: Винахід належить до зчленованих транспортних засобів, а саме до гнучких переходів між їхніми частинами. Транспортний засіб має щонайменше дві рухомо з'єднані між собою частини, в проміжку між якими розташовані бокові стінки у вигляді гофрованого кожуха. Вони простягаються від торцевої сторони однієї частини транспортного засобу до торцевої сторони іншої частини транспортного засобу. Бокова стінка (10) гофрованого кожуха на своїй внутрішній стороні має опуклу приставку (30), яка утворена опуклими рамними планками (32), що поєднані між собою гофрами 34а і безпосередньо приєднані до перехідного профілю (18) бокової стінки (10). Винахід сприяє підвищенню жорсткості гнучкого переходу в поперечному напрямку до подовжньої осі транспортного засобу. UA 105765 C2 (12) UA 105765 C2 UA 105765 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до зчленованого транспортного засобу, наприклад, зчленованого автобуса або зчленованого рейкового транспортного засобу, який складається щонайменше з двох частин. Зокрема, в будуванні рейкового рухомого складу відомим є зчленування окремих вагонів тільки за допомогою механізмів зчеплення, причому перехід між окремими частинами транспортного засобу для людей не передбачений. Крім того, відомі, так звані, зчленовані транспортні засоби, які поряд з механізмом зчеплення з'єднані між собою переходом, причому перехід обладнаний гофрованим кожухом тунельного типу, а також перехідною площадкою для забезпечення можливості переходу людей з однієї частини транспортного засобу в іншу. В переході між двома шарнірно з'єднаними транспортними засобами часто існує боковий проміжок між гофрованим кожухом переходу та боковою стінкою транспортного засобу. Хоча цей проміжок й не надто великий, проте він все ж таки існує. Якщо транспортні засоби з'єднані між собою за допомогою тільки одного механізму зчеплення, то перехід між транспортними засобами є можливим. Зокрема це стосується випадків, коли механізм зчеплення, що трапляється часто, обладнаний з'єднувальною площадкою, яка призначена тільки для того, щоб забезпечити можливість переходу або стояння обслуговуючого персоналу на механізмі зчеплення. Проте, згодом виявилось, що ця площадка, як і сам механізм зчеплення, використовувались для нелегального проїзду, що призводило до численних нещасних випадків. Крім того, виявилось, що проміжок між двома частинами транспортного засобу або транспортними засобами використовувався не тільки навмисно, а й траплялося так, що зокрема при великому натовпі на платформі люди ненавмисне потрапляли в цей проміжок і падали на залізничне полотно. Задачею винаходу є усунення цих недоліків, зокрема в тому, щоб зробити проміжок між двома частинами транспортного засобу або транспортними засобами недоступним для людей, а також отримати закритий зовнішній контур транспортного засобу. Згідно з винаходом, ця задача в зчленованому транспортному засобі, наприклад, у зчленованому автобусі або зчленованому рейковому транспортному засобі, який складається щонайменше з двох рухомо з'єднаних частин, вирішується за рахунок того, що для перекривання проміжку між двома частинами транспортного засобу, в зоні розташування бокових стінок частин транспортного засобу, передбачено по одній боковій стінці гофрованого кожуха, яка простягається від торцевої сторони однієї частини транспортного засобу до торцевої сторони іншої частини транспортного засобу, при цьому бокова стінка гофрованого кожуха на своїй внутрішній стороні обладнана засобами підвищення жорсткості в поперечному напрямку до подовжньої осі транспортного засобу. Вище вже зверталась увага на те, щоб попередити ненавмисне потрапляння людей з платформи в проміжок між двома частинами транспортного засобу. Зокрема, при натовпі трапляються ситуації, коли частково під вагою однієї людини або кількох людей відбувається прогинання бокової стінки гофрованого кожуха, оскільки вона виконана надто гнучкою, що може призвести до потрапляння людини на залізничне полотно. Отже, бокова стінка гофрованого кожуха, хоча і повинна бути сама по собі гнучкою й еластичною, щоб під час пересування транспортних засобів повторювати їх рухи, наприклад качання, подовжнє згинання та коливання, але, з іншого боку, її необхідно виконувати такою, щоб вона була жорсткою настільки, аби могла протистояти звичайним зусиллям, коли на неї натискають люди своєю власною вагою. З цією метою передбачені засоби підвищення жорсткості бокової стінки гофрованого кожуха в поперечному напрямку до подовжньої осі транспортного засобу, тобто в поперечному напрямку до центральної подовжньої осі транспортного засобу. Таким засобом для підвищення жорсткості бокової стінки гофрованого кожуха в поперечному напрямку до центральної подовжньої осі транспортного засобу, згідно з суттєвою ознакою винаходу, може бути, так звана, приставка до гофрованого кожуха, яка розміщена на боковій стороні цього гофрованого кожуха і своєю верхньою стороною, розташованою в основному горизонтально, проходить поперек подовжньої осі транспортного засобу в напрямку центральної подовжньої осі транспортного засобу. Такого типу приставка, яка спочатку проходить в горизонтальному напрямку, в поєднанні з окремими гофрами або хвилями бокової стінки гофрованого кожуха, що утримуються рамними планками з U-подібним профілем, утворює раму, достатньо стійку, щоб витримувати горизонтальні зусилля, які впливають на бокову стінку гофрованого кожуха ззовні, в межах до 3000 Н. Перш за все, завдяки в основному горизонтальному опуклому виконанню приставки до гофрованого кожуха досягається значна жорсткість бокової стінки гофрованого кожуха як такого. Зокрема передбачено, що приставка до гофрованого кожуха по своїй довжині містить опукло вигнуті рамні планки з U-подібним 1 UA 105765 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 профілем, поєднані між собою гофрами або хвилями. Окремі гофри або хвилі виконані, зазвичай, з тканини, покритої синтетичним матеріалом. Конструкція гофрованого або хвилеподібного кожуха така, що окремі гофри або хвилі з такої покритої синтетичним матеріалом тканини утримуються в місці переходу від однієї гофри або хвилі до іншої за допомогою рамних планок. Крім того, й рамні планки опукло виконаної приставки поєднані за допомогою гофрів або хвиль, виконаних з покритої синтетичним матеріалом тканини. Згідно з наступною ознакою передбачено, що кожна рамна планка приставки до гофрованого кожуха своїми кінцями з'єднана з рамною планкою, яка ще може називатися передавальним профілем, бокової стінки гофрованого кожуха, завдяки чому утворюється, як вже було зазначено вище, стійка коробчаста конструкція або замкнений контур. Передавальні профілі проходять в якості рамних планок також по усій висоті бокової стінки гофрованого кожуха, як рамні планки приставки до гофрованого кожуха. Стосовно розміщення гофрів або хвиль в приставці до гофрованого кожуха зокрема передбачено, що рамні планки з'єднані з гофрами або хвилями приставки до гофрованого кожуха по всій їх довжині. У цьому місці слід зазначити, що з'єднання окремих рамних планок приставки до гофрованого кожуха за допомогою такої покритої синтетичним матеріалом тканини врешті решт приводить до отримання необхідної жорсткості, оскільки окремі рами гофрованого кожуха з'єднані між собою все ще гнучко й еластично, в усякому разі відносний рух окремих рамних планок відносно одна одної обмежений гофрами або хвилями, що їх з'єднують. Проте, жорсткість отримується ще й за рахунок в основному горизонтальної опуклості, виконаної у вигляді приставки до гофрованого кожуха. Це означає, що бокова стінка гофрованого кожуха разом з приставкою до нього цілком в змозі витримувати рухи, які виникають під час пересування транспортного засобу, а при горизонтальному прикладанні зусилля на бокову стінку ззовні вона забезпечує достатню стійкість, щоб попередити потрапляння людини на залізничне полотно. Як вже було зазначено вище, окремі рамні планки приставки до гофрованого кожуха повністю з'єднані між собою за допомогою покритої синтетичним матеріалом тканини у вигляді гофрів або хвиль. Однак існує можливість лише часткового обладнання рамних планок гофрами або хвилями. Це означає, що рамні планки приставки до гофрованого кожуха по своїй довжині лише на окремих ділянках з'єднані за допомогою гофрів або хвиль, при цьому спостерігається обмеження шляху зміщення окремих рамних планок відносно одна одної. Згідно з наступною ознакою винаходу, рамні планки приставки до гофрованого кожуха в зоні розташування бокової стінки гофрованого кожуха з'єднані також з хвилями або гофрами бокової стінки гофрованого кожуха, а саме по всій висоті бокової стінки гофрованого кожуха. Це означає, що рамні планки приставки до гофрованого кожуха простягаються до самих кінців бокової стінки гофрованого кожуха. У місці опуклості приставки до гофрованого кожуха, з метою фіксації окремих гофрів або хвиль, передбачені, так звані, закладні планки, які приблизно відповідають висоті опуклої приставки до гофрованого кожуха. Зокрема для того, щоб утворити коробчасту конструкцію вищезазначеного типу, як рамні планки приставки до гофрованого кожуха, так і закладні планки з'єднані з U-подібним в поперечному перерізі передавальним профілем, який проходить по усій висоті бокової стінки гофрованого кожуха. Приставка до гофрованого кожуха починається приблизно з середини висоти бокової стінки гофрованого кожуха і закінчується в нижній частині бокової стінки гофрованого кожуха. Причиною такого виконання є те, що прикладання зусиль відбувається, як правило, приблизно посередині бокової стінки. Для подальшого підвищення стійкості бокової стінки гофрованого кожуха передбачено, що окремі рамні планки приставки до гофрованого кожуха в змонтованому стані у верхній своїй частині обладнані сергами, спрямованими в сторону бокової стінки гофрованого кожуха, через які проходить еластичний тяговий орган (експандер), з'єднаний на кінцях з торцевими сторонами частин транспортного засобу. Якщо бокова стінка гофрованого кожуха зазнає впливу спрямованого в основному в горизонтальному напрямку зусилля, то еластичний тяговий орган певною мірою протистоїть впливу такого зусилля. Щоб попередити провисання такого типу бокової стінки гофрованого кожуха, згідно з наступною ознакою винаходу, передбачено, що одна з середніх рамних планок приставки до гофрованого кожуха з обох сторін з'єднана за допомогою еластичного розтяжного елемента з відповідною торцевою стороною частини транспортного засобу. З цього видно, що бокова стінка гофрованого кожуха посередині забезпечена еластичною опорою. Згідно з наступною ознакою винаходу, передбачений натяжний трос, який проходить переважно в горизонтальному напрямку і з'єднує принаймні одну з середніх рамних планок приставки до гофрованого кожуха з торцевими сторонами транспортного засобу. При цьому 2 UA 105765 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 натяжний трос прикріплений переважно в місці найбільшого вигину приставки до гофрованого кожуха. Якщо вплив значного зусилля на бокову стінку гофрованого кожуха відбувається ззовні, то його бокова стінка прогинається всередину, тобто в напрямку центральної середньої осі транспортного засобу. Щоб забезпечити обмеження прогину бокової стінки гофрованого кожуха, передбачений цей розчалений у формі трикутника натяжний трос, який обмежує вигин бокової стінки гофрованого кожуха в напрямку центральної середньої осі транспортного засобу. Оскільки такого типу бокова стінка гофрованого кожуха повинна повторювати рухи, що виникають під час пересування транспортних засобів, як то качання, подовжнє згинання та коливання, то натяжний трос у первинному положенні в зоні розташування опукло виконаної приставки до гофрованого кожуха перебуває в ослабленому стані. І тільки під впливом зусилля відбувається його натягнення відповідно до зміни форми бокової стінки гофрованого кожуха. Така бокова стінка гофрованого кожуха з обох сторін подовжньої осі транспортного засобу, крім того, зменшує опір повітря при утворенні завихрень між частинами транспортного засобу. Далі винахід більш детально пояснюється за допомогою креслень. Фіг. 1 - це об'ємне зображення торцевої сторони частини транспортного засобу, причому на кресленні наведена тільки одна бокова стінка. Фіг. 2 - це об'ємне зображення бокової стінки з приставкою до гофрованого кожуха з безперервними хвилями. Фіг. 3 - це зображення згідно з фіг. 2, причому видно розташування як тягового органа, так і натяжного троса, а також розтяжного елемента. Фіг. 4 - це варіант виконання згідно з фіг. 2, причому хвилі між окремими рамними планками присутні лише частково. Фіг. 5 - це вид збоку варіанта, зображеного на фіг. 4. Фіг. 6 демонструє розташування рамних планок, закладної планки, а також передавального профілю, який на кінцях з'єднаний з закладною планкою і рамною планкою приставки до гофрованого кожуха. Згідно з фіг. 1 торцева сторона частини транспортного засобу позначена цифрою 1. На торцевій стороні 1 частини транспортного засобу розташовано з'єднувальний профіль 2, призначений для приєднання бокової стінки 10 гофрованого кожуха. Такий з'єднувальний профіль 2 мається й на протилежному кінці бокової стінки 10 гофрованого кожуха для з'єднання з торцевою стороною протилежної частини транспортного засобу (на кресленні не показана). Позначена в цілому цифрою 10 бокова стінка гофрованого кожуха містить приставку 30 до гофрованого кожуха, що простягається в напрямку до центральної середньої осі транспортного засобу. Отже. Предметом винаходу є бокова стінка 10 гофрованого кожуха з приставкою 30 до гофрованого кожуха, приклад виконання якої представлений на фіг. 2 Позначена цифрою 10 бокова стінка гофрованого кожуха слугує опорою для приставки 30 до гофрованого кожуха. Приставка 30 до гофрованого кожуха містить окремі опукло вигнуті рамні планки 32, які входять в бокову стінку гофрованого кожуха, як це наочно показано на фіг. 2. Окремі рамні планки 32 поєднані між собою за допомогою хвиль 34, виконаних з тканини, покритої синтетичним матеріалом. При цьому хвилі 34 простягаються по усій довжині рамних планок 32. У варіанті виконання, представленому на фіг. 4, хвилі, навпаки, займають не всю довжину рамних планок 32, а мають вигляд тільки часткових хвилеподібних елементів 34а, які, проте, повинні виконувати все те ж призначення, а саме обмежувати відносний рух рамних планок 32 приставки 30 до гофрованого кожуха під час навантаження ззовні на бокову стінку гофрованого кожуха в напрямку стрілки 50. Хвилеподібні елементи 34а розташовані переважно зверху і знизу рамних планок 32. Як правило, один елемент приєднується до відповідної хвилі бокової стінки гофрованого кожуха таким чином, що в місці переходу від відповідної хвилі бокової стінки гофрованого кожуха до приставки передбачено хвилеподібний елемент 34а. Це також підвищує стійкість бокової стінки гофрованого кожуха. При розгляді фіг. 6 виявляється наступне. Рамні планки 32, як вже було зазначено вище, входять в бокову стінку 10 гофрованого кожуха. Для цього хвилі 11 бокової стінки мають відповідні отвори 11а. Рамні планки 32 з’єднані хвилями 11 бокової стінки 10 гофрованого кожуха. У місці опуклості приставки до гофрованого кожуха передбачена закладна планка 15. Для отримання стійкої рамної конструкції передбачений так званий передавальний профіль 18, з’єднаний як з рамною планкою 32, так і з закладною планкою 15 шляхом геометричного замикання. Передавальний профіль 18 в поперечному перерізі також має U-подібну форму, завдяки чому затискається як на рамній планці 32, так і на закладній планці 15. 3 UA 105765 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 У верхній частині приставки 30 до гофрованого кожуха окремі рамні планки 32 містять серги33, через які проходить еластичний тяговий орган 40 (еспандер), закріплений своїми кінцями на торцевих сторонах частин транспортного засобу (фіг. 3, фіг. 5). Такий еспандер 40 забезпечує опір зусиллю, яке діє в напрямку стрілки 50. Для попередження провисання бокової стінки гофрованого кожуха передбачено еластичний розтяжний елемент 42, який з'єднаний з середньою рамною планкою 32, завдяки чому бокова стінка гофрованого кожуха в цілому підвішена приблизно посередині на торцевих сторонах частин транспортного засобу. Цей розтяжний елемент виконаний пружним і еластичним. Далі передбачений так званий натяжний, в основному нееластичний, трос 45, який прикріплений до однієї з середніх рамних планок 32 в місці найбільшого вигину приставки 30 до гофрованого кожуха і за допомогою якого здійснюється з'єднання з відповідною торцевою стороною частини транспортного засобу. Такий натяжний трос виконує роль обмежувача вигину бокової стінки гофрованого кожуха при дії на неї зусилля в напрямку стрілки 50. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Зчленований транспортний засіб, наприклад зчленований автобус або зчленований рейковий транспортний засіб, який складається щонайменше з двох рухомо з'єднаних між собою частин, причому для перекривання проміжку між двома частинами транспортного засобу, в зоні розташування бокових стінок частин транспортного засобу, з обох сторін, передбачено по одній боковій стінці гофрованого кожуха (10), яка простягається від торцевої сторони однієї частини транспортного засобу до торцевої сторони іншої частини транспортного засобу та має гофри або хвилі (11), U-подібні у поперечному перерізі передавальні профілі (18), які простягаються по всій висоті бокової стінки гофрованого кожуха (10) на переходах від однієї хвилі або гофра (11) до сусідньої хвилі або гофра (11), та розташовану на її внутрішній стороні приставку (30) до гофрованого кожуха, яка встановлена у поперечному напрямку до подовжньої осі транспортного засобу та виконана з рамних планок (32), розташованих з проміжками по її довжині і поєднаних між собою гофрами або хвилями (34а), який відрізняється тим, що кожна рамна планка (32) приставки (30) до гофрованого кожуха є опукло вигнутою та принаймні в місцях її входження у відповідний передавальний профіль (18) з′єднана з ним так, що утворюється замкнений контур. 2. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що рамні планки (32) мають U-подібний профіль поперечного перерізу, а окремі гофри або хвилі (11) бокової стінки гофрованого кожуха утримуються рамними планками (32) з U-подібним профілем. 3. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що рамні планки (32) мають U-подібний профіль поперечного перерізу. 4. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що рамні планки (32) приставки (30) до гофрованого кожуха з′єднані з гофрами або хвилями (11) по всій довжині. 5. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що кілька гофрованих або хвилеподібних елементів (34а) поєднані за допомогою рамних планок (32) по всій довжині рамних планок приставки (30) до гофрованого кожуха. 6. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що рамні планки (32) приставки (30) до гофрованого кожуха в зоні розташування бокової стінки (10) гофрованого кожуха з′єднані з хвилями (11) або гофрами при переході від однієї хвилі або гофра до сусідньої хвилі або гофра по всій висоті бокової стінки (10) гофрованого кожуха. 7. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що рамні планки бокової стінки (10) гофрованого кожуха в місці розташування приставки до гофрованого кожуха утворені закладними планками (15). 8. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що в місці розташування приставки (30) до гофрованого кожуха передбачені закладні планки (15), з'єднані з U-подібним в поперечному перерізі передавальним профілем (18). 9. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що окремі рамні планки (32) приставки (30) до гофрованого кожуха в змонтованому стані у верхній частині приставки (30) до гофрованого кожуха обладнані сергами (33), спрямованими в сторону бокової стінки (10) гофрованого кожуха, через які проходить еластичний тяговий орган (40) (експандер), з'єднаний на кінцях з торцевими сторонами частин транспортного засобу. 10. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що одна з середніх рамних планок (32) приставки (30) до гофрованого кожуха з обох сторін з'єднана за допомогою еластичного розтяжного елемента (42) з відповідною торцевою стороною частини транспортного засобу. 4 UA 105765 C2 5 11. Засіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що передбачений натяжний трос (45), який проходить переважно в горизонтальному напрямку і з'єднує принаймні одну з середніх рамних планок (32) приставки (30) до гофрованого кожуха з торцевими сторонами транспортного засобу. 12. Засіб за п. 11, який відрізняється тим, що прикріплення натяжного троса (45) здійснено переважно в місці найбільшого вигину приставки (30) до гофрованого кожуха. 5 UA 105765 C2 6 UA 105765 C2 7 UA 105765 C2 8 UA 105765 C2 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 9

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Zolotov Roman

МПК / Мітки

МПК: B61D 17/22, B60D 5/00

Мітки: транспортний, наприклад, рейковий, засіб, автобус, зчленований

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-105765-zchlenovanijj-transportnijj-zasib-napriklad-zchlenovanijj-avtobus-abo-zchlenovanijj-rejjkovijj-transportnijj-zasib.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Зчленований транспортний засіб, наприклад зчленований автобус або зчленований рейковий транспортний засіб</a>

Подібні патенти